Lidmaatschap en contributie 2024

LidmaatschapTarief
Gewoon lid€ 53,00
Gezinslid (zonder ‘Electron’ abonnement);
(alleen als op hetzelfde adres al een ‘gewoon lid’ woont)
€ 23,00
Junior lid (tot 18 jaar)€ 21,00
Jeugd lid (18 t/m 23 jaar)
*) Gereduceerd bedrag dankzij een ‘Vederfonds’ jubileumgeschenk. Met ingang van 1-3-2019
€ 26,50 *)
Buitenlands lid
(met ‘Electron’, dus hoge portokosten)
€ 81,00
Buitenlands lid
(met PDF ‘Electron’, dus geen portokosten)
€ 53,00
Collectief abonnee van ‘Electron’ voor UBA-leden€ 51,00

Automatische incasso van de contributie

Een jaarlijkse betaling van de contributie per automatische incasso bespaart onze vereniging veel tijd en geld. Wilt u overgaan op een automatische incasso van uw contributie? Maak dan gebruik van het formulier toestemming automatische incasso.  Of stuur ze een bericht via ons online contactformulier.

Lidmaatschap beëindigen

Lidmaatschap en tarievenHet VERON lidmaatschap dient altijd vóór 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar te worden opgezegd. Na deze termijn zijn wij helaas genoodzaakt om het komende verenigingsjaar ook weer aan u te factureren. Stuur een opzeggingsbrief inclusief uw NAW gegevens en lidmaatschapsnummer per post naar onze ledenadministratie (het Centraal Bureau):

VERON Centraal Bureau
Postbus 1166
6801 BD Arnhem

Of e-mail naar centraalbureau@veron.nl

Vermeld in de e-mail minimaal:

  • Lidmaatschapsnummer
  • NAW gegevens