Enquete N-registratie herijking

Enquête N-herijking gesloten er kan vanaf nu niets meer worden ingevuld.

Enquête N-herijking gesloten er kan vanaf nu niets meer worden ingevuld.Vanaf 15 mei tot en met 15 juni zijn leden van de VRZA en de VERON in staat geweest om richting te geven aan de herijking van de N-registratie. Hiervoor moesten 18 vragen worden beantwoord, wat dan ook massaal door de leden van beide verenigingen is gedaan, waarvoor onze dank.

Waar gaat de N-Herijking ook al weer over?

Vanuit het Amateuroverleg zijn er verzoeken geweest in de richting van Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. Op deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een herijking van de N-registratie. Zo wil Agentschap Telecom een breed gedragen N-herijkingspakket wat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is aan de wensen van beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking vorm te geven is een overleggroep geformeerd waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen.

Hoe nu verder met de enquête en de N-herijking?

De uitslagen van de enquête worden verwerkt tot lees- en interpreteerbare gegevens. De overleggroep N-herijking zal zich over de beschikbare resultaten moeten gaan buigen en kijken welke mogelijkheden zich aanbieden binnen de gestelde eisen in de brief van Agentschap Telecom d.d. 9 maart 2017.

Wat kunnen we wel al vertellen over de enquête

Veel radioamateurs van beide verenigingen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Uit een snelle analyse blijkt dat de leden van VERON en VRZA veel vertrouwen hebben dat de verenigingen hun belangen zullen behartigen. Beide verenigingen hebben daarmee mandaat richting Agentschap Telecom. Ook hebben de leden van beide verengingen er vertrouwen in dat Agentschap Telecom het advies van de overleggroep N-Herijking zal overnemen.

De verwachting is dat er nog een aantal weken nodig is om alle uitslagen te verwerken. Zowel de VERON als de VRZA zullen de uitkomst tegelijk op hun website publiceren. De Werkgroep N-herijking zal met behulp van de uitslagen, een uitgewerkt plan aan Agentschap Telecom voorleggen. Het doorlopen van dit complex proces heeft wel tijd nodig.

Zodra er meer nieuws is zullen de VRZA en de VERON u gezamenlijk informeren.

Kidsday 18 juni 2017

Wereldwijd KidsDay zondag 18 juni 2017

Op zondag 18 juni is het KidsDay, de dag waarop vele amateurs jeugd en jongeren achter de transceivers laten plaatsnemen om verbindingen te maken met leeftijdsgenoten. Het is dan ook een ideaal moment om hen in contact te brengen met onze hobby.

Het hele jaar mogen niet-amateurs onder begeleiding van een geregistreerde zendamateur radioverbindingen maken. Maar op 18 juni is er een unieke kans om jongeren tegen te komen op een gezamenlijke frequentie, want dan is het Kids Day! Dan is het natuurlijk veel leuker om met je eigen leeftijdsgenoten contact te hebben. 

Zo kan Kidsday er uit zien.

De aanbevolen frequenties voor Kids Day zijn de volgende:

  • 80 m: 3,650 tot 3,750 MHz.
  • 40 m: 7,080 tot 7,120 MHz.
  • 20 m: 14,270 tot 14,300 MHz.
  • 15 m: 21,360 tot 21,400
  • 10 m: 28,350 tot 28,400 MHz.
  • 2 m: 145.350 MHz. 

De Jeugd- en jongeren commissie wenst iedereen veel succes en radioplezier!

M.v.g. Berend Kuiper PD1BK
Landelijk coördinator jeugd- en jongeren commissie.

logo agentschap-telecom

Staat van de Ether 2016

Agentschap Telecom publiceert de Staat van de Ether 2016, het jaarbericht van AT

Agentschap Telecom publiceert de Staat van de Ether 2016, het jaarbericht van AT

Graag bied ik u de Staat van de Ether 2016 aan, het jaarbericht van Agentschap Telecom.

