Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017 pagina’s.

 


 

OM Martin Ouwehand (PF9A), Silent Key

Martin Ouwehand, PF9A heeft op 8 april 2017 onverwacht de microfoon voor altijd moeten neerleggen.

De afgelopen maand was hij nog druk bezig met het overdragen van de vele taken die hij in de loop van de tijd op zich had genomen in afdeling Waterland, voor de MARACnl en voor de WAN locator contest.

We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens afdeling Waterland, PA0MIR, Nico van der Bijl

 


 

OM William Dekker (PA0WLB ), Silent Key

PA0WLB heeft zijn laatste verbinding gemaakt”, staat geschreven op de rouwkaart die we kort na 7 april 2017 mochten ontvangen.

William was een veelzijdig radioamateur, die voornamelijk actief was met CW en deelname aan contesten en hiermee ook een grote bijdrage leverde aan de Afdelings Competitie. Voordat hij in 2007 pensioneerde was hij als communicatie ingenieur actief in Latijns Amerika en een aantal Afrikaanse landen.

Naast radio was hij geïnteresseerd in aviatie en zweefvliegen.  Nadat hij drie jaar door ziekte geveld werd is hij ook meer aandacht aan fotografie gaan besteden.

Door de handicap was hij voornamelijk afhankelijk van Peter PE1BQT voor transport naar de afdelingsbijeenkomsten.

We mogen William herinneren als een prettig mens en radioamateur.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden!

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA voorzitter

 


 

OM Henk Lindeboom (PA0HLT), Silent Key

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 24 februari 2017 Henk Lindeboom (PA0HLT) is overleden.

Bestuur VERON Afdeling Twente.

 


 

OM Paul Ponjee (PA0SPP), Silent Key

Op 5 februari 2017 is na een slopende ziekte op 70-jarige leeftijd overleden, ons afdelingslid en radiovriend

OM Paul Ponjee, PA0SPP

We verliezen in Paul een zeer gewaardeerd radiozendamateur en vriend. Hij heeft in zijn leven een aantal tegenslagen moeten incasseren, maar heeft deze altijd met groot optimisme en doorzettings-vermogen geaccepteerd en doorstaan. Zijn openheid hierover en zijn rustige en bedachtzame karakter werden zeer gewaardeerd. Toen in 2012 prostaatkanker bij hem werd geconstateerd ging hij niet bij de pakken neer zitten, maar ging deze ziekte vol energie te lijf. Dat hij dit gevecht uiteindelijk ging verliezen was voor velen een grote schok.

Tijdens zijn diensttijd op de luchtmachtbasis Leeuwarden, was hij verantwoordelijk voor het in de lucht houden van een aantal zenders. De koude oorlog was op dat moment op zijn hoogte punt. Hier is hij besmet geraakt door het Radiozendamateur virus en werd op 25 jarige leeftijd PA0SPP.

Voor de VERON afdeling Meppel heeft Paul veel betekend. Hij was één van de eerste medewerkers van de Radio Onderdelen Markt. Door zijn technische kennis en programmeer vaardigheden zijn vele mobilofoons omgebouwd voor de amateurbanden. Altijd kon je bij hem terecht met vragen en had hij wel een antwoord of wees de weg naar een oplossing. In de wekelijkse Meppelronde melde hij zich vaak als eerste in en gaf vaak antwoord op vele technische vragen. Jaren heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van onze afdeling. Samen met Paul heb ik bij menig overleden afdelingslid de shack opgeruimd en voor de nabestaanden de amateurzaken geregeld. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik dit ook voor hem zou doen. Gelukkig heb ik dit allemaal met hem en zijn zoon Michiel kunnen bespreken. De laatste weken van zijn leven is Paul opgenomen in een hospice. Daar heb ik nog een aantal keren met hem kunnen praten en de waardering en dank van velen kunnen overbrengen.

Paul, PA0SPP is op 10 februari in besloten kring begraven. Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel wensen zijn kinderen, Mirjam, Michiel en Eva, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. We zullen hem heel erg missen.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Meppel, A32,

Frits van Schubert, PA3FYS.