Onderscheidingen voor VERON leden

De VERON kent een aantal onderscheidingen die aan leden worden uitgereikt. Welke onderscheidingen dat zijn, waarvoor deze dienen en hoe je ze kunt verdienen, lees je hier.

 

Postuum Erelid

Postume EreledenEen bijzondere categorie Ereleden zijn de postuum benoemde Ereleden. De 2e vergadering van de Verenigingsraad gehouden op 18 mei 1946, benoemde alle leden van de oude verenigingen NVVR, NVIR en VUKA, die gedurende de bezetting 1940-1945 gevallen zijn in de strijd voor de vrijheid van Nederland, postuum tot Erelid.

 

Erelid

erelidDe benoeming tot Erelid vindt plaats na goedkeuring door het Hoofdbestuur van de VERON. De voordracht kan ingediend worden door een afdeling of door een individueel lid van de VERON. Het Hoofdbestuur is ook zelf gemachtigd om een lid voor te dragen tot Erelid. Het Hoofdbestuur vraagt echter altijd aan de Verenigingsraad (VR) de uiteindelijke goedkeuring tot het benoemen van een Erelid. Bij de voordracht tot Erelid wordt nagegaan op welke wijze de persoon in kwestie zich heeft voor de VERON heeft ingezet. De inzet overstijgt de inzet welke geldt bij de voordracht tot Lid van Verdienste. In principe kan men tot Erelid worden benoemd als men in het verleden al Lid van Verdienste is. Publicatie van de uitgereikte Erelid spelden is te vinden in het Vademecum. De aanvraag voor een nominatie moet bij het Hoofdbestuur worden ingediend.

 

Lid van Verdienste

lid-van-verdiensteDe benoeming tot Lid van Verdienste vindt plaats na goedkeuring door het Hoofdbestuur van de VERON. De voordracht bij het Hoofdbestuur kan gedaan worden door een afdeling of een individueel lid van de VERON. Het Hoofdbestuur is ook zelf gemachtigd om zelf een lid voor te dragen tot lid van Verdienste. Het Hoofdbestuur echter vraagt aan de Verenigingsraad (VR) de uiteindelijke goedkeuring tot het benoemen van een lid van Verdienste. Bij de voordracht tot Lid van Verdienste wordt nagegaan op welke wijze de persoon in kwestie zich heeft voor de VERON heeft ingezet. De inzet overstijgt de inzet welke geldt bij de voordracht voor een gouden speld. Publicatie van de uitgereikte spelden is te vinden in het Vademecum of ook op deze overzichtspagina.

 

Gouden Speld

gouden-speldDe gouden speld wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Deze onderscheiding bestaat uit een verguld bronzen VERON insigne; zwart geëmailleerd, van een klein kransje voorzien en gemonteerd op een reversspeld. De voorwaarden voor toekenning zijn na te lezen in ons Vademecum. De gouden spelden zijn genummerd. Publicatie van de uitgereikte gouden spelden is ook te vinden in het Vademecum of ook op deze gouden spelden pagina. De aanvraag voor een nominatie voor de gouden speld moet bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Dragers van een gouden speld verkrijgen hiermee bepaalde privileges binnen de vereniging.

 

Hoofdbestuur (HB) Speld

hbspeld-1De Hoofdbestuur speld wordt door de algemeen voorzitter van de VERON uitgereikt aan leden die benoemd zijn tot lid van Het Hoofdbestuur. Dus niet alleen aan de leden van het dagelijks bestuur van de VERON, maar aan alle leden van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur vraagt echter altijd aan de Verenigingsraad (VR) de uiteindelijke goedkeuring tot het benoemen van een Hoofdbestuur lid. Deze speld is soortgelijk aan de reversspeld (zie de gouden speld hierboven), maar dan met als hoofdkleur oranje. De kleur oranje is ook gebruikt voor de andere (kleinere) speld voor hoofdbestuursleden zoals verderop op deze pagina is weergegeven. In het rechthoekige vakje worden de roepletters van de drager van deze speld duidelijk leesbaar gegraveerd.

 

Ambtsketen

ambtsketenDe voorzittersketen (ook wel ambtsketen geheten) wordt door de voorzitter van de VERON op de daar toe geëigende gelegenheden gedragen. De nieuw gekozen voorzitter ontvangt de keten van zijn voorganger na de benoeming door de VERON Verenigingsraad (VR). Er wordt bij iedere voorzitterswissel een speld aan de keten toegevoegd waarin de roepletters van de nieuwe voorzitter staat aangegeven. Zo laat de keten niet alleen de huidige voorzitters zien, maar ook hen die hem/haar zijn voorgegaan in deze bijzondere functie.

 

Hoofdbestuur (HB) Speld

hbspeld-2Deze Hoofdbestuur speld wordt door de algemeen voorzitter aan nieuw benoemde Hoofdbestuursleden uitgereikt. De roepletters van de ontvanger en de tekst “Hoofdbestuur” worden ingegraveerd.Ook deze speld is oranje, net als de reversspeld welke aan leden van het Hoofdbestuur wordt uitgereikt.

 

Blauwe Speld

blauwespeld voorzitter onderscheidingenDe blauwe speld wordt uitgereikt aan de voorzitter van een commissie of werkgroep binnen de VERON. De roepletters en de functie worden duidelijk leesbaar in de speld gegraveerd. Ook de leden van de desbetreffende commissie of werkgroep zijn gerechtigd de blauwe speld te dragen. De voorzitter van de commissie bepaalt de tekst en reikt deze speld vervolgens uit aan haar leden. De voorzitter dient deze spelden wel zelf aan te vragen, en daarbij moet deze procedure worden gevolgd.

 

Groene Speld

groene-speld bestuur onderscheidingenDe groene speld wordt uitgereikt aan de voorzitter en eventueel de bijbehorende bestuursleden zoals secretaris en penningmeester van een VERON afdeling. De roepletters en de functie met afdelingsnummer worden duidelijk leesbaar in de speld gegraveerd. Afdelingsbesturen dienen deze speld wel zelf aan te vragen, en daarbij dient deze procedure te worden gevolgd.

 

Amateur van het jaar

avhj-wisselbekerIeder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. En wordt sinds 1963 uitgereikt aan die radiozendamateur, die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA), in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.

 

Kruis van Verdienste – Bronzen Leeuw – Verzetsherdenkingskruis

Bij Koninklijk Besluit van 14 december 1949 en 11 september 1952 zijn onderscheidingen toegekend aan Nederlanders, die zich in het verzet zeer moedig hebben gedragen. Het betrof hier voornamelijk landgenoten, die als marconist van een geheim radiostation het contact met de vrije wereld wisten te bewaren. En zo belangrijke inlichtingen naar buiten doorgaven.

Het Verzetsherdenkingskruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit op 19 december 1980. Dit was ter gelegenheid van de 35ste herdenking van de bevrijding. De onderscheiding is bestemd voor deelnemers aan het verzet tegen de bezetters van Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog.

 

Onderscheidingen en linktjes