Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019, 2020 en 2021 pagina’s.

 

 


OM Jacobus Cornelis Karel Verkade (PDØCCF) Silent Key

Op zaterdag 1 mei 2021 is onze oud QSL manager Jaap PD0CCF op 89 jarige leeftijd overleden. Ondanks dat Jaap geen lid was van onze afdeling was hij altijd een graag geziene gast. Speciaal voor hem kwamen amateurs vanuit de afdeling en daarbuiten naar de afdelingsbijeenkomsten. QSL-kaarten ophalen, brengen en natuurlijk een praatje.

Jaap heeft de QSL post verzorgd, meer dan 20 jaar onze was hij QSL manager en nagenoeg iedere bijeenkomst aanwezig met een schoenendoos vol met QSL kaarten. Ook bracht hij QSL kaarten naar leden die om mobiliteit reden niet naar de clubavonden konden komen. Ook aan zijn home QTH werden er nog al eens QSL kaarten gebracht en gehaald. Jaap zijn QSL service ging wat dat betreft ver.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling A52 Hoeksche Waard
Gerard Speksnijder PD2GSP, Secretaris A52 & QSL-manager R36


OM Martin van Mierlo (PDØLJZ) Silent Key

Op donderdag 1 april 2021 bereikte mij het droevige bericht dat in zijn slaap was overleden mijn “zendmaatje” en ons clublid Martin van Mierlo (PDØLJZ), hij mocht slechts 67 jaren oud worden.

Bijna veertig jaar geleden leerde ik hem via een QSO op een van de zes D-kanalen kennen. Daarbij bleek dat onze interesse voornamelijk uitging naar het uitluisteren van berichten op de maritieme-, pers- en Europol-frequenties die toen nog ongecodeerd te ontvangen waren.

Kort daarop volgde het eerste eyeball QSO, waarbij wij onder andere elkaars equipment bewonderden. Luisteren deden wij met een Racal ontvanger aangesloten via een tuner op een draad. Telexberichten werden zichtbaar gemaakt op een Siemens telexontvanger voorzien van een interface van een Duitse zendamateur die wij gezamenlijk bouwden.

Wij werden ook vaste bezoekers van amateurevenementen en beurzen in binnen- en buitenland.
Martin is in al die jaren meer luisteramateur gebleven, dat onderdeel van de hobby bleef hem meer trekken. Wel hadden wij regelmatig contact via de twee meterband als er iets bijzonders te ontvangen was.

Samen bezochten wij ook de afdelingsbijeenkomsten in Amersfoort. Ik kan mij nog herinneren dat hij de bijeenkomsten in de boerderij in Bunschoten, waar toentertijd het clubstation was gevestigd, het gezelligst vond en met name de woonkamer met de daarin hangende koekoeksklok.

Zelfbouw was hem ook niet vreemd. Het laatste project was de actieve loopantenne een bouwproject van de Radio Club Amersfoort, waar hij ook lid van was. In zijn vakanties nam hij ook altijd een ontvanger mee en na zijn thuiskomst spraken wij over de stations die hij op zijn vakantie locatie had ontvangen.

De laatste jaren werd de mobiliteit van Martin steeds geringer, hij had verschillende operaties aan hart en rug ondergaan die hem veel problemen gaven.

Ik zal hem gaan missen bij de diverse activiteiten die wij samen ondernamen.

Martin moge je rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Ineke sterkte toe met dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort,
Adriaan van den Brink (PA1LIO)


OM Theo Vogels (NL5495) Silent Key

Op 17 maart 2021 is Theo Vogels NL5495 overleden op 94 jarige leeftijd.

Na de bevrijding van Sittard in september 1944 was Theo al geïnteresseerd in de radioapparatuur van de nabij gelegerde geallieerden. Vlak na het ontstaan van de VERON is hij lid geworden en is dat altijd gebleven op een korte onderbreking na vanwege militaire dienst in Nederlands Indië. Hij las graag de technische artikelen en bouwde regelmatig schakelingen, waarbij zijn aandacht vooral uitging naar het ontvangen van weersatellieten. Tot op hoge leeftijd nam hij altijd deel aan de afdelingsactiviteiten.

Theo heeft 26 jaar lang als penningmeester deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur. Theo heeft voor zijn verdiensten voor de afdeling een gouden speld ontvangen. Bij de kascontrole moest hij steeds uitleggen dat het muntstuk van 1 cent in de kas het gevolg was van een niet geheel passende verrekening in het verre verleden. Na de invoering van de euro had de munt alleen nog waarde als herinnering.

