André Canrinus PA3FIS

Maak kennis met André PA3FIS, voorzitter van de EMC-EMF commissie

André Canrinus PA3FISNa een nieuwe voorzitter voor de PR-Commissie, benoemde de Verenigingsraad afgelopen zaterdag ook een nieuwe voorzitter voor de EMC-EMF Commissie, André Canrinus PA3FIS. Hij volgt daarmee Jan Janssen PAØJMG op. Wij stellen André aan je voor.

Lid van de VERON sinds de jaren ’80

André is lid van de VERON sinds de jaren ’80. Hij werd besmet met het radiovirus toen hij als 13-jarige, het eerste deel zocht van een elektronica project (SIBAT, Simpele Bijna Alles Tester). De plaatselijke boekhandel wist diegene die ook dit elektronicablad kocht. Eenmaal aangebeld, bleek hij inderdaad deel 1 te hebben. Daarna is hij André’s mentor geworden en kwam hij na die tijd daar heel vaak om printjes te etsen, leren solderen, etc. Hij was zendamateur en André is daarna luisteramateur geworden, NL6761. “Praten kan altijd nog, leer eerst maar eens goed luisteren, dat is veel belangrijker”, waren zijn wijze woorden. En dat deed André.

Met een QRP-transceiver begonnen

In die tijd heeft André veel ontvangers zelf gebouwd en van zijn eerste verdiende centen een kortegolfradio gekocht (DX-160 Realistic), die hij nog altijd heeft! Pas vele jaren later, getrouwd, verhuisd, andere werkgever, heeft hij de radiohobby weer opgepakt en uiteindelijk zijn A-machtiging gehaald. Veelvuldig heeft hij zelfbouwprojecten gedaan of transceivers (na)gebouwd. Op de kortegolf is hij met een QRP-transceiver (CHN 80/40/20) begonnen. Zijn eerste verbinding (wel zeer moeizaam) werd gemaakt met een Nederlandssprekende zendamateur in Canada, met slechts 5 Watt!

Realistic DX-160

De Realistic DX-160 kortegolfradio

Geschrokken van de QRM

Na een poosje er tussenuit te zijn geweest (wat je om je heen vaker hoort: verhuizen, kinderen, drukke baan, etc.) heeft hij enkele jaren geleden weer eens de spullen aangezet. Enorm geschrokken van de QRM ben werd hij met de neus op de feiten gedrukt. Helaas zijn de HF-banden de oude niet meer. Graag wilde André daar zijn steentje aan bijdragen om dit in de toekomst te kunnen verbeteren voor luister- en zendamateurs. Hij werd lid van onze EMC-EMF Commissie.

Zijn EMC werkervaring

Van 1993 tot 1998 was hij Test Engineer bij Telefication. Daar voerde hij zelfstandig EMC-metingen uit aan en radiometingen aan telecommunicatie-apparatuur, inclusief de bijhorende rapportage

Hij was Senior Test Engineer van 1998 tot 2009 bij D.A.R.E!! Consultancy. Dat hield in het testen en meten aan een ruime pluimage van apparatuur en installaties voor de EMC-richtlijn, laagspanningsrichtlijn, automotive richtlijn en de Radio en Telecommunicatie richtlijn. Het adviseren bij een EMC-probleem en het geven van cursussen op het gebied van EMC richtlijn, laagspanningsrichtlijn en automotive richtlijn. Ook was hij spreker op nationale beurzen en op EMC-bijeenkomsten.

André is nu zelfstandig ondernemer. In 2009 richtte hij Canrinus Consultancy op. Een onderneming die – geheel onafhankelijk- bedrijven in Nederland en daarbuiten adviseert op gebied van EMC en elektrische veiligheid (LvD). Van print lay-out tot complete installaties. Maar ook storingsoplossingen indien een product bij de officiële instanties wordt afgekeurd, behoort tot de mogelijkheid. Ook heeft hij een eigen pre-compliance testlab opgebouwd waar zijn klanten ook graag en veel gebruik van maken. Verder geeft André regelmatig trainingen over EMC en LvD.

Zoals je kunt lezen is André zéér deskundig er ervaren op EMC-gebied. De VERON is dan ook erg verheugd dat hij de taak van voorzitter van de EMC-commissie op zich heeft genomen. Zeker in een tijd waarin storingen op amateurbanden een steeds grotere bedreiging voor onze radiohobby is.

Met dank aan oud-voorzitter Jan Janssen PAØJMG

Wij bedanken Jan Janssen PAØJMG voor zijn inzet op EMC-gebied en alle uren die hij als vrijwilliger voor de VERON aan EMC heeft besteed. Jan blijft wel aan als lid van de EMC-EMF Commissie.

Het verloop van zonnevlekkencyclus 24

Zonnevlekkencyclus 24 en 25, de stand van zaken

Wanneer je op de HF-banden actief bent heb je het al lang gemerkt. De condities worden al een tijd echt flink minder. Dat komt door de afnemende zonneactiviteit die ervoor zorgt dat de ionosfeer radiogolven afbuigt. Het maximum van zonnevlekkencyclus 24 lijkt al weer eeuwen geleden en veel amateurs kijken dan ook al weer uit naar cyclus 25. Maar wat gaat deze nieuwe cyclus ons brengen en wanneer kunnen we weer betere condities verwachten?

Cyclus 24 piekte in 2014

Na het maximum van zonnevlekkencyclus 23 in het jaar 2000, waagden de eerste wetenschappers zich aan een voorspelling voor zonnevlekkencyclus 24. De ene groep wetenschappers voorspelde een maximum met een zonnevlekkengetal van boven 200, terwijl een andere groep pessimistischer was met een zonnevlekkengetal van slechts 50. Ter vergelijking, cyclus 23 piekte met een zonnevlekkengetal van 124. Cyclus 24 piekte in 2014 met een zonnevlekkengetal van 82.

Maximum dat iedere cyclus afneemt

Sinds cyclus 21 zien we een trend van een zonnevlekkenmaximum dat iedere cyclus afneemt:

 • Cyclus 21: 165
 • Cyclus 22: 159
 • Cyclus 23: 121
 • Cyclus 24: 82

In deze grafiek (bron: STAR) zie je duidelijk het verschil tussen deze vier cycli.

Vergelijking tussen zonnevlekkencycli 21 t/m 24

Wat zegt dat over de verwachtingen voor cyclus 25, de nieuwe aanstaande cyclus? Eigenlijk heel weinig, want het voorspellen van zonneactiviteit op zo’n lange termijn is een wetenschap die echt nog in de kinderschoenen staat. Vergelijk het maar met het weer verder dan een dag vooruit voorspellen in de tijd van de Middeleeuwen. Toch zijn er een aantal zaken die we met redelijke zekerheid kunnen zeggen.

Wanneer een nieuwe cyclus start, betekent het niet dat de oude cyclus direct ophoudt

Één cyclus duurt ± 11 jaar. Nu is het zo dat wanneer een nieuwe cyclus start, dit niet betekent dat de oude cyclus direct ophoudt.  Ze gaan geleidelijk in elkaar over. Cyclus 24 startte in januari 2008, maar kwam pas ruim een jaar later goed op gang. Een snelle rekensom leert dat cyclus 25 ergens rond 2019 van start zal gaan. Het zal dan niet meteen “feest” worden op HF, het zal nog wel even duren voordat cyclus 25 zijn maximum bereikt. Dat zal dan rond 2025 zijn, maar kan ook zomaar een jaar eerder of later zijn. Hoe snel het aantal nieuwe zonnevlekken toeneemt, is wel een goede indicatie voor de verwachting van het zonnevlekkenmaximum en de tijdstip waarop deze bereikt wordt.

In deze grafiek (bron: SWPC), zie je het verloop van cyclus 24. Vergeleken met cyclus 23 een “matig maximum”

Het verloop van zonnevlekkencyclus 24

Snelle stijging zonnevlekken betekent vaak snel een hoog maximum

Hoe sneller het aantal zonnevlekken in de start van een cyclus toeneemt, des te hoger valt het maximum uit. Cycli met een relatief hoog maximum bereiken dit vaak eerder dan cycli met een relatief laag maximum. Die conclusies mag je wel trekken als je de verzamelde data naast elkaar legt.

Deze grafiek (bron: STCE) laat zien dat snelle stijgers vaak een hoog maximum geven, dat dan ook vaak vrij vroeg in de cyclus al bereikt wordt.

Zonnevlekkencyclus 1 t/m 24

Wat verwachten de wetenschappers van cyclus 25

Er zijn nog maar weinig wetenschappers die zich nu al aan een verwachting wagen. Toch zijn er enkelen die op basis van allerlei factoren en correlaties, toch een poging wagen. De gemene deler in hun verwachting is dat het maximum van cyclus 25 nog lager uitvalt dan cyclus 24. Een maximum zonnevlekkengetal tussen 50 en 60. Hoe nauwkeurige en betrouwbaar zo’n verwachting is daar kun je je twijfels over hebben. We zullen het over twee jaar veel beter in kunnen schatten.

Een laag zonnevlekkengetal is meestal een goede bodem voor uitstekende Es-propagatie

Tot cyclus 25 goed op gang is zal de zonneactiviteit en daarmee de condities voor DX op HF verder verslechteren. Toch zullen er dagen zijn dat de banden opleven en valt er nog voldoende te beleven. Een laag zonnevlekkengetal is meestal een goede basis voor uitstekende Es-propagatie. In de zomer en midwinter geeft dat een impuls aan banden zoals 10 m, maar ook 6 m, 4 m en zelfs 2 m. Met in de zomer op 10 m en 6 m zelfs mogelijkheden om via multihop Es, Noord Amerika het Caribisch gebied en zelfs Japan te werken.

73

Jean-Paul Suijs PA9X

VERON Vereningsraad 2017

Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Stemming VROp zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur.

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.

Voorstel 1: Opheffen afdeling A50 MILRAC

Dit voorstel was ingediend door het hoofdbestuur. Het betrof het opheffen van afdeling A50 MILRAC. Volgens de statuten is deze afdeling te klein om op zichzelf te staan. De leden moeten worden overgeschreven naar een bestaande afdeling.

Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Voorstel 2: Harmonisatie frequentiebanden in CEPT verband

Dit voorstel was ingediend door afdeling A54 Etten Leur. Het betrof het voor het maken van een duidelijk overzicht per land voor zowel Novice als Full gelicenseerden met daarin per band/frequentie wat zij wel of niet mogen dus inclusief vermogens, modes en dergelijke.

