Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier op www.veron.nl/contact-opnemen/
Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie, maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Zo kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via al onze media.
Voor Electron geldt dat de tekst een maximale lengte mag hebben van 250 woorden plus een afbeelding.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


OM Wim Geven (PA0WGV) Silent Key

Op maandag 26 februari 2024 bereikte ons het bericht dat Wim na een kort ziektebed is overleden.

Wim heeft van 2000 tot en met 2008 afwisselend als voorzitter, secretaris en lid in ons afdelingsbestuur gezeten.
Wim heeft in het verleden ook veel artikelen aangeleverd voor ons verenigingsblad de Varicon.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Helmond wensen wij de nabestaanden van Wim veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wilbert Leenders PA2WLE
secretaris VERON afdeling A53 Helmond


OM Gerard Wolthuis (PA3BCB) Silent Key

Het bestuur van de afdeling Hunsingo heeft de droeve plicht kennis te geven van het feit dat woensdag 21 februari 2024 toch onverwacht is overleden Gerard F. Wolthuis PA3BCB.

Gerard was al vanaf de oprichting lid van de afdeling en ook tot heden geruime tijd lid van het afdelingsbestuur. Eind vorig jaar meldde Gerard zich ziek. Een griep beterde niet over. Nader onderzoek bracht een ernstige ziekte aan het licht. Tijdens de behandeling werd hij plots getroffen door een massief herseninfarct waardoor hij in coma raakte en waaruit geen herstel meer mogelijk bleek.

Samen met zijn broer Jan PEoRTX (sk) werd hij als scholier al gegrepen door het fenomeen radio. Beiden kregen ook een fascinatie voor elektronicatechniek in het algemeen en die van surplus, met name Duitse, in het bijzonder. Jan had bij leven een zeer bijzondere collectie, maar Gerard deed op iets kleinere schaal mee. Gerard was ook geboeid door kleine speciale zaken. Zo had hij een collectie kwartsoscillatoren en alles wat daarmee samenhing. Als een van de weinigen onderhield hij ook nog contacten in een steeds kleiner netwerk van amateurs met originele Hell apparatuur. Verder knutselde Gerard graag met zijn volstrekt eigen en eigenzinnige projecten. Die nam hij regelmatig mee naar de afdelingsavonden. Ook schreef hij voor het afdelingsblad Hunsotron en incidenteel voor Electron.

Gerard studeerde (radio)astronomie maar kwam als fysicus later als systeembeheerder bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Na zijn pensionering vroeg men hem om nog aan te blijven tot een volwaardige opvolging was geregeld. Daardoor stelde hij zijn leven als professionele amateur maar even uit. Nu heeft hij daar nog maar kort van kunnen genieten. Gerard was verder ook betrokken bij Stichting Oude Groninger Kerken en bij Stichting Groninger Landschap. Zijn huis paste door de ligging en uitstraling daar precies bij. Antenneruimte, stilte, een idyllische omgeving. Zijn vrouw en kinderen zullen er nu ongewenst nog meer stilte ervaren.

Persoonlijk kende ik Gerard ook al sinds lang vanuit de afdeling Groningen en deels door dezelfde Alma Mater. Hoewel met enkele jaren verschil hadden we allebei enkele gemeenschappelijke leermeesters. Dat schept een extra band. De laatste jaren hebben we zeer genoeglijke uurtjes doorgebracht met het ophalen van herinneringen en bespiegelingen over radio en het fenomeen radioamateur. We waren ook meer knutselaar en luisteraar. Zo zijn we beiden begonnen en dat eigenlijk gebleven.
Op de rouwkaart zien we een foto van Gerard rustig turend over het Wad. Achter zijn call staat het sluitteken en dit laatste QST is omlijst met een kader waarin 88 besloten is.

Ons rest om zijn vrouw Emmy en de kinderen en verdere familie sterkte te wensen na dit treurige en abrupte verlies.

Namens de afdeling,
Dick van den Berg PA2DTA NL 671 voorzitter


Veronica Priem (PA3DWA) Silent Key

Op 6 februari 2024 is, op 93-jarige leeftijd, overleden Tonny Priem-van der Meij.

Voor velen was zij Tonny maar bij ons radiozendamateurs stond ze bekend onder de naam Veronica. Ze was de vrouw van Frans Priem PAoGG die in de jaren 80 voorzitter was van VERON Haarlem / Kennemerland. Veronica was o.a. coördinator van de repeatergroep Kennemerland.

Ze heeft ook gefunctioneerd in de redactie van het blad van de Benelux QRP-Club (die werd opgericht door PAoGG). Verder was ze bij de XYL-club van de VERON enige tijd voorzitter.

Na het verlies van haar man Frans PAoGG (SK 1989). heeft ze nog veel gezien van de wereld. Heel speciaal voor haar was de mooie rondreis met een camper door Canada.

