Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018 en 2019 pagina’s.

 


OM Jan Mullers (PA0ANK) Silent Key

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd Jan Mullers (PA0ANK).

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige Dx Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

 


OM Ronald van Setten (PE1PZW) Silent Key

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat ons afdelingslid Ronald van Setten (PE1PZW) op 58 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed op 30 maart 2019 is overleden.

Vrijdag 5 april is Ronald begraven in Veenendaal.

Ronald was een zendamateur met veel interesse in (D)ATV en hij experimenteerde volop met ATV repeaters, SDR zenders en bijbehorende software. Het TV en video deel van de hobby sloot perfect aan op zijn werk als cameraman. Ook was hij actief met de nieuwe geostationaire satelliet Qatar-Oscar 100.

Wij zullen Ronald missen als trouwe bezoeker van onze verenigingsavonden, rondes en velddagen. Ook de camera opnames die hij met een drone maakte van de antennes op de velddagen. Helaas is het er niet meer van gekomen om voor de VERON EMC commissie opnames te maken.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Wageningen wensen we zijn vrouw en kinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Fred Verburgh PA0FVH secretaris

 


OM Hans ter Harmsel (PA3CSR) Silent Key

Hans is overleden op 25 maart 2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 29 maart in Nijverdal. Om 13:00 was er gelegenheid om afscheid van Hans te nemen en de familie te condoleren. De rij voor de deur van het uitvaartcentrum was toen al zeer lang. Ten gevolge van de grote belangstelling begon de afscheidsdienst dan ook een half uur later dan gepland in een tot de nok gevulde aula van het uitvaartcentrum. Tijdens het wachten in de aula werden we op een grootbeeld tv onderhouden met een zeer mooie fotopresentatie over de afgelopen jaren van Hans samen met zijn familie, gemaakt over de gehele wereld. Ook enkele foto’s uit zijn kinder jaren gaven aan dat Hans altijd al een zeer vrolijk en goedlachs persoon is geweest. Uit de toespraken van zijn zuster en zijn beide dochters kwam wel naar voren dat Hans naast een (af en toe ondeugende) grappenmaker ook wel een enorme levensgenieter is geweest,die het liefst zo veel mogelijk van de wereld wou zien, samen met zijn gezin. Lekker uit eten gaan en genieten van een biertje.

Met het overlijden van Hans verliezen we een zeer enthousiaste amateur.
Hij is helaas niet meer onder ons en we zullen hem missen, maar niet vergeten.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Ik wil dan ook afsluiten met het motto zoals genoemd door een van zijn dochters:

Plezier maken en genieten.

 

Namens de VERON en VRZA afdelingen Twente

Voorzitter VERON afd. Twente Jan G. Stadman PA1TT

 


OM Wim Horne (PA0WHZ) Silent Key

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden op 29 maart 2019 van onze collega-zendamateur Wim Horne (PA0WHZ).

Wij herinneren ons Wim als een gezellige collega, die (waar mogelijk) klaar stond om zijn collega’s te helpen met alles wat onze hobby inhoudt.
Op verenigingsavonden kon je Wim ook regelmatig vinden, hij had dan altijd wel gezellige gesprekken met de aanwezigen.
Ook wanneer hij met zijn gezin op vakantie ging, ging de hobby met hem mee. Ik herinner mij nog de contacten die wij hebben gehad, terwijl Wim met zijn gezin op vakantie was in het buitenland.

Persoonlijk ben ik Wim dankbaar voor alle keren dat hij mij geholpen heeft met installeren/onderhoud van mijn antenne-installatie. En niet te vergeten de minder grote reparaties aan mijn apparatuur, waar Wim mij ook regelmatig mee heeft geholpen.

Een goede vriend, met een groot hart, is ons ontvallen. Wij gaan je enorm missen Wim.

Ook wil ik Karin & Fiona en andere nabestaanden enorm veel sterkte wensen met dit grote verlies.
Ik hoop dat jullie veel steun bij elkaar kunnen vinden, en schroom niet, indien gewenst, contact met ons op te nemen.

