Al vanaf 1945 is de VERON de vereniging voor zendamateurs in Nederland

Welkom bij de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in NederlandHoewel de meeste mensen het voor lief nemen, is radio magie. Een wereld zonder is moeilijk voor te stellen. Geen radio of TV, geen wifi, geen satellietcommunicatie, geen mobiele telefoons, geen Internet of Things en andere draadloze communicatie.

Radioamateur zijn gaat over experimenteren, uitdagingen en vooral plezier hebben. Je kunt bouwen wat je zelf nodig hebt, een zender, een ontvanger, antennes, enz. Je ontmoet veel interessante mensen, via de radio of tijdens evenementen en bijeenkomsten van onze vereniging. Je komt in alle hoeken van de wereld. Je helpt medemensen in geval van nood. Er zijn eigenlijk geen grenzen aan wat je kunt doen en kunt leren met deze bijzondere vrijetijdsbesteding.

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, VERON, is op 21 oktober 1945 opgericht ter bevordering van de beoefening van radiocommunicatie en experimenteel radio onderzoek door radiozendamateurs.

Onze missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Nationaal en internationaal

De VERON behartigt nationaal en internationaal de belangen van duizenden radioamateurs in Nederland. Maar we doen nog veel meer! Lees verder…

Dankzij de inspanningen van de VERON staat morse code op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dankzij de inspanningen van de VERON staat morse code als communicatiemiddel
op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.