Silent Key in 2017 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2017

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Harry Sonnemans (PA3CPZ), Silent Key

December 2017 is Harry PA3CPZ overleden. Harry was een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling en de meeste van ons zullen hem kennen van de QSL-kaarten bak. Harry had de “kleine” bak gevuld met de PA0-ers, PE en PD-ers in beheer. Hij heeft deze taak ruim 20 jaar vervult met een groot verantwoordelijkheid gevoel.

Daarnaast was Harry een vaste deelnemer aan de JOTA bij de Scouting Livingstone groep in Eindhoven en heeft daar menig jaar de scouts met veel enthousiasme kennis laten maken met radio.

Harry heeft voor zichzelf willen houden dat het wat minder ging en het SK-bericht kwam dan ook als grote verrassing. We zullen Harry missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Eindhoven,
Joris Vrehen, PE1GLX
Secretaris

 


 

OM Cinus Woering (PA0CWR), Silent Key

Op 25 november 2017 is Cinus Woering PA0CWR onverwacht overleden. Hij mocht slechts 65 jaar oud worden.

Cinus was groot in alles. Niet alleen fysiek maar ook in wat hij deed en zei. Dat blijkt uit het grote aantal hobbies dat hij had. Het zendamateurisme was maar één van zijn grote passies, naast wijnmaken, bierbrouwen, schieten, stoom, modelvliegen en nog veel meer. Als ras-elektronicus werden de laatste technologieën onderzocht en de verkregen kennis werd meteen uitgedragen aan iedereen die van het onderwerp meer wilde weten. Hij kon er met vuur over vertellen.

Het afgelopen jaar kon Cinus meer tijd besteden aan zijn gezin en kleindochter. Hij had nog zoveel plannen maar helaas is hem niet meer tijd gegund.

Tijdens de uitvaartdienst op 2 december stond ook zijn seinsleutel op de kist. Die zal nooit meer “ de PA0CWR” seinen.

Bedankt Grote Vriend. Bedankt voor wat je deed. Bedankt voor wie je was.

Namens bestuur en leden van de Radioclub `t Gooi en vele van zijn (radio)vrienden in en ver buiten `t Gooi,

Hans PA3FYG secretaris VERON afdeling `t Gooi

 


 

OM Piet Johann Schenk (PA0TR), Silent key

Op vrijdag 24 oktober 2017 is op 82 jarige leeftijd overleden ons lid OM Piet Johann Schenk PA0TR.

Dit jaar was Piet nog op onze afdelingsavonden aanwezig en altijd in voor een gesprek over de hobby en over zijn persoonlijk leven.

Een beminnelijke Oldtimer, die ik eind jaren 50 leerde kennen bij de Veron afdeling Delft. Piet had toen net zijn C-licentie verworven.

Altijd actief op met name de 2 meter band en behulpzaam voor iedereen, die bij hem langs kwam om iets af te regelen.

Bijvoorbeeld om onze toenmalige vossejacht peilontvangers op 2 meter met soms nogal lastige transistors, die het niet perfect deden op die frequentie, te helpen afregelen.

Piet was een serieuze knutselaar en een echte zelfbouwer, met ervaring en kennis van zaken. Zie bijvoorbeeld een artikel in een Delfts nummer van Electron, dat hij samen met Klaas PA0PO schreef over een 70 cm antenne .

Hij was meerdere jaren voorzitter van de afdeling Delft en organiseerde goede lezingen, velddagen, 2 meter vossejachten en veel meer.

Bijzonder leuk waren voor mij de regelmatige QSO ’ s met Piet als PA0TR/M op weg naar zijn werk in den Haag op de bus in zijn Citroen 2CV. Hij had daarin een zelf gebouwd buizen 2 meter QRP zend-ontvangertje gezet en een sprietantenne aan de auto.

Vrijdag 1 september was de uitvaartdienst van Piet PA0TR, bijgewoond door een grote groep vrienden met name ook uit de radioamateur wereld rondom Delft.

Kortom wij allemaal zullen Piet PA0TR echt missen en wensen de familie Schenk veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens de Veron Afdeling Delft

Bert Mebius,PA0IA

 


 

OM Sjoerd Faber (PA0SKF), Silent Key

Na een compleet leven, rijk aan liefde is, Sjoerd Faber, 22 oktober 2017 op 77-jarige leeftijd overleden.

