Vele handen maken licht werk

De VERON zoekt vrijwilligersOnze vereniging draait volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zij werken met veel plezier in besturen, commissies, werkgroepen, enz. Zonder de inzet van deze mensen staat onze vereniging stil en daarmee ook het radioamateurisme in Nederland. Wil jij een bijdrage leveren aan het radioamateurisme in Nederland, ben je lid van de VERON of bereid lid te worden van de VERON? Dan heeft de VERON vast een vacature die bij jou past.

Het is geen betaalde job, maar onkosten worden vergoed. Daarnaast leer je veel van medeamateurs waar je meer samenwerkt. Vrijwilligerswerk bij een grote vereniging als de VERON is een zeer gewaardeerde aanvulling op je CV!

Hier vind je een actueel overzicht van de vacatures:

 


PR-Commissie

De VERON Public Relations Commissie (PRC) verzorgt het interne en externe communicatiebeleid ofwel de Public Relations. De PRC is verantwoordelijk voor veel uitingen, van een brochure tot briefpapier, van de website tot de VERON Facebook pagina. Daarnaast zorgt de PRC ook voor de informatiestroom over de VERON en amateurradio naar de media. De Voorzitter van de PRC adviseert het hoofdbestuur.

Binnen de PRC vindt structureel overleg plaats over de interne en externe uitingen van de VERON. Afgevaardigden van commissies en werkgroepen nemen ook deel aan het overleg binnen de PRC zoals PI4AA, webredactie, Electron redactie, Evenementencommissie, Jeugd- en jongeren Commissie, Vossenjacht Commissie.

De PRC heeft een vacature voor:

Voorzitter (m/v)

Over de voorzitter:

 • Als voorzitter van de PRC ben jij eindverantwoordelijk voor deze commissie.
 • Jij bent belast met het uitvoeren van PR gerelateerde actiepunten uit het beleidsplan.
 • Jij bepaalt de prioriteiten, stuurt commissieleden aan en verdeelt de taken.
 • Jij rapporteert aan het hoofdbestuur, doet aanbevelingen en overlegt regelmatig met andere commissies, werkgroepen en bureaus.
 • Jij werkt nauw samen met de redactie van het blad Electron, PI4AA crew, ICT-Werkgroep. Tevens stuur je de webredactie aan.
 • Jij bewaakt de huisstijl van de vereniging.
 • Jij vergadert vier keer per jaar met de PRC.

Wij zoeken:

Een radioamateur met registratie die lid is van de VERON.

We zien in jouw vaardigheden de volgende aspecten graag terug:

 • Jij hebt ervaring met public relations en communicatie.
 • Online communicatie en social media zijn geen onbekend terrein.
 • Marketing spreekt jou wel aan.
 • Jij weet wat er speelt in de wereld van amateurradio.
 • Je hebt de capaciteit om onze visie en missie om te zetten in uitingen binnen en buiten de VERON.
 • Jij kunt mensen inspireren, overtuigen en motiveren.
 • Jij wil vooruitgang en niet stil blijven staan.
 • Jij kunt een aantal uren per week voor de VERON vrijmaken.
 • Ervaring in een bestuurlijke of leidinggevende functie is een flinke pre.
 • Jij kunt goed omgaan met externe media; krant, TV, radio, etc.

Wij bieden

Een commissie met leden die allemaal op vrijwillige basis enthousiast aan het gezicht van onze vereniging werken. Op termijn word je, na voordracht door het hoofdbestuur, lid van het Hoofdbestuur.

Voorzitter van de PRC is geen erebaantje, maar een echte werkbaan. Een betrekking als VERON official is een mooie aanvulling op je CV. Een stap in je carrière en een kans om je bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Het is geen betaalde job; je werkt op vrijwillige basis. Eventuele reiskosten worden natuurlijk wel vergoed. Je wordt in je aanloop naar het voorzitterschap ingewerkt door de huidige voorzitter en secretaris. Daarnaast word je begeleid door een lid van het hoofdbestuur.

De huidige voorzitter treedt af op de VR in april 2017. Vanaf die tijd is de functie vacant, maar je kunt nu al beginnen als lid van de PR-Commissie.


De PR-Commissie heeft ook een vacature voor:

Commissielid (m/v)

Wat doet een lid van de PR-Commissie

 • Als lid van de PRC help je mee aan het bepalen van het gezicht en promotie van de VERON.
 • Je voert samen met andere commissieleden actiepunten uit het beleidsplan uit.
 • Je denkt actief mee over activiteiten om de VERON te promoten en helpt, waar nodig, mee om deze activiteiten uit te voeren en te organiseren.
 • Je schrijft en redigeert teksten voor onze brochures of een persbericht.
 • Je bewaakt de huisstijl en helpt anderen om de huisstijl te implementeren.
 • Je helpt mee met de organisatie van evenementen.
 • Je vergadert vier keer per jaar met de PRC, centraal ergens in Nederland.
 • Uiteraard ben je ook lid van de VERON.

