Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2020

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 

 


OM Bert van Kleef (PA0GVK) Silent Key

Op 11 december 2020 is ons lid Bert van Kleef op 84 jarige leeftijd overleden.

PA0GVKBert was woonachtig in Huizen en al een jaar ernstig ziek.
Hij was gedurende zeer lange tijd werkzaam als ontwerper bij Philips in Huizen en heeft ook altijd veel aan zelfbouw op radiogebied gedaan. Daarnaast kwam hij op velddagen, Pinksterkamp, als vrijwilliger op de stand van de Veron bij de Vrijetijdsmarkt in Hilversum, publiceerde hij in bladen, deed kascontrole en droeg ook graag de hobby uit.

Bij verbindingen ging zijn voorkeur uit naar telegrafie.
Ook heeft hij zich tot lang nog ingemeld bij de Hilversumse ronde. Dit alles altijd op een bescheiden wijze.In de zomervakantie mailde hij het bestuur nog of wij een goede bestemming voor zijn radiospullen konden verzorgen. Daarna ging het snel.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en zijn verdere familie en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden,
Hans Smit
Secretaris VERON `t Gooi


OM Jan Lankveld (PE4JL) Silent Key

Een bijzonder iemand is van ons heengegaan.
Zijn ziekte waar hij vroeger voor behandeld werd en overwonnen leek, keerde terug.
De manier waarop hij daarmee omging verdient veel respect.
De laatste jaren waren er regelmatig ziekenhuisopnames.
Jan was daarna altijd weer heel optimistisch over de toekomst.

Jan is in de beginjaren 2000 geslaagd voor de N-machtiging en later voor de F-machtiging.
Het laatste jaar was hij heel druk bezig met zich voor te bereiden op het morse-examen.
Het mocht niet zo zijn want op 20 december 2020 is Jan op 67 jarige leeftijd voor ons toch nog onverwacht overleden.
Zijn markante oproep zullen we zeker missen.

We wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling 48, Zutphen.
Peter Rouwen, PA3EQN


OM Joop van Bree (PA0JVB) Silent Key

Wij herinneren ons Joop van Bree als een betrokken man die persoonlijke belangstelling in je toonde en enthousiast kon vertellen over antennes. Als hij op de verenigingsavond kwam vertellen zat de zaal vol en hing iedereen aan zijn lippen. In de Lizzy Ansinghstraat in Sporthal de Pijp heeft hij zo menige lezing gegeven.

Tijdens zijn werkzame leven was Joop HTS-docent elektronika aan de HTS te Haarlem. Naast zijn docentschap heeft Joop vanaf 7 april 1975 tot in de jaren negentig van de vorige eeuw cursussen radio-zendmateur gegeven in de afdeling Amsterdam, waar hij, naast zijn zoon Eric en vriend Cor, menig amateur heeft opgeleid.

Ook heeft hij in de periode van 17 februari 2004 tot en met 13 september 2007 lezingen gegeven in onze afdeling, maar ook in naburige afdelingen, over antennes en radar. Vaak met hulp van zoon Eric (PA9EVB). Na zijn pensioen verhuisde Joop, eind 2007, naar Beilen.
Op 23 november 2020 ontving ik het droevige bericht dat, onze leermeester, mede-amateur, en ex-afdelingslid Joop is overleden.

Wij wensen zijn echtgenote, zoon, schoondochter en kleinzoon veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling A04 Amsterdam
Peter Bentvelsen – PA3HEO, secretaris


OM Adrie Millenaar (PA0AMZ) Silent Key

PA0AMZ_skAdrie Millenaar PA0AMZ is afgelopen zaterdag 21 november op 77 jarige leeftijd van ons heen gegaan.

Adrie was al sinds de oprichting van onze afdeling lid en vaak en graag geziene gast op de bijeenkomsten en afdelingsactiviteiten.
Met veel passie vertelde Adrie dan weer eens een leuk verhaal uit zijn werkzame leven of de leuke verbindingen die hij die maand weer gemaakt had.

Wij wensen de familie en vrienden van Adrie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens de afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen
Menno Burg PC4C
Secretaris VERON A47


OM Dirk Hendriks (PA3FMP) Silent Key

Wij ontvingen het bericht dat op 20 oktober ons afdelingslid Dirk Hendriks (PA3FMP) uit Uitgeest plotseling was overleden. Een bericht dat niemand had verwacht.

Dirk was een actief zendamateur, altijd bezig met de radiohobby. Hij was bijna dagelijks te horen op één van de amateurbanden in zowel analoge als digitale mode. Hij meldde zich altijd in als de PA3 “For More Pleasure”. Dirk hield van reizen en had ook altijd zijn apparatuur mee om verbindingen te maken. Via APRS konden we hem volgen. Ook op de verenigingsavonden was hij vaak aanwezig.
We zullen Dirk zeker missen binnen onze afdeling.

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 oktober in het Crematorium te Haarlem.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A46 Zaanstreek,
Kees Koopmans, PA3HCA (Secretaris)


OM Gerard Wesselius (PA0WES) Silent Key

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

In de oorlog hield Gerard zich al bezig met radio, hij bouwde ontvangers voor Radio Oranje en met een bobine van een oude T Ford als vonkzender en een draadantenne wist hij een radio-experiment van de bezetter waar hij van zijn kamer op uitkeek aardig te storen. Waar de storing vandaan kwam zijn ze gelukkig nooit achter gekomen.

In 1972 haalde Gerard zijn C- machtiging en na in 1973 het CW examen te doen had PA0WES een A- machtiging. Gerard ontpopte zich als bouwer. Tijdens zijn vakanties op Gran Canaria, waar zijn dochter woonde, had hij altijd een zelfgebouwd QRP setje bij zich, later vergezeld door een eindtrap met een PL504 maar zonder zware transformator. Voor velen in de afdeling heeft hij een “PA0WES antenne” gebouwd voor 2m, een halve golf vertical met aanpassingscircuit.

