Silent Key in 2011; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2011

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Jo Matthijssen (PA0JVP), Silent Key

Op 10 november 2011 is op 85-jarige leeftijd van ons heengegaan, OM Jo Matthijssen (PA0JVP).

Jo was een zeer gewaardeerd lid van de afdeling Breda en iedereen kende hem als een zendamateur van het eerste uur.

Het zendamateurisme had een belangrijke plaats in zijn leven en Jo was al vanaf de 40-er jaren zeer actief in deze hobby. Jo was een zelfbouwer pur-sang. Met zijn zelfgebouwde zenders en ontvangers wist hij veel bewondering te oogsten van menig zendamateur. Zo was hij een van eersten die op 70 en 23 cm met ATV uitkwam met vermogens tot wel 50 Watt, uiteraard met buizenzenders. Deze buizentechniek had zijn grote aantrekkingskracht. Hij toverde met buizen de zelfbouwsels die velen inspireerden. Ook met legerapparatuur was Jo niet onbekend, hij wist altijd wel weer zo’n zender of ontvanger aan de praat te krijgen als daar iets mee aan de hand was. Zijn verzameling van radioapparatuur was indrukwekkend en elk apparaat had zijn eigen verhaal.

Jo wist dat het een einde in aantocht was. In de laatste weken hebben wij afscheid kunnen nemen van een markant zendamateur die tot voor kort nog op de amateurbanden te horen was, wij zullen het vertrouwde basgeluid zeker missen.

Wij wensen zijn XYL Joke en familie veel sterkte en kracht toe in het dragen van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Breda (A07),

Henk Jenniskens (PE0SSB), Voorzitter.

 


 

OM Sam Lighthart (PA0BLH), Silent Key

Op 5 november 2011 is overleden ons afdelingslid OM Sam Lighthart (PA0BLH).

Sam stond in de maritieme wereld bekend als “de Radartovenaar” door zijn enorme kennis op het gebied van analoge radarinstallaties en gyrocompassen.

Als zendamateur was Sam lid van de afdeling WestFriesland en een steun en toeverlaat voor alle leden van de afdeling. De radioshack van de afdeling was gevestigd in het bedrijfspand van Sam en hij was vrijwel altijd aanwezig op de verenigingsavonden.

Wij verliezen door het overlijden van Sam een betrokken zendamateur die wij erg zullen missen.

We wensen zijn vrouw en familie sterkte toe in het dragen van het verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling WestFriesland (A45),

Bert Westerink (PA0LWJ), Voorzitter.

Harm Roosendaal (PD3HAR), Afdelingssecretaris.

 


 

OM Jan Zomer (PE1HPK), Silent Key

De afdeling A26 Hoogeveen ontving het droevige bericht dat OM Jan Zomer (PE1HPK), laatst wonende in Noordseschut, begin november 2011 is overleden.

Jan is in de jaren ’80 actief betrokken geweest bij het deelnemen aan, en organiseren van, vossenjachten in de afdeling. Jan Zomer werd dinsdag 8 november begraven in besloten kring.

De afdeling Hoogeveen condoleert de naaste familie met dit verlies van een zeer gewaardeerde zendamateur van onze afdeling.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoogeveen (A26),

Joop van der Does (PA3JD), Secretaris.

 


 

OM Paul Slavenburg (PA0RZ), Silent Key

Op 17 oktober 2011 is overleden ons afdelingslid OM Paul Slavenburg (PA0RZ).
Paul was een van onze vroegste radiozendamateurs, hij had dan ook twee-letter roepletters.

Evenals alle amateurs uit die tijd begon hij als lid bij de voorgangers van onze VERON, de NVVR/NVIR VUKA, een van deze moet het geweest zijn. De radioamateur uit die dagen moest de apparatuur veelal zelf bouwen en zo is dat ook met hem gegaan. Paul maakte radiovrienden over de gehele wereld op de kortegolf.

Zijn belangstelling was er altijd, met name toen PI4AA naar Leusden kwam, was hij er regelmatig te vinden en deelde hij zijn kennis met ons jonkie’s tijdens het maken van de programma’s.
Ook kwam hij regelmatig naar de VERON-avonden om een lezing aan te horen en zijn QSL-kaarten op te halen.

