Maandblad voor de Nederlandse Radioamateur

Het Electron magazine (ISSN 0013-4767) is hèt maandblad voor de Nederlandse radioamateur. Daarnaast is het hét clubblad voor alle VERON leden. Dit blad bestaat uit vaste rubrieken:…

En verder ook nog vele leuke artikelen. Bijvoorbeeld over zelfbouw, DXpedities, contesten en andere facetten van de radio hobby.

Geïnteresseerd in ons Electron magazine?

Wilt u elke maand ons Electron magazine ontvangen? Electron is exclusief voor leden. Dus word lid van de VERON! Eerst even wat Electrons online inkijken kan natuurlijk ook. Immers, wij hebben een paar exemplaren integraal online gezet. Zo zijn ze door iedereen gratis te lezen. Dus oordeel zelf.

Adverteren in ons Electron magazine?

In Electron is ook ruimte voor commerciële advertenties. Op deze pagina is te vinden hoe te adverteren in hèt maandblad voor de Nederlandse radioamateur.

Kopij voor, en feedback over Electron?

Wilt u een artikel schrijven voor Electron? Of kent u iemand die over interessante informatie beschikt? Laat het ons dan weten. Ook voor op- en aanmerkingen over Electron, bijdragen en ‘Ongedempte trillingen‘ kunt u bij het redactiesecretariaat terecht. Voor de contactgegevens, zie deze redactie-pagina.

Wij hebben een speciale schrijfwijzer over hoe precies artikelen voor Electron te schijven. Erg handig. Daarmee levert u in een klap perfect bruikbare kopij aan. Dat versnelt het publiceren, dus is ook in uw voordeel.

Sluitingsdata kopij

Datum Electron magazine
3 juni 2024 juli
24 juni augustus
1 juli september
26 augustus oktober
30 september november
4 november december
25 november januari 2025

Berichten bestemd voor de vaste rubrieken dient u te richten aan het adres van de daarbij in Electron vermelde medewerkers. Voor meer vragen en antwoorden adviseren wij de veelgestelde Electron vragen pagina te bezoeken.

Bij dringende zaken neem dan contact op met electron@veron.nl.

Redactieregeling

De Redactieregeling Electron legt de verantwoordelijkheden en organisatie van het redactieteam en haar contacten naar derden vast.

Download redactieregeling

Een vooruitblik op de komende Electron

Electron verschijnt rond de 28dag van de maand. Ongeveer 10 dagen hiervoor maken wij een “preview” van het nieuw te verwachten Electron magazine bekend. Deze “preview” is altijd onderaan onze webpagina’s te vinden. Duidelijk herkenbaar aan een foto van de gloednieuwe voorkant. Eerdere “previews” zijn hier terug te lezen.

Downloaden van Electron bijlagen

Vaak staan in Electron artikelen waar extra materiaal bij hoort wat niet in het magazine zelf te publiceren is. Dit kan een erg groot schema zijn. Of digitale bestanden om microcontrollers mee te programmeren. Maar ook gedetailleerde achtergrondinformatie of internetlinks als referentie kunnen zo een artikel meer diepgang bieden. Al deze nuttige extraatjes behorende bij het huidige en eerdere jaargangen zijn op deze pagina terug te vinden.

Bezorging van Electron

Voor een correcte bezorging van Electron kunt u aan het Centraal Bureau uw adreswijzigingen (en het gewenste soort lidmaatschap) doorgeven. Wilt u zo vriendelijk zijn om in geval van onjuiste adressering of tenaamstelling de oude adressticker voorzien van correcties mee te sturen? Wij danken u voor de te nemen moeite.

Vormgeving en druk

Veldhuis Media BV, Meppel