Namens alle leden en vrienden van Veron Afdeling Delft,

Hans van den Akker PA3GXJ

 


OM OM Wim van Ulden (PA3DMT) Silent Key

Op maandag 4 maart 2019 is op 76-jarige leeftijd overleden Wim van Ulden PA3DMT

Wim was tot voor kort lid van onze afdeling A28 en hij bezocht de laatste jaren geen afdelingsbijeenkomsten meer. Wim was meer een technicus dan een “qso maker”.

Hij was docent aan de KTS in Voorhout en had er veel plezier in om de leerlingen wegwijs te maken in de beginselen van de electronica en het zendamateurschap. Op de KTS had hij gedurende langere tijd een 2-meter station staan waarmee hij /A verbindingen maakte en daarmee zijn leerlingen de praktijk van de zendamateur liet zien. Zelf maakte ik ook heel graag gebruik van zijn zeer brede kennis, zowel op hobbygebied als op andere gebieden. Ook heb ik vele gezellige en leerzame -avonden bij Wim in de shack doorgebracht en hij moedigde mij aan om ook een machtiging te gaan halen.

Ik en velen met mij zullen zijn humor en scherpzinnige geest enorm missen.

Ik wens zijn Conny, de kinderen en de overige familie veel sterkte met dit verlies.

Rust zacht Wim !

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Leiden
Peter J. Nieuwenburg PD2PN

 


OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

4 februari 2019 is op 83 jarige leeftijd overleden een zeer actief luisteramateur en oud marineman Jacob Prins NL12869.

Tot ongeveer 10 jaar geleden bezocht “Sjaak” zeer geïnteresseerd onze afdelingsbijeenkomsten, maar door ziekte was hij later lichamelijk niet meer in staat.
Eén van zijn dochters vertelde mij, dat hij leefde op “geleende tijd”!

Toch bleef “Sjaak” de luisteramateur en verzond hij zijn SWL-kaarten met een marine-beeltenis naar de vele zendamateurs wereldwijd. Maandelijks werden de vele QSL-kaarten bij hem gehaald en gebracht, waarvoor dank aan Hans PA1NB.

“Sjaak” was vooral een verwoed verzamelaar van special-eventstations!

Als een nobel mens heeft hij in stilte afscheid genomen en zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap!

Namens afdeling Leiden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
Jaap van Duin PA7DA

 


 

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

Op 4 februari 2019 is op 83-jarige leeftijd overleden onze radiovriend Jacques Prins  NL 12869, MARAC nummer 440.

Jacques was een luisteramateur in hart en nieren en hij experimenteerde graag met antennes. Mede omdat zijn gezondheid hem de laatste jaren parten speelde, bezocht Jacques geen afdelingsvergaderingen of evenementen.

Jacques was een aimabel persoon en een fijne radiovriend. Het was Jacques’ diepste wens om zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Namens de leden en het bestuur van de MARAC wensen wij familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Peter Nieuwenburg PD2PN
Secretaris van de Marine Radio Amateur Club (MARAC)

 


 

OM Cor van Lit (PA2JC) Silent Key

Op 29 januari 2019 is Cor van Lit PA2JC overleden. Cor had eerst de call PE0CVL.

Cor is geboren in Den Helder en heeft een tijd op vliegveld de Kooi gewerkt als spuiter van vliegtuigen. Later is hij geëmigreerd naar Australië maar is uiteindelijk weer terug naar Nederland gegaan. Weer later is hij in Leiden komen wonen en had hij daar een betrekking bij de Groenoordhallen.

De verhalen van zijn bemoeienissen met de optredens van bands blijven mij bij. Zoals een keer dat bij het proefdraaien met een band de elektriciteit aansluiting van de band te licht bleek te zijn. Want toen er een slag op een gitaar werd gegeven trok het bijbehorende lichtorgel zoveel stroom dat de gemeente zekering van 250 Ampère sneuvelde. Ja, daar sta je dan van te kijken.

We herinneren Cor als een amateur die veel zelf bouwde en altijd een vriendelijk woord voor een ander had. Cor heeft de leeftijd van 83 jaar gehaald.

Namens de afdeling
Jos PA3ACJ

 


 

OM Andries de Raad (PA0NKD) Silent Key

Op 12 januari 2019, na een kort ziekbed in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is rustig overleden, OM Andries de Raad PA0NKD.

