Silent Key in 2016; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2016

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Wim Bilars (PA3GRE), Silent Key

Met grote verslagenheid namen we in december 2016 kennis van het overlijden van OM Wim Bilars, PA3GRE.

We hebben Wim leren kennen in Dennenheul, alwaar in 1994 een cursus radiozendamateur werd gegeven door een groep amateurs die later de CGR hebben gevormd: de Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs. Door de beperkingen die Wim had, lukte het hem niet om te slagen via de reguliere examens.

Nu nog komt jaarlijks een groep gehandicapte radioamateurs bijeen in Dennenheul die daar ooit examen heeft gedaan. Wim was daarvan één van de deelnemers.

Het weekend van 25-28 november j.l. was Wim nog enthousiast aanwezig. Nu met zijn XYL erbij als mantelzorger, want het ging niet al te goed met hem. Fijn te vernemen van zijn XYL José dat zij samen van het weekend hebben mogen genieten. En wij natuurlijk ook met hun aanwezigheid. Maar dat we zo kort na het Dennenheul-weekend afscheid van Wim moeten nemen, hadden we niet zien aankomen.

Als er tijdens het Dennenheul-weekend een contest was (PA-beker of Friese 11-steden) dan was Wim er altijd om daaraan deel te nemen in phone, ondanks dat hij stotterde. Volgens mij hebben de tegenstations daar nooit iets van gemerkt.

Wij wensen José en de familieleden veel sterkte in de komende tijd.

Namens de Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs,
Loek Geertsen, PA9LUC

 


 

OM Hans Bouckaert (PD3HB), Silent Key

OM Hans Bouckaert (PD3HB), Silent KeyGeschrokken ontving ik het bericht dat op 58 jarige leeftijd is overleden Hans Bouckaert PD3HB.

Hans was geen vaste bezoeker van onze bijeenkomsten, maar was meer op zijn eigen manier actief met radio. Ook door zijn lichamelijke beperkingen was hij niet in de gelegenheid om in verenigingsverband actief te zijn.

Op donderdag 15 december 2016 werd afscheid genomen van Hans.

We wensen Martha en de kinderen veel sterkte toe.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin voorzitter

 


 

OM Wilbert Willems (PE1ROY), Silent Key

Als afdeling, kregen wij het droevige bericht dat ons medebestuurslid Wilbert Willems (PE1ROY) op 6 december 2016 op 57 jarige leeftijd is overleden.

Wilbert was al jaren lid van de afdeling en de laatste jaren als bestuurslid.

Ook hielp hij al jaren als vrijwilliger bij onze vlooienmarkt. Hij was een echte zelfbouwer en had veel kunde in vooral de UHF en hoger en was altijd bereid om deze kennis te delen.

We wisten dat zijn gezondheid te wensen overliet, maar het leek beter te gaan.

Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afdeling Den Bosch,
Kobus Siebenga (PE2LOJ), secretaris

 


 

OM Eddy van Giersbergen (PD0BFB), Silent Key

Op 4 december 2016 is op 81 jarige leeftijd ons afdelingslid om Eddy van Giersbergen, PD0BFB, overleden.

Eddy was op Walcheren niet zo bekend, omdat hij niet veel op de band was te horen en niet op de afdelingsavonden kwam.
Zijn voorkeur lag bij de ontvangst van weersatellieten en alles wat daar mee samenhing en bouwde veel zaken zelf.

We wensen zijn XYL en QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Henk Horree (PA0HPH), Silent Key

pa0hph-sk-1Na een lange periode van ziekte is op 80 jarige leeftijd overleden Henk Horree PA0HPH.

Henk was een gezien lid van onze afdeling, waar hij graag zijn steentje bijdroeg met activiteiten, waaronder het succesvolle schoolproject door leden van VERON en VRZA. Ondanks dat Henk aangaf dat hij zich niet lekker voelde was hij toch aanwezig tijdens de Kidsday in 2015. Vanaf dat moment werd hij steeds zieker.

De laatste maanden trachtte hij toch eventjes de afdelingsbijeenkomsten te bezoeken om even een praatje te maken met een aantal leden. In die gesprekken vermelde hij al dat het afscheid dichtbij was en zijn afscheid volledig geregeld had.

Henk zullen we blijven herinneren als een geweldig mens en radioamateur.

Op dinsdag 22 november is in Leimuiden gelegenheid om afscheid te nemen van Henk.

We wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin voorzitter

 


 

OM Dick Rollema (PA0SE), Silent Key

OM Dick Rollema (PA0SE), Silent KeyOp dinsdag 8 november 2016 overleed ons zeer gewaardeerd lid Dick Rollema PA0SE op 87 jarige leeftijd.

Vooral landelijk was hij als Hoofdredacteur verdienstelijk voor ons maandblad “Electron” en schreef hij daarnaast vele technische artikelen, waaronder de “Reflecties van PA0SE”.

Als lid van de afdeling was hij graag gezien. Ondanks dat hij binnen de afdeling geen bestuursverantwoordelijkheden droeg, adviseerde hij vaak als een betrokken lid.

Totdat hij fysiek problemen kreeg was hij veelal aanwezig bij de afdelingsbijeenkomsten en zeker tijdens de lezingen, welke hij vaak kritisch volgde. Vooral de laatste jaren was dit voor hem onmogelijk.

Met dankbaarheid mogen we terugkijken naar de vele jaren waarin hij bijdroeg aan de ontwikkeling van amateurradio.

Voor velen was hij een plezierig en een sociaal bewogen mens die een luisterend oor had.

Op maandag 14 november wordt afscheid genomen van Dick

We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA, voorzitter

 


 

OM Huug van der Hoek (PE0HHM), Silent Key

Op 29 oktober 2016 is op 73-jarige leeftijd na een slopende ziekte overleden ons oud lid OM Huug van der Hoek PE0HHM.

Door zijn ziekte was Huug een jaar geleden gedwongen te verhuizen, en ook zijn hobby’s op te geven. Huug was al lid van de VERON nog voor de oprichting van de afdeling A52 Hoekse Waard.

Huug was een QRP man en hij was dan ook actief lid van de Benelux QRP club en had daar ook een aantal print ontwerpen voor gemaakt. Huug was niet zo veel op de band te horen, vaak wel in een technisch QSO of met ATV. Huug was namelijk veel bezig met zelfbouw, hij ontwierp en bouwde veel elektronica ontwerpen al dan niet voor het zend amateurisme of de ontvangst van weer satellieten. Huug was ook lid van de werkgroep Kunstmanen en ontving veel weer satellieten.

Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid anderen te helpen en zo nodig te adviseren vooral op zelfbouw technisch gebied.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoekse Waard (A52),
Evert van Belle (PA3FXY), Oud voorzitter A52
Gerard Speksnijder (PD2GSP), Secretaris A52

 


 

OM Gerard van Blijswijk (PA0EFI), Silent Key

Op 15 oktober 2016 is Gerard van Blijswijk op 89 jarige leeftijd overleden.

Gerard maakte zijn eerste rechtuit ontvanger al in 1940 en werd radiotelegrafist via de zeevaartschool in Rotterdam. Na het werken bij de Luchtmacht ging hij tot 1953 op de grote vaart als Mr. Sparks door het leven. Hierna trad hij in dienst bij de grootste nationale werkgever en bleef hij nog een tijd aan de (radio-)techniek verbonden totdat er een leraar in hem bleek te schuilen.

Als zendamateur heeft hij zich bezig gehouden met zelfbouw en met het maken van DX verbindingen, waarbij hij meerdere Awards heeft behaald. Voor de afdeling Wageningen heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld en voor de Immunisatie Commissie van de VERON heeft hij hand- en spandiensten verricht, waarvoor hij de Gouden Speld heeft ontvangen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Wageningen.
Fred Verburgh PA0FVH, secretaris.

 


 

OM Teko Meek (PA0TKM), Silent Key

pa0tkmHet overlijden van OM Teko, PA0TKM is letterlijk een silent key; Hij heeft zijn hele amateurloopbaan uitsluitend CW verbindingen gemaakt op de HF banden. Velen heeft hij geholpen bij het leren omgaan met de seinsleutel.

Het laatste jaar was het hem haast niet meer mogelijk om in de radiohut, zoals hij het noemde, te vertoeven. In de vroege ochtend van donderdag 13 oktober 2016 is hij overleden. Hij werd 94 jaar.

Velen zullen een prettige herinnering aan hem hebben.

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Namens de amateurs uit het rivieren gebied,
Carel Eilers (PA0CEA)

 


 

OM Frans van der Heide (PA0FJH), Silent Key

Op 21 september 2016 is Frans van der Heide, PA0FJH, overleden.

Frans heeft bij de Koninklijke Marine gewerkt; hij is op bijna 50 jarige leeftijd de dienst uitgegaan (functioneel leeftijdsontslag) als sergeant-majoor machinist.
Na zijn loopbaan bij de Kon. Marine is Frans in de scheepvaartwereld gaan werken. Zo heeft hij tot een paar jaar terug lange periodes in Turkije gewerkt als supervisor bij de nieuw-en afbouw van schepen en in China gewerkt als chief-supervisor.
Daardoor was hij niet altijd in de gelegenheid om op de afdelingsbijeenkomsten aanwezig te zijn, maar de laatste paar jaar haalde hij dat zeker in.
Zo was hij recent te gast op de Camping on the Air in maart en op de velddag in juni.

Helaas kreeg Frans de laatste tijd te maken met gezondheidskwalen waarvoor hij regelmatig in het ziekenhuis belande.

Frans is meer dan 40 jaar zendamateur (geweest) en hoewel hij een ruime shack had met topapparatuur was Frans geen DX-er. Zijn hart lag meer bij het bouwen en knutselen.
Ook was hij in zijn vrije tijd regelmatig op zijn motorboot te vinden waar altijd wel een klusje voor een ex-machinist voorhanden was.

Wij wensen zijn XYL Carin, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuidwest Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Egbert (Eppie) Landman (PA0ELN), Silent Key

Op 16 september 2016 is op 80-jarige leeftijd overleden OM Egbert (Eppie) Landman (PA0ELN). De tekst van de familie in de rouwadvertentie in het plaatselijk blad omschrijft hem zoals wij hem kennen:

Eppie was een bijzondere man, steeds bereid om mensen te helpen bij het vinden van technische oplossingen, een kei in de techniek en verwoed radioamateur……… PA0ELN is nu uit de ether.

Egbert stond altijd voor iedereen klaar om te helpen. Zo maakte hij in de jaren 70 de eerste filterset voor onze repeater PI3MEP van roodkoperen pompbuis. Met Klaas PA0KDM experimenteerde hij op de voor amateurgebruik vrijgekomen lange golven, en bouwde hij bij het vrijgeven van de 6m-band zijn eigen zendontvanger.

Wanneer een medeamateur een technisch probleem had was hij een van de eersten die met een oplossing kwam. Vele jaren werkte hij enthousiast mee aan onze techniekdagen op scholen.

Egbert neemt een speciale plaats in in onze afdeling. Het doet verdriet dat deze man, die ‘friendship by amateurradio’ letterlijk in praktijk wist te brengen, er niet meer is. Wij zullen hem missen.

Zijn bouwwerken worden naar zijn uitdrukkelijke wens beheerd door zijn vriend Richard PE0RIG. Op deze manier zal de jeugd ook in de toekomst hiervan kunnen blijven genieten.

Wij wensen de familie heel veel sterkte!

Namens het afdelingsbestuur van de VERON afdeling Meppel en alle medewerkers van de Techniekdagen op scholen,
Dick Fijlstra (PA0DFN)

 


 

OM Frans van Wijk (PA3BVD), Silent Key

Op 4 september 2016, is op 76 jarige leeftijd overleden ons ex lid van de VERON Evenementen Commissie.

Frans van Wijk, PA3BVD

Naast zijn talrijke functies en initiatieven binnen VERON afdeling Assen, was Frans vele jaren lang een van de trouwe medewerkers aan de Dag van de RadioAmateur, waar hij verantwoordelijk was voor de organisatie van de VERON onderdelenmarkt (VROM). Ook binnen de redactie van het Electron was Frans actief met de rubriek Eraan – Eraf, en de evenementen agenda.

Voor al zijn verdiensten ontving Frans hiervoor in 2005 de gouden VERON speld. Hij nam als lid van de evenementen commissie afscheid als gevolg van een langzaam maar slopende ziekte in 2012. Maar Frans was iemand die veel initiatieven naar zich toetrok en hiervan maar moeilijk afscheid kon nemen.

Ondanks dat we wel wisten dat het met de gezondheid van Frans niet best was, waren we toch verrast door het snelle einde. We hebben Frans leren kennen als een persoon die niet alleen een positieve bijdrage heeft geleverd aan het radioamateur wereld, maar vooral als een aardige man. We zullen ons Frans dan ook blijven herinneren als een vriendelijke, sociaal en prettige persoonlijkheid, we zullen Frans zeker gaan missen.

Wij wensen zijn vrouw, familie en (radio)vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens VERON evenementen commissie
Paul, Sterk, PA0STE, voorzitter

 


 

OM Frans van Wijk (PA3BVD), Silent Key

PA3BVD-fotoOp 4 september 2016 is Frans van Wijk, PA3BVD, op 76 jarige leeftijd overleden.

Frans heeft veel voor de VERON gedaan en betekend. Frans heeft jaren de rubriek “Er aan en Er af” verzorgd voor in Electron. Verder heeft hij jaren de coördinatie op zich genomen van de handelaren die op de Dag voor de Radio Amateur hun waar aanboden.

Binnen VERON afdeling Assen (A67) heeft hij vele jaren deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur en was de medeoprichter van de Contest Groep Assen en de eerste Radio onderdelenmarkten in Assen.

We verliezen in Frans een zeer betrokken persoon die ondanks zijn ziekte erg positief bleef. Op de laatste Soos avond van de maand september heeft hij nog met veel collega amateurs gesproken met vragen hoe ze hun vakantie hadden beleefd en of ze nog mooie verbindingen hadden gemaakt.

We wensen Ria en de kinderen veel sterkte in de komende periode.

Gerard Nieboer PA1AT, namens het bestuur van VERON A67.

 


 

pa3bol-rouwkaartOM Cor Sterkenburg (PA3BOL), Silent Key

Op 2 september 2016 is OM Cor Sterkenburg (PA3BOL) op 59 jarige leeftijd overleden. Cor was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

 


 

OM Paul Schackman (PA1ART), Silent Key

Na een kort ziekbed is OM Paul Schackman, PA1ART op 22 augustus 2016 overleden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

 


 

OM Wim Mathijs Rigter (PA2WMR), Silent Key

Op zaterdag 13 augustus 2016 is overleden op 84 jarige leeftijd, OM Wim Mathijs Rigter, PA2WMR

Wim was vele jaren bestuurslid in vele functies van de afdeling Deventer en langdurig mede verantwoordelijk voor het QSL bureau als manager en reserve QSL manager.
Ook was Wim vaak samen met Rie, zijn vrouw, deelnemer bij het vossenjagen en de otterjacht met eigen kano.

Op het gebied van techniek was Wim altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en in digitale modes stond hij vooraan in het testen van de nieuwste modulatiesoorten.
Ook bij de JOTA was hij nauw betrokken en de scouts van de Pres. Steyn groep hebben jarenlang onder zijn roepletters wereldwijd verbindingen kunnen maken, later op de avond genoten we van zijn gitaarspel en werd er gezongen.

Hij was een trouwe bezoeker van onze afdelingsbijeenkomsten.

PA2WMR is silent key, we zullen zijn markante stemgeluid missen op de amateurfrequenties.

Wij wensen zijn vrouw Rie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Deventer.
Eric Jongetjes, PE1RLF, penningmeester.

 


 

OM Jan Kraaijveld (PD0ATG), Silent Key

Op 19 juli 2016 om 6.00 uur s ’morgens is Jan, na een kortstondig ziekbed, rustig overleden.

Jan was een van de eerste PD0 amateurs die Nederland kende. Hij ontwierp en maakte printjes, bouwde apparatuur en antennes voor zowel HAM’s als voor zijn collega’s van het modelvliegen, zijn tweede passie.

Tijdens de VERON afdelingsactiviteiten was hij een van de vaste vrijwilligers, die altijd klaar stond om ze tot een succes te maken. Niets was hem te veel. Jan kon ingezet worden op verschillende werkzaamheden van complexe technische problemen tot verzorging, niets was hem te veel. Tijdens diverse JOTA activiteiten in Mook was hij een van de vaste medewerkers, die dag en nacht aanwezig was.

Vele jaren was Jan een van de leden van de kerngroep van A35 Nijmegen die in Friedrichshaven naar HAM beurs gingen. Ook de dag van de amateur in Apeldoorn en de radiobeurs van Rosmalen werden trouw bezocht. Met Jan was er altijd tijd voor een geintje en een gulle lach die hem zo typeerde.

Jan is net geen 80 jaar geworden. Wij zullen zijn gezelligheid, kennis en daadkracht missen.

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte.
Namens het bestuur A-35 Nijmegen
Jan van Beuningen PB0AEZ

 


 

OM Kees Jongsma (PD2SC), Silent Key

Op 15 juli 2016 is op 75 jarige leeftijd overleden OM Kees Jongsma PD2SC.

In de jaren 60 was Kees Radio Officier op de grote vaart.

In 2010 behaalde Kees zijn licentie en werd hij lid van de ARAC. Hij was een echte telegrafist. Kees maakte alleen CW verbindingen en beleefde daar heel veel plezier aan. Hierdoor heeft Kees veel vrienden gemaakt, zowel in de Achterhoek als wereldwijd.

Wij wensen de familie en vrienden van Kees met de verwerking van het verlies veel sterkte toe.

Namens het bestuur en leden VERON afdeling ARAC,
Koos Fockens, PA0KDF

 


 

OM Foppe Feenstra (PD0FF), Silent Key

pd0ffOp 7 juli 2016 is Foppe Feenstra PD0FF op 76-jarige leeftijd overleden.

Foppe was al enige tijd ziek en leed aan de ziekte ALS. Op HF was Foppe een fervent gebruiker van PSK. Omdat zijn Engels niet zo goed was, maakte hij daarbij gebruik van macro’s. Op VHF/UHF was Foppe vooral actief op de repeaters en maakte hij zelfs een uitstapje naar DMR.

Hij had naast de radio ook andere hobbies. Als vrijwilliger en scheidsrechter is Foppe bijna 50 jaar verdienstelijk geweest voor de voetbalsport. Een jaar geleden is Foppe daarvoor onderscheiden met de Gouden Speld van de KNVB. Daarnaast was Foppe drummer bij de Backyard Blues Band. PD0FF RIP.

Namens bestuur en leden van de Veron afd. Hunsingo A60,
Free Abbing, PE1DUG, secretaris.

 


 

OM Benignus (Beni) van der Sijpt (PA3CZA), Silent Key

PA3CZAOp dinsdag 5 juli 2016 is ons het droevige bericht toegekomen dat OM Beni van der Sijpt PA3CZA van ons is heen gegaan.

