Silent Key in 2014; Tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2014

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


OM Jan Vriends (PA0NDS), Silent Key

OM Jan Vriends (PA0NDS), Silent KeyOp dinsdagochtend 2 december 2014 is op 79 jarige leeftijd rustig ingeslapen OM Jan Vriends (PA0NDS).

Ondanks zijn slepende ziekte heeft hij het leven zo lang mogelijk gerekt.

De uitvaartdienst werd gehouden op 6 december om 13:30 uur in de St. Trudokerk, Dorpsstraat 34, Stiphout. Aansluitend vond een bijeenkomst plaats in crematorium Berkendonk aan de Meanderlaan 1 te Helmond.

 


OM Gerrit Speldenbrink (PA3DRC), Silent Key

Ons bereikte het bericht dat op donderdag 27 november 2014 oud lid Gerrit Speldenbrink (PA3DRC) op 80 jarige leeftijd is overleden.

PA3DRC-SKGerrit is jaren lid van de afdelingen geweest. De laatste jaren had Gerrit veel problemen met zijn gezondheid. Tijdens de jaarafsluiting van 2013 kwam Gerrit voor het laatst op de clubavond om alle clubleden te bedanken voor de jarenlange fijne en prettige samenwerking. Dit werd toen door de aanwezigen leden met applaus in ontvangst genomen.

Gerrit bleef graag op de achtergrond, maar als er iets gedaan moest worden was hij er altijd bij.

Wij wensen zijn vrouw Riek en verdere familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

De besturen en leden van de VRZA afdeling Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen.

 


 

OM Harm Dijkema (PA4BC), Silent Key

Op 10 november 2014 overleed aan een terminale ziekte OM Harm Dijkema (Harry), PA4BC.

OM Dijkema studeerde natuurkunde in Groningen bij PA0ZX, waardoor hij als vanzelfsprekend in aanraking kwam met het zendamateurisme. Zijn maatschappelijke loopbaan was leraar natuurkunde aan het Augustinuscollege (vroeger de 2e Christelijke HBS). Hij stond bekend als een strenge, maar ook rechtvaardige leraar. Het was een passie van hem om zijn leerlingen kennis bij te brengen over natuurkundige verschijnselen van allerlei aard. Van een start als kernfysicus-wetenschapper werd hij een natuurwetenschapper van het vrije veld.

Harry was een man met vele passies; bijenteelt (een vroege hobby), inclusief kunstmatige inseminatie bij deze diertjes om het ras te verbeteren. Hij kreeg daarvoor ook internationale erkenning. Later besloot hij deze kennis ook toe te passen op de teelt van hoenderrassen. Voor de zelf-geconstrueerde broedmachine gebruikte hij als een der allereerste een Arduino. Maar ook de begrippen culturele en maatschappelijke engagement waren op hem van toepassing. Hij versterkte de bassectie van vele koren, kwam op voor verdrukten en verdrevenen.

Als zendamateur droeg hij bij aan fysicaprojecten met de leerlingen van de hogere klassen van het Augustinuscollege. Ook de jonge leerlingen van de basisscholen kregen zijn aandacht in bijdragen aan het bouwen van bijvoorbeeld de signaalzoeker van PE0RIG. En laten we zijn vaardigheid in het vossenjagen niet vergeten. Een Multi-talent is heengegaan.

OM Harm Dijkema (PA4BC), Silent KeyRegelmatig bezocht hij de V2G-avonden, met zijn onafscheidelijke pijp, maar zijn vele passies en bezigheden maakten ook dat hij wel eens oversloeg. Ook was hij soms weken in het buitenland om zijn kinderen te bezoeken. We zullen hem in dankbaarheid herdenken en blijven herinneren.

De familie en nabestaanden wensen wij sterkte met dit verlies.
Harm (PC5BV), Voorzitter V2G – VRZA en VERON

 


 

OM Wietse Heida (PE1NWH), Silent Key

Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat in de nacht van 6 op 7 oktober 2014 is heengegaan onze radiovriend en lid van A63 OM Wietse Heida (PE1NWH).

