De VERON EMC-EMF commissie

De VERON EMC-EMF commissieDe doelstelling van de EMC-EMF commissie is leden van de VERON bij te staan met het oplossen en ook het voorkomen van elektromagnetische storingen, die bij het uitoefenen van deze amateurdienst kunnen optreden. Tevens kan zij adviseren over milieu- en gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden waarmee radioamateurs te maken hebben.

Informatie van de commissie

Storing en storingsmelding

Commissieleden

Aan de EMC-EMF commissie zijn verbonden:

  • Andre Canrinus (PA3FIS), Voorzitter
  • Gert van Wee (PE1KJT), Secretaris
  • Jan Janssen (PA0JMG), Lid
  • Cees Keyer (PF0EMC), Lid
  • Henk Emmelkamp (PA7HWE), Lid
  • Anton Steenbakkers (PA0AST), Lid
  • Guido van de Berg (PA0GMM), Lid
  • Koos Fockens (PA0KDF), Lid
  • Fred Marks (PA0MER), Lid
  • Ties Koning (PA3BKC), Lid

Contact met de commissie

Op deze pagina is alle informatie te vinden hoe in contact te komen met onze commissie.