Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2024

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 

 


OM Martin Wittens (PA0MWU) Silent Key

Martin Wittens, PA0MWU, Silent key

Beste vriend, vriendin of kennis van Martin. Mijn vader is zaterdagmorgen 6 juli in alle vroegte in alle rust in zijn slaap overleden. Het was zijn wens om op deze manier thuis heen te gaan.

Zo berichtte Adri, de zoon van Martin, ons bij VERON Afdeling A29 Nieuwegein over het overlijden van Martin PA0MWU.

Onze vriendschap gaat terug van het QRL waar hij als METEO alles van het weer wist. Tot aan de tijd in de afdeling Centrum, waar we samen 220V kabels in fort Gagel installeerde om de elektrische kachel in plaats van de gaskachels te kunnen gebruiken.
Martin hielp bij het op poten zetten van de VERON afdeling Nieuwegein, waar hij in de loop der jaren vele functies vervulde.
Daarnaast was hij mij en vele anderen behulpzaam met het oplossen van technische problemen.
Ook stelde hij zijn huis open als vergaderplek voor de microprocessor gerelateerde cursussen.
Ik zal hem als techneut, radiovriend en mens missen. Hij moge rusten in vrede.

Willem, PA0WJG

Martin Wittens, een mede amateur die “koopdozen” verafschuwde. Zelfbouw stond bij hem heel hoog in het vaandel.
We hebben in de loop der jaren zijn talloze bouwprojecten, maar ook de mislukkingen, mogen aanschouwen op de verenigingsavonden, waarvan hij een trouwe bezoeker van was.
Heerlijk kon hij hierover vertellen en ging, al dan niet zelf uitgelokt, de discussie nooit uit de weg.
Bouwen was zijn lust en leven. Maar daar verbindingen mee maken? Nee, dat was aan hem niet zo besteed.

Een man die graag mensen op de kast probeerde jagen. Liefst diegene waarmee een goede band had.
Hoe hechter deze band, hoe vaker je scherpe opmerking kon verwachten. Nooit lelijk, altijd met humor en nooit met kwade bedoelingen.
Maar Martin had ook een meer collegiale kant. Als hij vond dat een mede amateur zich voor de vereniging bijzonder had ingezet wist hij telkens hiervoor de handen op elkaar te krijgen.
Dit heeft meerder malen geresulteerd in het uitreiken een “Gouden speld” voor diverse afdelingsleden.

Zijn huiskamer stond altijd open voor mede amateurs, zelfs als dit een heel gezelschap betrof.
Onderkomen voor een leuke cursus programmeren? Geen enkel probleem.
Zijn huiskamer werd zonder meer ter beschikking gesteld en zelfs voor een drankje en een hapje werd gezorgd.

Helaas is zijn activiteit de laatste jaren afgenomen. De tijd had duidelijk zijn sporen achtergelaten.
De rek was eruit, de lust was verdwenen.

Martin Wittens, PA0MWU, een man met het hart op de goede plek.
Een groot hart, soms groter dan hij hebben kon.

Rene, PC2C

Op de rouwkaart staat geschreven “Kortgeleden is overleden zacht en kalm, mijn eigenwijze oude lieve pa”.

Zijn zoon Adri had het niet beter kunnen verwoorden. Want eigenwijs, dat was ‘ie. Maar wel het goede soort eigenwijs. Niets nam hij zomaar voor waar aan. Een antenne met miraculeuze eigenschappen? Een meetapparaatje met onvoorstelbaar mooie specificaties? “Het zal allemaal wel” zou Martin zeggen! Hij dook (vaak mopperend) in de theorie en ging het spul zelf (na)bouwen en in de praktijk testen. Soms viel het mee, vaak viel het tegen. Maar dat maakte niet uit. Het gaf steeds weer meer kennis en ervaring. En daar ging het hem om. Dingen begrijpen.

Met het overlijden van Martin verliezen we een enorme hoeveelheid praktische kennis en ervaring in onze radiohobby. Daarnaast zal ik ook de markante persoonlijkheid van Martin missen. Hij zal in mijn herinneringen voort blijven leven.

Johan, PE1PUP

 


OM Theo Köhler (PA1TK) Silent Key

Theo Köhler PA1TK is 2 juli 2024 op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een fietsongeval. Met zijn overlijden verliezen we een enthousiaste en actieve zendamateur en een goede vriend.

Theo was bijna 50 jaar radiozendamateur. Als zoon van PAoTGK kwam hij al vroeg in aanraking met het zendgebeuren. In 1975 behaalde hij zijn C-licentie en werd PE1ALA. Na afleggen van de morseproef werd hij PA3FPS. In 1999 werd zijn call in PA1TK.

Met o.a. zijn vriend Ton PAoASH (SK 2005) ging hij meedoen aan VHF-contesten vanaf de watertoren in Heemstede.

Met een groepje amateurs van onze afdeling was hij vanaf 1982 regelmatig actief vanaf een hoge heuvel in Noord-Luxemburg met een portabel conteststation.

Voor Theo was contesten op VHF en UHF zijn grote passie. Trots was hij op een gemaakte score en maakte hij direct plannen om die de volgende keer te overtreffen.

Binnen de VERON heeft hij verscheidene functies vervuld. In de jaren 70 was hij bestuurslid van onze Afdeling Haarlem/Kennemerland. Van 1987 tot 1995 was hij lid van de VERON VHF-commissie. Van 2007 tot 2017 was hij contestmanager bij de VHF-commissie. Van 2016 t/m 2022 beheerde hij als lid van het VERON Trafficbureau de VERON Afdelingscompetitie. Ook was hij tot 2020 secretaris van VERON Kennemerland.

