IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EV

IARU en Europese Commissie bijeenkomst over WPT-EVDe IARU nam op verzoek van de Europese Commissie deel aan een bijeenkomst over WPT-EV. Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de automobielindustrie, de standaarden-organisaties en de Europese Commissie. Doel was de huidige stand van zaken door te nemen met betrekking tot de standaarden voor ongewenste uit WPT-EV, wat namelijk staat voor Wireless Power Transfer voor Electric Vehicles. Wij berichtten ook al eerder over de zorgen die daaromtrent bestaan. Recent nog diende de IARU, mede namens de VERON, vier stukken in voor de vergadering over WPT-systemen van de ITU studiegroep Spectrum Management.

Lees meer

IARU WPT

IARU-R1: de toekomst van amateurradio

logo IARU-R1De IARU Regio 1 (IARU-R1) en de aangesloten verenigingen hielden op 24 maart een vergadering ter voorbereiding van een workshop later dit jaar over het onderwerp “de toekomt van amateurradio”. Een belangrijk onderwerp, omdat de gemeenschap van radioamateurs vergrijst en de ledentallen van veel IARU-verenigingen teruglopen. Het doel van de workshop in oktober is dan ook om oorzaken te achterhalen en een programma te formuleren om het tij te keren.

Namens de VERON namen Remy Denker (PA3AGF, algemeen voorzitter) en  Johan Jongbloed (PA3JEM, voorzitter PR-commissie) deel.

Lees meer

Kort radioamateurnieuws – week 12, 2021

Logo kort radioamateurnieuwsDeze week in ‘Kort radioamateurnieuws’:

  1. Ham Radio Friedrichshafen 2021 toch geannuleerd
  2. Radioamateur decodeert videobeelden van Falcon 9
  3. “OH-Northern Lights 100”-certificaat
  4. Nieuwe versie Echolink voor Windows

Lees meer

AMSAT UMaine MESAT1

Nieuwe satellieten werkend in amateurbanden

Nieuwe satellieten werkend in amateurbandenEen Soyouz-2-1A-raket bracht op 22 maart 14 nieuwe satellieten werkend in amateurbanden in een omloopbaan. Tevens heeft het ISS op 14 maart nog eens 8 satellieten uitgezet. Daarmee zijn er weer 22 satellieten bij met zenders aan boord, die werken in de amateurbanden. Kleine experimentele en wetenschschappelijke satellieten gebruiken vaak -al dan niet oneigenlijk- frequenties in de amateurbanden voor communicatie met de grondstations. Meestal worden deze frequenties wel gecoördineerd met het IARU Satellite Frequency Coordination Panel. Maar helaas niet altijd. Een aantal hebben ook een voor amateurgebruik transponder aan boord. De telemetrie en soms plaatjes zijn ook te ontvangen.

Lees meer

9 cm in VS blijft voorlopig beschikbaar voor zendamateurs

eerste slachtoffer gevallenEen deel van de 9 cm-band blijft in de VS voorlopig beschikbaar voor zendamateurs. Eerder meldden we dat de 9 cm band voor zendamateurs zou verdwijnen in de Verenigde Staten. Daartoe had de FCC in september 2020 besloten. De ARRL bracht daar echter tegenin, dat een deel van dat spectrum voorlopig nog niet vergeven zou worden. De FCC heeft nu haar beslissing om zendamateurs geheel van deze band te verwijderen gedeeltelijk -maar tijdelijk- teruggedraaid.

Lees meer