Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018 en 2019 pagina’s.

 

 


 

OM Hans Verwer (PA1NB) Silent Key

Op dinsdag 8 oktober is na een kort ziekbed Hans Verwer PA1NB op 64-jarige leeftijd overleden.

Door een ongeval was Hans al een lange tijd niet meer in staat om in gewone loondienst te werken maar door zijn positieve instelling kon hij door bemiddeling jarenlang zich inzetten voor de Elektronicawinkel van de Fa Kok aan de Beestenmarkt in Leiden. Na sluiting van dit bedrijf zette hij zijn werkzaamheden voort bij het re-integratiebedrijf “de Zijl” in Leiden.

Als amateur was Hans voornamelijk als netleider actief in het Nederlandstalig amateurnet op 80 meter, waar men hem zal missen. Maandelijks bezocht hij trouw de afdelingsbijeenkomsten, ook wij zullen hem missen.

De leden van afdeling Leiden wensen familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Robert van de Zaal PA9RZ Voorzitter

 


 

OM Leen Boogaard (PA3FFR) Silent Key

Op 29 september j.l. is Leen Boogaard PA3FFR overleden.

Leen was lange tijd lid van onze afdeling en ook van het toenmalige bouwclubje. Leen was in zijn werkzame leven een specialist op het gebied van landbouwvoertuigen met name het hydraulische deel van dat vak beheerste hij als geen ander. Samen met zijn zoon Fred bezocht hij zeer regelmatig de bouwclub waarbij menig onderwerp aan bod kwam.

Nooit zullen we zijn vaak humoristische opmerkingen vergeten. Twee dagen na het overlijden van Leen is ook zijn vrouw Cor overleden wat natuurlijk een bijzonder tragisch noodlot is. Beiden rusten nu in vrede.

Namens de afdeling Leiden
Jos Disselhorst PA3ACJ

 


 

OM Gerard Muts (PA7GMU) Silent Key

In korte tijd werd afdeling A08 / Utrecht Centrum opnieuw opgeschrikt door een triest bericht. Het betrof het heengaan van ons lid Gerard Muts.
Gerard heeft altijd al belangstelling getoond voor radio in zijn algemeenheid. Hij was niet voor niets al vanaf 1975 actief als SWL (Short Wave Listener) en een enthousiast elektronica hobbyist.
Uiteindelijk wilde hij toch meer en hij besloot op 57-jarige leeftijd zich alsnog te gaan bekwamen tot radiozendamateur en met succes. In 2014 behaalde hij het N- certificaat en ging hij aan de slag onder de call PD0GMU. Gerard zette door en in september 2015 slaagde hij voor het F- examen en werd zijn call door het Agentschap Telecom gewijzigd in PA7GMU.
We hebben Gerard leren kennen als een uiterst sympathieke en vooral vrolijke en optimistische man.

Toen de afdeling Centrum in oktober 2018 van start ging met een morse-cursus, meldde hij zich enthousiast aan. Van deelname kwam het niet, want voor de aanvang van de cursus, meldde Gerard zich af omdat er medisch iets tussen was gekomen. Het was een ernstige aandoening, maar Gerard, nog immer optimistisch, wist het zeker: hij zou terugkomen.
Na een ingrijpende operatie, leek zich een voorzichtige verbetering af te tekenen, maar helaas. Al naar gelang de tijd verstreek, moest hij stukje bij beetje inleveren. Zijn toon bleef echter optimistisch want afgelopen juli whatsappte hij nog, dat hij verbetering verwachtte (in ieder geval hoopte) van een therapie in een revalidatiecentrum.
Gerard, je hebt maar kort mogen genieten van je status als zendamateur. We misten je al een poosje op de club en dat gemis wordt alleen maar erger in de wetenschap dat we je niet meer zullen tegenkomen bij VERON Centrum, vaarwel beste radiovriend.

Het bestuur wenst het gezin van Gerard, familie, vrienden en bekenden, heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Namens bestuur en leden VERON A08 Centrum,
R.M. Jannes, PD3RFR, secretaris.

 


 

OM Bas Zijlstra (PA7BAS) Silent Key

PA7BASOp 6 september 2019 is ons afdelingslid, Bas Zijlstra PA7BAS, op 84 –jarige leeftijd overleden.

