Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019 en 2020 pagina’s.

 

 


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7S_SK_vam

Op 24 juni 2020 is Jan van Essen PH7S overleden.

Jan was al geruime tijd ziek en we wisten bij de VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond (VAM) dat het zou gebeuren.

Ik leerde Jan in de jaren 70 kennen bij OM Antoni van Ravenhorst (PD0AIZ, SK) in de Krommestraat in Amersfoort, waar toen achter de winkel een lesruimte was. De techniek werd gegeven door Jan en de CW door Wout Koolstra (PA0PHK). Daar begon voor mij de hobby als radiozendamateur met het behalen van mijn licentie.

We hebben altijd contact gehouden en Jan heeft een groot deel van de radioamateurs uit de wijde omgeving van Amersfoort aan hun machtiging geholpen. Jan heeft zijn hele carrière opleidingen verzorgd; op het laatst nog per e-mail. In januari kwam Jan met de mededeling dat hij uitbehandeld was. Toch bleef hij trouw, wanneer hij zich goed voelde, op maandag naar de VAM-avond komen.

Jan, bedankt voor deze mooie herinneringen en rust nu maar uit. We wensen zijn dochter Nisa en vrouw Ria veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bezoekers van de VAM en het VAM-team,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7STot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is op 24 juni op 71-jarige leeftijd van ons heengegaan Jan van Essen PH7S.

Met het overlijden van Jan verliezen we een bijzonder en gewaardeerd mens. Meer dan 40 jaar heeft Jan zich met veel liefde ingezet om onze radiohobby uit te dragen. Al vanaf de vroege jaren 70 gaf hij theorielessen in elektronica en stond daarmee aan de basis van de amateurradio-carrière van velen. Vanuit zijn vak als onderwijzer wist Jan hoe hij ingewikkelde materie begrijpelijk moest maken voor zijn leerlingen. Vol overgave, rust en inlevingsvermogen begeleide hij veel van zijn cursisten succesvol naar hun zendmachtiging.

In 2005 ontving Jan voor zijn zeer verdienstelijke en langdurige inzet voor de VERON en de radiohobby in het algemeen de Gouden Speld. Een onderscheiding die Jan bescheiden, maar trots in ontvangst nam.

Jan beperkte zijn radioactiviteit niet alleen tot de regio. Met Arthur Dekkers (PA3BRN, SK) was hij ook actief vanuit Suriname. Stilzitten was sowieso niet aan Jan besteed. Naast de radiohobby beleefde hij veel plezier aan het maken van muziek, salsa-dansen en het opleiden van hulphonden. Ook over die interesses wist hij, als trouwe bezoeker aan en beheerder van de VAM-avonden boeiend te vertellen.

Wij zijn Jan onze dankbaarheid verschuldigd en gaan hem in ons midden missen. Er is een instituut van ons heen gegaan. Zijn naasten wensen wij veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en leden van de afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Frans de Bles (PC2F)


OM Hans Weijers (PA0HWB) Silent Key

PA0HWBHet is met grote verslagenheid dat wij u mee moeten delen dat Hans Weijers – PA0HWB, op donderdag 18 juni 2020 is overleden. Hij was al enige tijd ziek maar zijn gezondheidssituatie verergerde de laatste tijd sterk. Desondanks bleef hij tot het laatst toe positief.

Hans was één van de technische kopstukken binnen afdeling A07, Breda. Hij was op het gebied van hard- en software zeer bedreven, had voor iedereen een luisterend oor en was altijd behulpzaam bij het oplossen van technische problemen. De techniek van onder andere Echolink via de Bredase repeaters van PI2BRD, met daarin verweven de voor velen bekende stem van ‘Julia’, werd door hem gerealiseerd en onderhouden. Ook realiseerde Hans in Breda met succes de eerste netwerk gekoppelde D-Star repeater van Nederland, digitale technieken hadden een grote aantrekkingskracht. Voor de mogelijkheden van de geostationaire QO-100 satelliet had hij intussen een werkend grondstation opgebouwd. Helaas hebben de uitzendingen niet plaats kunnen vinden vanwege de beperkingen die hem de laatste tijd parten speelde. Kortom een techneut in hart en nieren en bovendien een bijzonder aimabel mens die met respect aanwezig was in het verenigingsleven.

Naast lid van de VERON heeft Hans zich jaren ingezet voor de Packet Werkgroep Nederland (PWGN), onder andere in de functie van secretaris. Van de “Old Timers Club” (OTC) was hij bestuurslid vanaf 2011. Eerst als secretaris en de afgelopen vier jaar in de rol van voorzitter. Vele jaren was de roepnaam PA0HWB/J te horen bij de jaarlijkse Jamboree On The Air.

Dank voor al je inbreng en ondersteuning aan de leden van afdeling A07 en ver daarbuiten Hans!
Rust zacht.

Namens het bestuur en leden van VERON afdeling A07 Breda,
Wim van Aard – PA0VAM Voorzitter


OM Carel Metz (PA5CM, ex PA3DBW) Silent Key

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afd. Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.

De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn) werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem. Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afd. Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afd. West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer. We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten.

Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een knutseltje, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.
Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind.
Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Namens Afd. West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter

Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon , waarschijnlijk in Cottessen (Limburg). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen PA3COI.

 

 


OM Peter l’Ecluse (PH4P) Silent Key

Deze week ontving ons bestuur het trieste bericht dat afgelopen week ons oud lid van de afdeling Amsterdam Peter L ‘Ecluse PH4P is overleden.

Peter was een enthousiaste radio-amateur die regelmatig op de afdelingsbijeenkomsten kwam. Ook nam hij deel aan de velddagen waarbij hij experimenteerde met zijn meegebrachte antennes. Daarnaast was Peter sociaal betrokken gezien het feit dat hij verschillende keren als kascontrolecommissielid de boeken bij onze penningmeester heeft gecontroleerd.
Na zijn pensioneren is Peter verhuisd van Amsterdam naar Bergen en ging hij over naar de afdeling Alkmaar. Vol energie en nieuwe ideeën op radioamateur gebied zag Peter op zijn nieuwe plek in Bergen weer mooie kansen voor zijn favoriete hobby. Jammer genoeg heeft hij niet lang van zijn nieuwe QTH mogen genieten.

Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en bekenden sterkte met dit trieste verlies.

Namens de leden, het bestuur van VERON afdeling Amsterdam
Peter Bentvelsen
Secretaris van de Veron Adeling A04 Amsterdam

Peter L ’Ecluse PH4P

Wij willen als Veron-afd. A01 graag aansluiten op het stukje van de Veron-afd. A04 Amsterdam.

In september 2019 werd Peter getroffen door een herseninfarct en dat is hem noodlottig geworden. Hij was nog maar kort geleden overgestapt van de afdeling Amsterdam naar de onze en hij heeft daar helaas maar kort van mogen genieten en wij hadden graag nog beter kennis met hem willen maken, want op de avonden bleek al dat hij een toegewijde amateur was en een brede passie met de hobby.

Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON-afd, A01 Alkmaar
Simon Rodenburg
PE1PGW
Secretaris


OM Bertus Steegen (PA3GGB) Silent Key

Op zaterdag 4 april overleed op 86-jarige leeftijd Bertus Steegen, PA3GGB.

Foto: Anneke Bloema

Bertus was voor vele zendamateurs een bekende en markante zendamateur. Bertus is op jeugdige leeftijd blind geworden, en dat gaf hem de mogelijkheid om als hij een beschrijving kreeg, zich daar een voorstelling bij te maken. Hij was heel breed geïnteresseerd, moest altijd het naadje van de kous weten. Natuur, het boerenleven, fietsen met een dorpsgenote, lopen met zijn hond. Dat alles deed hij tot voor kort met veel plezier. Voor hem was zijn blindheid geen beperking maar juist een uitdaging.

Bertus is begin negentiger jaren begonnen als PD0PWQ en behaalde een aantal jaren later de A-machtiging. Zijn eerste antenne bestond uit een 5/8 kleefvoet op een oude melkbus als tegencapaciteit. Bertus was een zeer actieve zendamateur en had contacten met zendamateurs over de hele wereld. GOLF GOLF BRAVO schalde uit de luidspreker, Bij praktisch elke afdelingsbijeenkomst was hij aanwezig en hij kreeg dan van de QSL-manager een flinke stapel QSL-kaarten overhandigd. Die werd ’s avonds direct uitgeplozen en de volgende dagen nog eens “bekeken” met behulp van bezoekers. Hij zat bijna altijd bij de top drie van de afdeling qua hoeveelheid kaarten.

Bertus was jarenlang een van de leiders van onze Tamboerronde van de afdeling. Veel deelnemers aan de ronde herkende hij vaak al aan de stem. En zo niet, dan wist hij aan de call van een deelnemer gelijk met wie hij van doen had.

Elk jaar ging Bertus naar het zogenaamde CGR-weekend in Dennenheul voor gehandicapte zendamateurs. Hij vond het machtig hoe de Veron daar elk jaar de gehandicapte zendamateurs in de watten legde. In de afdelingsvergadering na het weekend deed hij daar dan uitgebreid verslag van.

Elke nieuwjaarsbijeenkomst trakteerde Bertus ons op nieuwjaarsrolletjes. We zullen het komende jaar veel vaste “Bertus” momenten gaan missen. Bertus was in onze afdeling een vaste factor. Bertus hield van gezelligheid en heeft de saamhorigheid van de zendamateurs altijd erg gewaardeerd. Wij verliezen in hem een markante en bijzondere vriend.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

Leden en bestuur van VERON afdeling Hoogeveen A26


OM René Hofman (PA0HFM) Silent Key

Zondag 29 maart j.l. is helaas overleden ons lid en radio-amateur René Hofman PAoHFM.
René onze huisarts uit Workum gebruikte zijn radio-hobby als communicatie middel aan boord van zijn zeilboot en was ook altijd deelnemer aan de Friese Elfsteden-contest.

