Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019 en 2020 pagina’s.

 

 


 

OM Jurn Smit (PAøKEY) Silent Key

Op 13 januari 2020 is voormalig bestuurslid van A23 Den Helder, Jurn Smit (ex PA0KEY) op 93-jarige leeftijd overleden.

Jurn is tientallen jaren actief geweest als bestuurslid, penningmeester en voorzitter. Hij heeft er mede voor gezorgd dat afdeling 23 Den Helder nu nog een mooi clubhuis in eigendom heeft en deze is voorzien van een goed voorziene- en werkende shack.
Al ervaren marconist bij Radio Holland was Jurn een klasse apart op de seinsleutel. Ook zijn technische kennis deelde hij graag tijdens de vele lezingen die hij gaf.
Jarenlang was Jurn een toonaangevende inspirator voor vele aanstormende radioamateurs binnen en buiten de vereniging.
Wij danken Jurn voor zijn bijdrage aan onze mooie hobby en de vereniging. De wereld heeft een techneut verloren..

Het bestuur en leden van A23, Den Helder.

 


OM Jonny Cor Roth (PAøNNY) Silent Key

Op 20 december is op 89 jarige leeftijd overleden Jonny Cor Roth, PAøNNY.

Jon en ik zijn jarenlang collega’s geweest. Aanvankelijk bij de BRD (Bijzondere Radiodienst) en later bij de RCD. Jon was een energieke en ambitieuze collega die geen probleem uit de weg ging. In ons zeer afwisselende beroep heeft hij daarmee veel succes behaald.

Met veel plezier denk ik terug aan die jarenlange, meer dan gevarieerde, werkzaamheden. Na zijn pensionering heeft hij, samen met zijn XYL Mia, jaren kunnen genieten van de uitgebreide reizen die ze met hun motorschip door Europa maakten.
Moge hij rusten in vrede

Cor Moerman, PAøVYL

 


OM Izak Davidse (PAøIHD) Silent Key

Op 12 december 2019 is Izak Davidse, PA0IHD overleden, lid van VERON afdeling Vlissingen.

Izak was één van de oprichters van de in 1981 nieuwe VERON afdeling Vlissingen, en was een van de teamleden die de bunker uit groef en opknapte tot een geschikt clubhuis met shack.
Jarenlang verzorgde hij een bestuursfunctie binnen de afdeling, was actief op de Putse Hei velddag, en op de velddag contesten vanaf de duinen.
Voor het contesten op 2 meter wordt door PI4VLI al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van het door Izak gebouwde 4CX250 linear.

Wij wensen Beatrice veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens de drie samenwerkende afdelingen
VERON Afdeling Vlissingen,
VERON afdeling Walcheren en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Jesse Kluijfhout, PE1RUI Secretaris VERON afdeling Vlissingen

 


 

OM Rob Soulier (PA3AXI) Silent Key

Op 25 november ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud voorzitter Rob, PA3AXI, met 62 jaar veel te vroeg van ons is heen gegaan.

Rob was een echt verenigingsmens. Hij kon niet “gewoon” lid zijn maar wilde altijd wat extra’s doen. Daardoor had hij verschillende bestuursfuncties bij diverse verenigingen. Zo heeft hij 33 jaren het voorzitterschap van VERON afdeling A31 M- en N-Limburg op zich genomen. Na zijn voormalige baan als Radio-Officier op een schip, bleef Rob radioamateur voor de hobby. Door zijn vele functies en drukke baan, hoorde je Rob niet vaak op de frequenties. Maar ondanks alle bezigheden hield Rob zich niet alleen technisch maar vooral ook wat regelgeving betreft goed op de hoogte en kon hij menigeen van advies voorzien.

Daarnaast had hij een uitgesproken eigen mening die hij goed kon onderbouwen. Ook op de landelijke bijeenkomsten gaan ze hem missen, daar moest Rob uitkijken dat ze hem niet strikten voor een landelijke bestuursfunctie. Het 3e weekend van oktober zat Rob altijd bij de scouting JOTA te draaien, eerst in Roermond en later in het Weertse land. Rob was de drijvende kracht achter het “praktijkboek voor cursisten” dat hij had geschreven met andere amateurs. Dit jaar heeft hij nog een update van het cursusboek afgekregen, speciaal met het oog op een nieuwe uitgave. Voor al zijn werk voor de vereniging heeft hij dit voorjaar de gouden spelt van de VERON mogen ontvangen. Hij was hier heel trots op en terecht want Rob was een echte verenigingsman. Helaas moest hij een jaar geleden vanwege zijn ziekte de voorzittershamer neer leggen.

We wensen Katja en Sylvia en andere familie leden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. We zullen hem nog vaak missen…

Kees de Groot PA3FKH Voorzitter afd-31 Midden en Noord-Limburg

 


 

OM Peter van Rooij (PA3HCU) Silent Key

Op vrijdagmorgen 1-11-2019 is Peter PA3HCU op 61 jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed.

