VERON Historisch Archief

De VERON kent vanaf juni 2024 de werkgroep VERON Historisch Archief

De doelstelling van deze werkgroep is om aan de hand van historisch materiaal onderzoek te doen naar diverse aspecten en achtergronden van onze hobby, gevolgd door een publicatie.

Het museum Jan Corver, welke in 2019 is gesloten, heeft uit handen van Cor Moerman PAøVYL, archivaris van het museum te Budel, alle documenten uit de periode van voor de oorlog aan Remy Denker PAøAGF overgedragen met als voorwaarde dat het materiaal voor onderzoek gebruikt zal gaan worden. Deze opdracht is door de opgerichte werkgroep met veel genoegen aangenomen. We zijn Cor dankbaar dat deze documenten zijn overgedragen.

Na deze overdracht is de werkgroep daarmee aan het werk gegaan. Na een grondige bestudering zijn veel documenten gedigitaliseerd en op een server gearchiveerd.

Wij zijn voornemens om onder andere de volgende onderwerpen te onderzoeken

 • Achtergronden van Postume Ereleden en Leden van Verdienste
 • Beschrijvingen van belangrijke gebeurtenissen binnen de VERON
 • De relatie tussen de vooroorlogse verenigingen en de IARU
 • Onderzoek naar amateurs die in het verzet actief waren en plotseling waren “verdwenen”
 • De Nederlandsche radiogeschiedenis tot 1930
 • Overzicht van radio tentoonstellingen tot 1930
 • Audio opnames

Wat is inmiddels gepubliceerd in Electron en of op de website?

 • Amateurverenigingen voor 1946
 • 90 jaar zendexamens 1919-2029
 • De oprichting van de VERON; wat eraan voorafging
 • De VERON wordt gevormd
 • Chaos in “den aether”
 • De voorzitter als bestuurder
 • Postume Ereleden van de VERON
 • Postuum Erelid; teruggevonden
 • De eerste verbinding met de Verenigde Staten in 1923
 • Bouw van een geheime zender door Kirsten Post
 • Gevallen radioamateurs
 • De eerste verbinding met de Verenigde Staten in december 1923
 • Overzicht van omslagen RTE-tijdschriften (radio-, televisie- en elektronicatijdschriften)
 • Geschiedenis RTE-tijdschriften (radio-, televisie- en elektronicatijdschriften)

Deze publicaties staan inmiddels op de website VERON Historisch Archief.

Wat zoeken we?
Wij zoeken voor ons digitale archief afdelingsbrieven, foto’s, dia’s en krantenknipsels van 1900 tot 1952 die het beeld van het radioamateurisme kunnen complementeren. Heeft u iets voor het archief laat het ons dan weten met een beschrijving van de materiaal, dan kunnen wij kijken of het voor ons archief een aanvulling is.

De werkgroep bestaat uit:

 • Eddy R.L. Krijger PAøRSM
 • Frank van Hamersveld PA3DTX
 • Herm Willems
 • Remy F.G. Denker PAøAGF – email: voorzitter@veron.nl

Namens de werkgroep,
73 de Remy PAøAGF

 


Historisch overzicht

1900-1929
De eerste verbinding met de Verenigde Staten in 1923 – Electron december 2023

Dit artikel is een vervolg op het artikel in Electron van augustus 2015 met de titel “90 jaar zendexamen 1919-2019”. In dit artikel gaat Remy Denker PAøAGF in op het ontstaan van de bekende vooroorlogse verenigingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de kleinere verenigingen, destijds ook wel sociëteiten genoemd. De periode tot aan de oprichting van de VERON wordt in dit artikel besproken.

1929-1940
Amateurverenigingen voor 1946 – Electron september 2015

Dit artikel is een vervolg op het artikel in Electron van augustus 2015 met de titel “90 jaar zendexamen 1919-2019”. In dit artikel gaat Remy Denker PAøAGF in op het ontstaan van de bekende vooroorlogse verenigingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de kleinere verenigingen, destijds ook wel sociëteiten genoemd. De periode tot aan de oprichting van de VERON wordt in dit artikel besproken.