In deze editie van de Staat van de Ether gaat het over de ontwikkeling van telecommunicatie in de samenleving en meer specifiek over de ontwikkeling van de digitale samenleving. 2016 was een jaar waarin er gelukkig geen grote incidenten op gebied van telecommunicatie waren. Nederland beschikt over wijdvertakte infrastructuur op gebied van telecommunicatie die in technische zin in orde is. En de beschikbaarheid en continuïteit idem.  Die infrastructuur ligt ten grondslag aan welke vorm van digitalisering dan ook. Maar hoe veilig is het gebruik van de diensten die over dat netwerk aangeboden worden eigenlijk? Hoe gerechtvaardigd is het vertrouwen dat de samenleving er in stelt? Hierover heeft het agentschap, ook in het licht van de nieuwe taken, een aantal artikelen geschreven, te weten ‘de digitale samenleving’ en daarmee samenhangend ‘van betrouwbare infrastructuur naar gerechtvaardigd vertrouwen’ en ‘Digitale dreiging’ .

Daarnaast legt het agentschap, vanuit haar uitvoerende – en toezichthoudende rol, via acht themarapportages verantwoording af ten aanzien van de diverse werkgebieden. De themarapportages zijn een feitelijke en cijfermatige weergave van de ‘staat van’ het betreffende werkveld.

In mijn videoboodschap kijk ik terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 voor ons werkveld.

De Staat van de Ether 2016 is te vinden via de volgende link: http://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. P.A. Spijkerman
Directeur-hoofdinspecteur
Agentschap Telecom

Enquete N-registratie herijking

Enquête N-herijking verlengd tot en met 15 juni

Herijking N-amateursOp 15 mei startte de enquête onder onze leden t.b.v. de herijking van de N-registratie. Aanvankelijk zou de enquête op 5 juni sluiten voor deelname, maar er is besloten om de enquête te verlengen.

Looptijd verlengd

Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven om richting te geven aan de N-herijking, heeft de VERON besloten om de looptijd van de enquête N-herijking te verlengen tot en met 15 juni. Daarmee wordt ook aangesloten bij de einddatum van de enquête die zustervereniging VRZA onder haar leden houdt.

Waar gaat de N-herijking ook al weer over?

In het amateuroverleg zijn verzoeken gedaan aan Agentschap Telecom om de mogelijkheden van de N-registratie te verruimen. N.a.v. deze herhaalde verzoeken heeft Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht, om te komen tot een herijking van de N-registratie. Zo wil Agentschap Telecom een breed gedragen N-herijkingspakket realiseren, dat voor de komende 5 – 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van beide verenigingen te voldoen. Om de N-herijking vorm te geven, is een werkgroep geformeerd, waarin Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA gezamenlijk deelnemen.

Uitkomst wordt gedeeld met de leden

De leden van beide verenigingen is gevraagd sturing te geven aan de N-herijking door deel te nemen aan een enquête die door zowel VERON als de VRZA aan haar leden is voorgelegd. Na afloop van de enquête zullen VERON en VRZA de uitslagen van de enquête met elkaar delen. In overleg met de VRZA is besloten om deze uitslagen gelijktijdig te publiceren.

Het is aan de gezamenlijke werkgroep N-herijking om met behulp van de uitslagen van de enquête, tot een goed voorstel te komen dat breed gedragen wordt.

Enquête nog invullen

Ben je lid van de VERON en wil je de enquête nog invullen? Kijk dan op onze N-herijking enquête pagina. Je hebt nog t/m 15 juni de tijd.

VERON steekt examenkandidaten hart onder de riem

Op woensdag 24 mei werden de radioexamens voor de N- en F-registratie in Vlaardingen afgenomen. In de sportzaal van middelbare school Groen van Prinstererlcyeum moest het allemaal gaan gebeuren. Leden van de lokale afdeling A59 Nieuwe Waterweg waren aanwezig om de kandidaten een hart onder de riem te steken. Een verslag van een leuke middag.