Er was onduidelijkheid over de inhoud van dit voorstel. Afdeling A54 Etten-Leur trok het voorstel daarom in.

Voorstel 3: Opzet en status van regio vergaderingen veranderen

Dit voorstel was ingediend door afdeling A40 Twente. Zij verzoeken het HB de opzet en status van regio vergaderen te veranderen zodat de vergadering meer interactief wordt.

Dit voorstel werd aangenomen en sluit aan bij het initiatief dat het HB al had genomen. 

Voorstel 4:  Vergoedingen voor reizen naar regio vergaderingen

Afdeling A40 Twente verzoekt het VERON bestuur de km-vergoeding voor één auto per afdeling door de algemeen penningmeester te laten vergoeden voor het bijwonen van de regiovergadering. Dit in plaats de vergoeding uit de middelen van de afdeling te verstrekken.

Dezelfde afdeling diende ook een amendement in op haar eigen voorstel: Vrije meningsuiting of beïnvloeding van VR voorstellen.

Het amendement en het voorstel werden beiden verworpen.

Voorstel 5: Aanpassen van de tekst in artikel 6 van de statuten m.b.t. de bezwaarprocedure bij het afwijzen van een aanvraag tot lidmaatschap.

Afdeling A25 Doetinchem stelt voor om de tekst in artikel zo te wijzigen dat alle afdelingsbesturen op de hoogte worden gesteld van een afwijzing van het lidmaatschap door het hoofdbestuur. Dit in plaats van alleen de afdeling waar aspirant lid tot wil toetreden.

Het HB licht toe dat het voorstel niet kan worden uitgevoerd omdat het in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit voorstel werd door afdeling A25 Doetinchem ingetrokken.

Voorstel 6: Behoud van focus op afname van storing door gebruik van Power Line Communicatie (PLC).

De afdeling A17 Gouda vraagt de VR om de EMC Commissie te verzoeken, focus te blijven houden op het beperken en terugdringen van storing op de HF amateurbanden, veroorzaakt door Power Line Communicatie (PLC ). Daarbij vragen zij ook om storingsnormen te introduceren voor de VHF en UHF amateurbanden.

Dit voorstel werd verworpen nadat de EMC-EMF Commissie uitleg had gegeven over de actieve aanpak van storing door PLC.

Voorstel 7: De VERON moet actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek.

A22, de afdeling  Zuid Limburg , stelt voor om als VERON actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek. Van het HB verwachten zij het agenderen, prioriteit toekennen, faciliteren en opvolgen van ideeën en acties. Van de EMC-commissie verwachten zij een plan van aanpak met doelen, de in te zetten middelen, en een actievere publicatie naar leden. Van de leden verwachten zij het actief melden van storingen en waar mogelijk het ondersteunen van de EMC-aanpak.

Dit voorstel werd aangenomen en sterkt het HB in de prioriteit die het aan EMC-problematiek geeft.

Voorstel 8: Binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen.

De afdeling A13 Eindhoven draagt het HB op ook de binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid te bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen. Omdat bij een lagere oplage de druk-kosten niet noodzakelijkerwijs mee omlaag gaan stellen wij voor de contributie gelijk te houden onafhankelijk van de gekozen vorm van bezorging.

Op dit voorstel diende de afdeling A634 Friese Wouden het volgende amendement in:

Het HB krijgt de opdracht maandelijks enkele onderwerpen uit de dan verschijnende “Electron” openbaar te verspreiden via Social Media, Elektronische Nieuwsbrief, RSS en/of dergelijke, met daarin de “Electron” van die betreffende maand genoemd als bronvermelding.

Het amendement op dit voorstel werd verworpen. Het voorstel zelf werd ook verworpen.

Voorstel 9: N-amateurs toestaan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen in mode A3J

De afdeling A19 Groningen vraagt de VR het HB te verzoeken om in het overleg met AT maar voren te brengen en er op aan te dringen om de N-amateurs toe te staan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen op de aan N-amateurs toegekende delen van de 40 en 20 meter banden en de volledige 10 meterband, evenwel met de beperking van uitsluitend de Mode A3J (LSB en USB).

Dit voorstel werd, in het kader van de N-herijking, verworpen.

Vragen?

Nog vragen over de Verenigingsraad? Stel ze gerust aan je afdelingsbestuur.

Speech algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateur

Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2017

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 78e Verenigingsraad, 22 april 2017 in Apeldoorn.

Dames en heren, Beste medeamateurs

PA3AGF Remy DenkerVandaag start een voor de VERON ongekende grote promotionele actie genaamd “Open Deur bij de RadioAmateur”.

Zo’n actie hebben we nog nooit in gang gezet. De Nederlandse pers is geïnformeerd, lokale bladen zijn voorzien van informatie en we hebben bij TV programma’s onze plannen kenbaar gemaakt. Het moet voor u als afdelingsbestuur moeilijk vallen om een keuze te maken tussen het meedoen aan deze promotie in uw afdeling of het bezoeken van de VR.

