Download Reglement Velddag Contest CW en SSB 2023

Reglement Velddag Contest CW en SSB 2023

Doe mee met de Velddag Contesten

Velddag Contesten CW en SSB

Ook dit jaar hopen wij tijdens de velddag op goede weersomstandigheden, vooral bij de opbouw van de velddagstations. De VERON Velddag is nog altijd bijzonder geschikt om de vele aspecten van de radiohobby uit te proberen, om je afdeling te promoten of de onderlinge band te versterken. Zo kun je in het veld antennes uitproberen, maar ook ervaring opdoen met het deelnemen aan een contest. Verder zal een velddag onze hobby zichtbaar maken voor het publiek. Zodra je een antenne hebt opgehangen zullen voorbijgangers interesse tonen. Mogelijk dat je ook de activiteiten kenbaar kunt maken via de bekende sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram, TikTok of You Tube.

Tref enkele voorbereidingen en denk ook aan de contest voorwaarden voor de velddag

Natuurlijk is het zinvol om de periode voor de velddag al enkele voorbereidingen te treffen, die als verkenning nuttig kunnen zijn. Velddagstations moeten vanaf één en dezelfde plaats werken, waarbij de zend/ontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden. Tijdens de contest mag geen (!) gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen e.d. mogen wel gebruikt worden. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen. Bij het inzenden van je log geeft je aan je aan de voorwaarden te hebben gehouden.

Datum en tijd, let op de verschillende aanvangstijden!

De velddagen vinden plaats in het eerste weekeinde van juni en september.

CW: zaterdag 3 juni 15:00 UTC tot zondag 4 juni 14:59 UTC
SSB: zaterdag 2 september 13:00 UTC tot zondag 3 september 12:59 UTC

Doel

Als velddagstation zoveel mogelijk verbindingen maken op de 160 t/m 10 meter band – met uitzondering van de WARC banden, waarbij de contestvrije segmenten vermeden dienen te worden.

Categoriëen

  • A (MOMT)     : Multi operator, multi transmitter
  • (MOST)          : Multi operator, single transmitter
  • C (SO)             : Single operator, single transmitter
  • D (SOQ QRP): QRP single operator, single transmitter, QRP = maximaal 5 Watt
  • E (SO)             : Single operator, single transmitter, maximaal 6 uur sectie

Sectie E een 6 uur sectie

Ook dit jaar zullen wij de sectie E als experiment toevoegen. Momenteel zijn er al meerdere internationale contesten waarbij deze eveneens een aparte sectie is, met een beperking op het aantal deelname-uren. Op zich niets nieuws dus. In sectie E doet een deelnemer maar maximaal 6 uur mee aan het evenement. Tijdblokken beginnen altijd op het volle uur! Voorbeeld: Blok 1: 12:00-12:59 UTC en Blok 2: 15:00-15:59 UTC. Niet toegestaan is daarom een opgegeven tijdblok dat niet op het volle uur start, bijvoorbeeld: 12:20-13:19 UTC. In dat geval gebruik je immers twee tijdblokken, namelijk 12:00-12:59 en 13:00-1359 UTC. Indien uit de log controle blijkt dat je over meer dan zes tijd blokken actief bent geweest, dan tellen alleen de zes uur vanaf het tijdblok waarin de eerste verbinding werd gemaakt. Bij de log inzending dien je ook de tijdblokken te vermelden, bijvoorbeeld als opmerking in de soapbox. In de Sectie E komt geen afzonderlijke QRP sectie. Wel kan bij de uitslag zonodig vermeld worden dat je met laag vermogen hebt gewerkt.

Uitwisselen

Velddagstation: RS(T) en volgnummer, te beginnen met 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moeten voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet-velddagstations die punten weggeven: RS(T) en volgnummer, te beginnen met 001.

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band. Per verbinding geldt:
2 punten: met een vast station binnen Europa
3 punten: met een vast station buiten Europa
4 punten: met een portable/mobiel station binnen Europa
6 punten: met een portable/mobiel station buiten Europa

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindscore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Ben je als velddagstation actief geweest?
Vergeet dan niet je log in te sturen. Zoek je naar een logprogramma om de verbindingen op papier na afloop in te voeren? Probeer dan eens het programma LM gemaakt door Frank, DL8WAA. Dit is gratis te downloaden op http://contestsoftware.com. Wanneer je vanaf thuis op zoek gaat naar de aanwezige velddagstations, dan wordt een checklog zeer op prijs gesteld.

Inzendtermijn

Stuur je log binnen 14 dagen na de contest naar de contestmanager via het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl. Te laat ontvangen logs worden als checklog beschouwd. Was je actief vanaf thuis en niet /p of via het lichtnet?, ook dan wordt een checklog op prijs gesteld.

Winnaar certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën is een certificaat beschikbaar. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Indien er geen adres van de first operator of contactpersoon in of bij het log vermeld staat, dan geef je daarmee aan dat het certificaat niet toegestuurd hoeft te worden.

Foto’s en belevenissen

Verder worden foto’s en belevenissen zeer op prijs gesteld. Graag zelfs! Stuur deze ook naar het e-mail adres: velddag@veron.nl. Foto’s graag in zo hoog mogelijk resolutie. Veel liever een foto van 5 Mb of meer, dan van 50 kb omdat dit anders in Electron een postzegelformaat fotootje wordt.

Inzendtermijn

De inzendtermijn van de logs is tot 10 dagen na de contestdatum.
Digitale logs via het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl. Papieren logs kunnen toegezonden worden naar Jan Visser, Wethouder In ’t Velddstraat 28, 1107 BJ Amsterdam.

Alle deelnemers wensen wij veel succes met de voorbereidingen!

Jan Visser PG2AA
Velddag contestmanager
pg2aa@veron.nl

Het laatste nieuws over de Velddag contesten

telegrafie velddag 2021

Verslag Velddag CW Contest 2021

 

telegrafie velddag 2021In de maand juni 2021 vond traditioneel de CW velddag plaats. Zelfs ondanks de covid problematiek waarmee we te maken hebben. De deelname aan onze velddag was door de Covid natuurlijk wat minder als normaal. Toch kunnen we aan de ingezonden logs afleiden dat er met plezier aan de velddag is deelgenomen. De HF propagatie zien we wel verbeteren, maar de zonnevlekkencyclus 25 moet duidelijk nog op gang komen.

Lees meer

Velddagcontesten in 2021

velddagcontestenOok dit jaar zijn er weer de velddag contesten. Maar dit jaar gaat het mogelijk allemaal een beetje anders dan voorgaande jaren. In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet u zich aan de geldende coronaregels houden. Let daar goed op want de maatregelen kunnen per dag en per regio verschillen.

CW:  5 en 6 juni 2021 van 15:00 UTC tot 14:59 UTC

SSB : 4 en 5 september van 13:00 UTC tot 12:59 UTC

 

Lees meer