Nadat Wietse een lelijke val had gemaakt in september is hij opgenomen in het UMCG in Groningen en de vooruitzichten lijken niet erg goed, Wietse was verlamd geworden en kreeg ook een long ontsteking wat hem deze week heeft laten overlijden.

Reeds lange jaren kennen we Wietse als een trouw lid en bezoeker van onze afdeling A 63.

Wietse had een warm hart voor alles wat met de radiotechniek te maken en bezocht vele radiomarkten in Nederland en soms ook in Duitsland. Als hij de kans kreeg dan stond zijn kamer vol met radio spullen, maar de begeleiding zorgde er voor dat dit niet gebeurde.

In de jaren 80 is Wietse op cursus gegaan met een goede begeleiding van de Radioclub Wolvega, en via een mondeling examen geslaagd voor zijn machtiging. Bezocht vaak ook onze afdelingsavonden in Beetsterzwaag waar hij vaak met Ate Dijkstra mee reed en soms ook met de bus kwam. Treinreizen was voor Wietse ook geen probleem, hij had vooraf al goed bekeken welke trein of bus hij moest hebben en op welk spoor een trein vertrok.

Op de vele reizen die Wietse maakte ging altijd zijn porfofoon mee om ook op de vakantie adressen iets aan de hobby te doen. Verschillende collega zendamateurs hebben hem bijgestaan om van de landen waar hij naar toe ging lijsten te printen van lokale repeaters.

We kennen Wietse als een man die ons aansprak over bijvoorbeeld zijn liefde voor buizen radio’s, de condities die er waren op twee meter of zeventig centimeter, en of we wel wisten in welke klasse een zender moest staan. Wietse kon daar maanden over praten. Vele collega radiovrienden hielpen hem dan ook met van alles en nog wat rond zijn hobby.

Wietse is niet meer in ons midden, maar we gedenken hem als een bijzonder man die met iedereen kon praten over zijn passie de radiozendamateur hobby.

Onze afdeling wenst de familie, verzorgers veel sterkte in dit verlies.

De afscheidsdienst is maandag 13 oktober 2014 in de kerk in St. Johannesga. Aanvang van de dienst is om 14.00 uur en gelegenheid tot condoleren om 13.30 uur.

In de Leeuwarder courant van vrijdag komt een rouw advertentie.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afd. Friese Wouden (A63),

Roel Pot (PD0OYF), Secretaris.

 


 

OM Jop Pothof (PA0ZZZ), Silent Key

Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwachts van ons heengegaan op 23 september 2014 OM Jop Pothof (PA0ZZZ).

Zijn familie noemt hem hun bijzondere broer, wij in het Gooi begrijpen helemaal wat zij daarmee bedoelen.
Jop is na een lange afwezigheid als zendamateur begin deze eeuw weer begonnen met aanwezig zijn op de voornamelijk VHF en UHF banden, al was hij ook af en toe QRV op HF. Hij was met name op 2 meter zeer nadrukkelijk aanwezig. Jop is geboren in 1946.

Wij zullen zijn bijzondere stemgeluid missen: Dit is PA0 Z Z Z zullen wij niet meer horen.

Wij wensen zijn familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afd. het Gooi (A15),

Peer Touber (PA2PBT), afdelingslid.

 


 

OM Jan Muller (PA3DXW), Silent Key

Bezige handen
En een sterke wil
Vielen na een
Bewogen leven stil

Op zondag 27 juli 2014 overleed ons gewaardeerd lid OM Jan Muller (PA3DXW) op 92 jarige leeftijd.

Jan was een doener en harde werker, die tot zijn pensionering, een eigen radio- en TV zaak runde. Ondanks zijn drukke leven was hij een echt familiemens en bracht hij de liefde voor techniek over aan zijn kinderen.