Peter was een radiozendamateur in hart en nieren. Vaak op de band te vinden, ook in de late uren. Door zijn wisselende diensten kon je hem op verschillende uren van de dag aan treffen op diverse banden.

Peter had een voorliefde voor oude legerapparatuur. Zijn shack puilt uit met allerlei oude transceivers, meetapparatuur, eigen gemaakte eindtrap – zelf gebouwd met buizen, vossenjachtontvangers, etc. Hij was een echte verzamelaar. Sloeg geen radiobeurs over en was tot aan het einde van de beursdag vaak aan het zoeken naar bruikbare dingen. Altijd op zoek naar die artikelen die niemand meer wou, maar Peter nog goed kon gebruiken. Tot op het laatste van zijn leven heeft hij nog beurzen bezocht en heeft onlangs nog diverse mede-amateurs ontmoet op de Lichtmis-beurs.

Ook bij vossenjachten was hij een graag geziene deelnemer. Tevens maakte Peter deel uit van de vossenjachtcommissie van de VERON afdeling Oss. Zijn laatste wens was om nog een vossenjachtje te kunnen lopen met een peildoos die hij tijdens de Lichtmis beurs voor een prikje – want zo was Peter ten voeten uit – op de kop getikt had. We hebben nog 4 zendertjes rond zijn huis uitgezet en Peter heeft, ondanks gebruik van rollator en zuurstofflessen, deze allemaal gevonden. Je had zijn gezicht eens moeten zien toen de hoofdtelefoon op zijn oren gezet werd. Een smile van oor tot oor.

Ook was Peter jaren lid van het bestuur in de functie van penningmeester en stond hij altijd klaar om mensen te helpen.

We zullen Peter, met zijn eigen droge humor, gaan missen.

Namens de afdeling Oss
PA7PYR Rien de Louw – secretaris
PD2WAM en PD2WLM Wim en Wilma – Vossenjachtcommissie

 


 

OM Henk van der Leij (PA0LEY) Silent Key

PA0LEY-skMaandag 28 oktober 2019 is ‘onze’ (oud-) QSL-manager en gouden speld drager Henk van der Leij PA0LEY op 83-jarige leeftijd overleden.

Al een paar jaar was Henk, door zijn ziekte, niet meer goed in staat zijn hobby uit te oefenen. Twee jaar geleden hebben we met een aantal collega amateurs zijn antennes van het huis gehaald en moest hij gedwongen door zijn fysieke gesteldheid verhuizen.

Henk is zijn amateur avontuur al als kleine jongen in hartje Friesland begonnen. In Wageningen was hij actief binnen de afdeling tot hij in 1970 verhuist naar de IJsselmeerpolder ( nu Flevoland ). Als polderpionier is hij samen met zijn vrouw en twee kinderen het toenmalig avontuur aangegaan. Opbouwen, ontwikkelen en zelfredzaamheid zijn zo een paar van de competenties die Henk als techneut puur sang gebruikte en nodig had.

Als fervente ‘sleutelaar’ was hij bekend binnen een groot deel van de amateur wereld. Er ging geen verenigingsavond bij A41 voorbij zonder de aanwezigheid van Henk! Als QSL-manager was hij vaak het middelpunt, maar ook om ook zijn vaak humoristische en snedige commentaar en/of mening.

Het bestuur wenst de familie veel sterkte met het verlies, wij amateurs zullen je missen LEY!

Namens A41 Flevoland
Albert Buitenhuis PD1AJM, Penningmeester

 


 

OM André van der Griend (PB2AG) Silent Key

PB2AG SKOp donderdag 10 oktober 2019 is ons lid André van der Griend PB2AG op 67-jarige leeftijd onverwacht overleden. André was woonachtig in Vianen.
Dat de radio hobby veel voor hem betekende blijkt wel uit de rouwkaart;

Radiostilte … “PB2AG komt niet meer in de lucht”.

Naast de zendamateurhobby restaureerde hij ook oude radio`s en één daarvan prijkt op zijn rouwkaart.

Wij wensen de familie en kennissen veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling `t Gooi,
Hans Smit PA3FYG, secretaris A15

 


 

OM Hans Verwer (PA1NB) Silent Key

Op dinsdag 8 oktober is na een kort ziekbed Hans Verwer PA1NB op 64-jarige leeftijd overleden.

Door een ongeval was Hans al een lange tijd niet meer in staat om in gewone loondienst te werken maar door zijn positieve instelling kon hij door bemiddeling jarenlang zich inzetten voor de Elektronicawinkel van de Fa Kok aan de Beestenmarkt in Leiden. Na sluiting van dit bedrijf zette hij zijn werkzaamheden voort bij het re-integratiebedrijf “de Zijl” in Leiden.

Als amateur was Hans voornamelijk als netleider actief in het Nederlandstalig amateurnet op 80 meter, waar men hem zal missen. Maandelijks bezocht hij trouw de afdelingsbijeenkomsten, ook wij zullen hem missen.

De leden van afdeling Leiden wensen familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Robert van de Zaal PA9RZ Voorzitter