Sjoerd is m’n vader, vriend, vraagbaak voor mij met z’n enorme technische kennis welke hij ook zeer vaak ten uiting bracht. Vele ontwerpen werden landelijke projecten waar menig amateur nog steeds gebruik van maakt. Oa te denken aan de G74, SP75, SP81, PS81 en ga zo maar door. Alles kon hij zelf ontwerpen en bouwen en delen met anderen. Ik zal hem zeker missen zowel thuis als de vele VPK’s waar we altijd gezamenlijk naar toe gingen uiteraard met de rest van onze familie.

We zullen je missen maar niet vergeten z’n leven was compleet.

PA0SKF is Silent Key.

Koen Faber PE1LNO qrp PA0SKF

 


 

OM Dirk Sanders (PA0RDS), Silent Key

Op woensdag 4 oktober 2017 overleed op 85-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd lid Dirk Sanders PA0RDS

Tot op hoge leeftijd was Dirk een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Ook toen het met zijn gezondheid wat minder ging probeerde hij toch af en toe nog even te komen. Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid om anderen te helpen en zo nodig te adviseren, hij is ook jaren lid geweest van DARES. Hij had een brede belangstelling voor de radiotechniek en als het even kon probeerde hij aanwezig te zijn bij de lezingen en toonde zijn interesse door na afloop een kijkje te nemen bij de demonstratie apparatuur voor de lezing. Als er weer eens een verkoping was zat Dirk altijd op de voorste rij en kocht zoveel mogelijk van de spullen die zijn interesse hadden. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem met veel ups en downs.

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben familie, vrienden, bekenden en zendamateurs afscheid genomen van Dirk. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling 42 Voorne – Putten e.o. Ruud Wagner PE1HWN, secretaris.

 


 

Piet Brussee (PA7PG), Silent Key

Op maandag 2 oktober 2017 is ons lid Piet Brussee PA7PG op 82-jarige leeftijd overleden. Piet was op zijn eigenwijze manier actief als radioamateur. Voordat hij zijn CW behaalde was hij behoorlijk actief op 6 meter en nadat ondergetekende hem klaargestoomd had voor het aangepaste CW-examen was hij behoorlijk actief op HF. Piet maakte ’s morgens graag zijn dagelijkse babbeltje met bevriende radioamateurs in VK-land, waaronder natuurlijk Henk VK2GWK. Ook was Piet regionaal actief op 145.387.5 MHz, waar niet alleen veel vrienden maakte, maar ook vaak met zijn QRP Jaco PE2JB zaken rond de radiohobby besprak. Piet was geen “verenigingsmens”, maar wel bevriend met veel radioamateurs in de Leidsche- en Bollenstreek Regio. We zullen Piet missen als een prettig mens.

Op vrijdagmiddag 6 oktober 13.30 uur wordt afscheid genomen van Piet op begraafplaats “Duinrust”, Parklaan te Katwijk.

We wensen Gerrie, kinderen en (achter) kleinkinderen sterkte toe!

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin PA7DA voorzitter

 


 

Hans Coelers (PA0AAJ), Silent Key

Op  23 augustus 2017 is ons ontvallen

OM Hans Coelers  PA0AAJ
“eigenzinnig  en inventief”

 Hans was de oprichter en drijvende kracht van twee museum amateur radio stations:

PI9MLM in Soesterberg  (QRT) en  PI9ADL/PI4ADL  in Aviodrome  Lelystad.

De stations heeft hij uitgerust met nostalgische radio zendapparatuur  uit  de periode  dat Morse telegrafie in de luchtvaart in gebruik was.

Met veel gevoel voor detail heeft Hans de stations  ingericht en in de oude staat  gereconstrueerd;  ontbrekende delen werden overal ter wereld opgespoord en aangeschaft.  Hij wilde geen concessies: alle apparatuur moest weer op de originele boordspanning werken!  Van grote waarde was zijn vaktechnische know how  en zijn rijke  kennis van de historie van de luchtvaart en de daar aan gerelateerde radiotelegrafie.

