Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018 en 2019 pagina’s.

 


 

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

4 februari 2019 is op 83 jarige leeftijd overleden een zeer actief luisteramateur en oud marineman Jacob Prins NL12869.

Tot ongeveer 10 jaar geleden bezocht “Sjaak” zeer geïnteresseerd onze afdelingsbijeenkomsten, maar door ziekte was hij later lichamelijk niet meer in staat.
Eén van zijn dochters vertelde mij, dat hij leefde op “geleende tijd”!

Toch bleef “Sjaak” de luisteramateur en verzond hij zijn SWL-kaarten met een marine-beeltenis naar de vele zendamateurs wereldwijd. Maandelijks werden de vele QSL-kaarten bij hem gehaald en gebracht, waarvoor dank aan Hans PA1NB.

“Sjaak” was vooral een verwoed verzamelaar van special-eventstations!

Als een nobel mens heeft hij in stilte afscheid genomen en zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap!

Namens afdeling Leiden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
Jaap van Duin PA7DA

 


 

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

Op 4 februari 2019 is op 83-jarige leeftijd overleden onze radiovriend Jacques Prins  NL 12869, MARAC nummer 440.

Jacques was een luisteramateur in hart en nieren en hij experimenteerde graag met antennes. Mede omdat zijn gezondheid hem de laatste jaren parten speelde, bezocht Jacques geen afdelingsvergaderingen of evenementen.

Jacques was een aimabel persoon en een fijne radiovriend. Het was Jacques’ diepste wens om zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Namens de leden en het bestuur van de MARAC wensen wij familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Peter Nieuwenburg PD2PN
Secretaris van de Marine Radio Amateur Club (MARAC)

 


 

OM Cor van Lit (PA2JC) Silent Key

Op 29 januari 2019 is Cor van Lit PA2JC overleden. Cor had eerst de call PE0CVL.

Cor is geboren in Den Helder en heeft een tijd op vliegveld de Kooi gewerkt als spuiter van vliegtuigen. Later is hij geëmigreerd naar Australië maar is uiteindelijk weer terug naar Nederland gegaan. Weer later is hij in Leiden komen wonen en had hij daar een betrekking bij de Groenoordhallen.

De verhalen van zijn bemoeienissen met de optredens van bands blijven mij bij. Zoals een keer dat bij het proefdraaien met een band de elektriciteit aansluiting van de band te licht bleek te zijn. Want toen er een slag op een gitaar werd gegeven trok het bijbehorende lichtorgel zoveel stroom dat de gemeente zekering van 250 Ampère sneuvelde. Ja, daar sta je dan van te kijken.

We herinneren Cor als een amateur die veel zelf bouwde en altijd een vriendelijk woord voor een ander had. Cor heeft de leeftijd van 83 jaar gehaald.

Namens de afdeling
Jos PA3ACJ

 


 

OM Andries de Raad (PA0NKD) Silent Key

Op 12 januari 2019, na een kort ziekbed in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is rustig overleden, OM Andries de Raad PA0NKD.

Andries was vanaf einde jaren 1960 lid van de VERON afdeling Gouda. Diegenen die hem kenden kunnen beamen dat Andries een persoon was die het altijd aangenaam vond om de afdelingsavonden te bezoeken. Na jarenlang bij de PTT DNL te hebben gewerkt is Andries na de grote reorganisatie van de PTT naar een geprivatiseerd bedrijf, nu KPN, buiten het arbeidsproces komen te staan. Na een groot aantal jaren in een flat in Bodegraven te hebben gewoond is hij later bij zijn moeder ingetrokken om haar te verzorgen.

Met zijn radio activiteit was Andries vaak bezig om van soms gedateerde spullen weer wat bruikbaars te maken. Bij tijd en wijle hoorde je Andries op de 2 meter lokale frequentie of in de Goudse ronde om een babbeltje met één van de mede radiozendamateurs te maken.

Het laatste jaar, na de dood van zijn moeder, is het met Andries van lieverlee minder goed gegaan ook al vanwege zijn diabetes. De laatste paar maanden bezocht Andries zijn VERON afdeling niet meer.

We herinneren Andries als een zeer rustig persoon waar niemand onenigheid mee kan krijgen en ook bereid was iemand technisch te helpen. We wensen als afdeling zijn broer Gerard veel sterkte toe met het verlies van Andries.

Andries is in kleine kring op 19 januari 2019 in Alphen aan de Rijn gecremeerd.

Namens VERON afdeling Gouda
Piet van der Post PA0POS

 


 

OM Mart Lether (PA0BX) Silent Key

Op 8 januari 2019 is PA0BX, Mart Lether op precies 98 ½ -jarige leeftijd rustig overleden in het bijzijn van zijn kinderen.