Gelukkig duurt deze actie een hele week zodat afdelingen op een ander geschikt moment deel kunnen nemen. Ik nodig u uit om uw ervaring door middel van een artikel in Electron met anderen te delen.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de PRCie die het mogelijk hebben gemaakt dat al het materiaal op tijd beschikbaar was.

Fijn dat u gekozen hebt om hier aanwezig te zijn.

Veel voorzitters houden een speech aan het begin van het jaar ter gelegenheid van een officiële gelegenheid. Onze officiële gelegenheid is de VR. Vandaag dus. Misschien moet deze speech in “de mid-year speech” worden omgedoopt.

Zoals gewoonlijk wil ik een aantal onderwerpen met u delen.

Agentschap Telecom en het AO

logo agentschap-telecomTijdens de voorbereidingen van het AO in oktober 2016 werd duidelijk dat er weinig tot geen voortgang werd geboekt bij het afronden van projecten bij het AT. Daar waar de beide verenigingen “ full steam ahead” wilden werd dat niet door AT overgenomen wat tot frustraties leidde. Er werd besloten dat de voorzitters van de beide verenigingen een brief zouden sturen naar de heer Peter Spijkerman, Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

De brief was op tijd bij AT aangekomen aangezien de voorzitter van het AO de brief op de agenda had gezet om met de aanwezigen te bespreken. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de adjunct directeur Michel Verhagen en Frans Hofsommer in zijn functie als voorzitter van het Amateur Overleg en de beide voorzitters van de verenigingen.

Tijdens dat gesprek zijn afspraken gemaakt over een verbeterde communicatie tussen AT en de VERON/VRZA aangaande voortgang van lopende projecten. Frans Hofsommer heeft ook opgemerkt dat onderwerpen die meer aandacht nodig hebben in een separaat gesprek zullen worden doorgenomen. Indien projecten met vertragingen te maken hebben dan worden we vroegtijdig geïnformeerd. Er wordt dus niet gewacht tot een volgende Amateur Overleg. Deze feedback vindt gelukkig al plaats. Hoofdthema’s zoals het recente onderwerp Herijking worden tijdens het AO ingeleid maar in aparte vergaderingen uitgewerkt. Dat gaat dus niet ten koste van de kostbare vergadertijd van een AO.

We hebben wat dat betreft een en ander bereikt.

Herijking

Herijking N-amateursDe afgelopen jaren zijn op de VR voorstellen aangenomen die te maken hebben met de verbetering van de positie van de N-amateur. In het Amateur Overleg worden deze voorstellen onder de aandacht gebracht met het verzoek ze over te nemen. Het is aan het AT om hiermee verder te gaan. Van belang is om op te merken dat de verenigingen hierin adviseren aangezien wij geen machtsmiddel hebben om onze voorstellen door te drukken. AT moet dus bij het indienen van deze voorstellen nagaan of het past in hun beleid.

AT heeft gemeend een voorstel bij de verenigingen neer te leggen waarin gevraagd wordt om een advies voor te stellen waarmee de positie van de N-amateur voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Dit voorstel heeft de naam Herijking N-registratie gekregen.

De formele vraag aan de verenigingen is door middel van de brief gedateerd 9 maart 2017 van de voorzitter van het AO aan de verenigingen bekend gemaakt.

Na het bekend worden van deze brief vonden er op diverse internet fora discussies plaats over dit onderwerp. Voor en tegenstanders gaven zeer duidelijk blijk van hun mening.

Tja, en als je dan als vereniging niet direct een kant-en-klaar actieplan op je website presenteert dan zijn de rapen gaar. Het deugt niet of het is niet goed zullen we maar zeggen.

Dat is de mentaliteit van deze tijd. De waan van de dag drijft sommige amateurs ertoe om hun mening vaak anoniem op ongepaste wijze kenbaar te maken.

De discussie over normen en waarden waar we met ons allen voor vechten wordt op deze wijze stevig onderuit gehaald.

De VERON heeft tijd genomen om een goed antwoord te formuleren met daarbij horende acties. De leden van de VERON worden, ongeacht hun registratie, door middel van een enquête geconsulteerd. Op onze website kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • N-Herijking enquête
 • N-herijking projectpagina
 • N-herijking FAQ
 • Plan van aanpak voor Herijking N-registratie

Van belang is dat kwaliteit voor snelheid gaat. Wat is er mis als je wat later reageert?

Het gaat tenslotte om het eindresultaat in de vorm van een goed onderbouwde aanbeveling dat samen met de VRZA en AT wordt opgesteld. Uiteindelijk gaat het om samen meer bereiken, maar zo wordt dat niet gezien.

VERON forum

VERON Techniek ForumSinds enkele maanden heeft de VERON een eigen forum voor afdelingen. Op dit moment hebben 47 van de 63 afdelingen zich aangemeld. Het forum is op verzoek van de afdelingen opgezet en ik roep u dus op om er gebruik van te maken. Het geeft u een goede mogelijkheid om met elkaar te overleggen over diverse zaken. Het geeft ook de mogelijkheid om draagvlak te creëren voor in te dienen VR voorstellen.

Ook voor onze leden hebben we een forum opgezet. Leden kunnen daar herkenbaar met elkaar in kennis delen over techniek.

Nu ik het woord forum heb genoemd wil ik reageren op opmerkingen die ik op diverse fora voorbij heb zien komen over de VERON als vereniging en dan specifiek over de zittingsduur van HB leden.