Op 3 maart 2023 kreeg hij vanwege zijn jarenlange inzet voor de VERON de ‘Gouden Speld’ opgespeld.

Wij wensen zijn vrouw Ancilla, kinderen en kleinkinderen sterkte in de komende tijd met dit verlies.

Kees de Wit PA5WT
Secretaris VERON Afdeling Kennemerland


OM Dirk Udo (PA0DUO) Silent Key

Op 25 juni 2024 is Dirk Udo – PA0DUO op 88 jarige leeftijd overleden.

Alhoewel hij de laatste jaren niet meer onze afdelingsbijeenkomsten bezocht was hij lange tijd een graag geziene en veelgeliefde radiozendamateur binnen onze afdeling. Ook zijn XYL, Gerry, was regelmatig bij de afdelingsactiviteiten betrokken. Werkzaam binnen Philips Nijmegen in applicatieonderzoek (audio chips, portable apparatuur) was hij medeontwerper van het TAA300 audio IC. Technisch goed onderlegd en altijd bereid z’n kennis te delen.

Hij is een tijdje buiten beeld geweest na z’n verhuizing naar Groningen maar ook daar was hij enthousiast met de hobby bezig.

Afdelingsvoorzitter van A27 kanaalstreek en eindelijk in de gelegenheid grote antennes te plaatsen. Maar na z’n pensionering verhuisde hij terug naar Ooij en werd weer lid van de afdeling. In die tijd heeft hij lang aan het afdelingsbestuur bijgedragen, voornamelijk als voorzitter.

Hij was betrokken bij de organisatie van de afdelingsvossenjachten en lid van de ARDF. Ook was hij een fervent DX-er en contester waarbij hij nog op de watertoren in Leur verbindingen gemaakt heeft.

Namens de leden en het bestuur van VERON A35 Nijmegen,
Secretaris, Jiri Wichern PG8W


OM Jan van Ooijen (PA3EGH) Silent Key

En wederom ontvingen wij het trieste bericht omtrent het overlijden van een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling. Jan van Ooijen (EGH, Echt Geen Haar voor intimi) was al sinds jaar en dag een bekende verschijning bij A08. Behaalde al in de zeventiger jaren zijn D-machtiging en in 1984 de Full licentie. In 1986 voegde hij er nog CW-included aan toe.

Jan was een verwoed liefhebber van de CW-mode, een bekwaamheid die hij als jonge man had opgedaan, dienend bij het Korps Mariniers. Jan is in zijn hart altijd een marinier gebleven en het credo ‘eens een marinier, altijd een marinier’ was hem dan ook op het lijf geschreven. Het liefst had hij er zijn beroep van gemaakt, maar zijn vaardige handen waren thuis, bij het tegelzettersbedrijf van zijn vader, onontbeerlijk. Later zette hij dit bedrijf voort en met groot succes. Op zijn bedrijfswagen voerde hij de kreet: ‘Qua Patet Orbis’, de wapenspreuk van het Korps Mariniers.
De morsecode bleef hij echter trouw en hij had een unieke verzameling seinsleutels aangelegd, die in een museum beslist niet zou hebben misstaan. Daarnaast had hij een prachtige verzameling aangelegd van allerhande (voornamelijk militair) verbindingsmateriaal, variërend van Amerikaans, Engels en (Oost-) Duits tot Russisch spul.

Tot voor enkele jaren terug, was Jan op De Dag van de Radio Amateur, een ankerpunt op de stand van de RAMAC, de club van oud telegrafisten van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Bij Jan, voorzien van een stropdas waarop de morsetekens weergegeven waren, kon je een heuse proef afleggen op een morseschrijver, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Voelde Jan iets aankomen, of was het gewoon de ouder wordende zendamateur die plots bevangen wordt door een opruimwoede? Een niet onbekend verschijnsel, niet alleen bij zendamateurs overigens. Feit is, dat de verzameling morsesleutels onderdak vond bij een collega zendamateur en dat een flink deel van het groene spul in dank werd aanvaard door het Verbindingsmuseum van de Koninklijke Landmacht te Amersfoort. Ook schonk hij het Aviodrome in Lelystad een pracht van een seinlamp, van het type (Aldis) waarmee vanaf de verkeerstoren, in morse berichten werden verstuurd aan de vliegers.
Jan bewoonde, met zijn geliefde Nellie/PD2NEL een leuke rijtjeswoning in Wijk bij Duurstede, wat Jan er niet van weerhield om en forse antenne in de tuin neer te zetten. Op vragen van buren wat allemaal te betekenen had, antwoordde Jan droogjes, dat hij (met toestemming van de overheid) aan propagatie onderzoek deed. Overigens niet eens zo ver van de waarheid, want Jan was naast zijn CW voorliefde, ook heel actief in WSPR.
Maar Jan was ook een gevoelsmens met het hart op de juiste plaats. De plotse dood van de thuiswonende dochter greep hem ernstig aan, maar met de onvoorwaardelijke steun van zijn Nellie leek hij op de goede weg terug, totdat het noodlot toesloeg en hij een zware hersenoperatie moest ondergaan met een onzeker toekomstperspectief. De snelheid waarmee het einde is gekomen, heeft een ieder verrast. Jan is 78 jaar geworden en de crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

We gaan je missen Jan, je was een graag geziene gast op de clubavonden van A08.

