Silent Key in 2009; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2009

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Bram Stolk (PA0PCB), Silent Key

Op 18 december 2009 is op 73 jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Bram Stolk (PA0PCB).

Na een geslaagde operatie is hij toch nog bezweken aan allerlei complicaties. Bram is het gevecht tegen deze complicaties aangegaan maar ondanks al zijn spirit en vechtlust heeft het niet mogen baten. Het was een gevecht dat zelfs Bram niet kon winnen.

Hij was heel lang een verwoed telegrafie beoefenaar maar helaas was het, door zijn visuele handicap, steeds moeilijker om de zender goed af te regelen.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Voorne Putten (A-42),

T. Meijs (PA3HBP), secretaris.

 


 

OM Jan Landa (PD0MDG), Silent Key

Op zaterdag 12 december 2009 is op 67-jarige leeftijd van ons heengegaan OM Jan Landa (PD0MDG).

Jan was iemand die altijd bezig was, niets was hem teveel. En met de rust die Jan had, kreeg hij ook nog alles voor elkaar. Want voor alles was een oplossing en met de tijd die Jan ervoor nam was de oplossing er vaak snel. Meestal zonder het te hoeven vragen, want zijn hulp was vanzelfsprekend.

PD0MDGBinnen de afdeling was Jan vele jarenpenningmeester van de repeater stichting Bergen op Zoom. Ook was Jan vele jaren ononderbroken QSL manager van Regio 29 en zorgde ervoor dat menige zendamateur een nieuw land bevestigd kreeg. Jan zei altijd: “Och ik maak niet zoveel QSO’s, maar ik verstuur wel de meeste QSL kaarten van allemaal”.

Buiten onze vereniging was Jan ook altijd bezig. Dank zij Jan kunnen de vele bezoekers aan de Markiezenhof in Bergen op Zoom genieten van het kermismuseum. Jan was hier de coördinator van de vrijwilligers, en repareerde kermismodellen uit het hele land.

Helaas heeft de agressieve ziekte, waartegen Jan kansloos was, deze gepassioneerde persoonlijkheid van ons weggenomen. Zoals Jan zelf zou zeggen met zijn microfoon in zijn hand: PD0MDG is nu QRT.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur afdeling Bergen op Zoom (A-51),

Wino Paas (PA0ABM), secretaris.

 


 

OM Jan Landa (PD0MDG), Silent Key

Op zaterdag 12 december 2009 is op 67-jarige leeftijd van ons heengegaan Jan Landa (PD0MDG).

Hoewel we wisten dat Jan ernstig ziek was en dat hij na een aantal ingrepen en behandelingen nog slechts een korte tijd in dit leven had is hij voor ons gevoel toch veel te vroeg heengegaan.

PD0MDG-fotoVanaf zijn ziekbed hoorden wij hem de laatste maanden nog zeer regelmatig over de 2m repeater van Bergen op Zoom. Hij was altijd opgewekt gestemd en deelde vaak zijn wel en wee met iedereen die een QSO met hem voerde.

Jan was de penningmeester van onze repeaterstichting, een taak die hij tot op het laatste moment zeer nauwgezet vervulde. Hij dacht werkelijk aan alles; kort voor zijn overlijden had hij zelfs de overdrachtspapieren al laten halen door zijn vrouw en nog zelf getekend. Zelfs nog een reserve-exemplaar “voor het geval het mis zou gaan bij de post”.

Zijn geliefde vakantieplek in Ouddorp, vanwaar we hem vaak via onze repeater hoorden, en waarbij hij de belevenissen van zijn vrouw Mien en hemzelf van die dag uitgebreid met velen van ons besprak zal hij nooit meer kunnen bezoeken.

We zullen zijn humor, zijn accuratesse als penningmeester en zijn aimabele persoonlijkheid nooit vergeten; bedankt Jan dat we je hebben mogen kennen als mens en als mede-amateur! “Onze Jan” is, zoals hij het zelf gezegd zou hebben, definitief QRT.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van Stichting Repeater te Bergen op Zoom,

Rob Peeters (PA0RPA), voorzitter.

 


 

OM Hans Tiemens (PA1SK, ex PA3DQT), Silent Key

Op maandag 2 november 2009 is op 73-jarige leeftijd plotseling ons afdelingslid Hans Tiemens (PA1SK, ex PA3DQT) overleden.

Een paar weken daarvoor heeft Hans nog een nieuwe knie gekregen, waarvan hij nog herstellende was.Velen kennen Hans van de SRS netten op 80 meter en de laatste jaren was Hans één van de stuwende krachten achter het Midwinter Rendez Vous. Ook heeft Hans een aantal jaren de jeugd onderwezen in de techniek en het zendamateurisme in het bijzonder.

Nog vol plannen, energie en levenslust, om te genieten op een terras, te luisteren naar muziek en met zijn grote hobby als zendamateur bezig te zijn. Wat kon hij goede manieren en juist taalgebruik waarderen.

Persoonlijk kwam ik Hans en zijn XYL Ingrid vaak per toeval tegen als wij op vakantie waren in Italië en Frankrijk, we waren dan heel verbaasd om elkaar dan te zien.

Hans we zullen je missen als zendamateur maar als mens nog meer.

Ingrid, zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Moge hij rusten in vrede.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel (A-32),

Frits van Schubert (PA3FYS), secretaris.

 


 

OM Henk de Peinder (PA5HJ), Silent Key

Op 22 oktober 2009 is op 54-jarige leeftijd van ons heengegaan OM Henk de Peinder (PA5HJ).

Henk was nog niet zo lang in het bezit van zijn roepletters, PA5HJ. Op verenigingsavonden bleef hij meestal op de achtergrond, een stille aanwezige. Henk genoot erg van zijn hobby. Henk was erg “leergierig”; hij bleef doorvragen als hem iets niet duidelijk was. Met zijn grote vrachtwagen was hij voortdurend op pad. Toch wist je waar Henk te vinden was, want zijn APRS signaal was via internet altijd traceerbaar. Tijdens zijn werk was Henk altijd via de repeaters te horen.

Helaas heeft de agressieve ziekte, waartegen Henk kansloos was, zijn APRS signaal doen verdwijnen. Henk wou nog zoveel dingen doen. Hij was o.a. bezig het Vossenjagen in de Brabantse Zuidwesthoek nieuw leven in te blazen.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Bergen op Zoom (A-51)

Wino Paas (PA0ABM), secretaris

 


 

OM Hans Borth (NL4556 / PA5082), Silent Key

Op 11 oktober 2009 is op 62-jarige leeftijd van ons heengegaan OM Hans Borth (NL4556 / PA5082).

Hans was een regelmatige en zeer gemotiveerde bezoeker van de verenigingsavonden. Hij was de fotograaf die alles, wat er tijdens die avonden gebeurde, vastlegde in digitale vorm. Bij activiteiten kon je altijd op hem rekenen. Ook al had Hans geen machtiging, toch kon je bij hem altijd terecht voor technisch advies. En als je iets nodig had dat aanwezig was op de zolder van Hans, dan was hij steeds de gulle gever. Dat hij het onderdeel nog maar pas had gekocht voor eigen gebruik speelde daarbij geen enkele rol. Hans was de laatste tijd ook erg actief binnen de DARES. Hij was plaatsvervangend coördinator van de veiligheidsregio West en Midden Brabant.

Hans was ook een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat de afdelingswebsite werd geactiveerd. Helaas heeft Hans geen kans meer gekregen om de website verder uit te bouwen.

Op vrijdag 16 oktober hebben familie, vrienden en zendamateurs afscheid van Hans genomen. We zullen Hans missen.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Bergen op Zoom (A-51)

Wino Paas (PA0ABM), secretaris

 


 

OM Hans Borth (NL4556 / PA5082), Silent Key

Op 11 oktober 2009 is op 62-jarige leeftijd van ons heengegaan OM Hans Borth (NL4556 / PA5082).

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat onze medeamateur en plv-DARES-coördinator Hans Borth op 11 oktober 2009 in zijn woonplaats Bergen op Zoom is overleden na een kortstondige ziekte. Het was een hele schok voor ons, ondanks dat we wisten dat Hans ernstig ziek was. Wij dachten allemaal dat Hans deze strijd zou gaan winnen, maar niets was minder waar, we werden gisteren op de neus op de feiten gedrukt, dat dit niet is niet zo gebleken.

Hans was als plv-DARES coördinator van onze veiligheidsregio een zeer gemotiveerd mens, betrouwbaar en erg inzetbaar, vanwege de tragische geschiedenis die zich voltrok 1953 in zijn gedeelte van de regio.

Hans was er en motiveerde iedereen in zijn omgeving. Bij het aangaan van het coördinatorschap binnen de Stichting DARES was hij een van de eerste om volmondig “ja” te zeggen tegen het Stichtingsbestuur, hoewel hij geen zendmachtiging had, hij had wel zijn oren open!!!! Hij was een echte luisteramateur en zoals ik laatst hoorde; Hans had het wel in zijn grote magazijn, van kabeltje tot plugje, je kon altijd bij Hans aankloppen.

