Silent Key in 2012; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2012

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Arend Oosterink (PA3BAZ), Silent Key

OM Arend Oosterink (PA3BAZ), Silent KeyAan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven is afgelopen woensdag 28 november 2012 Arend Oosterink (PA3BAZ) overleden.

Arend is jaren voor de regio onze trouwe QSL manager geweest. Velen jaren heeft Arend met liefde dit tot in de puntjes verzorgt. Tevens had Arend ook de afdeling Woerden onder zijn hoede.

Arend is nog onderscheiden door onze vereniging met een bijzonder boek. Dit als dank voor zijn trouwe diensten de afgelopen 35 jaar als QSL manager.

Wij wensen de familie en vrienden van Arend sterkte toe met dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Utrecht (A08),

Marco van Dijk (PE2MC), Secretaris

 


 

OM Hub Geurts (-), Silent Key

OM Hub Geurts (-), Silent Key Op 27 november 2012 bereikte ons het droeve bericht dat Hub Geurts, vanaf het eerste uur lid van de Radio Elektronica Club, is overleden.

Hub heeft op de talrijke clubavonden met veel enthousiasme meegedaan en zich als kenner van het radioamateurisme met zijn kennis ingezet voor onze club.

Zijn gezondheid ging in snel tempo achteruit. Hij mocht 81 jaar worden.

Hub, hartelijk dank voor je inzet. We zullen je missen!

We wensen Joke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in het verwerken van het verlies.

Namens de ‘Radio Elektronica Club’ (REC), Culemborg

Jack van de Weerd (PA3JWC)

 


 

OM Frans Molle (PA0MOL), Silent Key

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 25 november 2012 Frans Molle (PA0MOL) uit Eemnes is overleden.

Hij was lange tijd woonachtig in Bussum en een zeer actieve amateur in `t Gooi. Vanaf 1959 tot 1988 heeft hij vrijwel continu diverse functies gehad in het bestuur van de afdeling `t Gooi. Hiervoor heeft hij in 1988 een gouden speld ontvangen.

Frans heeft de leeftijd van 89 jaar behaald. Bij de begrafenis op 30 november hebben enkele vertegenwoordigers van onze afdeling afscheid van hem genomen.

Wij wensen nabestaanden en vrienden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling `t Gooi (A15),

Hans Smit (PA3FYG), Secretaris

 


 

OM Hans Bücher (PA0SEX), Silent Key

Afgelopen zaterdag ontving het bestuur van de VERON afdeling Amsterdam het trieste bericht dat op vrijdag 16 november 2012 om 18:50 uur OM Hans Bücher (PA0SEX), op 76 jarige leeftijd, thuis in alle rust is overleden.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amsterdam (A04),

Tjerry Hoonakker (PA4T), Secretaris

 


 

OM Berend Germ Schut (PA3DYT), Silent Key

Op 4 november 2012 overleed plotseling ons afdelingslid OM Berend Germ Schut (PA3DYT).

Bennie is omstreeks 1985 zendamateur geworden, verkreeg al eerder de (toen) C-licentie en deed daarna snel het morse-examen om PA3DYT te worden.

Bennie was niet zo vaak actief, maar kwam met enige regelmaat ‘s-avonds laat nog even op de band om de dag door te nemen. Door andere activiteiten kwam hij niet zo vaak op de afdelingsavonden, maar zijn antennes en de technische aspecten daarvan, maakten indruk.

Bennie was een hartelijk persoon, wilde altijd wel iemand helpen, zoals hij zelf geholpen was om zendamateur te worden. Zijn laatste QRV amateuractiviteiten waren op de 4 meter band en hij had nog grote plannen met de zendhobby. Hij overleed te vroeg.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht toe in het dragen van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Groningen (A19),

Namens leden en bestuur van VRZA afdeling Groningen (9),

Harm K. Schutte (PC5BV), Voorzitter V2G (gecombineerde afdelingen)

 


 

OM Henny Fontijn (PD0IIA), Silent Key

OM Henny Fontijn (PD0IIA), Silent Key Wij ontvingen het droeve bericht dat op maandagmorgen 22 oktober 2012 ons afdelingslid Henny (PD0IIA) plotseling is overleden.

Vele decennia is Henny binnen de afdeling Centrum actief geweest als bestuurslid en voorzitter. Ook organiseerde hij de jaarlijkse radiomarkt in de Veemarkthallen. Rond de kerstweek trad hij op als veilingmeester om de ingebrachte tweedehands radiospullen tegen opbod te verkopen. Hij was een graag gezien lid op de clubavonden.

