Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019 en 2020 pagina’s.

 

 


OM Dirk Hendriks (PA3FMP) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 20 oktober ons afdelingslid Dirk Hendriks (PA3FMP) uit Uitgeest plotseling was overleden. Een bericht dat niemand had verwacht.

Dirk was een actief zendamateur, altijd bezig met de radiohobby. Hij was bijna dagelijks te horen op één van de amateurbanden in zowel analoge als digitale mode. Hij meldde zich altijd in als de PA3 “For More Pleasure”. Dirk hield van reizen en had ook altijd zijn apparatuur mee om verbindingen te maken. Via APRS konden we hem volgen. Ook op de verenigingsavonden was hij vaak aanwezig.
We zullen Dirk zeker missen binnen onze afdeling.

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 oktober in het Crematorium te Haarlem.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A46 Zaanstreek,
Kees Koopmans, PA3HCA (Secretaris)


OM Gerard Wesselius (PAØWES) Silent Key

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

In de oorlog hield Gerard zich al bezig met radio, hij bouwde ontvangers voor Radio Oranje en met een bobine van een oude T Ford als vonkzender en een draadantenne wist hij een radio-experiment van de bezetter waar hij van zijn kamer op uitkeek aardig te storen. Waar de storing vandaan kwam zijn ze gelukkig nooit achter gekomen.

In 1972 haalde Gerard zijn C- machtiging en na in 1973 het CW examen te doen had PAØWES een A- machtiging. Gerard ontpopte zich als bouwer. Tijdens zijn vakanties op Gran Canaria, waar zijn dochter woonde, had hij altijd een zelfgebouwd QRP setje bij zich, later vergezeld door een eindtrap met een PL504 maar zonder zware transformator. Voor velen in de afdeling heeft hij een “PAØWES antenne” gebouwd voor 2m, een halve golf vertical met aanpassingscircuit.

In zijn werk deed hij onderhoud aan apparatuur van de marine, van VLF tot UHF, en door zijn beheersing van morse telegrafie kon hij controleren of “boeizenders” voor onderzeeërs die in de problemen kwamen de juiste noodkreet uitzonden. Zijn opvolger had daar een morseschrijver en een papierstrook met punten en strepen voor nodig om vervolgens teken voor teken een en ander te vertalen.

Dankbaar dat we Gerard zo lang in ons midden hebben mogen hebben wensen we zijn XYL Netty en zijn kinderen Joop en Wilma sterkte met het verlies. Laat ons de herinneringen koesteren!

Dank aan Hans van den Berg PAØJBB voor de achtergrondinformatie,
Robert van der Zaal PA9RZ
Voorzitter VERON afdeling Leiden


OM Harry Grimbergen (PAØLQ) Silent Key

Hoewel niet onverwacht schrok onze afdeling van het op 8 oktober 2020 overlijden van onze nestor Harry Grimbergen PAØLQ.

Harry was een zeer bekende amateur in de Leidse regio en mocht de respectabele leeftijd van 94 jaar bereiken. Hij was een goede elektronicus en zijn kennisveld was zeer breed, bijna “van gelijkstroom tot licht”.

PA0LQHarry zette zich al sinds de oprichting van de VERON afdeling 28 “Leiden” in voor de afdeling en de vereniging. Eind jaren ’50 en begin jaren ’60 was Harry een van de top operators op VHF en UHF, verder was hij een pionier in “schaats mobiele” activiteiten op de twee meter band. Daarnaast zette hij zich lange tijd in voor het verenigingsstation van de VERON, PAØAA, later PI4AA. Een van de klussen “bij AA”, voor de computer z’n intrede had gedaan, was het intypen van de ponsband voor het RTTY bulletin. Regelmatig begon de uitzending voordat Harry klaar was. Geen nood, het begin van de ponsband dat al klaar was ging in de lezer en Harry typte vrolijk door. Ook was Harry lange tijd voorzitter van de Technische Commissie van de VERON en zette al vroeg in de tijd van automatiseren een bestand op met daarin alle “PA Nullen”.