We wensen de familie sterkte met het verlies.

Namens VERON Zuid-Limburg,
Tom Koeken PC5D


OM Eabele Dillema (NL13943) Silent Key

Op 19 februari 2021 is overleden OM Eabele Dilemma in de leeftijd van 54 jaar.

NL13943_sk

OM Dillema in 2011 gefotografeerd door de Leeuwarder Courant

Eabele was geheel verlamd onder het niveau van het hoofd, al sinds zijn vierde jaar. Alle handelingen die hij verrichtte, stuurde hij aan met zijn gezicht. Hij reed in een ingenieuze rolstoel die speciaal voor hem vervaardigd was. “Ik weet wat ik nodig heb en wat ik op mijn stoel wil hebben en Revalidatietechniek doet de uitvoering. Zij geven vorm aan mijn wensen.”

Hij moet veel doorzettingsvermogen hebben gehad want volgens een artikel in de Leeuwarder courant vertelde hij enthousiast over één van zijn grootste hobby’s; radiografische modelbouw: “Ik ben gek op modelbouw. Ik zet van alles in elkaar. Van autootjes tot vliegtuigen, ik houd van techniek. Ik maak alles met schroeven vast. Ik denk dat ik één van de weinigen ben die met zijn mond kan schroeven, boren en solderen,” lacht hij. De Leeuwarder Courant vond het ontzettend indrukwekkend waartoe Eabele in staat was. Hij reed soepel door zijn ruime woonkamer en liet dan trots zijn werkkamer vol elektronica en muziekinstallaties zien en praatte nuchter over zijn handicap.

Hij was pas sinds kort lid van onze afdeling en woonde in Friesland. We dachten even dat hij bij de verkeerde afdeling zat omdat Westfriesland nu een keer niet in Friesland ligt. We hebben hem 1 keer gezien. Hij werd gebracht in een rolstoel en zat aandachtig naar de lezing te luisteren. Wij hoorden toen zijn zuurstofvoorziening.

We wensen zijn naasten veel sterkte met het verlies van deze bijzondere man.

Namens het bestuur van Afdeling A45 Westfriesland.
Frits Brouwer PE1GRJ
Voorzitter


OM Gijs Lamsvelt (PF1GL) Silent Key

Op 11 februari 2021 is onze lid Gijs Lamsvelt overleden op 76-jarige leeftijd.

Gijs was een amateur die je lokaal niet vaak hoorde, op de HF banden was hij veel actiever met name als hij op zijn schip Cordelia QRV was; hij had daar een achterstag als antenne. Helaas heeft hij een paar jaar gelden Cordelia verkocht tot zijn verdriet. Toen kon hij wel meer tijd besteden aan zijn andere hobby’s zoals de radio hobby maar ook zijn motor, een Ducati Monster; ook was hij bezig zich de morsetaal machtig te maken verder speelde hij graag met de modelspoorbaan.

Gijs was een sportief mens: naast zeilen, roeien en tennissen, was hij een uitstekende schaatser die de tocht der tochten heeft gereden en skiede hij graag zowel in de Alpen als helikopter skiën in Canada. Gijs was de laatste tijd ernstig ziek. Beste Gijs wij gaan je zeer missen, bij de etherverbindingen, bij de spoortreintjes, en bij het goede gesprek. Je was aimabel en vriendelijk, een Heer. Jij hebt zeker van het leven genoten en wij van jou. Jij bent nu een Silent Key. Silent, maar niet vergeten.

Wij wensen de familie veel strekte toe bij de verwerking van dit zware verlies.

Namens de Gooische zendamateurs:
Klaas PH1UW
Peer PA0PBT
Salo PE1IYR


OM Paul van der Steeg (PE1HLZ) Silent Key

De schakel is verbroken, de lege plaats een feit.
Verdriet, vermengd met dankbaarheid, want …. jij hoorde er zo bij.

PE1HLZ_skOns bereikte het bericht dat op 10 februari 2021 ons afdelingslid Paul van der Steeg (PE1HLZ) op 72 jarige leeftijd is overleden.

Na een lange periode van ziek zijn, waarbij hij steeds opgewekt en levenslustig is gebleven, is toch nog onverwachts een einde aan zijn leven gekomen.

De laatste wil van Paul was om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Door zeer strenge Corona-maatregelen kan hier niet aan voldaan worden. Daar dit niet de bedoeling was, is besloten om een crematie in stilte te laten plaats vinden. Deze heeft plaatsgevonden op woensdag 17 februari 2021 om 09.00 uur.

