Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2023

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 

 


OM Wolfgang Schliessner (PA3AEH) Silent Key

Op dinsdagavond 26 december 2023 is Wolfgang Schliessner, PA3AEH op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maastricht overleden. Wolfgang heeft in zijn loopbaan als AWACS radar-technicus bij de NATO basis in Geilenkirchen gewerkt en beschikte over een grote technische kennis op het gebied van hoogfrequent- en digitale-technieken.

In zijn beginperiode (als DL8WS) waren het natuurlijk de radiobuizen die in zelfbouw apparatuur gebruikt werden, later ging dit door tot de meer up-to-date digitale schakelingen met bijbehorende digitale modes. Hij was geen regelmatige bezoeker van afdelingsavonden en was ook niet echt veel QRV.
In Bunde had hij destijds een mooi antennepark tot zijn beschikking. Helaas was dat daarna in Maastricht niet meer het geval. Wolfgang genoot helemaal van diverse lokale velddagen waar hij meestal op 40m of 80m te vinden was.

Zijn gezondheid was de afgelopen drie jaren drastisch afgenomen maar desondanks wilde hij graag gebruik kunnen maken van een geïmproviseerd HF-station vanuit het zorgcentrum in hartje Maastricht. Het is uiteindelijk gelukt om een end-fed antenne in de buurt van zijn raam op te hangen. Ik heb aansluitend zowaar vanuit Gronsveld een 40m verbinding met Wolfgang kunnen maken. Hij was tot het laatste moment gedreven met techniek bezig en op de HF banden aan het luisteren. Wolfgang kon recent ook nog een aantal 80m QSO’s met oude vrienden maken wat altijd een grote wens voor hem was.

We wensen zijn vrouw Carla, de kinderen familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

Ed Warnier
PA1EW Gronsveld


OM Jaap van der Kolk (PE1CTY) Silent Key

Op 23 december 2023 is Jaap van der Kolk PE1CTY op 84-jarige leeftijd overleden.

Jaap was een radio-amateur op geheel eigen wijze. Hij maakte graag verbindingen op VHF, UHF en op HF vooral op de 80 meter band. Dat deed hij ook veel vanaf het waddeneiland Ameland waar hij met zijn gezin vroeger op vakantie ging. Op de afdelingsbijeenkomsten was hij een vaste gast bij de verkopingen en jaarvergaderingen. Hij heeft in het verleden een aantal malen in de kascommissie gezeten.

Op de 2 meter en op 80 meter hoorde je hem geregeld. Op de 80 meter ook wel eens met een GRC-9 die hij van PA0HTT had overgenomen. Vossenjagen mocht hij ook graag doen op 2 meter en 80 meter zoals bij de Dutch ARDF & Fox Oring. Vanaf 2007 was Jaap lid van de OTC. Ook meldde hij zich geregeld in bij PA4AA van de Veron op 80 meter. Jaap was een enthousiaste zelfbouwer. Toen hij wat kleiner ging wonen, heeft hij nog heel wat spullen aan de afdeling en afdelingsleden geschonken omdat hij deze niet meer kwijt kon in zijn nieuwe woning.

De laatste keer dat hij op een verenigingsavond was voordat hij verhuisde, heeft hij de aanwezige leden getrakteerd op kroketten als dank voor de mooie tijd die hij bij ons had gehad. Dat was een mooi gebaar van Jaap dat erg werd gewaardeerd.

Namens het bestuur en de leden van de Afdeling A26 Hoogeveen wensen wij de familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

Moge Jaap PE1CTY rusten in vrede.

Namens het bestuur en de leden van Veron afdeling Hoogeveen,
Henk Kremer
Secretaris


OM Hans Dikker (PA3HGD) Silent Key

Tijdens de kerst bereikte ons het droevige bericht van het Silent Key gaan van onze Hans PA2HGD.

Hans Dikker is op 21 december op 80-jarige leeftijd overleden.

Zijn mateloze inzet voor de Veron was er op vele fronten. Jarenlang heeft Hans als penningmeester op onze centen gepast. Met een met radiospullen volgeladen aanhangwagen naar de bekende radio beurzen. Spullen verkopen voor onze clubkas. Deze aanhangwagen heeft ook vele diensten gedaan als een amateur wat antennemateriaal van ver naar hier moest hebben. Hans was er altijd.

Vele onvergetelijke velddagen hebben we gehouden bij Hans op het erf achter zijn huis.

We zullen deze goudenspeld drager missen en onze gedachtes gaan uit naar zijn XYL Diny PA2CSP en de familie. Wij wensen hun alle sterkte toe om dit verlies te aanvaarden.

Het bestuur en de leden Veron afdeling A06 Arnhem


OM Henk Kormelink (PA3HDW) Silent Key

Op 7 december 2023 is Henk Kormelink PA3HDW op 91 jarige leeftijd overleden.

Jarenlang was Henk een graag gezien lid van onze afdeling. In de jaren 80 was Henk bestuurslid dit in de hoedanigheid van Secretaris, Henk had tijdens de reguliere vergaderingen bij het ten gehore brengen van de ingekomen stukken en de notulen nooit een microfoon nodig. In het leger als Nederlandse officier was zijn stem goed getraind.

Zijn grote passie was oude zendapparatuur uit dit leger. Hierdoor was hij regelmatig te horen in de Surplus Radio Society (SRS) ronde. De laatste Jaren zagen we Henk niet meer op de club. Al zijn tijd besteedde hij aan zijn echtgenoot en grote liefde Dinie wie onlangs ook is overleden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies!

Namens leden en bestuur VERON afdeling A34, Noordoost-Veluwe
Jacob van de Kolk, PD7Q


OM Joeke van der Velde (PA0VDV) Silent Key

Op donderdag 30 november is op 93 jarige leeftijd Joeke van der Velde, PA0VDV helaas SK geworden.
Joeke is een bekende OM binnen de VERON A63 – Friese Wouden.
Maar ook op landelijk en zelfs internationaal niveau worden de activiteiten van Joeke nog steeds gewaardeerd en herinnerd.

Joeke is jarenlang lid geweest van het VERON hoofdbestuur en heeft tevens gefungeerd als voorzitter van het Trafficbureau.
Ook heeft hij lang zijn bijdrage geleverd aan de IARU R1 Intruder Watch als reporter.
Voor A63 was hij tot voor kort regelmatig afgevaardigde tijdens de jaarlijkse Verenigingsraad.

Joeke is erelid van de VERON en Koninklijk onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Joeke was een enthousiast CW-er, lid van de High Speed CW-club en veelvuldig deelnemer aan diverse contesten.
Ook was hij diverse keren actief vanuit Curaçao als PJ2/PA0VDV.

Samen met Marry, met wie Joeke ruim 65 jaar getrouwd was, woonden ze tot voor kort op een idyllisch plekje op de Dellebuursterheide wat voor een zendamateur tevens een droom QTH geweest moet zijn.

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – Friese Wouden
Bert Kamminga, PA1BK
Secretaris VERON A63


OM Ko Lagerberg (PA0JY) Silent Key

“Zelf tekende hij voor nog 100 jaar erbij, zijn lichaam gaf hem een dag…”

Na een rijk en bruisend sociaal leven, gevuld met vele vriendschappen, is 28 november 2023 Jacobus Paulus Lagerberg vredig ingeslapen op 90 jarige leeftijd.

In zijn werkzame leven was hij o.a. op het radiostation te Kootwijk en bij Scheveningen Radio in IJmuiden bezig geweest met morse-communicatie met schepen.

Ko was lid van VERON Kennemerland en altijd een trouwe bezoeker van onze maandelijkse afdelings-avonden. Ook was Ko lid van onze gastheer RCK. Ook daar was hij vrijwel elke vrijdagavond aanwezig op zijn vertrouwde plek. Tijdens de coronatijd en ook daarna was hij rondeleider van de afdelingsuitzendingen. Jarenlang was hij ook actief betrokken bij de Lighthouse-Weekends vanuit de twee vuurtorens van IJmuiden.

Ko was op onze amateurbanden in zijn element, vooral in CW. Naast zendamateur was Ko ook erg actief in allerlei verenigingen en ook bezig met geld inzamelen voor goede doelen.
Op zijn 90ste verjaardag (24 maart j.l.) was de opbrengst van de donaties (natuurlijk) voor een goed doel. In deze traditie was ook bij zijn crematieplechtigheid een donatie mogelijk voor een goed doel. Dat Ko als mens erg gewaardeerd was bleek wel uit dat bij deze beide gebeurtenissen de belangstelling met een opkomst van meer dan 200 man zeer groot was.

We zullen Ko missen en wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe. Saluut!

Namens het bestuur van VERON afdeling Kennemerland
Joop Drommel PE1DOY


OM Nico Heilijgers (PA0NHZ) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 28 november j.l. ons afdelingslid Nico Heilijgers (PA0NHZ) uit Koog a/d Zaan is overleden. Nico is 75 jaar geworden.

Nico was een actief lid en een actief zendamateur, altijd bezig met de radiohobby en zelfbouw.

Jaren is hij lid geweest van ons afdelingsbestuur. Vroeger werkte hij ook mee aan de vossenjachten en was hij vaak te horen in de Zaanse zondagochtend ronde en het Zaans vakantienet.

Hij was een vriendelijke en rustige zendamateur. Je kon altijd een beroep op hem doen.

Nico wilde nog zoveel doen, maar door zijn ziekte had hij niet meer de kracht.

De crematie heeft op zaterdag 2 december plaatsgevonden in Zaandam.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

 

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A46 Zaanstreek.
Kees Koopmans (PA3HCA) – Secr. VERON afd. 46 – Zaanstreek


OM Otto van der Bijl (PA0TCA) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 23 november 2023 op 77-jarige leeftijd is overleden OM Otto, R.P. van der Bijl PA0TCA.

Otto verbleef tijdens zijn werkzame leven vaak langere tijd in het buitenland en was daar vrijwel altijd actief als zendamateur met de daarbij behorende roepnamen. Hij is in de loop der jaren onder andere actief geweest in Afghanistan, Amerika, Indonesië, Suriname en Pakistan.
Hij was fanatiek DX-er, enthousiaste contester en trouw deelnemer aan de afdelingscompetitie maar vooral ook ‘sleutelaar’ in hart en nieren, in de zin van morsetelegrafie maar zeker ook op het gebied van zelfbouw en experimenteren.

Hij stond nog steeds ingeschreven bij afdeling 28 maar woonde al geruime tijd in de Hoeksche Waard, en droeg beide afdelingen een warm hart toe. Sinds 2003 was hij ook lid van de Old Timers Club
Otto was al geruime tijd ziek maar dat weerhield hem er niet van om tot op het laatst met regelmaat de seinsleutel of de microfoon ter hand te nemen. Zo behaalde hij in 2023 nog de elfde plaats in de PACC contest.

Op de foto is Otto te zien in betere tijden tijdens een zeiltraining op Chesapeake Bay.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij dit verlies en de kracht die nodig is om verder te gaan, met Otto in gedachten.

Mede namens bestuur en leden van VERON afdeling 28 (Leiden) en 52 (Hoeksche Waard), Adrie Kooijman, Voorzitter A52 en Secretaris Gerard Speksnijder


OM Henk van den Bor (PE1NCH) Silent Key

Op 15 november 2023 is ons gewaardeerd lid, Henk van de Bor, PE1NCH overleden.

Binnen onze vereniging was Henk al lange tijd actief. Midden jaren tachtig begon hij met het bouwen van 2-meter yagi antenne’s zoals de ZL-special. Hierin was hij zeer bedreven. Later legde Henk zich toe op het bouwen van ATV-zenders en ontvangers. De uitdagingen van de hogere frequenties ging hij hierbij niet uit de weg.

Als activator van de contest-club was Henk met regelmaat te horen tijdens o.a. de regio contest en diverse ATV-contesten.

Wij danken Henk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en zullen hem tijdens de verenigingsavonden en evenementen missen.

Namens de VERON afd. A23 Den Helder, bestuur en leden,
Richard Koopman, PA3FLW


OM Wim Monna (PA0WMB) Silent Key

 

Op 13 november is onverwacht en plotseling op 78-jarige leeftijd overleden mijn studievriend, mede motorrijder en medezendamateur van het eerste uur: Wim Monna, PA0WMB

Wim was in de begintijd, jaren zestig net als ik heel actief. We hebben samen heel wat meegemaakt. Het pronkstuk, de QSL kaart van JY1 heeft jaren lang bij hem aan de muur gehangen. Na de eerste studiejaren gingen onze wegen uiteen maar we verloren elkaar niet uit het oog. Wim vond een baan bij het KNMI waar hij tot en zelfs nog enige tijd na zijn pensioen is gebleven. Ik ging mijn eigen weg maar we bleven altijd contact houden. In het begin vaak via de band, maar toen Wim wat minder radioactief werd op andere manieren.

Na zijn pensioen heeft Wim de radiohobby weer opgepakt en stortte hij zich met vol enthousiasme op de kortegolf banden. Regelmatig zagen of belden we elkaar en dan vertelde hij uitgebreid welke antenne hij nu weer aan het uitproberen was en wat hij er mee gewerkt had. Ik zal hem missen.
Michiel van der Vlist
PA0MMV

Het bestuur van VERON afdeling A08/Centrum condoleert de nabestaanden met dit verlies en wenst hen sterkte voor de komende tijd.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling A08 Centrum,
Richard Jannes (PD3RFR), secretaris


OM Jan Priem (PF7JPL) Silent Key

Na een ziekbed van enkele weken, is op 10 november 2023, Jan Priem PF7JPL op 89 jarige leeftijd
overleden. Op 15 november hebben familie en vrienden afscheid van Jan genomen.

Jan is in het begin van zijn werkzame periode, via de maritieme omgeving, met CW in aanraking gekomen. Dat heeft hem tot op hoge leeftijd geboeid. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is CW de trigger geweest om zich in het radio zendamateurisme te gaan verdiepen. Dat resulteerde in het volgen van een Novice cursus met als resultaat zijn eerste call.

Als doorzetter ging Jan naar de volgende cursus en na hard werken resulteerde dat in zijn call PF7JPL.
Regelmatig heeft Jan de clubavonden bezocht waarbij hij vaak een van zijn vele zelfbouwobjecten meebracht. Vaak had hij een klein gereedschapstasje bij zich waar velen, zo nodig, even gebruik van konden maken.
Vooral het weer werkend maken van oude apparatuur boeide Jan enorm. Ook Packet radio en FT8 vielen onder zijn activiteiten. Op vele radio markten, velddagen en Amateur dagen was Jan aanwezig.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met zijn verlies.

Namens de leden en het bestuur van VERON A35 Nijmegen
Secretaris, Jiri Wichern PG8W


OM Martin Bak (PA0MBD) Silent Key

Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Martin op 23 oktober 2023 op 82-jarige leeftijd is overleden. Martin was al enige tijd ziek maar toch kwam het bericht onverwachts. De radiohobby had Martin eerder dit jaar al beëindigd en zijn station was reeds ontmanteld. Martin was een fervent CW-er, contester en DX-jager. Bouvet was zijn laatste uitdaging.

Velen zullen Martin kennen vanwege zijn werk als Regionale QSL Manager voor R14 – Friesland. Dit heeft hij verdeeld over verschillende periodes ruim 25 jaar met veel enthousiasme en nauwkeurigheid gedaan. Daarnaast was Martin één van de initiatiefnemers en aanjager van het groots opgezette HAMECC project in 2018. Martin heeft de Friese zendamateurs vele diensten verleend en is hiervoor in 2019 beloond met een Gouden Speld van de VERON.

Namens leden en bestuur van de VERON A63 – Friese Wouden
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63


OM Joop Vaartjes (PA0JOP) Silent Key

Geheel onverwacht kregen wij het nieuws dat Joop PA0JOP op 2 oktober is overleden.

Joop was lid van afdeling A31. Veel radioamateurs kennen Joop vooral van zijn radiozaak Classic International. Hij stond je altijd vakkundig te woord. Hieruit sprak zijn jarenlange ervaring met het radiozendamateurisme. Zijn zendamateur carrière begon in 1958.

Tijdens mijn dagelijkse reis naar Eindhoven, in begin jaren 80, heb ik veel verbindingen gemaakt met Joop als hij mobiel onderweg was naar of van zijn zaak in Mönchengladbach of Roermond. Het was een echte amateur die er niet voor terugdeinsde om 200 W te maken in zijn auto.

Ook waren Marja en Joop aanwezig op alle grote radiomarkten, zoals op de Ham Radio in Friedrichshafen. Tijdens de bloeitijd van Pakket Radio had Joop een BBS in Roermond, die door veel amateurs werd gebruikt als opstappunt voor het Pakket Radio gebeuren.

