Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier op www.veron.nl/contact-opnemen/
Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie, maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Zo kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via al onze media.
Voor Electron geldt dat de tekst een maximale lengte mag hebben van 250 woorden plus een afbeelding.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


OM Jan van Ooijen (PA3EGH) Silent Key

En wederom ontvingen wij het trieste bericht omtrent het overlijden van een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling. Jan van Ooijen (EGH, Echt Geen Haar voor intimi) was al sinds jaar en dag een bekende verschijning bij A08. Behaalde al in de zeventiger jaren zijn D-machtiging en in 1984 de Full licentie. In 1986 voegde hij er nog CW-included aan toe.

Jan was een verwoed liefhebber van de CW-mode, een bekwaamheid die hij als jonge man had opgedaan, dienend bij het Korps Mariniers. Jan is in zijn hart altijd een marinier gebleven en het credo ‘eens een marinier, altijd een marinier’ was hem dan ook op het lijf geschreven. Het liefst had hij er zijn beroep van gemaakt, maar zijn vaardige handen waren thuis, bij het tegelzettersbedrijf van zijn vader, onontbeerlijk. Later zette hij dit bedrijf voort en met groot succes. Op zijn bedrijfswagen voerde hij de kreet: ‘Qua Patet Orbis’, de wapenspreuk van het Korps Mariniers.
De morsecode bleef hij echter trouw en hij had een unieke verzameling seinsleutels aangelegd, die in een museum beslist niet zou hebben misstaan. Daarnaast had hij een prachtige verzameling aangelegd van allerhande (voornamelijk militair) verbindingsmateriaal, variërend van Amerikaans, Engels en (Oost-) Duits tot Russisch spul.

Tot voor enkele jaren terug, was Jan op De Dag van de Radio Amateur, een ankerpunt op de stand van de RAMAC, de club van oud telegrafisten van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Bij Jan, voorzien van een stropdas waarop de morsetekens weergegeven waren, kon je een heuse proef afleggen op een morseschrijver, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Voelde Jan iets aankomen, of was het gewoon de ouder wordende zendamateur die plots bevangen wordt door een opruimwoede? Een niet onbekend verschijnsel, niet alleen bij zendamateurs overigens. Feit is, dat de verzameling morsesleutels onderdak vond bij een collega zendamateur en dat een flink deel van het groene spul in dank werd aanvaard door het Verbindingsmuseum van de Koninklijke Landmacht te Amersfoort. Ook schonk hij het Aviodrome in Lelystad een pracht van een seinlamp, van het type (Aldis) waarmee vanaf de verkeerstoren, in morse berichten werden verstuurd aan de vliegers.
Jan bewoonde, met zijn geliefde Nellie/PD2NEL een leuke rijtjeswoning in Wijk bij Duurstede, wat Jan er niet van weerhield om en forse antenne in de tuin neer te zetten. Op vragen van buren wat allemaal te betekenen had, antwoordde Jan droogjes, dat hij (met toestemming van de overheid) aan propagatie onderzoek deed. Overigens niet eens zo ver van de waarheid, want Jan was naast zijn CW voorliefde, ook heel actief in WSPR.
Maar Jan was ook een gevoelsmens met het hart op de juiste plaats. De plotse dood van de thuiswonende dochter greep hem ernstig aan, maar met de onvoorwaardelijke steun van zijn Nellie leek hij op de goede weg terug, totdat het noodlot toesloeg en hij een zware hersenoperatie moest ondergaan met een onzeker toekomstperspectief. De snelheid waarmee het einde is gekomen, heeft een ieder verrast. Jan is 78 jaar geworden en de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We gaan je missen Jan, je was een graag geziene gast op de clubavonden van A08.

Wij wensen vooral Nellie, maar ook verdere familie, vrienden en kennissen, heel veel sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur VERON Centrum/A08


OM Gerrit Jan Huijsman (PA0GJH) Silent Key

Ons bereikte het bericht dat ons gewaardeerde lid, Gerrit Jan Huijsman, PA0GJH op woensdag 15 mei is overleden.
Wij hebben Gerrit Jan leren kennen als een zeer bevlogen amateur. Tot op het laatste moment altijd geïnteresseerd in de laatste technische ontwikkelingen op het amateur gebied. PA0GJH was bekend door zijn activiteiten bij de zelfbouw van een op de SDR-1000 gebaseerde SDR transceiver die hij velen jaren in gebruik had.