Wat zoeken wij in een lid van de PR-Commissie

 • Je weet wat er speelt in de wereld van amateurradio.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je kunt een paar uur per week voor de PRC vrijmaken.
 • Je weet van aanpakken en de steekt de handen uit de mouwen.
 • Je hoeft geen ervaring op het gebied van Public Relations te hebben.

Wat biedt de PRC

 • De mogelijkheid om kennis te maken met en meer te leren over Public Relations.
 • Samenwerken met commissieleden die ook een passie voor amateurradio hebben.
 • Een leuke betrekking als VERON official is een mooie aanvulling op je CV.
 • Geen betaalde job; je werkt op vrijwillige basis. Maar reiskosten die je voor de commissie maakt worden natuurlijk wel vergoed.

Je wordt ingewerkt en hebt ruim de tijd om kennis te maken met de werkzaamheden van de PRC.

Solliciteren

Wil jij solliciteren op de functie Lid van de Public Relations Commissie of Voorzitter van de Public Relations Commissie? Of heb je vragen over deze functie? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.

 


VHF-en-hoger commissie

Deze commissie stimuleert het gebruik van de frequentiebanden boven 30 MHz. De commissie heeft vacatures voor:

Weak Signals Manager

Er is binnen de VHF-commissie een vacature voor de functie om activiteiten en ontwikkelingen ten aanzien van Weak Signals te signaleren. Dit is een belangrijke functie, ook ten aanzien van (internationale) besluitvorming en de te verwachten ontwikkelingen.

Tot de taken behoort o.a.

 • contact opbouwen en onderhouden met gebruikers van de Weak Signal modes (zoals CW, SSB en digitale modes) op de VHF, UHF en microgolfbanden,
 • inzicht verkrijgen in (technische) ontwikkelingen om wijzigingsvoorstellen t.b.v. regelgeving te formuleren voor het Amateur Overleg (met AT),
 • signaleren van mogelijk conflicterende situaties in de bandplannen,
 • beoordelen van gerelateerde IARU voorstellen,
 • de website t.a.v. Weak Signals actueel houden,
 • in Electron publiceren over activiteiten en ontwikkelingen,
 • Deelname aan activiteiten als het organiseren van de ‘VHF-en-hoger dag’, presenteren van de commissie bij de DvdRA etc.

Benodigde kwalificaties:

 • actieve, positieve houding,
 • gebruik maken van Weak Signal modes op één of meer VHF-en-hoger banden,
 • beschikken over communicatieve vaardigheden,
 • de Nederlandse taal goed beheersen, de Engelse taal redelijk,
 • voldoende tijd hebben (dit is zeer subjectief want zoveel tijd hoeft niet te worden geïnvesteerd in de werkzaamheden, diverse zaken komen maar ééns in de drie jaar voor).

Uiteraard wordt je volledig ondersteund bij het inwerken, al laat de functie veel ruimte over voor eigen invulling. Je levert een bijdrage aan de manier waarop zendamateurs optimaal gebruik kunnen maken van de banden op VHF-en-hoger. Je maakt deel uit van een klein team, dat niet van vergaderen houdt maar wel overlegt. Er is geen vergoeding voor de werkzaamheden, wel een onkostenvergoeding.

Er is beslist geen enorme technische kennis nodig, je hoeft geen computer expert te zijn.

Quality Modes Manager

Er is binnen de VHF-commissie een vacature voor de functie om activiteiten en ontwikkelingen ten aanzien van Quality Modes te signaleren. Dit is een belangrijke functie, ook ten aanzien van (internationale) besluitvorming en de te verwachten ontwikkelingen.

Tot de taken behoort o.a.

 • contact opbouwen en onderhouden met gebruikers van de Quality Modes (zoals FM en digitale modes waaronder D-STAR, DMR, Fusion) op de VHF, UHF en microgolfbanden,
 • inzicht verkrijgen in (technische) ontwikkelingen om wijzigingsvoorstellen t.b.v. regelgeving te formuleren voor het Amateur Overleg (met AT),
 • signaleren van mogelijk conflicterende situaties in de bandplannen en repeateroverzichten,
 • beoordelen van gerelateerde IARU voorstellen,
 • de website t.a.v. Quality Modes actueel houden,
 • in Electron publiceren over activiteiten en ontwikkelingen,
 • Deelname aan activiteiten als het organiseren van de ‘VHF-en-hoger dag’, presenteren van de commissie bij de DvdRA etc.

Benodigde kwalificaties:

 • actieve, positieve houding,
 • gebruik maken van Quality Modes op één of meer VHF-en-hoger banden,
 • beschikken over communicatieve vaardigheden,
 • de Nederlandse taal goed beheersen, de Engelse taal redelijk,
 • voldoende tijd hebben (dit is zeer subjectief want zoveel tijd hoeft niet te worden geïnvesteerd in de werkzaamheden, diverse zaken komen maar ééns in de drie jaar voor).