Geboren op 8 juli 1920 woonde hij in zijn jeugd in Gorcum. Na zijn militaire dienst werkte hij als werktuigbouwkundig tekenaar. Na de bevrijding volgde hij een opleiding in de Radiotechniek.

In november 1946 behaalde hij zijn amateurlicentie met de roepletters PA0BX.

Hij werkte van 1948 tot augustus 1983 als Technisch (Hoofd)ambtenaar bij de Rijksluchtvaartdienst, eerst op Schiphol en vanaf 1950 op vliegveld Eelde, met een bedrijfswoning naast het zendstation.

In 1946 was hij secretaris van de Veron afdeling Gorcum. Hij bleef tot 2016 lid van de Veron en schreef meerdere technische artikelen voor Electron.

Zijn werk bij de Rijksluchtvaartdienst was veelzijdig, installatie en onderhoud van apparatuur, op het vliegveld en daarbuiten bij de radiobakens en andere apparatuur. In 1953 regelde hij dat een reserve-telegrafiezender via het Rode Kruis per helikopter naar Zeeland werd gevlogen vanwege de watersnoodramp. Naast zijn werk vond hij nog tijd om een omroepinstallatie te bouwen voor het pas geopende zwembad in zijn woonplaats. In 1970 volgde hij uit eigen beweging bij PBNA een opleiding in de Radartechniek. Later maakte hij in Eelde de baanverlichting op het vliegveld energiezuiniger en duurzamer. Hij was iemand van eenvoudige en praktische oplossingen voor problemen, hetgeen soms verwondering wekte bij zijn superieuren.

Toen hij in 1983 met VUT/pensioen ging, kreeg hij meer tijd voor de radiohobby. Hij bouwde meerdere prachtige degelijke HF-linears met buizen (en de bijbehorende zware – veel kilo’s- hoogspanningsvoedingen) die ook werktuigbouwkundig een lust voor het oog zijn. Hij was theoretisch en praktisch goed onderlegd en kon ingewikkelde zaken helder en duidelijk uitleggen.

Hij was zeer actief, vooral op de HF-banden en had tot op het laatst nog regelmatig contact via HF met oud-collega’s in Suriname en met oud-KLM’ers.

Het einde kwam toch nog onverwacht, hij wilde nog wel 100 jaar oud worden.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling A19 Groningen,
Hans Jasperse PA1BX

 


 

OM Hans Hugenholtz (PA0NV) silent key

Op 18 december 2018 is Hans Hugenholtz PA0NV overleden.

Er werd zaterdag 22 december 19.30 uur afscheid genomen van Hans in de Zuiderkerk, Bunschoten-Spakenburg. Voorafgaand was er gelegenheid tot condoleren in gebouw ‘kostverloren’ tegenover de kerk.

Hans Hugenholtz kwam al in de jaren ‘50 via zijn jongere broer Albert Hugenholtz PA0EHF/PA5O in contact met met het radioamateurisme, aanvankelijk als luisteramateur. In 1964 vestigde hij zich als huisarts in Bunschoten-Spakenburg en een jaar later behaalde hij zijn licentie.

PA0NV SKHans was een echte DX-er. In de jaren ’70/’80 waren er geen DX-clusters zoals nu, maar hadden we een telefoongroep met o.a. Joeke PA0VDV, Jaap PA0TO, Kees PA0ALO, Kees PA0HT. We belden elkaar op als er iets bijzonders was en binnen korte tijd zat er een aardige club PA’s te roepen. Hans was ook actief op z.g. Nasiballennet met veel amateurs uit Indonesië die nu over de hele wereld woonden. De contacten die hij overal in de wereld had leidden regelmatig tot bezoekjes aan Bunschoten.

In 2012 werd hij getroffen door een zeer ernstig herseninfarct en kon nadien niet meer actief zijn als zendamateur. Na een langdurig ziekbed is hij op 18 december 2018 overleden.

 


 

OM Kees Gozeling (PA0DER) silent key

Op 14 december 2018 is op 85 jarige leeftijd ons lid Kees Gozeling PA0DER overleden.

Kees was oud- penningmeester van onze afdeling, voormalig first operator van PA0/PI4AA en oud-penningmeester van de Benelux QRP-Club.

Zaterdag 22 december wordt van Kees afscheid genomen in het Crematorium Duin-en Bollenstreek.

We wensen Bep, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden,
Jaap van Duin PA7DA voorzitter,
Robert van der Zaal PA9RZ secretaris.