Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier op www.veron.nl/contact-opnemen/
Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie, maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Zo kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via al onze media.
Voor Electron geldt dat de tekst een maximale lengte mag hebben van 250 woorden plus een afbeelding.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018, 2019, 20202021, 2022 en 2023 pagina’s.

 


OM Nico Heilijgers (PAØNHZ) Silent Key

 

Wij ontvingen het bericht dat op 28 november j.l. ons afdelingslid Nico Heilijgers (PA0NHZ) uit Koog a/d Zaan is overleden. Nico is 75 jaar geworden.

Nico was een actief lid en een actief zendamateur, altijd bezig met de radiohobby en zelfbouw.

Jaren is hij lid geweest van ons afdelingsbestuur. Vroeger werkte hij ook mee aan de vossenjachten en was hij vaak te horen in de Zaanse zondagochtend ronde en het Zaans vakantienet.

Hij was een vriendelijke en rustige zendamateur. Je kon altijd een beroep op hem doen.

Nico wilde nog zoveel doen, maar door zijn ziekte had hij niet meer de kracht.

De crematie heeft op zaterdag 2 december plaatsgevonden in Zaandam.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

 

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A46 Zaanstreek.
Kees Koopmans (PA3HCA) – Secr. VERON afd. 46 – Zaanstreek


OM Henk van den Bor (PE1NCH) Silent Key

Op 15 november 2023 is ons gewaardeerd lid, Henk van de Bor, PE1NCH overleden.

Binnen onze vereniging was Henk al lange tijd actief. Midden jaren tachtig begon hij met het bouwen van 2-meter yagi antenne’s zoals de ZL-special. Hierin was hij zeer bedreven. Later legde Henk zich toe op het bouwen van ATV-zenders en ontvangers. De uitdagingen van de hogere frequenties ging hij hierbij niet uit de weg.

Als activator van de contest-club was Henk met regelmaat te horen tijdens o.a. de regio contest en diverse ATV-contesten.

Wij danken Henk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en zullen hem tijdens de verenigingsavonden en evenementen missen.

Namens de VERON afd. A23 Den Helder, bestuur en leden,
Richard Koopman, PA3FLW


OM Jan Priem (PF7JPL) Silent Key

Na een ziekbed van enkele weken, is op 10 november 2023, Jan Priem PF7JPL op 89 jarige leeftijd
overleden. Op 15 november hebben familie en vrienden afscheid van Jan genomen.

Jan is in het begin van zijn werkzame periode, via de maritieme omgeving, met CW in aanraking gekomen. Dat heeft hem tot op hoge leeftijd geboeid. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is CW de trigger geweest om zich in het radio zendamateurisme te gaan verdiepen. Dat resulteerde in het volgen van een Novice cursus met als resultaat zijn eerste call.

Als doorzetter ging Jan naar de volgende cursus en na hard werken resulteerde dat in zijn call PF7JPL.
Regelmatig heeft Jan de clubavonden bezocht waarbij hij vaak een van zijn vele zelfbouwobjecten meebracht. Vaak had hij een klein gereedschapstasje bij zich waar velen, zo nodig, even gebruik van konden maken.
Vooral het weer werkend maken van oude apparatuur boeide Jan enorm. Ook Packet radio en FT8 vielen onder zijn activiteiten. Op vele radio markten, velddagen en Amateur dagen was Jan aanwezig.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met zijn verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON A35 Nijmegen
Secretaris, Jiri Wichern PG8W


OM Martin Bak (PAØMBD) Silent Key

Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Martin op 23 oktober 2023 op 82-jarige leeftijd is overleden. Martin was al enige tijd ziek maar toch kwam het bericht onverwachts. De radiohobby had Martin eerder dit jaar al beëindigd en zijn station was reeds ontmanteld. Martin was een fervent CW-er, contester en DX-jager. Bouvet was zijn laatste uitdaging.