Hij bleef nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en anderen het hemd van het lijf vragen voor meer informatie en hoe hij aan deze ontwikkelingen deel kon nemen en ervan gebruik kon maken.
Dagelijks was Gerrit Jan als netleider van de Am Berg ronde te horen. Hierbij kon hij rekenen op vele deelnemers en gaf hij hen ook alle aandacht. Hij leidde dit net op zijn geheel unieke eigen wijze.

Ook was hij actief betrokken bij het tot stand komen van een jaarlijks bezoek aan de oude verkeerstoren Ypenburg in Nootdorp en een bezoek aan de studieverzameling van de TU Delft. Velen van ons hebben aan deze uitmuntend verzorgde dag met plezier deelgenomen.
Helaas kon Gerrit Jan door zijn plotselinge ziekte niet meer bij het laatste, door hem georganiseerde evenement, aanwezig zijn.

We zullen Gerrit Jan, PA0GJH missen.

Bestuur en alle leden Veron A64


OM Herman Blom (PA0CAB, ex-PB0AHX) Silent Key

Aan het eind van onze afdelingsbijeenkomst bereikte ons op 8 mei het trieste bericht dat ons lid Herman Blom (PA0CAB, voorheen PB0AHX) op 67-jarige leeftijd is overleden. Herman had al een aantal jaren ernstige hartproblemen en leed ook aan COPD.

We herinneren Herman als een amateur in hart en nieren, bijna een halve eeuw is hij bezig geweest met het fenomeen radio. Van radiopiraat, enthousiast zendamateur tot specialist in High Altitude Balloons. Sinds vorig jaar had Herman ook het Nederlands hoogterecord, toen één van zijn ballonnen een hoogte haalde van 40.517 meter. Herman was ook een fervent carnavalsvierder bij de Delftse carnavalsvereniging de Rooie Rijers. In 2001 was hij daar ook Prins Carnaval.

Zijn voorliefde op zendamateurgebied ging uit naar VHF/UHF en speciaal ook ATV. De laatste jaren was hij ook erg actief met FT8 op 2 meter. Hij was ook een actief volger van het Delfi-C3 project en stond in de top 10 van de data ontvangers van de satelliet. Na zijn verhuizing van Delft naar Rijswijk bleek dat het toegestaan was op de hoogbouw flat een antenne te plaatsen, waarna een unieke antenneopstelling snel gerealiseerd was.

Herman kon ook nieuwe leden aardig enthousiast maken voor de hobby en ondersteunde menigeen met spulletjes om de hobby te starten. Op 31 januari jl., hield hij bij de afdeling Den Haag nog een lezing over High Altitude Balloons, het was een drukbezochte avond met bezoekers uit alle windhoeken. Alhoewel het hem veel energie kostte, genoot hij zichtbaar die avond.

Rond 2010 maakte Herman nog enige tijd deel uit van ons afdelingsbestuur.

Wij wensen Vera, zijn kinderen Karin en Linda, de verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en leden van de VERON-afdeling Den Haag
(Namens deze H. Römer – voorzitter)


OM Dick Kraayveld (PA8DWN) Silent Key

Op 27 april is Dick Kraayveld – PA8DWN (oud PE1BTM en PA3ALM) overleden in het Erasmus MC aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij is 85 jaar geworden.

Dick is de Haagse afdeling altijd trouw gebleven alhoewel hij vanaf 1970 in Maassluis woonde. Rond 1970 is hij ook begonnen met de hobby als radiozendamateur. Zijn zoon vertelt ons: ‘Alles wat bij ons en de buren aan elektrotechnische spullen niet goed ontstoord was begon een eigen leven te leiden. Elektrische orgels, ketels, telefoons, e.d. deden de gekste dingen. Rond de kerstdagen gingen zelfs de lampjes van de kerstboom mee knipperen met zijn morseschrift.’