In zijn werk deed hij onderhoud aan apparatuur van de marine, van VLF tot UHF, en door zijn beheersing van morse telegrafie kon hij controleren of “boeizenders” voor onderzeeërs die in de problemen kwamen de juiste noodkreet uitzonden. Zijn opvolger had daar een morseschrijver en een papierstrook met punten en strepen voor nodig om vervolgens teken voor teken een en ander te vertalen.

Dankbaar dat we Gerard zo lang in ons midden hebben mogen hebben wensen we zijn XYL Netty en zijn kinderen Joop en Wilma sterkte met het verlies. Laat ons de herinneringen koesteren!

Dank aan Hans van den Berg PA0JBB voor de achtergrondinformatie,
Robert van der Zaal PA9RZ
Voorzitter VERON afdeling Leiden


OM Harry Grimbergen (PA0LQ) Silent Key

Hoewel niet onverwacht schrok onze afdeling van het op 8 oktober 2020 overlijden van onze nestor Harry Grimbergen PA0LQ.

Harry was een zeer bekende amateur in de Leidse regio en mocht de respectabele leeftijd van 94 jaar bereiken. Hij was een goede elektronicus en zijn kennisveld was zeer breed, bijna “van gelijkstroom tot licht”.

PA0LQHarry zette zich al sinds de oprichting van de VERON afdeling 28 “Leiden” in voor de afdeling en de vereniging. Eind jaren ’50 en begin jaren ’60 was Harry een van de top operators op VHF en UHF, verder was hij een pionier in “schaats mobiele” activiteiten op de twee meter band. Daarnaast zette hij zich lange tijd in voor het verenigingsstation van de VERON, PA0AA, later PI4AA. Een van de klussen “bij AA”, voor de computer z’n intrede had gedaan, was het intypen van de ponsband voor het RTTY bulletin. Regelmatig begon de uitzending voordat Harry klaar was. Geen nood, het begin van de ponsband dat al klaar was ging in de lezer en Harry typte vrolijk door. Ook was Harry lange tijd voorzitter van de Technische Commissie van de VERON en zette al vroeg in de tijd van automatiseren een bestand op met daarin alle “PA Nullen”.

Harry kon met de mooiste opmerkingen uit de hoek komen. Op een afdelingsbijeenkomst ergens in 1973, 1974 had “de spreker” vertraging opgelopen. Geen nood, Hanno Schepp PA0EPS toverde een schema van een 2m voorversterker op het schoolbord. Commentaar van Harry: “Bang & Hannosun, det hollanske Kvalitetsmærke”. Iets dat een VWO scholier van toen zich nu, ruim 45 jaar later, nog steeds herinnert. En in de tijd dat we in Leiden nog een bouwclub hadden waren zijn lessen over de elektronica hobby onvergetelijk. Deze avonden waren altijd op de donderdag en begonnen steevast met een kopje koffie. Harry bracht dan altijd een pak “schijfcondensatoren met een raar diëlektricum” mee. Bedoeld was: stroopwafels! Nooit vergeten we zijn wat merkwaardige benaming voor onderdelen. Zo werd een zekering aangeduid met: een zekering is een zeker ding dat kapot is als de boel verrot is en weigert als de boel afpeigert…. Als je hem opzocht trof je een tot knutselplaats omgebouwde woonkamer aan waar het koperzaagsel op de grond lag. Ja, we hebben veel verloren aan deze uiterst aimabele man.

Namens de bouwclub van de VERON afdeling 28, Leiden
Jos Disselhorst, PA3ACJ

Namens de afdeling Leiden
Robert van der Zaal, PA9RZ

Namens het HB,
Remy Denker, PA0AGF


OM Henk van der Schoot (PA0SVD) Silent Key

Op 17 september 2020 is op 81-jarige leeftijd ons afdelingslid Henk van der Schoot, PA0SVD overleden.

Henk was vanaf het begin van de oprichting van de VERON afdeling Meppel, lid van onze afdeling. Hij bouwde in die tijd zijn eigen apparatuur. Door zijn kennis en beroep van machinebankwerker/instrumentmaker kwam hij al snel in contact met afdelingsleden die wel een mooi kastje wilden hebben. Henk was getrouwd met Aafje die helaas in 2005 is overleden. Omdat ze geen kinderen hadden deden ze altijd alles samen. De velddagen, varen op hun boot en genieten van de natuur. Na de dood van Aafje leefde Henk een wat terug getrokken leven en bestede veel tijd aan fotograferen met name de natuur.

Zijn radiohobby bleef hij uitoefenen tot voor twee jaar geleden. Tussen zijn spullen troffen we nog een half afgebouwde HF- eindtrap aan compleet met hoogspanningsvoeding. De afdelingsavonden waren voor hem een uitje. Zijn gezondheid ging achteruit en ook zijn mobiliteit werd minder. Het uitlaten van zijn Teckel werd hem af en toe te veel. Autorijden ging niet meer, maar er was altijd wel een afdelingslid die hem naar de afdelingsbijeenkomsten wilde rijden. Hij kwam altijd voor zijn mening uit en was een graag geziene gast, kritisch als hij was.

Twee jaar geleden moest Henk om gezondheidsreden zijn woning verlaten en kreeg een plek in een verzorgingshuis. Een aantal bevriende radiozendamateurs hebben toen zijn woning ontruimd en de kantelmast afgebroken. De meeste hobby spullen werden verkocht of weggegeven. Helaas was er op zijn laatste adres geen mogelijkheid om nog op de banden uit te komen. Animo hiervoor had hij ook niet meer. Hij raakte steeds meer verward en leidde een teruggetrokken leven met af en toe bezoek van een bekende.

Op 22 september is Henk gecremeerd. Een aantal afdelingsleden hebben toen afscheid van hem genomen. Zijn as is bijgezet in het graf van zijn geliefde Aafje.

Henk bedankt voor je vriendschap en alles wat je hebt betekend voor de afdeling Meppel. Moge je rusten in vrede.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel, R32.
Frits van Schubert- PA3FYS, bestuurslid


OM Wim Berghuis (PA3GCM) Silent Key

Op zondag 13 september 2020 is na een kort ziekbed Wim Berghuis, PA3GCM op 80 jarige leeftijd overleden.

