Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018 en 2019 pagina’s.

 


OM Harry Zaaiman PA0HAR (ex I2HZB) Silent Key

Harry was een technicus en ontwerper in hart en nieren en was tot het laatste moment in de techniek geïnteresseerd.

Hij is in 1949 als dienstplichtig militair naar Indonesië gegaan en daar ook in de communicatieapparatuur werkzaam geweest. Dat heeft grote indruk achtergelaten.  Hij is in 2017 met zijn jongste zoon nog een keer naar Indonesië geweest. Dat was een grote wens van hem.

Na zijn terugkomst uit Indonesië als militair is hij op Schiphol aan het werk gegaan op de radarafdeling. Daarna ging hij naar het Philips NatLab in Eindhoven en woonde in Meerveldhoven. Uit die tijd zijn er al publicaties in Electron met de ontwerpen van Harry. In 1962 is Harry verhuisd naar Ispra in Italië waar hij in dienst trad bij de Europese Commissie als technicus en heeft daar vele jaren gewerkt, tot aan zijn pensioen.

Harry bleef nog altijd artikelen voor Electron maken samen met zijn broer Henk pa3clx. Zijn shack was dan ook een echte shack met veel meetapparatuur en nog net plaats voor hemzelf en zijn soldeerbout. Na het overlijden van zijn vrouw Louise is Harry teruggekomen naar Nederland in 2016.
In Oosterbeek woonde hij daar op de zesde verdieping van het appartementencomplex. Hij richtte met behulp van een hoogwerker een compleet station in met een draadantenne naar de bomen.

Helaas heeft hij daar maar korte tijd gebruik van kunnen maken en is na een ziekbed in Arnhem overleden.

Onze dank gaat ook uit naar de afdeling Arnhem waar hij de laatste jaren lid van was.

We zullen Harry missen en ik wens zijn broer Henk pa3clx de kinderen en klein kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de bevriende medeamateurs,

Jan Bosch pa3bme

 


OM Paul Sterk (PA0STE) Silent Key

Op 22 mei 2019 ontvingen wij het bericht dat ons lid, onze oud-voorzitter, oud-secretaris, voorzitter van de Stichting BRAC, lid van het Veron HB, organisator, oud rondeleider
PI4SHB, ondersteuner, maar vooral verenigingsman in hart en nieren Paul Sterk, PA0STE, na een langdurige ziekte is overleden.

Hoewel niet helemaal onverwacht, komt het nieuws toch als een klap bij ons binnen.

Wie radiovlooienmarkt zegt zegt Paul. Wie BRAC zegt zegt Paul. Gelukkig hebben we hem als BRAC samen met de Veron nog kunnen bedanken door middel van de in november 2018 aan hem toegekende koninklijke onderscheiding. We hadden hem graag nog lang in ons midden willen hebben in 1 van zijn rollen, maar vooral als de Amateur die hij altijd was: respect voor anderen en de wil hen verder te helpen.

Paul, godspeed! 73 SK

Namens het bestuur van de BRAC

73Catharinus van Tuijl PE1AHX
Voorzitter BRAC, Bossche Radio Amateur Club
VERON A25, ‘s-Hertogenbosch


OM Johan Dufour (PA3FSN) Silent Key

Op 29 april 2019 is Johan Dufour, PA3FSN op 80 jarige leeftijd overleden.

Door een ernstige val tijdens de uitoefening van zijn beroep, was Johan op jonge leeftijd, voor de rest van zijn leven aan een rolstoel gekluisterd. Johan heeft veel tegenslagen in zijn leven moeten incasseren. Toch bleef hij altijd een opgewekt en aardig mens. We hebben veel gelachen om zijn vaak rake opmerkingen. Met hulp van velen heeft hij zijn geliefde zendhobby altijd kunnen uitoefenen.

Met zijn omgebouwde bus bezocht hij in het verleden vaak de afdelingsbijeenkomsten en de velddagen. De hulp van zijn Ria was daarbij van onschatbare waarde. Helaas is ze veel te vroeg overleden.

Toen het zelfstandig thuis wonen niet meer ging is Johan opgenomen in een verzorgingshuis in Vollenhove. Daar hebben we een antenne mogen plaatsen om hem gelegenheid te geven zich op onze repeaters te laten horen. Helaas heeft hij daar niet veel gebruik van gemaakt.

We verliezen in hem een markante en belangstellende vriend die wij niet snel zullen vergeten. We wensen zijn kinderen Petra en Edwin en zijn kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Johan is nu SK, Bedankt voor je vriendschap en moge je rusten in vrede.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling Meppel
Frits van Schubert, PA3FYS.

 


 

OM Jan Mullers (PA0ANK) Silent Key

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd Jan Mullers (PA0ANK).

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige Dx Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

 


 

OM Ronald van Setten (PE1PZW) Silent Key

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat ons afdelingslid Ronald van Setten (PE1PZW) op 58 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed op 30 maart 2019 is overleden.

Vrijdag 5 april is Ronald begraven in Veenendaal.