Groot was zijn verrassing toen hij op 19 november 2010  werd onderscheiden met de Gouden Speld  van de Veron.

Ondanks zijn wankele gezondheid bleef hij als hoofdoperator  van PI4ADL actief ; iedere vrijdag was hij present  in de Radiokamer van Aviodrome met Morse demonstraties voor jong en oud.

Een paar weken geleden vertelde Hans  dat hij ernstig ziek  was:

“De geluksvogels overlijden in hun slaap, de pechvogels met kanker, ik ben vierentachtig, en heb een goed leven gehad dus geen reden tot treurnis.”

We zullen Hans missen:  als getalenteerd zendamateur, als onze  hoofdoperator  maar vooral als fijne vriend.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie: XYL Ank, dochter Judith en de kleinkinderen We wensen ze heel veel sterkte met dit grote verlies.

Dinsdag 29 augustus hebben we afscheid genomen van Hans, PA0AAJ.  Silent Key

Namens de crew van  PI4ADL clubstation van Aviodrome Lelystad
Jacob Pen  PA3FYE

 


 

Rinus Jansen, de man achter Kent Electronics; Silent Key

Rinus Jansen de man achter Kent Electronics is op 25 juni 2017 na een kort ziektebed overleden. Zo is te lezen op de website www.kent-electronics.nl/

Beste bezoeker,
Het was papa’s wens om zijn gewaardeerde klanten zelf op de hoogte te brengen van het beeindigen van zijn levenswerk: Kent Electronics. Helaas is hij hier niet meer aan toegekomen. Vandaar dat wij als gezin u helaas moeten medelen dat papa na een kort en intensief ziektebed op 25 juni 2017 is komen te overlijden. Het is mede dankzij de loyaliteit van de Kent klantenkring dat onze vader tot op het laatste moment nog betrokken was bij Kent Electronics. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Bestellingen worden op dit moment niet meer in behandeling genomen.

Met vriendelijke groeten, de familie Jansen

 


 

OM Berend Jan Rechterschot (PA4BJ), Silent Key

Op 23 juni 2017 is op 76-jarige leeftijd overleden OM Berend Jan Rechterschot PA4BJ.

Berend behaalde op 72-jarige leeftijd zijn F-registratie. Hij was een echte zelfbouwer. Zelfbouw maakte voor hem een groot deel uit van de hobby. Daarnaast experimenteerde hij veel met antennes. Ook in de afdelingsronde was hij regelmatig aanwezig.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Dat hij moge rusten vrede.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Deventer,
Jan Dufour PA2LSB, secretaris

 


 

OM Cor Nuis (PA2CNR), Silent Key

Het is zoals het is
De agenda is leeg
De radio stil
De microfoon neergelegd
De seinsleutel geeft geen teken meer

Op 16 juni 2017 is op 79-jarige leeftijd van ons heengegaan ons zeer gewaardeerde afdelingslid OM Cor Nuis PA2CNR.

Nog maar een aantal weken daarvoor was Cor met de hobby bezig tijdens het molenweekend van afdeling 42 te Rockanje, kort daarna is hij ziek geworden. Hij was een actief lid van onze afdeling die trouw alle clubavonden bezocht.

Hij was beheerder van onze clubcall PI4VPO en in die hoedanigheid verzorgde hij alle QSL post en was hij award manager. Ook deed hij mee aan alle clubactiviteiten zoals de PACC en de velddagen. Iedere maand deed hij weer als logger mee met de locator contest en kende praktisch iedere amateur die zich in meldde om een puntje te geven.

Cor verzamelde graag certificaten en awards en hij was dan ook lid van de “Diplom Interessen Gruppe DIG-PA. Ook was hij MARAC- lid en toen seinen en opnemen niet meer ging vanwege de veteranenziekte werd hij lid van European PSK Club en stortte zich vol overgave op het maken van verbindingen met PSK.

Cor heeft geen gemakkelijk leven gehad. De veteranen ziekte legde hem een aantal beperkingen op en daarna kwam zijn echtgenote vroegtijdig te overlijden, maar toch bleef hij trouw aan zijn radio hobby. Nuchter als hij was zei hij steevast “Het is zoals het is”.

Op 21 juni 2017 hebben familie, vrienden en zendamateurs afscheid van hem genomen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling 42 Voorne en Putten e.o.,
Marjolein de Roo PD2MDR

 


 

OM Harm Freije (PA0HSF), Silent Key

Op 12 juni 2017 overleed Harm Freije, PA0HSF op de leeftijd van 88 jaar.

Harm Freije is meer dan 42 jaar de zendamateur in het Groninger land geweest, die de in- en uitgaande verzending van de QSL-kaarten verzorgde van de zendamateurs in en rond Groningen. Maandelijks zeulde hij met een zware koffer met QSL-kaarten naar de afdelingsavonden. Trouw bewaarde hij ook de (nog) niet afgehaalde kaarten, zodat de koffer steeds zwaarder werd. Een paar jaar geleden kwam er een eind aan het sjouwen; het werd hem te zwaar. Maar hij had gewild het tot zijn overlijden te mogen doen.

In de tijd dat Harm als QSL-manager de kaarten verzorgde waren er ook veel meer kaarten te verzorgen dan tegenwoordig. Maar de grote zwarte koffer is nog steeds in gebruik. De zendamateurs zijn Harm dankbaar dat hij dit zo lang en zo zorgvuldig en accuraat heeft willen doen.

Persoonlijk ken ik Harm vanaf 1969, als elektronica-technicus van de afdeling Audiologie van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, thans UMCG.  De afbeelding op de rouwkaart is precies zoals ik hem heb gekend. In zijn eigen hoekje, omringd door apparatuur van Audiologie en het Doveninstituut. Zorgvuldig werkend, reparerend op zijn doordachte manier, een beetje voorovergebogen.

Harm heeft voor mij het eerste hulpapparaatje, een viervoudige verzwakker, gebouwd als onderdeel van mijn meetopstelling voor de wetenschap.

In de pauze van het werk, nooit tijdens het werk, kwam dan de QSL-koffer op tafel om nog wat te sorteren.

We kenden Harm als een betrouwbare, behulpzame en rustige man met een bijzondere kant voor de zendamateurs en hun QSL-kaarten. Hij kreeg terecht de Gouden Speld van de VERON, uitgereikt in 1996.

Dat hij ruste in vrede, we zeggen dan: PA0HSF Silent Key. De morsesleutel is stilgevallen. De afdeling V2G was vertegenwoordigd bij zijn ter aarde bestelling in zijn woonplaats Harkstede.

Namens de VERON afdeling Groningen,
Harm K. Schutte PC5BV

 


 

OM Jan Bulsink (PA3EML), Silent Key

Jan Bulsink, PA3EML, bestuurslid van VERON afdeling A24 is overleden.

Enkele weken geleden werd Jan opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Hij heeft daarvan niet mogen herstellen en wij hebben op 16 mei 2017 van zijn familie vernomen dat hij is overleden. Jan is 75 jaar geworden.

Jan is jarenlang de organisator en coördinator  geweest van ons jaarlijkse Pinksterkamp. Hij was er dan ook steevast bij aanwezig met zijn echtgenote Thea en met andere familieleden. Als zij met hun camper onderweg waren, was Jan regelmatig op HF te horen en maakte hij vele verbindingen.

Jan was tevens de webmaster van de website a24.veron.nl maar bovenal was hij zendamateur in hart en nieren.

Het bestuur en leden van de afdeling A24 wensen Thea en de familieleden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het bestuur en de leden van afdeling A24, Doetinchem.
Fokke Mooij, PA3BUX, secretaris.

 


 

OM Martin Ouwehand (PF9A), Silent Key

Martin Ouwehand, PF9A heeft op 8 april 2017 onverwacht de microfoon voor altijd moeten neerleggen.

De afgelopen maand was hij nog druk bezig met het overdragen van de vele taken die hij in de loop van de tijd op zich had genomen in afdeling Waterland, voor de MARACnl en voor de WAN locator contest.

We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens afdeling Waterland, PA0MIR, Nico van der Bijl

 


 

OM William Dekker (PA0WLB ), Silent Key

PA0WLB heeft zijn laatste verbinding gemaakt”, staat geschreven op de rouwkaart die we kort na 7 april 2017 mochten ontvangen.

