Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019 en 2020 pagina’s.

 

 


OM Gerard Wesselius (PA0WES) Silent Key

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

In de oorlog hield Gerard zich al bezig met radio, hij bouwde ontvangers voor Radio Oranje en met een bobine van een oude T Ford als vonkzender en een draadantenne wist hij een radio-experiment van de bezetter waar hij van zijn kamer op uitkeek aardig te storen. Waar de storing vandaan kwam zijn ze gelukkig nooit achter gekomen.

In 1972 haalde Gerard zijn C- machtiging en na in 1973 het CW examen te doen had PAØWES A- machtiging. Gerard ontpopte zich als bouwer. Tijdens zijn vakanties op Gran Canaria, waar zijn dochter woonde, had hij altijd een zelfgebouwd QRP setje bij zich, later vergezeld door een eindtrap met een PL504 maar zonder zware transformator. Voor velen in de afdeling heeft hij een “PAØWES antenne” gebouwd voor 2m, een halve golf vertical met aanpassingscircuit.

In zijn werk deed hij onderhoud aan apparatuur van de marine, van VLF tot UHF, en door zijn beheersing van morse telegrafie kon hij controleren of “boeizenders” voor onderzeeërs die in de problemen kwamen de juiste noodkreet uitzonden. Zijn opvolger had daar een morseschrijver en een papierstrook met punten en strepen voor nodig om vervolgens teken voor teken een en ander te vertalen.

Dankbaar dat we Gerard zo lang in ons midden hebben mogen hebben wensen we zijn XYL Netty en zijn kinderen Joop en Wilma sterkte met het verlies. Laat ons de herinneringen koesteren!

Dank aan Hans van den Berg PAØJBB voor de achtergrondinformatie,
Robert van der Zaal PA9RZ
Voorzitter VERON afdeling Leiden.


OM Jan Riemeijer (PD5JWR) Silent Key

Op maandag 17 augustus overleed ons afdelingslid Jan Riemeijer, PD5JWR.

Jan is 79 jaar geworden. Jan is een tijdlang bestuurslid geweest van onze afdeling en bezocht geregeld de afdelingsavonden en was ook meestal aanwezig op de velddagen van onze afdeling. Jan is ongeveer vier weken opgenomen geweest in het ziekenhuis en werd op 4 augustus ontslagen uit het ziekenhuis.

Jan beleefde de hobby op zijn eigen manier. Hij was niet zo’n prater voor de microfoon maar hij beleefde veel plezier aan de digitale modes. Elk jaar ging Jan naar Dennenheul waar een weekend werd georganiseerd door de GCR.

Wij wensen de familie van Jan veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van Veron afdeling Hoogeveen,
Henk Kremer (PD0K)
secretaris


OM Jan J.C. de Witte (PA0JRX) Silent Key

Onlangs bereikte ons het bericht dat Jan, kort voor zijn 76e verjaardag, is overleden.
Hij was al geruime tijd ziek.

Jan was geen man die op de voorgrond trad, maar amateur was hij in hart en nieren. Zijn meest actieve periode beleefde hij in de jaren 70 en 80. Vrijwel dagelijks was hij dan actief op het eens zo roemruchte “Rotterdams kanaal”, en tot diep in de nachtelijke uren was hij in de weer met de seinsleutel. Dit alles liefst met een zo klein mogelijk vermogen, want dat was voor hem de sport.
De laatste jaren hoorden we zijn karakteristiek Rotterdams stemgeluid amper meer. Wel heeft hij tot op het laatst zijn interesse in de radiohobby behouden.

Jan is in stilte gecremeerd.

Namens bestuur van A37 Rotterdam,
Magda NL13543


OM Louis Scheele (PE1RNT) Silent Key

Op 16 augustus 2020 is OM Louis Scheele, PE1RNT overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren in de leeftijd van 63 jaar. Ook hij verloor een ongelijke strijd.

