Aanpassing – Regeling gebruik frequentieruimte met meldplicht 2015

Op 20 juni jl is de laatste aanpassing van de ‘Regeling gebruik frequentieruimte met meldplicht 2015’ in werking getreden. In deze regeling zitten twee onderdelen met betrekking tot radiozendamateurs.

  1. De verdere implementatie van de afspraken gemaakt tijdens WRC-19 met betrekking tot de 50 MHz-band.
    NB: Het hierbij opgenomen maximale zendvermogen is bepaald op 120 watt. Dit in lijn met de eerdere analyses die hieromtrent gemaakt zijn door RDI en ook eerder gedeeld zijn in het AO. Naar aanleiding van de besprekingen in het laatste AO, waarbij de verenigingen nogmaals hun wens tot een maximaal zendvermogen van 400 Watt hebben herhaald, zal hier nogmaals naar gekeken worden.
  2. Er is een mogelijkheid toegevoegd tot het intrekken van een registratie bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden.

Beperkingen en voorschriften

Beperkingen en voorschriften als bedoeld in artikel 7, onder a, en examenvereiste als bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden de regels:

 

 

 

1. Inleiding

De in deze regeling opgenomen wijzigingen van de Regeling gebruik frequentieruimte met meldplicht 2015 strekken onder andere ter implementatie van twee internationale besluiten. Ten eerste gaat het om de implementatie van Besluit (19)03 van het Electronic Communication Committee (ECC). Van de Conférence Européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ten behoeve van het nieuwe VHF Data Exchange System. Ten tweede gaat het om de implementatie van de afspraken van de ITU tijdens de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) met betrekking tot radiozendamateurs. De afspraken zijn terug te vinden in het document R-ACT-WRC.14-2019-PDF-E2. Daarnaast bevat deze regeling een bepaling over het vervallen van de verplichting tot het verstrekken van een afschrift van een maritiem certificaat bij het doen van een melding van maritiem frequentiegebruik.

2.2 Implementatie statuswijziging radiozendamateurs

De implementatie van de afspraak van de ITU in WRC-19 met betrekking tot radiozendamateurs. Dit betreft de wijziging van secundaire naar primaire status voor radiozendamateurs binnen de nationale bandgrenzen van 50 tot 50,5 MHz. Hiermee worden de afspraken nagekomen die hierover in de WRC-19 zijn gemaakt. Bij de laatste wijziging is de aanpassing van deze band reeds doorgevoerd in het Nationaal Frequentieplan 2014. Met de onderhavige wijziging wordt ook de Regeling dienaangaande aangepast ter afronding van de implementatie. Tevens vervalt de bijzondere bepaling ‘Alleen A1A en J3E’. Dit om de band zoveel mogelijk technologie neutraal te maken.

De gehele publicatie is te vinden via deze link