De HF velddagen zijn een bijzonder evenement

Meedoen aan velddagen biedt de mogelijkheid om vele aspecten van de hobby uit te proberen. Zo kun je in het veld eens nieuwe antennes uit proberen of kennis maken met het deelnemen aan contesten. De activiteit maakt de hobby zichtbaar voor het publiek. Zodra je een antenne hebt opgehangen kun je er van verzekerd zijn dat voorbijgangers interesse tonen. Ook is het een kans om een na te gaan of je in staat bent om met beperkte middelen radio actief te worden.

Kijk voor meer informatie over velddagen en het reglement op de velddag contest pagina of de pagina’s van het VERON Traffic Bureau.


Terugblik op de VERON velddagen van juni 2010

Tijdens het eerste weekend van juni was er weer een van de twee jaarlijkse velddagen. Het was niet alleen een wedstrijd om “haantje-de-voorste” te zijn, maar ook een gelegenheid om dit buitengebeuren te benutten om met medeamateurs een gezellig weekend te organiseren. Met veel antenne-experimenten, barbecues en dergelijke. Soms wordt de gelegenheid ook aangegrepen om in een mooie natuurlijke omgeving vossenjachten te organiseren. Leuk voor jong en oud!

Impressies van de VERON velddagen van juni 2010

Verslag VHF velddagen 2010 door Frank Talens (PF5T)

Begin juni 2010 deed een tiental leden van VERON afdeling “De Friese Wouden” (A63) onder de roepletters PI4EME/p mee aan de VERON VHF Velddagen. Medio april was al besloten dat we weer vanuit de weilanden van boer Poppinga gelegen in de “Polder Oud-Beets” naast de Rijksweg A7 bij Beetsterzwaag wilden meedoen. De vergunning was aangevraagd en een verhuurbedrijf was weer benaderd voor o.a. een schaftkeet en een aggregaat.

Omdat we afzonderlijke shacks wilden inrichten voor 6mtr en voor 2mtr kwamen we een onderkomen tekort. Waar we eerst nog overwogen een tent te gebruiken als tweede shack kwam ons hulp aangereikt vanuit onverwachtse hoek. Via bemiddeling door onze afdelings-penningmeester Johannes (PE1LUB) kon een relatie van de Friese Radiomarkt ons van een extra ruime keet voorzien.

Velddagen bij A63

Na enkele weken van voorbereiding werd op vrijdag 4 juni begonnen met de aanvoer van meteriaal naar het contestterrein. Toen ik `s avonds op het terrein arriveerde stonden 2 ruime schaftketen zij-aan-zij en was er een fors dieselaggreggaat in stelling gebracht. Ik zou die avond op het contestterrein overnachten en had mijn tent al opgezet. Om half negen `s avonds had ik al een compacte antennemast naast mijn tent neergezet en maakte ik enkele QSO’s met enkele amateurs van onze afdeling. Na een goede nachtrust verliet ik de volgende ochtend het contestterrein om naar mijn QRL te gaan. De overige teamleden zouden die ochtend verder gaan met het aanvoeren van overig materiaal waaronder antenne’s, masten, transceivers, gereedschap e.d.

velddag-a63-2

 

Door Kor (PA0KDV) werd ter plaatse een draadloze internetvoorziening gerealiseerd dat met de infrastructuur van stichting BreedBand Internet Beetsterzwaag werd verbonden. Johan (PE1RWL) had de elektriciteitskabels en terreinverlichting meegebracht en was begonnen de shacks op de mobiele stroomvoorziening aan te sluiten. Een dag daarvoor was er al een verloopkabel gemaakt want op het terrein worden er voonamelijk 32 Amp CEE en 16 Amp stekkers gebruikt, maar het aggreggaat had alleen een 63 Amp CEE afnamevoorziening. Laurens (PD3LHS) had de masten en antenne’s met een bestelbus van zijn werk aangevoerd en er werd begonnen met het opzetten van de antennemasten. De bus zou later dat weekend dienst doen als experimenteershack op HF.

 

velddag-a63-3

Toen ik omstreeks twaalf uur `s middags een kijkje kwam nemen stond de hoogste mast (15 meter hoog) al klaar om overeind gezet te worden. Met een lier en met de hulp van de aanwezige teamleden stond de mast in een oogwenk overeind. Ik wenste iedereen succes en zou pas aan het begin van de avond me definitief bij het gezelschap voegen.
Een collega van mijn werk was met mij meegeweest naar het contest-terrein en had nog enkele foto’s geschoten. Hij vertelde me toen we wegreden dat hij onder de indruk was van hetgene dat allemaal werd gedaan om mee te doen met de radiowedstrijd. Als IT-er had hij in het bijzonder belangstelling voor de draadloze internetverbinding die door ons ter plaatse werd gerealiseerd.
Nadat ik na werktijd snel thuis gegeten had vertrok ik weer naar het contestterrein waar de contest inmiddels begonnen moest zijn. Bij aankomst hadden de crewleden ook net hun maaltijd op en draaide de contest al een paar uurtjes. Op 6mtr werd gebruik gemaakt van een FT-950 met papegaai. Na de eindtrap verdween het RF via een Ecoflex kabel in een 4 elements HB9CV. Loggen geschiedde met N1MM gekoppeld via de CAT-interface.
Op 2mtr werd een FT-847 gebruikt, eveneens met papegaai en N1MM-koppeling. Na de eindtrap werd het RF middels Ecoflex in een 13 elements Tonna gevoerd.

