Informatie-uitwisseling op Regionale Bijeenkomsten 2024

Zoals door de Verenigingsraad vastgesteld worden er ieder jaar Regionale Bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar worden de RB (Regionale Bijeenkomsten) gehouden op maandag 4 november 2024. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur. De streeftijd om te eindigen is uiterlijk 22:30 uur.

Regionale BijeenkomstenHet doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Aan alle afdelingen is gevraagd om met twee of drie (bestuurs-)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst  zullen één of twee HB-Leden deelnemen.

Het land is verdeeld in verschillende geografische gebieden. Van elk gebied heeft één afdeling de taak van organisator en regelt een vergaderruimte. De organiserende afdeling zorgt voor het bekend stellen van de locatie aan de afdelingen in het eigen gebied. En aan de algemeen secretaris voor coördinatie, en bekendmaking aan de bezoekende HB-leden.

De afdelingsbesturen van de organiserende afdelingen wordt verzocht het noodzakelijke te regelen. De organiserende afdeling zorgt voor een secretaris en maakt het verslag! De verslagen dienen te worden opgestuurd aan de Algemeen Secretaris van de VERON. Voor vragen en mededelingen kan contact worden opgenomen met via het contactformulier.

Organiserende afdelingen in 2024

Regio; organiserende afdelingAfdelingenDeelnemend HB lid
Noord Nederland;
A19 Groningen
11,14,19, 26, 27, 30,
32, 49, 60, 62, 63, 67
Remy Denker
PA0AGF
Midden Nederland;
A15 ‘t Gooi
03, 05, 06, 08, 10, 21, 24,
29, 34, 38, 40, 41, 43, 48
Peter de Bruijn PA3CWS en
Gert van Loo PA2LO
Noord Holland;
A46 Zaanstreek
01, 02, 04, 20, 23, 45,
46, 56, 57
Theo Koning PA1CW
Zuid Holland;
A18 Den Haag
09, 12, 15, 17, 18, 28,
37, 59, 64
Okko Ebens PH2CV
West Brabant en Zeeland;
A51 Bergen op Zoom
07, 16, 33, 42, 44, 47,
51, 52, 55
Rene Plug PA3ECL
Oost Brabant en Limburg;
A35 Nijmegen
13, 22, 25, 31, 35,
36, 39, 53
Rob Hardenberg PE1ITR