Dick zijn grote liefde was verbindingen maken met morse. Hij werkte ook mee, als illustrator, aan het blad Morse Magnificat (MM). Dit blad over morse was in 1983 gestart door Rinus Hellemons (PA0BFN). Dick kon altijd smeuïge verhalen vertellen over de bijeenkomsten die door MM werden gehouden.
Rond 2008 is Dick vrijwilliger geworden aan boord van de zeesleper Elbe in Maassluis. Daar begon hij aan de restauratie van de radiohut. De grootste uitdaging daarbij was de hoofdzender SRA MT 600. Na het laten bouwen van een fors aantal nieuwe trafo’s en het verkrijgen van diverse museale zaken zoals zendbuizen uit Amerika en meters uit Engeland is de hoofdzender na 2,5 jaar weer tot leven gewekt. Hij heeft hier van Radio Holland veel waardering voor gehad, wat hem veel deed.

Dick was in 2007/2008 de morsecursusleider bij onze afdeling en maakte in dezelfde periode ook enige tijd deel uit van ons afdelingsbestuur. Bij de afdeling begeleidde hij ook 2 Haagse VWO leerlingen. Onder leiding van Dick bouwde ze voor hun profielwerkstuk een regeneratieve ontvanger en konden zij de werking ervan verklaren. De ontvanger is dit jaar geschonken aan de studieverzameling EWI bij de TU-Delft.

Wij gedenken Dick als een gedreven radiozendamateur met veel liefde voor techniek en morse.

Namens de leden van de afdeling Den Haag wensen wij zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het Bestuur van de Afdeling Den Haag
(Namens deze H. Römer – voorzitter)


OM Jaap Kleywegt (PA7JK) Silent Key

Jaap Kleywegt, PA7JK, is sinds 23-04-2024 silent key.

Ik ken Jaap al van toen hij nog in Waddinxveen woonde en ik dagelijks van Gouda naar Den Haag reed voor mijn werk en er een ronde was op de reistijden waar Jaap ook deel aan nam. Het zendamaturisme heeft bij Jaap een tijdje op een laag pitje gestaan, maar hij was juist weer bezig om een antenne te plaatsen en te gaan zenden.

Zijn grootste hobby was koken en lekker eten. Jaap was een heel sociaal mens. Hij stond altijd klaar om iedereen te helpen en daar had hij in de loop der tijd ook veel goed gereedschap voor aangeschaft. Ook was hij leergierig. Hij woonde geregeld colleges in Utrecht en Leiden bij om meer te weten te komen over het Universum en de zwarte gaten. Jaap zal door menigeen gemist worden.

Wij wensen Ria en de verdere familie sterkte met dit plotselinge verlies.
Rust in vrede Jaap.

Namens Veron A17
Dolf PA3CGF


OM Arie Brussaard (PA0BOA) Silent Key

Op 10 april 2024 2024 ontvingen we het bericht dat o.m. Arie Brussaard PA0BOA op 2 april 2024 is overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren, in de leeftijd van 93 jaar.

Arie kwam in 1992 over van de afdeling Woerden (waar hij graag over vertelde). Gedurende vijf jaar was hij onze secretaris en daarna nog drie jaar onze penningmeester.

Arie had al erg vroeg een zendmachtiging; zijn call sloeg ook terug op zijn beginjaren (Brussaard Ongelicentieerd Amateur). Zijn technische kennis droeg hij graag uit en zo kon hij op afdelingsavonden in één keer een hele antenne op het bord te tekenen met alle theoretische onderbouwing er bij. Dat gold ook voor zijn zelfgebouwde OCF antennes voor op velddagen. Ook kon hij boeiend vertellen over zijn diensttijd, gerelateerd aan radio.
Arie was een trouwe deelnemer aan onze afdelingsronde en afdelingsavonden, totdat zijn gezondheid dat niet meer toeliet.

We wensen zijn QRP (ook zendamateur) veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON


OM Piet Boers (PA0QY) Silent Key

Op tweede paasdag, 1 april 2024, is Piet Boers op 85-jarige leeftijd overleden.