De shacks waren comfortabel. (Extra) verwarming was mogelijk, er was koffie en water, er was ruimschoots zitgelegenhed en er was toiletvoorziening. Uiteraard hadden de deelnemers zelf ook e.e.a te eten en te drinken meegebracht. Het draaiboek voorzag in bemanning van de stations tot één uur `s nachts. Rond dat tijdstip werd de qso-rate merkbaar lager. Op 2mtr waren een toen een kleine 90 verbindingen gelogd met hoofdzakelijk PA, ON, DL, en F stations. Op 6mtr stond rond die tijd de teller op 58 met verbindingen naar o.a. PA, ON, DL, F, IW, EA, SM, LZ, 9X, YT, en meer landen richting Zuid-Oost. Nadat we gestopt waren met VHF was het prijs schieten voor Laurens op HF. Eerder die dag had hij een vertical opgezet voor 40mtr en later ook nog een voor 10mtr.
In korte tijd stonder er verbindingen in Laurens’ 40mtr. log met Argentinïe, Chili, Brazillïe, Colombia, Martinique, Canada en Nieuw-Zeeland.
Diep in de nacht werd nog een antenne uitgerold. De 80mtr. dipool van onze afdelingsvoorzitter wordt regelmatig gebruikt tijdens de Friese Elfstedencontest maar nu werd hij door Laurens, Jelle (PD4DX) en Bert (PA1BK) aan een van de onderste delen van de 2mtr mast bevestigd. De hoogte van de dipool bedroeg drie à vier meter boven de grond. We hadden verwacht hiermee een heuse cloudwarmer te hebben geinstalleerd maar de nachtelijke condities op 80mtr. hadden een hele andere bestemming voor onze signalen. Chili! Uiteraard hadden we eerder op de avond al 59-plus raporten gehad van PA-stations maar dit was toch even iets totaal anders!

Omstreeks kwart voor drie `s nachts was de spirit er uit. Iedereen was erg moe en wilde ook de volgende dag nog wat presteren. Jelle zou slapen in zijn auto. Laurens had gedacht in de bestelbus te kunnen slapen.
`s Nachts daalde het kwik tot in de single-digits en het blik van de bestelbus straalde waarschijnlijk veel kou af want Laurens werd gedwongen een andere slaapplek te kiezen. Laurens zocht zijn intrek in de grote keet.
Jelle had zijn intrek gedaan in (voorverwarmde) auto maar ook die warmte was gauw verdwenen en na urenlang wakker gelegen te hebben vond Jelle het welletjes en zocht hij z’n bed thuis op. Het was toen inmiddels al tegen vijf uur `s ochtends.
Dat niet iedereen last had van de kou ondervond ik zelf. Ik had in de lente al diverse keren gekampeerd en had geen moeite met de lage nachttemperaturen.
De volgende ochtend rond acht uur werd de 2mtr weer bemand en na enige tijd ook de 6mtr.

Op 6mtr waren de condities niet makkelijk. We werden goed gehoord door de tegenstations maar zelf moesten we de grootste moeite doen om de rapporten goed te kunnen nemen. Er was sprake van een zeer snelle QSB. De operators hadden meestal maar enkele seconden om het rapport te kunnen nemen en dan moest er ook nog aandachtig naar geluisterd worden. Naar alle waarschijnlijkheid was de MUF net voldoende om een verbinding te maken maar liet het duidelijk te wensen over voor een langere doorgang. Desalniettemin vorderde het aantal qso’s gestaag.
Er werden regenbuien voorspeld door de verschillende weerdiensten. In de (na)middag zou een wolkengebied ervoor zorgen dat er enkele buien Fryslân zouden bereiken, dus na een kort overleg werd besloten dat we omstreeks kwart voor drie `s middags zouden stoppen.
Toen ik het rond tien voor drie het 104e qso in het 6mtr. log zette (91914km) klonk definitief de aankondiging dat er afgebroken zou worden. Tien minuten eerder had de 2mtr operator de apparatuur al uitgeschakeld nadat daar het 117e qso in het log was gezet.(29478km)

velddag-a63-4

Binnen korte tijd werden de masten neergehaald, de antenne’s uitgenomen, de shacks ontmanteld en alle losse spullen werden opgeborgen. Iedereen stak daarbij z’n handen stevig uit de mouwen want binnen anderhalf uur was het terrein -afgezien van de 2 schaftketen die er op stonden- leeg!

velddag-a63-5

Kleine regendruppeltjes begonnen te vallen terwijl de schaftketen van het terrein werden verwijderd. Het was tegen de klok van vijven in de namiddag toen iedereen tegelijk naar huis vertrok om daar vervolgens terug te kunnen blikken op een fantastisch geslaagd veldweekend!
Dankzij de inzet van de deelnemers en de hulp van medestanders zoals boer Poppinga en A63 penningmeester Johannes werd dit de grootste VHF Velddag-deelname die ik me kan heugen. Ook dank aan de bezoekers en geïnteresseerden, zij inspireren ons om vaker zulks te organiseren en hopelijk zullen ze in de toekomst onze activiteiten vaker bijwonen.