Informatie-uitwisseling op Regionale Bijeenkomsten

Zoals door de Verenigingsraad vastgesteld worden er ieder jaar Regionale Bijeenkomsten georganiseerd. De Regionale Bijeenkomsten zullen dit jaar worden gehouden op maandag 7 november 2016. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur en er zal naar worden gestreefd te eindigen om uiterlijk 22:30 uur.

veron-verenigingsraadHet doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Alle afdelingen wordt gevraagd met twee of drie (bestuurs-)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst wordt deelgenomen door één of twee HB-leden.

Het land is verdeeld in 6 geografische gebieden (A t/m F). Per gebied wordt de organiserende afdeling gevraagd vergaderruimte te bespreken (zie het overzicht hierna). De organiserende afdeling zorgt voor het bekend stellen van de locatie aan de afdelingen in het eigen gebied, aan de algemeen secretaris voor coördinatie, en bekendmaking aan de bezoekende HB-leden.

De afdelingsbesturen van de organiserende afdelingen wordt verzocht het noodzakelijke te regelen. De organiserende afdeling zorgt voor een secretaris en maakt het verslag! De verslagen dienen te worden opgestuurd aan de Algemeen Secretaris van de VERON. Voor vragen en mededelingen kan contact worden opgenomen met via het contactformulier.

Indeling van de regionale bijeenkomsten

A. organiserende afdeling Assen A67

  • Voor de afdelingen 11, 14, 19, 26, 27, 30, 32, 49, 60, 62, 63 en 67

B. organiserende afdeling Apeldoorn A05

  • Voor de afdelingen 03, 05, 06, 08, 10, 21, 24, 29, 34, 38, 40, 41, 43, en 48

C. organiserende afdeling Den Helder A23

  • Voor de afdelingen 01, 02, 04, 20, 23, 45, 46, 56 en 57

D. organiserende afdeling Nieuwe Waterweg A59 (in Vlaardingen)

  • Voor de afdelingen 09, 12, 15, 17, 18, 28, 37, 59, 64 en 66

E. organiserende afdeling Bergen op Zoom A51

  • Voor de afdelingen 07, 16, 33, 42, 44, 47, 51, 52, 54 en 55

F. organiserende afdeling Oss A36

  • Voor de afdelingen 13, 22, 25, 31, 35, 36, 39, en 53