Informatie-uitwisseling op Regionale Bijeenkomsten 2019

Zoals door de Verenigingsraad vastgesteld worden er ieder jaar Regionale Bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar worden de RB (Regionale Bijeenkomsten) gehouden op maandag 18 november 2019. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur. De streeftijd om te eindigen is uiterlijk 22:30 uur.

Regionale BijeenkomstenHet doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Aan alle afdelingen is gevraagd om met twee of drie (bestuurs-)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst  zullen één of twee HB-Leden deelnemen.

Het land is verdeeld in verschillende geografische gebieden. Van elk gebied heeft één afdeling de taak van organisator en regelt een vergaderruimte. De organiserende afdeling zorgt voor het bekend stellen van de locatie aan de afdelingen in het eigen gebied. En aan de algemeen secretaris voor coördinatie, en bekendmaking aan de bezoekende HB-leden.

De afdelingsbesturen van de organiserende afdelingen wordt verzocht het noodzakelijke te regelen. De organiserende afdeling zorgt voor een secretaris en maakt het verslag! De verslagen dienen te worden opgestuurd aan de Algemeen Secretaris van de VERON. Voor vragen en mededelingen kan contact worden opgenomen met via het contactformulier.

Organiserende afdelingen in 2019

Organiserende afdelingUit te nodigen HB leden
Eindhoven A13PA0ERC
Amsterdam A04PA0GMM
Meppel A32PA0AGF
Rotterdam A37PA3JEM
Bergen op Zoom A51PA0SHY
Doetinchem A24PA3CWS en PB0AOK