Namens het bestuur en alle leden van afdeling A31, Midden- en Noord-Limburg, wensen wij Marja en de familie alle sterkte om dit verlies te dragen.

Kees de Groot, voorzitter A31, Midden- en Noord-Limburg


OM Ron Koendering (PA3FQQ) Silent Key

In het bijzijn van zijn twee oude radiokameraden Frank PA2EFS (Radio Excelsior), Dick PA2DW (FMT), en Ron’s echtgenote Gerda, is Ron PA3FQQ (Radio Telstar), op 29 september vredig van ons heengegaan.

In onze jongensjaren experimenteerden wij, net als vele van ons met wilde haren pionierend, illegaal op de FM-band en uit die tijd stamt onze vriendschap.

Ron was, na het behalen van zijn officiële papieren, altijd actief op korte golf en ook veel op de 2m band. Door zijn slopende ziekte (ALS) kon Ron gedurende het laatste stukje van zijn leven nog slechts het toetsenbord bedienen en daardoor beleefde hij nog veel plezier aan het zenden en ontvangen met behulp van de computer.

FT8 wordt niet door iedereen zo gewaardeerd, maar voor Ron (en ongetwijfeld vele anderen) bood het de enige manier om zijn hobby tot het laatst te kunnen blijven beoefenen.
Ron was Joe Taylor (K1JT, de geestelijk vader van WSJT/FT8) dan ook buitengewoon dankbaar!

Ruim een week voor zijn overlijden, hebben Frank en Dick nog samen met Ron opnames van de roemruchte FM-tijd beluisterd. Hij genoot ervan! De cirkel was rond…

Rust in vrede Ron!

Gerda Koendering
Frank PA2EFS
Dick PA2DW


OM Mart Bark (PA4MB) Silent Key

 

Wij ontvingen het bericht dat op 23 september ons afdelingslid Mart Bark (PA4MB) uit Beverwijk was overleden.

Mart was een actief zendamateur en zelfbouw hobbyist. Altijd bezig met de hobby.
Hij stond ook altijd klaar om andere zendamateurs te helpen.

De afscheidsbijeenkomst was op zaterdag 30 september in crematorium Sterrenheuvel te Haarlem.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46)
Kees Koopmans (PA3HCA) – Secr. VERON afd. 46 – Zaanstreek


OM Kees van Daalen (PA3FEA) Silent Key

Op woensdag 20 september 2023 overleed ons lid, Kees van Daalen PA3FEA op 90-jarige leeftijd.

We herinneren hem als een actief lid die onze bijeenkomsten graag bezocht.
De laatste jaren werd het voor hem te moeilijk om de bijeenkomsten bij te wonen.
Hieronder ter nagedachtenis een woord van oud-collega Hans PA0JBB

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verlies!

Namens VERON afd. Leiden
Jaap van Duin PA7DA secretaris

 

 

Kees van Daalen, PA3FEA, was hoofd van de werkplaatsen bij het MEOB te Oegstgeest.  Het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine.
Na het behalen van zijn zendmachtiging heeft hij bij het MEOB een zendamateur club opgericht, als onderdeel van de personeelsvereniging. Hij heeft toen alle zendamateurs die bij het MEOB werkten gevraagd lid te worden van de MARAC.
Er werd in een kleine ruimte in een gebouw die niet in gebruik was, vlak onder het dak, een shack ingericht en antennes aangelegd. De draaibaar opgestelde antennes zaten op een mast die door het dak stak en binnen met de hand kon worden gedraaid. Dat gaat veel sneller dan met een rotor. Deze shack was helaas geen lang leven beschoren. Bij de renovatie van het gebouw werd asbest gevonden. Om dit asbest te verwijderen moest het hele gebouw, inclusief onze shack, een tijd lang helemaal leeg gemaakt worden. Vervolgens werd aangekondigd dat het bedrijf naar Den Helder zou moeten verhuizen. De shack is toen niet opnieuw ingericht.
Kees van Daalen ging met pensioen en het bedrijf verhuisde naar Den Helder.

73
Hans PA0JBB


OM Paul de Keizer (PA3AQL) Silent Key

Mij bereikte het droeve bericht dat op 88-jarige leeftijd Paul de Keizer PA3AQL overleden is.

In de regio Rotterdam was Paul vooral bekend omdat hij bij veel gezamenlijke zendamateuractiviteiten aanwezig was en steevast met de seinsleutel veel mooie verbindingen maakte. Bij voorkeur met QRP-zendvermogen of een kleine antenne. Hij slaagde in 1976 als PD0AOZ en via PE1BRT was hij vanaf 1979 actief met de call PA3AQL.

Paul was een zeer vriendelijke man die vaak het liefste een beetje op de achtergrond aanwezig was om zaken te regelen of er gewoon voor zorgde dat door zijn aanwezigheid een activiteit succesvol werd. Of het hierbij ging om een demonstratiestation, JOTA, velddag, een clubavond met een activiteit, of het schrijven van een artikel of verslag voor een clubblad of website.

Veel CW-liefhebbers kennen Paul van o.a. de Hellemonster meetings en het blad Hellemonster, dat voor het eerst verscheen in 2000. Het werd ongeveer elk kwartaal verzonden naar de leden en heeft uiteindelijk 24 nummers gekend. Paul heeft hiervoor veel tekst aangeleverd of bewerkt. Tevens had men een Mercedes-Benz Unimog overgenomen en opgeknapt waarin zich twee zenders bevonden. Paul heeft daarmee onder de call PI9HM samen met o.a. Thea PA3HBP en Gerard PA3AAE vele mooie avonturen beleefd. Persoonlijk herinner ik mij dat deze Unimog stond opgesteld in het Rotterdamse Zuiderpark tijdens een “Zuiderparkdag” en veel bezoekers trok, waaronder veel zendamateurs. Ze hadden het maar druk om iedereen te woord te staan! Uiteindelijk is deze wagen naar het Oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon gegaan.

Paul had ook een tweede hobby te weten fotografie en was daarnaast zeer behendig in het maken en beheren van websites. Dit heeft hij heel lang gedaan voor diverse afdelingen en verenigingen. Zo kon hij mooie foto’s maken van een activiteit, een passend verslag maken en deze ook nog eens online of in een blad publiceren. Zo zijn er talloze verslagen van zijn hand gepubliceerd.

Paul was een echte verenigingsman, zo heeft hij een aantal jaren de rubriek “Komt u ook?” verzorgd voor ons blad Elektron. Hij vond het belangrijk dat elk VERON lid kon lezen wat zijn en andere afdelingen te bieden hadden aan lezingen en activiteiten. Ik zond met enige regelmaat nieuws over onze afdelingsactiviteiten naar hem toe en ontving van Paul regelmatig nieuwtjes van andere afdelingen of tips voor lezingen als deze mogelijk interessant waren voor onze afdeling of ronde op zondagavond. Hij noemde het altijd een kleine moeite, maar voor onze afdeling en ronde was het zeer waardevol.

We verliezen met het overlijden van Paul een fijne collega zendamateur in onze regio, die naast een uitstekende beheersing van zijn geliefde mode CW, door zijn jarenlange inzet bij veel afdelingen en clubs jarenlang enorm veel heeft betekend voor het zendamateurisme.

Edwin Vos PA3GVQ
Oud voorzitter VERON A37 Rotterdam

Paul was reeds in 1976 op 41-jarige leeftijd gelicenceerd voor het D-examen onder de roepletters PD0AOZ. Hij mocht toen al uitkomen op de diverse amateurbanden. Twee jaar later, in 1978, licenceerde hij zich door het zogenaamde C-examen te behalen. Voor de radio geïnteresseerden onder ons weten we dat dit een zeer pittig technisch examen is. Al wordt het nu geen “C” meer genoemd. Zijn roepletters werden toen met veel trots gewijzigd in PE1BRT.
En nog was dit niet voldoende voor hem. Hij moest en zou zijn full-licence behalen. Dat hield in dat hij zich ook in de morsecode moest bekwamen. Het was in die tijd nog een absoluut vereiste om een A-machtiging te verkrijgen. In 1979 was het zover! Paul behaalde na noeste arbeid zijn volledige bevoegdheid om als radioamateur op alle toegewezen frequenties zijn contacten te maken.