De laatste jaren waren moeilijk, veel kon hij nog met de computer doen, maar toen zijn gezondheid verder achteruit ging werd het stil. De laatste tijd bracht hij door in het verzorgingstehuis, daar was nog wel de mogelijkheid om de computer te gebruiken.

Wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen.

Wij wensen zijn echtgenote, de familie en radiovrienden veel kracht en sterkte toe in de komende tijd.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), Voorzitter.

 


 

OM Jan Keur (5Z4JK) (ex. A6XJA), Silent Key

Ons bereikte het droevige nieuws dat op vrijdag 14 oktober 2011 op 77 jarige leeftijd in Kenia na een kort ziekbed plotseling is overleden, Jan Keur (5Z4JK) (ex. A6XJA).

Eind 70’er begin 80’er jaren had menig Nederlands zendamateur contact met Jan Keur als A6XJA. Destijds werkte Jan QRL matig in de door hem zo genoemde zandbak Abu Dhabi. In zijn vrije tijd was hij daarvandaan vaak QRV op korte golf. Toen was er dan ook bijna dagelijks contact met de inmiddels overleden Frits (PA0LP) en Cees (PA0CMH) uit Rotterdam zuid waar Jan ook woonde als hij niet gedetacheerd was. Ook had hij destijds veel contact met Henk (ZS6CS) Hij was toentertijd trouw lid van de VERON afdeling Rotterdam zuid, en als hij weer eens in Nederland was kwam hij op de club avonden altijd even langs.

In 2006 vertrok Jan naar Kenia in Afrika waar hij als vrijwilliger met een stichting scholen bouwde in Nakura. Jan genoot van dat werk en de zeer fraaie natuur in Nakura waar hij woonde. Gezien Jan de laatste jaren meer binding had met de amateurs uit de Hoekse Waard liet hij zich vorig jaar nog overschrijven naar de VERON afdeling Hoekse Waard.

Wij wensen zijn vrouw Nancy en zijn dochter Winnie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoekse Waard (A52),

Evert van Belle (PA3FXY), Voorzitter.

Wim Bravenboer (PA3BB), Secretaris.

 


 

OM Epke Bosma (PA3DBY), Silent Key

OM Epke Bosma (PA3DBY), Silent Key Op 7 oktober 2011 bereikte ons het droevige bericht, onze vriend en medeamateur Epke Bosma, PA3DBY na een slopende ziekte was overleden. Hoewel we wisten dat Epke ernstig ziek was bleef er toch de hoop leven dat hij, sterk als hij was, deze ziekte zou overwinnen.

Helaas moesten we op woensdag 12 oktober afscheid van hem nemen. Epke was erg betrokken bij zijn medemens. Zijn onbaatzuchtige reizen naar Gambia en Polen zijn hier een voorbeeld van. Ook daar heeft hij velen kunnen helpen. Voor wat betreft zijn grote hobby het zendamateurisme is hij van onschatbare waarde geweest. Vele repeaters kwamen uit zijn handen en vonden hun weg in Nederland en Polen.

De VERON afdeling Meppel denkt met veel plezier terug aan de lezingen die hij voor ons heeft gegeven. Vaak op een zeer humoristische wijze en met veel show. Persoonlijk heb ik Epke leren kennen tijdens mijn QRL -activiteiten in Friesland. Mijn bezoeken aan zijn garage zal ik nooit vergeten. De koffie stond altijd klaar en hij was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van onze afdeling. Vaak was hij voor zijn garage erg druk zodat er voor de hobby niet al te veel tijd over bleef. Net toen hij het wat kalmer aan wilde gaan doen, zijn garage had overgedragen en een nieuwe shack had gebouwd werd hij ziek. Een aantal operaties en veel pijn het gevolg. Epke is Silent Key. We zullen hem node missen. Moge hij rusten in vrede.

De leden en het bestuur van de VERON afdeling Meppel, A32 wenst zijn XYL Krystyna en familie heel veel sterkt toe bij het dragen van dit grote verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Meppel (A32),

Frits van Schubert (PA3FYS), Secretaris.

