Silent Key in 2010; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2010

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Cornelis (Kees) Mol (PA0CMH), Silent Key

Op 23 december 2010 is OM Cornelis (Kees) Mol (PA0CMH) op 85 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

pa0cmh-1Kees was actief als radiozendamateur vanaf 1952. Zijn zender van het eerste uur was een AM zender met een 7193 buis uit een 19 set welke 10 wat RF produceerde. Als ontvanger gebruikte hij een vliegtuigontvanger type 7876 die na het omtrekken van 136 MHz, op 144 MHz zijn werk deed.

Kees was een man van deze tijd en groeide mee met de veranderingen. Hij toonde belangstelling in de nieuwe digitale technieken en maakte verbindingen in sstv, psk en zijn laatste snufje ros.

pa0cmh-2In de afdeling Rotterdam-Zuid vervulde OM Kees enige jaren de functie als voorzitter.

Hier poseert Kees (in het midden) met de bestuursleden van die tijd. Op de verkopingen was hij een graag gezien gast want Kees had altijd wel iets (nostalgisch) aan te bieden.

In kees verliezen wij niet alleen een OM, maar ook een vriend die altijd met raad en daad voor zijn medemens klaar stond.

Wij zullen zijn stem op 144.525 MHz missen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

 


 

OM Dominic Hoogsteder (PA0DHN), Silent Key

Op 22 december 2010 is op 87-jarige leeftijd overleden ons (oud bestuurs) lid OM Dominic Hoogsteder (PA0DHN).

pa0dhnBegonnen als NL862 in Nijmegen was Dominic in de loop der jaren een actief en gewaardeerd (bestuurs)lid van diverse afdelingen van onze vereniging.

Zo lang zijn gezondheid het toeliet kwam Dominic graag naar de afdelingsbijeenkomsten.

In de beginjaren van zijn machtiging maakte hij heel wat ‘nachtuilen’ QSO’s. Actief op vele banden met telefonie, telegrafie en later ook met PSK31.

Zijn brede belangstelling liep van Benelux QRP club tot DIG 1536 maar omvatte ook vossenjachten (oude stijl). Ook de VERON Pinksterkampen werden met kinderen bezocht.

Wij zullen Dominic als afdelingslid missen en wensen zijn familie en allen die hem na stonden veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Nijmegen (A-35),

Volker van Hoorn (PA0VVH), voorzitter.

 


 

OM Bé Jansen (NL10305), Silent Key

Ons bereikte het bericht dat afgelopen weekend (18-19 december 2010) ons lid OM Bé Jansen (NL10305) te Drachten is overleden.

Tijdens zijn loopbaan op de vliegbasis raakte hij geïnteresseerd in de radio en werd daarna luisteramateur en lid van de VERON. Bé was van 1994 tot 2003 secretaris van onze afdeling. Zijn notulen van de afdelingsbijeenkomsten en vergadering waren altijd tot in de puntjes verzorgd.

We wensen zijn vrouw en dochters veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Friese Wouden (A-63),

Kor de Vries (PA0KDV), Oud-bestuurslid A63.

 


 

OM Jan Woortmeyer (PA0YW), Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 85-jarige leeftijd ons oud-lid OM Jan Woortmeyer (PA0YW) op zaterdag 18 december 2010 in Leeuwarden is overleden.

Jan was een praktische techneut in hart en nieren en had zo z’n eigen opvattingen en oplossingen voor technische vraagstukken. In de jaren dat hij actief was binnen de afdeling, stond hij velen met raad en daad bij.

“Yankee Whisky” was tot 2008 lid van onze afdeling, maar vanwege een slechter wordende gezondheid kon hij niet meer naar de maandelijkse bijeenkomsten komen en werd lid af. Wel was hij nog op de Friese Radio Markt in 2009 op bezoek. Later dat jaar was het duidelijk dat Jan een punt achter de radiohobby zette. Vele van zijn spullen zijn zo in andere amateurhanden overgegaan.

We wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens leden en bestuur van VERON Afdeling Friese Wouden (A-63),

Kor de Vries (PA0KDV), Oud-bestuurslid A63.

 


 

OM Leendert Nietveld (PA7LN), Silent Key

In de nacht van zondag op maandag 22 november 2010 is Leendert-Jan Nietveld (PA7LN) in het ziekenhuis te Ede op 66 jarige leeftijd overleden.

