Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019, 2020 en 2021 pagina’s.

 

 


OM Wim Kamp (PAØWJK) Silent Key

Op 22-11-2021 jl. ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud voorzitter Wim Kamp PA0WJK op 87 jarige leeftijd is overleden.
Wim was in 1971 de medeoprichter van afdeling a34 Noord Oost Veluwe. Van onze repeater destijds op de Flevocentrale in Lelystad met de callsign PI3FLE was Wim ook de medeoprichter en onderhoudsman.
Wim was ook betrokken bij het opzetten van onze huidige repeater PI3NOV op de knobbel in ‘t Harde.

Kortom Wim, PA0WJK heeft veel betekend voor onze afdeling.
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem helaas langzaam in de steek waardoor hij niet meer actief kon zijn. Wel had Wim tot het laatst toe belangstelling voor onze afdeling.

Wij wensen Gerrie en de verdere family veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens leden en bestuur
Jacob van de Kolk, PD7Q
Voorzitter afdeling 34, Noord Oost Veluwe


Joce van Lit-Ouwerkerk (PDØNTB) Silent Key

Op 18 november jl. overleed Joce van Lit-Ouwerkerk PD0NTB. Zij was de laatste tijd ernstig ziek.
Joce heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de afdeling en de VERON in het algemeen.
Zo was zij samen met haar echtgenoot Cor PA2JC SK prominent en actief aanwezig tijdens vele Pinksterkampen en de DNAT.

Voor afdeling Leiden was ze lange tijd bestuurslid, gedurende de jaren 80- en 90 van de vorige eeuw Regionaal QSL-Manager en redactrice van het Leids Nieuws.
Zij was draagster van de Gouden Speld!

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij dit verlies!

Namens afdeling Leiden
Jos Disselhorst PA3ACJ
Jaap van Duin PA7DA secretaris


OM Nico Visser (PAØUNT) Silent Key

In de ochtend van 11 november 2021 overleed Nico Visser, PA0UNT, op 93 jarige leeftijd.

PA0UNT_imVlak na WWII monsterde Nico aan bij de koopvaardij en voer o.a. naar Indië t.b.v. de logistieke ondersteuning van de krijgsmacht, waarvan sommige schepen met koper waren bekleed i.v.m.
munitietransport. Een van zijn reizen voer naar West-Canada, daar ging hij van boord werken bij een boerenfamilie, keerde terug en werd o.a. werknemer op H.M. brik Pollux opleidingschip voor de scheepvaart in Amsterdam. Een marconist van RH besmette Nico met het radiovirus wat hem nooit meer heeft losgelaten.

Rond 1968 kwam Nico in contact met Cees, PA0POT, die hem een baan tipte bij het loodswezen in Den Helder. Nico was een actieve amateur, contesten vanaf de vuurtoren Lange Jaap, het leiden van het zeekadettenkorps , experimenteren met antennes waarvan o.a. artikelen verschenen in Electron. Een aantal keren keerde hij terug naar Canada naar de familie waar hij altijd goede herinneringen aan over hield.

Rond zijn 60ste vertrok Nico naar Het Bildt (Fr.) vlak bij het wad waar hij ongestoord met zijn antennes in de weer kon gaan. Toen xyl Bep overleed keerde hij terug naar zijn dochters in den Helder, ging kleiner wonen maar kon toch nog antennes ophangen. Toen het fysiek minder ging vertrok hij naar een aanleunwoning waar de antennemogelijkheden buiten niet mogelijk waren om tenslotte te belanden in het verzorgingshuis. Nico, zijn hart op de tong, een ruwe bolster maar blanke pit.

Nu weer samen met zijn Beppie, mooie herinneringen resteren.
Veel sterkte voor de nabestaanden.

Roel Blok, PAØRBC
Den Helder


OM Wim Warnar (PE1FJP) Silent Key

Op 3 november 2021 is ons afdelingslid Wim Warnar, PE1FJP overleden.

Wim mocht slechts 63 jaar oud worden.

Wij wensen zijn XYL en familie veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel, A32


OM Hans Serrée (PE1EZW) Silent Key

Ons bereikte het trieste bericht dat OM Hans Serrée, PE1EZW, na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden.

Door zijn ziekte was hij al enkele jaren niet meer in staat om zijn geliefde radiohobby uit te voeren. Hans overleed op 27 oktober jl. en bereikte de respectabele leeftijd van 82 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij verliezen in Hans een zeer gewaardeerd lid en wensen zijn partner en de overige familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,
Richard Jannes – PD3RFR, secretaris


OM Henri Metselaar (PA4HM) Silent Key

Op 15 oktober 2021 is ons verenigingslid Henri Metselaar overleden. Henri is 56 jaar geworden.

