Velddag Contesten CW en SSB

Reglement Velddag Contest CW en SSB

Doe mee met de Velddag Contesten

Ook dit jaar hopen wij tijdens de velddag contesten op goede weersomstandigheden bij de opbouw van het station. De velddag is bijzonder geschikt om vele aspecten van de radiohobby uit te proberen. Zo kan men in het veld antenne’s uitproberen maar ook ervaring op doen met het deelnemen aan een contest. De veldag activiteiten maakt onze hobby zichtbaar voor het publiek. Zodra u een antenne heeft opgehangen zullen voorbijgangers interesse tonen.

Tref enkele voorbereidingen

Natuurlijk is het nuttig om de periode voor de velddag al enige voorbereidingen te treffen. Maar het is niet verplicht om de volle 24 uur deel te nemen. Ook een paar uur meedoen is al leuk en verhoogt de activiteit.

Werkt men single band?

Hoewel er geen afzonderlijke klasse is, dan wordt dit wel als opmerking mee genomen in de uitslag. Probeer eens 25 verbindingen te maken, dan heeft u gelijk een punt verdient voor de jaarlijkse afdelingcompetitie.

Heb ik u overgehaald en bent u als velddagstation actief geweest?

Vergeet dan niet het log in te sturen. Maakt u minder dan 30 verbindingen en heeft u alleen een papieren log? Stuur dan het papieren log op met de beschrijving van uw station. Zoekt u naar een logprogramma om de verbindingen na afloop in te voeren? Probeer dan het programma LM gemaakt door Frank, DL8WAA. Dit is gratis te downloaden op (http://contestsoftware.com) Indien men vanaf huis op zoek gaan naar de aanwezige velddagstations, dan wordt een checklog zeer op prijs gesteld. Alle deelnemers wensen wij veel succes met de voorbereidingen!

Datum en tijd, let op de verschillende aanvangtijden!

 • CW: Eerste volle weekeinde van juni van zaterdag 13:00 UTC tot zondag 12:59 UTC
 • SSB:Eerste volle weekeinde van september, van zaterdag 13:00 UTC tot zondag 12:59 UTC

Doel

Als velddagstation het maken van zoveel mogelijk verbindingen op de 160 t/m 10 meter band. Maar met uitzondering van contestverbindingen op de WARC banden. Men mag dus voor het experimenteren best normale verbindingen op de WARC banden maken, maar deze niet in het contestlog verwerken. Verbindingen met velddagstations leveren meer punten op.

Categoriëen

 • A (MOMT)             Multi operator, multi transmitter, CW of SSB
 • B (MOST):             Multi operator, single transmitter, CW of SSB
 • C (SO):                  Single operator, single transmitter, CW of SSB
 • D (SOQ QRP):      QRP single operator, single transmitter, CW of SSB, (QRP = maximaal 5 Watt uitgangsvermogen)

Werkt men single band?

Werkt men single band? Dit is geen afzonderlijke klasse, maar wordt wel als opmerking mee genomen in de uitslag.

Punten en puntentelling

Ieder tegenstation mag één keer gewerkt worden op iedere band.

Per verbinding geldt:

 • met vast station binnen Europa twee punten
 • vast station buiten Europa drie punten
 • portable/mobiel station binnen Europa
 • vier punten; met portable/mobiel station buiten Europa zes punten.

Het station

Het velddagstation moet vanaf één en dezelfde plaats werken waarbij de zend/ontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden. Tijdens de contest mag geen gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen e.d. mogen wel gebruikt worden. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen.

Frequenties

Het contestverkeer speelt zich af op de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband, waarbij de volgende contestvrije segmenten vermeden moeten worden. Verbindingen maak je dus op:

 • CW: 3.510 – 3.560, 7.000 – 7.040, 14.000 – 14.060 MHz
 • SSB: 3.600 – 3.650, 3.700 – 3.800, 7.060 – 7.100, 7.130 – 7.200, 14.125 – 14.300 MHz

Uitwisselen

Velddag station: RS(T) en volgnummer, te beginnen bij 001. Alleen in de categorie A (multi-multi) moet voor elke band aparte volgnummers gebruikt worden. Niet velddagstatons die punten weggeven: RS(T) en volgnummer, te beginnen met 001.

Multiplier

Elke DXCC-entiteit levert per band één multiplier op.

Eindscore

De som van het aantal punten op alle banden, vermenigvuldigd met de som van het aantal multipliers.

Logs

Stuur het log in met een cabrillo format en vermeld ook de beschrijving van het station met de volgende informatie:

 1. De energiebron die men gebruikte.
 2. Het zendvermogen.
 3. Welke antennes zijn gebruikt.
 4. De antennesteunpunten.
 5. Wat voor apparatuur is gebruikt.
 6. De deelnemers van het station (vaak meer dan alleen de operators van de set).
 7. Kort overzicht van de per band gemaakte verbindingen.
 8. De voor- en achternaam, de roepnaam, het e-mailadres en het postadres van de first operator, dit is automatisch de contactpersoon. Indien er geen adres van de first operator of contactpersoon bij het inzenden het log aanwezig is, dan betekent dit dat het certificaat niet wordt verzonden!

Verder worden foto’s en belevenissen op prijs gesteld. Papieren logs met minder dan 30 verbindingen zijn toegestaan. Logs die niet aan de criteria van het reglement voldoen, of onvolledig zijn, worden als checklog beschouwd.

Certificaten

Voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën is een certificaat te behalen. Dit certificaat wordt via de post toegezonden. Indien er geen adres van de first operator of contactpersoon bij het inzenden van het log aanwezig is, dan betekent dit dat het certificaat niet wordt verzonden!

Uitslagen

Inzending van het log betekent dat de deelnemer akkoord gaat met publicatie van zijn resultaat in Electron en/of op de website, of berichten per mail zoals een certificaat. Het resultaat van de contest wordt zo spoedig mogelijk in Electron bekend gemaakt. Bij geschillen is de beslissing van de organisator definitief. Men kan het reglement ook downloaden als document van de HF velddag website, te vinden op de site van het Traffic Bureau https://trafficbureau.veron.nl/ onder de knop contesten velddag.

Inzendtermijn

De inzendtermijn van de logs is tot 7 dagen na de contestdatum.

Digitale logs via het volgende e-mail adres: velddag@veron.nl. Papieren logs kunnen toegezonden worden naar Jan Visser, Weth. In ’t Velddstraat 28, 1107 BJ  Amsterdam.

Tot slot

Het VERON velddagweekend is traditioneel een zeer geslaagd en vooral gezellig evenement. Voor jong en oud, van HF tot VHF en hoger; voor elk wat wils. Bedenk dat u alleen, of met uw groep, met eenvoudige middelen wel eens heel succesvol zou kunnen zijn. Veel succes maar vooral veel plezier!

Jan Visser PG2AA
Velddag contest manager