Zijn grote passie was Amateur Televisie en alles wat met beeld te maken had en hij legde ook alles vast op de gevoelige plaat. Voor ons als deelnemers van de Stichting DARES, ontstaat een gat, een heel groot gat. We zullen Hans missen, zowel in de coördinatie als in een schakel van onze hulpverlening. Hans had zijn eigen positieve inbreng over de zaken binnen de DARES in onze regio en hoe we het zouden moeten organiseren.

Hans je hebt nu de (ere) titel Silent Key but keep your ears on, buddy.

Namens DARES Veiligheidsregio R-20 West- en Midden Brabant

Gerard de Veer (PD0GIP), Regiocoördinator

 


 

OM John van Beek (PA0JWM), Silent Key

Op 8 september 2009 is op 85-jarige leeftijd van ons heengegaan OM John van Beek (PA0JWM).

John was een techneut in hart en nieren. Zijn elektrotechnische opleiding volgde hij in Duitsland. Hij was bijzonder handig in het berekenen en wikkelen van transformatoren en motoren. Hij heeft dan ook vele OM’s geholpen met trafo’s in verschillende vormen en toepassingen zoals bijvoorbeeld de trafo’s voor RTTY convertors.

Op 12 september hebben familie, vrienden en zendamateurs afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13)

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris

 


 

OM Arthur (At) Edward Admiraal (PA0AEA), Silent Key

Op woensdag 26 augustus 2009 is op 84-jarige leeftijd volkomen onverwacht overleden OM Arthur (At) Edward Admiraal (PA0AEA).

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na de Tweede Wereldoorlog werden er in 1946 voor het eerst weer radiozendexamens afgenomen. At behoorde bij de groep die toen opging en slaagde. Met een onderbreking vanwege zakelijke verplichtingen is hij actief radiozendamateur gebleven en kon zich dus terecht Old Timer noemen. Hij was een beminnelijk mens en een zeer geregelde bezoeker van onze verenigingsavonden. Ook op de HF banden en op de Leidse huisfrequenties was hij, voor zover huiselijke omstandigheden dat de laatste jaren toelieten, geregeld actief.

Wij zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe.

Namens bestuur en leden en VERON afdeling Leiden (A-28)

Willem Speekman (PE7WFS), secretaris

 


 

OM Kees Bakkum (PA3EEQ), Silent Key

Op 16 augustus 2009 is tijdens zijn geliefde ILLW weekend na een kortstondig ziekbed op 74 jarige leeftijd overleden OM Kees Bakkum (PA3EEQ).

Kees was een echte radioamateur waarbij de historie van de radio en het werken met morse hem zeer aansprak, hij kon echt genieten van oude apparatuur en een CW verbinding. Kees was een trouw bezoeker van de afdelingsvergaderingen en hij heeft ook een aantal jaren als bestuurslid gefunctioneerd. Daarnaast is hij een tiental jaren de QSL manager van regio 01 geweest.

Kees was niet erg actief met zenden maar was meer bezig met de hobby in zijn shack. Maar als er een vuurtoren geactiveerd moest worden was hij steeds van de partij. Hij was ook een betrokken crewlid van PA6LH tijdens het jaarlijkse ILLW vanaf de vuurtoren van Egmond aan Zee, zijn woonplaats. Het is ook niet verwonderlijk dat hij bij de initiatiefnemers van het Dutch Lighthouse Award behoorde, waar hij dan ook award manager van was.

Kees is nu silent key, een fijne collega-zendamateur zullen we niet meer horen op de band; wij zullen hem zeker missen. 21 augustus hebben wij afscheid genomen van Kees.

Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Alkmaar (A-01)

Age de Jong (PA0XAW)

 


 

OM Evert ten Elshof (PA0ZO), Silent Key

Op 14 augustus 2009 is op 78-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid en Erelid Evert ten Elshof (PA0ZO)

Evert was al bijna 56 jaar lid van de Achterhoekse Radio Amateur Club (ARAC). We kenden hem als een actieve knutselaar, die altijd bereid was een ander met raad en daad bij te staan.

Ook leverde hij zijn bijdrages op bestuurlijk gebied, o.a. door meerdere jaren de post van afdelingssecretaris te bekleden.

We wensen zijn XYL Truus en verdere nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden van de ARAC, VERON afdeling Achterhoek (A-21),

Gerard Geesink (PA0BAT), secretaris.