Deze mededeling is bedoeld voor alle radiozendamateurs die Wim Berghuis hebben gekend.
Hij was een bekend ATV-er en bouwde veel apparatuur zelf.

Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Frits van Schubert, PA3FYS


OM Gerard Wesselius (PA0WES) Silent Key

Hoewel Gerard de respectabele leeftijd van 95 jaar mocht bereiken schrokken we van zijn overlijden. Immers, tot enkele maanden voor zijn dood was Gerard nog regelmatig te horen op 144,560MHz, het “Leids Kanaal”, en bezocht hij regelmatig de afdelingsbijeenkomsten.

In de oorlog hield Gerard zich al bezig met radio, hij bouwde ontvangers voor Radio Oranje en met een bobine van een oude T Ford als vonkzender en een draadantenne wist hij een radio-experiment van de bezetter waar hij van zijn kamer op uitkeek aardig te storen. Waar de storing vandaan kwam zijn ze gelukkig nooit achter gekomen.

In 1972 haalde Gerard zijn C- machtiging en na in 1973 het CW examen te doen had PA0WES A- machtiging. Gerard ontpopte zich als bouwer. Tijdens zijn vakanties op Gran Canaria, waar zijn dochter woonde, had hij altijd een zelfgebouwd QRP setje bij zich, later vergezeld door een eindtrap met een PL504 maar zonder zware transformator. Voor velen in de afdeling heeft hij een “PA0WES antenne” gebouwd voor 2m, een halve golf vertical met aanpassingscircuit.

In zijn werk deed hij onderhoud aan apparatuur van de marine, van VLF tot UHF, en door zijn beheersing van morse telegrafie kon hij controleren of “boeizenders” voor onderzeeërs die in de problemen kwamen de juiste noodkreet uitzonden. Zijn opvolger had daar een morseschrijver en een papierstrook met punten en strepen voor nodig om vervolgens teken voor teken een en ander te vertalen.

Dankbaar dat we Gerard zo lang in ons midden hebben mogen hebben wensen we zijn XYL Netty en zijn kinderen Joop en Wilma sterkte met het verlies. Laat ons de herinneringen koesteren!

Dank aan Hans van den Berg PA0JBB voor de achtergrondinformatie,
Robert van der Zaal PA9RZ
Voorzitter VERON afdeling Leiden.


OM Jan Riemeijer (PD5JWR) Silent Key

Op maandag 17 augustus overleed ons afdelingslid Jan Riemeijer, PD5JWR.

Jan is 79 jaar geworden. Jan is een tijdlang bestuurslid geweest van onze afdeling en bezocht geregeld de afdelingsavonden en was ook meestal aanwezig op de velddagen van onze afdeling. Jan is ongeveer vier weken opgenomen geweest in het ziekenhuis en werd op 4 augustus ontslagen uit het ziekenhuis.

Jan beleefde de hobby op zijn eigen manier. Hij was niet zo’n prater voor de microfoon maar hij beleefde veel plezier aan de digitale modes. Elk jaar ging Jan naar Dennenheul waar een weekend werd georganiseerd door de GCR.

Wij wensen de familie van Jan veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van Veron afdeling Hoogeveen,
Henk Kremer (PD0K)
secretaris


OM Jan J.C. de Witte (PA0JRX) Silent Key

Onlangs bereikte ons het bericht dat Jan, kort voor zijn 76e verjaardag, is overleden.
Hij was al geruime tijd ziek.

Jan was geen man die op de voorgrond trad, maar amateur was hij in hart en nieren. Zijn meest actieve periode beleefde hij in de jaren 70 en 80. Vrijwel dagelijks was hij dan actief op het eens zo roemruchte “Rotterdams kanaal”, en tot diep in de nachtelijke uren was hij in de weer met de seinsleutel. Dit alles liefst met een zo klein mogelijk vermogen, want dat was voor hem de sport.
De laatste jaren hoorden we zijn karakteristiek Rotterdams stemgeluid amper meer. Wel heeft hij tot op het laatst zijn interesse in de radiohobby behouden.

Jan is in stilte gecremeerd.

Namens bestuur van A37 Rotterdam,
Magda NL13543

 


OM Louis Scheele (PE1RNT) Silent Key

Op 16 augustus 2020 is OM Louis Scheele, PE1RNT overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren in de leeftijd van 63 jaar. Ook hij verloor een ongelijke strijd.

Louis begon al in de jaren ’70 als luisteramateur NL-4875 in onze hobby en stroomde via PD0SCF door naar PE1RNT. Naast radioamateur was Louis ook een fervent computer gebruiker. Vanaf de Commodore 64 (en alles wat daarna kwam) legde hij de verbinding tussen PC en radio, vanaf het ontvangen van weersatellieten via Winlink naar 3D printen. Vanaf het begin fungeerde zijn QTH als opstappunt voor de digitale repeaters op Walcheren.

Louis was altijd rustig op de achtergrond, maar altijd met de hobby bezig. Vanaf de opstart van DARES – DRCO was hij al actief betrokken en had hij zijn trots, de Landrover Discovery daar ook speciaal voor ingericht. Gedurende 12 jaar was Louis lid van ons bestuur en hielp hij mee met het organiseren van de activiteiten. Vanuit het vakantie-QTH was Louis actief als SV/PE1RNT en ook lid van de lokale radioclub aldaar. Hij was trots op de QRP en schoonzoon met beiden een machtiging. Met de Landrover-radio-bunker groep was Louis vanaf het begin actief. Ook geocaching was één van zijn bezigheden, iets wat hij vaak combineerde met de diverse bunkerbezoeken in het buitenland.

In maart 2020, toen hij al wist dat hij ziek was, organiseerde hij nog de Camping on the Air in Lewedorp en echt tot de laatste weken was hij nog bezig met het 3D printwerk voor amateurs in de regio. Veel mensen op Walcheren hebben één of meerdere “RNT 3D attributen” variërend van seinsleutels en PP30 kastjes tot antennesteunen en Enigma stekkers. De laatste keer dat hij op onze vaste stek Oranjeplaat was, was nog maar drie weken geleden.