Harry kon met de mooiste opmerkingen uit de hoek komen. Op een afdelingsbijeenkomst ergens in 1973, 1974 had “de spreker” vertraging opgelopen. Geen nood, Hanno Schepp PAØEPS toverde een schema van een 2m voorversterker op het schoolbord. Commentaar van Harry: “Bang & Hannosun, det hollanske Kvalitetsmærke”. Iets dat een VWO scholier van toen zich nu, ruim 45 jaar later, nog steeds herinnert. En in de tijd dat we in Leiden nog een bouwclub hadden waren zijn lessen over de elektronica hobby onvergetelijk. Deze avonden waren altijd op de donderdag en begonnen steevast met een kopje koffie. Harry bracht dan altijd een pak “schijfcondensatoren met een raar diëlektricum” mee. Bedoeld was: stroopwafels! Nooit vergeten we zijn wat merkwaardige benaming voor onderdelen. Zo werd een zekering aangeduid met: een zekering is een zeker ding dat kapot is als de boel verrot is en weigert als de boel afpeigert…. Als je hem opzocht trof je een tot knutselplaats omgebouwde woonkamer aan waar het koperzaagsel op de grond lag. Ja, we hebben veel verloren aan deze uiterst aimabele man.

Namens de bouwclub van de VERON afdeling 28, Leiden
Jos Disselhorst, PA3ACJ

Namens de afdeling Leiden
Robert van der Zaal, PA9RZ

Namens het HB,
Remy Denker, PAØAGF


OM Henk van der Schoot (PAØSVD) Silent Key

Op 17 september 2020 is op 81-jarige leeftijd ons afdelingslid Henk van der Schoot, PA0SVD overleden.

Henk was vanaf het begin van de oprichting van de VERON afdeling Meppel, lid van onze afdeling. Hij bouwde in die tijd zijn eigen apparatuur. Door zijn kennis en beroep van machinebankwerker/instrumentmaker kwam hij al snel in contact met afdelingsleden die wel een mooi kastje wilden hebben. Henk was getrouwd met Aafje die helaas in 2005 is overleden. Omdat ze geen kinderen hadden deden ze altijd alles samen. De velddagen, varen op hun boot en genieten van de natuur. Na de dood van Aafje leefde Henk een wat terug getrokken leven en bestede veel tijd aan fotograferen met name de natuur.

Zijn radiohobby bleef hij uitoefenen tot voor twee jaar geleden. Tussen zijn spullen troffen we nog een half afgebouwde HF- eindtrap aan compleet met hoogspanningsvoeding. De afdelingsavonden waren voor hem een uitje. Zijn gezondheid ging achteruit en ook zijn mobiliteit werd minder. Het uitlaten van zijn Teckel werd hem af en toe te veel. Autorijden ging niet meer, maar er was altijd wel een afdelingslid die hem naar de afdelingsbijeenkomsten wilde rijden. Hij kwam altijd voor zijn mening uit en was een graag geziene gast, kritisch als hij was.

Twee jaar geleden moest Henk om gezondheidsreden zijn woning verlaten en kreeg een plek in een verzorgingshuis. Een aantal bevriende radiozendamateurs hebben toen zijn woning ontruimd en de kantelmast afgebroken. De meeste hobby spullen werden verkocht of weggegeven. Helaas was er op zijn laatste adres geen mogelijkheid om nog op de banden uit te komen. Animo hiervoor had hij ook niet meer. Hij raakte steeds meer verward en leidde een teruggetrokken leven met af en toe bezoek van een bekende.

Op 22 september is Henk gecremeerd. Een aantal afdelingsleden hebben toen afscheid van hem genomen. Zijn as is bijgezet in het graf van zijn geliefde Aafje.

Henk bedankt voor je vriendschap en alles wat je hebt betekend voor de afdeling Meppel. Moge je rusten in vrede.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel, R32.
Frits van Schubert- PA3FYS, bestuurslid


OM Wim Berghuis (PA3GCM) Silent Key

Op zondag 13 september 2020 is na een kort ziekbed Wim Berghuis, PA3GCM op 80 jarige leeftijd overleden.