 


 

OM Ernst Leefsma (PA0KTV), Silent Key

Op 25 juli 2009 is na een slopende ziekte, op 61-jarige leeftijd van ons heengegaan Ernst Leefsma (PA0KTV).

Ernst was een techneut in hart en nieren. Bescheiden en altijd op de achtergrond, was hij een vraagbaak voor velen op allerlei technisch gebied, of het nu televisie was, radiotechniek, computers of wat dan ook.

Als enthousiast zelfbouwer heeft Ernst velen verbaasd met zijn bouwsels. Zo is hij een van de bouwers van het relais PI3EHV en was hij betrokken bij de ontwikkeling van de DTNC.

Ernst was vaak te vinden op velddagen en op het VERON Pinkster Kamp (VPK), en zorgde regelmatig voor allerlei afdelingsactiviteiten. Ook bij de JOTA is hij vele jaren actief geweest.

Op 30 juli hebben familie, vrienden en zendamateurs afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Jan Willem Walraven Borst (PG5JW, ex PA3BHQ), Silent Key

Op 22 juli 2009 is na een kortstondig ziekbed, rustig ingeslapen Jan Willem Walraven Borst (PG5JW) in de leeftijd van slechts 52 jaar.

Deze kaart lag in mijn brievenbus toen ik terug kwam van vakantie, dan schrik je en het duurt even voor je beseft wat er staat, dat is de man waarmee ik samen de morse cursus deed in Hilversum, elke donderdagavond in de auto en er tegenaan.

Elke avond getrouw om half 9 een uur lang op 144.200 MHz oefenen, toen na een jaar, in 1980 de A-machtiging een feit was, bleef het daar niet bij, wij moesten in Amersfoort ook zo’n cursus starten. Samen met John (PA0ETE) werden de lessen in elkaar gezet. Op deze wijze hebben we toen veel mede amateurs op weg geholpen, een mooie tijd was dat.

Aan evenementen tijdens de KEISTAD-feesten nam Jan Willem deel met de opbouw van PA6KEI en de PACC hij was erbij. Ook als bestuurlid van de VERON afdeling Amersfoort vervulde hij een taak.

Later werd het wat stiller om hem heen, ieder ging zijn eigen weg in het leven, toch brandde de vlam van de hobby nog bij hem. John (PA0ETE) wist hem weer te bewegen iets te gaan doen en er werden transceivers gerepareerd en een antenne kwam er weer.

Slechts kort mocht dit duren, wij blijven achter met de vraag waarom?

Wij wensen de naaste familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort (A-03),

Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel.

 


 

OM Henk de Jager (PE1BDP), Silent Key

Op 17 juli 2009 is op 69-jarige leeftijd geheel onverwachts ons afdelingslid Henk de Jager (PE1BDP) overleden.

Hoewel Henk de laatste jaren last kreeg van een steeds slechtere conditie, waardoor zijn zijn mobiliteit ook af nam, was hij altijd aanwezig op de maandelijkse bijeenkomsten van de VERON afdeling Meppel en andere georganiseerde activiteiten.

Tevens was hij als vertegenwoordiger van de afdeling Meppel al jaren aanwezig tijdens de verenigingsraad (VR) in Arnhem. We verliezen in hem een rustige maar fijne Radioamateur die nog vol plannen zat. Zijn nieuwe zendmast zou deze zomer worden geplaatst. We zullen zijn stem missen in de Meppelronde, maar ook zijn inzet voor de afdeling.

We wensen zijn zoon Henk-Jan, dochter Inez en de kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Henk, bedankt voor je vriendschap, moge je rusten in vrede.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel (A-32),

Frits van Schubert (PA3FYS), secretaris.

 


 

YL Mia Marks-François (PD0PVQ), Silent Key

Op 3 juli 2009 ontvingen wij het bericht over het plotseling overlijden van YL Mia Marks-François (PD0PVQ)

Hoewel we wisten dat Mia zeer ernstige problemen had met haar gezondheid kwam het bericht toch zeer hard aan.

Mia was al zeer lang afdelingslid van de VERON-Afdeling Etten-Leur en zeer actief in allerlei zaken onze hobby, maar vooral binnen de VERON-Afdeling 54. Ze was actief in het landelijke JOTA-gebeuren en de YL-club, actief voor de afdelingsvelddagen en alle beslommeringen daarvoor.

Ze was QSL-manager van PI4ETL, PI60ETL, PI25ETL, PA6JAM(/J) en recentelijk voor PH100EL.