 


 

OM Johannes Petrus (Piet) Burger (PD0DBU), Silent Key

Ons bereikte het droevige bericht dat op 21 september 2011 op 70 jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed, is overleden, OM Johannes Petrus (Piet) Burger (PD0DBU).

Na het behalen van zijn machtiging in 1977 was Piet, in de jaren 80, zeer actief binnen de afdeling Den Haag. Zo was hij lid van het afdelingsbestuur en de technische commissie. Tevens verzorgde hij de bekende Haagse verkopingen als afslager, en was hij medewerker van het servicebureau.

Piet bepaalde het positieve beeld van de VERON afdeling Den Haag in de Schakgebouw-periode, velen hebben dankzij de motivatie van Piet hun machtiging behaald.

De laatste jaren was Piet wat minder actief door zijn drukke activiteiten als zelfstandig ondernemer.

Wij zullen Piet missen en wensen zijn echtgenote en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Den Haag (A18),

Marco Baaij (PE9M), voorzitter.

 


 

OM Paul Mijzen (-), Silent Key

Met droefenis hebben we in september 2011 kennis genomen van het overlijden van Paul Mijzen, in de leeftijd van 64 jaar.

Paul was sinds geruime tijd lid van onze afdeling.
Hij was een bioloog met interesse in de radiotechniek.
Hij is met de cursus begonnen, maar door zijn ziekte heeft hij die niet afgemaakt.
We kennen hem als een bevlogen amateur, die altijd bereid was om de helpende hand te bieden bij allerlei zaken.
Zo was hij onder andere vaak aanwezig bij de workshops op de scholen.
We zullen hem missen in onze afdeling en wensen zijn familie alle sterkte toe met dit grote verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A-11),

Albert Bloeming (PA0ABE), voorzitter.

 


 

OM George van Ravensberg (PA3COI), Silent Key

PA3COIOM George van Ravensberg (PA3COI), Silent Key Op 10 september 2011 is overleden op 89 jarige leeftijd George van Ravensberg (PA3COI).

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader George van Ravensberg.

 


 

OM Bert van Osch (PA1MOU, ex. PE1MOU), Silent Key

Op 7 augustus 2011 is plotseling overleden Bert van Osch (PA1MOU).

Bert was een zendamateur in hart en nieren. Hij was altijd bereid andere amateurs met raad en daad te helpen.
Voor de VERON afdeling Meppel, A32 heeft hij in het verleden een aantal lezingen gegeven o.a. over zelfbouw voedingen.
Veertien dagen geleden melde Bert zich nog in de Meppelronde in.
Wij zijn Bert veel dank verschuldigd en zullen hem nu missen.
Hij is slechts 53 jaar geworden.
De leden en het bestuur van de afdeling Meppel wensen zijn XYL Annet en zijn kinderen Theo, Koen en Eva heel veel sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen.
Moge Bert rusten in vrede.

Frits van Schubert (PA3FYS),

secretaris VERON afdeling Meppel (A-32)

 


 

OM Dirk Wolvetang (PA0WOL), Silent Key

Op donderdag 28 juli 2011 is op 89 jarige leeftijd overleden ons afdelingslid Dirk Wolvetang (PA0WOL)

Dirk (Diederik) was een regelmatige bezoeker van onze afdelingsavonden, waar hij de lezingen geïnteresseerd en kritisch volgde.
Ook tijdens de feestavonden was hij een geziene bezoeker.
Dirk was ook lid van het OTC.

In Electron van het jaar 1988 heeft een serie van vier door hem vertaalde artikelen gestaan over de voortplanting van elektromagnetische golven, oorspronkelijk verschenen in “Neues von Rohde & Schwarz” in 1986, van de hand van Axel Stark.

Door omstandigheden en later zijn zwakke gezondheid was hij de laatste jaren niet meer actief.

Woensdag 3 augustus werd te Alphen a/d Rijn afscheid van PA0WOL genomen.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Leiden (A-28),

Jaap van Duin (PA7DA), voorzitter.

 


 

OM Jan van Drunen (PA0PKC), Silent Key

OM Jan van Drunen (PA0PKC), Silent Key Met groot leedwezen maken wij bekend dat OM Jan van Drunen (PA0PKC) gedurende zijn vakantie in Friedrichshafen, Bodenseetreffen 2011 en Zwitserland, Swiss Science Technorama in Winterthur tijdens zijn slaap in een hotel is overleden, waarschijnlijk op 1 juli 2011.