Louis begon al in de jaren ’70 als luisteramateur NL-4875 in onze hobby en stroomde via PD0SCF door naar PE1RNT. Naast radioamateur was Louis ook een fervent computer gebruiker. Vanaf de Commodore 64 (en alles wat daarna kwam) legde hij de verbinding tussen PC en radio, vanaf het ontvangen van weersatellieten via Winlink naar 3D printen. Vanaf het begin fungeerde zijn QTH als opstappunt voor de digitale repeaters op Walcheren.

Louis was altijd rustig op de achtergrond, maar altijd met de hobby bezig. Vanaf de opstart van DARES – DRCO was hij al actief betrokken en had hij zijn trots, de Landrover Discovery daar ook speciaal voor ingericht. Gedurende 12 jaar was Louis lid van ons bestuur en hielp hij mee met het organiseren van de activiteiten. Vanuit het vakantie-QTH was Louis actief als SV/PE1RNT en ook lid van de lokale radioclub aldaar. Hij was trots op de QRP en schoonzoon met beiden een machtiging. Met de Landrover-radio-bunker groep was Louis vanaf het begin actief. Ook geocaching was één van zijn bezigheden, iets wat hij vaak combineerde met de diverse bunkerbezoeken in het buitenland.

In maart 2020, toen hij al wist dat hij ziek was, organiseerde hij nog de Camping on the Air in Lewedorp en echt tot de laatste weken was hij nog bezig met het 3D printwerk voor amateurs in de regio. Veel mensen op Walcheren hebben één of meerdere “RNT 3D attributen” variërend van seinsleutels en PP30 kastjes tot antennesteunen en Enigma stekkers. De laatste keer dat hij op onze vaste stek Oranjeplaat was, was nog maar drie weken geleden.

We verliezen met Louis een fijne amateur op Walcheren.

We wensen zijn XYL, QRP, schoonzoon en klein-qrp veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

In verband met de Covid-19 maatregelen, zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.


OM Hans Focke (PA1JF) Silent Key

Op 9 augustus 2020 is ons lid en ex-penningmeester Hans Focke PA1JF overleden.

Hans was woonachtig in Naarden en woonde de laatste tijd in een tehuis. Wij kenden Hans vooral als een rustige en bekwame penningmeester, een functie die hij van 2003 tot 2008 bekleedde. Na die tijd kwam hij minder frequent in de Radiohut en verloren velen hem uit het oog.

Verder weet iedereen te vertellen over zijn interessante verhalen betreffende zijn vroegere werk bij Pepsi-Cola International. Hij was daar mechanical engineer en bouwde mee aan fabrieken over de hele wereld.

Hans is circa 20 jaar geleden met de radiohobby in aanraking gekomen via Geert PA7ZEE. Zij waren beiden lid van de Roei- en Zeilvereniging Naarden en het kon niet uitblijven dat de in techniek geïnteresseerde Hans van hem cursus ging krijgen. Ook zongen zij samen in een Shantykoor. Zij waren beiden ook bezoekers van het Radio Café betreffende antieke radio’s.
Daarnaast probeerde hij in deze periode zijn liefde voor radiotechniek door te geven door samen met Geert op een basisschool in Bilthoven radiolessen te geven.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden,
Hans Smit
Secretaris VERON `t Gooi


OM Wim Ruytenburg Silent Key

Op 1 augustus 2020 is op 81 jarige leeftijd van ons heen gegaan OM Wim Ruytenburg.

Wim was een vervend luisteramateur en veel gezien aanwezige op onze bijeenkomsten. In zijn jongere jaren was Wim vaak te vinden op de buitenactiviteiten van de afdeling om antennes mee te bouwen of om te helpen bij het loggen van de verbindingen of om stiekem zelf een verbinding te maken onder toeziend oog van…. natuurlijk…

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

Namens de afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen.
Menno Burg PC4C.
Secretaris VERON afdeling A47


OM Prof. dr. Johan (Kas) Kastelijn (PD0RQS) Silent Key

Op 17 mei 2020 is in Zutphen tijdens de voor iedereen lastige COVID-19-periode ons afdelingslid lid en radiozendamateur Kas, PD0RQS op 93 jarig leeftijd overleden.