Wij wensen zijn vrouw Joke veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afd. Centrum (A08),
Richard Jannes (PD3RFR), secretaris.


OM Jan Witvoet (PAØJWZ) Silent Key

PA0JWZ_skMaandag 8 februari bereikte ons het trieste bericht dat op zaterdag 6februari 2021 oud-bestuurslid van Veron afdeling Twente OM Jan Witvoet PA0JWZ was overleden.


In zijn roepletters zijn zijn initialen verweven met als toevoeging de Z van Zwartsluis, de plaats waar hij in 1945 geboren is. Jan haalde in 1965 zijn C-licentie en in 1977 slaagde hij voor zijn cw examen waardoor hij zijn A machtiging kreeg.

Jan heeft in de periode 2002 tot 2006 deel uitgemaakt van het bestuur van de afdeling Twente. Als penningmeester, was hij recht door zee en werkte hij zeer nauwkeurig. Ten gevolge van zijn accuraat werken viel het hem op dat de gasrekening altijd aan de hoge kant was hetgeen hij toch niet helemaal vertrouwde. Hij nam contact op met de leverancier en na heel wat telefoontjes en metingen door het gasbedrijf kwam naar voren dat de gasmeter niet goed werkte. Daarna waren de rekeningen in orde. Dat was Jan. In die periode zorgde Jan ook voor adverteerders in ons afdelingsblad Twente Beam.


PA0JWZ_rouwkaartTijdens de bestuurswisseling in 2006 is Jan teruggetreden als penningmeester en advertentie manager en is hij door de Martin PE2MGA in het zonnetje gezet. Jan ontving een aandenken waarmee hij bedankt werd voor zijn jarenlange inzet voor de afdeling. Na zijn afscheid ben ik het contact met hem verloor. Maar ik weet dat hij actief op HF was waar zijn interesse naar uitging en soms bezocht Jan de afdelingsavonden.

Ondanks zijn voorliefde voor de morsecode en kortegolf, was experimenten Jan niet vreemd. Afgelopen jaar kwam de QO-100 in het vizier en begon hij zich daarover in te lezen. Samen met OM Lex PH2LB heeft hij diverse experimenten gedaan om tot een volwaardige QO-100 up en downlink installatie te komen. Dat hij, toen het eenmaal allemaal klaar was, niet alleen spraak maar ook zijn geliefde morsecode gebruikte voor met maken van verbindingen over deze satelliet was dan ook te verwachten. De stapel QSL-kaartjes die klaarliggen om af te geven te worden bij de regionale QSL-manager, bewijzen dan ook dat hij er ook veel plezier aan had. Helaas zullen er geen nieuwe QSO’s gemaakt meer worden en er zullen geen nieuwe QSL-kaarten worden geschreven.


.— .- -. / .–. .- —– .— .– –.. / … -.-
Jan PA0JWZ SK.

Wij wensen XYL Ketie en allen die Jan liefhebben heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON-afdeling A40 Twente
Remy F.G. Denker PAøAGF, oud-voorzitter van de Afdeling Twente.
Lex Bolkesteijn PH2LB, lid van de afdeling Twente en vriend van Jan.


OM Arthur Sietsma (PA2AJS) Silent Key

Arthur PA2AJS is jarenlang een actief lid van afdeling Eindhoven geweest. Velen amateurs zullen hem nog herinneren in zijn rol als acteur en regisseur in diverse ATV uitzendingen van CQlinair of
als de bouwer van een zelfbouw all-mode transceiver voorzien van een fase wiel VFO.

Maar  daarnaast is hij ook jarenlang de drijvende kracht achter de gesproken Electron geweest. Zo verdeelde hij proefdruk over diverse amateurs in de regio die die stukken in moesten lezen waarna deze in zijn hier speciaal voor gemaakte audio studio samengesteld werden tot de gesproken Electron voor onze slechtziende mede amateurs. Hij heeft jaren lang fanatiek meegedaan bij JOTA Roosevelt-groep. In verband met zijn afnemende gezondheid was hij de laatste jaren niet meer
actief.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Els, familie en vrienden,
wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Eindhoven
Joris Vrehen, PE1GLX
Secretaris


OM Bert Visser (PBØAJF) Silent Key

Op 19 januari 2021 is onze oud-voorzitter, Bert Visser PB0AJF overleden.

Bert is PB0AJF_skvele jaren voorzitter geweest van de afdeling 23 Den Helder.
Naast het voorzitterschap was Bert de drijvende kracht in de afdeling. Inkopen, schoonmaken, dakdekken, timmerwerken reparatie van de trancievers, recyclen van componenten, cursusleider, morse-cursist, antennebouw…. Bert was erbij.
Zijn deelname aan de PACC is binnen de afdeling berucht. Door zijn onontkoombare positieve (luidruchtige) aanwezigheid.