Noeste arbeid… U moet zich voorstellen dat op die leeftijd het leren beheersen van de morsecode, van een getalenteerd persoon, een tijdsduur van zo’n 340 uur training nodig is. Hij kreeg de unieke lettercombinatie van PA3AQL. Hij was toen nog lid van de VERON, afdeling Rotterdam-Zuid. Een afdeling waar hij ook een tijdlang penningmeester was. Verder was hij hier ook zenderbeheerder van PI4RTZ. Tot zijn spijt heeft hij ook mee moeten maken dat die afdeling moest op gaan in de grotere afdeling Rotterdam. Op dat moment heeft Paul de overstap gemaakt naar de afdeling Voorne-Putten, Rozenburg e.o.. De afdeling waar hij tot aan zijn overlijden lid van was en aan vele activiteiten heeft deelgenomen. Hij is ook langdurig de eerste webmaster van de afdeling geweest en heeft de afdelingscompetitie geïntroduceerd op de afdelingsleden.

Paul was ook enthousiast lid van Morse Magnificat. Een aantal mensen in de Benelux die zich enkel en alleen met morse-communicate bezighielden. Dit werd verheven als een vorm van geloof. Er werden nog net geen wekelijkse kerkdiensten gehouden, maar als we toen doorgezet hadden was dat er ook nog van gekomen…. !!!! Later werd de club omgezet in naamstelling “Hellemonster” en die heeft tot 2008 succesvol gedraaid. Ook daar kwam uiteindelijk de klad in en werd opgeheven. Er werden jaarlijks ook bijeenkomsten en zendactiviteiten georganiseerd. Een van de activiteiten is mij altijd bijgebleven.

U moet zich voorstellen dat de club “Hellemonster” ook de beschikking had over een zg. Mercedes Unimog voertuig. Wij hadden de communicatie uitvoering daarvan. Een Mercedes uit de jaren 50. Een benzine slurpend voertuig. Reed ongeveer 1 op 2 dacht ik! Maar wel voorzien van een uitgebreide AEG korte golf installatie waarmee op de amateurbanden verbindingen gemaakt konden worden.
Een unieke persoonlijkheid is een legende geworden.

Je was een bijzondere Radiovriend voor ons.

Mede namens alle leden van de VERON afdeling Voorn-Putten, Rozenburg e.o. bedankt Paul, rust zacht.


OM Rudi Borger (PA3AOK) Silent Key

Op 12 augustus 2023 is Rudi Borger PA3AOK op 94 jarige leeftijd overleden.
Hij was een rasechte zendamateur. Rudi is op latere leeftijd zendamateur geworden. Hij heeft eerst onder in de mijn gewerkt en toen deze stopte met de kolenproductie, is Rudi omgeschoold tot elektricien. Hij heeft toen, In de 70’er jaren, eerst zijn C en kort daarna de A-machtiging gehaald.

De meeste verbindingen maakte hij in CW. Zijn hart ging vooral uit naar ATV. Ook zijn er menige SSTV-plaatjes via de zender verstuurd en ontvangen. Rudi was geen prater, maar een doener. De ontvangers en zenders voor de diverse atv banden heeft hij zelf gebouwd. Zijn soldeerbout heeft dan ook overuren gemaakt. De ATV-groep Brunssum kwam elke woensdagavond bij Rudi, waar problemen en oplossingen besproken werden. Later is de groep uitgebreid.

Toen Rudi 75 jaar was, stierf zijn vrouw Bertie plotseling. Daar heeft hij veel verdriet van gehad. Veel steun kreeg hij van zijn vriendengroep. Tijdens het drinken van een kop koffie kwam hij in aanraking met zijn overbuurvrouw Finy. Met haar heeft hij nog veel gelukkige jaren beleefd.
Rudi is tot het laatst actief geweest. Op 12 augustus is hij rustig ingeslapen. Zaterdag 19 augustus is hij bijgezet bij zijn vrouw Bertie.

We wensen zijn 2 zonen en hun gezinnen veel sterkte toe met het verwerken van het verdriet. We zullen hem missen.

Namens de woensdagavond groep: Harry Paas, PA1AS.
Namens de Veron afdeling 22 Zuid-Limburg: Tom Koeken, PC5D.


OM Gert Doodeman (PG5D) Silent Key

Tot onze ontsteltenis hebben wij moeten vernemen dat ons gewaardeerd afdelingslid Gert Doodeman, PG5D (ex PA0NZH), 4 augustus op 68-jarige leeftijd plots is overleden.

Gert was al jaren lid van VERON afdeling Eindhoven (A13) en één van de drijvende krachten achter het conteststation op de Technische Universiteit Eindhoven, PI4TUE. Aan de leden van deze club gaf Gert ook les en leidde hij (ESRAC) leden op tot zendamateur. En dat is slim want zo ‘kweek’ je operators voor het conteststation. Gert was in de jaren 80 redacteur van het VHF-bulletin, jarenlang contestmanager en tevens lid van de VHF-commissie. Velen kennen hem dan ook ongetwijfeld van de momenten waarop Gert jaarlijks weer de bekers uitdeelde aan de winnaars van het voorafgaande contest jaar. Ook op het jaarlijkse VERON Pinksterkamp was Gert van de partij en trof je hem regelmatig op het ‘Eindhoven’ veld. Gert was een voorvechter van het bevorderen van activiteit op de hogere banden en is daar in het jaar 1990 ook voor beloond in de vorm van de benoeming tot amateur van het jaar!

Zijn vrije tijd besteedde hij ook aan Scouting en dan met name de JOTA. Sinds midden 70-er jaren was Gert leidinggevende bij de waterscouting Stella Maris. Onder andere via hem zijn door JOTA activiteiten veel radiozendamateurs betrokken geraakt bij Stella Maris.

Buiten zijn hobby als zendamateur had Gert ook een passie voor modelspoortreinen.

De amateurgemeenschap verliest met Gert een bevlogen amateur en hij zal gemist worden.
Gert, PG5D is Silent Key, dat hij moge rusten in vrede.

Namens bestuur VERON afdeling A13, Eindhoven.
Eric Post PE1MIX


OM Frans Gosen (PA3CDN) Silent Key

Op 25 juli 2023 is Frans Gosen, PA3CDN, in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis overleden.

Frans was een radioamateur in hart en nieren en omarmde nagenoeg alle nieuwe ontwikkelingen binnen onze radiohobby. Wat was hij hier graag mee doorgegaan.
Frans is vele tientallen jaren trouw bezoeker geweest van de afdeling A35 Nijmegen. De laatste jarenechter liet zijn gezondheid te wensen over. Het werd voor Frans moeilijker om de clubavonden te bezoeken, maar zo eens in de zoveel tijd was hij toch weer aanwezig.

Frans was een fervent gebruiker van onze afdelingsbibliotheek. Alle beschikbare tijdschriften en publicaties moesten worden gelezen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op radiogebied. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij goed op de hoogte van de in de loop der jaren geïntroduceerde digitale modes. Ze moesten dan ook allemaal in praktijk gebracht worden. Dat gaf natuurlijk de nodige uitdagingen. Hij heeft heel wat gepuzzeld om geluidskaarten en interfaces werkend te krijgen, maar opgeven was nooit een optie!

Jarenlang heeft Frans zich, buiten de radiohobby, ingezet voor de stichting “Nijmegen Blijft in Beeld”. Daar werkte hij als vrijwilliger aan één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland.
Tot het laatst toe bleef Frans de technologie omarmen. Zelfs zijn laatste dagen in het ziekenhuis moest hij van de hoed en de rand weten wat er rondom hem aan apparatuur stond en waar het voor diende.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe.

Namens A35, Frans, PE0F


OM Martin Köppen (PA0MJK) Silent Key

Donderdag 20 juli is OM Martin Köppen, PA0MJK, lid van verdienste van de VERON, op 87 jarige leeftijd overleden.

Alhoewel hij geen afdelingslid meer was van A35 Nijmegen, was hij bij vele van onze leden wel bekend.
Martin was nog altijd actief DX QSO’s via digitale modus, was lid van de microgolfcontestgroep PE1MMP waar hij de laatste jaren vooral bijdroeg met z’n rover station en bouwde aan z’n 3 cm moonbounce station. Helaas heeft hij geen mogelijkheid gehad om daarmee de first te maken die hij zo graag had gewild. De voortgang in de hobby ging het laatste jaar wat moeizaam vanwege gezondheidsproblemen, maar om tot op zo’n hoge leeftijd nog grensverleggend met deze hobby bezig te zijn, dwingt respect af.