Wij wensen vooral Nellie, maar ook verdere familie, vrienden en kennissen, heel veel sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies.

Bestuur VERON Centrum/A08


OM Cor Verdult (PA2CVD) Silent Key

Op 28 mei 2024 is ons afdelingslid, Cor Verdult PA2CVD overleden.

Hij heeft deze hobby ontdekt via zijn werk door een collega die ook een radioamateur was. Begin jaren 2000 bij de scouting sloeg het virus toe en is hij definitief met het fenomeen radioamateur aan de slag gegaan. Hij heeft op 12 april 2006 zijn licentie behaald, amateur geworden en was lid van afdeling 54. Hij is ook enige tijd voorzitter geweest (2017 opgeheven). Daarna heeft hij zich aangesloten bij de afdeling 51 en zodoende bleef hij actief als radioamateur.

Cor was een zeer gemotiveerde en gepassioneerde radioamateur, actief met Jota, PAFF, MILL,Corso en schoolbezoek met z’n radioset. Hij heeft mooie plaatsen in de awardranglijsten behaald. Hij kon iedereen erbij betrekken, mooie verhalen vertellen en stukjes schrijven over de hobby. Samen op pad met een mede-amateur om van alles te activeren in PA en ON radioland. Als hij naast je zat en je even je mond hield dan was zijn antwoord “blijven kweaken” (dialect voor blijven praten/roepen).

Hij was recht door zee, zwart was zwart en wit was wit kortom een man van principes. Zijn radioshack kon hij behangen met de vele awards die behaalde in de loop van zijn radio leven, hij kon daar schaterend om lachen Dit was Cor te voeten uit, vastbijten in een award en uiteindelijk behalen. Cor had veel positieve eigenschappen die hem bijzonder maakte. Zo was hij heel respectvol, humoristisch, behulpzaam, positief en geïnteresseerd in anderen. Er is nog zoveel meer over hem te vertellen. We verliezen een markante radioamateur en vriend die niet op de voorgrond trad, maar met iedereen door één deur kon.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de radioamateurs Ad PA1ADG, Toon PDøRWL en bestuur Matthé PD1AJZ van de Veron Afdeling A51


OM René Brand (PE1RXS) Silent Key

Op 16 mei, is overleden René Brand – PE1RXS, bij radiovrienden beter bekend als “Fik”.

René had interesse in informatica en radio en was actief op verschillende frequenties, na het behalen van zijn C-licentie eind jaren negentig voornamelijk op 70, 23, 13 en 3 centimeter met ATV. Hij schreef de software voor de besturing van het ATV relais PI6TV, maar ook de 2m en 70cm repeaters in Nijmegen werken met zijn callgever.

Naast actief muzikant was hij ook een loyaal vrijwilliger voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarvoor hij ook software schreef om drukte op de parcoursen actueel inzichtelijk te maken. Ook het hosten van de website van de afdeling Nijmegen heeft hij enkele jaren verzorgd.

We verliezen een betrouwbare en behulpzame vriend. René is 54 jaar geworden.

Sjoerd PE1RXK, Tom PA3HDR


OM Gerrit Jan Huijsman (PA0GJH) Silent Key

Ons bereikte het bericht dat ons gewaardeerde lid, Gerrit Jan Huijsman, PA0GJH op woensdag 15 mei is overleden.
Wij hebben Gerrit Jan leren kennen als een zeer bevlogen amateur. Tot op het laatste moment altijd geïnteresseerd in de laatste technische ontwikkelingen op het amateur gebied. PA0GJH was bekend door zijn activiteiten bij de zelfbouw van een op de SDR-1000 gebaseerde SDR transceiver die hij velen jaren in gebruik had.

Hij bleef nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en anderen het hemd van het lijf vragen voor meer informatie en hoe hij aan deze ontwikkelingen deel kon nemen en ervan gebruik kon maken.
Dagelijks was Gerrit Jan als netleider van de Am Berg ronde te horen. Hierbij kon hij rekenen op vele deelnemers en gaf hij hen ook alle aandacht. Hij leidde dit net op zijn geheel unieke eigen wijze.

Ook was hij actief betrokken bij het tot stand komen van een jaarlijks bezoek aan de oude verkeerstoren Ypenburg in Nootdorp en een bezoek aan de studieverzameling van de TU Delft. Velen van ons hebben aan deze uitmuntend verzorgde dag met plezier deelgenomen.
Helaas kon Gerrit Jan door zijn plotselinge ziekte niet meer bij het laatste, door hem georganiseerde evenement, aanwezig zijn.

We zullen Gerrit Jan, PA0GJH missen.

Bestuur en alle leden Veron A64


OM Herman Blom (PA0CAB, ex-PB0AHX) Silent Key

Aan het eind van onze afdelingsbijeenkomst bereikte ons op 8 mei het trieste bericht dat ons lid Herman Blom (PA0CAB, voorheen PB0AHX) op 67-jarige leeftijd is overleden. Herman had al een aantal jaren ernstige hartproblemen en leed ook aan COPD.

We herinneren Herman als een amateur in hart en nieren, bijna een halve eeuw is hij bezig geweest met het fenomeen radio. Van radiopiraat, enthousiast zendamateur tot specialist in High Altitude Balloons. Sinds vorig jaar had Herman ook het Nederlands hoogterecord, toen één van zijn ballonnen een hoogte haalde van 40.517 meter. Herman was ook een fervent carnavalsvierder bij de Delftse carnavalsvereniging de Rooie Rijers. In 2001 was hij daar ook Prins Carnaval.

