Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2019

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Thom Baak (PE1NTZ) Silent Key

Bij het bestuur van de afdeling A49 Veron Zwolle kwam pas begin Maart het trieste bericht binnen dat ons oud afdelings lid Thom Baak PE1NTZ op 24 december op 79 jarige leeftijd is overleden.

Thom heeft de afdeling Zwolle gedurende lange tijd gediend als secretaris een taak die hij zeer precies en met oog voor detail en protocol heeft uitgevoerd.

Als zendamateur was Thom niet zo actief op de amateur banden, hij had er wel de spullen voor maar hij hield zich liever bezig met ander zaken zoals bij de afdeling Meppel A34 waar hij zich jaren lang heeft ingezet als cursus leider voor de N en F examen. Op Linkedin omschrijft Thom zich als een technisch adviseur en daar heeft hij zich tot lang na zijn pensionering mee bezig gehouden. De laatste jaren heeft Thom door gebracht in zijn geboorte plaats Den Haag waar hij vanuit zijn flat keek over de Waalsdorper vlakte.

Namens het bestuur,

Herman Frank
PD0HF

 


OM Jonny Cor Roth (PA0NNY) Silent Key

Op 20 december is op 89 jarige leeftijd overleden Jonny Cor Roth, PA0NNY.

Jon en ik zijn jarenlang collega’s geweest. Aanvankelijk bij de BRD (Bijzondere Radiodienst) en later bij de RCD. Jon was een energieke en ambitieuze collega die geen probleem uit de weg ging. In ons zeer afwisselende beroep heeft hij daarmee veel succes behaald.

Met veel plezier denk ik terug aan die jarenlange, meer dan gevarieerde, werkzaamheden. Na zijn pensionering heeft hij, samen met zijn XYL Mia, jaren kunnen genieten van de uitgebreide reizen die ze met hun motorschip door Europa maakten.
Moge hij rusten in vrede

Cor Moerman, PA0VYL

 


OM Izak Davidse (PA0IHD) Silent Key

Op 12 december 2019 is Izak Davidse, PA0IHD overleden, lid van VERON afdeling Vlissingen.

Izak was één van de oprichters van de in 1981 nieuwe VERON afdeling Vlissingen, en was een van de teamleden die de bunker uit groef en opknapte tot een geschikt clubhuis met shack.
Jarenlang verzorgde hij een bestuursfunctie binnen de afdeling, was actief op de Putse Hei velddag, en op de velddag contesten vanaf de duinen.
Voor het contesten op 2 meter wordt door PI4VLI al sinds jaar en dag gebruik gemaakt van het door Izak gebouwde 4CX250 linear.

Wij wensen Beatrice veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens de drie samenwerkende afdelingen
VERON Afdeling Vlissingen,
VERON afdeling Walcheren en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Jesse Kluijfhout, PE1RUI Secretaris VERON afdeling Vlissingen

 


 

OM Rob Soulier (PA3AXI) Silent Key

Op 25 november ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud voorzitter Rob, PA3AXI, met 62 jaar veel te vroeg van ons is heen gegaan.

Rob was een echt verenigingsmens. Hij kon niet “gewoon” lid zijn maar wilde altijd wat extra’s doen. Daardoor had hij verschillende bestuursfuncties bij diverse verenigingen. Zo heeft hij 33 jaren het voorzitterschap van VERON afdeling A31 M- en N-Limburg op zich genomen. Na zijn voormalige baan als Radio-Officier op een schip, bleef Rob radioamateur voor de hobby. Door zijn vele functies en drukke baan, hoorde je Rob niet vaak op de frequenties. Maar ondanks alle bezigheden hield Rob zich niet alleen technisch maar vooral ook wat regelgeving betreft goed op de hoogte en kon hij menigeen van advies voorzien.

Daarnaast had hij een uitgesproken eigen mening die hij goed kon onderbouwen. Ook op de landelijke bijeenkomsten gaan ze hem missen, daar moest Rob uitkijken dat ze hem niet strikten voor een landelijke bestuursfunctie. Het 3e weekend van oktober zat Rob altijd bij de scouting JOTA te draaien, eerst in Roermond en later in het Weertse land. Rob was de drijvende kracht achter het “praktijkboek voor cursisten” dat hij had geschreven met andere amateurs. Dit jaar heeft hij nog een update van het cursusboek afgekregen, speciaal met het oog op een nieuwe uitgave. Voor al zijn werk voor de vereniging heeft hij dit voorjaar de gouden spelt van de VERON mogen ontvangen. Hij was hier heel trots op en terecht want Rob was een echte verenigingsman. Helaas moest hij een jaar geleden vanwege zijn ziekte de voorzittershamer neer leggen.

We wensen Katja en Sylvia en andere familie leden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. We zullen hem nog vaak missen…

Kees de Groot PA3FKH Voorzitter afd-31 Midden en Noord-Limburg

 


 

OM Peter van Rooij (PA3HCU) Silent Key

Op vrijdagmorgen 1-11-2019 is Peter PA3HCU op 61 jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed.

Peter was een radiozendamateur in hart en nieren. Vaak op de band te vinden, ook in de late uren. Door zijn wisselende diensten kon je hem op verschillende uren van de dag aan treffen op diverse banden.

Peter had een voorliefde voor oude legerapparatuur. Zijn shack puilt uit met allerlei oude transceivers, meetapparatuur, eigen gemaakte eindtrap – zelf gebouwd met buizen, vossenjachtontvangers, etc. Hij was een echte verzamelaar. Sloeg geen radiobeurs over en was tot aan het einde van de beursdag vaak aan het zoeken naar bruikbare dingen. Altijd op zoek naar die artikelen die niemand meer wou, maar Peter nog goed kon gebruiken. Tot op het laatste van zijn leven heeft hij nog beurzen bezocht en heeft onlangs nog diverse mede-amateurs ontmoet op de Lichtmis-beurs.

Ook bij vossenjachten was hij een graag geziene deelnemer. Tevens maakte Peter deel uit van de vossenjachtcommissie van de VERON afdeling Oss. Zijn laatste wens was om nog een vossenjachtje te kunnen lopen met een peildoos die hij tijdens de Lichtmis beurs voor een prikje – want zo was Peter ten voeten uit – op de kop getikt had. We hebben nog 4 zendertjes rond zijn huis uitgezet en Peter heeft, ondanks gebruik van rollator en zuurstofflessen, deze allemaal gevonden. Je had zijn gezicht eens moeten zien toen de hoofdtelefoon op zijn oren gezet werd. Een smile van oor tot oor.

Ook was Peter jaren lid van het bestuur in de functie van penningmeester en stond hij altijd klaar om mensen te helpen.

We zullen Peter, met zijn eigen droge humor, gaan missen.

Namens de afdeling Oss
PA7PYR Rien de Louw – secretaris
PD2WAM en PD2WLM Wim en Wilma – Vossenjachtcommissie

 


 

OM Henk van der Leij (PA0LEY) Silent Key

PA0LEY-skMaandag 28 oktober 2019 is ‘onze’ (oud-) QSL-manager en gouden speld drager Henk van der Leij PA0LEY op 83-jarige leeftijd overleden.

Al een paar jaar was Henk, door zijn ziekte, niet meer goed in staat zijn hobby uit te oefenen. Twee jaar geleden hebben we met een aantal collega amateurs zijn antennes van het huis gehaald en moest hij gedwongen door zijn fysieke gesteldheid verhuizen.

Henk is zijn amateur avontuur al als kleine jongen in hartje Friesland begonnen. In Wageningen was hij actief binnen de afdeling tot hij in 1970 verhuist naar de IJsselmeerpolder ( nu Flevoland ). Als polderpionier is hij samen met zijn vrouw en twee kinderen het toenmalig avontuur aangegaan. Opbouwen, ontwikkelen en zelfredzaamheid zijn zo een paar van de competenties die Henk als techneut puur sang gebruikte en nodig had.

Als fervente ‘sleutelaar’ was hij bekend binnen een groot deel van de amateur wereld. Er ging geen verenigingsavond bij A41 voorbij zonder de aanwezigheid van Henk! Als QSL-manager was hij vaak het middelpunt, maar ook om ook zijn vaak humoristische en snedige commentaar en/of mening.

Het bestuur wenst de familie veel sterkte met het verlies, wij amateurs zullen je missen LEY!

Namens A41 Flevoland
Albert Buitenhuis PD1AJM, Penningmeester

 


 

OM André van der Griend (PB2AG) Silent Key

PB2AG SKOp donderdag 10 oktober 2019 is ons lid André van der Griend PB2AG op 67-jarige leeftijd onverwacht overleden. André was woonachtig in Vianen.
Dat de radio hobby veel voor hem betekende blijkt wel uit de rouwkaart;

Radiostilte … “PB2AG komt niet meer in de lucht”.

Naast de zendamateurhobby restaureerde hij ook oude radio`s en één daarvan prijkt op zijn rouwkaart.