Van belang is om op te merken dat het elk VERON lid vrij is om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vereniging, commissie of werkgroep als deze positie vacant wordt.

Het kandidaat stellen geldt niet vanaf het moment dat de VR documenten beschikbaar komen. Dat kan het hele jaar door en zelfs al direct na deze vergadering. Echter op de VR vindt de daadwerkelijke benoeming plaats. Ik merk in dit verband op dat de Verenigings Raad de kandidaten benoemt en niet het hoofdbestuur. Het is een transparant en democratisch proces wat volledig volgen de statuten verloopt.

Vanaf mijn aantreden als lid van het HB in 2003 heeft zich, buiten het herkiesbaar zijn van HB leden, slechts een amateur kandidaat gesteld.

Elk jaar treden HB leden af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Vaak stelt een HB lid zich herkiesbaar omdat er intern (of extern) geen opvolger gevonden kan worden.

Vanaf het aantreden van Guido van den Berg PAØGMM in 1972 als lid van HB heeft hij zich vele malen aftredend en herkiesbaar opgesteld. Er heeft zich nog nooit een kandidaat gemeld. Guido voelt dat hij nog een nuttige bijdrage kan leveren voor de VERON en voor de amateurgemeenschap. Dat is de reden waarom hij aanblijft als HB lid. En in dit kader hebben we hem dan ook bedankt voor zijn jarenlange inzet. Let wel, met zijn kennis van zaken kunnen we meer dan vijfenveertig jaar terug kijken op juridische zaken Guido bewaakt ook dat besluiten die binnen de VERON worden genomen, niet in strijd zijn met de statuten en wet- en regelgeving.

Guido heeft zich gedurende al die jaren veel amateurs gesteund bij juridische zaken. Daar is heel veel voorbereidingstijd en reistijd in gaan zitten maar dat wordt niet altijd onderkend door de amateur voor wie Guido een casus begeleidt. Veel zaken zijn gewonnen en als een amateur een casus verliest dan zijn de rapen gaar. Vervelend voor de amateur in kwestie maar soms zijn de overwegingen van een rechter anders dan wordt vermoed of er worden andere zaken bijgehaald.

Wat ik zeg over Guido, geldt natuurlijk ook voor de andere HB leden en leden van afdelingsbesturen, commissies en werkgroepen.

We pennen wat af in Electron en op de website over onze inzet maar dat wordt kennelijk niet altijd gelezen. Ik lees nogal eens dat Electron in de verpakking wordt weggegooid; dat moet iedereen zelf weten maar dan is de opmerking dat er geen informatie beschikbaar komt niet op zijn plaats. Als ik een jaaruitgave van Electron evalueer dan zie ik dat we op heel veel fronten informatie verschaffen zoals technische artikelen met daarin soms wetenschappelijke artikelen maar ook vaak bouwbeschrijvingen, antennes, contesten, afdelingsbijeenkomsten, velddagen, belangenbehartiging (nationaal en internationaal), VERON winkel, jeugd etc., etc. Teveel om op te noemen maar voor elk wat wils.

Hebben de “mensen die alleen maar kritiek uitten op leden van besturen, commissies en werkgroepen”, wel eens geïnformeerd naar de inhoud van de functie van een voorzitter om te weten wat die functie nu precies inhoudt?

Ik kan mij niet herinneren dat ik hierover met een amateur een uitgebreid telefoongesprek heb gehad behoudens gesprekken met personen met de vraag of hij een voorzitterschap op zich wil nemen.

Gelukkig is dat twee keer gelukt. In andere gevallen is het hedendaagse antwoord:

 • Geen tijd
 • Geen zin
 • Teveel vergaderingen
 • Moet me binden aan een functie en dat wil ik niet
 • Wil de verantwoordelijkheid niet

Met als gevolg, geen opvolger en dan blijft de huidige voorzitter; gelukkig met veel energie en enthousiasme zitten.

Hebben diezelfde mensen zich al als vrijwilliger gemeld om zich in te zetten voor de VERON? Nee, vanaf de zijlijn zich af zetten tegen zaken waar men weinig vanaf weet is veel eenvoudiger dan zich in te zetten.

Ben ik verontwaardigd? Mijn antwoord is “ja”, en dat heeft dan deels te maken met de wijze waarop ik persoonlijk mijn mening over de herijking ben gevraagd, zonder dat ik verder uitleg heb kunnen geven.

Ik ben echter meer verontwaardigd over de wijze waarop de vereniging wordt aangevallen door amateurs die niet goed weten op welke wijze bestuurders en vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor de Nederlandse radioamateurs. De verontwaardiging is nu gelukkig over maar ik wilde dit toch wel met u delen.

Toch vind het hoofdbestuur dat we onze leden nog beter moeten informeren over het werk dat onze besturen, commissies en werkgroepen doen. Bij de PR-Commissie ligt nu dan ook de opdracht om de communicatie binnen de vereniging, tussen de besturen, commissies en werkgroepen en de leden te intensiveren.