Toen Jan pensioneerde kreeg hij eindelijk tijd om aan zijn hobby’s te besteden en werd hij als snel zendamateur. Ondanks dat hij geen functies binnen het bestuur beklede was hij een zeer betrokken lid van de afdeling en waren zijn adviezen welkom. Jaarlijks bezocht hij dan ook de Dag van de Radio Amateur.

Jan was al enige jaren ziek, maar hij sloeg geen afdelingsbijeenkomst over. Zelfs bezocht hij de laatste bijeenkomst voor de vakantieperiode!

Tijdens het afscheid in Den Haag, waar hij in 1922 geboren was, werd er stil gestaan bij zijn bezigheden, waaronder trektochten met de Vespa, zelf geperste langspeelplaten met zijn favoriete muziek en natuurlijk zijn radiohobby met vooral Telegrafie.

In Jan verliezen we niet alleen een gewaardeerd lid, maar ook een geweldig mens.

Op vrijdag 1 augustus jl. nam een delegatie van afdeling Leiden afscheid van Jan.

We wensen Gerda, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afd. Leiden (A28),

Jaap van Duin(PA7DA), voorzitter.

 


 

OM Piet Davidse (PE0PDV), Silent Key

We hebben het verdrietige bericht ontvangen dat Pieter (Piet) Davidse (PE0PDV) op 16 juni 2014 op 75 jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden.

OM Piet Davidse (PE0PDV), Silent KeyBinnen de verenigingen stond hij bekend onder de roepletters PE0PDV. Piet was actief op HF, VHF and UHF, vaak met een deels zelfgebouwd station. Antennes en masten waren zijn specialiteit. Mede amateurs konden altijd terecht voor tips en hulp bij het bouwen van antennes en masten.

OM Piet Davidse (PE0PDV), Silent Key Piet was actief als bestuurslid bij VERON Afdeling Walcheren en was later mede oprichter en bestuurslid bij de VERON afdeling Vlissingen. Naast de radio hobby hield hij zich ook bezig met computers en (digitale)fotografie.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Namens VERON afdeling Vlissingen, VERON afdeling Walcheren en VRZA afdeling Zuid West Nederland,

Jesse Kluijfhout (PE1RUI), secretaris VERON afdeling Vlissingen.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 


 

OM Tjalling de Vries (PA0GHZ), Silent Key

OM Tjalling de Vries (PA0GHZ), Silent Key Ons bereikte ons het droevige bericht dat donderdag 12 juni 2014 van ons is heengegaan op 78-jarige leeftijd onze radiovriend en lid van A63 Tjalling de Vries.

De week voor de radiomarkt kregen we de melding dat Tjalling de Vries PA0GHZ was opgenomen in het ziekenhuis vanwege ademhalingsklachten en dat hij niet aanwezig kon zijn als parkeerwachter samen met Hendrik.

De ademhaling ging al een geruime tijd niet goed en met ups en downs verslechterde dit met de tijd, wat we soms ook in de vele rondes konden horen.

Steeds meer moeite was het voor hem om thuis boven te komen en toch iets aan zijn geliefde hobby te doen en mee te doen aan de verschillende rondes.

Tjalling was naast zijn grote hobby zendamateur een groot liefhebber om met zijn boot de Friese wateren op te gaan.

Daar kwam een tijd terug ook een eind aan omdat het aan wal komen hem heel veel moeite koste. Vrijwilliger bij de friese radiomarkt was hij al ruim 18 jaar en genoot van de vele contakten die hij mocht hebben op de markt.

De laatste jaren was hij samen met Hendrik verantwoordelijk voor het parkeren van de zendamateurs die slecht ter been waren ondanks zijn eigen problematiek maar met een rollator ging dit ook prima.

Was mede oprichter om in Drachten te komen tot een 10 meter FM ronde welke nog steeds bestaat.

OM Tjalling de Vries (PA0GHZ), Silent Key Tjalling was een echte liefhebber van oude apparatuur en maakte zeker in de beginjaren zelf zijn zenders, maar was ook zeker geïnteresseerd in de moderne techniek en wou daar waar het mogelijk was ook alles van weten.

