Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019, 2020 en 2021 pagina’s.

 

 


OM Jan Hardiek (PDØBLS) Silent Key

Op 6 juni 2021 is mijn goede buur en radiovriend uit Rheden Jan Hardiek, PD0BLS, na een ernstige ziekte, overleden.

Hij is 67 jaar geworden. Jan heeft een actief leven geleid, eerst als marine telegrafist en later als ambtenaar bij de Rijksoverheid en heeft na zijn pensioen en verhuizing van Zoetermeer naar Rheden de seinsleutel weer opgepakt. Ervaring had hij al opgedaan in de 70-er jaren, als operator van het marine station PI1KM in Amsterdam. Om weer toegang te krijgen tot de ether moest er natuurlijk eerst nog een vergunning komen. In 2017 heeft Jan de call PD0BLS verworven en kon het radiostation worden ingericht.

Tot zijn grote spijt heeft Jan geen gebruik meer kunnen maken van de aanstaande uitbreiding van het frequentiegebied voor N-registraties, waar hij als echte CW-man met spanning op zat te wachten. In het kader van SOTA – Summits on the Air – hebben we samen diverse mooie bergtochten gemaakt, totdat de slopende ziekte deze expedities niet meer mogelijk maakte.

Rust zacht Jan, ik zal missen.

Familieleden en zonen wens ik veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Hans Mulder, PA0HRM
Rheden
(ook namens de Afdeling Arnhem, A06)


OM Hans Oeben (PE1BVQ) Silent Key

PE1BVQ_skOp 30 mei bereikte ons het droeve bericht dat ons oud-afdelingslid Hans PE1BVQ is overleden.

Hans was binnen het Arnhemse vooral bekend om zijn enthousiasme voor de amateursatellieten en HF QRP. Dat laatste met name vanuit de vrije natuur. Met zijn geliefde FT817, een zelfgemaakte end fed “gewoon een draadje” en de hond was Hans geregeld te vinden in de zo gewenste QRM-vrije omgeving. Met “vijf watjes” zoals Hans het noemde, in phone maar vaak ook met JT65 of een andere digimode.

Zelfbouw, met name van allerlei mogelijke en onmogelijke antennes, was iets waar Hans heel druk mee kon zijn. Hans’ meest recente liefhebberij vormde het volgen/peilen van amateur- en weerballonnen.

De Nederlandse zendamateurgemeenschap heeft een enthousiaste zelfbouwende amateur verloren.

Wij wensen XYL Marianne en de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van Veron afdeling Arnhem A06


OM Dick Heibrink (PA3CDH) Silent Key

Op 6 mei jl. ontvingen wij het trieste bericht dat Dick, PA3CDH op 70 jarige leeftijd is overleden.
Dick was al vanaf de jaren 70 lid van de Veron afdeling 34 Noordoost Veluwe en een trouwe bezoeker van onze hobbyavonden en afdelingsbijeenkomsten.

Jarenlang heeft hij tijdens deze bijeenkomsten bardienst gedaan in ons eigen home. Dick was een man met een grote kennis op het zendgebied. Veel bouwprojecten zijn uit zijn handen verschenen. Op onze velddagen was hij met zijn gezin een vaste deelnemer, dit laatste was door een minder wordende gezondheid de laatste jaren niet meer mogelijk. Wij zullen zijn duidelijke aanwezigheid op onze bijeenkomsten missen!

Wij wensen zijn Familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens leden en bestuur,
Jacob van de Kolk, PD7Q
Voorzitter afdeling 34, Noordoost Veluwe


OM Jacobus Cornelis Karel Verkade (PDØCCF) Silent Key

Op zaterdag 1 mei 2021 is onze oud QSL manager Jaap PD0CCF op 89 jarige leeftijd overleden. Ondanks dat Jaap geen lid was van onze afdeling was hij altijd een graag geziene gast. Speciaal voor hem kwamen amateurs vanuit de afdeling en daarbuiten naar de afdelingsbijeenkomsten. QSL-kaarten ophalen, brengen en natuurlijk een praatje.