Zijn voorliefde op zendamateurgebied ging uit naar VHF/UHF en speciaal ook ATV. De laatste jaren was hij ook erg actief met FT8 op 2 meter. Hij was ook een actief volger van het Delfi-C3 project en stond in de top 10 van de data ontvangers van de satelliet. Na zijn verhuizing van Delft naar Rijswijk bleek dat het toegestaan was op de hoogbouw flat een antenne te plaatsen, waarna een unieke antenneopstelling snel gerealiseerd was.

Herman kon ook nieuwe leden aardig enthousiast maken voor de hobby en ondersteunde menigeen met spulletjes om de hobby te starten. Op 31 januari jl., hield hij bij de afdeling Den Haag nog een lezing over High Altitude Balloons, het was een drukbezochte avond met bezoekers uit alle windhoeken. Alhoewel het hem veel energie kostte, genoot hij zichtbaar die avond.

Rond 2010 maakte Herman nog enige tijd deel uit van ons afdelingsbestuur.

Wij wensen Vera, zijn kinderen Karin en Linda, de verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en leden van de VERON-afdeling Den Haag
(Namens deze H. Römer – voorzitter)


OM Henk Telkamp (PE2AEX) Silent Key

Op 4 mei is Henk Telkamp PE2AEX op 61-jarige leeftijd overleden.

Henk was een betrokken zendamateur en kwam vaak langs op onze clubavonden. Hij was jarenlang bestuurslid van de afdeling Den Helder (A23), maar was ook vaak te zien bij de afdeling Schagen. Hij hielp graag mee bij diverse scoutinggroepen tijdens de JOTA, de laatste jaren vooral bij scouting MINERVA in Den Helder.

Ook was hij een fanatiek deelnemer van de jaarlijkse PACC. Bovendien was hij een van de rondeleiders van de Kop Noord-Holland Ronde op zondag morgen 11.00 uur. Hij meldde zich ook in bij de Muntronde en de Schagerronde om over zijn hobby te praten. Henk zat veel op HF maar ook op de hogere banden was hij actief met o.a. ATV.

Wij wensen Janet NL13464, zijn meiden en de “jongens” veel sterkte de komende tijd.

Namens VERON A23, Den Helder, Jan Baars PE1CRW en A57, Schagen, Aris Homan PA3AQU


OM Evert Jan van der Wolde (PA2EJW) Silent Key

Op 1 mei 2024 is Evert Jan, PA2EJW op 73 jarige leeftijd overleden.

Evert Jan was al vanaf de jaren 70 lid van onze vereniging en was bijna altijd aanwezig op de bijeenkomsten. Vele jaren deed hij dienst als bestuurslid en was hij lid van de repeater commissie, maar ook na deze tijd kon je altijd een beroep op hem doen en dat was erg handig want zijn kennis was enorm breed.

Evert Jan was een frequent bezoeker van de velddagen. In 1978 werd hij al gesignaleerd op de Locatie de grote Bunte in Nunspeet en later op het Hopsie Topsie land in het Harde. Het kwam soms voor dat hij met een tractor zijn caravan bracht. Eenmaal ter plaatse hoorde je dan “nou we bin er”.

Vele bouwprojecten kwamen uit zijn handen van tranceivers, pijldozen en een grote loop antenne voor 80 meter. Deze laatste werkte perfect tot dat het vermogen iets te hoog werd opgeschroefd wat een enorme rookontwikkeling tot gevolg had….en dit tijdens de velddagen, hilariteit ten top.
Een andere hobby was zijn plezier jacht welke een vaste plaats had in de haven van Elburg.
Op deze boot experimenteerde hij ooit eens met een antenne voor korte golf toen bleek dat hij wel een heel vreemde storing had op zijn ontvanger. Zijn woorden waren “hir begripe ik niks van” enkele dagen later was de storing spontaan verdwenen. later werd alles duidelijk de politie had in zijn directe omgeving een hennep kwekerij opgerold.

Altijd vriendelijk meestal in een schipperstrui en op leren klompen dat was onze Evert Jan.
Evert Jan we zullen je gaan missen!

Wij wensen zijn vrouw Joke, dochter Ineke en verder familieleden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van de afdeling 34, Noordoost-Veluwe


OM Dick Kraayveld (PA8DWN) Silent Key

Op 27 april is Dick Kraayveld – PA8DWN (oud PE1BTM en PA3ALM) overleden in het Erasmus MC aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij is 85 jaar geworden.

Dick is de Haagse afdeling altijd trouw gebleven alhoewel hij vanaf 1970 in Maassluis woonde. Rond 1970 is hij ook begonnen met de hobby als radiozendamateur. Zijn zoon vertelt ons: ‘Alles wat bij ons en de buren aan elektrotechnische spullen niet goed ontstoord was begon een eigen leven te leiden. Elektrische orgels, ketels, telefoons, e.d. deden de gekste dingen. Rond de kerstdagen gingen zelfs de lampjes van de kerstboom mee knipperen met zijn morseschrift.’

Dick zijn grote liefde was verbindingen maken met morse. Hij werkte ook mee, als illustrator, aan het blad Morse Magnificat (MM). Dit blad over morse was in 1983 gestart door Rinus Hellemons (PA0BFN). Dick kon altijd smeuïge verhalen vertellen over de bijeenkomsten die door MM werden gehouden.
Rond 2008 is Dick vrijwilliger geworden aan boord van de zeesleper Elbe in Maassluis. Daar begon hij aan de restauratie van de radiohut. De grootste uitdaging daarbij was de hoofdzender SRA MT 600. Na het laten bouwen van een fors aantal nieuwe trafo’s en het verkrijgen van diverse museale zaken zoals zendbuizen uit Amerika en meters uit Engeland is de hoofdzender na 2,5 jaar weer tot leven gewekt. Hij heeft hier van Radio Holland veel waardering voor gehad, wat hem veel deed.

Dick was in 2007/2008 de morsecursusleider bij onze afdeling en maakte in dezelfde periode ook enige tijd deel uit van ons afdelingsbestuur. Bij de afdeling begeleidde hij ook 2 Haagse VWO leerlingen. Onder leiding van Dick bouwde ze voor hun profielwerkstuk een regeneratieve ontvanger en konden zij de werking ervan verklaren. De ontvanger is dit jaar geschonken aan de studieverzameling EWI bij de TU-Delft.

Wij gedenken Dick als een gedreven radiozendamateur met veel liefde voor techniek en morse.

Namens de leden van de afdeling Den Haag wensen wij zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het Bestuur van de Afdeling Den Haag
(Namens deze H. Römer – voorzitter)


OM Jaap Kleywegt (PA7JK) Silent Key

Jaap Kleywegt, PA7JK, is sinds 23-04-2024 silent key.

Ik ken Jaap al van toen hij nog in Waddinxveen woonde en ik dagelijks van Gouda naar Den Haag reed voor mijn werk en er een ronde was op de reistijden waar Jaap ook deel aan nam. Het zendamaturisme heeft bij Jaap een tijdje op een laag pitje gestaan, maar hij was juist weer bezig om een antenne te plaatsen en te gaan zenden.

Zijn grootste hobby was koken en lekker eten. Jaap was een heel sociaal mens. Hij stond altijd klaar om iedereen te helpen en daar had hij in de loop der tijd ook veel goed gereedschap voor aangeschaft. Ook was hij leergierig. Hij woonde geregeld colleges in Utrecht en Leiden bij om meer te weten te komen over het Universum en de zwarte gaten. Jaap zal door menigeen gemist worden.

Wij wensen Ria en de verdere familie sterkte met dit plotselinge verlies.
Rust in vrede Jaap.

Namens Veron A17
Dolf PA3CGF


OM Arie Brussaard (PA0BOA) Silent Key

Op 10 april 2024 2024 ontvingen we het bericht dat o.m. Arie Brussaard PA0BOA op 2 april 2024 is overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren, in de leeftijd van 93 jaar.

Arie kwam in 1992 over van de afdeling Woerden (waar hij graag over vertelde). Gedurende vijf jaar was hij onze secretaris en daarna nog drie jaar onze penningmeester.

Arie had al erg vroeg een zendmachtiging; zijn call sloeg ook terug op zijn beginjaren (Brussaard Ongelicentieerd Amateur). Zijn technische kennis droeg hij graag uit en zo kon hij op afdelingsavonden in één keer een hele antenne op het bord te tekenen met alle theoretische onderbouwing er bij. Dat gold ook voor zijn zelfgebouwde OCF antennes voor op velddagen. Ook kon hij boeiend vertellen over zijn diensttijd, gerelateerd aan radio.
Arie was een trouwe deelnemer aan onze afdelingsronde en afdelingsavonden, totdat zijn gezondheid dat niet meer toeliet.

We wensen zijn QRP (ook zendamateur) veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON


OM Piet Boers (PA0QY) Silent Key

Op tweede paasdag, 1 april 2024, is Piet Boers op 85-jarige leeftijd overleden.

De laatste jaren was Piet een trouw bezoeker van de verenigingsavonden. Sinds het overlijden van zijn vrouw was dat zijn avond. Piet kon niet goed tegen het alleen zijn. Zodoende was hij blij als het weer donderdag was. En ging dan ook vaak als een van de laatste de deur weer uit.

Piet heeft in zijn werkzame leven een winkel gehad op het dorp in de verkoop en reparatie van satellietontvangers en schotels. Hier zat ook zijn grote liefde voor de radiotechniek. Hij was een fanatiek bouwer van  apparatuur in de GHz’en en heeft hier dan ook vele verbindingen gemaakt. Dat bleek ook wel toen Piet
ging verhuizen en kleiner kwam te wonen. Er kwam hier een immense hoeveelheid spullen uit de zijn huis. Voornamelijk spullen voor het echte hoogfrequent. Zo was hij dan ook een van de eerste die een QSO kon maken over de QO100.

We zullen Piet gaan missen vooral ook door zijn kennis op velerlei gebied.

Namens leden en bestuur van VERON A42, Voorne-Putten en Omstreken


OM Gerrit van ’t Hul (PA0GHK) Silent Key

Op 25 Maart van dit jaar is plotseling op een leeftijd van 91 jaar Gerrit van ’t Hul PA0GHK overleden.

Persoonlijk ken ik Gerrit al 51 jaar, ik zat bij hem op school als jongetje van 12 jaar en Gerrit was daar de Gym leraar en hebben van hem goed volleybal leren spelen. In die tijd was ik wat actief op de middengolf en 27 MHz en dat wist Gerrit en ik werd er regelmatig op gewezen dat er ook andere mogelijkheden waren om te zenden.

Op een keer gingen we op schoolkamp naar Texel en had Gerrit een Multi 2000 VHF zender mee in de auto en hij werkte vanaf Texel maar zo een station in Den Helder en dat was toen voor mij een hele afstand. De jaren daarop een NL luisternummer aangevraagd veel zitten luisteren en in juli 1979 mijn N-licentie ontvangen en mijn eerste verbinding werd gemaakt met Gerrit.

Gerrit is altijd actief geweest tot het laatste toe en was hij regelmatig te horen in verschillende 80 meter rondes en zeer actief met de digitale modes, ook was hij nog regelmatig te vinden op een radiomarkt, had dagelijks een Zoom verbinding en actief in een wandelclub en de fiets kwam ook nog regelmatig van stal.

In Kampen en omgeving hebben we elke avond op 7 of 28 MHz een kleine ronde en Gerrit melde zich daar regelmatig in. In die ronde kwamen allerlei dingen aan bod het bouwen van HF antennes of qrv zijn met SSTV, FT8 of C4FM hij deed overal aan mee. Zondag avond de 24e maart was Gerrit ook actief in de IJsselmond Ronde en hebben we het gehad over het koppelen van een zendontvanger aan een SDR ontvanger, wat bij hem maar niet wilde lukken ergens door een COM-poort probleem. Rond 23 uur hebben we de ronde afgesloten niet wetende dat dit het laatste qso met Gerrit zou zijn. Gerrit sloot de verbinding altijd steevast af met “de 73’s ook aan de meisjes” waarmee hij onze XYL ook de groeten deed.

Wij wensen de familie sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Namens de afdelingen Veron A49 Zwolle en Veron Noord Oost Veluwe A34
Herman Frank PD0HF voorzitter A49


OM Herman Wolters (PA3ALX) Silent Key

Op 9 maart 2024 is OM Herman Wolters, PA3ALX, lid van de VERON afdeling Walcheren, overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Herman was als oud marconist en medewerker bij Radio Holland, altijd actief in CW. Jaren lang leidde hij op zondagochtend het Benelux QRP net in CW. Ook was hij een fervent luisteraar van de Zweedse machinezender SAQ en bij veel uitzendingen kwam zijn call voor op de lijst met luisteraars.
Opgeleid met buizen technologie in de jaren 60 was hij als zelfbouwer veel bezig met het restaureren van oude ontvangers. Naast BQC lid was hij ook lid van de G-QRP club.

We wensen zijn XYL, QRP’s en klein-qrp veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen op Walcheren;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter VERON afdeling Walcheren


OM Pieter F. Jelgersma PA8A (ex-PA8AA en ex-PA0CRA) Silent Key

Ondernemer, projectontwikkelaar, toekomstvisionair, innovator, verwoed radioamateur. Dat zijn zo een paar woorden die naadloos op Peter Jelgersma van toepassing zijn.

Peter was als radioamateur een groot liefhebber van omvangrijke antennes, maar hij is vooral bekend geworden door het doen verdwijnen van een groot aantal daarvan.
De jongeren van deze tijd kunnen het zich niet meer voorstellen, maar vanaf de opkomst van de televisie in de jaren 50, stonden de daken in Nederland tot eind jaren 70 vol met een woud aan particuliere Televisie- en Radioantennes om de media de woonkamers binnen te brengen.

Het is mede aan Peter en het door hem opgerichte Kabel Advies Instituut te danken, dat er in de stedelijke agglomeraties kabeltelevisie in Nederland is ingevoerd en dat alle antennes van de daken verdwenen.

De Nederlandse daken in de jaren 1960-1970

Behalve die van de radioamateurs natuurlijk… die vervolgens onbelemmerd rondom zicht hadden. Een “bijvangst” waar Peter als fervent radioamateur natuurlijk erg van genoot! Zo is hij een van de happy few die met ALLE landen in de wereld legaal radiocontact heeft gehad. Ja, zelfs met Noord-Korea!

Peter was belangrijk voor het succes van de stichting (Camras) die opgericht was met als doel de Radiotelescoop Dwingeloo te redden.
Niet alleen zorgde hij voor een stevige startdonatie, ook gebruikte hij zijn contact met toenmalig minister van Economische zaken Maria vd Hoeven, om de gebruikersovereenkomst daadwerkelijk tot stand te brengen.
Peter zei hiervan; “kennis is nuttig, kennissen soms nog veel nuttiger!”…
Zonder Peter en zijn kennissen was dit dus allemaal nooit gelukt!!

Peter was niet zo groot, maar desondanks is er een reus van ons heengegaan. We zijn Peter dankbaar voor alle mooie dingen die hij voor onze radiohobby en voor ons land betekend heeft!

Derk W. Harms (Dick)
PA2DW
LVV VERON


OM Romke Bijlsma (PA3RB) Silent Key

Op vrijdag 1 maart 2024 bereikte ons het trieste bericht dat Romke Bijlsma, PA3RB plotseling op 72-jarige leeftijd is overleden.

Romke stond bekend om zijn doorzettingsvermogen. Helaas werd 22 jaar geleden de diagnose parkinson gesteld. Na een zware operatie kon hij zelf weer solderen en monteren. Helaas ging de motoriek van zijn handen toch weer achteruit. Maar zoals gezegd Romke had veel geduld en dacht niet in problemen maar in oplossingen. Kon het niet linksom dan maar rechtsom. Ook had hij hulpmiddelen bedacht waardoor hij zich toch kon redden.