We zullen Tjalling missen in vele rondes maar zullen hem als een gewaardeerd zendamateur in herinnering houden.

Namens de afdeling A 63 Friese Wouden wensen we Bettie en de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Roel Pot (PD0OYF), Secretaris

 


 

OM Henny Knoop (PA3AKX), Silent Key

Onlangs bereikte het bestuur het droevige bericht dat 20 mei 2014 op 93 jarige leeftijd ons afdelingslid Henny Knoop, PA3AKX is overleden.

Henny was een man met een zeer brede interesse. Behalve het radio amateurisme beoefende hij tal van andere hobby’s zoals bijvoorbeeld het bouwen van schaalmodellen van boten. En dat deed hij dan zo goed dat het resultaat daarvan nu is te bewonderen in het scheepvaartmuseum van Amsterdam. Anderen stond Henny met raad en daad terzijde en was altijd bereid andere mensen te helpen in zijn goed uitgeruste werkruimte. Doordat zoveel zaken zijn interesse hadden stond de radiohobby de laatste tijd op een zacht pitje en hebben wij hem al een tijdje niet op onze afdelingsvergaderingen gezien.

Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid en wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe met zijn heengaan.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afd. Wageningen (A43),

Fred Verburgh (PA0FVH), Secretaris

 


 

OM Jacob Kemfers (PA0JK), Silent Key

Op 7 april 2014 is na een heel kort ziekbed overleden OM Jacob Kemfers (PA0JK)

OM Jacob Kemfers (PA0JK), Silent Key Jacob was nog niet zo lang lid van onze afdeling Meppel, maar elke bijeenkomst aan “De Lichtmis” aanwezig. Hij was ook een beoefenaar van het vossenjagen en met name die jachten die door de VERON afdeling Meppel werden georganiseerd. Persoonlijk had ik regelmatig contact met Jacob, mede omdat ik zijn QSL-kaarten verzorgde. Op mijn vakantie ik Marokko kreeg ik het nieuws te horen dat Jacob ziek was en de schrik was groot dat hij kort daarop is overleden.

Ik zal Jacob herinneren als een bijzonder aardige en rustige vriend. Op 66 jarige leeftijd is het veel te jong om te sterven. Te meer omdat je dan normaal een tijd tegemoet gaat met veel vrije tijd en tijd voor je gezin, familie, vrienden en hobby(s). Het mocht helaas niet zo zijn. Op 14 april is Jacob, volgens zijn wens, in besloten kring gecremeerd.

Het bestuur en de leden van de VERON afdeling Meppel wensen zijn partner, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling Meppel (A32),

Frits van Schubert (PA3FYS).

 


 

XYL Tiny Kortrijk (PA3ETU), Silent Key

Op 2 april 2014 is op 76-jarige leeftijd overleden XYL Tiny Kortrijk (PA3ETU).

Tiny volgde binnen de afdeling Amersfoort de cursus radiozendamateur en bleek een vlotte leerling. Al snel na het behalen van de D-licentie volgde de C-licentie en ontving Tiny de roepletters PE1OTA.

Cursusgenoten herinneren zich dat Tiny een heel eigen visie op het gedrag van elektronen had, waarmee ze de examenvraagstukken perfect wist op te lossen. Tiny bekwaamde zich in de jaren daaropvolgend ook in morse. Dit leidde in 1986 tot het behalen van de A-licentie en de roepletters PA3ETU.

Tiny was een actief afdelingslid en nam onder andere deel aan de zelfbouwcursus. Met veel plezier stortte ze zich op allerlei projecten en bracht die tot een goed einde. Als er een probleem was kwam ze met een originele oplossing, niet zelden afkomstig uit haar marktkraam met knopen en ritssluitingen.

Met het overlijden van Tiny verliezen we een bijzonder mens met een hartelijke en gezellige uitstraling.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling Amersfoort (A03),

Frans de Bles (PC2F), Voorzitter.

