Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 2017 en 2018 pagina’s.

 


 

OM Loek Fallenstein (PD1ADD) silent key

sk loek fallensteinOp 5 oktober 2018 is Loek Fallenstein, PD1ADD na een lange periode van ziekte overleden.

Hij woonde in Kortenhoef. Omdat hij in zijn jeugd wel eens een radio had gebouwd is hij op latere leeftijd tijd gaan besteden aan het luisteren naar radiostations. Al gauw kwam er een communicatie-ontvanger in de shack. Hij is toen ook lid geworden van de VERON om meer diepgang te vinden en is in die periode een zendcursus gaan volgen met als gevolg het behalen van zijn licentie.

Loek was in die periode regelmatig op het Gooische kanaal te horen en meldde zich regelmatig tijdens de ronde van PI4RCG. Loek was ook af en toe op de korte golf te horen toen hij dat ook mocht. Loek kwam in die jaren zeer regelmatig in de radiohut en later in het Caecilia-Gilde. Geleidelijk is Loek minder actief geworden.

Loek was een aimabele figuur die echt genoot van de clubavonden. Ook was hij wel eens aanwezig bij vossenjachten en de velddagen die toen nog in het Gooi werden georganiseerd.

Namens de afdeling ‘t Gooi wensen we familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Hans Smit PA3FYG
Secretaris

 


 

OM Piet de Groot (PA0CB) silent key

Op 5 oktober 2018 is mijn pake, Pieter Rein de Groot, bij jullie beter bekend als Piet de Groot / PA0CB, helaas overleden op 95 jarige leeftijd.

Pake Piet was een zendamateur die veel zelf maakte en hij vertelde mij eens dat in zijn begin jaren, in WOII, hij zelf een zender maakte van onderdelen uit een neergeschoten vliegtuig. Hij had de onderdelen eruit kunnen halen nog voor de Duitse militairen ter plaatse waren en het lukte hem om deze langs Duitse controleposten te smokkelen. Vervolgens heeft hij van deze onderdelen een werkende radio kunnen maken.

Een recenter verhaal ging over zijn experimenten met zelfgemaakte zendapparatuur waarbij er aangebeld werd door 2 inspecteurs van de radiocontrole dienst. Het bleek dat hij het radioverkeer van de Noordzee-scheepvaart stoorde. De inspecteurs werden meegenomen naar zijn “werkplaats” en met z’n drieën hebben ze de problemen opgelost.

QSL-kaart OM Piet, PA0CB

Prachtige misschien wel herkenbare verhalen en tussen deze verhalen door was mijn pake erg actief in de zendwereld. De laatste jaren werd het allemaal wel wat minder gezien zijn ouderdom maar hij leerde nog wel met modernere communicatietechnieken zoals Echolink en Facebook werken.

Wij geloven dat pake veel plezier aan zijn hobby heeft gehad en ook veel heeft gehad aan alle contacten en vriendschappen (waaronder ook veel in het buitenland) die hij in de wereld van de zendamateurs heeft opgedaan.  Daarvoor bedankt.

Mede ook namens mijn familie,
Pieter Westra

 


 

OM Gerard Vervenne (PA0GHB) silent key

Op 1 oktober 2018 is Gerard Vervenne, PAoGHB, in zijn woonplaats Terneuzen overleden. Na plotseling opgenomen te zijn in het ziekenhuis wegens een herseninfarct, is hij daarvan niet meer hersteld.

Gerard haalde zijn machtiging halverwege de jaren ’60, toen hij nog in Amsterdam woonde. Na zijn verhuizing in 1974 naar Terneuzen onderhield hij, vooral tot het begin van de jaren 2000, nog intensief contact op 2 meter SSB met amateurs in Amsterdam en omgeving. Waaronder zijn goede vriend Pim Niericker PAoTLX (sk) en vele anderen. Door zijn nieuwe locatie dichtbij België had Gerard ook vele contacten in het Vlaamse zoals met Eddy, ON7VA . Gerard was een verwoed CW-er en liefhebber van Collins apparatuur en bouwer van eindtrappen, maar door zijn verplaatsing van de hoge flat naar een verzorgingshuis was compactere apparatuur gekomen waarmee hij ook vanaf deze locatie nog vele QSO’s in CW kon maken.

De Amsterdamse amateurs van zijn generatie uit de jaren ’60 gedenken Gerard als een aangenaam mens en goed radio-amateur. Dat hij moge rusten in vrede.

Ad Kos, PA0ADK

 


 

OM Fred van Welij (PD0NQD) silent key

Fred van Welij PD0NQDOp dinsdag 25 september 2018 is toch nog onverwacht onze voorzitter Fred van Welij PD0NQD overleden. Voorzitter van de de regio Alkmaar. Wij verliezen in hem een zeer goede en menselijke voorzitter. Fred wist mensen te motiveren om onze hobby te promoten en bestuurlijke zaken tot oplossingen te brengen.