Deze mededeling is bedoeld voor alle radiozendamateurs die Wim Berghuis hebben gekend.
Hij was een bekend ATV-er en bouwde veel apparatuur zelf.

Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Frits van Schubert, PA3FYS


OM Gerard Wesselius (PAØWES) Silent Key

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

In de oorlog hield Gerard zich al bezig met radio, hij bouwde ontvangers voor Radio Oranje en met een bobine van een oude T Ford als vonkzender en een draadantenne wist hij een radio-experiment van de bezetter waar hij van zijn kamer op uitkeek aardig te storen. Waar de storing vandaan kwam zijn ze gelukkig nooit achter gekomen.

In 1972 haalde Gerard zijn C- machtiging en na in 1973 het CW examen te doen had PAØWES A- machtiging. Gerard ontpopte zich als bouwer. Tijdens zijn vakanties op Gran Canaria, waar zijn dochter woonde, had hij altijd een zelfgebouwd QRP setje bij zich, later vergezeld door een eindtrap met een PL504 maar zonder zware transformator. Voor velen in de afdeling heeft hij een “PAØWES antenne” gebouwd voor 2m, een halve golf vertical met aanpassingscircuit.

In zijn werk deed hij onderhoud aan apparatuur van de marine, van VLF tot UHF, en door zijn beheersing van morse telegrafie kon hij controleren of “boeizenders” voor onderzeeërs die in de problemen kwamen de juiste noodkreet uitzonden. Zijn opvolger had daar een morseschrijver en een papierstrook met punten en strepen voor nodig om vervolgens teken voor teken een en ander te vertalen.

Dankbaar dat we Gerard zo lang in ons midden hebben mogen hebben wensen we zijn XYL Netty en zijn kinderen Joop en Wilma sterkte met het verlies. Laat ons de herinneringen koesteren!

Dank aan Hans van den Berg PAØJBB voor de achtergrondinformatie,
Robert van der Zaal PA9RZ
Voorzitter VERON afdeling Leiden.


OM Jan Riemeijer (PD5JWR) Silent Key

Op maandag 17 augustus overleed ons afdelingslid Jan Riemeijer, PD5JWR.

Jan is 79 jaar geworden. Jan is een tijdlang bestuurslid geweest van onze afdeling en bezocht geregeld de afdelingsavonden en was ook meestal aanwezig op de velddagen van onze afdeling. Jan is ongeveer vier weken opgenomen geweest in het ziekenhuis en werd op 4 augustus ontslagen uit het ziekenhuis.

Jan beleefde de hobby op zijn eigen manier. Hij was niet zo’n prater voor de microfoon maar hij beleefde veel plezier aan de digitale modes. Elk jaar ging Jan naar Dennenheul waar een weekend werd georganiseerd door de GCR.

Wij wensen de familie van Jan veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van Veron afdeling Hoogeveen,
Henk Kremer (PD0K)
secretaris


OM Jan J.C. de Witte (PAØJRX) Silent Key

Onlangs bereikte ons het bericht dat Jan, kort voor zijn 76e verjaardag, is overleden.
Hij was al geruime tijd ziek.

Jan was geen man die op de voorgrond trad, maar amateur was hij in hart en nieren. Zijn meest actieve periode beleefde hij in de jaren 70 en 80. Vrijwel dagelijks was hij dan actief op het eens zo roemruchte “Rotterdams kanaal”, en tot diep in de nachtelijke uren was hij in de weer met de seinsleutel. Dit alles liefst met een zo klein mogelijk vermogen, want dat was voor hem de sport.
De laatste jaren hoorden we zijn karakteristiek Rotterdams stemgeluid amper meer. Wel heeft hij tot op het laatst zijn interesse in de radiohobby behouden.

Jan is in stilte gecremeerd.

Namens bestuur van A37 Rotterdam,
Magda NL13543


OM Louis Scheele (PE1RNT) Silent Key

Op 16 augustus 2020 is OM Louis Scheele, PE1RNT overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren in de leeftijd van 63 jaar. Ook hij verloor een ongelijke strijd.