Het was een voorrecht om Henny in onze vereniging te hebben gehad.

Wij wensen zijn vrouw Iet en hun zoon Mirco veel sterkte bij het dragen van dit verdriet.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Centrum (A08),

Namens leden en bestuur van VRZA afdeling Utrecht,

Marco van Dijk (PE2MC), Secretaris

 


 

OM Peter van Nieuwland (PA0PVN), Silent Key

Op 12 september 2012 is na een kortstondige ziekte overleden OM Peter van Nieuwland (PA0PVN).

We herinneren Peter niet zozeer van verbindingen, maar vooral van de bijeenkomsten op maandagavond in “De Ketting”.

Hij kwam altijd graag naar de lezingen en was daar een geliefde gesprekspartner. Peter viel vooral op door zijn enorme kennis, zowel theoretisch als praktisch. Een hulpvaardige, aardige man die we graag in ons midden hadden.

We zullen het vanaf nu moeten doen zonder zijn kwinkslagen tijdens de lezingen. Ook zullen we nu zelf de overgebleven spullen van een veiling moet opruimen. Maar vooral zullen we zijn vriendschap missen – hij was één van ons.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Eindhoven (A13),

Henk Hamoen (PA3GUO), Secretaris

 


 

OM Jo de Vink (PA0JDV), Silent Key

Op 5 september 2012 is op 79 jarige leeftijd overleden OM Jo de Vink (PA0JDV).

Jo was niet zo vaak op de band te horen, maar hij kwam zolang hij kon, trouw naar onze verenigingsavonden.

Wij wensen zijn echtgenote Riky en zijn kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Deventer (A10),

Miriam Somers (PA2MI), Voorzitter

 


 

OM Jaap van Gelder (NL612), Silent Key

De afdeling heeft kennisgenomen van het overlijden op 13 juli 2012 van ons afdelingslid OM Jaap van Gelder (NL612).

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Hieronder vindt u een memoriam dat zijn broer heeft geschreven voor het Electron van november 2012.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Gert van Loo (PA2LO), Secretaris

 


 

OM Jaap van Gelder (NL612), Silent Key

Op 13 juli is overleden OM Jaap van Gelder (NL612).

Jaap, mijn broer, was een fervent luisteramateur. Dit gaat terug naar de jaren 60. We woonden toen op Curaçao. Daar werd geluisterd naar de Wereldomroep. Dit groeide uit tot het luisteren naar andere omroepstations. Er werden rapporten gestuurd. Door contact met een lokale radioamateur werd ook op de amateurbanden geluisterd. Dit allemaal toen nog met omroepontvangers in AM. We deden toen veel samen.

Jaap ontwikkelde zich echter mentaal niet goed. Trok zich vaak terug. Uiteindelijk adviseerden artsen mijn ouders om Jaap naar Nederland te sturen voor behandeling.

In Nederland bleef hij actief. Met een kortegolftransistorradio en simpele antennes luisterde hij fanatiek op de banden. Hij werd VERON-lid en vroeg een luisternummer (NL-nummer) aan. Hij bouwde pre-selectors om de ontvangers gevoeliger en selectiever te maken. Zijn interesse ging uit naar de lagere banden: 80, 40 en 160 m. Een keer won hij de eerste prijs in een SLP-contest. Hij stuurde rapporten naar DX-press.

Het duurde even voor er een diagnose gesteld was. Dit bleek schizofrenie te zijn. In die tijd was daar nog weinig over bekend. Toen ik uiteindelijk met mijn ouders naar Nederland terug kwam is hij weer thuis komen wonen. Wel vervreemdde hij steeds meer van ons. Op een gegeven moment moest hij opgenomen worden in een inrichting. Hier is hij niet meer uitgekomen. Wel hielden we contact over de hobby. Wekelijks belde hij wat hij zoal gehoord had.

Hij had een moeilijk leven, maar de hobby gaf hem de mogelijkheid om ergens voor te gaan en dat deed hij met hart en ziel.

Hij ruste in vrede.

Jos van Gelder (PA3ANF)

 


 

OM Theo Gosselink (PE1AOE), Silent Key

Zondagmorgen 20 mei 2012, kort na zijn 68e verjaardag is onze vriend, afdelingslid en zendamateur in hart en nieren OM Theo Gosselink (PE1AOE) na een slopende ziekte overleden.