Bij Philips in Eindhoven en later in Nijmegen ontwikkelde hij hoogfrequent transistoren en werkte hij aan schakelingen waarin ze gebruikt werden. Martin heeft zowel voor deze afdeling, afdeling Eindhoven en de landelijke vereniging vrijwilligerstaken uitgevoerd en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan op het gebied van hoogfrequent halfgeleiderontwikkeling.

Hij heeft meermaals plaatsgenomen in afdelingsbesturen, was in verschillende perioden lid van de zendexamencommissie, lid van de vossenjachtcommissie, droeg bij aan de oprichting van de EMC/EMF-commissie en was een contester in zowel Eindhoven als Nijmegen. Ook was hij een fervent zelfbouwer en voor vele radiovrienden binnen en buiten onze afdeling een bron van kennis en inspiratie.

In 1968 werd hij amateur van het jaar, ontving in 1998 de gouden speld en hij werd in 2011 lid van verdienste. In 1993 werd hij koninklijk onderscheiden vanwege zijn professionele werkzaamheden en zijn bijdragen op radiohobbygebied.

Ik zal zijn wijze inzichten en hem ook als persoon erg missen.

Namens het bestuur van A35, Jiri Wichern, PG8W

 

In Memoriam Martin Köppen, PA0MJK

Op 20 juli 2023 is Martin, overleden.

Ondanks alles wat hij de laatste tijd mankeerde wilde Martin altijd een bijdrage aan de VHF/UHF/SHFcontest leveren. Al in zijn professionele leven (bij Philips), waar hij geruime tijd met zendertransistoren bezig was, vergat hij nooit aandacht te schenken aan onze toepassingen daarvan. Aan onze vereniging, waarvan hij lid van verdienste was, leverde hij zowel aan afdeling(en) als landelijk een belangrijke bijdrage.
Als enthousiast lid van de contestgroep was hij tot op het laatst bezig voor steeds hogere frequenties (122GHz).

We zullen hem missen. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Namens de leden van de contestgroep PE1MMP, Volker van Hoorn PA0VVH


OM Ruurd (Ruud) Evers (PD1AGN) Silent Key

Op 13 juli 2023 Is ons afdelingslid en radiovriend Ruud Evers, PD1AGN na ruim een jaar ziek te zijn geweest in het bijzijn van zijn geliefden rustig ingeslapen.

Ruud, geboren in Haarlem, had jaren samen met zijn XYL Gerda een elektrozaak aan het Zuideinde in Meppel. Velen kennen hem daarvan. Hij verkocht er audio en andere soorten elektronica. Ook reparaties aan apparatuur voerde hij hier kundig uit. De koffie stond altijd klaar. Ruud was een rustige en altijd gezellige man waar je op kon rekenen. Ondanks zijn grote kennis van elektrotechniek in het algemeen had hij nooit de behoefte om een F-licentie te gaan halen.

We noemden hem vaak PA0TZT (Te Zijner Tijd). Na zijn pensioen heeft hij de winkel Elektro Evers verkocht en is hij samen met zijn XYL Gerda naar Spanje (Sedella) verhuisd. Daar was hij weinig actief op de banden, maar in de ruim acht jaar die ze daar hebben gewoond, was hij in het kleine dorpje een graag geziene gast. Mede door zijn gezondheid werd in 2018 besloten om weer terug te gaan naar Meppel. Ruud was actief als bestuurslid van de Stichting Oud Meppel, Donderdag Meppeldag, Grachten festival, enz. Meppel lag hem na aan het hart.

Toen ruim een jaar geleden kanker bij hem werd geconstateerd ging hij vol goede hoop het traject van bestralingen en chemo in. Het leek allemaal goed te gaan maar in mei kregen we het verschrikkelijke bericht dat er uitzaaiingen waren geconstateerd.

Ruud heeft via de Meppeler twee meter repeater de TechnoRonde in het leven geroepen. Mede door zijn wil om andere amateurs te helpen aan onderdelen en technische vragen te beantwoorden is deze ronde een aanwinst voor onze hobby gebleken. Deze ronde wordt ter ere van Ruud voortgezet. Tijdens de 100ste ronde op 27 juni jl. heeft hij zich tot verrassing van ons allemaal nog even in gemeld.

We verliezen in Ruud een gezellige, hartelijke en vooral behulpzame radioamateur.

Het bestuur en de leden van de VERON-afdeling Meppel A32, wensen Gerda, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de afdeling Meppel,
Frits van Schubert, PA3FYS


OM Ton Willemse (PA0AJG) Silent Key

(HA7AJG ex-5Z4OS DJ0PG S21YG DL1NWA)

Ton 3e van links

Op zondagavond 9 juli 2023 is Ton Willemse overleden na een operatie in Erlangen (dld).

Ton ontmoette ik op de Wittenberg – Garderen tijdens onze dienstplicht in 1969. Samen op bezoek bij PA0QE daar vlakbij. Na zijn diensttijd ging Ton werken voor Twentsche Overseas Trading v/h Borsumij in Uganda.

In de weekenden rond 19 uur sprak ik met hem op 20m vanuit Kenia onder de roepletters 5Z4OS.
Op de frequentie was daar ook Arie Dogterom PA0EZ vanuit Kameroen. Samen met missionaris Kees Groenewoud ging Ton naar Mombassa, de antenne tussen de palmbomen.

Als hij even in Nederland was stond Ton vaak plots voor onze deur. Na de actie van Israel in 1976 in Uganda, tijdens Idi Amin, ging Ton werken bij Siemens Erlangen in de buitendienst röntgen.
Hij verbleef daarvoor in Libië, waar hij trouwde met Jolanda.

Kenia, Koeweit, Mauritius en als laatste post Bangladesh volgde. Na zijn pensioen gingen ze wonen in Szetendre-Hongarije, een hex-beam in de tuin maar niet zo veel actief met de radio.

Jolanda, zijn zoon Gerard, schoondochter en kleinkinderen veel sterkte toegewenst bij dit verlies.

PA0RBC – Roel


OM Ed Blommaart (PA0LYA) Silent Key

Op 26 juni 2023 is Ed PA0LYA overleden in de leeftijd van 93 jaar.

Ed was een zoon van een van de eerste radiozendamateurs in Nederland Willem PA0LY, de belangstelling voor radio was er dus vanaf zijn jongste jeugd. Ed was werkzaam in het onderwijs, een bijzondere en populaire man die gemakkelijk contacten maakte en goed dingen aan anderen kon uitleggen.

Via zijn oudste dochter heb ik Ed leren kennen in de 70-er jaren hetgeen beslissend is geweest voor mijn enorm geïnteresseerd raken in alles wat met het radiozendamateurisme te maken had. Ed beschikte over onnoemelijk veel onderdeeltjes en had een knutselzolder waar hij vaak te vinden was voor een van zijn vele projecten.

Overigens werd de dochter later mijn vrouw, met als extra pluspunt dat ik nooit hoef uit te leggen waar je een antenne voor nodig hebt.

Wij zullen Ed als familie enorm missen, maar Ed zal ook worden gemist door vele radiozendamateurs in de regio Eindhoven en daarbuiten.

Eric-Jan Wösten PA0ERC


OM Marc Neijts (PA4MN) Silent Key

Eind maart hoorde Marc dat hij ziek was en dat de behandeling palliatief zou zijn. Steeds was er weer een beetje hoop op een stukje verlenging. Marc had de wens zijn 70ste verjaardag te vieren in Zuid Frankrijk bij goede vrienden. Deze wens is in vervulling gegaan en daar was hij dankbaar voor. Helaas heeft de ziekte hem ingehaald. Zaterdag 17 juni is Marc, in bijzijn van zijn partner, rustig overleden.

Marc was in zijn werkzame leven vooral veel mobiel actief via allerlei repeaters. Na zijn pensionering en niet meer dagelijks onderweg, verlegde hij zijn interesse meer richting astronomie, zijn tweede interessegebied. Naast de radiohobby en astronomie was Marc als hobbykok in de keuken te vinden.

Wij kennen hem als een aimabel, zeer sociaal betrokken persoon en energiek op allerlei vlakken. Ook zijn hulpbereidheid als vrijwilliger bij de Bossche radiomarkt, de Invictus Games, het internationale sportevenement voor gehandicapte militairen en veteranen en als een groot dierenvriend.

Wij wensen zijn vrouw Janke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met de verwerking van het verdriet.

Hans PA2JWN
Frans PA2FK


OM Gijs Pappot (YA1GJM/PA9UN) Silent Key

Op 10 juni 2023 is in Trinidad en Tobago overleden Gijs Pappot , YA1GJM en PA9UN op 89 jarige leeftijd.