Wij zullen hem heel erg gaan missen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur VERON Alkmaar.
Rob PA1EMT
Meeuwes PD5MES
Ton PA3BBY
Simon PE1PGW.

Secretaris VERON Alkmaar
Simon Rodenburg PE1PGW

 


 

OM Freek Bleeker (PA3DNU) Silent Key

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 5 september 2018 op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid Freek Bleeker PA3DNU. Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend omdat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde.

Freek zorgde er voor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald lagen op een grote tafel. Door zijn oproepen in de diverse regionale rondes en reclame in afdelingsbladen werden zowel bij hem thuis, als op onze clubavond mening logboek, vademecum, technische boeken, ringkernen en zelfs VERON stropdassen verkocht. In deze tijd was Freek tevens algemeen lid van het bestuur van de afdeling en hielp hij mee bij het organiseren van diverse activiteiten.

Hij stond midden jaren 90 aan de wieg van de huidige RTD-ronde. Hij was onze eerste rondeleider en verzorgde om de 14 dagen een uitzending enkele dagen voor onze clubavonden. Met de komst van de 2 meter repeater van Rotterdam is besloten vanaf toen de ronde wekelijks uit te zenden op de zondagavond rond 20:30 uur. Het is mooi om te zien dat een van de door hem gestarte activiteiten nog steeds wekelijks in een grote behoefte voorziet bij zendamateurs in onze regio.

In zijn jonge leven had hij gediend bij de marine en hij was altijd trots op zijn relatief lage MARAC nummer 46, dat hij in menig QSO uitwisselde en dat hem regelmatig leuke gesprekken opleverde met andere zendamateurs die bij defensie hadden gediend of nog steeds dienden.

Freek zat in het slagersvak, dus werd de suffix van zijn call regelmatig uitgesproken als PA3 “De Nijvere Uitbeender”. Freek verzorgde menige barbecue tijdens onze jaarlijkse velddagen of activiteiten. Diverse leden hebben nog goede herinneringen aan Freeks heerlijke barbecueworsten.

De laatste jaren was hij niet meer actief met de hobby. Mede door zijn gezondheid kon hij niet meer alleen onze clubavonden bezoeken, maar kwam hij nog wel eens meegereden met een van onze afdelingsleden als er een bijzondere activiteit plaatsvond.

We denken in goede herinnering terug aan alles wat Freek voor onze afdeling heeft betekend.

Namens het bestuur A37 Rotterdam,

Edwin PA3GVQ
Oud-voorzitter A37

 


 

OM Johan Bregman (PA3CIB) Silent Key

OM Johan Bregman (PA3CIB) Silent KeyOp donderdag 16 augustus 2018 overleed op 83 jarige leeftijd ons gewaardeerd lid en oud secretaris van de afdeling, Johan Bregman PA3CIB.

Velen hebben hem gekend als marineman en oud telegrafist, maar velen binnen de regio waren oud leerling die van hem “typeles” kregen in voornamelijk het Voortgezet Onderwijs. Vooral zijn bedrevenheid met de sleutel en de “paddle” was een lust voor het oog.

Wat velen niet wisten, was dat Johan veel plezier had in het spelen van klassieke en geestelijke muziek op het orgel. Ook heeft hij een aantal keren meegedaan met de activiteiten rond het “International Lighthouse and Lightship Weekend” te Noordwijk.

Namens de afdeling Leiden wensen we de kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Jaap van Duin PA7DA
Voorzitter

 


 

OM Joop van Wijngaarden (PD0OUZ / NL6850) Silent Key

Wij hebben het droevige bericht ontvangen dat op zaterdag 4 augustus 2018 op 81 jarige leeftijd is overleden ons oud lid Joop van Wijngaarden, PD0OUZ (NL 6850).

Joop heeft in het verleden als zeer actief radio amateur zijn hobby bedreven. Sinds de oprichting in 1979 van Scouting Radio Spijkenisse is hij tot en met 2006 lid geweest van de SRS. Vele jaren heeft hij op de club avonden, JOTA’s en contesten de koffie en frisdranken verzorgt en als ronde leider van PI9SRS ronde heeft hij veel radio vrienden gemaakt.

Bij de jeugd in Spijkenisse en omgeving was hij zeer gezien als Pepi de clown met zijn draaiorgel en accordeon.

Door zijn lichamelijke gesteldheid was hij al enige jaren niet meer zo actief en soms op zondag morgen meldde hij dat hij mee luisterde op 145,250 MHz.

Wij wensen zijn vrouw Lies en zijn familie leden veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Bedankt Joop, rust zacht in vrede.

Namens het bestuur en leden,
van de SRS.
Vz. Dirk J.Scheffer PA3DHR