Namens VERON A20 Kennemerland
Joop PE1DOY


OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) Silent Key

Zaterdagochtend 3 februari 2024 is Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) in kleine kring thuis overleden.

s Middags bereikte mij het bericht waarvan ik wist dat het er aan zat te komen, maar dan toch…
De laatste maanden kampte Sjaak al met zijn gezondheid die met grote stappen achteruitging.

Onze vriendschap gaat terug naar de zeventiger jaren waar we beiden met dezelfde hobby besmet waren geraakt, dat was op de 27 MHz, alwaar Sjaak de roepnaam Hotel Zulu gebruikte. We zaten op dezelfde Technische School in Amersfoort en daarna ook Rens en Rens in Hilversum bezocht, wel net met een paar jaar ertussen. Daarna kwam de van Hulte wetgeving waardoor de 27 MHz werd verboden. We hebben daarna als eerste met een aantal een D-machtiging gehaald, waarna het feest op de 2 meter band verder ging.

Sjaak heeft ook nog een paar jaar in het bestuur gezeten van de VERON Amersfoort, waar we elkaar weer tegen kwamen. Hij haalde me over om ook hierin deel te nemen.
Hij was ook één van de oprichters met het opzetten van de Amersfoortse repeaters PI3AMF, PI2AMF en later PI4AMF. De laatste jaren deed hij niet veel meer aan de radiohobby, maar volgde nog wel de Amersfoortse repeaters en het RCAMF gebeuren.

Sjaak, bedankt voor de door ons beleefde mooie tijden.

Carla en familie, veel sterkte toegewenst in deze zware tijd.

Jan (PD0AUQ)

 

Op zaterdag 3 februari 2024 is overleden ons oud bestuurslid OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ).

Sjaak, een oude schoolvriend uit begin 60er jaren, ging samen met mij naar de Technische School, daar ontstond de hoogfrequent liefde op 27 MHz.
Na het behalen van het diploma hebben we samen gekozen voor het leger, we werden goedgekeurd en in 1967 gingen we naar de opleiding Technisch Specialist, richting Verbindingsdienst Radiomonteur.
Na de opleiding ging Sjaak naar de Genie in Wezep, ik werd in Duitsland geplaatst bij de Cavalerie.
Vier jaren duurde dit avontuur, Sjaak ging daarna werken in Amersfoort in een technisch beroep, daarnaast volgde hij diverse elektronica opleidingen.

Ik ben verder gegaan in het leger, in die jaren behaalde Sjaak de C-machtiging, ontwikkelde zich als technicus in de radiozender techniek. Met de opkomst van de digitale technieken verdiepte Sjaak zich in deze materie en met succes.

Sjaak’s gezondheid was niet optimaal, het kwam tot diverse zware operaties, een hele zware tijd voor hem.
De laatste jaren werd het stil tussen ons.

Ik wil Carla, zijn vrouw, en de familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (A03),
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)


OM Toine Hultermans (PD0MHS) Silent Key

Afgelopen zondag is tot onze spijt overleden Toine Hultermans PD0MHS. Toine zou op 31 januari jl. 72 jaar zijn geworden.

Toine was natuurlijk het meest bekend van zijn prachtige initiatief “Schematheek”, die hij vele jaren geleden (zijn internetsite was van 2008, maar daarvoor bestond de Schematheek ook al) opgericht heeft in Eindhoven.
Een enorme klus, Toine had er een dagtaak aan! Stapels post die werden ontvangen, compleetheid controleren, insorteren, nieuwe ontvangsten vergelijken met nog openstaande aanvragen, ontdubbelen. Zo werden in het begin de aanvragen voor schema’s nog beantwoord met gefrankeerde brieven in enveloppen. Ga er maar aan staan!
Later verhuisde hij de Schematheek naar Wageningen, op zich al een enorm werk!
Vrij recent verhuisde Toine weer terug naar Eindhoven en kwam hij soms weer op afdelingsbijeenkomsten.
We wisten dat het niet goed ging met Toine, hij vertelde dat zelf op een bijeenkomst nog maar vrij kort geleden.
Maar dat het zo snel zou eindigen, daar had helemaal niemand een idee van.

We wensen Lian, de vriendin van Toine, heel veel sterkte.

Crematie: 05-02-2024 13.30 Crematorium Slingenbosch, Ede

Maarten Dommering, PA3FGK
Gerwen
Namens zijn vrienden uit de omgeving Eindhoven


OM Wolfgang Schliessner (PA3AEH) Silent Key

Op dinsdagavond 26 december 2023 is Wolfgang Schliessner, PA3AEH op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maastricht overleden. Wolfgang heeft in zijn loopbaan als AWACS radar-technicus bij de NATO basis in Geilenkirchen gewerkt en beschikte over een grote technische kennis op het gebied van hoogfrequent- en digitale-technieken.