Vrijwilligers bij de VERON

De VERON zoekt vrijwilligersIn de wandelgangen heeft u kennis kunnen nemen van de vacatures in de diverse werkgroepen en commissies. Het zijn vacatures op zeer belangrijke posities in onze vereniging. Als we die vacatures niet op korte termijn kunnen invullen dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit die we w
illen leveren aan onze leden. Ik doe nogmaals een beroep op de afdelingsbesturen om te zoeken naar geschikte kandidaten. Ook wij als Hoofdbestuur doen ons best om geschikte kandidaten te vinden.

Dank voor uw aandacht hiervoor.

Het onderwerp vrijwilligers maar dan specifiek tot hun inzet voor de VERON leidt tot het uitspreken van een dankwoord aan al onze vrijwilligers die zich inzetten. U ziet onze vrijwilligers op de Dag voor de RadioAmateur maar ook bijvoorbeeld onze redactie van Electron zet zich in voor de VERON. En zo zijn er vele voorbeelden. Te veel om op te noemen.

Als ik tijdens een Dag voor de Radioamateur op de balustrade de zaal overzie en zie hoe iedereen zich voor de vereniging inzet dan ben ik heel, heel erg trots op onze vrijwilligers. De spirit waarmee iedereen zich inzet is onbeschrijfelijk.

Een applaus waarmee we onze vrijwilligers bedanken is wel op zijn plaats.

VERON 75 jaar in 2020

75 jaar VERONDeze datum lijkt nog ver weg maar voor het HB is dit jubileum al boven het ruisniveau gekomen. Het HB heeft een werkgroep geformeerd die zal na gaan denken hoe dit jubileum ingevuld zal worden. Veel ideeën zijn de revue gepasseerd maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die uitvoerbaar moet zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven welke plannen uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Regionale bijeenkomsten

Op de VR in 2012 is gekozen voor het continueren van de Regionale Bijeenkomsten. Er is dus behoefte aan deze jaarlijkse vergadering met de afdelingen. Het HB heeft signalen opgepikt dat de afdelingen liever zien dat men zelf de agenda opstelt naar aanleiding van zaken die in de regio spelen.  Aan deze hervorming geven we graag gehoor en we willen dat al dit jaar vorm gaan geven.

Met deze nieuwe opzet kan het dus zijn dat de te behandelen onderwerpen per regio anders zullen zijn. We zijn benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Later vandaag staat komt dit onderwerp nog ter sprake.

Radiomarkt in Friedrichshafen 2017

Verleden jaar zijn tijdens de radiomarkt evaluatieformulieren aan bezoekers van de stand overhandigd. De feedback was uiteenlopend. De een wilde wel artikelen als eyecatcher op de balie en de ander niet. Zetten we wel of geen drop op de balie? Is de aankleding van de stand wel in lijn met de huisstijl?

Gemiddeld genomen waren de reacties positief en er waren opbouwende opmerkingen. De PRCie is hiermee aan de slag gegaan.

Helaas vindt de radiomarkt deze zomer plaats op een zeer ongunstige datum, maar we hebben besloten om toch aanwezig te zijn. De stand bemanning is bijna rond en we zijn benieuwd wie we uit PA land als bezoeker kunnen verwelkomen. Gelet op het feit dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, wordt daaraan aandacht besteed maar dan meer gericht op de radio activiteiten die worden opgezet en vanuit Leeuwarden worden gecoördineerd. Deze radiomarkt gebruiken we ook om de aandacht te vestigen op de eigen markten zoals de Dag voor de RadioAmateur en de radiomarkt te Rosmalen.

IARU-R1 conferentie in Landshut, Duitsland

In september gaat een VERON delegatie naar de driejaarlijkse IARU conferentie die dit jaar gehouden zal worden in Duitsland. Doel van deze conferentie is om te komen tot een besluitvorming ten aanzien van voorstellen in het kader van onder andere bandplannen, regelgeving en normen die door de individuele verenigingen zijn ingebracht. Veel van deze besluiten zullen dan weer met de nationale overheid worden besproken. Ook de financiën van de IARU-organisatie komt op de agenda. Spectrum management en spectrum protection gevoed door de discussie over hogere storingsniveaus zal zeker de aandacht krijgen. In dit kader is het van belang dat de amateurverenigingen een gezamenlijk front vormen ten aanzien van deze onderwerpen bij de discussies in het eigen land. Ook IARU-bestuurders zullen discussies aangaan in internationale gremia.

Beleidsnotitie

Verleden jaar heeft de VR goedkeuring verleend tot het in gang zetten van het beleidsdocument. We zijn nu een jaar verder en het uitwerken van de strategische acties vordert gestaag. Ik noem enkele projecten die uitgerold worden:

 • Dag voor de RadioAmateur.
 • HF- en VHF-en-hoger-dag zijn gratis voor VERON leden.
 • Informatie over EMC delen met onze leden.
 • Gebruiken van social media.
 • Morse als cultureel erfgoed implementeren in de VERON cultuur.

We zijn goed op weg.

Huisstijl

Zo’n twee jaar is de nieuwe huisstijl ingevoerd. Onze website is aangepast en afdelingen zijn begonnen met het omzetten van hun oude site naar de nieuwe huisstijl. Echter dit proces gaat veel te langzaam. Bedenk wel dat uw website een visitekaartje is voor niet alleen uw eigen afdeling maar ook voor de VERON in het algemeen. Ik hoop dat de nieuwe huisstijl een trigger mag zijn voor de resterende afdelingen om alsnog over te gaan.

De ICT-Werkgroep staat u met raad en daad bij om de conversie zo snel en gemakkelijk mogelijk in orde te maken. Dat kan het probleem niet zijn.

Op dit moment zijn 26 afdelingen ondersteund met de transitie van hun oude website naar de nieuwe huisstijl. Wie volgt? Er wordt ondersteuning geboden, het kost u niets en de website wordt technisch lees continuïteit en beveiliging, voor u beheerd en “up to date” gehouden en in veel gevallen kan oude data behouden blijven. Wat wilt u nog meer?

Ik hoop dat de ICT-Werkgroep het druk krijgt de komende weken.

Normen en Waarden

Hoewel dit onderwerp al ter sprake is gekomen, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dit onderwerp toch nog een keer onder de aandacht brengen. We mogen op de band niet als politieagent optreden maar het op gepaste wijze attenderen op het aspect normen en waarden kan geen kwaad. Helaas gebeurt het te vaak dat ik mijn ontvanger uitzet omdat ik het taalgebruik en de manier waarop we met elkaar omgaan ronduit beneden pijl vind. Dat is toch niet nodig.

Het moet toch mogelijk zijn om op een nette manier met elkaar om te gaan. Kennelijk is het aspect: “ ik zit thuis en niemand ziet mij” de drijfveer om opgepaste uitlatingen te doen.

Dat geldt tegenwoordig ook bij uitlatingen op fora en in blogs. Een bericht wordt op de PC geschreven en na het indrukken van de knop “ Enter of Verzenden” heeft de afzender zijn mening gegeven en is hij ervan af. Lekker onzichtbaar en het kan hem niet schelen wat een ander ervan vindt. Men heeft er kennelijk geen notie van wat de impact van zo’n bericht kan zijn.

Mijn oproep aan de amateurs is dan ook om ervoor te zorgen dat we met respect met elkaar omgaan. Dat doen we thuis toch ook? Waarom kan dat niet in het onderlinge verkeer tussen amateurs?

Bestuurswerk

Het uitwerken van bestuurszaken kost veel vrije tijd en ik ben er trots op dat de afdelingsbestuurders onder u naast andere privé zaken tijd vrijmaakt om zich in te zetten voor de VERON. U denkt niet alleen na over lokale zaken maar ook over beleidszaken die te maken hebben met het besturen en dus richting geven aan het beleid van de VERON in zijn geheel. Ook dat is de taak van de afdelingsbesturen.

Dat geldt niet alleen voor de afdelingen maar ook voor de voorzitters van commissies en werkgroepen en voor de leden van het hoofdbestuur.

Als Algemeen Voorzitter van de VERON kan ik u zeggen dat ik er trots op ben dat u uw tijd beschikbaar stelt en ik kan alleen maar mijn dank uitspreken voor het bestuurswerk dat u allen doet voor onze radio vereniging.

Ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een smakelijke lunch.

lxff_logo

DX-groep YNOMY activeert natuurparken in Luxemburg

DX-groep YNOMY activeert natuurparken in LuxemburgIn het weekend van 20/21 mei 2017 zal DX-groep YNOMY een aantal WWFF natuurparken in Luxemburg bezoeken.

De bedoeling is om parken die nog niet eerder geactiveerd zijn in de lucht te brengen.
Met medewerking van Mill LX1CC kunnen we voor de gelegenheid de special call LX44FF gebruiken.
Om voor wat extra aanloop te zorgen hebben is er een award-programma aan de activeringen gekoppeld.
De activeringen zullen van zaterdag 8:00 UTC tot zondag 18:00 UTC zijn met minstens 2 radio’s in CW en SSB op HF en indien condities het toelaten ook op 6 en 2 meter.

Verdere details (Engels) zijn te vinden op http://www.ynomy.nl

emc-koffer

EMC-EMF Commissie geeft cursus aan toekomstige EMC-specialist van VERON afdelingen.

De EMC-EMF commissie organiseert een training om iedere afdeling in de gelegenheid te stellen een radioamateur uit de afdeling op te laten leiden tot EMC-specialist. Op 24 juni wordt afgetrapt met een try-out om alle puntjes op de i te zetten.

EMC-EMF training start met een try-out op 24 juni
Op de regionale bijeenkomsten is door de afdelingen de wens geuit tot extra ondersteuning voor radioamateurs bij het oplossen van EMC gerelateerde storingsproblemen. Op 24 juni 2017 start de EMC-EMF Commissie, met het geven van trainingen aan de afdelingen van de VERON. Deze serie EMC-trainingen start met een try-out voor een beperkt aantal deelnemers om de laatste puntjes op de i van het trainingsmateriaal te zetten. De afdelingen rondom de locatie van de studiedag zijn voor deze pilot uitgenodigd. Zodra de puntjes op de i staan worden de uiteindelijke trainingen voor de overige afdelingen gepland.

EMC-EMF Commissie, EMC koffer

De EMC-koffer kan ook open.  Kijk in de ELECTRON van juni.

EMC koffer
Er is niet alleen gedacht aan het vergroten van de EMC kennis maar ook welke middelen en/of materialen die kunnen worden gebruikt. Zo ontvangen de EMC-specialisten aan het einde van de training een EMC koffer, die de EMC-specialist van de afdeling kan gebruiken voor het opsporen en verhelpen van de storing.