Andries was vanaf einde jaren 1960 lid van de VERON afdeling Gouda. Diegenen die hem kenden kunnen beamen dat Andries een persoon was die het altijd aangenaam vond om de afdelingsavonden te bezoeken. Na jarenlang bij de PTT DNL te hebben gewerkt is Andries na de grote reorganisatie van de PTT naar een geprivatiseerd bedrijf, nu KPN, buiten het arbeidsproces komen te staan. Na een groot aantal jaren in een flat in Bodegraven te hebben gewoond is hij later bij zijn moeder ingetrokken om haar te verzorgen.

Met zijn radio activiteit was Andries vaak bezig om van soms gedateerde spullen weer wat bruikbaars te maken. Bij tijd en wijle hoorde je Andries op de 2 meter lokale frequentie of in de Goudse ronde om een babbeltje met één van de mede radiozendamateurs te maken.

Het laatste jaar, na de dood van zijn moeder, is het met Andries van lieverlee minder goed gegaan ook al vanwege zijn diabetes. De laatste paar maanden bezocht Andries zijn VERON afdeling niet meer.

We herinneren Andries als een zeer rustig persoon waar niemand onenigheid mee kan krijgen en ook bereid was iemand technisch te helpen. We wensen als afdeling zijn broer Gerard veel sterkte toe met het verlies van Andries.

Andries is in kleine kring op 19 januari 2019 in Alphen aan de Rijn gecremeerd.

Namens VERON afdeling Gouda
Piet van der Post PA0POS

 


 

OM Mart Lether (PA0BX) Silent Key

Op 8 januari 2019 is PA0BX, Mart Lether op precies 98 ½ -jarige leeftijd rustig overleden in het bijzijn van zijn kinderen.

Geboren op 8 juli 1920 woonde hij in zijn jeugd in Gorcum. Na zijn militaire dienst werkte hij als werktuigbouwkundig tekenaar. Na de bevrijding volgde hij een opleiding in de Radiotechniek.

In november 1946 behaalde hij zijn amateurlicentie met de roepletters PA0BX.

Hij werkte van 1948 tot augustus 1983 als Technisch (Hoofd)ambtenaar bij de Rijksluchtvaartdienst, eerst op Schiphol en vanaf 1950 op vliegveld Eelde, met een bedrijfswoning naast het zendstation.

In 1946 was hij secretaris van de Veron afdeling Gorcum. Hij bleef tot 2016 lid van de Veron en schreef meerdere technische artikelen voor Electron.

Zijn werk bij de Rijksluchtvaartdienst was veelzijdig, installatie en onderhoud van apparatuur, op het vliegveld en daarbuiten bij de radiobakens en andere apparatuur. In 1953 regelde hij dat een reserve-telegrafiezender via het Rode Kruis per helikopter naar Zeeland werd gevlogen vanwege de watersnoodramp. Naast zijn werk vond hij nog tijd om een omroepinstallatie te bouwen voor het pas geopende zwembad in zijn woonplaats. In 1970 volgde hij uit eigen beweging bij PBNA een opleiding in de Radartechniek. Later maakte hij in Eelde de baanverlichting op het vliegveld energiezuiniger en duurzamer. Hij was iemand van eenvoudige en praktische oplossingen voor problemen, hetgeen soms verwondering wekte bij zijn superieuren.

Toen hij in 1983 met VUT/pensioen ging, kreeg hij meer tijd voor de radiohobby. Hij bouwde meerdere prachtige degelijke HF-linears met buizen (en de bijbehorende zware – veel kilo’s- hoogspanningsvoedingen) die ook werktuigbouwkundig een lust voor het oog zijn. Hij was theoretisch en praktisch goed onderlegd en kon ingewikkelde zaken helder en duidelijk uitleggen.

Hij was zeer actief, vooral op de HF-banden en had tot op het laatst nog regelmatig contact via HF met oud-collega’s in Suriname en met oud-KLM’ers.

Het einde kwam toch nog onverwacht, hij wilde nog wel 100 jaar oud worden.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling A19 Groningen,
Hans Jasperse PA1BX