Beni overleed op zondag 3 juli 2016 in het bijzijn van zijn familie na een kort maar hevig ziektebed.

Beni was al sinds de oprichting van onze afdeling actief tijdens de vele velddagen, vossenjachten en de maandelijkse bijeenkomsten.

Hij was regelmaat te horen op de diverse HF banden en ook was hij een fervent zelfbouwer van kleine peildoos tot hoge antenne masten.

Met het overlijden van Beni is er een flink stuk technische kennis ons ontgaan op vele problemen wist hij een passende oplossing en lukte het niet dan moest je maar even langskomen dan loste hij het op.

Beni mocht het gevecht tegen die vreselijke ziekte niet winnen hij mocht 87 jaar oud worden.

Wij wensen de familie en vrienden Beni PA3CZA veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Namens het bestuur en alle leden van de VERON afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen,
Menno Burg PC4C, secretaris.

 


 

OM Harry Bouhuys (PA0QB ex PA0QBS), Silent Key

Rouwkaart-PA0QB-PA0QBSMet grote verslagenheid nemen we kennis van het overlijden van Harry Bouhuys op zondag 26 juni 2016, 77 jaar oud!

Enige dagen voor zijn overlijden kwam hij met de fiets ten val, waarna hij in comateuze toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.  Veel radioamateurs in de afdeling Leiden en de omgeving van Emmeloord, waar Harry tijdelijk heeft gewoond, herinneren hem als een prettig mens en een actieve amateur. Vooral in het verenigingsleven van Katwijk, waaronder de watersportvereniging “Skuytevaert”, was hij bijzonder actief als adviseur.

Harry was sinds 1960 actief als zendamateur, maar was heel blij toen hij, mede door hulp van Cees PA0CFW, de “grote Jachtakte” (A-vergunning) mocht behalen. Druk was hij met het oefenen om “links” te seinen en direct “rechts” te schrijven. Velen herinneren nog dat Harry tijdens de geweldige jaren ’70 en ’80 actief was met het organiseren van de JOTA in Katwijk en zijn antennepark aan de Parklaan. Voordat Harry pensioneerde werkte hij bij IBM, eerst als hardware engineer vanuit Zoetermeer en later op het software support center in Amsterdam.

Op vrijdag 1 juli werd Harry begraven op de begraafplaats “Duinrust” te Katwijk.

Wij wensen de kinderen Maria met Marcel, Linda, de kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin
Voorzitter

 


 

OM Ronny de Bruin (PA0RRA), Silent Key

Op donderdag 23 juni 2016 is ons het bericht toegekomen van het overlijden van OM Ronny de Bruin PA0RRA. Na een lang ziektebed is hij op donderdag avond van ons heen gegaan.

Ronny PA0RRA was al zins jaar en dag vast gezicht op de afdelingsbijeenkomsten samen met Adrie PA0AMZ. Hij was zeer actief in de diverse digitale mode en daarbij had hij de voorkeur voor RTTY. Hij scoorde goede punten en hielp daarbij ook de club in de afdelingcompetitie.

Helaas kreeg Ronny de laatste jaren te maken met die vervelende ziekte en mocht de strijd hiertegen niet winnen.

Ronny is 73 jaar geworden.

Wij wensen de familie en vrienden Ronny PA0RRA veel sterkte met dit grote verlies en de verwerking ervan.

Namens het bestuur en alle leden van de VERON afdeling A47 Zeeuws-Vlaanderen.
Menno Burg PC4C, secretaris.

 


 

OM Jack van Deelen (NL11753), Silent Key

Op 22 mei 2016 is Jack van Deelen, NL11753, overleden in de leeftijd van 63 jaar. Helaas kwam ook hij in aanraking met een ongeneselijke ziekte en het laatste jaar ging zijn gezondheid snel achteruit.

Jack kwam in aanraking met radio via 27 MC maar de grote omslag kwam via scouting. De hele familie van Deelen was actief binnen scouting en zo rolde Jack in de Jamboree On The Air. Jaren lang was Jack actief als JOTA organisator binnen de Kazan de Wolf groep in Middelburg en gedurende 7 jaar was hij de Radio Scouting Spel Adviseur (RSSA) voor Rayon J. In die hoedanigheid bezocht hij samen met één van onze leden altijd alle JOTA stations in Zeeland en West-Brabant. Ook luisterde hij veel op HF en meldde hij zich vaak in op de Techno Ronde op Walcheren.

Jack vertelde graag over zijn wandeltochten in Oostenrijk, waar hij ieder jaar, met zijn XYL Monika, zijn zwager (OE6UEG) en schoonzus (OE6YID) in Stainach bezocht.

Als Jack je kon helpen op PC gebied of op het gebied van edelmetalen, dan deed hij dat graag. Hij was een enorme vakman en zijn zinken bloembakken zwerven nog overal rond.