We verliezen met Louis een fijne amateur op Walcheren.

We wensen zijn XYL, QRP, schoonzoon en klein-qrp veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

In verband met de Covid-19 maatregelen, zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.


OM Hans Focke (PA1JF) Silent Key

Op 9 augustus 2020 is ons lid en ex-penningmeester Hans Focke PA1JF overleden.

Hans was woonachtig in Naarden en woonde de laatste tijd in een tehuis. Wij kenden Hans vooral als een rustige en bekwame penningmeester, een functie die hij van 2003 tot 2008 bekleedde. Na die tijd kwam hij minder frequent in de Radiohut en verloren velen hem uit het oog.

Verder weet iedereen te vertellen over zijn interessante verhalen betreffende zijn vroegere werk bij Pepsi-Cola International. Hij was daar mechanical engineer en bouwde mee aan fabrieken over de hele wereld.

Hans is circa 20 jaar geleden met de radiohobby in aanraking gekomen via Geert PA7ZEE. Zij waren beiden lid van de Roei- en Zeilvereniging Naarden en het kon niet uitblijven dat de in techniek geïnteresseerde Hans van hem cursus ging krijgen. Ook zongen zij samen in een Shantykoor. Zij waren beiden ook bezoekers van het Radio Café betreffende antieke radio’s.
Daarnaast probeerde hij in deze periode zijn liefde voor radiotechniek door te geven door samen met Geert op een basisschool in Bilthoven radiolessen te geven.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie en kennissen veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden,
Hans Smit
Secretaris VERON `t Gooi


OM Wim Ruytenburg Silent Key

Op 1 augustus 2020 is op 81 jarige leeftijd van ons heen gegaan OM Wim Ruytenburg.

Wim was een vervend luisteramateur en veel gezien aanwezige op onze bijeenkomsten. In zijn jongere jaren was Wim vaak te vinden op de buitenactiviteiten van de afdeling om antennes mee te bouwen of om te helpen bij het loggen van de verbindingen of om stiekem zelf een verbinding te maken onder toeziend oog van…. natuurlijk…

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

Namens de afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen.
Menno Burg PC4C.
Secretaris VERON afdeling A47


OM Prof. dr. Johan (Kas) Kastelijn (PD0RQS) Silent Key

Op 17 mei 2020 is in Zutphen tijdens de voor iedereen lastige COVID-19-periode ons afdelingslid lid en radiozendamateur Kas, PD0RQS op 93 jarig leeftijd overleden.

Kas was een zeer gewaardeerd en enthousiast lid van onze afdeling. Hij probeerde op onze velddagen altijd van de partij te zijn en kwam dan ondanks zijn hoge leeftijd meestal op zijn motor. Als Kas begon te vertellen over hoe hij tot de radiohobby was gekomen zat iedereen vol aandacht te genieten van zijn interessante verhalen. De maandelijkse afdelingsbijeenkomsten miste Kas zelden, als hij er eens niet was dan was er echt iets aan de hand.

Kas ervaarde de beperkingen van de N-licentie en had daarom altijd nog de ambitie om de F-licentie te bemachtigen, echter het ontbrak hem daarvoor aan tijd. Er waren geen raakvlakken met zijn vak als hoogleraar bestuurskunde maar toch was Kas mateloos geïnteresseerd in de radiotechniek en alle digitale mogelijkheden daarvan. Kas stond tot op het laatst nog vol in het leven. Zijn laatste grote klus, het afronden van zijn boek, heeft hij helaas niet kunnen volbrengen.

Kas zal altijd in onze herinnering blijven als een bijzonder mens en waardevol lid van onze afdeling.

We wensen zijn vrouw Wil en de familie heel veel sterkte met het verlies van deze markante persoon.

Namens de VERON-afdeling A48 Zutphen,
Frans Schwartz (PA5CA)

Voorzitter

 


OM Benno Mol (PD1ICF) Silent Key

Op zaterdag 18 juli bereikte ons het trieste bericht, dat OM Benno Mol, PD1ICF, na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden.
Benno bleef tot het laatst actief met de radio hobby tot de ziekte hem overwon.

Wij verliezen in Benno een zeer gewaardeerd lid en wensen Martine en de overige
familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van de afd. A21 – ARAC
Chris Timmermans, PD7CJT


OM Martin Keizer (PAoEPI) Silent Key

Op maandagavond 6 juli 2020 is op 88-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid Martin Keizer PAoEPI.

Sinds korte tijd had Martin wat problemen met zijn gezondheid en ontbrak daardoor de zin in de hobby. Na een kort ziekbed mocht hij in het bijzijn van twee van zijn dochters rustig heengaan.
We herinneren ons Martin als een fijne en rustige zendamateur met een brede belangstelling.
Zijn altijd enthousiaste verhalen over zijn zelfgebouwde quad-antennes voor HF zullen we missen.

Onze deelneming gaat uit naar zijn kinderen die nu ook hun vader moeten missen.

Martin zal in besloten kring worden gecremeerd.

Namens het bestuur van VERON Afdeling Kennemerland
Kees PA5WT


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7S_SK_vam

Op 24 juni 2020 is Jan van Essen PH7S overleden.

Jan was al geruime tijd ziek en we wisten bij de VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond (VAM) dat het zou gebeuren.

Ik leerde Jan in de jaren 70 kennen bij OM Antoni van Ravenhorst (PD0AIZ, SK) in de Krommestraat in Amersfoort, waar toen achter de winkel een lesruimte was. De techniek werd gegeven door Jan en de CW door Wout Koolstra (PA0PHK). Daar begon voor mij de hobby als radiozendamateur met het behalen van mijn licentie.

We hebben altijd contact gehouden en Jan heeft een groot deel van de radioamateurs uit de wijde omgeving van Amersfoort aan hun machtiging geholpen. Jan heeft zijn hele carrière opleidingen verzorgd; op het laatst nog per e-mail. In januari kwam Jan met de mededeling dat hij uitbehandeld was. Toch bleef hij trouw, wanneer hij zich goed voelde, op maandag naar de VAM-avond komen.