We zullen onze ‘freelance comnist & parodist’ Jan-PA0PKC nooit meer horen tijden de HGLborrelRONDE met zijn unieke en met humor doorspekte bijdragen.

We wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Dat Jan moge rusten in Vrede.

Namens leden en bestuur van de VERON,

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Olivier van der Velden (PA0AHO), Silent Key

Ons bereikte het droevige nieuws dat op vrijdag 13 mei 2011 op 82 jarige leeftijd plotseling is overleden OM Olivier (Ollie) van der Velden (PA0AHO).

In de 60’er jaren was Ollie al actief als zendamateur vanuit Rotterdam. En later vanuit Numansdorp was Ollie in 1980 ook betrokken bij de oprichting van de VERON afdeling Hoekse waard. Hier vervulde hij in de begin periode enige jaren een bestuursfunctie als penningmeester. Hij was een trouw lid van de VERON afdeling Hoekse Waard, en was zelfs al meer dan 50 jaar lid van de VERON Nederland. Ook heeft hij de Scouting in Numansdorp vele jaren geassisteerd tijdens de Jota. En menig amateur heeft met hem een verbinding gemaakt als hij in Frankrijk op de camping verbleef. In 1998 stond hij ons met raad en daad terzijde tijdens de oprichting van de ATV repeater PI6VHW in Puttershoek. Ollie is tot eind vorig jaar nog actief met de radio hobby bezig geweest. Vorig jaar was hij zelfs nog gestart met digitale communicatie op de korte golf via de geluidskaart en hebben twee zendamateurs uit zijn woonplaats zijn mast in het voorjaar nog gereviseerd (voorzien van een aantal nieuwe antennes, coax kabels etc.)

Wij zullen Ollie missen en wensen zijn echtgenote en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Hoekse Waard (A-52),

Wim Bravenboer (PA3BB), secretaris.

 


 

OM Willem van de Berg (PA0WLM), Silent Key

Op 3 mei 2011 is van ons heen gegaan OM Willem van de Berg (PA0WLM).

Willem is jaren lang secretaris, voorzitter en bestuurslid geweest, dit deed hij altijd met veel plezier.
Bij elke bijeenkomst en activiteit van onze afdeling was Willem er om het geheel in goede banen te leiden.

Willem was niet alleen radioamateur maar ook een zelfbouwer in hart en nieren, hij nam vaak een zelf gebouwd knutselwerkje mee naar de bijeenkomsten en kon hier over van alles vertellen.

Ook was Willem een behulpzaam mens, hij heeft daarbij menig mede-amateur geholpen bij het halen van de zendmachtiging.

Helaas ging het het laatste half jaar niet meer zo goed met Willem en na een niet te winnen strijd is hij op 79 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen de familie en vrienden van Willem van den Berg (PA0WLM) veel strekte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Zeeuws-Vlaanderen (A47),

Menno Burg (PD4X), secretaris.

 


 

OM Willem-Jan Schots (PA0CYA), Silent Key

Op woensdag 27 april 2011 is overleden ons afdelingslid OM Willem-Jan Schots (PA0CYA).

OM Willem-Jan Schots (PA0CYA), Silent Key Willem heeft jarenlang deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur van de VERON afdeling Dordrecht en was sinds 1986 drager van de gouden speld. Hij was radioamateur in hart en nieren, een marconist en heeft vele radioamateurs geholpen het morseschrift onder de knie te krijgen. Zelf was Willem altijd actief in QRP en dan alleen in CW.

Buiten dat Willem een echt en actief radioamateur was, was hij ook een begenadigd amateurkunstschilder. Hij was een zeer productief schilder en werkte in vele technieken. Zijn geboortestreek, de Zaan, was een geliefd onderwerp.

Een veelzijdig man, en voor onze vereniging een radioman van het eerste uur.

Willem is kort voor zijn 82ste verjaardag overleden.

We zullen Willem als afdelingslid en radiovriend erg missen en wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Dordrecht (A-12),

Arie Rietveld (PD0ARI), secretaris.