De laatste jaren was Piet een trouw bezoeker van de verenigingsavonden. Sinds het overlijden van zijn vrouw was dat zijn avond. Piet kon niet goed tegen het alleen zijn. Zodoende was hij blij als het weer donderdag was. En ging dan ook vaak als een van de laatste de deur weer uit.

Piet heeft in zijn werkzame leven een winkel gehad op het dorp in de verkoop en reparatie van satellietontvangers en schotels. Hier zat ook zijn grote liefde voor de radiotechniek. Hij was een fanatiek bouwer van  apparatuur in de GHz’en en heeft hier dan ook vele verbindingen gemaakt. Dat bleek ook wel toen Piet
ging verhuizen en kleiner kwam te wonen. Er kwam hier een immense hoeveelheid spullen uit de zijn huis. Voornamelijk spullen voor het echte hoogfrequent. Zo was hij dan ook een van de eerste die een QSO kon maken over de QO100.

We zullen Piet gaan missen vooral ook door zijn kennis op velerlei gebied.

Namens leden en bestuur van VERON A42, Voorne-Putten en Omstreken


OM Gerrit van ’t Hul (PA0GHK) Silent Key

Op 25 Maart van dit jaar is plotseling op een leeftijd van 91 jaar Gerrit van ’t Hul PA0GHK overleden.

Persoonlijk ken ik Gerrit al 51 jaar, ik zat bij hem op school als jongetje van 12 jaar en Gerrit was daar de Gym leraar en hebben van hem goed volleybal leren spelen. In die tijd was ik wat actief op de middengolf en 27 MHz en dat wist Gerrit en ik werd er regelmatig op gewezen dat er ook andere mogelijkheden waren om te zenden.

Op een keer gingen we op schoolkamp naar Texel en had Gerrit een Multi 2000 VHF zender mee in de auto en hij werkte vanaf Texel maar zo een station in Den Helder en dat was toen voor mij een hele afstand. De jaren daarop een NL luisternummer aangevraagd veel zitten luisteren en in juli 1979 mijn N-licentie ontvangen en mijn eerste verbinding werd gemaakt met Gerrit.

Gerrit is altijd actief geweest tot het laatste toe en was hij regelmatig te horen in verschillende 80 meter rondes en zeer actief met de digitale modes, ook was hij nog regelmatig te vinden op een radiomarkt, had dagelijks een Zoom verbinding en actief in een wandelclub en de fiets kwam ook nog regelmatig van stal.

In Kampen en omgeving hebben we elke avond op 7 of 28 MHz een kleine ronde en Gerrit melde zich daar regelmatig in. In die ronde kwamen allerlei dingen aan bod het bouwen van HF antennes of qrv zijn met SSTV, FT8 of C4FM hij deed overal aan mee. Zondag avond de 24e maart was Gerrit ook actief in de IJsselmond Ronde en hebben we het gehad over het koppelen van een zendontvanger aan een SDR ontvanger, wat bij hem maar niet wilde lukken ergens door een COM-poort probleem. Rond 23 uur hebben we de ronde afgesloten niet wetende dat dit het laatste qso met Gerrit zou zijn. Gerrit sloot de verbinding altijd steevast af met “de 73’s ook aan de meisjes” waarmee hij onze XYL ook de groeten deed.

Wij wensen de familie sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Namens de afdelingen Veron A49 Zwolle en Veron Noord Oost Veluwe A34
Herman Frank PD0HF voorzitter A49


OM Herman Wolters (PA3ALX) Silent Key

Op 9 maart 2024 is OM Herman Wolters, PA3ALX, lid van de VERON afdeling Walcheren, overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Herman was als oud marconist en medewerker bij Radio Holland, altijd actief in CW. Jaren lang leidde hij op zondagochtend het Benelux QRP net in CW. Ook was hij een fervent luisteraar van de Zweedse machinezender SAQ en bij veel uitzendingen kwam zijn call voor op de lijst met luisteraars.
Opgeleid met buizen technologie in de jaren 60 was hij als zelfbouwer veel bezig met het restaureren van oude ontvangers. Naast BQC lid was hij ook lid van de G-QRP club.