Jan, bedankt voor deze mooie herinneringen en rust nu maar uit. We wensen zijn dochter Nisa en vrouw Ria veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens bezoekers van de VAM en het VAM-team,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)


OM Jan van Essen (PH7S, ex PA0SNE / NL789) Silent Key

PH7STot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is op 24 juni op 71-jarige leeftijd van ons heengegaan Jan van Essen PH7S.

Met het overlijden van Jan verliezen we een bijzonder en gewaardeerd mens. Meer dan 40 jaar heeft Jan zich met veel liefde ingezet om onze radiohobby uit te dragen. Al vanaf de vroege jaren 70 gaf hij theorielessen in elektronica en stond daarmee aan de basis van de amateurradio-carrière van velen. Vanuit zijn vak als onderwijzer wist Jan hoe hij ingewikkelde materie begrijpelijk moest maken voor zijn leerlingen. Vol overgave, rust en inlevingsvermogen begeleide hij veel van zijn cursisten succesvol naar hun zendmachtiging.

In 2005 ontving Jan voor zijn zeer verdienstelijke en langdurige inzet voor de VERON en de radiohobby in het algemeen de Gouden Speld. Een onderscheiding die Jan bescheiden, maar trots in ontvangst nam.

Jan beperkte zijn radioactiviteit niet alleen tot de regio. Met Arthur Dekkers (PA3BRN, SK) was hij ook actief vanuit Suriname. Stilzitten was sowieso niet aan Jan besteed. Naast de radiohobby beleefde hij veel plezier aan het maken van muziek, salsa-dansen en het opleiden van hulphonden. Ook over die interesses wist hij, als trouwe bezoeker aan en beheerder van de VAM-avonden boeiend te vertellen.

Wij zijn Jan onze dankbaarheid verschuldigd en gaan hem in ons midden missen. Er is een instituut van ons heen gegaan. Zijn naasten wensen wij veel sterkte met het verlies.

Namens het bestuur en leden van de afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV) en Frans de Bles (PC2F)


OM Hans Weijers (PA0HWB) Silent Key

PA0HWBHet is met grote verslagenheid dat wij u mee moeten delen dat Hans Weijers – PA0HWB, op donderdag 18 juni 2020 is overleden. Hij was al enige tijd ziek maar zijn gezondheidssituatie verergerde de laatste tijd sterk. Desondanks bleef hij tot het laatst toe positief.

Hans was één van de technische kopstukken binnen afdeling A07, Breda. Hij was op het gebied van hard- en software zeer bedreven, had voor iedereen een luisterend oor en was altijd behulpzaam bij het oplossen van technische problemen. De techniek van onder andere Echolink via de Bredase repeaters van PI2BRD, met daarin verweven de voor velen bekende stem van ‘Julia’, werd door hem gerealiseerd en onderhouden. Ook realiseerde Hans in Breda met succes de eerste netwerk gekoppelde D-Star repeater van Nederland, digitale technieken hadden een grote aantrekkingskracht. Voor de mogelijkheden van de geostationaire QO-100 satelliet had hij intussen een werkend grondstation opgebouwd. Helaas hebben de uitzendingen niet plaats kunnen vinden vanwege de beperkingen die hem de laatste tijd parten speelde. Kortom een techneut in hart en nieren en bovendien een bijzonder aimabel mens die met respect aanwezig was in het verenigingsleven.

Naast lid van de VERON heeft Hans zich jaren ingezet voor de Packet Werkgroep Nederland (PWGN), onder andere in de functie van secretaris. Van de “Old Timers Club” (OTC) was hij bestuurslid vanaf 2011. Eerst als secretaris en de afgelopen vier jaar in de rol van voorzitter. Vele jaren was de roepnaam PA0HWB/J te horen bij de jaarlijkse Jamboree On The Air.

Dank voor al je inbreng en ondersteuning aan de leden van afdeling A07 en ver daarbuiten Hans!
Rust zacht.

Namens het bestuur en leden van VERON afdeling A07 Breda,
Wim van Aard – PA0VAM Voorzitter


OM Carel Metz (PA5CM, ex PA3DBW) Silent Key

Op 2 juni 2020 is Carel overleden, hij was al enige tijd ziek. Hij is 68 jaar oud geworden.
Carel was lang lid van de VERON en is lid geweest van afd. Haarlem, Waterland en tenslotte West-Friesland.

De hobby begon in Haarlem, waar hij stage liep als ‘kwekeling’ (PABO student zeggen we tegenwoordig). Hij leerde veel van Frans Priem PA0GG(sk) ‘Grote Golf’ zoals hij zei. QRP werk met CW stond daar centraal. Hij bouwde graag antennes, werkte met buizen, kippenladders en tuners. Vanuit zijn caravan in Cottessen (Limburg) deed hij destijds veel mee aan de PACC, hij kon daar in de winterperiode zijn gang gaan met veel en grote antennes. Later in Zwaag (bij Hoorn) werkte hij vanuit huis, vanaf de volkstuin of uit Bali, waar zijn broer woont. Als Carel achter de microfoon kroop duurde het niet lang of er kwam respons op zijn luide en goed gearticuleerde stem. Hij verzamelde veel materiaal voor antennes en tuners en hij verdiepte zich ook in de theorie en in het praktisch gebruik, hij zweerde bij de “OI tuner”. Hij organiseerde velddagen voor afd. Waterland, activiteiten voor speciale gelegenheden zoals de viering van de bevrijding en ondersteunde Ger PA0OI (sk). De laatste jaren was hij lid van afd. West-Friesland waar hij vele afdelingsavonden bezocht. Afgelopen voorjaar heeft hij nog deelgenomen aan de PACC. Samen met amateurs uit de regio ging hij naar de DvdA en ‘Rosmalen’. Dat waren een soort schoolreisjes met koffie en koek, gezellige gesprekken over antennes, volkstuinen, Bali en zo meer. We deelden de interesse in natuurverschijnselen zoals radiogolven en groei van planten.

Carel woonde niet ver van mij vandaan en regelmatig troffen wij elkaar voor een goed gesprek of een knutseltje, hij hielp mij een handje zo nodig, we konden putten uit zijn grote voorraad. Hij kon ervan genieten als een bekende ergens een goed resultaat mee had bereikt. Een van de leden van onze afdeling heeft hij ooit gestimuleerd om zijn CW machtiging te halen, en die geniet daar nog dagelijks van.
Carel bleef lang positief, genoot nog van alles wat hij kon doen, vooral ook van de hobby en zijn eerste kleinkind.
Zijn xyl Anneke, kinderen en familie wensen we veel sterkte toe en we hopen dat zij de goede herinneringen kunnen koesteren.

Namens Afd. West-Friesland-A45
Frits Brouwer
PE1GRJ (NL387)
Voorzitter

Carel, zo’n 25 jaar geleden tijdens de viering van de bevrijding, aan de microfoon , waarschijnlijk in Cottessen (Limburg). Links van de transceiver staat de “OI tuner”, er bovenop de insteekspoelen voor andere banden. Helemaal links op de foto is nog een glimp te zien van wijlen PA3COI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OM Peter l’Ecluse (PH4P) Silent Key

Deze week ontving ons bestuur het trieste bericht dat afgelopen week ons oud lid van de afdeling Amsterdam Peter L ‘Ecluse PH4P is overleden.

Peter was een enthousiaste radio-amateur die regelmatig op de afdelingsbijeenkomsten kwam. Ook nam hij deel aan de velddagen waarbij hij experimenteerde met zijn meegebrachte antennes. Daarnaast was Peter sociaal betrokken gezien het feit dat hij verschillende keren als kascontrolecommissielid de boeken bij onze penningmeester heeft gecontroleerd.
Na zijn pensioneren is Peter verhuisd van Amsterdam naar Bergen en ging hij over naar de afdeling Alkmaar. Vol energie en nieuwe ideeën op radioamateur gebied zag Peter op zijn nieuwe plek in Bergen weer mooie kansen voor zijn favoriete hobby. Jammer genoeg heeft hij niet lang van zijn nieuwe QTH mogen genieten.

Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en bekenden sterkte met dit trieste verlies.

Namens de leden, het bestuur van VERON afdeling Amsterdam
Peter Bentvelsen
Secretaris van de Veron Adeling A04 Amsterdam

Peter L ’Ecluse PH4P

Wij willen als Veron-afd. A01 graag aansluiten op het stukje van de Veron-afd. A04 Amsterdam.

In september 2019 werd Peter getroffen door een herseninfarct en dat is hem noodlottig geworden. Hij was nog maar kort geleden overgestapt van de afdeling Amsterdam naar de onze en hij heeft daar helaas maar kort van mogen genieten en wij hadden graag nog beter kennis met hem willen maken, want op de avonden bleek al dat hij een toegewijde amateur was en een brede passie met de hobby.

Wij wensen zijn vrouw, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON-afd, A01 Alkmaar
Simon Rodenburg
PE1PGW
Secretaris


OM Harry Hattink (PD0MRT) Silent Key

Op 10 april 2020 is overleden op 87-jarige leeftijd ons oud afdelingslid Harry Hattink (PD0MRT).

Harry is in 1980 lid geworden van de VERON afdeling Amersfoort. In 2003 is hij verhuisd naar Drenthe, naar de stad Emmen. Harry was daar lid van de afdeling Zuidoost Drenthe tot eind 2019. Vanwege zijn gezondheid heeft hij toen zijn lidmaatschap opgezegd.

Harry kwam in de 80er en 90er jaren af en toe op onze afdelingsavonden, ook was hij op de VERON Pinksterkampen een trouwe kampeerder samen met zijn XYL Eveline en de kinderen.

Vele avonden mochten we als VERON Amersfoort op het VPK samen rond het kampvuur doorbrengen. Wat hebben we gelachen om zijn droge humor en woordspelletjes van Eveline.

Harry was een bescheiden man, nooit op de voorgrond, maar wel aanwezig.

Wij wensen Eveline en de kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel


OM Bertus Steegen (PA3GGB) Silent Key

Op zaterdag 4 april overleed op 86-jarige leeftijd Bertus Steegen, PA3GGB.

Foto: Anneke Bloema

Bertus was voor vele zendamateurs een bekende en markante zendamateur. Bertus is op jeugdige leeftijd blind geworden, en dat gaf hem de mogelijkheid om als hij een beschrijving kreeg, zich daar een voorstelling bij te maken. Hij was heel breed geïnteresseerd, moest altijd het naadje van de kous weten. Natuur, het boerenleven, fietsen met een dorpsgenote, lopen met zijn hond. Dat alles deed hij tot voor kort met veel plezier. Voor hem was zijn blindheid geen beperking maar juist een uitdaging.

Bertus is begin negentiger jaren begonnen als PD0PWQ en behaalde een aantal jaren later de A-machtiging. Zijn eerste antenne bestond uit een 5/8 kleefvoet op een oude melkbus als tegencapaciteit. Bertus was een zeer actieve zendamateur en had contacten met zendamateurs over de hele wereld. GOLF GOLF BRAVO schalde uit de luidspreker, Bij praktisch elke afdelingsbijeenkomst was hij aanwezig en hij kreeg dan van de QSL-manager een flinke stapel QSL-kaarten overhandigd. Die werd ’s avonds direct uitgeplozen en de volgende dagen nog eens “bekeken” met behulp van bezoekers. Hij zat bijna altijd bij de top drie van de afdeling qua hoeveelheid kaarten.

Bertus was jarenlang een van de leiders van onze Tamboerronde van de afdeling. Veel deelnemers aan de ronde herkende hij vaak al aan de stem. En zo niet, dan wist hij aan de call van een deelnemer gelijk met wie hij van doen had.