1940-1945
Bouw van een geheime zender door Kirsten Post – Electron mei 2021

Radio Herrijzend Nederland en de Ordedienst – Gedurende de oorlog was op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in het diepste geheim gewerkt aan een radiozender onder leiding van Cor Gehrels (PAøQQ). Kirsten Post heeft dit artikel geschreven naar aanleiding van haar onderzoek naar haar opa (Cor Gehrels) tijdens de oorlog.

Gevallen radioamateurs – Electron mei 2022

Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid: “Wij herdenken onze dooden”. Die ondertitel “wij herdenken onze dooden” staat op de voorpagina van het meinummer van Electron uit 1946.  Met name de herdenkingsplaat als binnenblad van dat nummer, met de namen en foto’s van al die omgekomen radioamateurs, bracht Eddy Krijger PAøRSM er toe de achtergrond van dat overzicht te onderzoeken.

Postume Ereleden van de VERON – Electron mei 2020

Tijdens de eerste VerenigingsRaad van de VERON, op 9 maart 1946, is op voordracht van de Afdeling Twente besloten om de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen radioamateurs, die lid waren van de vooroorlogse radioverenigingen, te benoemen tot Postuum Erelid. Dit voorstel is tijdens de tweede VR, gehouden op 18 mei 1946, bekrachtigd. Tijdens de derde VR, gehouden op 8 december 1946, is OM Otten PAOHB tot 28″ Postuum Erelid benoemd (Remy Denker PAøAGF).

Postuum Erelid; teruggevonden – Electron mei 2022

Een teruggevonden Postuum Erelid – OM C.J. Haspels (Remy Denker PAøAGF).

1945-heden
De oprichting van de VERON; wat eraan vooraf ging – Electron april 2022

Radioverenigingen voor de oorlog (Remy Denker PAøAGF).

De VERON wordt gevormd – Electron okt 2015

Na de oorlog het samengaan van de vooroorlogse verenigingen onder de paraplu van de VERON (Remy Denker PAøAGF).

Chaos in “den aether” – Electron augustus 2015

De opkomst van het zendamateurisme in Nederland (Remy Denker PAøAGF).

90 jaar zendexamen 1929-2019 – Electron augustus 2019

De lange weg naar het officiële examen, dit artikel wordt vervolgd met een artikel in september 2015 onder de titel “Amateurverenigingen voor 1946” (Remy Denker PAøAGF).

De voorzitter als bestuurder – Electron oktober 2020

De algemeen voorzitter in zijn rol als bestuursvoorzitter (Remy Denker PAøAGF).

Algemeen
Geschiedenis van de Nederlandstalige radio-, televisie- en elektronicatijdschriften (RTE – tijdschriften – vs 8.1) door Herm Willems
Omslagen van de Nederlandstalige radio-, televisie- en elektronicatijdschriften’ (RTE – omslagen – vs 8.1) door Herm Willems
YouTube
NVIR Groningen vossenjacht 1939

De NVIR organiseerde in de vooroorlogse jaren regelmatig een Vossenjacht in de omgeving van Groningen. Deze film toont één van die vossenjachten in het jaar 1939. De amateurs van toen hadden geen idee welk onheil hen boven het hoofd hing, oorlog. De film sluit af met wat beelden van zwemmende amateurs in het Paterswoldsemeer op een golflengte van 25cm.

Het laatste morse-examen in Nederland [CW]

Op 16 december 2003 vond het laatste morse-examen plaats, zo meldde het NOS Journaal destijds. Robert Schinkel deed verslag van deze gebeurtenis. Het eerste morse-examen werd in 1929 afgenomen en sindsdien was het examen gedurende 74 jaar verplicht. In de beginjaren moest men een snelheid van acht woorden per minuut halen, maar vanaf halverwege de jaren 50 werd dit verhoogd naar 12 woorden per minuut. In de laatste jaren voor de afschaffing van het examen was de eis verlaagd naar 5 woorden per minuut. Met de opkomst van moderne communicatietechnieken werd morsecode steeds minder relevant en daarom werd het examen uiteindelijk afgeschaft.