PA4HM_skIn 2008 haalde hij zijn novice registratie en in 2011 zijn F-registratie. Henri was van 2011 tot en met 2017 lid van het bestuur van de Veron afdeling Hoogeveen. Henri had een grote voorliefde voor contesten. Hij behaalde het United States Counties award (100 counties Mixed) in 2016. En ook het Grid Squared award 10M mixed en 20M mixed.

Henri was ook fanatiek met het vliegveld Hoogeveen getuige zijn promotie van het 50 jarig bestaan van het vliegveld met de call PH50EHHO en PH229XXI naar aanleiding van de Fokker D21 op Wings and Wheels 2019. Hij was geregeld actief vanuit Denemarken en een actieve operator op onze velddag contesten in juni en september. Naast de radiohobby hield Henri ook veel van vissen. Henri had altijd een smile op zijn gezicht.

Wij zullen Henri gaan missen en leden en bestuur van Veron afdeling Hoogeveen wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van Veron afdeling Hoogeveen A26
Henk Kremer PE0K
Secretaris


OM Jan Vaartjes Silent Key

Op 7 oktober bereikte ons het bericht dat Jan Vaartjes silent key is gegaan.

De afdeling A67 Assen zal Jan missen op de Soos avonden.

Wij wensen familie, vrienden en mede-amateurs veel sterkte.

Bestuur Veron afdeling A67 Assen


OM Jan Mahler (PA1JM) Silent Key

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde afdelingslid Jan Mahler, PA1JM (ex. PA4J/PE1MPA).

Na een periode van ziek zijn waarin de kwaliteit van het leven steeds minder werd, heeft Jan op woensdag 29 september de strijd moeten opgeven. Op 72-jarige leeftijd is hij aan zijn laatste reis begonnen. De uitvaartplechtigheid heeft op 5 oktober in besloten kring plaatsgevonden.

Jan was een vaste deelnemer van de Utrechtse Radio Ronde tijdens de Corona-lockdown. Als hij er een keertje niet was dan werd de bekende uitdrukking gebruikt dat hij zijn snor had gedrukt. De operators waren op de hoogte van het welzijn van Jan en respecteerden zijn keuze om het niet aan de grote klok te hangen.
Jan hoopte tijdens de lockdown dat hij nog eens een drankje aan de bar kon drinken met iedereen. Helaas was dat voor hem lichamelijk niet meer mogelijk toen de deuren van het clubgebouw weer open gingen. Tot het laatste moment is Jan nog wel bezig geweest met de hobby, zo goed en zo kwaad als dat ging.
Omdat je over Jan een boekwerk zou kunnen schrijven, maar we daar de ruimte niet voor hebben heeft Joop/PD2JAM een ‘In Memoriam’ geschreven waarin we allemaal Jan herkennen. U kunt dit lezen op onze afdelingswebsite www.pi4utr.nl.

Dankbaar dat wij Jan nog zolang in ons midden mochten hebben, wensen wij zijn XYL Barbara, de kinderen en naaste familie veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,
Richard Jannes – PD3RFR, secretaris


OM Kees van de Laak (PA3CYE) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 28 september ons afdelingslid Kees v/d Laak (PA3CYE) uit Uitgeest plotseling was overleden.

Hoewel Kees heel ernstig ziek was, had niemand verwacht dat het zo snel kon gaan. Hij wist dat hij niet meer beter zou worden. Maar ondanks dat, was hij toch nog aanwezig op de afdelingsbijeenkomst van september. Hij vertelde toen dat hij niet wist of hij de oktober bijeenkomst nog wel zou meemaken. Dat maakte een heel diepe indruk op ons.

Kees is 85 jaar geworden. Hij was een uitermate vriendelijke en rustige zendamateur. Je kon altijd een beroep op hem doen en het was slechts heel zelden , nee. Kees was een actief lid en een actief zendamateur, altijd bezig met de radiohobby. Jaren is hij lid geweest van ons afdelingsbestuur. Iedereen kent hem ook als rondeleider van de Zaanse zondagochtend ronde met PI4ZAZ. Hij was een trouwe medewerker voor het maken van de Convo. Bij de antenne opbouw en demontage en alle andere werkzaamheden die er nodig waren voor het PACC contest clubstation was hij altijd aanwezig.

We zullen Kees missen.

De crematie vindt plaats op maandag 4 oktober om 12:00u in Crematorium Alkmaar, Meerweg 11, 1816 MG, Alkmaar

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A46 Zaanstreek.
Kees Koopmans (PA3HCA) – Secr. VERON afd. 46 – Zaanstreek


OM Rob Snieder (PA2R) Silent Key

Ex. PA3ERC – PA5ET

Op 18 september j.l. bereikte ons het bericht dat Rob tijdens een duikongeluk in Madeira verongelukt is. Wij verliezen in Rob één van de operators van het eerste uur bij Contestgroep Oude Maas PI4COM en één van de grondleggers van de LLDXT – Low Land DXpedition Team.

Nadat Rob een passie had opgebouwd voor het duiken werd de tijd die hij actief besteedde aan de radiohobby minder. Rob is tot zijn overlijden een betrokken lid gebleven van PI4COM en bij CW contesten konden we altijd op hem rekenen als operator waarbij hij keer op keer bewees dat CW contesten zijn passie was waarbij de snelheid behoorlijk omhoog ging. Nog geen 2 weken voor zijn overlijden had hij tijdens de jaarlijkse COM barbecue nog vol enthousiasme verteld over de duiktrip die hij samen met Lysiane zou gaan maken op Madeira.

Als één van de grondleggers en QSL manager van het Low Land DXpedition Team genoot Rob zeker ook een internationale bekendheid. “The LLDXT Method” is een handleiding van Rob zijn hand hoe om te gaan met een Europese Pile-Up welke je nog steeds terug kunt vinden op websites van diverse Amerikaanse radioamateurs.

Velen zullen in hun een collectie een QSL kaart hebben van de vele DXpedities waar Rob deel van uit maakte. Wat begon met een try-out in de zomer van 1994 samen met een aantal leden van PI4COM op DXpeditie in Liechtenstein als HB0/PA3ERC kreeg een vervolg in een lange reeks DXpedities naar soms behoorlijk zeldzame landen; VP5/PA3ERC, VP5C, FG/PA3ERC, TO5C, J77C, J79RC, FM/PA3ERC, J6/PA3ERC, 9Y4/PA3ERC, 6Y5/PA3ERC, ZF2RC/ZF9, PJ7/PA5ET, FS/PA5ET, V47ET, VP2EET, 8Q7ET,V26ET, 8P9JS,VP2MPA, J3/PA5ET, J8/PA5ET, J38PA, J8PA, TI9M, J75ET, J75PA, VP2MET, VP2MPA, OY7ET, OY8PA, 3D2PA, T30PA, T33C, T33PA, PZ5PA, PZ5C, PZ5C/p en VU7RG.

Enkele jaren geleden werd de aanwezigheid van Rob op onze activiteiten minder nadat zijn gezondheid hem een aantal fysieke beperkingen op had gelegd. Deze situatie werd verlengd door de komst van Covid-19 wat Rob vanwege zijn kwetsbare gezondheid tot een periode van strenge quarantaine heeft gedwongen. Nadat hij eerder dit jaar kon stoppen met werken en nu de wereld weer langzaam open gaat waren er alweer plannen gemaakt om samen met Lysiane de wereld in te trekken om hun gezamenlijke duikpassie op bijzondere plekken te gaan doen. Dat hij juist tijdens zijn eerste duikreis komt te overlijden is moeilijk te bevatten.

Wij verliezen in Rob een gepassioneerd lid met een soms uitgesproken eigen visie. Tijdens de komende CW contesten zullen we het zonder zijn CW passie moeten doen.

Rob Snieder PA2R is Silent Key.

Namens Contestgroep Oude Maas PI4COM en het Low Land DXpedition Team
Ronald Stuy PA3EWP
Alex van Hengel PA1AW


OM Andries van der Kamp (PD2AD) Silent Key

Op 12 september overleed ons afdelingslid Andries van der Kamp, PD2AD.
Andries is 70 jaar geworden. Hij bezocht trouw de afdelingsvergaderingen en trad niet vaak op de voorgrond maar was een echte communicatie-amateur. Persoonlijke contacten vond hij mooi. Wel nam hij, als hij daarom werd gevraagd, op de vergadering en ook daarbuiten duidelijke standpunten in. Eerlijk en duidelijk zonder poespas. Dat kenmerkte Andries.

Andries verzorgde vaak het telefonische inbelpunt voor de Meppelronde. Naast het radio-amateurisme hield Andries van motorrijden en het vissen op karpers. Na zijn pensioen heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met het repareren van spullen bij een kringloopwinkel in Dedemsvaart. Hij was heel precies en een bijzonder mens.

We zullen Andries gaan missen en leden en bestuur van Veron afdeling Hoogeveen wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens Veron afdeling Hoogeveen
Henk Kremer PE0K
Secretaris


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2021 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.