In de jaren 70 werd Gijs onder de zendamateurs bekend als de zendamateur in Kabul, Afghanistan(zeldzaam land om te werken) en als hij terug was in Nederhorst den Berg, Nederland als PA9UN. Gijs begon als technicus bij Philips en later als technicus voor de marine in Nieuw Guinea. Hij was een sobere man en kon zo zijn studie betalen aan de Technische Universiteit te Delft.

Als telecommunicatie expert ging hij voor de ITU en UNDP naar Afghanistan met zijn toenmalige vrouw. Voor 12 jaren. Daar werden zijn kinderen geboren. Terug in Nederland werkte hij voor Radio Nederland Wereld Omroep. Hij pensioneerde op 58 jarige leeftijd maar dat weerhield hem er niet van om vrijwilligerswerk o.a in Suriname en voor de Universiteit van de West Indies te doen.

De laatste 12 jaren was Gijs getrouwd met Caroline Williams uit Trinidad en Tobago. In de zomer van 2022 zei Gijs, toen hij terug was in Nederhorst, dat dit wellicht zijn laatste bezoek in Nederland zou zijn omdat hij zich zwak voelde.

In de jaren 70 gaf zijn huis in Kabul gastvrijheid aan Guido vd Berg, YA1DX(PA0GMM), Otto vd Bijl, YA1TCA(PA0TCA) en ondergetekende YA1RYS

Gijs laat Caroline en zijn drie kinderen uit zijn eerste huwelijk na.
Gijs sprak meer dan 7 talen en was een verdienstelijke burger van de wereld en planeet aarde

Gerard Rijs, PA0RYS


OM Henk Post (PA0HLJ) Silent Key

Op 9 mei is Henk Post, PA0HLJ overleden.

Henk was al geruime tijd niet meer actief maar hij was nog steeds in radio geïnteresseerd. Hij wilde zijn oude hobby weer oppakken maar helaas heeft hij dat niet meer actief mee kunnen maken. Ik kende Henk omdat hij in het verleden in Amsterdam woonde en daar eerst op 2 meter en later, nadat hij aanvullend CW had gedaan, ook op de HF-banden QRV kon zijn.

Toen hij bij de Koninklijke Luchtmacht ging werken ben ik hem uit het oog verloren maar recentelijk nam hij contact met mij op. Hij bleek toen al zeer slecht te zien en na een aantal gesprekken wel zijn verleden te herinneren maar grote moeite had met het heden. Hij was ook vaardig genoeg om zelf een transceiver te bouwen en hij vertelde ook dat hij bij de luchtmacht instrumentmaker is geweest.

Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte met het verlies. PAØHLJ is SK.

Peter – PA0PJE


OM Rob Kelder (PA0KEL) Silent Key

Op 29 april is op 84-jarige leeftijd overleden Rob Kelder (PA0KEL).

Meer dan 30 jaar maakte Rob deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie. Ook vervulde Rob een rol in het afdelingsbestuur: in de periode 1980-1985 was hij voorzitter van onze afdeling, die op dat moment uit meer dan 400 leden bestond.

Vele jaren verzorgde Rob de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleidde hij samen met Peter (PA3EPX), die ons op 16 april jl. is ontvallen, zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort. Dat laatste paste ook goed bij hoe Rob de hobby beleefde: hij was een echte bouwer. De verbindingen die hij maakte waren vooral noodzakelijk om te kijken of het werkte.

Vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling werd Rob in 1987 en 2007 uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar. Ook mocht Rob in 2018 de Gouden Speld ontvangen.

Rob was een graag geziene en vaste gast bij veel van onze afdelingsactiviteiten. Helaas zorgde gezondheidsproblemen ervoor dat we zijn aanwezigheid in de afgelopen paar jaar hebben moeten missen: Rob verhuisde naar Ameland waar zijn familie mantelzorg kon verlenen.

Met het overlijden van Rob verliezen we opnieuw een amateur aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Rob, rust in vrede. Bedankt dat we onderdeel mochten zijn van jouw leven.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Gert (PA2LO)


OM Jan Hoftijzer (PA0MGZ) Silent Key

Op 27 april 2023 overleed op 94 jarige leeftijd Jan Hoftijzer PA0MGZ.

Als het klaar is, is het goed
Ik heb een mooi leven gehad

Jan is aan zijn laatste reis begonnen.

Jan was voor zijn verhuizing naar Harderwijk een trouwe bezoeker van onze afdelingsavond. Als telegrafist heeft Jan, alle wereldzeeën bevaren. En was daarbij soms wel een jaar onderweg. Soms werd hij al zeeziek, na het verlaten van de haven.

Jan vertelde, op humoristische wijze de anekdote, dat hij in dienst werd opgeleid als ”hospik”, maar door zijn morsevaardigheid, werd geplaatst op een Seinpost, voor het verzorgen van het berichten verkeer.

Jan had na de ULO een opleiding tot telegrafist gevolgd, om wat van de wereld te kunnen zien en was gediplomeerd telegrafist. Na het trouwen, werd Jan zender technicus bij de Binnenlandse omroep en daarna heeft hij als zender technicus gewerkt bij de Wereld oproep.

De laatste 2 jaar voor de VUT was hij werkzaam op de Televisietoren in IJsselstein.

Jan heeft zijn vrouw, toen zij dement werd, tot het laatst liefdevol verzorgd. Na het overlijden van zijn vrouw, woonde hij eerst nog in IJsselstein en is later verhuist naar Harderwijk. Daar leefde hij op. Dicht bij zijn familie.
Jan is na een kort ziekbed, met liefdevolle verzorging, overleden.

Jan is in onze herinnering, met zijn onafscheidelijke Alpino.

Namens VERON Afdeling A29 Nieuwegein
Bert Kruyswijk PA1B Secretaris


OM Dirk Bijl (PA3CNR) Silent Key

Ons bereikte het droevige bericht dat Dirk Bijl (PA3CNR) op 19 april 2023 op 83-jarige leeftijd is overleden.

OM Dirk Bijl (PA3CNR) was na zijn verhuizing van de dijk naar het centrum van ‘s-Gravendeel zo’n 20 jaar geleden niet echt meer actief als zendamateur. Hij had op zijn nieuwe locatie dan ook geen antennes meer. Dirk was al vanaf de oprichting lid van de VERON A52 Hoeksche Waard.

In die tijd bezocht Dirk de clubavonden regelmatig, ook was Dirk zeer actief met het bouwen van allerlei zelfbouw projecten en reparaties voor anderen. Dirk was altijd bereid anderen te helpen met de meest uiteenlopende reparaties of modificaties. Je kunt wel stellen dat hij maar zelden de microfoon in zijn handen had maar veel meer zijn soldeerbout.

Dirk is nu SK; dat hij moge rusten in vrede.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON A52 Hoeksche Waard,
Gerard Speksnijder secretaris


OM Peter Stuart (PA3EPX) Silent Key

Op 16 april 2023 is op 71-jarige leeftijd overleden, ons oud-bestuurslid, docent en zelfbouw man Peter Stuart (PA3EPX).

Peter kwam eind 70er jaren naar Amersfoort, hij ontplooide zich direct als actief lid van onze afdeling.
Samen met Rob (PA0KEL) zette hij het vossenjagen weer op de kaart. Daarnaast werd de C-cursus nieuw leven ingeblazen. Samen met Dolf (PE1AAP), leidde hij de cursus naar een hoog niveau.
Ook binnen het afdelingsbestuur vond hij zijn plaats als secretaris. Daarnaast wist Peter, met een niet aflatend enthousiasme mensen aan het zelf bouwen te krijgen, zoals met de beroemde P1 en de ATV-zender en veel andere prachtige projecten.

Met Peter en Rob, was het in de jaren 80 en 90 een feest om bij de afdeling Amersfoort te horen. Er was elke week genoeg te doen om de hobby in praktijk te brengen.
Peter ontwikkelde een super eindtrap voor de 2 meter band en maakte daar weer intensief gebruik van op de contest locatie bij Henk (PA0FAS) in Leusden.
Ook het kamperen was hem niet vreemd, samen met onze toen nog jonge gezinnen op het VERON Pinksterkamp, wat een mooie dagen waren dat.

Voor al zijn inzet en ondersteuning zijn we hem dank verschuldigd. Peter rust in vrede, wij zullen je niet vergeten.

