Verslaggeving van het amateur overlegVerslaggeving van het amateur overleg

Twee maal per jaar is er een vergadering tussen het Agentschap Telecom (AT), de VERON en onze zusterorganisatie de VRZA. De notulen (“het verslag”) van deze Amateur Overleg (AO) vergaderingen staan hieronder voor iedereen te lezen.


 Memo’s van de amateur overleg vergaderingen

Een enkele keer wordt er tijdens een vergadering tussen het Agentschap Telecom (AT), de VERON en onze zusterorganisatie de VRZA een memo door het AT uitgegeven. Deze memo’s zijn ook hieronder te vinden.

 • 06-10-2010 – In het amateuroverleg met het Agentschap Telecom van 6 oktober jl., heeft de afdeling Toezicht van het agentschap de volgende mededelingen gedaan:…
  • Vermoedelijke toename gebruik van te hoge vermogens door N-amateurs
  • Teamspeak en andere IP-koppelingen
  • Afwijkingen van opgegeven parameters ATOF stations
  • Gebruik van het secondair banddeel 438 tot en met 440 MHz
  • Storingen 2 meterband Vaillant ketels