Ze was enthousiast contester, die elke gelegenheid te baat nam om op HF actief te zijn.

Men kon altijd een beroep op haar doen als er iets geregeld moest worden voor de afdeling.

Ze was meedenkend en meelevend ten opzichte van de andere afdelingsleden.

Op 8 Juli 2009 moeten wij, helaas veel te vroeg, afscheid nemen van Mia.

Wij wensen Paul, PA1UL, haar familie en nabestaanden heel veel sterkte toe.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Etten-Leur (A-54),

Adriaan Willeboordse (PA0ATG)

 


 

OM Joop Bon (PA0BON), Silent Key

Op 29 juni 2009 is op 71-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid Joop Bon (PA0BON).

Als rasechte zendamateur / knutselaar bouwde Joop veel zelf: van een solid state HF-eindtrap tot aan 10 GHz ATV apparatuur, het ging hem allemaal gemakkelijk af en werd uitgevoerd tot in detail.

De drang naar detail en perfectie had hij ook op zijn voormalige QRL bij het ontwerpen en maken van professionele voedingen bij de bekende firma Delta Elektronika in Zierikzee.

Het maken en repareren van klokken maar ook van modeltreinen werd door Joop met veel enthousiasme en veel vakkundigheid uitgevoerd.

Hoewel hij al enige tijd geleden te horen had gekregen dat hij vanwege een ernstige ziekte niet meer lang te leven zou hebben wilde hij niet opgeven.

‘Ik leef al een tijdje in blessuretijd’ was een kreet die we hem niet zo lang geleden nog hoorden zeggen.

Onder grote belangstelling van familie, vrienden, ex-collega’s, leden van de SRS en een aantal leden van de afdeling Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland, afdeling 33 van de VERON, heeft de begrafenis plaats gevonden op vrijdag 3 juli 2009.

Wij wensen de familie veel sterkte toe de komende tijd.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland (A-33),

Coen Vermaire (PA5KM), voorzitter.

 


 

OM Arnoldus Gerard (Nol) van der Drift (PA0NOL), Silent Key

Op 13 juni 2009 is OM Arnoldus Gerard (Nol) van der Drift (PA0NOL) op 92-jarige leeftijd overleden.

Drager van het Verzetsherdenkingskruis.

Drager van de Gouden VERON Speld.

Nol was tijdens zijn leven geen stilzitter. Zo heeft hij duidelijk zijn steentje bijgedragen aan de hulp tijdens de watersnoodramp in februari 1953. Hij zat toen met een aantal radiozendamateurs in een verbindingspost te Rotterdam. In 1954 werkte hij mee aan het gedenkboek Kanaal 3700 over de inzet van de radiozendamateurs bij de watersnoodramp. Nol was ook oud-penningmeester en bestuurslid van de Old Timers Club en oud-secretaris van de stichting Servicebureau VERON. De ouderen onder ons zullen Nol zeker ook nog kennen als een van de omroepers van PA0AA, later PI4AA, die vanuit de toren van Sikkens in Sassenheim uitzond. Nol was een echte HF liefhebber. Echter de laatste jaren was hij door omstandigheden niet meer actief in de hobby.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verlies.Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Leiden (A-28),

Willem Speekman (PE7WFS), secretaris.

 


 

OM Jan Kikkert (PA0IJM), Silent Key

In memoriam, Jan Kikkert (PA0IJM).

Op 22 mei 2009 is op 62-jarige leeftijd overleden OM Jan Kikkert (PA0IJM).

Jan was een zendamateur in hart en nieren.

Hij ontving zijn machtiging in 1970 en was vanaf het begin een aktief contester, zijn grote passie. Naast het contesten was Jan zeer sociaal en stond vele amateurs bij met raad en daad.

Menig keer was Jan te horen met de roepletters SI9AM, hij was dol op de pile-up’s.

Binnen de VERON was hij PACC contestmanager en commissielid van het Dutch QSL Bureau (DQB). Daarnaast bestuurslid van de European DX Foundation en lid van de Bavarian Contest Club.

Tijdens mijn laatste bezoek in het ziekenhuis hebben we nog afgesproken dat we de PACC beker uit zijn handen zouden ontvangen. Helaas mag dat niet meer zo zijn, we hebben een groot amateur verloren.

CW was zijn grote liefde, tijdens de uitvaart is er dan ook afscheid genomen in CW. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de contestgroep PI4ZI.

Gerard Jansen (PA1TX)

 


 

OM Jan Kikkert (PA0IJM), Silent Key

In memoriam, Jan Kikkert (PA0IJM).

