Aanvullingen en errata behorende bij VERON publicaties

Wanneer u VERON publicaties gebruikt, dan is het altijd goed om even te controleren of u met de meest recente versie werkt. En of er wellicht aanvullingen en/of errata voor deze boekwerken beschikbaar zijn. Deze zijn vervolgens gratis te downloaden uit onderstaande lijst. Let hierbij goed op voor welke druk onderstaande download bedoeld is!

Juridische boeken

Cursusboeken

Examenopgavenboeken

  • Het F-examen van 9 mei 2012
    Dit is het F-examen van 9 mei 2012 (ontbreekt in de 1e druk van het boek “Examenopgaven van F-examens”).