OM Theo Gosselink (PE1AOE), Silent Key Theo was van beroep stukadoor, een zwaar beroep, en alleen geschikt voor sterke mensen. Dat was Theo sterk en recht door zee. Je wist wat je aan hem had. Hij kwam voor zijn mening uit wat niet altijd door anderen werd begrepen. Theo, PE1AOE was technisch begaafd. Vele projecten kwamen uit zijn (grote) handen. Hij bouwde de eerste ATV repeater van Meppel en maakte hiervan compleet na te bouwen projecten. Zijn door hem ontworpen down- convertor werd alom geprezen. en nagebouwd zoals ook een complete ATV transceiver. Samen met één van zijn zoons, Theo junior PE1MTH vormde hij een perfect paar. Theo junior is een kei in het schrijven van programma’s o.a. om de processors te programmeren die in de ontwerpen werden toegepast. Niet alleen de ontwerpen waren prima na te bouwen, Theo besteedde ook veel aandacht aan het uiterlijk en liet iedere belangstellende hiervan mee genieten. Zijn behuizingen zagen er zeer professioneel uit. Naast zijn ATV hobby begon hij zich te interesseren voor Software Defined Radio. Na wat geëxperimenteer met bouw kits werden deze geperfectioneerd, soms helemaal uitgekleed en voorzien van nieuwe vaak uit Amerika afkomstige oscillatoren e.d. Wat uiteindelijk resulteerde in complete transceivers voor alle banden en uiteraard weer in prachtige behuizingen. Tijdens de DvdRA zijn zijn ontwerpen vaak getoond.

Ik persoonlijk (Frits, PA3FYS) verlies in Theo een goede vriend. We hebben vele gesprekken gevoerd over onze radio hobby, vliegvissen, tuinieren en tijdens zijn ziekte ook vaak over de zin van- en hoe we in het leven moeten staan. Hoewel we een totaal verschillende geloofsopvatting hadden konden we hierover met respect voor elkaars mening over praten. En zo hoort het ook. Ik mocht hem erg graag en zal hem heel erg missen.

Met Piet, PE1ADY heeft hij vele experimenten gedaan met o.a. SDR radio. Wat kon je veel van hem leren. Vaak was zijn uitleg moeilijk te volgen, maar uiteindelijk kwam er een werkend project uit voort.

Ook de leden en het bestuur van de VERON afdeling Meppel, A32 zijn hem veel dank verschuldigd. Met name de Repeater werkgroep MEP.

We wensen zijn XYL Riek, zijn kinderen Theo en Marco, en verdere familie heel veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Moge Theo rusten in vrede en daar zijn waar hij rotsvast in geloofde.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Meppel (A32),

Piet Hardenveld (PE1ADY) en Frits van Schubert (PA3FYS)

 


 

OM Frans Schniermanni (PA3CHW), Silent Key

Op 28 April 2012 overleed op 82 jarige leeftijd OM Frans Schniermanni (PA3CHW).

Begonnen als PD0AKA vervolgens PE1ALL en vervolgens vele jaren tot zijn overlijden als PA3CHW actief geweest, tevens jaren QSL-manager van afdeling 51.

Frans was de rust zelve en bezocht de clubavonden op de diverse locaties met grote regelmaat. Was vanaf de begin jaren lid van afdeling bergen op Zoom (1977) en actief binnen de club. Hij is op 2 mtr begonnen en was enkele jaren later voornamelijk actief op HF 10 -80 mtr in de mode CW. Eind jaren 90 was zijn belangstelling er ook voor de 70 cm en ATV op 23 cm.

De laatste jaren gaf zijn gehoor het beoefenen van de hobby enige belemmeringen, maar hij kwam ondanks dat regelmatig op de derde woensdag van de maand naar de verenigingsavond. Enkele jaren geleden is hij samen met zijn xyl naar het zorgcentrum Catharina verhuisd. Mede amateurs hebben er voor gezorgd dat er een 2 mtr set operationeel was.

We zullen Frans herinneren als een gemoedelijke en rustige amateur die altijd wel een praatje had.

Wij wensen zijn familie alle goeds en sterkte toe in het dragen van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Bergen op Zoom (A51),

Matthé Minheere (PD1AJZ), secretaris [ad interim]

 


 

OM Rinus Esveld (NL13132), Silent Key

Op 27 april 2012 is op 78-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Rinus Esveld (NL13132).