Taak van de afdelingen
Het is zaak dat de afdelingen een vrijwilliger gaan zoeken die als regionale EMC-specialist opgeleid wil worden. Dit is natuurlijk op basis van vrijwilligheid, maar geheel vrijblijvend is dit niet. Als EMC-specialist dien je wel beschikbaar te zijn om ondersteuning te verlenen aan de leden van de VERON die EMC gerelateerde storing ondervinden en hulp nodig hebben bij het oplossen hiervan.

Meer informatie in de ELECTRON van juni
Hou de ELECTRON in de gaten, want in de juni editie van de ELECTRON worden meer details bekend gemaakt over de inhoud van de EMC-EMF training.

Gouden speld voor Eric Post PE1MIX

Gouden Speld voor Eric Post, PE1MIX

Gouden speld voor Eric Post PE1MIXTijdens de afgelopen huishoudelijke vergadering op 23 januari van VERON afdeling A13, Eindhoven, was aan het eind van de vergadering het moment aangebroken voor Eric, PE1MIX om zijn 10 GHz WebSDR presentatie te beginnen, toen de voorzitter Henk, PA3GUO zich richtte tot de algemeen secretaris van de VERON; Eric-Jan PA3CEV.

De samenkomst kreeg plots een heel andere wending toen Eric-Jan het woord nam en een korte presentatie gaf, waarin de verdiensten van Eric PE1MIX voor de VERON, Scouting, en radioamateurs in het algemeen werden langsgelopen, zelfs ondersteund door de nodige foto’s.

Wat Eric, PE1MIX, die nog wat onwetend om zich heen zat te kijken, nog niet wist was dat zijn vrouw en dochters ondertussen ook achterin de zaal waren aangeschoven.

De ontknoping kwam in de conclusie waarin Eric-Jan, PA3CEV, vertelde dat al deze bijdragen van Eric er toe hadden geleid dat het hoofdbestuur hem daarvoor wilde onderscheiden met een Gouden Speld.

Onder luid applaus vanuit de aanwezige afdelingsleden stond Eric op, en zag toen tot zijn verbazing dat ook de rest van zijn gezin getuige waren geweest van deze mooie gebeurtenis. Behalve de gouden speld voor Eric was er natuurlijk ook een kleine attentie voor Eric’s vrouw en beide dochters.

Rick Wesselink, PE2AAB; bestuurslid Veron A13, Eindhoven

Midway en Kure eilanden zijn nu verwijderde DXCC entiteiten

Midway en Kure eilanden zijn nu verwijderde DXCC entiteiten

Beide de Midway en Kure eilanden zijn met terugwerkende kracht op de verwijderde DXCC entiteiten lijst geplaatst. De ingang van deze aanpassing is per 26 augustus 2016. Deze aanpassing bleek een onbedoeld gevolg te zijn van een actie van toenmalig President Barack Obama. Hij besloot het Papahānaumokuākea Marine National Monument uit te breiden zodat ook het noordwestelijke Hawaiiaanse eiland ten westen van Ni’ihau Island er bij werd gevoegd. Hiermee is het wel het grootste aaneengesloten beschermde natuurgebied onder de Amerikaanse vlag geworden.

Voor meer informatie over dit alles zie deze ARRL pagina.

Midway en Kure eilanden zijn nu verwijderde DXCC entiteiten

 

 

Het VERON Vademecum; het handboek voor de radioamateur

Correcties (errata) Vademecum 2016

Mededeling Service Bureau VERON

Correcties (errata) Vademecum 2016

Correcties (errata) Vademecum 2016De intensieve gebruiker van het Vademecum 2016 zal gemerkt hebben dat sommige gegevens in de 16e editie van het Vademecum door de tijd zijn gewijzigd en achterhaalt. Correcties zijn van tijd tot tijd nodig.

Denk bijvoorbeeld aan prefix veranderingen en wijzigingen van repeater gegevens.

Om toch up to date te blijven kunt u op de VERON website een lijst van errata vinden zodat u uw Vademecum kunt bijwerken. Ook kunt u onder “downloads” de lijst van errata vinden zoals ook van andere VERON uitgaven.

Vindt u zelf een onvolkomenheid in het Vademecum 2016 dan kunt u dit melden aan secretaris@veron.nl

Kees Murre, PA2CHM
Secretaris Stichting Service Bureau VERON

CD ROM Electron 2016

Mededeling Service Bureau VERON

CD ROM Electron 2016

De redactie van Electron – maar in het bijzonder Wim de Vries, PA0ME – heeft het ook dit jaar mogelijk gemaakt dat er weer een CD ROM is samengesteld met daarop de inhoud van de twaalf in 2016 verschenen Electrons in pdf formaat. De CD-ROM 2016 is verkrijgbaar bij het Service Bureau (SB) onder artikelnummer 848. De kosten bedragen exclusief verzending voor VERON leden €7,50 en voor niet-leden € 10,00. Via deze link gaat u direct naar de online VERON Winkel om uw bestelling te plaatsen.

Kees Murre, PA2CHM,
secretaris Stichting Service Bureau VERON

CD ROM Electron 2016