De statuten, het huishoudelijk reglement en het afdelingsreglementDe statuten, het huishoudelijk en  afdelingsreglement

De VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) is de Nederlandse sectie van de International Amateur Radio Union (IARU). De VERON is opgericht op 21 oktober 1945. De vereniging is ingeschreven in het verenigingen register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer V 532139 (Ref: 0110-JH-7694 – d.d. 2 oktober 2001). De oprichtingspapieren van de VERON bevatten de statuten, het huishoudelijk reglement en het afdelingsreglement.

Onze statuten zijn gewijzigd per 48e vergadering van de verenigingsraad (VR) op 25 april 1987. Het document is openbaar en voor iedereen als PDF document te downloaden.