We wensen zijn XYL en beide QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Wim Nyhof (PE1HSC), Silent Key

Wim-Nyhof-PE1HSCHeden ontvingen wij het droeve bericht dat, Wim Nyhof PE1HSC op 13 mei 2016 op 68 jarige leeftijd is overleden.

De laatste jaren wat minder zichtbaar, maar de ouderen onder ons zullen zich Wim zeker herinneren als bestuurslid in de jaren 80, o.a. als secretaris van de BRAC.
Ook heeft hij diverse jaren geholpen met het organiseren van een vossenjacht voor schoolkinderen.

Het bestuur en de leden van de BRAC wensen Guusje en familie veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.

Namens het bestuur,
Kobus Siebenga PE2LOJ secretaris BRAC.

 


 

OM Piet Westen (PA0PCW), Silent Key

OM Piet Westen (PA0PCW), Silent KeyOp verzoek van de familie delen wij u mee, dat op 10 mei 2016, onze oud penningmeester Piet Westen, PA0PCW is overleden.

Bestuur VERON Afdeling Twente

 


 

OM Louis Ruijtenbeek (PE1HAX), Silent Key

Op 6 mei 2016 is Louis Ruijtenbeek op 92 jarige leeftijd overleden.

Louis was bij ons bekend als de ondernemer voor elektronische onderdelen, ontvangers en zenders, Ruijtenbeek BV in de Wilgstraat in Den Haag. In de tachtiger en negentiger jaren was deze zaak enorm populair.

Louis betekende voor de afdeling Den Haag van de Veron enorm veel. Via de folders die de afdeling Den Haag bij hem hadden neergelegd is menig amateur via hem op de cursus van onze afdeling gekomen. Louis gaf altijd enthousiast voorlichting als hij merkte dat de klant interesse had.

Louis haalde het C-examen en kreeg de roepletter PE1HAX. Af en toe was hij ook actief op 2 meter vanuit zijn huis aan de Haagse Thomsonlaan waar hij een antenne op het dak had gezet. Louis was toen ook lid geworden van de afdeling. Nadat hij zijn zaak had gesloten stopte Louis met het amateurisme, de Engelse literatuur had zijn hart veroverd. Toch wisselden een aantal radiovrienden ieder jaar nog kerstkaarten met hem. Hij was daar erg trouw in.

In menig radioshack of knutselhok zullen de bekende zakje met het bekend opschrift “voor Duizend en Een Technische Onderdelen” met daaronder in het handschrift van hem of zijn dochter wat de inhoud is liggen. Ook op deze manier zullen we hem herinneren.

De afdeling Den Haag wenst de achtergebleven familie en vrienden sterkte met het verlies.

Namens bestuur en leden van VERON afdeling Den Haag (A18)

 


 

OM Rob Buchrnhornen (PE1JPQ), Silent Key

OM Rob Buchrnhornen (PE1JPQ), Silent Key

 


 

OM Ad Geerling (PA3AG), Silent Key

Ad PA3AG (voormalig PE1GUK) was na een lange tijd weer actief geworden als radio amateur. Helaas is hij ons op 7 april 2016 op te jonge leeftijd ontvallen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden, wij wensen hen veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Eindhoven
Joris Vrehen, PE1GLX
Secretaris

 


 

OM Piet van der Lee (PE1AKL), Silent Key

Op 5 april 2016 is ons afdelingslid Piet van der Lee, PE1AKL, overleden op de leeftijd van 72 jaar.

Piet was zeer bekend in de ether. Vanuit zijn vorig QTH werkte hij veel DX op 2 meter SSB en vanuit zijn huidige QTH was hij erg actief op de repeaters op 2 meter en 70 cm.

Omdat hij, zeker na zijn pensionering, altijd actief was, was hij erg goed op de hoogte van de condities en was hij ook altijd aanspreekbaar als tegenstation als je een keer iets wilde testen. De laatste tijd was hij ook vaak te horen via de landsdekkende repeaters en had hij veel contacten met amateurs in Engeland en Bonaire.

Vanuit het voormalig QRL beschikte hij over veel surplus zaken, variërende van boutjes in Engelse maten, via complete kabels, doosjes en kasten tot aan complete meetinstrumenten. Deze zaken stelde hij graag ter beschikking aan belangstellenden en veel amateurs op Walcheren hebben een stukje “ex-AKL” in hun shack staan.

We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Jaap Dulfer (PB0DR), Silent Key

OM Jaap Dulfer (PB0DR), Silent KeyOp dinsdag 29 maart 2015 is OM Jaap Dulfer op 75-jarige leeftijd overleden.

OM Jaap was al enige tijd ziek maar toch kwam het bericht van zijn overleden nog onverwacht. Jaap was vele jaren lid van afdeling 54 en was gedurende die tijd op diverse vlakken actief voor de afdeling. Zo heeft hij een tijd de ronde geleid en was hij ook altijd trouw te vinden op de velddag. Verder was Jaap een regelmatige bezoeker van de afdelingsbijeenkomst.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens de leden van het bestuur VERON afdeling 54.

Pascal Breugelmans / PA1BR
Secretaris afdeling 54

 


 

OM Jelte Hornstra (PE1JOG), Silent Key

Op 24 maart 2016 is ons afdelingslid Jelte Hornstra, PE1JOG, overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Jelte kwam 17 jaar geleden na zijn pensionering op Walcheren wonen en werd direct lid van onze afdeling. Op de afdelingsavonden was hij altijd op de achtergrond aanwezig, maar zijn technische kennis was enorm en die gebruikte hij graag om anderen te helpen.

Als Jelte iets voor je had afgeregeld, of het nu een oude omroep ontvanger was of een 70 cm transverter, dan kreeg je er een heel boekwerk bij met alle meetwaarden en alle doorlopen stappen. Zijn interesse was groot, hetgeen bleek toen we een half jaar geleden Jelte hielpen om zijn shack leeg te halen. Zelfbouw vanaf laag frequent tot 13 cm ATV, alles keurig gebouwd en afgeregeld en altijd voorzien van (handgeschreven) documentatie.

Precies een jaar geleden kreeg Jelte te horen dat hij leed aan een ongeneselijke ziekte die steeds meer van zijn gestel vergde. Hoewel zijn lichaam het liet afweten, was zijn geest tot de laatste dag nog volop met radio bezig. Zo las hij met hulp nog de Electron en de BQC nieuwsbrief, wilde hij graag bijgepraat worden over de afdelingsactiviteiten en verdiepte hij zich de laatste maand nog in de door de afdeling aangeschafte antenne analyser.

We missen in Jelte een radio amateur in hart en nieren.

We wensen zijn XYL en QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Jaap de Jonge (PA3FAX), Silent Key

Op 4 februari 2016, de datum van de laatst gehouden jaarlijkse huishoudelijke afdelingsjaarvergadering, vertelde ons lid OM Jaap de Jonge PA3FAX dat hij ernstig ziek was.

Op 24 maart is hij op 91-jarige leeftijd thuis overleden.

Enige jaren geleden heeft hij zijn uitgebreide antennepark al af laten breken, maar daar kreeg hij later wel spijt van. Slechts een enkel draadje verbond hem nog met de rest van de wereld. En die wereld kende hij goed, omdat hij in zijn werkzame leven vele reizen over deze wereld gemaakt had.

Hij is nu aan zijn laatste reis begonnen. Wij wensen zijn kinderen, verdere familie, vrienden en kennissen dierbare herinneringen aan hem.

Namens bestuurs- en andere leden van de VERON afdeling Voorne-Putten en omstreken,

Ruud Wagner PE1HWN, secretaris

 


 

OM Gerard Kahmann (PD0CGA), Silent Key

OM Gerard Kahmann (PD0CGA), Silent KeyOp 9 maart 2016 is op 69-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Gerard Kahmann PD0CGA.

Gerard kennen wij als een zendamateur van het eerste uur bij de VRZA afdeling Zuid-Veluwe. Hij zette zich in bij diverse activiteiten. Hij maakte hiervan als een van de eerste digitale foto’s en video opnamen. Ook was hij een grote bewonderaar van treinen. Hiervoor reisde hij door het hele land. Gerard blijft bij ons in gedachten als een bijzondere amateur.

Wij wensen zijn zus Linda en zijn familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens besturen en leden van VERON afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe,

Fred Verburgh PA0FVH, secretaris

 


 

OM Leo Borstlap (PE1EBQ), Silent Key

Op 4 maart 2016 is op 68-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid OM Leo Borstlap PE1EBQ.

Op zijn rouwkaart stond de volgende tekst:

Na een leven geleefd te hebben op mijn eigen wijze
Ben ik vandaag van jullie heen gegaan.
Mijn dank gaat uit naar een ieder die mij
In de laatste periode van mijn leven gesteund heeft.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Wageningen,

Fred Verburgh PA0FVH, secretaris

 


 

OM Stan de Vries (PA4S), Silent Key

Op 24 februari 2016 kregen wij het ontstellende bericht dat op die dag is overleden, OM Stan de Vries, PA4S.

Nadat Stan op 14 februari had meegedaan aan de PACC werd hij na thuiskomst onwel. Op weg naar het ziekenhuis raakte hij in coma, en op 24 februari is Stan overleden aan de gevolgen van een zeer agressieve hersentumor.

Stan was jarenlang zeer actief binnen de vereniging, en heeft in en rond het clubgebouw in IJmuiden ontzettend veel werk verricht. Hij was een echte aanpakker: terwijl anderen nog overlegden hoe een probleem moest worden opgelost had Stan het vaak al gefikst.