Wij wensen zijn vrouw Ans en de kinderen heel veel kracht en sterkte in de komende tijd.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)


OM Jan Burgemeester (PA0MW) Silent Key

Op zaterdag 15 April is onze radiovriend Jan Burgemeester op 94-jarige leeftijd na een kort ziekbed thuis in Hilversum overleden.

Jan zijn carrière als radioamateur begon al vroeg. Al op 11-jarige leeftijd bouwde hij zijn eerste ontvanger. Na de tweede wereldoorlog was Jan één van de eerste actieve leden van de VERON en onze afdeling ’t Gooi, waarvan hij ook lange tijd bestuurder is geweest. Bekend is dat hij in die tijd samen met onder ander Flip Huis – PA0AD op 80 meter AM actief was in de zogenaamde ‘Gooise Gang’. Zoals gebruikelijk in die tijd natuurlijk met zelfgebouwde apparatuur.

Jan had binnen de hobby in ieder geval twee grote passies. In de eerste plaats waren dat de rondes. Vanaf 1978 tot enkele jaren geleden was hij de kern van de crew van PA0RCG en later PI4RCG. Het kan ook niet anders dan dat hij fervent luisteraar van PI4AA was, toen in 2014 onze verenigingszender al enige tijd niet meer in de lucht was heeft hij het initiatief genomen om de uitzendingen vanuit de radiostad Hilversum te gaan verzorgen.

Zijn andere grote passie was vossenjagen, als in de jaren 50 werd er op de Loosdrechtse Plassen in zeilboten gejaagd. Tot enkele jaren geleden zette Jan zeker eens per jaar een jacht uit in ‘t Gooi. De nadruk lag daarbij niet alleen op een leuk jacht, maar ook zeker op gezelligheid en het eten van pannenkoeken die zijn vrouw Riet bakte.

In zijn werkzame leven was Jan geluidstechnicus bij de omroep, waar hij betrokken was bij de opname van hoorspelen voor de radio. Zelfs in zijn vrije tijd had hij altijd een cassetterecorder bij zich waarmee hij van alles opnam. Zelfs de uitzendingen van PI4AA en PI4RCG nam hij daarmee op om ze op zijn gemak nog eens terug te kunnen luisteren. Op de radiokampweek – “De Jutberg”, kwam dit alles samen. Jan en zijn vrouw Riet waren daar steevast aanwezig. Jan verzorgde daar vele jaren de kampradio en nam aan vele vossenjachten deel. Ook acteerde hij in diverse filmpjes en vertelde hij grappige verhalen waar regelmatig ene Manus Wortel (MW) een rol speelde.

Voor dit alles, en nog een enorme lijst aan andere activiteiten, zoals zijn betrokkenheid bij het afdelingsblad “De Gooipraet”, deelname aan de JOTA en het maken van PR voor onze afdeling heeft Jan dan ook in 1996 een Gouden Speld mogen ontvangen.

Jan wordt overleefd door zijn vrouw Riet. Samen met haar hebben familie en vrienden, waaronder een grote groep radioamateurs op vrijdag 21 april van Jan afscheid genomen.

De besturen en leden van Radioclub ’t Gooi wensen Riet en alle familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

De besturen van VERON en VRZA afdeling ‘t Gooi


OM Ad Sekeris (PE1GIJ) Silent Key

Op 11 april 2023 is ons afdelingslid, Ad Sekeris PE1GIJ overleden.

Ad was een zeer gemotiveerde en gepassioneerde radioamateur. Hij heeft deze hobby ontdekt via zijn werk, door een collega die ook radioamateur was. Later heeft hij zich aangesloten bij de VERON-afdeling A51 en was hij weer actief als radioamateur.

Ad heeft zich actief ingezet voor de radioamateurhobby. Zo heeft hij een practicum ontwikkeld voor de zogenaamde NanoVNA.

Wat heel bijzonder was aan Ad, dat hij ondanks zijn reumatische handen zich niet liet tegenhouden om zijn radiohobby uit te oefenen. Hij organiseerde meetavonden en stond altijd klaar voor anderen.

Ad had veel positieve eigenschappen die hem bijzonder maakte. Zo was hij heel respectvol, humoristisch, behulpzaam, positief en geïnteresseerd in anderen.

Hij had een groot talent voor programmeren en heeft hierdoor veel bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende programma’s binnen onze radiohobby.

Sindsdien heeft hij talloze ideeën bedacht om zijn vaardigheden te verbeteren en zijn kennis van de radiohobby uit te breiden.

Er is nog zoveel meer te vertellen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de radioamateurs en het bestuur van VERON-afdeling A51,
Wim Thielen  PA3WT, voorzitter


OM Jan Hoogeboom (PD0NUW) Silent Key

Op 27 maart 2023 is Jan Hoogeboom (PD0NUW) op 73-jarige leeftijd overleden.

 


 

OM Hans Koevoets (PA3GJC) Silent Key

Hans draaiend aan de stroomvoorziening voor een militaire zend-ontvanger.

Op 14 maart 2023 is Hans Koevoets, PA3GJC, lid van onze Eindhovense afdeling, ons op 91 jarige leeftijd ontvallen. De laatste jaren was de gezondheid van Hans niet meer je-dat, maar in december vorig jaar bezochten we samen nog een VERON-avond in ’t Slot, waarvan hij zeer genoot.

Hans was een levendige, positief betrokken mens, met een rijke, ook internationale levens- en werkervaring, een oud-Philipsman bij uitstek. De zendamateurhobby lag hem nauw aan het hart. Getuige ook de hoeveelheid radioapparatuur die ik van hem kreeg toen hij naar een wooncentrum ging verhuizen. Met alle bijbehorende documentatie allemaal op orde. En een arsenaal zorgvuldig bewaard antennemateriaal, waar veelvuldig mee geëxperimenteerd is. En dito aan gemeten en gedocumenteerd is én: meten is weten!

Hans nam in 1985, wonend in dezelfde wijk als ik, contact met mij op. Het werd het begin van een langdurige radiovriendschap. Wij zijn samen altijd veel opstap geweest: naar radiobeurzen, tentoonstellingen, radiomusea, diverse velddagen, echt teveel om op te noemen. We hebben wat af gereisd!

Hans hield van geschiedenis en was mede daarom lid van de Vereniging van Historische Radio. Maar het mooiste was toch wel de – al of niet hobby gerelateerde- interesse in elkaar.

Hans was een echte familieman die veel genoten heeft van en met zijn gezin, met kinderen en kleinkinderen. Hij had een mooie humor en behield -echt knap- altijd een lichte toon in zijn gesprekken. En een man ook van mooie anekdotes en interessante verhalen.

Tijdens de zondagochtendronde van PI4ZA, op 26 maart 2023, is Hans met een minuut stilte respectvol herdacht en werd een condoleanceregister door vele amateurs via de 2-meterband getekend. Het register werd dankbaar door de familie ontvangen.

Hans, rust in vrede,
Je radiovriend René, PA3GSF


 

OM Tinus Pasjes (PA2WIV) Silent Key

Op 1 maart 2023 overleed op 80-jarige leeftijd ons afdelingslid Tinus Pasjes PA2WIV, of zoals hij zelf zei: “PA Twee Weet Ik Veel”.

Tinus was vele jaren lid van de afdeling A26 Hoogeveen. Daarvoor was hij bij de afdeling Twente en ook daar was hij al actief in het bestuur, net als bij de afdeling Hoogeveen.

Bij de afdeling Hoogeveen is hij 16 jaar lang penningmeester geweest tot grote tevredenheid. Tinus was een rustig lid van de afdeling maar kon ook wel prima uit zijn woorden komen. Hij mocht graag  onderlinge QSO’s maken en dat kon hij lang volhouden.

Ook kwam hij veel op de bijeenkomsten van de afdeling en ook op de knutselclub avonden was hij vaak van de partij.

Bij de tamboerronde en de koffieronde (de naam “koffieronde” had Tinus bedacht), was hij ook vaak te horen. Ook was hij tweede operator van de koffieronde.

In de jaren 70 reed Tinus rond met een Opel Kadett met een eigen bouw Halo-antenne horizontaal gepolariseerd boven op het dak en dat viel wel op, ook bij de politie. Maar dat liep altijd goed af, de zendmachtiging kwam voor de dag en dan alles was weer oké.

Ook had hij zijn eigen antennerotor gebouwd. Dat was een ruitenwissermotor van een auto en als uitlezing gebruikte hij daar een universeelmeter voor, en dat werkte goed.

