Silent Key in 2017 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2017

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017 pagina’s.

 


 

OM Jan Bulsink (PA3EML), Silent Key

Jan Bulsink, PA3EML, bestuurslid van VERON afdeling A24 is overleden.

Enkele weken geleden werd Jan opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Hij heeft daarvan niet mogen herstellen en wij hebben op 16 mei 2017 van zijn familie vernomen dat hij is overleden. Jan is 75 jaar geworden.

Jan is jarenlang de organisator en coördinator  geweest van ons jaarlijkse Pinksterkamp. Hij was er dan ook steevast bij aanwezig met zijn echtgenote Thea en met andere familieleden. Als zij met hun camper onderweg waren, was Jan regelmatig op HF te horen en maakte hij vele verbindingen.

Jan was tevens de webmaster van de website www.pi4dtc.nl maar bovenal was hij zendamateur in hart en nieren.

Het bestuur en leden van de afdeling A24 wensen Thea en de familieleden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het bestuur en de leden van afdeling A24, Doetinchem.
Fokke Mooij, PA3BUX, secretaris.

 


 

OM Martin Ouwehand (PF9A), Silent Key

Martin Ouwehand, PF9A heeft op 8 april 2017 onverwacht de microfoon voor altijd moeten neerleggen.

De afgelopen maand was hij nog druk bezig met het overdragen van de vele taken die hij in de loop van de tijd op zich had genomen in afdeling Waterland, voor de MARACnl en voor de WAN locator contest.

We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens afdeling Waterland, PA0MIR, Nico van der Bijl

 


 

OM William Dekker (PA0WLB ), Silent Key

PA0WLB heeft zijn laatste verbinding gemaakt”, staat geschreven op de rouwkaart die we kort na 7 april 2017 mochten ontvangen.

William was een veelzijdig radioamateur, die voornamelijk actief was met CW en deelname aan contesten en hiermee ook een grote bijdrage leverde aan de Afdelings Competitie. Voordat hij in 2007 pensioneerde was hij als communicatie ingenieur actief in Latijns Amerika en een aantal Afrikaanse landen.

Naast radio was hij geïnteresseerd in aviatie en zweefvliegen.  Nadat hij drie jaar door ziekte geveld werd is hij ook meer aandacht aan fotografie gaan besteden.

Door de handicap was hij voornamelijk afhankelijk van Peter PE1BQT voor transport naar de afdelingsbijeenkomsten.

We mogen William herinneren als een prettig mens en radioamateur.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden!

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA voorzitter

 


 

OM Henk Lindeboom (PA0HLT), Silent Key

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 24 februari 2017 Henk Lindeboom (PA0HLT) is overleden.

Bestuur VERON Afdeling Twente.

 


 

OM Paul Ponjee (PA0SPP), Silent Key

Op 5 februari 2017 is na een slopende ziekte op 70-jarige leeftijd overleden, ons afdelingslid en radiovriend

OM Paul Ponjee, PA0SPP

We verliezen in Paul een zeer gewaardeerd radiozendamateur en vriend. Hij heeft in zijn leven een aantal tegenslagen moeten incasseren, maar heeft deze altijd met groot optimisme en doorzettings-vermogen geaccepteerd en doorstaan. Zijn openheid hierover en zijn rustige en bedachtzame karakter werden zeer gewaardeerd. Toen in 2012 prostaatkanker bij hem werd geconstateerd ging hij niet bij de pakken neer zitten, maar ging deze ziekte vol energie te lijf. Dat hij dit gevecht uiteindelijk ging verliezen was voor velen een grote schok.

Tijdens zijn diensttijd op de luchtmachtbasis Leeuwarden, was hij verantwoordelijk voor het in de lucht houden van een aantal zenders. De koude oorlog was op dat moment op zijn hoogte punt. Hier is hij besmet geraakt door het Radiozendamateur virus en werd op 25 jarige leeftijd PA0SPP.

Voor de VERON afdeling Meppel heeft Paul veel betekend. Hij was één van de eerste medewerkers van de Radio Onderdelen Markt. Door zijn technische kennis en programmeer vaardigheden zijn vele mobilofoons omgebouwd voor de amateurbanden. Altijd kon je bij hem terecht met vragen en had hij wel een antwoord of wees de weg naar een oplossing. In de wekelijkse Meppelronde melde hij zich vaak als eerste in en gaf vaak antwoord op vele technische vragen. Jaren heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van onze afdeling. Samen met Paul heb ik bij menig overleden afdelingslid de shack opgeruimd en voor de nabestaanden de amateurzaken geregeld. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik dit ook voor hem zou doen. Gelukkig heb ik dit allemaal met hem en zijn zoon Michiel kunnen bespreken. De laatste weken van zijn leven is Paul opgenomen in een hospice. Daar heb ik nog een aantal keren met hem kunnen praten en de waardering en dank van velen kunnen overbrengen.

Paul, PA0SPP is op 10 februari in besloten kring begraven. Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel wensen zijn kinderen, Mirjam, Michiel en Eva, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. We zullen hem heel erg missen.

Namens het bestuur en leden van de VERON afdeling Meppel, A32,

Frits van Schubert, PA3FYS.

 


 

OM Ben Lampe (PA0BLB), Silent Key

Op zondag 15 januari 2017 is Ben Lampe, PA0BLB op 95 jarige leeftijd overleden. Hij was het oudste lid van de afdeling en mede oprichter van A67.

Ben is voor ons naast een gewaardeerd mens ook voor het radio-amateurisme zeer waardevol geweest. Hij was de pionier op radio en tv gebied in de vroegere jaren en heeft voor het radio-amateurisme ook veel voor Assen betekend. Met een kleine groep werd bij Ben thuis over de radio hobby gesproken. Door zijn enthousiasme werd de kantine al snel te klein doordat er steeds meer geïnteresseerden in de radio hobby bij kwamen. Er werden zelfs cursussen gegeven, zodat men noodgedwongen naar een andere locatie moest om de vergaderingen daar te houden.

Ben was de promotor van diverse activiteiten op radiogebied, zoals Jota (1973) en werd menigeen enthousiast om aan wedstrijden mee te doen zoals aan het Worked All Province certificaat. Ook was hij de sponsor van het “Drenthe Certificaat ” Want er moest toch ook een Certificaat van Drentse luister en zendamateurs komen? Al snel ontstond er de behoefte om elkaar via de ether te ontmoeten op een vaste frequentie, en dat werd in 1977 de geboorte van de Hunebed-ronde. Deze werd, en wordt nog steeds! uitgezonden op zondagmorgen op de huisfrequentie 145.275 MHz. Volgens Ben was dat de enige juiste frequentie voor de regio Assen. Onlangs werd de 2000e uitzending met een te behalen certificaat uitgezonden.

Ben heeft naast de vele activiteiten, zelf ook veel plezier aan de hobby gehad, en zijn kennis met velen gedeeld. Dit gebeurde dan in het “Nederlands talig amateurnet “en in de “PA0ZX ronde ” Ook op de maandelijkse bijeenkomsten op de “SooS “was Ben een graag geziene gast, en heeft ook daar zijn kennis en ervaring met ons gedeeld. Op latere leeftijd (+90 jaar!) werd nog voornamelijk geluisterd, ook naar de technische rondes om vooral bij te blijven. We verliezen in Ben een gewaardeerd en kundig radio amateur die velen door zijn toedoen kennis heeft laten maken met de fascinerende hobby “Radioamateur”

Namens het bestuur van VERON A67 onze condoleances voor de nabestaanden.

 


 

OM Toon van der Linden (PA0ALM), Silent Key

Op 14 januari 2017 is Toon van der Linden, PA0ALM op 90 jarige leeftijd overleden. Hij was meer dan 40 jaar lid van de VERON en inmiddels ook het oudste lid van de afdeling.

Toon was zoals al vermeld sinds vele jaren lid van de VERON en zeer enthousiast promotor van het zendamateurisme wat nog meer uit de verf kwam toen Toon als directeur van de Helmondse middelbare technische school een zendlokaal had ingericht, met de call PI1TSH, waar door de leerlingen van de aanwezige zend- en ontvangstapparatuur gebruik mocht worden gemaakt.

Veel leerlingen hebben onder leiding van Toon de eerste schreden naar het zendamateurisme gezet en doordat er in de avonduren ook een heuse zendcursus op touw werd gezet waar men niet alleen de theorie kon leren maar ook het geleerde in de praktijk kon brengen door o.a. zelf printjes te etsen en van onderdelen te voorzien en onder de deskundige leiding van Toon uit te proberen waarna in het zendlokaal ook de operating practice volop kon worden beoefend.

Hoewel Toon geen regelmatige bezoeker was van onze verenigingsavond kon je altijd met allerlei technische en niet technische vragen bij Toon terecht en ook was Toon tot voor een jaar geleden nog regelmatig actief op de HF banden in allerlei modes van CW tot PSK31. Afgelopen jaar is Toon nog verhuist van Helmond naar zijn dochter in Nuenen maar helaas ging de gezondheid achteruit en is hij op 14 januari overleden.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden afdeling Helmond,

Arno Winckens, PE2WGV.

 


 

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent Key

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent KeyVia de media ontvingen wij het bericht dat op woensdag 4 januari 2017 op 86 jarige leeftijd is overleden Bert Wijling PA0BWY.

Bert was een gewaardeerde medewerker van de technische bemanning van PA0AA toen de vereniging zender nog in de laktoren van Sikkens in Sassenheim gevestigd was. Ook was Bert erg betrokken bij alles wat er bij het voormalige afdeling station PI4LD in het Katwijks Zeehospitium gebeurde. Bert was ook drager van de Gouden Speld die hij heeft gekregen vanwege zijn verdiensten voor het amateurisme. Bert heeft altijd interesse gehad voor modelspoor treinen. Toen de belangstelling voor de radio wat minder werd, nam de treinenhobby een groot deel van de beschikbare tijd in beslag. We gedenken Bert als een aimabele man.

In besloten familiekring is op maandag 9 januari afscheid genomen van Bert.

We wensen Ada, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA Voorzitter en Jos Disselhorst PA3ACJ