Velen zullen Martin kennen vanwege zijn werk als Regionale QSL Manager voor R14 – Friesland. Dit heeft hij verdeeld over verschillende periodes ruim 25 jaar met veel enthousiasme en nauwkeurigheid gedaan. Daarnaast was Martin één van de initiatiefnemers en aanjager van het groots opgezette HAMECC project in 2018. Martin heeft de Friese zendamateurs vele diensten verleend en is hiervoor in 2019 beloond met een Gouden Speld van de VERON.

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – Friese Wouden
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63


OM Joop Vaartjes (PAØJOP) Silent Key

Geheel onverwacht kregen wij het nieuws dat Joop PA0JOP op 2 oktober is overleden.

Joop was lid van afdeling A31. Veel radioamateurs kennen Joop vooral van zijn radiozaak Classic International. Hij stond je altijd vakkundig te woord. Hieruit sprak zijn jarenlange ervaring met het radiozendamateurisme. Zijn zendamateur carrière begon in 1958.

Tijdens mijn dagelijkse reis naar Eindhoven, in begin jaren 80, heb ik veel verbindingen gemaakt met Joop als hij mobiel onderweg was naar of van zijn zaak in Mönchengladbach of Roermond. Het was een echte amateur die er niet voor terugdeinsde om 200 W te maken in zijn auto.

Ook waren Marja en Joop aanwezig op alle grote radiomarkten, zoals op de Ham Radio in Friedrichshafen. Tijdens de bloeitijd van Pakket Radio had Joop een BBS in Roermond, die door veel amateurs werd gebruikt als opstappunt voor het Pakket Radio gebeuren.

Namens het bestuur en alle leden van afdeling A31, Midden- en Noord-Limburg, wensen wij Marja en de familie alle sterkte om dit verlies te dragen.

Kees de Groot, voorzitter A31, Midden- en Noord-Limburg


OM Ron Koendering (PA3FQQ) Silent Key

In het bijzijn van zijn twee oude radiokameraden Frank PA2EFS (Radio Excelsior), Dick PA2DW (FMT), en Ron’s echtgenote Gerda, is Ron PA3FQQ (Radio Telstar), op 29 september vredig van ons heengegaan.

In onze jongensjaren experimenteerden wij, net als vele van ons met wilde haren pionierend, illegaal op de FM-band en uit die tijd stamt onze vriendschap.

Ron was, na het behalen van zijn officiële papieren, altijd actief op korte golf en ook veel op de 2m band. Door zijn slopende ziekte (ALS) kon Ron gedurende het laatste stukje van zijn leven nog slechts het toetsenbord bedienen en daardoor beleefde hij nog veel plezier aan het zenden en ontvangen met behulp van de computer.

FT8 wordt niet door iedereen zo gewaardeerd, maar voor Ron (en ongetwijfeld vele anderen) bood het de enige manier om zijn hobby tot het laatst te kunnen blijven beoefenen.
Ron was Joe Taylor (K1JT, de geestelijk vader van WSJT/FT8) dan ook buitengewoon dankbaar!

Ruim een week voor zijn overlijden, hebben Frank en Dick nog samen met Ron opnames van de roemruchte FM-tijd beluisterd. Hij genoot ervan! De cirkel was rond…

Rust in vrede Ron!

Gerda Koendering
Frank PA2EFS
Dick PA2DW


OM Mart Bark (PA4MB) Silent Key

 

Wij ontvingen het bericht dat op 23 september ons afdelingslid Mart Bark (PA4MB) uit Beverwijk was overleden.

Mart was een actief zendamateur en zelfbouw hobbyist. Altijd bezig met de hobby.
Hij stond ook altijd klaar om andere zendamateurs te helpen.

De afscheidsbijeenkomst was op zaterdag 30 september in crematorium Sterrenheuvel te Haarlem.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46)
Kees Koopmans (PA3HCA) – Secr. VERON afd. 46 – Zaanstreek


OM Kees van Daalen (PA3FEA) Silent Key

Op woensdag 20 september 2023 overleed ons lid, Kees van Daalen PA3FEA op 90-jarige leeftijd.