OM Rinus Esveld (NL13132), Silent Key Rinus was al heel lang geïnteresseerd in de radiohobby, getuige de verhalen die hij mij in de loop van de tijd vertelde, maar hij vond het wel een moeilijke liefhebberij. Ik weet niet meer precies wanneer het was dat ik hem voorstelde lid van onze vereniging te worden, nadat hij een HF- en een FM-ontvanger had aangeschaft en ook wat aan zelfbouw ging doen. Dankzij zijn wil en doorzettingsvermogen ontstonden er zo onder andere een actieve-antenne voor HF uit de ‘Electuur’, enkele interfaces om digitale modes via de PC te kunnen ontvangen, meerdere antennetuners en een dipool-antenne. Hij beluisterde vrijwel dagelijks de Amersfoortse repeater PI3AMF en was een zeer trouw meeschrijver van het Telexbulletin, dat tien jaar lang via dezelfde repeater onder de verenigingsroepletters PI4AMF op de dinsdagavonden werd uitgezonden en altijd meldde hij zich telefonisch aan.

Tegelijkertijd speelde de computer ook een rol. Zo’n apparaat werd niet gekocht, maar uit onderdelen samengesteld. In die XT- en AT-tijd met DOS als OS hebben we, al samenwerkend, heel veel geleerd en werden er vanzelfsprekend boeken aangeschaft, die een dieper inzicht verschaften in het besturingssysteem en de hardware.

Toch was deze man een zeer bescheiden mens, die ongaarne op de voorgrond trad. Zo bezocht hij ooit eenmaal een verenigingsavond, maar van een herhaling kwam gewoon niets, waardoor slechts weinigen hem kenden. De laatste jaren had hij wat zijn gezondheid betreft keer op keer pech door allerlei ongelukjes die hem overkwamen, omdat hij, vanwege een been-handicap, nogal eens onderuit ging, maar desondanks steeds weer opkrabbelde, totdat een ernstige ziekte hem trof en hem fataal werd.

Ik bewaar aan de vele jaren dat we contact hadden, zowel op technisch vlak, als persoonlijk, goede herinneringen aan hem en wens zijn XYL Wil, kinderen en overige familie sterkte en kracht om het verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Henk Teubler (PA1HT)

 


 

OM Bob Manheim (PA0BT), Silent Key

Op 22 april 2012 is overleden ons afdelingslid en oud-secretaris Bob Manheim (PA0BT).

OM Bob Manheim (PA0BT)Bob mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken en overleed aan de gevolgen van een longontsteking.

In 1947 werd hij secretaris van de VERON afdeling Amersfoort. De liefde voor Azië zat in zijn bloed. In de periode 1959 – 1961 werkte hij bij Philips India met als woonplaats Calcutta. Ook na zijn werk heeft hij er veel gereisd – met name in India en Thailand – en lezingen gegeven. Hij woonde er met zijn toenmalige echtgenote, zijn dochter en zoon.

Doordat Bob’s gezichtsvermogen achteruit ging is op zeker moment de radiohobby op een laag pitje komen te staan. In 2007 heeft Bob binnen onze afdeling nog wel een presentatie gegeven over “antennestand”, zijn zelfbouw antenne-indicator aangevuld met verhalen uit de “oude doos”. Zijn echtgenote, met wie hij 57 jaar gelukkig getrouwd is geweest, begeleidde hem toen.

Met Bob verliezen we een radioamateur van het eerste uur. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met het verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Hilde Sportel-Jansen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter

 


 

OM Bart Stoffelsen (PA2KWB), Silent Key

Op 20 maart 2012 is overleden OM Bart Stoffelsen (PA2KWB).

Ik kende Bart al uit de 70-er jaren, een zeer actief Radioamateur op de HF-banden met een groot antenne park op zijn grondgebied in Voorthuizen. Hij had er de ruimte voor en er werd dan ook flink wat draad uitgespannen, ook verticals waren daar opgesteld, zo kwam het natuurlijk dat zijn naam bekend was over de hele wereld.

Hij had ook prachtige roepletters, die al snel omgedoopt werd tot “PA 2 Kilo Witte Bonen”. Met deze bijnaam was hij dan ook alom bekend, zowel op de radio, als ook in het gewone gesprek, dan ging het altijd over ”Bart 2 Kilo Witte Bonen”.

Met zijn grote rijzige gestalte kon je hem niet over het hoofd zien en je kon er altijd terecht voor raad en daad, zeker als het over eindtrappen ging, daar wist Bart wel raad mee.

De laatste jaren is het wat stil geworden, we zullen zijn bijzondere kijk op de hobby gaan missen, Bart is 77 jaar geworden.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen, dat hij moge rusten in vrede.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

 


 

OM Wim Beekman (PA3AGZ), Silent Key

Op zondag 18 maart 2012 is overleden OM Wim Beekman (PA3AGZ).

OM Wim Beekman (PA3AGZ)Na een langdurige ziekte heeft Wim de ongelijke strijd verloren. Een strijd met hoop op genezing en tegenslagen.

Wim was een gedreven Radiozendamateur. Al in zijn vroege jaren had hij het verlangen om verre oorden te ontdekken. Tijdens zijn schoolgang op de Zeevaartschool droomde hij van een radiofunctie aan boord van een van onze grote koopvaarders. Zover is het nooit gekomen: Wim kwam aan wal te werken. De radio bleef wel zijn aandacht trekken en hij behaalde dan ook vrij snel de A-machtiging.

Ook de interesse voor radio aan boord van grote schepen bleef bestaan. Het resulteerde in een grote verzameldrift voor alles wat daarmee verwant was. Wim wist dan ook alles van de inrichtingen van de radiohutten en antennesystemen aan boord. Als er een open dag aan boord van zo’n schip was dan ging Wim er op af.

Ook de diverse radio-expedities volgde hij op de voet. Als dan later een filmverslag uitkwam dan bestelde Wim de video of DVD en zo bouwde hij een lijvige videotheek op van al deze DX-pedities.

Toen hij ziek werd, ging zijn aandacht alleen uit naar beter worden. Hij wilde graag weer naar het DNAT in Bad Bentheim gaan, waar hij een graag geziene gast was.

In Wim verliezen we een bevlogen Radiozendamateur met een groot hart voor de nautische wereld en alles wat er mee samenhangt. We zullen zijn aanwezigheid missen. Wim: je strijd is nu gestreden, je mag rusten. Wij wensen je een goede laatste reis: dat het geluid van de golven je mag begeleiden.

Onze gedachten gaan uit naar je kinderen en je trouwe metgezel Hennie. We wensen hen alle kracht en sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

 


 

OM Cor Ooijen (PD1AIH), Silent Key

Op 14 maart 2012 overleed op 49-jarige leeftijd OM Cor Ooijen (PD1AIH).

Cor werd begin maart naast zijn fiets gevonden bij terugkomst van zijn werk. Omdat onbekend was hoe lang hij daar al lag, werd bij aankomst van de ambulance direct begonnen met reanimeren. Helaas bleek in de dagen en weken daarna dat de situatie erg ernstig was; gevolgd door een hartstilstand na enkele weken.

Wij herinneren Cor als een enthousiast en altijd hulpvaardige mede amateur, waarbij zijn opgedane kennis van zelfbouw, vaak ging het dan om antennes, uitgebreid doorgegeven werd tijdens een afdelingsbijeenkomst. Cor was zo wie zo regelmatig te vinden op de afdelingsbijeenkomsten om daar zijn zelfgebouwde knutsels te tonen of er een mooie anekdote over te vertellen en ook op onze velddagen was hij present om daar de gezelligheid te verhogen met mooie verhalen en anekdotes. Verder was Cor regelmatig te vinden op HF en VHF/UHF waarbij hij regelmatig in een contest wat puntjes weggaf of je aanriep om een gezellig babbeltje te maken. Menig afdelingslid zal hier nog een mooie en vaak recente herinnering aan hebben. Helaas heb je je vriend en mede amateur Ad (PA3DNF) niet meer bij kunnen staan in de laatste slopende dagen van zijn ziekte.

We zullen je mooie zelfbouw projecten en anekdotes missen.

Wij wensen zijn vrouw, Jeannie sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Etten-Leur (A54),

Pascal) Breugelmans (PA1BR), secretaris

 


 

OM Ad Colée (PA3DNF), Silent Key

Op 3 maart 2012 overleed op 67-jarige leeftijd OM Ad Colée (PA3DNF).

Ad werd eind 2011 geconfronteerd met een ernstige ziekte, waarbij toch genezing in het vooruitzicht werd gesteld. Rond de jaarwisseling leek dat ook zo, de behandelingen waren succesvol doorstaan en Ad voelde zich weer heel goed. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn, snel daarna ging het slechter.

Wij herinneren Ad als een vriendelijk, bescheiden, en altijd hulpvaardige mede amateur. Hij was een bijzonder accuraat technicus, jarenlang werkzaam geweest op het Regionaal Centrum van de energievoorziening Zuid Holland. Bij de moderne ontwikkelingen daar had hij wel wat bedenkingen. Als ze niet op vakantie waren, was Ad regelmatig QRV, ook in de moderne digitale modes, de computer had in zijn radioshack een prominente plaats. Daarmee werden ook de weerbeelden gedurende vele jaren meegeschreven. Regelmatig werden door hem mooie zelfbouwprojecten gemaakt In het verleden was hij vaak op de afdelingsavonden van Etten Leur , de laatste jaren werden radio evenementen niet zoveel meer bezocht, maar amateurs individueel wel. Ad heeft nog zeer kort voor zijn overlijden kennis moeten nemen van de ernstige gezondheidssituatie van een van zijn beste radiovrienden, Cor (PD1AIH).

We zullen de, gemoedelijke, en prettige samenwerking enorm missen.

Wij wensen zijn vrouw, dochter en schoonzoon sterkte toe in het dragen van dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Etten-Leur (A54),

Pascal) Breugelmans (PA1BR), secretaris

 


 

OM Willem Polhout (NL10330), Silent Key

Op 11 februari 2012 is op 61-jarige leeftijd zeer plotseling overleden OM Willem Polhout (NL10330).

OM Willem Polhout (NL10330)Willem was in de 80-er en 90-er jaren een actief lid binnen onze afdeling. Hij ontplooide veel energie in de luisteramateursectie van de afdeling. Altijd samen met tijdgenoten (allen NL-ers) en allemaal actief met het beluisteren van alle banden. Tijdens contesten en velddagen: altijd was Willem erbij en verzette hij binnen die club heel veel werk.

Ook nam Willem zitting in het afdelingsbestuur. Hij behartigde de belangen van de luisteramateurs, verzorgde de afdelingsmaterialen en coördineerde het uitlenen van deze spullen. Daarnaast waren er de vele avonden waarin er gestudeerd werd voor de Novice machtiging, maar dat heeft voor Willem helaas niet tot een licentie mogen leiden. De laatste jaren was Willem wat minder actief met de hobby. Wij bewaren aan Willem mooie herinneringen. Hij blijft in onze gedachten en wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling Amersfoort (A03),

Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

 


 

OM Koos Oudshoorn (PA0KSO), Silent Key

Op 9 januari 2012 is op 92-jarige leeftijd overleden OM Koos Oudshoorn (PA0KSO).

Koos was tot zijn pensionering werkzaam als geluidstechnicus, onder meer in de Haagse studio van de NOS, vlak bij het torentje van de premier. Hij was bij de techniek in Hilversum bekend om zijn ludieke berichten bij het testen van verbindingen. Op radio-amateurgebied beleefde hij veel plezier in zijn zomerhuisje in de duinen. Koos was een actieve zelfbouwer. Zijn leven is overheerst geweest door constante zorg om zoon Paul, PA0PFH, die een actief lid was van de VERON PR-commissie. Paul kampte vanaf zijn geboorte met ernstige lichamelijke stoornissen. Koos heeft zich zeer ingespannen om zijn zoon te assisteren bij diens opleiding tot elektrotechnisch ingenieur aan de TH in Delft. Net toen het met zoon Paul wat beter leek te gaan, werd zijn eerste vrouw Bella ernstig ziek en kregen zij beiden, Koos en Paul, daar langdurig de zorg voor. Paul overleed kort na zijn moeder op tamelijk jonge leeftijd in 1997. Het leven van Koos is niet gemakkelijk geweest, maar op zijn hulp voor onze PR-commissie kon tot voor kort altijd gerekend worden, zoals bij de Dag voor de Radio Amateur en bij de amateur-zendexamens van de vroegere RDR in Nieuwegein. Koos drong zich nooit op de voorgrond maar vormde voor de VERON een waardevolle versterking.

Wij wensen zijn XYL Elvira en verdere familie alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Léon Kusters (PA1LK), voormalig voorzitter PR-commissie.