VERON Velddag contest reglement 2024

Reglement VERON velddag contest 2024

Met ingang van juni 2024 krijgt de VERON velddag contest een heel andere opzet!

Velddag Contesten CW en SSB

Met ingang van 2024 starten wij met de eerste aanpassingen om de velddag meer gelijk te maken aan de velddag van de IARU Regio 2. Daarom verlaten wij het oude concept om in twee afzonderlijke weekeinden een velddag te organiseren. In plaats van afzonderlijke CW- en SSB-weekenden, vindt de VERON velddag contest nu jaarlijks in één weekeinde plaats en in de nieuwe opzet wordt onze velddag een mixed mode contest. De vernieuwde velddag zal jaarlijks plaatsvinden in het officiële weekeinde van IARU Regio 1. Dit is het eerste volle weekeinde van juni. In 2024 is dat het weekeinde van 1 en 2 juni.

Ieder amateur- of afdelingsstation mag vanaf 2024 tijdens de velddag naast CW- ook in de SSB-mode verbindingen maken. Voorts creëren wij een afzonderlijke sectie voor amateurs die vanaf hun thuislocatie of met gebruik van het lichtnet mee willen doen, ook wel de Fixed stations genoemd.

Doe mee met de velddag contest

Ook dit jaar hopen wij tijdens de velddag op goede weersomstandigheden, vooral bij de opbouw van de velddagstations. De VERON velddag contest is nog altijd bijzonder geschikt om de vele aspecten van de radiohobby uit te proberen, om je afdeling te promoten of de onderlinge band te versterken. Zo kun je in het veld antennes uitproberen, maar ook ervaring opdoen met het deelnemen aan een contest. Verder zal een velddag onze hobby zichtbaar maken voor het publiek. Zodra je een antenne hebt geïnstalleerd zullen voorbijgangers interesse tonen. Mogelijk dat je ook de activiteiten kenbaar kunt maken via de bekende sociale media zoals Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok of YouTube.

Tref enkele voorbereidingen en denk ook aan de contest voorwaarden voor de velddag

NNatuurlijk is het zinvol om de periode voor de velddag al enkele voorbereidingen te treffen, die als verkenning nuttig kunnen zijn. Velddagstations moeten vanaf één en dezelfde plaats werken, waarbij de zendontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden. Tijdens de VERON velddag contest mag geen (!) gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen en dergelijke mogen wel gebruikt worden als bevestigingspunt. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen. Bij het inzenden van je log geeft je aan je aan de voorwaarden te hebben gehouden.

Datum en tijd

De Veron velddag vindt plaats in het eerste weekeinde van juni.

Mixed en CW: zaterdag 1 juni 15:00 UTC tot zondag 2 juni 14:59 UTC

Doel

Als velddagstation zoveel mogelijk verbindingen maken op de 160 tot en met 10 meter band met uitzondering van de WARC-banden, waarbij de contestvrije segmenten vermeden dienen te worden.

Categoriëen

 • A (MOMT): Multi operator, multi transmitter Mixed
 • B (MOMT): Multi operator, multi transmitter CW
 • C (MOST): Multi operator, single transmitter Mixed
 • D (MOST): Multi operator, single transmitter CW
 • E (SO): Single operator, single transmitter Mixed
 • F (SO): Single operator, single transmitter CW
 • G (SOQ QRP): QRP single operator, single transmitter, Mixed QRP = maximaal 5 Watt
 • H (SOQ QRP): QRP single operator, single transmitter, CW QRP = maximaal 5 Watt
 • I (SO): Single operator, Mixed single transmitter, maximaal 6 uur sectie
 • J ( Fixed): Thuisstation of Station die lichtnet gebruikt, Mixed
 • K ( Checklog)

Sectie I: Maximaal 6 uur sectie

In sectie I doet een deelnemer maar maximaal 6 uur mee aan het evenement. Tijdblokken beginnen altijd op het volle uur! Voorbeeld: Blok 1: 12:00 – 12:59 UTC en Blok 2: 15:00 – 15:59 UTC. Niet toegestaan is daarom een opgegeven tijdblok dat niet op het volle uur start, bijvoorbeeld: 12:20 – 13:19 UTC. In dat geval gebruik je immers twee tijdblokken, namelijk 12:00 – 12:59 en 13:00 – 13:59 UTC. Indien uit de log controle blijkt dat je over meer dan zes tijd blokken actief bent geweest, dan tellen alleen de zes uur vanaf het tijdblok waarin de eerste verbinding werd gemaakt. Bij de log inzending dien je ook de tijdblokken te vermelden, bijvoorbeeld als opmerking in de soapbox. In de Sectie E komt geen afzonderlijke QRP-sectie. Wel kan bij de uitslag zo nodig vermeld worden dat je met laag vermogen hebt gewerkt.

Uitwisselen

Velddagstation of Fixed station: RS(T) en volgnummer, te beginnen met 001. Alleen in de categorie A (Multi-Multi) moeten voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden.

