Telegraaf: Ledlampen ontregelen verbindingen

Telegraaf: Ledlampen ontregelen verbindingenOnline kranten zoals Telegraaf, NOS en NU.nl openen vandaag met een artikel over LED verlichting die te veel elektro magnetische straling afgeeft. De ondeugdelijke ledlampen ontregelen draadloze verbindingen in en om huis. Agentschap Telecom start daarom een onderzoek naar 50 LED-lamp leveranciers.

Maar ook de EMC-EMF Commissie van de VERON heeft niet stil gezeten. De commissieleden hebben zelf een bescheiden onderzoek gedaan in een EMC lab.

Elektor stuurde 16 ledlampen

In het april 2018 nummer heeft Elektor een oproep gedaan aan hun lezers om storende ledlampen op te sturen. De VERON EMC Commissie heeft Elektor aangeboden deze lampen in een EMC lab aan een test te onderwerpen. Binnenkort zullen Elektor en VERON de resultaten van dit onderzoek gezamenlijk publiceren. Maar een tipje van de sluier kunnen we alvast “oplichten”.

Overschrijdingen van de EMC norm

In dit kleine onderzoek is niet gefocust op een specifieke leverancier of ledlamp. Maar het betreft een wilde mix van ledlampen. Van zowel grote als kleine leveranciers. En een deel van die ledlampen blijken in deze test overschrijdingen te hebben van de EMC norm. Een aantal lampen blijken niet te voldoen aan de EMC norm. Vooral in de luchtvaartband. Toezichthouder AT (Agentschap Telecom) doet de formele EMC testen. De VERON geeft de typenummers en merken van de storende LED verlichting door aan het AT. Dan kan dit meegenomen worden in hun ledlampen onderzoek.

Belangrijke componenten worden weggelatenStoren alleen ledlampen?

Nee zeker niet. Het is ook niet de LED zelf die stoort. Maar de schakeling die in de LED lamp zit om de aangeboden voedingsspanning geschikt te maken voor de LED is vaak de boosdoener. In de foto hiernaast is te zien dat in een LED-voeding het filternetwerk is weggelaten. Dit bespaart slechts een aantal Eurocent. Maar op een productie van miljoenen apparaten is de besparing voor de fabrikant enorm. Het is dan ook niet meer dan een eenvoudige economische beslissing. Ook zonnepaneel installaties veroorzaken regelmatig verstoringen in het frequentiespectrum. Vooral als deze ook nog eens zijn voorzien van zogenaamde optimizers.

Zijn die zendamateurs niet gewoon lastig?

Al in April 2002 publiceert de VERON over verstoringen in het frequentiespectrum. En de nemokennislink heeft al eerder problemen met EMC gemeld. Hier gaat het over Rijkswaterstaat die problemen ondervinden bij het testen van boeien. Zendamateurs opereren vooral dicht op het ruisniveau. En elke verstoring is daardoor direct merkbaar. De amateurradiofrequenties/banden zijn exclusief aan de zendamateurs toegewezen. En mogen dan ook alleen (ook internationaal) door hen gebruikt worden. Deze mogen dus niet door derden verstoord worden.

Radiozendamateurs verzorgen noodcommunicatie bij grote rampen

Of het nu gaat over Mexico, Sulawesi, Hawaï, Filipijnen, Japan, Peru, India, Nepal of Sint Maarten. Radiozendamateurs komen in actie op het moment de communicatie infrastructuur in het land getroffen is. Door gebruikt te maken van zendamateurs en hun apparatuur is in zeer korte tijd een alternatief noodcommunicatienetwerk op te zetten. Zo zorgen radiozendamateurs dat de reddingsacties, hulpgoederen en evacuaties op gang komen en blijven. Maar door de toenemende storing komt ook dit alternatief in gevaar.

Huidige EMC norm voldoet niet meer

De huidige EMC norm is ontwikkeld in de jaren 70 van de vorige eeuw. In deze periode werd de storing veroorzaakt door een stofzuiger of elektrische koffiemolen. Men ging ervan uit dat de storing werd veroorzaakt buiten de eigen omgeving. Met de huidige apparatuur zit de storing juist direct in de eigen omgeving. Hierdoor is de huidige normering ernstig verouderd. En deze dient dus aangepast te worden aan de 21e eeuw. Maar de industrie zit niet te wachten op een aanpassing (aanscherping) van deze norm. Omdat dit economische gevolgen heeft voor de productie van apparaten.

De politiek moet ingrijpen

De politiek moet haar verantwoording nemen, voordat het echt te laat is. De normering dient aangepast te worden naar het huidige productaanbod. Wat als de luchthavens besluiten om de start- en landingsbanen te voorzien van deze storende ledlampen? Met de huidige normering kan ook de VHF en transponder communicatie verstoord gaan worden.

Demonstratie in de Tweede Kamer

In de Bundestag is door onze zusterorganisatie DARC een EMC demonstratie gegeven. Ledlamp “aan” met als gevolg géén ontvangst meer op de DAB+ radio. De Duitse parlementariërs wisten niet wat ze zagen. Daarom wil de VERON heel graag een soortgelijke demonstratie geven in onze Tweede Kamer. Om zo ook onze Nederlandse parlementariërs met eigen ogen te laten zien wat de gevolgen van EMC kunnen zijn.

Draadloos oplaadbare elektrische auto’s

De industrie werkt inmiddels aan een techniek om elektrische auto’s draadloos te kunnen opladen. Deze techniek heet WPT-EV (wireless power transfer – electrical vehicle). En dat werkt soortgelijk als bij de elektrische tandenborstels. Alleen hebben we het hier niet over een ledlampje van 7 Watt. Deze WPT-EV installaties hebben een vermogen van 3 tot 20 kilowatt. Dat is vergelijkbaar met 400 tot 3000 ledlampen bij elkaar. Nu zijn er al discussies over de gevolgen van elektromagnetische straling van hoogspanningsmasten. Maar wat als er zo’n groot magnetisch veld in uw voortuin uw auto aan het laden is?

IARU maakt zich sterk voor normering WPT-EV

De IARU (International Amateur Radio Union) is in verschillende werkgroepen in overleg met verschillende  internationale instanties. Zoals daar zijn de CEPT, CISPR en ITU-R van de VN. Dit om normeringen vast te leggen voor deze nieuwe ontwikkeling, voordat het in onze Nederlandse straten geïnstalleerd wordt. Daarom wordt gewerkt aan een agendapunt voor de komende WRC2019.

Word lid van de VERON

Steun het werk als vertegenwoordiger van de radiozendamateur bij nationale en internationale overheden en organisaties. Hoe meer zendamateurs zich verenigen hoe sterker we staan.

Maak gebruik van ons aanmeldformulier.