Romke had meerdere passies: muziek, concerten, maar op de eerste plaats was hij zendamateur. In 2007 heeft hij zijn machtiging behaald. Zijn certificaat kreeg hierna een mooie plaats in de shack.
Ontelbare verbindingen heeft hij gemaakt. Een zeldzaam eilandje werd door hem gewerkt. Trots vertelde hij dit dan op de afdelingsbijeenkomst.
Romke werd naar de bijeenkomsten en hobbyavonden gebracht door zijn familie.
Op de hobbyavonden werd hij altijd bijgestaan door medeamateurs, hier was hij erg dankbaar voor.

Nooit een hobbyavond meer, nooit een afdelingsbijeenkomst meer met Romke, PA3RB. Een uniek maar vooral een vriendelijk mens is van ons heengegaan.
Romke, rust zacht.

Wij wensen zijn echtgenoot Riekie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens zijn echtgenoot en familie moest ik alle leden van de Noordoost Veluwe bedanken voor hun hulp en geduld die ze hadden met Romke.

Namens bestuur en de leden van VERON afdeling 34 Noordoost Veluwe
Maarten Gielink PA5MG


OM Wim Geven (PA0WGV) Silent Key

Op maandag 26 februari 2024 bereikte ons het bericht dat Wim na een kort ziektebed is overleden.

Wim heeft van 2000 tot en met 2008 afwisselend als voorzitter, secretaris en lid in ons afdelingsbestuur gezeten.
Wim heeft in het verleden ook veel artikelen aangeleverd voor ons verenigingsblad de Varicon.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Helmond wensen wij de nabestaanden van Wim veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Wilbert Leenders PA2WLE
secretaris VERON afdeling A53 Helmond


OM Ton Mensink (PA0AMD) Silent Key

Op 21 februari van dit jaar is ons lid Ton Mensink PA0AMD overleden.

Ton is lange tijd actief geweest binnen de afdeling en het bestuur van Veron afdeling Zwolle, het laatst als voorzitter waarmee hij volgens de archieven op 25 januari 1994 als voorzitter is afgetreden.

Na zijn actieve bestuurs functie is Ton met Rolf PA0RSZ vaak namens onze afdeling naar de VR van de Veron geweest. De laatste jaren was Ton geen vaste bezoeker meer van onze afdeling, wel kwamen we hem nog regelmatig tegen op de radiomarkten in de omgeving.

Ton is op 28 februari in besloten kring in zijn woonplaats Ens begraven.

Wij wensen de familie sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Namens de Veron afdeling IJsselmond Zwolle
Herman Frank PD0HF voorzitter


OM Gerard Wolthuis (PA3BCB) Silent Key

Het bestuur van de afdeling Hunsingo heeft de droeve plicht kennis te geven van het feit dat woensdag 21 februari 2024 toch onverwacht is overleden Gerard F. Wolthuis PA3BCB.

Gerard was al vanaf de oprichting lid van de afdeling en ook tot heden geruime tijd lid van het afdelingsbestuur. Eind vorig jaar meldde Gerard zich ziek. Een griep beterde niet over. Nader onderzoek bracht een ernstige ziekte aan het licht. Tijdens de behandeling werd hij plots getroffen door een massief herseninfarct waardoor hij in coma raakte en waaruit geen herstel meer mogelijk bleek.

Samen met zijn broer Jan PEoRTX (sk) werd hij als scholier al gegrepen door het fenomeen radio. Beiden kregen ook een fascinatie voor elektronicatechniek in het algemeen en die van surplus, met name Duitse, in het bijzonder. Jan had bij leven een zeer bijzondere collectie, maar Gerard deed op iets kleinere schaal mee. Gerard was ook geboeid door kleine speciale zaken. Zo had hij een collectie kwartsoscillatoren en alles wat daarmee samenhing. Als een van de weinigen onderhield hij ook nog contacten in een steeds kleiner netwerk van amateurs met originele Hell apparatuur. Verder knutselde Gerard graag met zijn volstrekt eigen en eigenzinnige projecten. Die nam hij regelmatig mee naar de afdelingsavonden. Ook schreef hij voor het afdelingsblad Hunsotron en incidenteel voor Electron.

Gerard studeerde (radio)astronomie maar kwam als fysicus later als systeembeheerder bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Na zijn pensionering vroeg men hem om nog aan te blijven tot een volwaardige opvolging was geregeld. Daardoor stelde hij zijn leven als professionele amateur maar even uit. Nu heeft hij daar nog maar kort van kunnen genieten. Gerard was verder ook betrokken bij Stichting Oude Groninger Kerken en bij Stichting Groninger Landschap. Zijn huis paste door de ligging en uitstraling daar precies bij. Antenneruimte, stilte, een idyllische omgeving. Zijn vrouw en kinderen zullen er nu ongewenst nog meer stilte ervaren.

Persoonlijk kende ik Gerard ook al sinds lang vanuit de afdeling Groningen en deels door dezelfde Alma Mater. Hoewel met enkele jaren verschil hadden we allebei enkele gemeenschappelijke leermeesters. Dat schept een extra band. De laatste jaren hebben we zeer genoeglijke uurtjes doorgebracht met het ophalen van herinneringen en bespiegelingen over radio en het fenomeen radioamateur. We waren ook meer knutselaar en luisteraar. Zo zijn we beiden begonnen en dat eigenlijk gebleven.
Op de rouwkaart zien we een foto van Gerard rustig turend over het Wad. Achter zijn call staat het sluitteken en dit laatste QST is omlijst met een kader waarin 88 besloten is.