 


 

OM Piet de Vries (PA3CZV), Silent Key

Op maandag 18 April 2011 is na een langdurig ziekbed van 5 jaar overleden OM Piet de Vries (PA3CZV).

Tijdens zijn middag dutje is mijn vader heen gegaan!

Mijn vader heeft in de begin jaren zestig gestudeerd bij PBNA om radio monteur te worden, maar tot zijn grote spijt heeft hij door omstandigheden deze opleiding niet af kunnen ronden. Echter de belangstelling naar de elektronica en zendapparatuur bleef, zo is mijn vader in de jaren 60 en 70 op het toen zeer illegale pad van de 27 MHz terecht gekomen, zijn roepnaam daar was “Bulletje” veel mensen uit die oude tijd zullen hem nog wel kennen.

Rond het jaar 1970 toen ik 11 jaar oud was ben ik samen met mijn vader een D cursus gaan volgen, eerst thuis daarna bij de Dortse elektronica club (DEC), die toen pas in een houten gebouwtje zaten. Ik heb daar de PD0 cursus gevolgd tezamen met mijn vader. Rond 1974 zijn wij beiden geslaagd als radio zendamateur voor het PD0 examen wat toen ook al niet gemakkelijk was. We kregen toen de 6 D kanalen toegewezen.

Zowel mijn vader, als ik zelf mijn broer en mijn vrouw zijn ook met het radio amateur virus besmet geraakt.

Nog velen jaren heeft mijn vader van het radio amateuristische mogen genieten. Maar tot een aantal jaren terug heeft hij de hobby niet meer uit kunnen voeren. Mijn vader zou spoedig 76 jaar worden maar heeft dit helaas niet gehaald.

Dirk (PA3FSY), Henk (DP0INJ) en Suzan (PD0RLC), te Zevenbergen.

 


 

OM Jaap Pastijn (PA0JPH), Silent Key

Op zaterdag 26 maart 2011 is OM Jaap (PA0JPH) overleden.

Hij overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Jaap is 77 jaar geworden. Hij was werkzaam als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen en daarvoor bij de elektronicawinkel Radio Gooiland in Hilversum. Hij was zendamateur in hart en nieren. Samen met zijn XYL Hannie (PA3BNV), die helaas veel te vroeg is overleden, behaalden ze de begeerde A machtiging. Ze zaten samen maanden naar de cassettebandjes te luisteren en de CW toontjes te ontcijferen.

Vooral in het verleden was hij zeer actief in het Gooi, maar hij had ook nu nog veel contact met een aantal van onze leden. Uit de reacties op onze website blijkt ook wel dat hij nog heel bekend was en komen er allerlei anekdotes boven water. De radiohobby raakte op de achtergrond na het overlijden van Hannie, maar de laatste jaren was hij weer actief en heeft hij zijn roepletters weer aangevraagd en teruggekregen.

Jaap mocht 77 jaar oud worden. We zullen hem missen, wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling `t Gooi (A-15),

Hans Smit (PA3FYG), secretaris.

 


 

OM Jaap Pastijn (PA0JPH), Silent Key

Op zaterdag 26 maart 2011 is aan de gevolgen van een herseninfarct overleden OM Jaap Pastijn (PA0JPH).

De zo karakteristieke stem van Jaap zullen we niet meer horen, een radiozendamateur in hart en nieren. Ik leerde Jaap en Hannie kennen in het begin van de 80er jaren doordat we samen, (Hannie) en ik, op de cursus zaten in het Van Randwijckhuis ontstond er een goed contact met dit radio echtpaar. Toen we dan ook samen naar het zendexamen gingen in Utrecht was de blijdschap compleet na het controleren van de antwoorden, bleken we allebei geslaagd, uiteindelijk resulterend in de A-machtiging. Voor Hannie werd het PA3BNV, een gezellige tijd volgde met veel hobby plezier, zoals het ondermeer uitzetten van de vossenjacht zender gemonteerd aan de overwegspoorboom van station Soestduinen. Wat een gezoek is dat geweest, elke keer werd die vos hard en dan weer zacht, doordat die bomen open en dicht gingen. Een geniale plek zo bij het QTH van Jaap en Hannie, zij woonden op het station Soestduinen. We hebben nog lang nagepraat die avond.