Elk jaar ging Bertus naar het zogenaamde CGR-weekend in Dennenheul voor gehandicapte zendamateurs. Hij vond het machtig hoe de Veron daar elk jaar de gehandicapte zendamateurs in de watten legde. In de afdelingsvergadering na het weekend deed hij daar dan uitgebreid verslag van.

Elke nieuwjaarsbijeenkomst trakteerde Bertus ons op nieuwjaarsrolletjes. We zullen het komende jaar veel vaste “Bertus” momenten gaan missen. Bertus was in onze afdeling een vaste factor. Bertus hield van gezelligheid en heeft de saamhorigheid van de zendamateurs altijd erg gewaardeerd. Wij verliezen in hem een markante en bijzondere vriend.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

Leden en bestuur van VERON afdeling Hoogeveen A26


OM René Hofman (PA0HFM) Silent Key

Zondag 29 maart j.l. is helaas overleden ons lid en radio-amateur René Hofman PAoHFM.
René onze huisarts uit Workum gebruikte zijn radio-hobby als communicatie middel aan boord van zijn zeilboot en was ook altijd deelnemer aan de Friese Elfsteden-contest.

Naast radio-hobby was René altijd actief betrokken bij de VERON door jaarlijks als afgevaardigde de afdeling Friese Meren A62 te vertegenwoordigen bij de VR-vergadering.
Wij hebben veel bewondering en waardering voor René Hofman en missen hem gelijk.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Namens de VERON afdeling Friese Meren,
Wil Stilma PE1JRA


OM Cornelis van Rij (PA3CPE) Silent Key

Op 19 maart 2020 is ons afdelingslid Cornelis van Rij PA3CPE op 70-jarige leeftijd overleden.

Cornelis was sinds jaar en dag lid van onze afdeling. Op de verenigingsavonden kwam hij niet, hij was altijd zelf bezig met de hobby en soms aan de band toen dat nog mogelijk was. De laatste maanden ging het ernstig snel bergafwaarts na een noodlottige val.

Het bestuur en de leden van VERON afdeling Hoekse Waard wensen zijn vrouw, kinderen en klein kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de afdeling Hoekse Waard
Gerard Speksnijder PD2GSP secretaris VERON afdeling A52 Hoekse Waard


OM Piet Adams (PA0ADM) Silent Key

Op 9 maart 2020 is Piet Adams PA0ADM op 91 jarige leeftijd overleden.

De oudere leden zullen Piet nog kennen als een bestuurslid van VERON A22 Zuid-Limburg. Hij was in de jaren 70 onder andere afwisselend penningmeester, secretaris en voorzitter.

Piet behoorde tot de generatie die in de hobby gebruik maakte van zelfbouw apparatuur en buizentechniek. Dat bleek ook toen hij enkele jaren geleden verhuisde en de apparatuur uit de shack een nieuw tehuis moest krijgen.

We wensen de familie sterkte toe.

Namens VERON Zuid-Limburg
Tom Koeken PC5D voorzitter


OM Hans Reuderink (PA0HRX) Silent Key

Op 28 februari 2020 is overleden ons afdelingslid Hans Reuderink, PA0HRX op een leeftijd van 90 jaar.
Hans was, naast een regelmatige bezoeker van de afdelingsavonden, een zeer actieve vossenjager tot 2016. Hij deed door de jaren heen heel veel aan zelfbouw. Een voorbeeld daarvan is de HRX80 vossen-jachtontvanger. Deze werd niet alleen in Nederland maar zelfs over de
hele wereld nagebouwd!

Hans werd in 2003 door het Radiofonds Veder uitgeroepen tot amateur van het jaar 2002. In 2009 kreeg hij voor zijn bijdrage aan onze hobby de gouden speld. Hij was meer dan 50 jaar lid
van de Veron. We zullen je missen.

We wensen de familie heel veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van de afdeling Deventer,
J.A.C. Dufour PA2LSB


OM Gerhard Akse (PA0AXE) Silent Key

Op 6 maart 2020 is ons gewaardeerd afdelingslid en mijn vriend Gerhard Akse, PA0AXE na een kort ziekbed overleden. Hij is 81 jaar geworden.

Gerhard ken ik al ruim 50 jaar en hij was één van de radiozendamateurs, bij mij in de buurt, die mij met het radiovirus hebben besmet. Vaak luisterde ik op 80 meter naar de Meppelgang, nu Meppelronde. Hij melde zich daar vaak in. Vaak bezig zijn antennepark te optimaliseren en experimenteren met zijn favoriete antenne de Cubical Quad. In zijn toen kleine tuin verrees een hoge mast met daarop een grote Quad voor 40 en 80 meter. Indertijd gemaakt van bamboe omdat kunststof niet voor handen was. Op een vrijdag zag ik deze quad in volle glorie staan en deze functioneerde bij navraag uitstekend. Echter in dat weekeinde trok er over Nederland een zware storm en toen ik ’s-Maandags naar mijn werk ging lag alles kapot gewaaid in de tuin. Dit ben ik nooit vergeten en we hadden het er nog wel eens over.

Onder de call G0UVR is Gerhard een aantal jaren QRV geweest in zijn toenmalige woonplaats Scarborough. Op 80 meter onderhield hij de contacten met zijn vrienden in Nederland.

Terug in Nederland kocht hij een Zweeds huis in de bossen en natuurlijk werd daar een gigantische magnetische loop van 5 meter diameter voor 40 en 80 meter geplaatst. Geheel zelf gebouwd en op afstand afstembaar. Afgelopen oktober heeft hij nog een lezing gegeven over deze antenne voor onze afdeling Meppel. In december werd hij ziek en zijn gezondheid ging achteruit. Pijn bestrijding in het ziekenhuis en verpleging in een verzorgingshuis was het gevolg. Zijn ziekte was niet meer te genezen en hij is tot voor een paar dagen volledig bij kennis geweest. Ik heb afscheid van hem kunnen nemen en vele afdelingsleden hebben met hem mee geleefd. Plotseling ging het allemaal heel snel bergaf.