We herinneren hem als een actief lid die onze bijeenkomsten graag bezocht.
De laatste jaren werd het voor hem te moeilijk om de bijeenkomsten bij te wonen.
Hieronder ter nagedachtenis een woord van oud-collega Hans PA0JBB

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verlies!

Namens VERON afd. Leiden
Jaap van Duin PA7DA secretaris

 

 

Kees van Daalen, PA3FEA, was hoofd van de werkplaatsen bij het MEOB te Oegstgeest.  Het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine.
Na het behalen van zijn zendmachtiging heeft hij bij het MEOB een zendamateur club opgericht, als onderdeel van de personeelsvereniging. Hij heeft toen alle zendamateurs die bij het MEOB werkten gevraagd lid te worden van de MARAC.
Er werd in een kleine ruimte in een gebouw die niet in gebruik was, vlak onder het dak, een shack ingericht en antennes aangelegd. De draaibaar opgestelde antennes zaten op een mast die door het dak stak en binnen met de hand kon worden gedraaid. Dat gaat veel sneller dan met een rotor. Deze shack was helaas geen lang leven beschoren. Bij de renovatie van het gebouw werd asbest gevonden. Om dit asbest te verwijderen moest het hele gebouw, inclusief onze shack, een tijd lang helemaal leeg gemaakt worden. Vervolgens werd aangekondigd dat het bedrijf naar Den Helder zou moeten verhuizen. De shack is toen niet opnieuw ingericht.
Kees van Daalen ging met pensioen en het bedrijf verhuisde naar Den Helder.

73
Hans PA0JBB


OM Paul de Keizer (PA3AQL) Silent Key

Mij bereikte het droeve bericht dat op 88-jarige leeftijd Paul de Keizer PA3AQL overleden is.

In de regio Rotterdam was Paul vooral bekend omdat hij bij veel gezamenlijke zendamateuractiviteiten aanwezig was en steevast met de seinsleutel veel mooie verbindingen maakte. Bij voorkeur met QRP-zendvermogen of een kleine antenne. Hij slaagde in 1976 als PD0AOZ en via PE1BRT was hij vanaf 1979 actief met de call PA3AQL.

Paul was een zeer vriendelijke man die vaak het liefste een beetje op de achtergrond aanwezig was om zaken te regelen of er gewoon voor zorgde dat door zijn aanwezigheid een activiteit succesvol werd. Of het hierbij ging om een demonstratiestation, JOTA, velddag, een clubavond met een activiteit, of het schrijven van een artikel of verslag voor een clubblad of website.

Veel CW-liefhebbers kennen Paul van o.a. de Hellemonster meetings en het blad Hellemonster, dat voor het eerst verscheen in 2000. Het werd ongeveer elk kwartaal verzonden naar de leden en heeft uiteindelijk 24 nummers gekend. Paul heeft hiervoor veel tekst aangeleverd of bewerkt. Tevens had men een Mercedes-Benz Unimog overgenomen en opgeknapt waarin zich twee zenders bevonden. Paul heeft daarmee onder de call PI9HM samen met o.a. Thea PA3HBP en Gerard PA3AAE vele mooie avonturen beleefd. Persoonlijk herinner ik mij dat deze Unimog stond opgesteld in het Rotterdamse Zuiderpark tijdens een “Zuiderparkdag” en veel bezoekers trok, waaronder veel zendamateurs. Ze hadden het maar druk om iedereen te woord te staan! Uiteindelijk is deze wagen naar het Oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon gegaan.

Paul had ook een tweede hobby te weten fotografie en was daarnaast zeer behendig in het maken en beheren van websites. Dit heeft hij heel lang gedaan voor diverse afdelingen en verenigingen. Zo kon hij mooie foto’s maken van een activiteit, een passend verslag maken en deze ook nog eens online of in een blad publiceren. Zo zijn er talloze verslagen van zijn hand gepubliceerd.