Jaap heeft de QSL post verzorgd, meer dan 20 jaar onze was hij QSL manager en nagenoeg iedere bijeenkomst aanwezig met een schoenendoos vol met QSL kaarten. Ook bracht hij QSL kaarten naar leden die om mobiliteit reden niet naar de clubavonden konden komen. Ook aan zijn home QTH werden er nog al eens QSL kaarten gebracht en gehaald. Jaap zijn QSL service ging wat dat betreft ver.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling A52 Hoeksche Waard
Gerard Speksnijder PD2GSP, Secretaris A52 & QSL-manager R36


OM Arthur Könings (PD1AMC) Silent Key

Onlangs hebben wij vernomen dat op donderdag 22 april 2021 Arthur Könings – PD1AMC (ex PD1ZON) is overleden.

Hij had de laatste jaren nog ideeën om actief deel te nemen aan de radiozendamateur hobby. Maar zijn gezondheid was niet meer van dien aard om daar uitvoering aan te kunnen geven. Hij luisterde nog wel op de HF banden en maakte af en toe een verbinding.

Helaas heeft hij niet meer tijd gekregen om deze hobby uit te kunnen oefenen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

Namens de afdelingen ’t Gooi van de VERON en de VRZA,
Hans – PA3FYG en Maarten – PA4MDB


OM Martin van Mierlo (PDØLJZ) Silent Key

Op donderdag 1 april 2021 bereikte mij het droevige bericht dat in zijn slaap was overleden mijn “zendmaatje” en ons clublid Martin van Mierlo (PDØLJZ), hij mocht slechts 67 jaren oud worden.

Bijna veertig jaar geleden leerde ik hem via een QSO op een van de zes D-kanalen kennen. Daarbij bleek dat onze interesse voornamelijk uitging naar het uitluisteren van berichten op de maritieme-, pers- en Europol-frequenties die toen nog ongecodeerd te ontvangen waren.

Kort daarop volgde het eerste eyeball QSO, waarbij wij onder andere elkaars equipment bewonderden. Luisteren deden wij met een Racal ontvanger aangesloten via een tuner op een draad. Telexberichten werden zichtbaar gemaakt op een Siemens telexontvanger voorzien van een interface van een Duitse zendamateur die wij gezamenlijk bouwden.

Wij werden ook vaste bezoekers van amateurevenementen en beurzen in binnen- en buitenland.
Martin is in al die jaren meer luisteramateur gebleven, dat onderdeel van de hobby bleef hem meer trekken. Wel hadden wij regelmatig contact via de twee meterband als er iets bijzonders te ontvangen was.

Samen bezochten wij ook de afdelingsbijeenkomsten in Amersfoort. Ik kan mij nog herinneren dat hij de bijeenkomsten in de boerderij in Bunschoten, waar toentertijd het clubstation was gevestigd, het gezelligst vond en met name de woonkamer met de daarin hangende koekoeksklok.

Zelfbouw was hem ook niet vreemd. Het laatste project was de actieve loopantenne een bouwproject van de Radio Club Amersfoort, waar hij ook lid van was. In zijn vakanties nam hij ook altijd een ontvanger mee en na zijn thuiskomst spraken wij over de stations die hij op zijn vakantie locatie had ontvangen.

De laatste jaren werd de mobiliteit van Martin steeds geringer, hij had verschillende operaties aan hart en rug ondergaan die hem veel problemen gaven.

Ik zal hem gaan missen bij de diverse activiteiten die wij samen ondernamen.

Martin moge je rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw Ineke sterkte toe met dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort,
Adriaan van den Brink (PA1LIO)


OM Theo Vogels (NL5495) Silent Key

Op 17 maart 2021 is Theo Vogels NL5495 overleden op 94 jarige leeftijd.

Na de bevrijding van Sittard in september 1944 was Theo al geïnteresseerd in de radioapparatuur van de nabij gelegerde geallieerden. Vlak na het ontstaan van de VERON is hij lid geworden en is dat altijd gebleven op een korte onderbreking na vanwege militaire dienst in Nederlands Indië. Hij las graag de technische artikelen en bouwde regelmatig schakelingen, waarbij zijn aandacht vooral uitging naar het ontvangen van weersatellieten. Tot op hoge leeftijd nam hij altijd deel aan de afdelingsactiviteiten.

Theo heeft 26 jaar lang als penningmeester deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur. Theo heeft voor zijn verdiensten voor de afdeling een gouden speld ontvangen. Bij de kascontrole moest hij steeds uitleggen dat het muntstuk van 1 cent in de kas het gevolg was van een niet geheel passende verrekening in het verre verleden. Na de invoering van de euro had de munt alleen nog waarde als herinnering.

We wensen de familie sterkte met het verlies.

Namens VERON Zuid-Limburg,
Tom Koeken PC5D