Verslaggeving van het amateur overleg

Twee maal per jaar is er een vergadering tussen het AT (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)), de VERON en onze zusterorganisatie de VRZA. De notulen (“het verslag”) van deze Amateur Overleg (AO) vergaderingen zijn openbaar. Ze staan hieronder voor iedereen te lezen.


 Memo’s van de amateur overleg vergaderingen

Een enkele keer wordt er tijdens een vergadering tussen het RDI, de VERON en onze zusterorganisatie de VRZA een memo uitgegeven. Deze memo’s zijn net als de notulen ook openbaar. En ze zijn hieronder te vinden.

 • 06-10-2010 – In het amateuroverleg met het Agentschap Telecom (nu RDI) van 6 oktober 2010 heeft de afdeling Toezicht van het agentschap de volgende mededelingen gedaan:…
  • Vermoedelijke toename gebruik van te hoge vermogens door N-amateurs.
  • Teamspeak en andere IP-koppelingen.
  • Afwijkingen van opgegeven parameters ATOF stations.
  • Gebruik van het secondair banddeel 438 tot en met 440 MHz.
  • Storingen 2 meterband Vaillant ketels.