Paul was een echte verenigingsman, zo heeft hij een aantal jaren de rubriek “Komt u ook?” verzorgd voor ons blad Elektron. Hij vond het belangrijk dat elk VERON lid kon lezen wat zijn en andere afdelingen te bieden hadden aan lezingen en activiteiten. Ik zond met enige regelmaat nieuws over onze afdelingsactiviteiten naar hem toe en ontving van Paul regelmatig nieuwtjes van andere afdelingen of tips voor lezingen als deze mogelijk interessant waren voor onze afdeling of ronde op zondagavond. Hij noemde het altijd een kleine moeite, maar voor onze afdeling en ronde was het zeer waardevol.

We verliezen met het overlijden van Paul een fijne collega zendamateur in onze regio, die naast een uitstekende beheersing van zijn geliefde mode CW, door zijn jarenlange inzet bij veel afdelingen en clubs jarenlang enorm veel heeft betekend voor het zendamateurisme.

Edwin Vos PA3GVQ
Oud voorzitter VERON A37 Rotterdam

Paul was reeds in 1976 op 41-jarige leeftijd gelicenceerd voor het D-examen onder de roepletters PD0AOZ. Hij mocht toen al uitkomen op de diverse amateurbanden. Twee jaar later, in 1978, licenceerde hij zich door het zogenaamde C-examen te behalen. Voor de radio geïnteresseerden onder ons weten we dat dit een zeer pittig technisch examen is. Al wordt het nu geen “C” meer genoemd. Zijn roepletters werden toen met veel trots gewijzigd in PE1BRT.
En nog was dit niet voldoende voor hem. Hij moest en zou zijn full-licence behalen. Dat hield in dat hij zich ook in de morsecode moest bekwamen. Het was in die tijd nog een absoluut vereiste om een A-machtiging te verkrijgen. In 1979 was het zover! Paul behaalde na noeste arbeid zijn volledige bevoegdheid om als radioamateur op alle toegewezen frequenties zijn contacten te maken.

Noeste arbeid… U moet zich voorstellen dat op die leeftijd het leren beheersen van de morsecode, van een getalenteerd persoon, een tijdsduur van zo’n 340 uur training nodig is. Hij kreeg de unieke lettercombinatie van PA3AQL. Hij was toen nog lid van de VERON, afdeling Rotterdam-Zuid. Een afdeling waar hij ook een tijdlang penningmeester was. Verder was hij hier ook zenderbeheerder van PI4RTZ. Tot zijn spijt heeft hij ook mee moeten maken dat die afdeling moest op gaan in de grotere afdeling Rotterdam. Op dat moment heeft Paul de overstap gemaakt naar de afdeling Voorne-Putten, Rozenburg e.o.. De afdeling waar hij tot aan zijn overlijden lid van was en aan vele activiteiten heeft deelgenomen. Hij is ook langdurig de eerste webmaster van de afdeling geweest en heeft de afdelingscompetitie geïntroduceerd op de afdelingsleden.

Paul was ook enthousiast lid van Morse Magnificat. Een aantal mensen in de Benelux die zich enkel en alleen met morse-communicate bezighielden. Dit werd verheven als een vorm van geloof. Er werden nog net geen wekelijkse kerkdiensten gehouden, maar als we toen doorgezet hadden was dat er ook nog van gekomen…. !!!! Later werd de club omgezet in naamstelling “Hellemonster” en die heeft tot 2008 succesvol gedraaid. Ook daar kwam uiteindelijk de klad in en werd opgeheven. Er werden jaarlijks ook bijeenkomsten en zendactiviteiten georganiseerd. Een van de activiteiten is mij altijd bijgebleven.

U moet zich voorstellen dat de club “Hellemonster” ook de beschikking had over een zg. Mercedes Unimog voertuig. Wij hadden de communicatie uitvoering daarvan. Een Mercedes uit de jaren 50. Een benzine slurpend voertuig. Reed ongeveer 1 op 2 dacht ik! Maar wel voorzien van een uitgebreide AEG korte golf installatie waarmee op de amateurbanden verbindingen gemaakt konden worden.
Een unieke persoonlijkheid is een legende geworden.

Je was een bijzondere Radiovriend voor ons.

Mede namens alle leden van de VERON afdeling Voorn-Putten, Rozenburg e.o. bedankt Paul, rust zacht.


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2023 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.