Jaap was een techneut en kon de dingen ook heel praktisch uitleggen, dan was het direct duidelijk. Toen Hannie een aantal jaren later veel te vroeg plotseling overleed, was dat een klap voor Jaap en het werd stil om hem heen. Toch heeft Jaap de hobby jaren later weer opgepakt en de laatste jaren was hij weer actief. Hij had er weer plezier in.

Jaap mocht 77 jaar oud worden. We zullen hem missen, wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Amersfoort (A-03),

Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitter en Koos Sportel (PA3BJV).

 


 

OM Peter Lundahl (PA0PAZ), Silent Key

Op 21 februari 2011 is onverwachts overleden OM Peter Lundahl (PA0PAZ).

OM Peter Lundahl (PA0PAZ), Silent Key Geboren en getogen in Amsterdam werd Peter al op jonge leeftijd zendamateur. Zoals gebruikelijk in die tijd bouwde hij zijn eigen zendontvanger toen hij nog op school zat.

Als operator van PE2EVO, het zendstation van het Evoluon, is Peter een van de weinige professionele zendamateurs geweest. Hij ontwikkelde zich tot computerdeskundige en ontwierp zijn wereldberoemde P-2000 programma voor een perfect morse seinschrift.

OM Peter Lundahl (PA0PAZ), Silent Key We herinneren Peter ook van de vele maandagavonden die hij doorbracht in clubgebouw “De Ketting”, waar hij vele cursisten klaarstoomde voor de fel begeerde zendmachtiging. Jarenlang organiseerde hij de ‘super vonkenboer’ wedstrijd op de Dag van de Amateur. Telkens bedacht hij een nieuwe verassing om het de snelheidsduivels lastig te maken. Voor deze en vele andere activiteiten ontving Peter in 2000 als blijk van waardering een Gouden Speld van de VERON.

Peter was erg praktisch ingesteld, bij Josine en Peter thuis vond je vele slimme uitvindingen die nuttig en vooral leuk waren. Hij hield van mensen en van reizen.

Een paar jaar geleden verhuisden Peter en Josine van Waalre naar Zeeland, om dichter bij hun (klein)kinderen te wonen.

Onze gedachten gaan uit naar Josine en de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Eindhoven (A13),

Henk Hamoen (PA3GUO), secretaris.

 


 

OM Jaap de Zeeuw (PE1IKM), Silent Key

(drager van de gouden VERON speld)

Wij ontvingen het droevige bericht dat op vrijdag 18 februari 2011 op 66 jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid en oud-bestuurslid OM Jaap de Zeeuw (PE1IKM).

OM Jaap de Zeeuw (PE1IKM), SK (drager van de gouden VERON speld) Hoewel Jaap niet zo veel op de band te horen was luisterde Jaap wel regelmatig op 145,575 de Hoeksewaardse frequentie. Ook op de afdelingsbijeenkomsten was hij vaak van de partij.

Jaap begon in 1983 als bestuurslid en werd in 1985 penningmeester van onze afdeling. In 1999 ontving hij de gouden VERON speld als blijk van waardering. Pas na 26 jaar penningmeester vond hij het mooi geweest. Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid anderen te helpen en zo nodig te adviseren vooral op bouwtechnisch gebied. OM Jaap de Zeeuw (PE1IKM), SK (drager van de gouden VERON speld) Bestuursvergaderingen mochten in zijn bedrijfskantine plaatsvinden, en ook cursus mocht daar gegeven worden. Ook heeft hij enorm veel assistentie en advies gegeven bij plaatsen van de VERON mast bij Scouting Puttershoek. Verder heeft hij de contestgroep materialen geschonken en heeft deze groep apparatuur mogen lenen voor de opbouw van de contest locatie. De ATV repeater kreeg na 5 jaar radio stilte alsnog een onderkomen op het dak van Jaap zijn bedrijf. We zullen Jaap als afdelingslid enorm missen, maar ook zijn kordate optreden als er iets moest gebeuren.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familie en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Hoekse Waard (A-52),
Evert van Belle (PA3FXY), voorzitter.
Wim Dorst (PA3GMM), secretaris.