Naast radio-hobby was René altijd actief betrokken bij de VERON door jaarlijks als afgevaardigde de afdeling Friese Meren A62 te vertegenwoordigen bij de VR-vergadering.
Wij hebben veel bewondering en waardering voor René Hofman en missen hem gelijk.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Namens de VERON afdeling Friese Meren,
Wil Stilma PE1JRA


OM Cornelis van Rij (PA3CPE) Silent Key

Op 19 maart 2020 is ons afdelingslid Cornelis van Rij PA3CPE op 70-jarige leeftijd overleden.

Cornelis was sinds jaar en dag lid van onze afdeling. Op de verenigingsavonden kwam hij niet, hij was altijd zelf bezig met de hobby en soms aan de band toen dat nog mogelijk was. De laatste maanden ging het ernstig snel bergafwaarts na een noodlottige val.

Het bestuur en de leden van VERON afdeling Hoekse Waard wensen zijn vrouw, kinderen en klein kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de afdeling Hoekse Waard
Gerard Speksnijder PD2GSP secretaris VERON afdeling A52 Hoekse Waard


PA0ADM_skOM Piet Adams (PA0ADM) Silent Key

Op 9 maart 2020 is Piet Adams PA0ADM op 91 jarige leeftijd overleden.

De oudere leden zullen Piet nog kennen als een bestuurslid van VERON A22 Zuid-Limburg. Hij was in de jaren 70 onder andere afwisselend penningmeester, secretaris en voorzitter.

Piet behoorde tot de generatie die in de hobby gebruik maakte van zelfbouw apparatuur en buizentechniek. Dat bleek ook toen hij enkele jaren geleden verhuisde en de apparatuur uit de shack een nieuw tehuis moest krijgen.

We wensen de familie sterkte toe.

Namens VERON Zuid-Limburg
Tom Koeken PC5D voorzitter


OM Hans Reuderink (PA0HRX) Silent Key

Op 28 februari 2020 is overleden ons afdelingslid Hans Reuderink, PA0HRX op een leeftijd van 90 jaar.
Hans was, naast een regelmatige bezoeker van de afdelingsavonden, een zeer actieve vossenjager tot 2016. Hij deed door de jaren heen heel veel aan zelfbouw. Een voorbeeld daarvan is de HRX80 vossen-jachtontvanger. Deze werd niet alleen in Nederland maar zelfs over de
hele wereld nagebouwd!

Hans werd in 2003 door het Radiofonds Veder uitgeroepen tot amateur van het jaar 2002. In 2009 kreeg hij voor zijn bijdrage aan onze hobby de gouden speld. Hij was meer dan 50 jaar lid
van de Veron. We zullen je missen.

We wensen de familie heel veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van de afdeling Deventer,
J.A.C. Dufour PA2LSB


OM Gerhard Akse (PA0AXE) Silent Key

Op 6 maart 2020 is ons gewaardeerd afdelingslid en mijn vriend Gerhard Akse, PA0AXE na een kort ziekbed overleden. Hij is 81 jaar geworden.

Gerhard ken ik al ruim 50 jaar en hij was één van de radiozendamateurs, bij mij in de buurt, die mij met het radiovirus hebben besmet. Vaak luisterde ik op 80 meter naar de Meppelgang, nu Meppelronde. Hij melde zich daar vaak in. Vaak bezig zijn antennepark te optimaliseren en experimenteren met zijn favoriete antenne de Cubical Quad. In zijn toen kleine tuin verrees een hoge mast met daarop een grote Quad voor 40 en 80 meter. Indertijd gemaakt van bamboe omdat kunststof niet voor handen was. Op een vrijdag zag ik deze quad in volle glorie staan en deze functioneerde bij navraag uitstekend. Echter in dat weekeinde trok er over Nederland een zware storm en toen ik ’s-Maandags naar mijn werk ging lag alles kapot gewaaid in de tuin. Dit ben ik nooit vergeten en we hadden het er nog wel eens over.

Onder de call G0UVR is Gerhard een aantal jaren QRV geweest in zijn toenmalige woonplaats Scarborough. Op 80 meter onderhield hij de contacten met zijn vrienden in Nederland.

Terug in Nederland kocht hij een Zweeds huis in de bossen en natuurlijk werd daar een gigantische magnetische loop van 5 meter diameter voor 40 en 80 meter geplaatst. Geheel zelf gebouwd en op afstand afstembaar. Afgelopen oktober heeft hij nog een lezing gegeven over deze antenne voor onze afdeling Meppel. In december werd hij ziek en zijn gezondheid ging achteruit. Pijn bestrijding in het ziekenhuis en verpleging in een verzorgingshuis was het gevolg. Zijn ziekte was niet meer te genezen en hij is tot voor een paar dagen volledig bij kennis geweest. Ik heb afscheid van hem kunnen nemen en vele afdelingsleden hebben met hem mee geleefd. Plotseling ging het allemaal heel snel bergaf.

Gerhard is in het bijzijn van zijn dochters rustig ingeslapen. We verliezen in hem een aardige, bijzonder krachtige persoonlijkheid die we zullen missen. Gerhard is SK. Moge hij rusten in vrede.

Namens de leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel, A32
Frits van Schubert, PA3FYS