De ene volledig relaxed, de andere vol van zenuwen

Ralf Brökling PA7RLF (secretaris van afdeling A59) en de schrijver van dit artikel, Jean-Paul Suijs PA9X (lid van de PR-Commissie), waren al vroeg aanwezig in de aula met een “pop-up stand” van de VERON. Daar verzamelden ook de examenkandidaten zich tussen de nieuwsgierige scholieren. De ene ogenschijnlijk helemaal relaxed, de ander vol van de zenuwen. De kandidaten voor het F-examen mochten de spits afbijten.

VERON steekt examenkandidaten hart onder de riem

De examenkandidaten krijgen een hartelijk welkom. Gratis Electron magazines worden uitgedeeld.

Zelfstudie, DLZA, cursus op de afdeling

De meeste F-kandidaten hadden de N-registratie al op zak. Een enkeling nog zonder een registratie waagde meteen een poging voor het F-examen. Op de vraag van Ralf PA7RLF hoe zij zichzelf hebben voorbereid, liepen de antwoorden uiteen van zelfstudie tot DLZA en van cursus bij de lokale VERON afdeling tot begeleiding door een bevriende amateur. Ter plekke worden er nog wat vragen geoefend. Niet alleen radiotechniek maar ook propagatie blijkt een onderwerp wat nog even de revue passeert. “Hoe zat het ook alweer met de D-laag, die absorbeert toch alleen?”, wordt aan de tafel naast ons gevraagd.

Leuke anekdotes

Ook Cor PA5SIX, een bekende zendamateur in afdeling A59, is inmiddels aangekomen en deelt leuke anekdotes met de gespannen examenkandidaten. Van die keer dat men een aantal oude zenders had gekocht en vervoerd moesten worden. De zenders waren zo zwaar, dat de wielen van het busje tegen de wielkasten aan kwamen. Een zendamateur zou geen zendamateur zijn als er niet ter plekke een oplossing werd gevonden. Een paar houten blokken tussen de veerpoten slaan loste dat probleem op. Men kon op weg met de zenders.

Of van de propagatie op HF begin jaren ’80, toen je met een een halve Watt uit een omgebouwd 27 Mc-bakkie en een draaddipool op zolder, nog stevig kon DX’en op 10 m Een fijne tijd, want man made QRM op de banden was er nauwelijks.

Muurvast in de file…

Inmiddels zijn de F-kandidaten in de aula opgeroepen door Frans PAØFMC. Naast hulp aan de Stichting Radioexamens (SRE) geeft Frans zelf ook cursus op zijn afdeling Rotterdam, waar hij ook afdelingssecretaris is. Een kwartier later worden we aangesproken door iemand van de SRE. “Er is nog een meneer onderweg naar het examen, hij staat muurvast in een file voor de Haringvlietbrug. Of we hem naar de examenzaal willen sturen als hij zich nog meldt”. Natuurlijk doen we dat.

De N-kandidaten druppelen binnen

Inmiddels is het F-examen in volle gang als de kandidaten voor het N-examen binnendruppelen. Opvallend veel jonge mensen die graag als zendamateur aan de slag willen. De een heeft via scouting kennis gemaakt met amateurradio, de ander heeft het radiovirus opgelopen via een familielid. Een kandidaat vertelt mij: “Mijn opa is zendamateur en mijn vader ook. Het is mij met de paplepel ingegoten. Nu ik klaar ben met mijn studie, heb ik de tijd om de stof onder de knie te krijgen. Vandaag moet het dan maar gaan gebeuren. Als het lukt, word ik meteen lid van de VERON.” Robert PD7RB, lid van afdeling A59 en fanatiek contester, komt ook nog even een kijkje nemen. “Er zijn nu mooie condities op 6 m “, meldt Robert mij terloops nog even. Op één of andere manier is die band alleen open als je niet in de shack zit…

“Appeltje, eitje”

Krap een half uur na de start van het F-examen komen de eerste F-kandidaten de aula al weer in: “Appeltje, eitje”, zegt de ene. Een ander vertelt: “Dit gaat ‘m niet worden, het was echt moeilijk, in september in Veldhoven maar weer proberen”. Het valt mij op dat aardig wat veel kandidaten met een teleurgestelde blik de aula weer in lopen, wachtend tot de juiste antwoorden op de vragen bekend worden gemaakt. Het bleek een pittig examen te zijn.

