Informatie-uitwisseling op Regionale Bijeenkomsten

Zoals door de Verenigingsraad vastgesteld worden er ieder jaar Regionale Bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar worden de (RB) Regionale Bijeenkomsten gehouden op maandag 12 november 2018. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur. De streeftijd om te eindigen is uiterlijk 22:30 uur.

Regionale BijeenkomstenHet doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Aan alle afdelingen is gevraagd om met twee of drie (bestuurs-)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst  zullen één of twee HB-Leden deelnemen.

Het land is verdeeld in verschillende geografische gebieden. Van elk gebied heeft één afdeling de taak van organisator en regelt een vergaderruimte. De organiserende afdeling zorgt voor het bekend stellen van de locatie aan de afdelingen in het eigen gebied. En aan de algemeen secretaris voor coördinatie, en bekendmaking aan de bezoekende HB-leden.

De afdelingsbesturen van de organiserende afdelingen wordt verzocht het noodzakelijke te regelen. De organiserende afdeling zorgt voor een secretaris en maakt het verslag! De verslagen dienen te worden opgestuurd aan de Algemeen Secretaris van de VERON. Voor vragen en mededelingen kan contact worden opgenomen met via het contactformulier.

Organiserende afdelingen in 2018

Organiserende afdelingUit te nodigen HB leden
Zutphen A48 PA3CWS
Bergen op Zoom A51 PA0SHY
Den Bosch A25 PA0STE, PB0AOK
Leiden A28 PE1GEX
Den Helder A23 PA0GMM, PA3JEM
Assen A67 PA0AGF