Kas was een zeer gewaardeerd en enthousiast lid van onze afdeling. Hij probeerde op onze velddagen altijd van de partij te zijn en kwam dan ondanks zijn hoge leeftijd meestal op zijn motor. Als Kas begon te vertellen over hoe hij tot de radiohobby was gekomen zat iedereen vol aandacht te genieten van zijn interessante verhalen. De maandelijkse afdelingsbijeenkomsten miste Kas zelden, als hij er eens niet was dan was er echt iets aan de hand.

Kas ervaarde de beperkingen van de N-licentie en had daarom altijd nog de ambitie om de F-licentie te bemachtigen, echter het ontbrak hem daarvoor aan tijd. Er waren geen raakvlakken met zijn vak als hoogleraar bestuurskunde maar toch was Kas mateloos geïnteresseerd in de radiotechniek en alle digitale mogelijkheden daarvan. Kas stond tot op het laatst nog vol in het leven. Zijn laatste grote klus, het afronden van zijn boek, heeft hij helaas niet kunnen volbrengen.

Kas zal altijd in onze herinnering blijven als een bijzonder mens en waardevol lid van onze afdeling.

We wensen zijn vrouw Wil en de familie heel veel sterkte met het verlies van deze markante persoon.

Namens de VERON-afdeling A48 Zutphen,
Frans Schwartz (PA5CA)

Voorzitter


OM Benno Mol (PD1ICF) Silent Key

Op zaterdag 18 juli bereikte ons het trieste bericht, dat OM Benno Mol, PD1ICF, na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden.
Benno bleef tot het laatst actief met de radio hobby tot de ziekte hem overwon.

Wij verliezen in Benno een zeer gewaardeerd lid en wensen Martine en de overige
familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van de afd. A21 – ARAC
Chris Timmermans, PD7CJT


OM Martin Keizer (PAoEPI) Silent Key

Op maandagavond 6 juli 2020 is op 88-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid Martin Keizer PAoEPI.

Sinds korte tijd had Martin wat problemen met zijn gezondheid en ontbrak daardoor de zin in de hobby. Na een kort ziekbed mocht hij in het bijzijn van twee van zijn dochters rustig heengaan.
We herinneren ons Martin als een fijne en rustige zendamateur met een brede belangstelling.
Zijn altijd enthousiaste verhalen over zijn zelfgebouwde quad-antennes voor HF zullen we missen.

Onze deelneming gaat uit naar zijn kinderen die nu ook hun vader moeten missen.

Martin zal in besloten kring worden gecremeerd.

Namens het bestuur van VERON Afdeling Kennemerland
Kees PA5WT


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7S_SK_vam

Op 24 juni 2020 is Jan van Essen PH7S overleden.

Jan was al geruime tijd ziek en we wisten bij de VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond (VAM) dat het zou gebeuren.

Ik leerde Jan in de jaren 70 kennen bij OM Antoni van Ravenhorst (PD0AIZ, SK) in de Krommestraat in Amersfoort, waar toen achter de winkel een lesruimte was. De techniek werd gegeven door Jan en de CW door Wout Koolstra (PA0PHK). Daar begon voor mij de hobby als radiozendamateur met het behalen van mijn licentie.

We hebben altijd contact gehouden en Jan heeft een groot deel van de radioamateurs uit de wijde omgeving van Amersfoort aan hun machtiging geholpen. Jan heeft zijn hele carrière opleidingen verzorgd; op het laatst nog per e-mail. In januari kwam Jan met de mededeling dat hij uitbehandeld was. Toch bleef hij trouw, wanneer hij zich goed voelde, op maandag naar de VAM-avond komen.

Jan, bedankt voor deze mooie herinneringen en rust nu maar uit. We wensen zijn dochter Nisa en vrouw Ria veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bezoekers van de VAM en het VAM-team,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7STot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is op 24 juni op 71-jarige leeftijd van ons heengegaan Jan van Essen PH7S.

Met het overlijden van Jan verliezen we een bijzonder en gewaardeerd mens. Meer dan 40 jaar heeft Jan zich met veel liefde ingezet om onze radiohobby uit te dragen. Al vanaf de vroege jaren 70 gaf hij theorielessen in elektronica en stond daarmee aan de basis van de amateurradio-carrière van velen. Vanuit zijn vak als onderwijzer wist Jan hoe hij ingewikkelde materie begrijpelijk moest maken voor zijn leerlingen. Vol overgave, rust en inlevingsvermogen begeleide hij veel van zijn cursisten succesvol naar hun zendmachtiging.

In 2005 ontving Jan voor zijn zeer verdienstelijke en langdurige inzet voor de VERON en de radiohobby in het algemeen de Gouden Speld. Een onderscheiding die Jan bescheiden, maar trots in ontvangst nam.

Jan beperkte zijn radioactiviteit niet alleen tot de regio. Met Arthur Dekkers (PA3BRN, SK) was hij ook actief vanuit Suriname. Stilzitten was sowieso niet aan Jan besteed. Naast de radiohobby beleefde hij veel plezier aan het maken van muziek, salsa-dansen en het opleiden van hulphonden. Ook over die interesses wist hij, als trouwe bezoeker aan en beheerder van de VAM-avonden boeiend te vertellen.

Wij zijn Jan onze dankbaarheid verschuldigd en gaan hem in ons midden missen. Er is een instituut van ons heen gegaan. Zijn naasten wensen wij veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en leden van de afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Frans de Bles (PC2F)


OM Hans Weijers (PA0HWB) Silent Key

PA0HWBHet is met grote verslagenheid dat wij u mee moeten delen dat Hans Weijers – PA0HWB, op donderdag 18 juni 2020 is overleden. Hij was al enige tijd ziek maar zijn gezondheidssituatie verergerde de laatste tijd sterk. Desondanks bleef hij tot het laatst toe positief.

Hans was één van de technische kopstukken binnen afdeling A07, Breda. Hij was op het gebied van hard- en software zeer bedreven, had voor iedereen een luisterend oor en was altijd behulpzaam bij het oplossen van technische problemen. De techniek van onder andere Echolink via de Bredase repeaters van PI2BRD, met daarin verweven de voor velen bekende stem van ‘Julia’, werd door hem gerealiseerd en onderhouden. Ook realiseerde Hans in Breda met succes de eerste netwerk gekoppelde D-Star repeater van Nederland, digitale technieken hadden een grote aantrekkingskracht. Voor de mogelijkheden van de geostationaire QO-100 satelliet had hij intussen een werkend grondstation opgebouwd. Helaas hebben de uitzendingen niet plaats kunnen vinden vanwege de beperkingen die hem de laatste tijd parten speelde. Kortom een techneut in hart en nieren en bovendien een bijzonder aimabel mens die met respect aanwezig was in het verenigingsleven.

Naast lid van de VERON heeft Hans zich jaren ingezet voor de Packet Werkgroep Nederland (PWGN), onder andere in de functie van secretaris. Van de “Old Timers Club” (OTC) was hij bestuurslid vanaf 2011. Eerst als secretaris en de afgelopen vier jaar in de rol van voorzitter. Vele jaren was de roepnaam PA0HWB/J te horen bij de jaarlijkse Jamboree On The Air.

Dank voor al je inbreng en ondersteuning aan de leden van afdeling A07 en ver daarbuiten Hans!
Rust zacht.

Namens het bestuur en leden van VERON afdeling A07 Breda,
Wim van Aard – PA0VAM Voorzitter


OM Carel Metz (PA5CM, ex PA3DBW) Silent Key

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afd. Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.

De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn) werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem. Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afd. Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afd. West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer. We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten.

Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een knutseltje, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.
Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind.
Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Namens Afd. West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter

Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon , waarschijnlijk in Cottessen (Limburg). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen PA3COI.