We wensen zijn XYL, QRP’s en klein-qrp veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen op Walcheren;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter VERON afdeling Walcheren


OM Pieter F. Jelgersma PA8A (ex-PA8AA en ex-PA0CRA) Silent Key

Ondernemer, projectontwikkelaar, toekomstvisionair, innovator, verwoed radioamateur. Dat zijn zo een paar woorden die naadloos op Peter Jelgersma van toepassing zijn.

Peter was als radioamateur een groot liefhebber van omvangrijke antennes, maar hij is vooral bekend geworden door het doen verdwijnen van een groot aantal daarvan.
De jongeren van deze tijd kunnen het zich niet meer voorstellen, maar vanaf de opkomst van de televisie in de jaren 50, stonden de daken in Nederland tot eind jaren 70 vol met een woud aan particuliere Televisie- en Radioantennes om de media de woonkamers binnen te brengen.

Het is mede aan Peter en het door hem opgerichte Kabel Advies Instituut te danken, dat er in de stedelijke agglomeraties kabeltelevisie in Nederland is ingevoerd en dat alle antennes van de daken verdwenen.

De Nederlandse daken in de jaren 1960-1970

Behalve die van de radioamateurs natuurlijk… die vervolgens onbelemmerd rondom zicht hadden. Een “bijvangst” waar Peter als fervent radioamateur natuurlijk erg van genoot! Zo is hij een van de happy few die met ALLE landen in de wereld legaal radiocontact heeft gehad. Ja, zelfs met Noord-Korea!

Peter was belangrijk voor het succes van de stichting (Camras) die opgericht was met als doel de Radiotelescoop Dwingeloo te redden.
Niet alleen zorgde hij voor een stevige startdonatie, ook gebruikte hij zijn contact met toenmalig minister van Economische zaken Maria vd Hoeven, om de gebruikersovereenkomst daadwerkelijk tot stand te brengen.
Peter zei hiervan; “kennis is nuttig, kennissen soms nog veel nuttiger!”…
Zonder Peter en zijn kennissen was dit dus allemaal nooit gelukt!!

Peter was niet zo groot, maar desondanks is er een reus van ons heengegaan. We zijn Peter dankbaar voor alle mooie dingen die hij voor onze radiohobby en voor ons land betekend heeft!

Derk W. Harms (Dick)
PA2DW
LVV VERON


OM Romke Bijlsma (PA3RB) Silent Key

Op vrijdag 1 maart 2024 bereikte ons het trieste bericht dat Romke Bijlsma, PA3RB plotseling op 72-jarige leeftijd is overleden.

Romke stond bekend om zijn doorzettingsvermogen. Helaas werd 22 jaar geleden de diagnose parkinson gesteld. Na een zware operatie kon hij zelf weer solderen en monteren. Helaas ging de motoriek van zijn handen toch weer achteruit. Maar zoals gezegd Romke had veel geduld en dacht niet in problemen maar in oplossingen. Kon het niet linksom dan maar rechtsom. Ook had hij hulpmiddelen bedacht waardoor hij zich toch kon redden.

Romke had meerdere passies: muziek, concerten, maar op de eerste plaats was hij zendamateur. In 2007 heeft hij zijn machtiging behaald. Zijn certificaat kreeg hierna een mooie plaats in de shack.
Ontelbare verbindingen heeft hij gemaakt. Een zeldzaam eilandje werd door hem gewerkt. Trots vertelde hij dit dan op de afdelingsbijeenkomst.
Romke werd naar de bijeenkomsten en hobbyavonden gebracht door zijn familie.
Op de hobbyavonden werd hij altijd bijgestaan door medeamateurs, hier was hij erg dankbaar voor.

Nooit een hobbyavond meer, nooit een afdelingsbijeenkomst meer met Romke, PA3RB. Een uniek maar vooral een vriendelijk mens is van ons heengegaan.
Romke, rust zacht.

Wij wensen zijn echtgenoot Riekie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens zijn echtgenoot en familie moest ik alle leden van de Noordoost Veluwe bedanken voor hun hulp en geduld die ze hadden met Romke.

Namens bestuur en de leden van VERON afdeling 34 Noordoost Veluwe
Maarten Gielink PA5MG


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2023 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.