Aanvullingen en errata behorende bij VERON publicaties

Wanneer u VERON publicaties gebruikt, dan is het altijd goed om even te controleren of u met de meest recente versie werkt. En of er wellicht aanvullingen en/of errata voor deze boekwerken beschikbaar zijn. Deze zijn vervolgens gratis te downloaden uit onderstaande lijst. Let hierbij goed op voor welke druk onderstaande download bedoeld is!

VERON Vademecum

Juridische boeken

Cursusboeken

Examenopgavenboeken

  • Het F-examen van 9 mei 2012
    Dit is het F-examen van 9 mei 2012 (ontbreekt in de 1e druk van het boek “Examenopgaven van F-examens”).