Tinus beleefde de hobby op zijn manier wist overal wat van af maar zat veel op 2 meter en 70 cm ook via repeaters. Packet deed hij ook, dat was pakjes post verzenden; zo noemde hij dat altijd.

Ook kwam hij meestal op de velddagen maar dan op  de  zaterdagmorgen bij de opbouw van de masten. Hij had  dan een boormachine en een losse vertraging bij zich en zorgde ervoor dat de mast omhoog  kwam en met de middag was hij weer weg.

Ook viel Tinus onder de Gouden Speld-dragers van de Veron, die hij had ontvangen voor zijn inzet bij de vereniging. De laatste jaren nam zijn gezondheid af en was hij opgenomen in een verzorgingshuis in Coevorden en later in Gramsbergen, waar zijn vrouw Zwaantje nog woonde, zodat zij beter bij hem op bezoek kon gaan.

Moge Tinus PA2WIV rusten in vrede. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden van Veron Afdeling A26 Hoogeveen
Henk Kremer PE0G


 

OM Piet Garretsen (PE1AZZ) Silent Key

Op 27 februari 2023 is overleden ons afdelingslid Piet Garretsen; PE1AZZ met de leeftijd van 76 jaar.

Piet was zeer actief in het bouwen van robuuste antennes voor de tien-, zes- en viermeterband. De degelijkheid van zijn antennes deed niet onder voor de duurdere commercieel aangeboden antennes. Hij wist zijn experimenten zo enthousiast te brengen dat hij menig amateur wist over te halen ook antennes te gaan bouwen. Bij de JOTA zorgde hij er elk jaar weer voor dat scouting verbindingen rond de wereld kon maken.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en leden van VERON Afdeling Apeldoorn
Jacob Reiding; PE2CJ – Secretaris A05


 

OM Eelco Paul Thijsse (PD4DWN) Silent Key

Op 20 februari 2023 bereikte ons het droeve bericht dat Eelco Paul Thijsse PD4DWN op 77 jarige leeftijd is
overleden.

Eelco was sinds hij zijn N-registratie behaald had in 2019, elke zondag te horen in de Kop Noord-Holland ronde en elke donderdagavond in de shack van ons clubgebouw te vinden, samen met zijn rolkoffer met daar in zijn transceiver en tuner om zijn oude beroep als marconist op de grote vaart onder de afdelings-call of zijn eigen call weer zijn geliefde mode CW verbindingen te kunnen maken.

Vol trots kwam hij dan vertellen met welke landen hij weer gewerkt had. Zijn call was afgeleid van het callsign PDWN van de zeesleper ELBE. Op deze zeesleper was hij ook betrokken bij de restauratie van de radiohut, waar hij hele mooie verhalen over kon vertellen. Inmiddels was Eelco ook gestart met de F-cursus, omdat hij meer wilde. Hij verheugde zich er op om dit ook weer met de PACC-contest van dit jaar mee te
doen, dit mocht niet meer plaats vinden door een ziekenhuis opname in de week voor de PACC-contest.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en leden
VERON Afdeling Den Helder
Nico Verkammen PE1FBC, secretaris


 

OM Ronald Gijselhart (PA3AYD) Silent Key

Op 18 februari 2023 is Ronald Gijselhart, PA3AYD radiovriend en buurman overleden.

Ronald was een trouwe bezoeker van onze afdelingsavonden en evenementen. Door zijn ziekte werd het de laatste jaren moeilijk om deze bij te wonen. Dit nam niet weg dat wanneer ik op bezoek kwam de vraag steevast was: “hoe is het op de club?”.

Ronald was een echte verenigingsman en naast de VERON ook lid van ‘DIG’, ‘Marine Funker’ en ‘MARAC’. En wat was hij trots op zijn QSL-kaarten verzameling van duizenden kaarten die hij volledig gedigitaliseerd had. Zijn logboek dat van dag één was bijgehouden, bevatte al zijn gemaakte verbindingen.

Trots was hij ook zijn verleden en zijn tijd in Papua Nieuw Guinea, een tijd waar hij mooie herinneringen aan had.

Als actief zendamateur was hij gebrand op 2 meter VHF-contesten en gepassioneerd over de DX-verbinding die hij op VHF maakte. In zijn werkzame jaren zorgde hij ervoor dat hij de maand juni thuis in zijn shack kon doorbrengen. Geen van de sporadische E-openingen mocht gemist worden. De kaart met ingekleurde locatorvakjes in z’n shack is dan ook enorm.

Ronald verzorgde ook graag cursussen Morse, maar er werd wel een ijzeren discipline van cursisten verwacht. Hij was wars van moderne Morse keyers en Benchers. Een Junker sleutel was het enige juiste gereedschap.

We zullen Ronald missen. PAPA ALFA 3 ALPHA YANKEE DOLLARS zoals hij vaak zijn roepletters uitsprak, is thuis op zijn eigen vertrouwde plek waar hij zoveel van hield, vredig ingeslapen.

Frans, PEØF


OM Marius van der Maas (PA2MVD) Silent Key

Op vrijdag 3 februari 2023 is PA2MVD, OM Marius van der Maas op 93 jarige leeftijd overleden.

Marius was in de jaren 80 elk jaar enthousiast deelnemer in de PACC contest en behaalde soms goede resultaten, zoals in 1981 no 7 Single SSB en 4e in 1982 eveneens in SSB. Ook nam hij jaren deel aan de JOTA bij de Generaal Roothaan groep in Doetinchem met 2 maal de call PA2MVD/J. Marius was jaren voorzitter van de afdeling A24, Doetinchem.

In de jaren 90 is zijn aandacht meer naar het jagen op DX gericht, 172 landen waaronder 12 verbindingen met Antarctica en expedities zoals Heard Island. Vanaf 1993 werkte Marius alleen nog in CW.

Met het overlijden van Marius verliezen we een markant club lid. We wensen de familie sterkte met het verlies.

Namens afdeling A24 Doetinchem
Henk Spekkink PA3BQS, voorzitter


 

OM KeesJan Colmer (PE1PIC) Silent Key

Op donderdag 2 februari 2023 is KeesJan Colmer op op 68 jarige leeftijd overleden.

Website: PE1PIC

Alies van Rooijen-Visser (nichtje van KeesJan)


 

OM Jaap Net (PA0JPN) Silent Key

Op vrijdag 27 januari is op 84-jarige leeftijd overleden Jaap Net PA0JPN.
Jaap was jarenlang lid van de afdeling Zwolle.

Begin jaren 70 van de vorige eeuw waren Jaap en ik reeds aan het experimenteren met radio. Echter de Radio Controle Dienst bleek het hier niet mee eens te zijn. Wij hebben toen besloten om de machtiging te gaan halen wat dan ook in 1975 gebeurde.

Jaap was een echte bouwer. Hij had vaak een uitgesproken mening, maar door zijn ervaring in de diesel- en elektrotechniek wist hij als geen ander zijn projecten tot een goed einde te brengen.
Jaap was veel met de hobby bezig, maar eind oktober vorig jaar werd hij geveld door een TIA. Hij kon hierna niet goed meer lopen en niet goed meer zien. Begin dit jaar ging het slechter met hem en werd er na onderzoeken ver gevorderde kanker vastgesteld. Helaas is Jaap kort hierna overleden.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Henk Kronenberg PA0TRB, vriend van Jaap
Namens afdeling Zwolle, Herman Frank PD0HF, voorzitter


 

OM Lykele Zwaagstra (PD0LMZ) Silent Key

De Mus heeft zijn vleugels uitgeslagen en is van ons heen gevlogen.

Lykele Zwaagstra PD0LMZ is op 14 januari 2023 na een kort sterfbed op 76-jarige leeftijd overleden.

Wij herinneren hem als een groot liefhebber van Nederlandstalige muziek met tot voor kort een eigen radioprogramma bij Omroep Radio Spannenburg. Dagelijks was Lykele QRV op VHF/UHF/HF met radiovrienden uit zowel de regio Friesland als daarbuiten.
Het is nu stil in de ether geworden rond zijn QTH.

Wij wensen zijn partner en zijn familie veel sterkte toe.

Wil Stilma PE1JRA, voorzitter VERON afdeling Friese Meren A62


 

OM Jan Wiepjes (PA0WIE) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat Jan Wiepjes (PA0WIE) is overleden.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 januari om 11:45u te Zaandam.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46).

Kees Koopmans (PA3HCA)
Secr. VERON Afd. Zaanstreek A46


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2021 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.