Veel amateurs in de kop van Noord-Holland zijn door Bert onderwezen in de mirakelen van de hobby. Als oud-hoofd technische dienst binnen de koninklijke marine was Bert gedreven in de in en outs van stoomturbines tot elektronica.

Bert is onderscheiden voor zijn werk binnen de vereniging met de gouden spelt en is, mede voor zijn verenigingswerk, koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Soms is een leegte niet te vullen… Wij zullen Bert missen…

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A23 Den Helder
Richard Koopman PA3FLW


OM Gerrit Wolbers (PAØGWO) Silent Key

Gerrit is 14 januari j.l. op 84 jarige leeftijd overleden.

PA0GWO_skHij had levenslang een brede belangstelling voor techniek. Tijdens zijn opleiding Elektrotechniek aan de HTS vond hij dat er te weinig aandacht was voor elektronika. Daarom besloot hij in 1956, tesamen met enkele studiegenoten, het examen radiozendamateur te gaan doen. Hij werd een aktief zendamateur en heeft, met succes, deelgenomen aan meerdere contests. Gerrit heeft in diverse Philipsfabrieken leiding gegeven aan de Elektronische Bedrijfsmechanisatie waardoor er niet veel tijd over bleef voor de hobby.

Na zijn pensionering in 1990, heeft hij de hobby weer actief opgenomen en een moderne transceiver en een antennemast met driebanden beam aangeschaft. Het maken van DX verbindingen boeide hem. Hij had wekelijks een sked met collega’s in Canada en Zuid-Afrika. Ook met collega’s rond Eindhoven en elders in Nederland hield hij regelmatig contact. Hij was een vaste bezoeker van de verenigings-avonden.

Hij was een zelfbouwer in hart en nieren en heeft ook meegedaan met antenne-experimenten, een antenne-analyser gebouwd, stralingsdiagrammen gemeten en met bijzondere aanpassingen geëxperimenteerd.
Toch was hij een bescheiden man die zijn brede ervaringen op de achtergrond deelde.
Wij zullen Gerrit missen !

Wij wensen zijn XYL Roelien en verdere familie veel sterkte toe.

Namens de leden van afdeling 13, Eindhoven.
Frans van Empel PA0FVE


OM Peter Tijssen (PE1FAO) Silent Key

Peter PE1FAO overleed dinsdag 12 januari op bijna 64-jarige leeftijd na een langdurige strijd tegen een heel vervelende ziekte.

Ondanks deze ziekte probeerde Peter om bij alle bijeenkomsten in De Alexandrijn aanwezig te zijn en vaak bracht hij één van zijn laatste brouwsels mee om daarover te discussiëren of om dat brouwsel te laten doormeten of om informatie te krijgen waar en in welke zaak nog electronicaonderdelen te koop waren, welke hij per OV ging aanschaffen.

Op bijgaande foto, in de jaren ’80 gemaakt door André PE1HWO, staat links een nog zeer jonge Peter, waar hij deel uitmaakte van een contestgroep en waar hij met o.a. Roger PA3APH aan de Juncker vele jaren de nodige punten vergaarde. De laatste anderhalf jaar moest Peter elke donderdag voor behandeling naar het ziekenhuis en had hij geen energie meer over om naar de clubavonden te komen.Toch hield Peter altijd contact met Koos PDØKVE en met mij om over onze hobby te praten en allerlei updates te geven over zijn geliefde zelfbouwprojecten. Zelfbouwprojecten waarin hij blijk gaf van een bijna obsessieve drang naar nauwkeurigheid en interesse in vooral de technische aspecten van het radioamateurisme.

Als gevolg van zijn behandelingen ging zijn gezichtsvermogen behoorlijk achteruit, maar dat had hij ondervangen met een camera en bijbehorend scherm waar hij tot een week of twee voor zijn overlijden nog dankbaar gebruik van maakte bij zijn veelvuldige experimenten. Voor Peter was het typerend dat zijn frequentieteller altijd nog aanstond alsof hij op deze manier wilde aangeven dat het voor hem nog lang niet afgelopen was en dat er nog veel soldeer gesmolten moest worden.

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn en verliezen we in Peter PE1FAO een gedreven en vooral een heel sympathieke radioamateur.

Namens de VERON afdeling A37 Rotterdam,
Frans Meyer PAØFMC
secretaris A37