Louis begon al in de jaren ’70 als luisteramateur NL-4875 in onze hobby en stroomde via PD0SCF door naar PE1RNT. Naast radioamateur was Louis ook een fervent computer gebruiker. Vanaf de Commodore 64 (en alles wat daarna kwam) legde hij de verbinding tussen PC en radio, vanaf het ontvangen van weersatellieten via Winlink naar 3D printen. Vanaf het begin fungeerde zijn QTH als opstappunt voor de digitale repeaters op Walcheren.

Louis was altijd rustig op de achtergrond, maar altijd met de hobby bezig. Vanaf de opstart van DARES – DRCO was hij al actief betrokken en had hij zijn trots, de Landrover Discovery daar ook speciaal voor ingericht. Gedurende 12 jaar was Louis lid van ons bestuur en hielp hij mee met het organiseren van de activiteiten. Vanuit het vakantie-QTH was Louis actief als SV/PE1RNT en ook lid van de lokale radioclub aldaar. Hij was trots op de QRP en schoonzoon met beiden een machtiging. Met de Landrover-radio-bunker groep was Louis vanaf het begin actief. Ook geocaching was één van zijn bezigheden, iets wat hij vaak combineerde met de diverse bunkerbezoeken in het buitenland.

In maart 2020, toen hij al wist dat hij ziek was, organiseerde hij nog de Camping on the Air in Lewedorp en echt tot de laatste weken was hij nog bezig met het 3D printwerk voor amateurs in de regio. Veel mensen op Walcheren hebben één of meerdere “RNT 3D attributen” variërend van seinsleutels en PP30 kastjes tot antennesteunen en Enigma stekkers. De laatste keer dat hij op onze vaste stek Oranjeplaat was, was nog maar drie weken geleden.

We verliezen met Louis een fijne amateur op Walcheren.

We wensen zijn XYL, QRP, schoonzoon en klein-qrp veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

In verband met de Covid-19 maatregelen, zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.


OM Hans Focke (PA1JF) Silent Key

Op 9 augustus 2020 is ons lid en ex-penningmeester Hans Focke PA1JF overleden.

Hans was woonachtig in Naarden en woonde de laatste tijd in een tehuis. Wij kenden Hans vooral als een rustige en bekwame penningmeester, een functie die hij van 2003 tot 2008 bekleedde. Na die tijd kwam hij minder frequent in de Radiohut en verloren velen hem uit het oog.

Verder weet iedereen te vertellen over zijn interessante verhalen betreffende zijn vroegere werk bij Pepsi-Cola International. Hij was daar mechanical engineer en bouwde mee aan fabrieken over de hele wereld.

Hans is circa 20 jaar geleden met de radiohobby in aanraking gekomen via Geert PA7ZEE. Zij waren beiden lid van de Roei- en Zeilvereniging Naarden en het kon niet uitblijven dat de in techniek geïnteresseerde Hans van hem cursus ging krijgen. Ook zongen zij samen in een Shantykoor. Zij waren beiden ook bezoekers van het Radio Café betreffende antieke radio’s.
Daarnaast probeerde hij in deze periode zijn liefde voor radiotechniek door te geven door samen met Geert op een basisschool in Bilthoven radiolessen te geven.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden,
Hans Smit
Secretaris VERON `t Gooi


OM Wim Ruytenburg Silent Key

Op 1 augustus 2020 is op 81 jarige leeftijd van ons heen gegaan OM Wim Ruytenburg.

Wim was een vervend luisteramateur en veel gezien aanwezige op onze bijeenkomsten. In zijn jongere jaren was Wim vaak te vinden op de buitenactiviteiten van de afdeling om antennes mee te bouwen of om te helpen bij het loggen van de verbindingen of om stiekem zelf een verbinding te maken onder toeziend oog van…. natuurlijk…

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

Namens de afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen.
Menno Burg PC4C.
Secretaris VERON afdeling A47