Wat zijn vossenjachten (ARDF)?

activiteit-voss-02Een vossenjacht (ook radio-vossenjacht, amateur-radiopeilen en ARDF naar de Engelse uitdrukking Amateur Radio Direction Finding) is een behendigheidsspel waarbij het de bedoeling is een radiozender uit te peilen door middel van een radio-ontvanger voorzien van een veldsterktemeter en een richtantenne of een echte professionele radiorichtingzoeker, en een landkaart en kompas.

ARDF radioamateurs gebruiken frequenties in twee banden:

  • Ultrakorte golf die loopt van 144 – 146 MHz (in golflengte 2 meter)
  • Kortegolf die loopt van 3,5 – 3,8 MHz (80 meter)

Ergens is een zender verstopt die morsetekens (CW) uitzendt met een klein vermogen. Aan de deelnemers wordt gevraagd de zender op een topografische kaart aan te geven. Dit kan door op verschillende punten te gaan staan en vervolgens de richting van het signaal op de kaart aan te tekenen met behulp van een lijn. Het snijpunt van de lijnen is de locatie van de zender. De locatie is het beste te bepalen door zo van zo veel mogelijk punten te meten en de richting zo nauwkeurig mogelijk in te tekenen. Niet eenvoudig als je bedenkt dat men bovendien de zender slechts een beperkte tijd laat uitzenden.

activiteit-voss-01In het tweede deel van het spel wordt de zender verplaatst. Het is dan zaak de zender op te sporen door er naartoe te lopen. De nauwkeurigheid van de peiling (het eerste deel) en volgorde van aankomst bij de zender bepalen samen wie er gewonnen heeft.

Websites over ARDF activiteiten: