De procedure voor spelden voor Afdelingsbesturen en Commissieleden

Procedure aanvraag groene/blauwe speldHet is gebruikelijk dat VERON afdelingsbestuursleden in functie een VERON naamspeld dragen. Afdelingsbestuursleden krijgen de groene speld, voor bestuursleden van Commissies wordt de kleur blauw gebruikt en voor het hoofdbestuur is de speld oranje.

In het kleine vakje onder het VERON logo wordt de roepnaam of naam gegraveerd. Daar zijn 6 plaatsen voor beschikbaar. In het wat grotere gebogen vlak daaronder kan de functie en de naam van de Afdeling of Commissie gezet worden, er is ruimte voor een woord van 16 karakters inclusief de spaties. Afdelingsspelden worden voorzien van het afdelingsnummer.

De prijs die hiervoor aan uw Afdeling of Commissie berekend wordt is voorlopig bijzonder laag (€4,-  per speld) en kan VOOR 1 april van het lopend jaar besteld worden via onderstaand formulier. Dan worden de tot dan aangevraagde spelden in één productie-run  gegraveerd wat de kosten voor de afdeling aanzienlijk beperkt, de spelden worden dan uitgeleverd tijdens de jaarlijks plaatsvindende Verenigingsraad.

Na 1 april  kan uiteraard ook een speld worden vervaardigd maar helaas zal dan per speld €30,00 moeten worden berekend aan de afdeling door de  hoge instelkosten voor de graveermachine.

Bestelformulier spelden

Let op: Indien u meerdere aanvragen doet via dit formulier, gebruik dan niet de vorige (back) knop in uw browser, maar ververs de pagina.

 

Algemeen secretaris VERON Hoofdbestuur