William was een veelzijdig radioamateur, die voornamelijk actief was met CW en deelname aan contesten en hiermee ook een grote bijdrage leverde aan de Afdelings Competitie. Voordat hij in 2007 pensioneerde was hij als communicatie ingenieur actief in Latijns Amerika en een aantal Afrikaanse landen.

Naast radio was hij geïnteresseerd in aviatie en zweefvliegen.  Nadat hij drie jaar door ziekte geveld werd is hij ook meer aandacht aan fotografie gaan besteden.

Door de handicap was hij voornamelijk afhankelijk van Peter PE1BQT voor transport naar de afdelingsbijeenkomsten.

We mogen William herinneren als een prettig mens en radioamateur.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden!

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA voorzitter

 


 

OM Henk Lindeboom (PA0HLT), Silent Key

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 24 februari 2017 Henk Lindeboom (PA0HLT) is overleden.

Silent Key Silent Key

Bestuur VERON Afdeling Twente.

 


 

Silent KeyOM Paul Ponjee (PA0SPP), Silent Key

Op 5 februari 2017 is na een slopende ziekte op 70-jarige leeftijd overleden, ons afdelingslid en radiovriend

OM Paul Ponjee, PA0SPP

We verliezen in Paul een zeer gewaardeerd radiozendamateur en vriend. Hij heeft in zijn leven een aantal tegenslagen moeten incasseren, maar heeft deze altijd met groot optimisme en doorzettings-vermogen geaccepteerd en doorstaan. Zijn openheid hierover en zijn rustige en bedachtzame karakter werden zeer gewaardeerd. Toen in 2012 prostaatkanker bij hem werd geconstateerd ging hij niet bij de pakken neer zitten, maar ging deze ziekte vol energie te lijf. Dat hij dit gevecht uiteindelijk ging verliezen was voor velen een grote schok.

Tijdens zijn diensttijd op de luchtmachtbasis Leeuwarden, was hij verantwoordelijk voor het in de lucht houden van een aantal zenders. De koude oorlog was op dat moment op zijn hoogte punt. Hier is hij besmet geraakt door het Radiozendamateur virus en werd op 25 jarige leeftijd PA0SPP.

Voor de VERON afdeling Meppel heeft Paul veel betekend. Hij was één van de eerste medewerkers van de Radio Onderdelen Markt. Door zijn technische kennis en programmeer vaardigheden zijn vele mobilofoons omgebouwd voor de amateurbanden. Altijd kon je bij hem terecht met vragen en had hij wel een antwoord of wees de weg naar een oplossing. In de wekelijkse Meppelronde melde hij zich vaak als eerste in en gaf vaak antwoord op vele technische vragen. Jaren heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van onze afdeling. Samen met Paul heb ik bij menig overleden afdelingslid de shack opgeruimd en voor de nabestaanden de amateurzaken geregeld. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik dit ook voor hem zou doen. Gelukkig heb ik dit allemaal met hem en zijn zoon Michiel kunnen bespreken. De laatste weken van zijn leven is Paul opgenomen in een hospice. Daar heb ik nog een aantal keren met hem kunnen praten en de waardering en dank van velen kunnen overbrengen.

Paul, PA0SPP is op 10 februari in besloten kring begraven. Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel wensen zijn kinderen, Mirjam, Michiel en Eva, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. We zullen hem heel erg missen.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Meppel, A32,

Frits van Schubert, PA3FYS.

 


 

OM Ben Lampe (PA0BLB), Silent Key

Silent KeyOp zondag 15 januari 2017 is Ben Lampe, PA0BLB op 95 jarige leeftijd overleden. Hij was het oudste lid van de afdeling en mede oprichter van A67.

Ben is voor ons naast een gewaardeerd mens ook voor het radio-amateurisme zeer waardevol geweest. Hij was de pionier op radio en tv gebied in de vroegere jaren en heeft voor het radio-amateurisme ook veel voor Assen betekend. Met een kleine groep werd bij Ben thuis over de radio hobby gesproken. Door zijn enthousiasme werd de kantine al snel te klein doordat er steeds meer geïnteresseerden in de radio hobby bij kwamen. Er werden zelfs cursussen gegeven, zodat men noodgedwongen naar een andere locatie moest om de vergaderingen daar te houden.

Ben was de promotor van diverse activiteiten op radiogebied, zoals Jota (1973) en werd menigeen enthousiast om aan wedstrijden mee te doen zoals aan het Worked All Province certificaat. Ook was hij de sponsor van het “Drenthe Certificaat ” Want er moest toch ook een Certificaat van Drentse luister en zendamateurs komen? Al snel ontstond er de behoefte om elkaar via de ether te ontmoeten op een vaste frequentie, en dat werd in 1977 de geboorte van de Hunebed-ronde. Deze werd, en wordt nog steeds! uitgezonden op zondagmorgen op de huisfrequentie 145.275 MHz. Volgens Ben was dat de enige juiste frequentie voor de regio Assen. Onlangs werd de 2000e uitzending met een te behalen certificaat uitgezonden.

Ben heeft naast de vele activiteiten, zelf ook veel plezier aan de hobby gehad, en zijn kennis met velen gedeeld. Dit gebeurde dan in het “Nederlands talig amateurnet “en in de “PA0ZX ronde ” Ook op de maandelijkse bijeenkomsten op de “SooS “was Ben een graag geziene gast, en heeft ook daar zijn kennis en ervaring met ons gedeeld. Op latere leeftijd (+90 jaar!) werd nog voornamelijk geluisterd, ook naar de technische rondes om vooral bij te blijven. We verliezen in Ben een gewaardeerd en kundig radio amateur die velen door zijn toedoen kennis heeft laten maken met de fascinerende hobby “Radioamateur”

Namens het bestuur van VERON A67 onze condoleances voor de nabestaanden.

 


 

OM Toon van der Linden (PA0ALM), Silent Key

Op 14 januari 2017 is Toon van der Linden, PA0ALM op 90 jarige leeftijd overleden. Hij was meer dan 40 jaar lid van de VERON en inmiddels ook het oudste lid van de afdeling.

Toon was zoals al vermeld sinds vele jaren lid van de VERON en zeer enthousiast promotor van het zendamateurisme wat nog meer uit de verf kwam toen Toon als directeur van de Helmondse middelbare technische school een zendlokaal had ingericht, met de call PI1TSH, waar door de leerlingen van de aanwezige zend- en ontvangstapparatuur gebruik mocht worden gemaakt.

Veel leerlingen hebben onder leiding van Toon de eerste schreden naar het zendamateurisme gezet en doordat er in de avonduren ook een heuse zendcursus op touw werd gezet waar men niet alleen de theorie kon leren maar ook het geleerde in de praktijk kon brengen door o.a. zelf printjes te etsen en van onderdelen te voorzien en onder de deskundige leiding van Toon uit te proberen waarna in het zendlokaal ook de operating practice volop kon worden beoefend.

Hoewel Toon geen regelmatige bezoeker was van onze verenigingsavond kon je altijd met allerlei technische en niet technische vragen bij Toon terecht en ook was Toon tot voor een jaar geleden nog regelmatig actief op de HF banden in allerlei modes van CW tot PSK31. Afgelopen jaar is Toon nog verhuist van Helmond naar zijn dochter in Nuenen maar helaas ging de gezondheid achteruit en is hij op 14 januari overleden.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden afdeling Helmond,

Arno Winckens, PE2WGV.


 

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent Key

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent KeyVia de media ontvingen wij het bericht dat op woensdag 4 januari 2017 op 86 jarige leeftijd is overleden Bert Wijling PA0BWY.

Bert was een gewaardeerde medewerker van de technische bemanning van PA0AA toen de vereniging zender nog in de laktoren van Sikkens in Sassenheim gevestigd was. Ook was Bert erg betrokken bij alles wat er bij het voormalige afdeling station PI4LD in het Katwijks Zeehospitium gebeurde. Bert was ook drager van de Gouden Speld die hij heeft gekregen vanwege zijn verdiensten voor het amateurisme. Bert heeft altijd interesse gehad voor modelspoor treinen. Toen de belangstelling voor de radio wat minder werd, nam de treinenhobby een groot deel van de beschikbare tijd in beslag. We gedenken Bert als een aimabele man.

In besloten familiekring is op maandag 9 januari afscheid genomen van Bert.

We wensen Ada, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA Voorzitter en Jos Disselhorst PA3ACJ