In zijn beginperiode (als DL8WS) waren het natuurlijk de radiobuizen die in zelfbouw apparatuur gebruikt werden, later ging dit door tot de meer up-to-date digitale schakelingen met bijbehorende digitale modes. Hij was geen regelmatige bezoeker van afdelingsavonden en was ook niet echt veel QRV.
In Bunde had hij destijds een mooi antennepark tot zijn beschikking. Helaas was dat daarna in Maastricht niet meer het geval. Wolfgang genoot helemaal van diverse lokale velddagen waar hij meestal op 40m of 80m te vinden was.

Zijn gezondheid was de afgelopen drie jaren drastisch afgenomen maar desondanks wilde hij graag gebruik kunnen maken van een geïmproviseerd HF-station vanuit het zorgcentrum in hartje Maastricht. Het is uiteindelijk gelukt om een end-fed antenne in de buurt van zijn raam op te hangen. Ik heb aansluitend zowaar vanuit Gronsveld een 40m verbinding met Wolfgang kunnen maken. Hij was tot het laatste moment gedreven met techniek bezig en op de HF banden aan het luisteren. Wolfgang kon recent ook nog een aantal 80m QSO’s met oude vrienden maken wat altijd een grote wens voor hem was.

We wensen zijn vrouw Carla, de kinderen familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

Ed Warnier
PA1EW Gronsveld


OM Jaap van der Kolk (PE1CTY) Silent Key

Op 23 december 2023 is Jaap van der Kolk PE1CTY op 84-jarige leeftijd overleden.

Jaap was een radio-amateur op geheel eigen wijze. Hij maakte graag verbindingen op VHF, UHF en op HF vooral op de 80 meter band. Dat deed hij ook veel vanaf het waddeneiland Ameland waar hij met zijn gezin vroeger op vakantie ging. Op de afdelingsbijeenkomsten was hij een vaste gast bij de verkopingen en jaarvergaderingen. Hij heeft in het verleden een aantal malen in de kascommissie gezeten.

Op de 2 meter en op 80 meter hoorde je hem geregeld. Op de 80 meter ook wel eens met een GRC-9 die hij van PA0HTT had overgenomen. Vossenjagen mocht hij ook graag doen op 2 meter en 80 meter zoals bij de Dutch ARDF & Fox Oring. Vanaf 2007 was Jaap lid van de OTC. Ook meldde hij zich geregeld in bij PA4AA van de Veron op 80 meter. Jaap was een enthousiaste zelfbouwer. Toen hij wat kleiner ging wonen, heeft hij nog heel wat spullen aan de afdeling en afdelingsleden geschonken omdat hij deze niet meer kwijt kon in zijn nieuwe woning.

De laatste keer dat hij op een verenigingsavond was voordat hij verhuisde, heeft hij de aanwezige leden getrakteerd op kroketten als dank voor de mooie tijd die hij bij ons had gehad. Dat was een mooi gebaar van Jaap dat erg werd gewaardeerd.

Namens het bestuur en de leden van de Afdeling A26 Hoogeveen wensen wij de familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

Moge Jaap PE1CTY rusten in vrede.

Namens het bestuur en de leden van Veron afdeling Hoogeveen,
Henk Kremer
Secretaris


OM Hans Dikker (PA3HGD) Silent Key

Tijdens de kerst bereikte ons het droevige bericht van het Silent Key gaan van onze Hans PA2HGD.

Hans Dikker is op 21 december op 80-jarige leeftijd overleden.

Zijn mateloze inzet voor de Veron was er op vele fronten. Jarenlang heeft Hans als penningmeester op onze centen gepast. Met een met radiospullen volgeladen aanhangwagen naar de bekende radio beurzen. Spullen verkopen voor onze clubkas. Deze aanhangwagen heeft ook vele diensten gedaan als een amateur wat antennemateriaal van ver naar hier moest hebben. Hans was er altijd.

Vele onvergetelijke velddagen hebben we gehouden bij Hans op het erf achter zijn huis.

We zullen deze goudenspeld drager missen en onze gedachtes gaan uit naar zijn XYL Diny PA2CSP en de familie. Wij wensen hun alle sterkte toe om dit verlies te aanvaarden.

Het bestuur en de leden Veron afdeling A06 Arnhem


OM Henk Kormelink (PA3HDW) Silent Key

Op 7 december 2023 is Henk Kormelink PA3HDW op 91 jarige leeftijd overleden.

Jarenlang was Henk een graag gezien lid van onze afdeling. In de jaren 80 was Henk bestuurslid dit in de hoedanigheid van Secretaris, Henk had tijdens de reguliere vergaderingen bij het ten gehore brengen van de ingekomen stukken en de notulen nooit een microfoon nodig. In het leger als Nederlandse officier was zijn stem goed getraind.

Zijn grote passie was oude zendapparatuur uit dit leger. Hierdoor was hij regelmatig te horen in de Surplus Radio Society (SRS) ronde. De laatste Jaren zagen we Henk niet meer op de club. Al zijn tijd besteedde hij aan zijn echtgenoot en grote liefde Dinie wie onlangs ook is overleden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies!

Namens leden en bestuur VERON afdeling A34, Noordoost-Veluwe
Jacob van de Kolk, PD7Q


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2023 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.