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band. Per verbinding geldt:
2 punten: met een vast station binnen Europa
3 punten: met een vast station buiten Europa
4 punten: met een portable/mobiel station binnen Europa
6 punten: met een portable/mobiel station buiten Europa

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindscore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Ben je als velddagstation actief geweest?

Vergeet dan niet je log in te sturen. Zoek je naar een logprogramma om de verbindingen op papier na afloop in te voeren? Probeer dan eens het programma LM gemaakt door Frank, DL8WAA. Dit is gratis te downloaden op http://contestsoftware.com.

Log inzenden

Om in de gewenste sectie terecht te komen dien je in het Cabrillo log de CATEGORY velden in de header van het bestand minimaal op de volgende manier verplicht te vullen:

A (MOMT): Multi operator, multi transmitter Mixed

CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: UNLIMITED

B (MOMT): Multi operator, multi transmitter CW

CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: UNLIMITED

C (MOST): Multi operator, single transmitter Mixed

CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE

D (MOST): Multi operator, single transmitter CW

CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE

E (SO): Single operator, single transmitter Mixed

CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP

F (SO): Single operator, single transmitter CW

CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP

G (SOQ QRP): QRP single operator, single transmitter, Mixed QRP = maximaal 5 Watt

CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: QRP

H (SOQ QRP): QRP single operator, single transmitter, CW QRP = maximaal 5 Watt

CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: QRP

I (SO): Single operator, Mixed single transmitter, maximaal 6 uur sectie

CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TIME: 6-HOURS

J ( Fixed): Thuisstation of Station die lichtnet gebruikt, Mixed

CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-STATION: FIXED

K ( Checklog)

CATEGORY-OPERATOR: CHECKLOG

Velddag Contest log inzenden

Inzendtermijn

Upload je log in Cabrillo bestand formaat binnen 14 dagen na afloop van de velddag contest naar de contestrobot.

Mocht dat niet lukken, dan kun je je log mailen naar het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl. Te laat ontvangen logs worden als checklog beschouwd. Was je actief maar deed je het niet voor de wedstrijd en gaf je alleen punten weg? Ook dan wordt een checklog zeer op prijs gesteld.

VERON Afdelingscompetitie

Alleen geldige verbindingen die gemaakt zijn tijdens de VERON Velddag contest in het eerste weekeinde van juni tellen mee voor de VERON Afdelingscompetitie. Dit geldt ook voor geldige verbindingen die in Categorie J gemaakt zijn.

Winnaar certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën is een certificaat beschikbaar. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Indien er geen adres van de first operator of contactpersoon in of bij het log vermeld staat, dan geef je daarmee aan dat het certificaat niet toegestuurd hoeft te worden.

Foto’s en belevenissen

Verder worden foto’s en belevenissen zeer op prijs gesteld. Graag zelfs! Stuur deze ook naar het e-mail adres: velddag@veron.nl. Foto’s graag in zo hoog mogelijk resolutie. Veel liever een foto in een hoge resolutie van 5 Mb of meer, dan van 50 kb omdat dit anders een postzegelformaat fotootje in Electron wordt.

Alle deelnemers wensen wij veel succes met de voorbereidingen!

Jan Visser PG2AA, Velddag contestmanager, pg2aa@veron.nl

Het laatste nieuws over de Velddag contesten

VERON Velddag wordt in mixed mode en in één weekeinde

VERON Velddag wordt in mixed mode en in één weekeindeMixed mode en in één weekeinde. Met ingang van juni 2024 krijgt de VERON Velddag een heel andere opzet!

Met ingang van 2024 starten wij met de eerste aanpassingen om de velddag meer gelijk te maken aan de velddag van de IARU Regio 1. Daarom verlaten wij het oude concept om in twee afzonderlijke weekeinden een velddag te organiseren. In plaats van afzonderlijke CW en SSB weekeinden, vindt de VERON velddag nu jaarlijks in één weekeinde plaats en in de nieuwe opzet wordt onze velddag een mixed mode contest.

Lees meer

telegrafie velddag 2021

Verslag Velddag CW Contest 2021

 

telegrafie velddag 2021In de maand juni 2021 vond traditioneel de CW velddag plaats. Zelfs ondanks de covid problematiek waarmee we te maken hebben. De deelname aan onze velddag was door de Covid natuurlijk wat minder als normaal. Toch kunnen we aan de ingezonden logs afleiden dat er met plezier aan de velddag is deelgenomen. De HF propagatie zien we wel verbeteren, maar de zonnevlekkencyclus 25 moet duidelijk nog op gang komen.

Lees meer

Velddagcontesten in 2021

velddagcontestenOok dit jaar zijn er weer de velddag contesten. Maar dit jaar gaat het mogelijk allemaal een beetje anders dan voorgaande jaren. In verband met de maatregelen rond het coronavirus moet u zich aan de geldende coronaregels houden. Let daar goed op want de maatregelen kunnen per dag en per regio verschillen.

CW:  5 en 6 juni 2021 van 15:00 UTC tot 14:59 UTC

SSB : 4 en 5 september van 13:00 UTC tot 12:59 UTC

 

Lees meer