We zullen zijn inzet node missen, maar we hebben vooral een goede vriend verloren. De clubavonden, contesten met PA6Y, en andere evenementen zullen zonder Stan nooit meer hetzelfde zijn.

We wensen zijn echtgenote Karin, zijn kinderen, en verdere familie alle sterkte in de komende zware tijd.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Kennemerland (A20),

Fred Hentschke (PA3GPA), voorzitter

 


 

OM Jan Menkehorst (PA3ECO), Silent Key

PA3ECO

 


 

OM Jaap Druijff (PA1JD), Silent Key

Jaap_Druijff-PA1JD-2016-1v2Op 23 januari 2016 is op 78-jarige leeftijd overleden, onze mede-amateur en afdelingslid OM Jaap Druijff (PA1JD).

Jaap begon vrij laat als zendamateur, hij was halverwege de vijftig toen hij op een camping in Spanje met het amateurisme in aanraking kwam. Daar kwam hij een al wat oudere Belgische zendamateur tegen. Deze had zijn apparatuur bij zich en door deze kennismaking raakte Jaap geïntrigeerd door de hobby. Kort daarna bouwde hij zijn eerste ontvanger, een ontwerp dat hij uit een tijdschrift had. Jaap was vooral actief met ATV en op de kortegolf.

Sinds 2005 was Jaap ziek. Een beenmergtransplantatie zorgde voor een duidelijke vooruitgang, maar genezen deed Jaap niet. Jaap en zijn XYL Dinie bleven ook in deze moeilijke jaren contact houden met de vereniging. Zo bezochten ze regelmatig de verenigings-BBQ ’s en daar genoten zij zichtbaar van.

Wij wensen familie en vrienden van Jaap sterkte bij het verlies.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (A03),

Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter

 


 

OM Aart Kooij PA3BJQ, Silent Key

Pa3bjq skHeden ontvingen wij het droeve bericht dat op 19 januari 2016 is overleden op 79 jarige leeftijd:

Aart Kooij PA3BJQ

Aart was een vriendelijk amateur, altijd bereid om te helpen, met raad en daad, als vrijwilliger bij een evenement, je deed nooit een vergeefs beroep op hem.
Bijna elke vrijdagavond, als hij niet naar zijn andere grote hobby, de EHBO moest, was hij te vinden in het clubhuis om ervaringen uit te wisselen, de diverse bladen door te nemen en anderen met raad en daad bij te staan, hij had een voorliefde voor buizen en “groen spul”.
Velen zullen hem ook kennen van het VRZA-kamp op De Jutberg waar hij vele jaren, toen nog samen met zijn xyl Willie, aan heeft deelgenomen.
We zullen een zeer gewaardeerd amateur gaan missen.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De crematie vind plaats op maandag 25 januari om 13.15 uur in het crematorium “Maaslanden” Abt van Engelenlaan 1 Vlijmen/Nieuwkuijk.

Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afdeling Den Bosch,
Kobus Siebenga PE2LOJ, secretarispa3bjq_sk

 


 

OM Carel Mobach (PC5M), Silent Key

Carel_Mobach_PC5M

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos.” Vol ongeloof hebben we kennis moeten nemen van het overlijden van ons afdelingslid Carel Mobach (PC5M). Hij overleed op 12 januari 2016 en werd slechts 53 jaar.

Carel was al 38 jaar radiozendamateur en velen kennen hem als een vaste deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF; PI4GN, PC5T, PI4AMF en onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Op rustige wijze zorgde hij ervoor dat de contestsoftware en ook de hardware perfect werkten en was zowel in CW als in Phone een topklasse operator. Carel maakte van vele contesten filmpjes welke terug te vinden zijn op YouTube en zijn internetsite. Al tijdens een contest smede hij plannen hoe tijdens een volgende contest het resultaat nog beter zou kunnen.

Vorig jaar november raakte Carel bij het uitoefenen van onze radiohobby bij de opbouw voor de VHF Marconi CW contest ernstig gewond. Na een ziekenhuisopname van enige weken was hij thuis aan de beterende hand en vol goede moed bezig aan zijn verdere herstel.

Aan de contestcrew van PI4AMF liet hij voor de jaarwisseling weten uit te kijken naar de komende PACC, waarbij hij natuurlijk weer van de partij zou zijn. Het was dan ook een shock voor de vele radioamateurs die Carel kenden dat hij onverwacht na een ziekenhuisopname daar was overleden. Tijdens de crematieplechtigheid waren vanuit het hele land radioamateurs aanwezig om Carel de laatste eer te bewijzen en om elkaar en de nabestaanden te steunen in het verlies.

Wij wensen de nabestaanden en vrienden van Carel alle sterkte. Vergeten doen wij Carel nooit, maar missen des te meer.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03) en Contestgroep PI4AMF,
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter

 


 

OM Henk Boon PA2JHB, Silent Key

pa2jhb_sk