2022 PACC contest
Starts: February 12 at 12:00 UTC
Ends__: February 13 at 12:00 UTC

Welkom

Welkom op de homepage van de PACC contest, die plaatsvindt in het tweede volle weekend van februari. De PACC is een wereldwijde contest waarbij, voor de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse provincies als multiplier gelden. De eerste PACC contest werd in 1955 georganiseerd. De duur van de contest is 24 uur en de modes zijn CW en/of SSB. Deelname kan zowel individueel als collectief. Controleer voor aanvang de regels en het laatste nieuws op de homepage van de PACC contest. Wij wensen iedereen veel plezier tijdens deze contest!

Coronavirus COVID-19

Bij deelname aan de PACC dienen de geldende Coronavirus COVID-19 regels te worden nageleefd.

Laatste nieuws

  • Logs moeten voor 18 februari 2022 23:59 UTC worden aangeleverd.
  • LET OP, DE INZENDTERMIJN BEDRAAGT DUS 5 DAGEN!
  • Regels m.b.t. Categorie MOST zijn gewijzigd, zie hier voor het vernieuwde reglement.

PACC contest

Welcome

Welcome to the homepage of the Dutch PACC contest. This contest is always on the 2nd full weekend of February. The first contest was held in 1955. In this contest the Dutch provinces are the multipliers. It’s a 24 hour contest in mixed mode CW/SSB. You can take part as individual or as a group. Please check the latest rules. We appreciate your log and hope you will enjoy our contest and have fun.

COVID-19 pandemic

While participating in the PACC contest, please obey the COVID-19 measures announced by your goverment .

Latest news

  • Logs must be submitted to the contest sponsors before February 18 2022 23:59 UTC.
  • ATTENTION: THE LOG SUBMISSION PERIOD IS 5 DAYS!
  • Rules MOST category are changed, for details look for the new rules on the website.

Data PACC om te reserveren

2023: Februari 11 -12 (CW/SSB)

2024: Februari 10 -11 (CW/SSB)

Volg PACC op Facebook

Facebook Social Media