Ons rest om zijn vrouw Emmy en de kinderen en verdere familie sterkte te wensen na dit treurige en abrupte verlies.

Namens de afdeling,
Dick van den Berg PA2DTA NL 671 voorzitter


Veronica Priem (PA3DWA) Silent Key

Op 6 februari 2024 is, op 93-jarige leeftijd, overleden Tonny Priem-van der Meij.

Voor velen was zij Tonny maar bij ons radiozendamateurs stond ze bekend onder de naam Veronica. Ze was de vrouw van Frans Priem PAoGG die in de jaren 80 voorzitter was van VERON Haarlem / Kennemerland. Veronica was o.a. coördinator van de repeatergroep Kennemerland.

Ze heeft ook gefunctioneerd in de redactie van het blad van de Benelux QRP-Club (die werd opgericht door PAoGG). Verder was ze bij de XYL-club van de VERON enige tijd voorzitter.

Na het verlies van haar man Frans PAoGG (SK 1989). heeft ze nog veel gezien van de wereld. Heel speciaal voor haar was de mooie rondreis met een camper door Canada.

Namens VERON A20 Kennemerland
Joop PE1DOY


OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) Silent Key

Zaterdagochtend 3 februari 2024 is Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) in kleine kring thuis overleden.

s Middags bereikte mij het bericht waarvan ik wist dat het er aan zat te komen, maar dan toch…
De laatste maanden kampte Sjaak al met zijn gezondheid die met grote stappen achteruitging.

Onze vriendschap gaat terug naar de zeventiger jaren waar we beiden met dezelfde hobby besmet waren geraakt, dat was op de 27 MHz, alwaar Sjaak de roepnaam Hotel Zulu gebruikte. We zaten op dezelfde Technische School in Amersfoort en daarna ook Rens en Rens in Hilversum bezocht, wel net met een paar jaar ertussen. Daarna kwam de van Hulte wetgeving waardoor de 27 MHz werd verboden. We hebben daarna als eerste met een aantal een D-machtiging gehaald, waarna het feest op de 2 meter band verder ging.

Sjaak heeft ook nog een paar jaar in het bestuur gezeten van de VERON Amersfoort, waar we elkaar weer tegen kwamen. Hij haalde me over om ook hierin deel te nemen.
Hij was ook één van de oprichters met het opzetten van de Amersfoortse repeaters PI3AMF, PI2AMF en later PI4AMF. De laatste jaren deed hij niet veel meer aan de radiohobby, maar volgde nog wel de Amersfoortse repeaters en het RCAMF gebeuren.

Sjaak, bedankt voor de door ons beleefde mooie tijden.

Carla en familie, veel sterkte toegewenst in deze zware tijd.

Jan (PD0AUQ)

 

Op zaterdag 3 februari 2024 is overleden ons oud bestuurslid OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ).

Sjaak, een oude schoolvriend uit begin 60er jaren, ging samen met mij naar de Technische School, daar ontstond de hoogfrequent liefde op 27 MHz.
Na het behalen van het diploma hebben we samen gekozen voor het leger, we werden goedgekeurd en in 1967 gingen we naar de opleiding Technisch Specialist, richting Verbindingsdienst Radiomonteur.
Na de opleiding ging Sjaak naar de Genie in Wezep, ik werd in Duitsland geplaatst bij de Cavalerie.
Vier jaren duurde dit avontuur, Sjaak ging daarna werken in Amersfoort in een technisch beroep, daarnaast volgde hij diverse elektronica opleidingen.

Ik ben verder gegaan in het leger, in die jaren behaalde Sjaak de C-machtiging, ontwikkelde zich als technicus in de radiozender techniek. Met de opkomst van de digitale technieken verdiepte Sjaak zich in deze materie en met succes.

Sjaak’s gezondheid was niet optimaal, het kwam tot diverse zware operaties, een hele zware tijd voor hem.
De laatste jaren werd het stil tussen ons.

Ik wil Carla, zijn vrouw, en de familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (A03),
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)


OM Toine Hultermans (PD0MHS) Silent Key

Afgelopen zondag is tot onze spijt overleden Toine Hultermans PD0MHS. Toine zou op 31 januari jl. 72 jaar zijn geworden.

Toine was natuurlijk het meest bekend van zijn prachtige initiatief “Schematheek”, die hij vele jaren geleden (zijn internetsite was van 2008, maar daarvoor bestond de Schematheek ook al) opgericht heeft in Eindhoven.
Een enorme klus, Toine had er een dagtaak aan! Stapels post die werden ontvangen, compleetheid controleren, insorteren, nieuwe ontvangsten vergelijken met nog openstaande aanvragen, ontdubbelen. Zo werden in het begin de aanvragen voor schema’s nog beantwoord met gefrankeerde brieven in enveloppen. Ga er maar aan staan!
Later verhuisde hij de Schematheek naar Wageningen, op zich al een enorm werk!
Vrij recent verhuisde Toine weer terug naar Eindhoven en kwam hij soms weer op afdelingsbijeenkomsten.
We wisten dat het niet goed ging met Toine, hij vertelde dat zelf op een bijeenkomst nog maar vrij kort geleden.
Maar dat het zo snel zou eindigen, daar had helemaal niemand een idee van.

We wensen Lian, de vriendin van Toine, heel veel sterkte.

Crematie: 05-02-2024 13.30 Crematorium Slingenbosch, Ede

Maarten Dommering, PA3FGK
Gerwen
Namens zijn vrienden uit de omgeving Eindhoven


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2024 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.