Toch nog op tijd

Inmiddels is Henk Vrolijk PAØHPV, voorzitter van de SRE, de aula in gelopen. “Heeft de man voor de Haringvlietbrug het nog gered”, vraagt Ralf PA7RLF. “Ja, die was gelukkig nog op tijd”, antwoordde Henk Vrolijk. De correcte antwoorden van het F-examen worden uitgedeeld. Gejuich klinkt uit de aula, maar ook teleurgestelde reacties. Sommigen gaan zichzelf al meteen inschrijven voor het volgende examen. Anderen vertellen trots welke nieuwe roepletters ze gaan gebruiken nu ze geslaagd zijn.

“Weerstanden en condensatoren parallel”

Ondertussen is de spanning bij de gearriveerde N-kandidaten aardig opgelopen, want er is nog 15 minuten te gaan voor de start van hun examen. “Hoe zat het ook al weer als je de vervangingswaarde van parallel geschakelde weerstanden en condensatoren moet berekenen? Het was toch optellen bij condensatoren en ‘één gedeeld door’ bij weerstanden?”, horen we een jongeman vanaf de tafel naast ons vragen. Hij was enthousiast geworden door de JOTA bij de scouting en wil nu zelf ook wel eens zenden. Hij heeft meteen van de speciale ledenactie gebruikt gemaakt en zich net ingeschreven als VERON lid.

Speciale ledenactie

Door het hoofdbestuur is er een speciale actie bedacht voor op de examendag. Voor maar € 12,50 tot einde jaar lid en meteen een gratis Vademecum mee naar huis nemen. Een roll-up banner bij de ingang van de aula maakt de examenkandidaten attent op de actie. We krijgen veel positieve reacties. Een aantal wacht toch nog even met lid worden totdat het examen voorbij is. “Dan kan ik mezelf meteen een cadeau geven, als ik geslaagd ben!”, zegt een examenkandidaat.

N-kandidaten aan de beurt

De N-kandidaten worden naar binnengeroepen. De rust keert terug in de aula. Na een kwartier loopt nog iemand, enigszins verbaasd om zich heen kijkend, de aula in. “Zijn ze al begonnen, kan ik nog meedoen?’. We wijzen de jongeman snel de weg naar de examenzaal. Amper vijf minuten erna komt de eerste kandidaat al weer de aula in. “Hoe ging het?, vraagt Ralf PA7RLF. “Makkie hoor”, is het antwoord. Ondertussen zien we al meer kandidaten de aula in lopen. Over het algemeen meer tevreden gezichten als bij het F-examen.

De spanning stijgt als de juiste antwoorden worden uitgedeeld. De examenkandidaten kijken hun antwoorden na.

Tientallen nieuwe zendamateurs erbij

Na afloop van het examen worden de juiste antwoorden uitgedeeld. Bijna iedereen rondom ons heen is geslaagd. Voor een enkeling toch nog een teleurstelling: “Net één fout teveel”. Een ander wel geslaagd, maar minder uitbundig dan anderen:  “Toch nog één fout gemaakt .” We moedigen de kandidaten aan om  door te gaan voor de “F”. We geven de geëxamineerden mee dat her en der in het land cursussen door de VERON gegeven worden. “Ik ben geslaagd en wil meteen gebruik maken van jullie ledenactie”. Ineens staat er een kleine rij met blije kandidaten, die graag lid willen worden. Ze worden ter plekke ingeschreven en nemen meteen het gratis Vademecum mee. Nederland heeft er weer tientallen nieuwe zendamateurs bij!

Volgend jaar weer?

Ralf en ik evalueren de middag. Dit was wel erg leuk om te doen. Veel enthousiaste mensen, grappige anekdotes en leuk om de kandidaten een hart onder de riem te steken. Ook fijn om te kunnen vertellen wat je met het VERON lidmaatschap allemaal kunt. “Volgend jaar weer?”, zeggen we tegen elkaar.  “Ja, volgend jaar weer!”

73

Jean-Paul Suijs PA9X
PR-Commissie