Leendert was een actief zendamateur met veel interesses. Met grote inzet heeft hij een aantal jaren het voorzitterschap van de afdeling Wageningen uitgeoefend. Hij beschikte over een veelzijdige technische kennis waar zijn mede amateurs volop van konden meeprofiteren. Hierdoor was hij ook actief in het militaire Verbindingsmuseum in Ede.

We zullen Leendert missen en we wensen zijn vrouw Siska, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Wageningen (A-43),

Mans Jansen (PA0MBJ), voorzitter.

 


 

OM Jacob (Jappie) Harsta (PD2LNB), Silent Key

Diep geraakt zijn wij door het plotseling overlijden op zaterdag 20 november 2010 van ons afdelingslid OM Jacob (Jappie) Harsta (PD2LNB) in de leeftijd van 52 jaar.

Jappie was zeer actief in rondes en met contesten waar hij menig puntje weg gaf.

Ook met ATV had zijn grote belangstelling.

Zeer gewaardeerd door zijn hulp als er weer iets te doen was.

Zijn stem zullen we missen.

Een markante OM is heengegaan.

Wij wensen Tjalina en haar familie veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Friese Meren (A-62),

Skelte v/d Hoek (PE2SKE), secretaris.

 


 

OM Frits Grimm (PE1RSZ), Silent Key

Op dinsdag 16 november 2010 is op 81-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Frits Grimm (PE1RSZ).

pe1rszFrits was een trouw bezoeker van de afdelings avond de SOOS. Na zijn verruiming van de machtiging naar F heeft het heel wat moeite gekost om Frits zijn antenne park bij de Gemeente te legaliseren. Maar uiteindelijk is het begin dit jaar dan gelukt na vele jaren om alle papieren te krijgen. Hiermee gingen de activiteiten op HF met sprongen omhoog en vele QSL kaarten kwamen binnen. Lang heeft het niet mogen duren. We zullen Frits missen op de SOOS en zijn markante stem in de Hunebedronde van zondagmorgen.

Rust zacht.Namens leden en bestuur VERON afdeling Assen (A-67),

Gerard Nieboer (PA1AT), QSL Manager.

 


 

OM Otto Kühn (PA9OK), Silent Key

Tot onze grote ontsteltenis is OM Otto Kühn (PA9OK) op 31 oktober 2010 vrij plotseling overleden.

Bij Otto was een tijd geleden een ernstige ziekte geconstateerd maar na een medische ingreep ging het toch wel weer redelijk goed met hem. Zijn toestand verslechterde plotseling en hij werd in het ziekenhuis opgenomen waar hij binnen een week na opname overleden is op 71-jarige leeftijd.

Otto was duidelijk uit het goede amateurhout gesneden. Hij had zelf een prachtige uitschuifbare antennemast geconstrueerd waarop hij een minibeam had gemonteerd en waarmee hij veel verbindingen maakte.Zijn experimenten met dubbel-acht loops voor de HF banden hadden grote belangstelling zowel in Nederland als daarbuiten. Op zijn website deed hij uitgebreid verslag van zijn experimenten en trok daarmee veel bezoekers.

Bij de maandelijkse ronde van de Wageningse verenigingszender van de VERON, PI4WAG, was Otto één van de trouwste inmelders. Hij ontbrak zelden of nooit op onze verenigingsavonden en had daar regelmatig een waardevolle inbreng. Collega amateurs deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

De VERON afdeling Wageningen verliest in hem een zeer gewaardeerd lid. Wij zullen hem erg missen. Onze gedachten van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Riet en hun zoons, schoondochters en kleinkinderen en wensen hen alle sterkte toe om dit onverwachte verlies te dragen.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Wageningen (A-43),

Mans Jansen (PA0MBJ), voorzitter.

 


 

OM Weit Lap (PA3ESF), Silent Key

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van ons afdelingslid OM Weit Lap (PA3ESF) op 27 oktober 2010, op de leeftijd van 55 jaar.

rouwkaart_pa3esfWeit was Koninklijk onderscheiden op 29 mei 2010 als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Weit is zeer actief geweest in het verenigings- en dorpsleven. Zo was hij 28 jaar lang de Sint in Ureterp en wijde omgeving. Het postuur en de lage stem zaten hem natuurlijk mee. Vele jaren  was hij betrokken bij de jaarlijkse dorpsfeesten in zijn Woonplaats Ureterp. Sinds hij in 1985 lid werd van de VERON heeft hij daar veel activiteiten ontplooid. Zo begon hij alras met RTTY uitzendingen en runde tussen 1988 en 2003 wekelijks het WLRB bulletin, dat grote regionale bekendheid genoot en zo’n 50 deelnemers had. Het werd gelijk ook maar in Packet Radio verspreid. Daarnaast was Weit van 1998 tot 2004 voorzitter van onze afdeling. Ook heeft hij bijgedragen aan het in stand houden van het draadloze internet netwerk in Ureterp en zong hij enige jaren in het Ureterper Mannenkoor.

Maar we kennen Weit bijna allemaal het best als de man van de jaarlijkse Friese Radio Markt in Beetsterzwaag. 10 jaar lang was hij commissievoorzitter en marktmeester. Mede door zijn tomeloze inzet is de FRM één van bekendste en meest gewaardeerde radiomarkten geworden. Daarnaast was Weit meestal met XYL Froukje en “de sleurhut” present op de VERON pinksterkampen en op de velddagen van PI4EME. Was het niet om actief mee te contesten, dan wel vanwege de gezelligheid! Ook op de afgelopen HF-velddagen genoot hij zichtbaar van de beide bezoeken die hij er bracht. En dat met de weet dat het niet meer goed zou komen. Zo monter als Weit altijd was, heeft hij tot voor kort nog actief bijgedragen aan de radiomarkt; de flyers en toegangsbiljetten voor de FRM van volgend jaar werden alvast maar klaargemaakt. En zo ook nog wat websites voor anderen.

Vanwege zijn bijzondere verdiensten werd Weit op de FRM van 29 mei 2010 koninklijk onderscheiden.

Wij hebben veel respect voor de wijze waarop hij met zijn ziekte omging. Er was een bijzonder sterke wil en positieve instelling die hem zo lang op de been hield. Hij was daar onlangs zelf nog verbaasd over. Hij was ook zeer besluitvaardig in het regelen van zaken voor de toekomst zonder hem. Dat moest vooral geen probleem vormen.

We verliezen met hem een innemende persoonlijkheid, die anderen wist te inspireren om in teamverband mooie dingen te realiseren.  Met respect blijft hij in onze gedachten.

Wij wensen, Froukje, Freerk, Wietske en Klaas en naaste familie veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – “Friese Wouden” en medewerkers van de Friese Radio Markt te Beetsterzwaag,

Kor de Vries (PA0KDV)

 


 

OM Weit Lap (PA3ESF), Silent Key

Op 27 oktober 2010 is op 55-jarige leeftijd overleden mijn radiovriend OM Weit Lap (PA3ESF).

Samen met Weit zette ik een RTTY-mailbox op op 27 MHz en daarbij verzorgde Weit de verzending van het World Link RTTY Bulletin (WLRB) in de Zuid-Oosthoek van Friesland en daarbuiten op 145.300 MHz.

Ik heb grote bewondering voor de manier waarop Weit omging met zijn ziekte.

Ik wens de kinderen en familie sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Henk Bron (PD0RJZ),

Radiovriend WLRB.

 


 

OM Jaap Tooms (PA3BNQ), Silent Key

Op 12 oktober 2010 is op 67-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Jaap Tooms (PA3BNQ).

Na kort ziek zijn geweest is van ons heen gegaan OM Jaap Tooms (PA3BNQ). Jaap was lid van onze vereniging en bezocht met regelmaat onze bijeenkomst avonden in Groningen. Jaap was met zijn radio amateur hobby actief op vooral de korte golf banden.

Wij wensen de kinderen en familie sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Groningen (A-19),

Jan Musch (PE2JMR), secretaris.

 


 

OM George de Bruin (PA0YG), Silent Key

Na een ziekbed van enkele maanden is OM George de Bruin (PA0YG) op 11 oktober 2010 op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Voorburg overleden.

kanaal-3700Wij gedenken een markant figuur die door zijn grote interesse in alles wat met radiotechniek te maken had, veel amateurs van advies kon dienen. Zelfs op hoge leeftijd.

George heeft in 1949 zijn machtiging gehaald en hij had een speciale band met radiozendamateurs. Zijn schoonvader was OM F. Brouwer (PA0BZ), de eerste particulier gelicenseerde radioamateur.
In de jaren ’50 en ’60 heeft OM George artikelen gepubliceerd in Electron. Zijn interesse ging uit naar microgolven. Zo heeft hij na de oorlog meegeholpen met het repareren van het door de Duitsers achtergelaten radarsysteem in Kootwijk. George heeft daar veel experimenten meegedaan en uiteindelijk is mede door zijn inzet de radiotelescoop te Dwingelo ontwikkeld. Hij heeft daarmee bijgedragen aan het succes van het werk van OM C.A.M. Muller (PA0CAM).

Samen met PA0CAM heeft hij de theorie van Henk van de Hulst onderbouwd, toen zij het bestaan van de waterstofspectraallijn op een frequentie van 1420 MHz ook daadwerkelijk hadden aangetoond.
Ook op zijn QRL, het Fysisch Laboratorium van TNO, is George uitgegroeid tot een grote specialist op microgolf gebied.

Tijdens de watersnood ramp in 1953 heeft hij met veel inzet ondersteuning verleend aan het berichtenverkeer tussen Den Haag en de getroffen gebieden in Zeeland en West-Brabant. Gelet op het grote aantal berichten dat het station te verwerken kreeg, werd hem toestemming verleend om met twee stations, PA0YG1 en PA0YG2, in de lucht te komen. Een unieke situatie.

George bleef tot op het laatste moment geïnteresseerd in de wetenschappelijke onderwerpen hetgeen ertoe geleid heeft dat hij zijn lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de medische wetenschap.

De radiowereld verliest in George een aimabel persoon, maar ook een technicus pur sang.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de VERON,Remy F.G. Denker (PA3AGF)

Algemeen Voorzitter

 


 

OM George de Bruin (PA0YG), Silent Key

Op maandag 11 oktober 2010 is na een ziektebed van enkele maanden op 87-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM George de Bruin (PA0YG).

pa0yg Silent KeyGeorge PA0YG, de schoonzoon van Nederlands eerste gelicenceerde zendamateur OM F.Brouwer (PA0BZ), was een radioamateur van het eerste uur, een ware bekendheid binnen ons hobbygebied en tevens een belangrijke grondlegger van o.a. het nood-communicatienet tijdens de Watersnoodramp van 1953. George was vele jaren werkzaam voor het Fysisch Laboratorium van TNO waarbij zijn grote expertise ook van pas kwam binnen onze hobby. Een goed voorbeeld hiervan waren zijn ATV-experimenten waarbij hij als één van de eersten uitzond in kleur, en met teletekst.

George was een groot verzamelaar van alles wat met onze radio-hobby te maken had en hielp menigeen aan goede raad en lang gezochte onderdelen. George was, tot kort voor zijn ziektebed, dagelijks te horen op o.a. 80M, via zijn schitterende Collins-collectie, waarbij zijn adviezen altijd ten harte werden genomen. Vele projecten en initïatieven, zoals de opbouw van de relaisstaions in Den Haag, werden door hem vergezeld.

Ook was George al vele jaren trouw VERON-lid en bleef hij de lokale bijeenkomsten, ondanks zijn hoge leeftijd en bijkomende beperkingen, tot kort voor zijn ziektebed bezoeken. Een vermaard radioamateur-icoon is Silent Key.

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.Namens leden en bestuur VERON afdeling ‘s-Gravenhage (A-18),

Marco Baaij (PE9M), afdelingsvoorzitter / (ad-interim) afdelingssecretaris.

 


 

OM Jo van Stevendaal (PE0GFJ), Silent Key

Geheel onverwacht is op 7 oktober 2010 op 61 jarige leeftijd overleden onze gewaardeerde secretaris OM Jo van Stevendaal (PE0GFJ).

Jo was al heel wat jaren VERON lid en de laatste jaren secretaris van onze afdeling Zeeuws Vlaanderen, hij was altijd bezig met de hobby, en zeker niet in de laatste plaats met activiteiten en evenementen voor en door de afdeling zoals de JOTA , het vuurtorenweekend, vossenjachten, hambeurs e.d.

Hij was met diverse takken van onze hobby actief zoals HF, ATV, legerapparatuur, zelfbouw, contesten en ook op de 2m band waar hij zeer regelmatig leider was van onze Zeeuws Vlaamse ronde op zondagmorgen.

Als cursusleider was hij net gestart met een nieuwe opleiding voor de N-machtiging. Samen met zijn vrouw Wilja runde hij ook ons clublokaal de Boemerang in Axel.

Vaak werden we verrast door zijn humoristische uitspraken over allerlei zaken.

We zullen Jo als afdelingslid erg missen en wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Zeeuws Vlaanderen (A-47),

Menno Burg (PD4X), afdelingssecretaris

 


 

OM Linze Huitema (PA0HL), Silent Key

Op zaterdag 2 oktober 2010 is op 88-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Linze Huitema (PA0HL).

Vaak reed Linze met onze penningmeester mee naar de afdelingsavonden en was voor veel afdelingsleden een bekend gezicht. Hoe groot was dan ook onze verbazing dat Linze vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen. Een van onze leden heeft vorige week namens de afdeling A63 nog een beterschapskaart bij Linze bezorgd.

Het was dan ook erg teleurstellend dat we nu korte tijd daarna moeten vernemen dat OM Linze er niet meer is.

Wij wensen familie, vrienden en bekenden van Linze veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Friese Wouden (A-63),

Frank Talens (PF5T), afdelingssecretaris.

 


 

OM Klaas Berghuis (PA0KA), Silent Key

Op maandag 13 september 2010 is op 92-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Klaas Berghuis (PA0KA).

rouwcirculaire-pa0ka Silent KeyKlaas was een radiozendamateur van het eerste uur. Hij stond aan de wieg van onze mooie hobby. Ook in zijn gezin stond zijn hobby centraal. Alle familieleden waren op de hoogte van het woord en spraakgebruik binnen het radioverkeer wat gevoerd werd door hun vader.

Ook op vakantie werd de hobby bedreven, vanuit tent en caravan werden de verbindingen gelegd en waren er de experimenten met diverse antenne’s. Zelfbouw was er ook in die tijd en Klaas is daar tot op hoge leeftijd meedoorgegaan. Zo was hij enkele weken voor zijn overlijden nog bezig met zijn voeding te modificeren.

Door zijn slechtziendheid ging het de laatste tijd moeizamer, maar hij bleef actief. Ook per e-mail had ik tot voor enkele maanden terug nog een aangename briefwisseling over de hobby met hem.

Klaas mocht 92 jaar worden. Met zijn heengaan verliezen wij een markante man.

Wij wensen zijn familieleden sterkte met dit verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Amersfoort (A-03),

Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter.

 


 

OM Herman Vos (PE1BFY), Silent Key

Op 12 september 2010 is thuis overleden in de leeftijd van 52 jaar ons afdelingslid Herman Vos (PE1BFY).

Herman was sinds 1977 zendamateur. Hij was erg actief met JOTA, heeft jaren meegedraaid met de burgemeester Herman de Witte groep tussen Son en Eindhoven. De laatste jaren bij de president Roosevelt groep in Eindhoven. Herman was altijd op de pinksterkampen en velddagen aanwezig en stond bekend als de meester stoker. De laatste jaren waren de bezoeken aan die kampen wat minder. Als zendamateur was hij slechts sporadisch actief, hij luisterde wel veel, de soldeerbout stond altijd aan en dat vond hij het interessantst. Hij was lid van het Eindhovense antenneteam, actief bij het plaatsen of bij het maken van aanpassingen aan antennes.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Thom van der Heijden (PA3APW), Silent Key

Op 3 augustus 2010 is overleden ons afdelingslid OM Thom van der Heijden (PA3APW).

Thom was een actieve radioamateur, hij was 17 jaar lang de QSL manager van onze afdeling en tevens Award Manager verantwoordelijk voor het Eindhoven Certificaat. Tijdens de vlooienmarkten van ’s Hertogenbosch en Bad Bentheim en de jaarlijkse tentoonstelling in Friedrichshafen liet Thom nooit verstek gaan. De wekelijkse bijeenkomsten van de afdeling Eindhoven werden door Thom altijd bezocht.

Bovendien was hij een fanatieke DX-er die graag in CW QSO’s maakte.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Cees Heuvelman (PA0CJH), Silent Key

Op 28 juli 2010 is overleden op 79-jarige leeftijd ons afdelingslid OM Cees Heuvelman (PA0CJH).

Cees was al heel jong een experimentator en radioamateur en behaalde zijn licentie zodra de wet hem dit toestond. De interesse voor de techniek en voor vele zaken daarbuiten heeft hij overgebracht op familie en vele anderen in zijn omgeving. Dit vertaalde zich tevens in een continue verdieping van zijn kennis en uiteindelijk het hoogleraarschap aan de Universiteit van Twente. Zijn grote aantal promovendi is het bewijs voor zijn vaardigheid complexe zaken op een enthousiaste en inspirerende wijze inzichtelijk te maken.

De radiohobby heeft zijn hele leven een belangrijke rol gespeeld, hetgeen ondermeer blijkt uit het schrijven van technische artikelen in radiotijdschriften, het opleiden van aspirant radioamateurs voor het zendexamen en zijn bijdrage aan de activiteiten van de lokale JOTA groepen. Hij bleef alle technische ontwikkelingen altijd kritisch volgen.

Wij missen nu een radiovriend die een vraagbaak en inspirerende gesprekpartner was.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Jo Wesseling (PA0JHW), Silent Key

Op 5 juli 2010 is OM Jo Wesseling (PA0JHW) overleden.

Jo hing met hart en ziel aan zijn radiohobby en gaf altijd de voorkeur aan de seinsleutel. De vele bevestigde QSO’s van over de hele wereld getuigen daarvan. Door zijn ziekte kwam hier echter enkele jaren geleden een einde aan. Zij, die hem gekend hebben waardeerden hem om zijn altijd goede humeur. Veel mensen zullen zich de karakteristieke stem van Jo bij het inmelden tijdens de zondagochtendronde van de afd. Eindhoven kunnen herinneren.

Jo zag altijd het positieve in anderen, helaas zullen we hem niet meer horen.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Joop Doornbos (PA3JDV, ex PA3FEQ), Silent Key

Op 2 juni 2010 is na een langdurige ziekte Joop Doornbos (PA3JDV, ex PA3FEQ) op 67 jarige leeftijd overleden.

Joop was een DX-er in hart en nieren en deed aan vele contesten mee. Ook tijdens zijn ziekte bleef hij actief. Toen het moeilijk werd om de trap naar zijn shack op te komen werd er tot het laatst via zijn Laptop contact met buitenwereld onderhouden. Joop was een rustige en fijne zendamateur, velen zullen zijn stem missen op de banden.

Op 5 juni hebben velen Joop begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Vledder.

We wensen zijn XYL, Heiltje, zijn vader Joop (PA3DUX), zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel (A-32),

Frits van Schubert (PA3FYS), secretaris/RQM.

 


 

OM Wim Ham (PA3ABP), Silent Key

Op 6 mei 2010 om 23.00 uur heeft ons afdelingslid OM Wim Ham (PA3ABP) het tijdige met het eeuwige verwisseld. Hij is 65 jaar geworden.

Wim was een zeer enthousiast afdelingslid van de VERON afdeling Rotterdam, waarbij hij een aantal jaren zeer verdienstelijk de voorzittershamer heeft gehanteerd. In deze periode heeft hij ook een aantal maanden de wekelijkse zondagavondronde van PI4RTD geleid.

Wim’s grote liefde in de zendamateurhobby was morsetelegrafie en hij gaf met groot plezier een heleboel zendamateurs morsecursus. Dit heeft hij tot het laatste volgehouden. Ook met velddagen en speciale evenementen was hij graag aanwezig met zijn seinsleutel, om het aantal punten of verbindingen flink op te schroeven.

Hij was vanaf het begin betrokken bij de ideeën rond een amateurradioshack aan boord van het SS Rotterdam. Dit heeft geleid tot het oprichten van de Vereniging Radiozendamateurs SS Rotterdam waarin Wim zitting had in het bestuur. Wim was vol trots dat hij met eigen ogen heeft kunnen zien, dat waar hij zich zo voor heeft ingezet in de afgelopen jaren ook aan boord gerealiseerd is.

Wim was een graag gezien persoon op de afdelingsavonden, op het SS Rotterdam, maar ook op de amateurbanden. We zullen zijn herkenbare stemgeluid en seinschrift gaan missen.

Wij wensen zijn echtgenote Magda, verdere familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met het verlies van deze unieke man.

Namens de leden en bestuur VERON afdeling Rotterdam (A-37),

Sjaak van Schaik (PA1JVS), secretaris.

 


 

OM Oeds Pannekoek (PD2OP), Silent Key

Op 27 april 2010 is Oeds Pannekoek (PD2OP) op 67-jarige leeftijd na een kort ziekbed van ons heengegaan.

Oeds was na zijn werkzame leven als opzichter bij de PTT (nu KPN) in toenemende mate actief met de radiohobby. Met veel plezier deed Oeds mee met het behalen van awards en ook deed Oeds graag mee aan vossenjachten.

Oeds was een regelmatig bezoeker van onze afdelingsavonden. Vaak kwam hij een kijkje nemen bij de jongere garde als er velddagen of een VERON PinksterKamp (VPK) was. Samen met een vriend van ons heb ik vaak bij Oeds in de woonkamer gezeten, aan de studie voor een licentie.

Boven alles was Oeds een buitenman. Ieder jaar trok Oeds er samen met zijn vrouw Anneke (Ans) op uit met de caravan.

Enkele jaren geleden verloren Oeds en Ans hun dochter Astrid. Een verlies dat Oeds en zijn vrouw maar moeilijk konden verwerken.

Toen Oeds zelf ruim anderhalf jaar geleden met dezelfde ziekte geconfronteerd werd leek het aanvankelijk goed te gaan en weldra stond Oeds weer positief in het leven. Hoe groot was dan ook de teleurstelling toen Oeds twee maanden geleden opnieuw te horen kreeg dat hij ziek was. De medici konden ditmaal niets meer voor Oeds betekenen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met het verlies van deze unieke man.

Namens de leden en bestuur VERON afdeling Friese Wouden (A-63),

Frank Talens (PF5T), secretaris.

 


 

OM Kees Grauwelman (PA3AFD), Silent Key

Op 10 april 2010 is OM Kees Grauwelman (PA3AFD) overleden.

Kees werkte vroeger bij Philips in de ontwikkeling en de fabricage van hoorapparaten in de tijd dat alles kleiner moest en kon. Hij heeft de eerste getransistoriseerde hoorapparaatjes ontwikkeld, gebouwd en getest met die kleine speldenknop transistors. Hij was vroeger erg actief in zelfbouw en het maken van telexverbindingen en Hellschrijven. Van zijn hand staat in het Electron een converter met een IC’tje, een quad opamp.

Kees was ook een persoon die erg op zichzelf was zoals zo vele zendamateurs. Zelf alles uitzoeken, bekijken, ontwikkelen, bouwen en testen. Kees was vooral actief met het maken van CW verbindingen.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Antonie (Toon) Nelemans (PA3DEI), Silent Key

Op 10 april 2010 is Antonie (Toon) Nelemans (PA3DEI) op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed van ons heengegaan.

Toon was een enthousiast radioamateur, altijd in voor een leuk gesprek over de hobby met name over de velddagen van welleer. De uitspraak “D’n draad is goed geknipt nietwaar” is dan ook treffend. Hierop doelde Toon over de langdraad antenne voor HF die speciaal voor de velddagen was gemaakt en perfect werkte.

Ook op de jaarlijkse “kerstbingo” was hij altijdt samen met zijn vrouw van de partij.

We zullen hem missen met zijn uitdagende lach en humoristische opmerkingen.

Dat Toon mag rusten in vrede.

Namens de leden en bestuur VERON afdeling Breda (A-07),

Paul Jongeneel (PA3DFG), secretaris.

 


 

OM Henk Rombouts (PE1HRI), Silent Key

Op 2 april 2010 is OM Henk Rombouts (PE1HRI) op 50-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Henk was altijd bezig op de achtergrond. Zijn wiskundige knobbel was de oorzaak dat Henk altijd bezig was om nieuwe dingen aan te pakken en hier oplossingen voor te zoeken. Bij de Sterrenwacht in Hoeven was hij de man die elektronische problemen altijd wist op te lossen. Henk was een pionier op MeteoSat gebied, en maakte al decennia gebruik van een zelf ontwikkelde magnetische loop.

Door zijn werk was Henk niet in staat continue met het zendamateurisme bezig te zijn. Vorig jaar kreeg Henk het wat rustiger, en werd Henk weer lid van onze afdeling. Helaas zorgde een korte, maar ongeneeslijke ziekte ervoor dat Henk niet lang bij ons is geweest.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de leden en bestuur VERON afdeling Bergen op Zoom (A-51),

Wino Paas (PA0ABM), secretaris.

 


 

OM Dolf Spoor (PA3EGT), Silent Key

Op 22 maart 2010 is Dolf Spoor (PA3EGT) op 47-jarige leeftijd overleden.

Dolf’s werk en interesse was elektronica ontwerpen en programmeren. Heel wat gebouwen in Nederland zijn met door Dolf ontworpen security en brandbeveiligingssystemen uitgerust.

Vroeger was Dolf erg actief met RTTY. Later ontwierp hij samen met andere actieve amateurs bij het Jan Corver Museum de goedkope EPPO PIC programmer.

Dolf had veel interesses, motorrijden, films, muziek en stereofotografie. Dolf’s onverwachte en veel te vroege overlijden is een groot verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven (A-13),

Eric-Jan Wösten (PA3CEV), secretaris.

 


 

OM Leo Mulder (PD0JQR), Silent Key.

Op zaterdag 20 maart 2010 is Leo Mulder (PD0JQR) op 63-jarige leeftijd overleden.

Leo is in 1980 na de VERON cursus zendamateur geworden. In de begin periode was hij regelmatig te horen via de bekende D kanalen. De afgelopen jaren was hij wat minder actief.Het laatste project, naast zijn liefde voor buizenradio’s, was het bouwen van een converter van 6 m naar 2 m in een sigarendoos. Leo had de bijnaam “de buizendoctor”.

Hoewel we wisten dat Leo ernstig ziek was, leek het er op dat na diverse behandelingen het de goede kant op ging. Maar helaas is de agressieve ziekte, waartegen Leo kansloos was, weer snel terug gekomen. Op zijn verjaardag 9 maart jl. is hij opgenomen in het ziekenhuis en na enkele dagen in het Hospice in Beekbergen terecht gekomen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Apeldoorn (A-05),

Koen Jaspers (PA3BKO), Hans van Binsbergen (PA2BIN).

 


 

OM Wim van der Linde (PA3CXS), Silent Key.

Op 12 maart 2010 is Wim van der Linde (PA3CXS) op 81 jarige leeftijd overleden.

Wim is begin jaren tachtig in aanraking gekomen met het zendamateurisme. Mede namens zijn inzet en werkrelaties werd het mogelijk om de repeater PI3ZLB op te stellen op de huidige, gunstige, locatie in Geleen. Wim is actief geweest als coördinerend rondeleider in de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. Tevens is Wim enige tijd bestuurslid geweest van de afdeling Zuid-Limburg en heeft hij een aantal lezingen gegeven. Kenmerkend voor Wim was dat hij de onderwerpen zeer goed voorbereide en deze wist om te vormen tot een doordacht en boeiend verhaal.

Buiten onze hobby heeft hij nog lang na zijn pensionering deelgenomen aan (inter-)nationale stichtingen en werkgroepen en heeft hij enkele boeken gepubliceerd over historische ontwikkelingen uit de mijnbouwperiode in Zuid-Limburg.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur afdeling Zuid-Limburg (A-22),

Tom Koeken (PC5D) voorzitter.

 


 

OM Jaap Kroon (PA0IF), Silent Key

In de nacht van 21 op 22 januari 2010 is op de leeftijd van 88 jaar overleden OM Jaap Kroon (PA0IF).

Reeds in 1939 gelicencieerd is hij meer dan zeventig jaar als radio zendamateur actief geweest. Nu Silent Key zullen velen van ons één of meer QSO’s met hem hebben gemaakt en zijn stem of prachtige CW-handschrift herinneren.

Als oud-lid van de afdeling Amstelveen willen wij hem graag gedenken voor zijn vele verdiensten die hij als medeoprichter in 1975, als bestuurslid en CW-cursusgever voor ons heeft gehad. Tevens was hij een graag geziene deelnemer aan de jaarlijkse Velddagen waar hij ons liet genieten van zijn CW-vaardigheden die hij ook demonstreerde in de wekelijkse CW-ronde op 80 mtr. In 2006 werd hem de Gouden Speld van de VERON uitgereikt voor zijn vele aktiviteiten voor de VERON in het algemeen en in het bijzonder ‘zijn’ afdeling Amstelveen.

Hij was een goed luisteraar en een aimabel mens die ons vaak wijze raad kon geven in moeilijke momenten. Helaas is hij ons plotseling ontvallen maar hij zal blijven voortleven in onze herinnering.

Wij wensen zijn zoon en de familie sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de afdeling Amstelveen (A02),

Ben Emons (PB2BN), wnd secretaris.