Ronald was een zendamateur met veel interesse in (D)ATV en hij experimenteerde volop met ATV repeaters, SDR zenders en bijbehorende software. Het TV en video deel van de hobby sloot perfect aan op zijn werk als cameraman. Ook was hij actief met de nieuwe geostationaire satelliet Qatar-Oscar 100.

Wij zullen Ronald missen als trouwe bezoeker van onze verenigingsavonden, rondes en velddagen. Ook de camera opnames die hij met een drone maakte van de antennes op de velddagen. Helaas is het er niet meer van gekomen om voor de VERON EMC commissie opnames te maken.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Wageningen wensen we zijn vrouw en kinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Fred Verburgh PA0FVH secretaris

 


 

OM Wim Horne (PA0WHZ) Silent Key

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden op 29 maart 2019 van onze collega-zendamateur Wim Horne (PA0WHZ).

Wij herinneren ons Wim als een gezellige collega, die (waar mogelijk) klaar stond om zijn collega’s te helpen met alles wat onze hobby inhoudt.
Op verenigingsavonden kon je Wim ook regelmatig vinden, hij had dan altijd wel gezellige gesprekken met de aanwezigen.
Ook wanneer hij met zijn gezin op vakantie ging, ging de hobby met hem mee. Ik herinner mij nog de contacten die wij hebben gehad, terwijl Wim met zijn gezin op vakantie was in het buitenland.

Persoonlijk ben ik Wim dankbaar voor alle keren dat hij mij geholpen heeft met installeren/onderhoud van mijn antenne-installatie. En niet te vergeten de minder grote reparaties aan mijn apparatuur, waar Wim mij ook regelmatig mee heeft geholpen.

Een goede vriend, met een groot hart, is ons ontvallen. Wij gaan je enorm missen Wim.

Ook wil ik Karin & Fiona en andere nabestaanden enorm veel sterkte wensen met dit grote verlies.
Ik hoop dat jullie veel steun bij elkaar kunnen vinden, en schroom niet, indien gewenst, contact met ons op te nemen.

Namens alle leden en vrienden van Veron Afdeling Delft,

Hans van den Akker PA3GXJ

 


 

OM Hans ter Harmsel (PA3CSR) Silent Key

Hans is overleden op 25 maart 2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 29 maart in Nijverdal. Om 13:00 was er gelegenheid om afscheid van Hans te nemen en de familie te condoleren. De rij voor de deur van het uitvaartcentrum was toen al zeer lang. Ten gevolge van de grote belangstelling begon de afscheidsdienst dan ook een half uur later dan gepland in een tot de nok gevulde aula van het uitvaartcentrum. Tijdens het wachten in de aula werden we op een grootbeeld tv onderhouden met een zeer mooie fotopresentatie over de afgelopen jaren van Hans samen met zijn familie, gemaakt over de gehele wereld. Ook enkele foto’s uit zijn kinder jaren gaven aan dat Hans altijd al een zeer vrolijk en goedlachs persoon is geweest. Uit de toespraken van zijn zuster en zijn beide dochters kwam wel naar voren dat Hans naast een (af en toe ondeugende) grappenmaker ook wel een enorme levensgenieter is geweest,die het liefst zo veel mogelijk van de wereld wou zien, samen met zijn gezin. Lekker uit eten gaan en genieten van een biertje.

Met het overlijden van Hans verliezen we een zeer enthousiaste amateur.
Hij is helaas niet meer onder ons en we zullen hem missen, maar niet vergeten.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Ik wil dan ook afsluiten met het motto zoals genoemd door een van zijn dochters:

Plezier maken en genieten.

 

Namens de VERON en VRZA afdelingen Twente

Voorzitter VERON afd. Twente Jan G. Stadman PA1TT

 


 

OM Wim van Ulden (PA3DMT) Silent Key

Op maandag 4 maart 2019 is op 76-jarige leeftijd overleden Wim van Ulden PA3DMT

Wim was tot voor kort lid van onze afdeling A28 en hij bezocht de laatste jaren geen afdelingsbijeenkomsten meer. Wim was meer een technicus dan een “qso maker”.

Hij was docent aan de KTS in Voorhout en had er veel plezier in om de leerlingen wegwijs te maken in de beginselen van de electronica en het zendamateurschap. Op de KTS had hij gedurende langere tijd een 2-meter station staan waarmee hij /A verbindingen maakte en daarmee zijn leerlingen de praktijk van de zendamateur liet zien. Zelf maakte ik ook heel graag gebruik van zijn zeer brede kennis, zowel op hobbygebied als op andere gebieden. Ook heb ik vele gezellige en leerzame -avonden bij Wim in de shack doorgebracht en hij moedigde mij aan om ook een machtiging te gaan halen.

Ik en velen met mij zullen zijn humor en scherpzinnige geest enorm missen.

Ik wens zijn Conny, de kinderen en de overige familie veel sterkte met dit verlies.

Rust zacht Wim !

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Leiden
Peter J. Nieuwenburg PD2PN