Missie en visie van de VERONDe missie en visie van de VERON zijn de drijfveren van onze vereniging.

Als de grootste Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland zijn deze missie en visie drijfveren in 2016 vastgelegd in ons beleidsplan “Fit for The Future“. Omdat niet alleen onze missie maar ook de visie zo’n centrale rol spelen binnen onze vereniging, willen we ze op deze pagina toch nog even stuk voor stuk in de schijnwerpers zetten.

Missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Visie

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.