Bas is op latere leeftijd in aanraking gekomen met onze hobby en heeft uit interesse zijn C-licentie gehaald. Aangezien hij voor zijn werk veel heeft gereisd, wilde hij graag cw examen doen zodat het mogelijk was om op HF uit te komen waardoor hij ook hobbymatig de wereld kon gaan verkennen. Hij behoorde tot de laatste groep die op 13 december 2003 het officiële cw examen heeft gedaan. Zijn nieuw verworven call, PA7BAS, stelde hem in staat om QSO’s te maken met vrienden en collega’s in binnen- en buitenland. De wereld lag op dat moment aan zijn voeten. Ook de nieuwe technieken waarmee QSO’s gemaakt konden worden, hadden zijn interesse.

In de periode 2000- 2010 was Bas zeer betrokken bij activiteiten in de afdeling waar hij presentaties over diverse onderwerpen heeft gehouden. Bas was een fervente deelnemer aan de PACC.

Helaas liet zijn gezondheid het de laatste jaren niet toe om de bijeenkomsten te bezoeken. Ook zijn activiteiten op HF namen zienderogen af.

We zullen Bas blijven herinneren als een kritisch maar ook maatschappelijk betrokken lid van onze afdeling. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Twente.

Remy F.G. Denker PAøAGF
Oud collega en amateurvriend van PA7BAS

 

 


 

OM Han Schmitz (PE1DBO) Silent Key

PE1DBOOp dinsdag 30 juli jl. ontving het bestuur van VERON A08 het droeve bericht dat OM Han Schmitz, PE1DBO, ons ontvallen is.
Han was al enige tijd ziek, onderging eerder dit jaar een ingrijpende medische behandeling en leek daar aanvankelijk voorzichtig van te herstellen. Helaas heeft het herstel zich niet kunnen voortzetten. Han mocht slechts 66 jaar oud worden.
Wij kennen Han als een bevlogen technicus en radioman. De term ‘een wandelende almanak’ werd dezer dagen uit vele monden van OM’s vernomen. Maar niet alleen dat. Hij was ook een maatschappelijk zeer betrokken mens.
Vrijdag jl. nam een delegatie van 10 personen op passende wijze afscheid van Han in rouwcentrum ‘Funeral Assist’ te Bilthoven.
Inmiddels is Han, in alle stilte, gecremeerd.
Han, vaarwel en dank voor alles wat je voor afdeling VERON-Centrum hebt betekend.

Namens bestuur en leden VERON A08 Centrum,
R.M. Jannes PD3RFR, secretaris.

 


OM Jan Rosloot (PA0JRW) Silent Key

Op vrijdag 26 juli 2019 is op 94 jarige leeftijd overleden ons lid OM Joannes (Jan) Cornelis Rosloot, PA0JRW.

Jan was een gedreven amateur. Al op zeer jonge leeftijd was hij bezig met elektronica en radio in het bijzonder. Eerst als luister amateur en later haalde hij zijn licentie als zendamateur.

Ik kende hem als luisterstation vanaf 1958, toen ik naar Delft verhuisde en hem in AM hoorde op de 80 meter band. Vaak op zaterdag avond als er een aantal Delftse amateurs actief waren. Meestal was dat nadat de Nederlandse en Belgische televisie was gestopt om storing hierop te voorkomen.

Ik kon Jan PA0JRW prima horen. Hij woonde toen tegenover mij en daar met een korte draad-antenne experimenteerde met zendertjes, waarmee zowel met AM als FM kon worden gezonden.

Later hadden we wel telefonisch contact als ik zijn broer in Canada had gewerkt en hem daarvan op de hoogte stelde.
Vanaf zo’n 15 jaar geleden werkte ik met Jan vaak op de zondagmorgen in de Delfts HF-ronde op 10 meter met o.a. PA3AQE, PA1MV , PA0AMK en PA1BOB in SSB .

Jan was zeer bedreven met zowel de sleutel als met phone waarmee hij vele (ook bijzondere) contacten heeft gemaakt, wat resulteerde in flinke hoeveelheid awards.
Hij was tot op hoge leeftijd nog in staat om in hoge snelheid CW te nemen en te zenden.

De laatste jaren werd het wat stiller met Jan, vooral nadat zijn vrouw was overleden.

Wij wensen de familie Rosloot veel sterkte toe bij dit verlies.
Hij rustte in vrede.