Uiteraard wordt je volledig ondersteund bij het inwerken, al laat de functie veel ruimte over voor eigen invulling. Je levert een bijdrage aan de manier waarop zendamateurs optimaal gebruik kunnen maken van de banden op VHF-en-hoger. Je maakt deel uit van een klein team, dat niet van vergaderen houdt maar wel overlegt. Er is geen vergoeding voor de werkzaamheden, wel een onkostenvergoeding.

Er is beslist geen enorme technische kennis nodig, je hoeft geen computer expert te zijn.

Ben je geïnteresseerd? Maak dan gebruik van ons online webformulier voor meer informatie of om direct te solliciteren.

 


Redactie Electron

Het Electron magazine is hèt maandblad voor de Nederlandse radioamateur en het verenigingsorgaan van de VERON. De Electron redactie heeft verschillende vacatures voor:

Redactiesecretaris

De redactiesecretaris organiseert de maandelijkse redactievergadering en behandelt de inkomende e-mail, de overige post en enige administratieve werkzaamheden.

Vereiste kennis en vaardigheden:

 • goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • kan overweg met MS Word, Excel en e-mail;
 • kan eenvoudige correspondentie voeren in de Engelse taal;
 • heeft bij voorkeur een F/N-registratie.

De benodigde tijd hiervoor bedraagt, naast de redactievergadering, ca. tien uren per maand.

Technische redacteuren

De technisch redacteuren bewerken de technische artikelen die aangeboden worden en onderhouden contact met de auteurs. Inzicht in de diverse technieken die bij radioamateurs in gebruik zijn is daarom gewenst. De technisch redacteur kan zo nodig delen van de tekst herschrijven, extra uitleg toevoegen of de tekst voor de leesbaarheid anders indelen. De technisch redacteur werkt nauw samen met degenen die het tekenwerk en de afbeeldingen voor Electron verzorgen.

Rubrieksredacteuren

De rubrieksredacteuren bewerken het materiaal dat geleverd wordt door de medewerkers van de vaste rubrieken en onderhouden het contact met deze medewerkers, zowel als met degenen die de afbeeldingen voor deze rubrieken bewerken. Veel technische kennis is hiervoor minder noodzakelijk.

Er wordt door beide typen redacteuren gewerkt met MS Word en een internetverbinding is een vereiste. Verder wordt deelname verwacht aan de maandelijkse redactievergadering waar het totale team bijeenkomt om nieuw binnengekomen kopij te bespreken, de voortgang en planning te bespreken en het werk te verdelen. De benodigde/beschikbare tijd wordt in onderling overleg geregeld.

Ben je geïnteresseerd? Maak dan gebruik van ons online webformulier voor meer informatie of om direct te solliciteren.

 


Traffic Bureau

De taak van het Traffic Bureau is het behartigen van belangen voor radioamateurs op de HF-banden. Zij hebben een vacature voor:

Redacteur HF rubriek Electron

Als redacteur van de HF rubriek schrijf je over uiteenlopende activiteiten op de HF banden. Van DXpedities tot velddagen en van speciale activaties tot IOTA.

Ben je geïnteresseerd? Maak dan gebruik van ons online webformulier voor meer informatie of om direct te solliciteren


Webredactie

De  VERON ICT-Werkgroep bouwt nog altijd aan verder aan de VERON website. Deze website speelt een belangrijke rol voor het imago van de VERON. Maar ook in de informatievoorziening en communicatie naar belanghebbenden: de VERON leden, radioamateurs in het algemeen, radioamateurs in de dop, overheid, pers, etc. Belangrijk dat deze site gevuld is met relevante en actuele informatie. Kloppend hart van de nieuwe website is de webredactie. Voor deze redactie hebben we een vacature open voor:

Content Editor (webredacteur)

De webredactie beheert alle content (teksten en beelden) op de VERON website. Als Content Editor maak je deel uit van deze redactie en werk je een paar uur per week aan de website. De webredactie wordt geleid door de Content Manager (hoofdredacteur). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de PR-Commissie.

Je schrijft zelf artikelen of redigeert (herschrijft) artikelen die door andere auteurs aangeleverd worden. Die artikelen zet je zelf online met ons eenvoudige WordPress CMS (content beheersysteem). Verder zal in de toekomst de webredactie ook de activiteiten van de VERON in sociale media beheren: Twitter, YouTube, Google Plus en in de toekomst ook Facebook. De webredactie vergadert zoveel mogelijk online, zodat je thuis achter je radio kan blijven zitten. Het is geen betaalde job, maar op vrijwillige basis. Eventuele reiskosten worden uiteraard wel vergoed.

Wij zoeken een VERON lid die ervaring heeft met het schrijven van leuke boeiende teksten. Je hoeft geen ervaring te hebben met WordPress, daar word je in getraind. Daarnaast leer je ook hoe je kunt schrijven voor het web, om hoog in de zoekresultaten van Google te eindigen. Je doet dus ook nog eens kennis op die je ook elders goed kunt inzetten.

Ben je geïnteresseerd? Maak dan gebruik van ons online webformulier voor meer informatie of om direct te solliciteren