 


 

OM Marc Dobbelaar (PF5M), Silent Key

OM Marc Dobbelaar (PF5M), Silent Key Op 26 Maart 2014 is na een lang slepende ziekte van ons heen gegaan OM Marc Dobbelaar (PF5M).

Marc was al jaren zeer actief radioamateur en was op alle activiteiten van de afdeling aanwezig.

Marc was samen met Jo PE0GFJ (SK) jaren lang de drijfveer van de club.
Als voorzitter trok hij altijd flink aan de kar om activiteiten te organiseren en in goede banen te lijden.

Ondanks zijn ziekte wist Marc altijd de kracht te vinden om waar dat kon te helpen.
Bij activiteiten, bijeenkomsten maar ook bij het opleiden van nieuwe zendamateurs was Marc niet te beroert om zijn vrije avonden op te offeren om de ander te helpen.

De lange strijd tegen zijn ziekte heeft hij uiteindelijk niet mogen winnen, Marc is op 56 jarige leeftijd overleden.

Wij wensen de familie en vrienden van Marc Dobbelaar PF5M, veel strekte toe in het verwerken van dit grote verlies.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling Zeeuws-Vlaanderen (A47),

Menno Burg (PC4C), Secretaris.

 


 

OM Jan Westerhuis (PA3AJF), Silent Key

OM Jan Westerhuis (PA3AJF), SKOns bereikte het droevige bericht dat vrijdag 24 januari 2014 van ons is heengegaan op 78-jarige leeftijd onze radiovriend en lid van A63 Jan Westerhuis (PA3AJF).

Reeds lange jaren kennen we Jan als een trouw lid van onze afdeling van de Veron A 63.

Jan had al op jonge leeftijd ( 13 jaar ) interesse in elektronica en vaak las hij de radiobulletin van AMROH wat hem ideeën gaf voor de zelfbouw van vele zaken.

Een echte zender kwam er dan ook vrij snel en actief op de middengolf.
Ook in militaire dienst kreeg Jan weer iets te maken met zenders en de voorliefde voor onze hobby was dan een feit.
Na bij verschillende service plaatsen te hebben gewerkt werd in 1969 de stap genomen om voor zichzelf te beginnen met een Radio en Televisie winkel in Ureterp.

Het duurde nog tot 1976 dat er een echte radio machtiging kwam met de roepletters PE1AJP die een jaar later na het CW examen in Groningen omgezet werd in een A machtiging met de roepletters PA3AJF.

Jan is binnen onze afdeling op vele plekken actief geweest en is vanaf het begin betrokken geweest bij onze FRIESE RADIO MARKT.

Het was 1986 dat ter huize van de Fam. Westerhuis de eerste ideeën geboren waren om een echt afdelingsblad te realiseren, bekend als de “CQ Friese Wouden” nu nog steeds een geliefd afdelingsblad en gelezen door veel radiovrienden.

Jan was bij onze radiomarkt altijd actief en verzorgde de geluidsinstallatie op een perfecte manier.
Was als bestuurslid jaren penningmeester of plaatsvervangend penningmeester en bezocht namens onze afdeling ook vaak de regionale bijeenkomsten van de VERON.

Bij onze Friese 11 steden contest bezette Jan vaak de stad Workum, soms hadden ze het koud maar de straalkachel van Jan deed wonderen en Gretha had gezorgd voor een heerlijke soep die Jan meekreeg.

OM Jan Westerhuis (PA3AJF), SKVakantie met de caravan was een belangrijke bezigheid en ook daar was Jan vaak “radio actief” op de HF, de caravan missen kon je niet want de antenne G5RV hing boven de caravan.

Onze leesmap werd door Jan verdeeld over de leden en zorgde vaak voor weer een nieuw ontwerp om zelf te bouwen.

We zullen Jan missen als een actief lid maar herinneringen blijven.

Namens de afdeling A63 Friese Wouden wensen we Gretha, kinderen en kleinkinderen sterkte in dit verlies.

Drachten, Roel Pot (PD0OYF), Secretaris