Namens de Veron Afdeling Delft,

Bert Mebius,PA0IA
Julius Dijksman, PA1DKM

 


OM Fred de Valk (PA3COH) Silent Key

Op zondag 21 juli 2019 is Fred de Valk, PA3COH overleden.

Fred is begonnen met de radio hobby medio jaren 70, toen hij zeer actief was op 27Mc.
Hij was toen met name op zondag ochtend met een stevig signaal in het gehele Gooi te ontvangen.
Omdat hij wist dat hij de wet overtrad, heeft hij er werk van gemaakt om een echte radiozendamateur te worden. Eerst de D machtiging gehaald. Vervolgens via C uiteindelijk de A machtiging gehaald en werd zijn call PA3COH.

In de 80-er jaren, heeft Fred zich heel erg bemoeid met de stichting BEM (Beheer Electronisch Materieel). Deze stichting mocht door PTT afgekeurde zenders verkopen aan radiozendamateurs. Bekend waren onder andere de Philips (CMT, Comet) mobilofoons.
In de jaren die volgden was Fred bij de VRZA afdeling ’t Gooi een graag geziene gast. En ook kwam hij graag bij de VERON afdeling ’t Gooi in de Radiohut. Hij was van beide verenigingen lid. Bekend was Fred door zijn enorme mast in de achtertuin.

Ook op de verkopingen van de afdeling het Gooi was hij een graag geziene gast omdat hij graag investeerde in waardeloze spullen.
Fred was niet bang van nieuwe ontwikkelingen. Hij was actief in een clubje van HighSpeed Packet Radio op 23cm en 13cm. Vooral het internet via radio vond hij fascinerend.
Op latere leeftijd verschoof zijn interesse overigens weer naar oude radio’s.

Wij zullen ons Fred herinneren als een zeer aardige en behulpzame OM met een brede technische interesse.

Wij wensen Ria en familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de afdelingen het Gooi van de VERON en de VRZA,
Peer – PA0PBT, Bas – PE1JPD en Maarten – PA4MDB.

 


 

OM Jan Tissink (PA3BKZ) Silent Key

Op 12 juli 2019 is OM Jan Tissink, PA3BKZ overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren en VRZA afdeling Zuid-West Nederland.

Begin juni voelde Jan zich niet zo lekker en na een kort ziekbed is hij overleden in de leeftijd van 74 jaar.

Sinds eind jaren 70 was Jan lid van de afdeling Walcheren van de VERON en vanaf de oprichting van de VRZA afdeling Zuid West Nederland in 1992 was hij ook daar lid.
In beide afdelingen is Jan zeer actief in het bestuur geweest en hij bezocht tot de laatste maand zeer trouw altijd beide afdelingsavonden.

Jan was lange tijd de redacteur, samen met zijn XYL Nel, PA3FIA, voor ons blad “De Rondstraler” (toen nog gemaakt op de Commodore 64). Gedurende 17 jaar was Jan de QSL manager voor R44.

Jan was ook meer dan 30 jaar de grote motor achter de jaarlijkse activering van Schouwen Duiveland EU-146 als IOTA weekend, later overgegaan in COTA (camping on the air). Ook bij de laatste COTA in maart 2019 was Jan nog steeds actief. De hoeveelheid velddagen die hij organiseerde en het aantal JOTA’s waar hij zijn medewerking gaf, zijn niet op één hand te tellen. Ook deed Jan trouw mee aan de maandelijkse vossenjachten op 80 meter. Overigens ontwierp Jan de beide vossenjachtzenders en verzorgde hij in 1982 een serie vossenjachtontvangers. Beiden worden nog maandelijks gebruikt, wat ook aangeeft hij secuur hij bouwde. Zelfbouw was zijn passie en zijn motto was: het moet niet alleen werken maar er ook aan de binnenkant netjes uitzien.

Sinds 2004 was Jan de drager van de VERON Gouden Speld als dank voor zijn grote inzet
In november 2017 vertoonde Jan een mooie foto-terugblik van 25 jaar VRZA-ZWN en op zijn programma stond nog om in november een fotografische terugblik te geven op 40 jaar VERON Walcheren. Helaas heeft hij dat laatste niet meer kunnen uitvoeren.

We wensen zijn XYL en QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Karin Mijnders, PD0KM
Voorzitter afdeling Zuid-West Nederland van de VRZA

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON