Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2024

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 

 


OM Gerard Wolthuis (PA3BCB) Silent Key

Het bestuur van de afdeling Hunsingo heeft de droeve plicht kennis te geven van het feit dat woensdag 21 februari 2024 toch onverwacht is overleden Gerard F. Wolthuis PA3BCB.

Gerard was al vanaf de oprichting lid van de afdeling en ook tot heden geruime tijd lid van het afdelingsbestuur. Eind vorig jaar meldde Gerard zich ziek. Een griep beterde niet over. Nader onderzoek bracht een ernstige ziekte aan het licht. Tijdens de behandeling werd hij plots getroffen door een massief herseninfarct waardoor hij in coma raakte en waaruit geen herstel meer mogelijk bleek.

Samen met zijn broer Jan PEoRTX (sk) werd hij als scholier al gegrepen door het fenomeen radio. Beiden kregen ook een fascinatie voor elektronicatechniek in het algemeen en die van surplus, met name Duitse, in het bijzonder. Jan had bij leven een zeer bijzondere collectie, maar Gerard deed op iets kleinere schaal mee. Gerard was ook geboeid door kleine speciale zaken. Zo had hij een collectie kwartsoscillatoren en alles wat daarmee samenhing. Als een van de weinigen onderhield hij ook nog contacten in een steeds kleiner netwerk van amateurs met originele Hell apparatuur. Verder knutselde Gerard graag met zijn volstrekt eigen en eigenzinnige projecten. Die nam hij regelmatig mee naar de afdelingsavonden. Ook schreef hij voor het afdelingsblad Hunsotron en incidenteel voor Electron.

Gerard studeerde (radio)astronomie maar kwam als fysicus later als systeembeheerder bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Na zijn pensionering vroeg men hem om nog aan te blijven tot een volwaardige opvolging was geregeld. Daardoor stelde hij zijn leven als professionele amateur maar even uit. Nu heeft hij daar nog maar kort van kunnen genieten. Gerard was verder ook betrokken bij Stichting Oude Groninger Kerken en bij Stichting Groninger Landschap. Zijn huis paste door de ligging en uitstraling daar precies bij. Antenneruimte, stilte, een idyllische omgeving. Zijn vrouw en kinderen zullen er nu ongewenst nog meer stilte ervaren.

Persoonlijk kende ik Gerard ook al sinds lang vanuit de afdeling Groningen en deels door dezelfde Alma Mater. Hoewel met enkele jaren verschil hadden we allebei enkele gemeenschappelijke leermeesters. Dat schept een extra band. De laatste jaren hebben we zeer genoeglijke uurtjes doorgebracht met het ophalen van herinneringen en bespiegelingen over radio en het fenomeen radioamateur. We waren ook meer knutselaar en luisteraar. Zo zijn we beiden begonnen en dat eigenlijk gebleven.
Op de rouwkaart zien we een foto van Gerard rustig turend over het Wad. Achter zijn call staat het sluitteken en dit laatste QST is omlijst met een kader waarin 88 besloten is.

Ons rest om zijn vrouw Emmy en de kinderen en verdere familie sterkte te wensen na dit treurige en abrupte verlies.

Namens de afdeling,
Dick van den Berg PA2DTA NL 671 voorzitter


OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) Silent Key

Zaterdagochtend 3 februari 2024 is Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) in kleine kring thuis overleden.

s Middags bereikte mij het bericht waarvan ik wist dat het er aan zat te komen, maar dan toch…
De laatste maanden kampte Sjaak al met zijn gezondheid die met grote stappen achteruitging.

Onze vriendschap gaat terug naar de zeventiger jaren waar we beiden met dezelfde hobby besmet waren geraakt, dat was op de 27 MHz, alwaar Sjaak de roepnaam Hotel Zulu gebruikte. We zaten op dezelfde Technische School in Amersfoort en daarna ook Rens en Rens in Hilversum bezocht, wel net met een paar jaar ertussen. Daarna kwam de van Hulte wetgeving waardoor de 27 MHz werd verboden. We hebben daarna als eerste met een aantal een D-machtiging gehaald, waarna het feest op de 2 meter band verder ging.

Sjaak heeft ook nog een paar jaar in het bestuur gezeten van de VERON Amersfoort, waar we elkaar weer tegen kwamen. Hij haalde me over om ook hierin deel te nemen.
Hij was ook één van de oprichters met het opzetten van de Amersfoortse repeaters PI3AMF, PI2AMF en later PI4AMF. De laatste jaren deed hij niet veel meer aan de radiohobby, maar volgde nog wel de Amersfoortse repeaters en het RCAMF gebeuren.

Sjaak, bedankt voor de door ons beleefde mooie tijden.

Carla en familie, veel sterkte toegewenst in deze zware tijd.

Jan (PD0AUQ)

 

Op zaterdag 3 februari 2024 is overleden ons oud bestuurslid OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ).

Sjaak, een oude schoolvriend uit begin 60er jaren, ging samen met mij naar de Technische School, daar ontstond de hoogfrequent liefde op 27 MHz.
Na het behalen van het diploma hebben we samen gekozen voor het leger, we werden goedgekeurd en in 1967 gingen we naar de opleiding Technisch Specialist, richting Verbindingsdienst Radiomonteur.
Na de opleiding ging Sjaak naar de Genie in Wezep, ik werd in Duitsland geplaatst bij de Cavalerie.
Vier jaren duurde dit avontuur, Sjaak ging daarna werken in Amersfoort in een technisch beroep, daarnaast volgde hij diverse elektronica opleidingen.

Ik ben verder gegaan in het leger, in die jaren behaalde Sjaak de C-machtiging, ontwikkelde zich als technicus in de radiozender techniek. Met de opkomst van de digitale technieken verdiepte Sjaak zich in deze materie en met succes.

Sjaak’s gezondheid was niet optimaal, het kwam tot diverse zware operaties, een hele zware tijd voor hem.
De laatste jaren werd het stil tussen ons.

Ik wil Carla, zijn vrouw, en de familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (A03),
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)


OM Toine Hultermans (PD0MHS) Silent Key

Afgelopen zondag is tot onze spijt overleden Toine Hultermans PD0MHS. Toine zou op 31 januari jl. 72 jaar zijn geworden.

Toine was natuurlijk het meest bekend van zijn prachtige initiatief “Schematheek”, die hij vele jaren geleden (zijn internetsite was van 2008, maar daarvoor bestond de Schematheek ook al) opgericht heeft in Eindhoven.
Een enorme klus, Toine had er een dagtaak aan! Stapels post die werden ontvangen, compleetheid controleren, insorteren, nieuwe ontvangsten vergelijken met nog openstaande aanvragen, ontdubbelen. Zo werden in het begin de aanvragen voor schema’s nog beantwoord met gefrankeerde brieven in enveloppen. Ga er maar aan staan!
Later verhuisde hij de Schematheek naar Wageningen, op zich al een enorm werk!
Vrij recent verhuisde Toine weer terug naar Eindhoven en kwam hij soms weer op afdelingsbijeenkomsten.
We wisten dat het niet goed ging met Toine, hij vertelde dat zelf op een bijeenkomst nog maar vrij kort geleden.
Maar dat het zo snel zou eindigen, daar had helemaal niemand een idee van.

We wensen Lian, de vriendin van Toine, heel veel sterkte.

Crematie: 05-02-2024 13.30 Crematorium Slingenbosch, Ede

Maarten Dommering, PA3FGK
Gerwen
Namens zijn vrienden uit de omgeving Eindhoven


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2021 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.