Op 22 mei 2009 is veel te vroeg overleden Jan, PA0IJM uit Schuinesloot.

Jan was bij vele zendamateurs bekend als een begane amateur. Hij was mede oprichter van de VERON afdeling Hoogeveen. In de begintijd van de afdeling Hoogeveen was hij penningmeester, verzorgde hij het clubblad “De Rondstraler” en organiseerde de afdelingsvelddagen in Schuinesloot. Ook fungeerde hij sinds de oprichting van R26 tot zijn overlijden als QSL-manager voor regio 26. Jan was binnen de VERON lid van de EUDXF en PACC contest manager na het overlijden van PA0ADT.

Vanuit zijn shack, achter zijn huis aan de Schuineslootweg, werden heel veel verbindingen gemaakt en vooral het contesten zat Jan in het bloed. Hij was in de 70er jaren lid van de bekende contestgroep PA0JOU/p. Meer dan 500.000 verbindingen werden door hem gemaakt. Mede door zijn locatie had hij de mogelijkheid om te experimenteren met (grote) antennes.

Jan werkte bij de Wavin in Hardenberg en moest in verband met zijn gezondheid hier vervroegd afscheid nemen. Diverse hart operaties heeft hij moeten ondergaan. Enige jaren geleden is zijn XYL overleden aan kanker. Dit heeft bij hem ook zijn sporen achtergelaten. De laatste tijd ging zijn gezondheid weer achteruit wat resulteerde in weer een ziekenhuis opname in februari van dit jaar. Hij werd opnieuw geopereerd aan zijn hart en kreeg o.a. een nieuwe hartklep. Zijn herstel verliep niet voorspoedig zodat er een tweede operatie noodzakelijk was. Na een lang verblijf in het ziekenhuis werd hij hieruit ontslagen, maar de genezing vorderde maar langzaam. Zijn conditie bleef zwak maar hij zat nog vol plannen.

We verliezen in hem een bescheiden, kritische en in hart en nieren echte zendamateur die altijd klaar stond om zijn mede amateur met raad en daad ter zijde te staan. Jan, PA0IJM is Silent Key. We zullen hem niet meer horenmaar niet vergeten. Jan bedankt voor je vriendschap.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel (A-32),

Frits van Schubert (PA3FYS)

 


 

OM Jan Kikkert (PA0IJM), Silent Key

Op 22 mei 2009 is OM Jan Kikkert (PA0IJM) overleden.

Vandaag kwam het treurige nieuws binnen dat Jan Kikkert (PA0IJM) is overleden. Jan was de contest manager voor de Nederlandse PACC. Jan was sinds 1970 actief als zendamateur.

We wensen Jan?s familie en vrienden alle sterkte in deze moeilijke periode. Wij zijn allen in gedachten bij jullie.

Namens de crew van PA6Z, Dutch DX en contest group,

Frits van Schubert (PA3FYS)

 


 

OM Jan Hosmar (PA0JHN), Silent Key

Op 20 mei 2009 is OM Jan Hosmar (PA0JHN) op 66-jarige leeftijd overleden.

Voor velen was Jan een bekend figuur en hij had veel plezier in het uitoefenen van zijn sport. PA0JHN zal nooit meer door de ether zal klinken.

Hetty Lusseveld-Hosmar

 


 

OM Pieter Lodewijk Volkers (PA0UX), Silent Key

Op 14 april 2009 is te Heiloo OM Pieter Lodewijk Volkers (PA0UX) overleden.

Ons (oud)lid Piet Volkers woonde de laatste jaren in verpleeghuis Amberhof aan de Loet in Heiloo.

Hij had toen al afscheid moeten nemen van de hobby en al zijn materiaal vermaakt aan de afdeling Alkmaar. Daar zijn we hem nog steeds zeer erkentelijk voor.

We wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe om het verlies te dragen.

Namens de leden en het bestuur van de afdeling Alkmaar (A-01),

C.F.A. Frumau (PA3HIE), secretaris

 


 

OM Leen de Boer (PA2LDB), Silent Key

Op 19 maart 2009 is te Apeldoorn, op 76-jarige leeftijd, OM Leen de Boer (PA2LDB) overleden.

Leen was mede-oprichter van de afdelingen Flevoland en IJsselmeerpolders van de VERON. Hij vervulde daarbij ook bestuursfuncties. Na zijn verhuizing naar Apeldoorn, was Leen jarenlang niet alleen actief binnen de Apeldoornse afdeling van de VERON, maar ook binnen die van de de VRZA. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de Apeldoornse, verenigingsonafhankelijke, zondagochtend koffierondes. Niet alleen coördineerde hij deze rondes, maar hij naam er zelf ook frequent aan deel als rondeleider. Deze laatste rol vervulde hij op een voor hem karakteristieke wijze.

Voor Leen was vooral het meedoen met mede-amateurs belangrijk. Zo kon hij tijdens de velddagen zich met verve inzetten bij het opbouwen van de stations en de antennes; het zelf deelnemen in wedstrijdverband was daarbij van veel minder belang voor hem. Voor zijn verdiensten voor de VERON ontving hij in 2000 de Gouden Speld.

De laatste maanden werd Leen geteisterd door een ziekte, die hij niet overwinnen kon. Leen werd 76 jaar. Wij wensen zijn familie sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Namens de leden en het (oud-)bestuur van VERON afdeling Apeldoorn (A-05),

Willem de Groot (PA9P), secretaris.

 


 

OM Cor van Eck (PA3CE, ex PE1PMU), Silent Key

Op 11 maart 2009 is na een slopende ziekte, op 75-jarige leeftijd, OM Cor van Eck (PA3CE) overleden.

Cor was een veel geziene gast bij allerlei activiteiten in de regio en op de band. Hij was vaak te horen op de rondes en stond altijd klaar als er iets gevraagd werd. Velen zullen Cor zijn tegengekomen op de velddag, of gehoord bij de JOTA. Naast zijn radiohobby hielp Cor, met zijn technisch inzicht, velen die aanpassingen nodig hadden als het gehoor wat minder werd; Cor was een vraagbaak met ringleidingen en alles wat daarbij hoort.

De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 17 Maart.

We wensen zijn XYL Laura PA3GLR, zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Jan de Vries (PA0GE), Silent Key

Op 2 maart 2009 is na een kort ziekbed, op 74-jarige leeftijd, OM Jan de Vries (PA0GE) overleden.

Een bijzonder mens is heengegaan.

Jan was fervent bezoeker van de verenigingsavonden en had altijd wel een luisterend oor voor iedereen. Zijn dagelijkse sked op 80 meter en andere rondes waren een plezier zo ook in de Friese Elfsteden werd menig punt geschoord.Zijn antennes voor de JOTA en hulp voor een contest station was voor Jan niets teveel.

Een graag geziene gast op radio-markten en de Dag voor de Amateur voor een onderling QSO met zijn mede-amateurs. Zomers met de boot erop uit en ’s avonds als het enigszins kon weer een radioverbinding maken met zijn radiovrienden.

Als redacteur en later eindredacteur van ons maand blad CQ-FM heeft Jan menig uurtje zitten knippen en plakken en de laatste jaren was de computer een goede hulp er bij.Jan bezocht namens onze afdeling de vergaderingen van de verenigingsraad (VR) en gaf naderhand een klein verslag ervan.

PAoGE is silent key.

We zullen Jan missen: hij laat een grote stilte achter.

Wij wensen Cobie en familie veel sterkte toe met dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Friese Meren (A-62),

Skelte van der Hoek (PE2SKE), secretaris.

 


 

OM Jan van Daal (PE2JVD), Silent Key

Op 27 februari 2009 is op 71-jarige leeftijd OM Jan van Daal (PE2JVD) overleden.

Jan is in de 80-er jaren begonnen met de radio hobby. Jan hield van “buurten” en dat kwam bij de radiohobby goed van pas. Hij was altijd aktief met rondes en stond klaar voor anderen als er iets van hem gevraagd werd. Ook bouwde hij een grote kantel antenne mast.

Na zijn pensioen ging Jan wat kleiner wonen. Ook zijn antennemast werd kleiner maar hij bleef zich aktief in de ronde melden. Jan was veelzijdig en had ook veel plezier met zijn bootje en zijn vishobby.

Op 3 maart hebben familie en vrienden afscheid van hem genomen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Gerard Provoost (PA1GP), Silent Key

In Memoriam: Gerard Provoost, 17 augustus 1949 – 17 februari 2009

Een “Silent Key” komt altijd te vroeg, maar dan nu ook nog onverwacht.

Gerard had vele jaren groot plezier met de Elecraft bouwdozen. Hij had er zijn hobby van gemaakt om kostenloos andermans bouwpakketten in elkaar te zetten. Zijn echtgenote Ida heeft menig pakketje afgegeven bij het postkantoor, naar allerlei landen. Gerard is plotseling overleden en was nog altijd druk bezig met diverse “bestellingen” voor verschillende mensen in het buitenland. Zijn inzet zal ook buiten Nederland zeer gemist worden.

Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Cees Posch (PA0POZ), Silent Key

Helaas is na een ernstige ziekte ons lid Cees Posch maandagmorgen 2 februari 2009 op 61-jarige leeftijd overleden.

Cees was al vele jaren lid van onze afdeling, waarvan ook enkele jaren in het afdelingbestuur. In het verleden was Cees binnen de afdeling actief met het organiseren van vossenjachten, radio opdrachtenritten en velddagen. Ook bij de jaarlijkse JOTA was Cees altijd van de partij. Indien mogelijk was hij te vinden in het Zaanse Vakantienet. Tijdens zijn vele reizen met zijn caravan hield Cees ons dan van zijn belevenissen op de hoogte.

We zullen zijn uitdrukkingen: “Je hebt een penetrerend signaal” en vaak als afscheid: “Wees gegroet en eet meer peren” enorm gaan missen. Cees, je was een fijne collega radioamateur en bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend!

Wij wensen Els, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe bij dit zware verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON afdeling Zaanstreek (A-46),

André Rem (PA0MRD)

 


 

OM Peter de Waard (PA0PDW), Silent Key

Na een langer ziekbed is overleden op 7 januari 2009: OM Peter de Waard

Peter was een gedreven fysicus die nooit genoegen nam met een ‘vermoeden’ of een ‘idee’, maar altijd tot de fundamenten terug ging om een beeld of een model van de waarnemingen op te bouwen. Zoals hij was in zijn werk, zo was hij ook in zijn hobbies, waaronder de radio en de computer. Veel meetinstrumenten in zijn shack waren dan ook van eigen hand en hij nam deel aan verschillende internetfora en gemeenschappen die zich bezig hielden met het ontwerp en de verbetering van nieuwe en computergestuurde meetsystemen.

Zo hebben zijn bijdragen aan een kleine, microprocessorgestuurde netwerkanalyser dit instrument aanzienlijk verder gebracht.

Op de radioclub was hij steeds een gewaardeerde vraagbaak voor velen en graag bereid om moeilijke zaken met eenvoudige voorbeelden duidelijk te maken, zodat anderen meer van de hobby konden begrijpen en waarderen. Wij zullen in Peter een goede vriend gaan missen; hij was een technische vraagbaak en belangrijke ‘sparring partner’.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON Eindhoven (A-13),

Karel Slegers (PA0KMS), secretaris.

 


 

OM Klaas Schuurman (PA3AIK), Silent Key

In Memoriam: Klaas Schuurman, 17 oktober 1946 – 5 januari 2009

Een bijzonder mens is van ons heengegaan op 62 jarige leeftijd. Telegrafist, QSL-manager, penningmeester en de nestor van ons bestuur.

Telegrafie was Klaas zijn passie. Luisteren, luisteren en dan ineens die bijzondere roepletters. Het moest raar gaan maar Klaas werkte hem; niet met “geweld”, maar zijn roepletters seinen op het juiste moment. En dan nu te vroeg “Silent Key”.

Klaas is meer dan 30 jaar QSL-manager van het Dutch QSL-bureau geweest voor de regio Noord Oost Veluwe. Met zijn vrouw Geke werden er duizenden kaarten gesorteerd. Hij wist iedereen te vertellen hoe een QSL-kaart eruit moest zien, hoe deze moest worden ingevuld en welk land geen QSL-bureau heeft. Een ieder keek er altijd naar uit of er weer nieuwe kaarten bij zaten, maar soms waren deze nog niet binnen gekomen vanuit Arnhem, omdat de datum van de afdelingsbijeenkomst voor de 20e van de maand viel. Teleurstelling alom, maar Klaas zei dan altijd: “Geen probleem; stuur mij een envelop, aan je zelf gericht en ik regel de rest”.

Klaas bezocht namens onze afdeling de vergaderingen van de verenigingsraad (VR). Hij werd graag gezien op de vele radiomarkten. Hij was bekend bij de standhouders op onze radiomarkt, en niet alleen omdat hij de contributie kwam ophalen. Jarenlang was Klaas onze penningmeester in hart en ziel. De verschillende kascontrolecommissies hebben nooit iets onoorbaars kunnen vinden.

Nooit meer Friedrichshaven,..

nooit meer Velddagen…

en nooit meer de QSL-kaartenbak…

Klaas, bedankt en rust in vrede.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Noordoost Veluwe (A-34) wensen wij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Jacob van de Kolk (PD0JHM)