Gerhard is in het bijzijn van zijn dochters rustig ingeslapen. We verliezen in hem een aardige, bijzonder krachtige persoonlijkheid die we zullen missen. Gerhard is SK. Moge hij rusten in vrede.

Namens de leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel, A32
Frits van Schubert, PA3FYS


OM Nol Peters (PA0APJ) Silent Key

Op 12 februari 2020 is ons afdelingslid Nol Peters, PA0APJ op 89-jarige leeftijd overleden.

Een radioamateur van het eerste uur, vanaf de oprichting 1977 lid van afdeling 51 Bergen op Zoom met een brede belangstelling voor alles wat met techniek, mechanica enzovoort te maken had.

Nol ploos alles uit en liet niets aan het toeval over, wat hem tot een unieke persoonlijkheid maakte.

We verliezen in Nol een bijzondere man, altijd aardig en belangstellend voor een ander. Bedankt voor al jouw vriendschap. Rust in vrede.

Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Bergen op Zoom, A51 wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de afdeling Bergen op Zoom,
Matthé Minheere, PD1AJZ 


OM Jan Faber (PA0JRA) Silent Key

Op 26 januari 2020 is op 98-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden Jan Faber PAoJRA in Lemmer (tot voor kort in Joure).

Jan geboren op 26-11-1922 in Hollem (Ameland) op was een natuurmens in hart en nieren.
Zelfbouw en radiotechniek waren zijn passie maar ook bescheidenheid.
De soldeerbout stond altijd onder handbereik.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verlies.

Wil Stilma PE1JRA voorzitter VERON afdeling Friese Meren A62


OM Wim Brockhaus (PE1ABZ) Silent Key

Op 22 januari 2020 is ons afdelingslid Wim Brockhaus, PE1ABZ op 89-jarige leeftijd overleden. Een paar dagen daarvoor was hij in het ziekenhuis opgenomen met een herseninfarct. Dit is hem helaas fataal geworden.

Wim was één van de grote animators van Amateur Televisie in onze regio. ATV was voor hem al jaren de favoriete mode. Vanuit zijn shack achter zijn witgoed winkel “Radio Brockhaus” aan de hoofdstraat in Zuidwolde heeft hij menige uitzending verzorgd. Ook heeft hij het realiseren van de ATV repeater van de afdeling Meppel gesponsord.

We verliezen in Wim een bijzondere man, altijd aardig en belangstellend voor een ander. Tot voor kort bezocht hij samen met zijn schoonzoon nog de radiomarkten in zijn omgeving. We zullen zijn lach en aanwezigheid missen. Bedankt voor al jouw vriendschap. Rust in vrede.

Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel, R32 wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens de afdeling Meppel,
Frits van Schubert, PA3FYS 


OM Theo Gerrits (PE1RXW) Silent Key

Op 20 januari 2020 is op 41 jarige leeftijd, onverwacht overleden, onze goede vriend en lid van de afdeling Nijmegen Theo Gerrits – PE1RXW.

Theo had een brede interesse in de techniek en haalde in 1998 zijn C-licentie. Hij was de initiatiefnemer van het ATV relaisstation PI6TV en bijzonder bedreven in het uitdenken van oplossingen voor technische problemen. Met zijn eigen bedrijf ‘madebytheo’ ontwikkelde hij waarnemingsapparatuur inclusief ontvangers en implanteerbare mini-zenders ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Deze apparatuur werd gebruikt voor het vastleggen van het smeltgedrag van gletsjers, het vastleggen van de activiteit van muizen en andere zoogdieren tot en met het wereldwijd volgen van ganzen en andere trekvogels. Vaak ontwierp Theo daar zelf ook de benodigde radioprotocollen en coderingen voor.

We hebben in Theo een bijzonder mens verloren die liever niet gewoon was. Zijn overlijden valt ons zwaar en wij wensen zijn naasten en in het bijzonder zijn twee jonge dochters veel sterkte bij dit verlies.

PE1RXS, PE1RXK, PA3HDR


OM Jan Fidder (PA3AMG) Silent Key

Op 18 januari jl. ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud voorzitter Jan PA3AMG op 79 jarige leeftijd is overleden.

Jan was een man met een brede interesse ondersteund door een grote kennis. Zijn grote passies waren zweefvliegen, fotografie en radioamateur. Dit laatste werd door hem vooral uitgevoerd met zelfbouw- en legerapparatuur.
Jan was jarenlang een trouwe bezoeker van onze hobbyavonden en afdelingsbijeenkomsten.
Op onze velddagen was hij een vaste deelnemer en het ging hem dan ook erg aan het hart toen dit door een minder wordende gezondheid niet meer mogelijk was.

Altijd was hij in de weer, altijd was hij bezig, een gevleugelde uitspraak van hem was dan ook “De tijd gaat snel benut haar wel”. De tijd van Jan is voorbij wij zullen hem erg gaan missen, zijn wijsheid en zijn vriendelijkheid maar vooral zijn schaterlach.

Wij wensen zijn Familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens leden en bestuur,

Jacob van de Kolk, PD7Q

Secretaris afdeling 34, Noord Oost Veluwe


OM Jurn Smit (PA0KEY) Silent Key

Op 13 januari 2020 is voormalig bestuurslid van A23 Den Helder, Jurn Smit (ex PA0KEY) op 93-jarige leeftijd overleden.

Jurn is tientallen jaren actief geweest als bestuurslid, penningmeester en voorzitter. Hij heeft er mede voor gezorgd dat afdeling 23 Den Helder nu nog een mooi clubhuis in eigendom heeft en deze is voorzien van een goed voorziene- en werkende shack.
Al ervaren marconist bij Radio Holland was Jurn een klasse apart op de seinsleutel. Ook zijn technische kennis deelde hij graag tijdens de vele lezingen die hij gaf.
Jarenlang was Jurn een toonaangevende inspirator voor vele aanstormende radioamateurs binnen en buiten de vereniging.
Wij danken Jurn voor zijn bijdrage aan onze mooie hobby en de vereniging. De wereld heeft een techneut verloren..

Het bestuur en leden van A23, Den Helder.


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2020 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.