Samen staan we sterk en komen we verder

SamenwerkingsverbandenDe VERON werkt graag samen met andere radio verenigingen. Dit kan variëren van het gezamenlijk opzetten van experimenten tot het organiseren van bijeenkomsten voor gebruikersgroepen zoals een antenne-meetdag. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk te beseffen dat wij veel van elkaar kunnen leren. Samenwerkingsverbanden zijn eigenlijk altijd win-win situaties.

Deze samenwerkingen kunnen ertoe leiden dat er, indien nodig, op bestuurlijk niveau een gezamenlijk beleid wordt gedefinieerd. Dit als solide basis voor gesprekken met bijvoorbeeld de overheid en internationale instanties.

Zo hebben wij momenteel samenwerkingsverbanden met:…

Benelux QRP Club Laag vermogen radiozendamateurisme
CAMRAS C.A. Muller Radio Astronomie Station
DARES Dutch Amateur Radio Emergency Service
DIG-PA Diplom Interessen Gruppe, Sectie Nederland
IPARC International Police Association Radio Club
MARAC Marine Radio Amateur Club
OTC Old-Timers Club
SRS Surplus Radio Society
VRZA Vereniging voor Radio Zend Amateurs

VERON doet mee aan

Naast “samenwerken met” kunnen we als VERON ook een stap verder gaan door “deelname in“. Dit is vooral daar waar strategische belangen voor de leden spelen de meest logische stap voor alle partijen. Zo nemen wij momenteel deel aan (in alfabetische volgorde):…

Dutch QSL Bureau (DQB) Wereldwijd (voor leden kosteloos) QSL kaarten uitwisselen, samen met de VRZA. Maak gebruik van de QSL regio kaart en de RQM lijst alsmede van de QSL regio zoekmachine.
Stichting Radio Examens (SRE) VERON en VRZA hebben deze SRE opgericht. Deze stichting zal voortaan de examens tot het behalen van een radio-amateur vergunning voor de machtigingen N en F gaan afnemen. Aanmelding voor deze examens is mogelijk op www.radio-examen.nl. Eventuele vragen kunt u richten aan: examensecretaris @ veron.nl