Wij wensen de familie en kennissen veel sterkte toe.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling `t Gooi,
Hans Smit PA3FYG, secretaris A15

 

 


 

OM Hans Verwer (PA1NB) Silent Key

Op dinsdag 8 oktober is na een kort ziekbed Hans Verwer PA1NB op 64-jarige leeftijd overleden.

Door een ongeval was Hans al een lange tijd niet meer in staat om in gewone loondienst te werken maar door zijn positieve instelling kon hij door bemiddeling jarenlang zich inzetten voor de Elektronicawinkel van de Fa Kok aan de Beestenmarkt in Leiden. Na sluiting van dit bedrijf zette hij zijn werkzaamheden voort bij het re-integratiebedrijf “de Zijl” in Leiden.

Als amateur was Hans voornamelijk als netleider actief in het Nederlandstalig amateurnet op 80 meter, waar men hem zal missen. Maandelijks bezocht hij trouw de afdelingsbijeenkomsten, ook wij zullen hem missen.

De leden van afdeling Leiden wensen familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Robert van de Zaal PA9RZ Voorzitter

 


 

OM Leen Boogaard (PA3FFR) Silent Key

Op 29 september j.l. is Leen Boogaard PA3FFR overleden.

Leen was lange tijd lid van onze afdeling en ook van het toenmalige bouwclubje. Leen was in zijn werkzame leven een specialist op het gebied van landbouwvoertuigen met name het hydraulische deel van dat vak beheerste hij als geen ander. Samen met zijn zoon Fred bezocht hij zeer regelmatig de bouwclub waarbij menig onderwerp aan bod kwam.

Nooit zullen we zijn vaak humoristische opmerkingen vergeten. Twee dagen na het overlijden van Leen is ook zijn vrouw Cor overleden wat natuurlijk een bijzonder tragisch noodlot is. Beiden rusten nu in vrede.

Namens de afdeling Leiden
Jos Disselhorst PA3ACJ

 


 

OM Gerard Muts (PA7GMU) Silent Key

In korte tijd werd afdeling A08 / Utrecht Centrum opnieuw opgeschrikt door een triest bericht. Het betrof het heengaan van ons lid Gerard Muts.
Gerard heeft altijd al belangstelling getoond voor radio in zijn algemeenheid. Hij was niet voor niets al vanaf 1975 actief als SWL (Short Wave Listener) en een enthousiast elektronica hobbyist.
Uiteindelijk wilde hij toch meer en hij besloot op 57-jarige leeftijd zich alsnog te gaan bekwamen tot radiozendamateur en met succes. In 2014 behaalde hij het N- certificaat en ging hij aan de slag onder de call PD0GMU. Gerard zette door en in september 2015 slaagde hij voor het F- examen en werd zijn call door het Agentschap Telecom gewijzigd in PA7GMU.
We hebben Gerard leren kennen als een uiterst sympathieke en vooral vrolijke en optimistische man.

Toen de afdeling Centrum in oktober 2018 van start ging met een morse-cursus, meldde hij zich enthousiast aan. Van deelname kwam het niet, want voor de aanvang van de cursus, meldde Gerard zich af omdat er medisch iets tussen was gekomen. Het was een ernstige aandoening, maar Gerard, nog immer optimistisch, wist het zeker: hij zou terugkomen.
Na een ingrijpende operatie, leek zich een voorzichtige verbetering af te tekenen, maar helaas. Al naar gelang de tijd verstreek, moest hij stukje bij beetje inleveren. Zijn toon bleef echter optimistisch want afgelopen juli whatsappte hij nog, dat hij verbetering verwachtte (in ieder geval hoopte) van een therapie in een revalidatiecentrum.
Gerard, je hebt maar kort mogen genieten van je status als zendamateur. We misten je al een poosje op de club en dat gemis wordt alleen maar erger in de wetenschap dat we je niet meer zullen tegenkomen bij VERON Centrum, vaarwel beste radiovriend.

Het bestuur wenst het gezin van Gerard, familie, vrienden en bekenden, heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Namens bestuur en leden VERON A08 Centrum,
R.M. Jannes, PD3RFR, secretaris.

 


 

OM Bas Zijlstra (PA7BAS) Silent Key

PA7BASOp 6 september 2019 is ons afdelingslid, Bas Zijlstra PA7BAS, op 84 –jarige leeftijd overleden.

Bas is op latere leeftijd in aanraking gekomen met onze hobby en heeft uit interesse zijn C-licentie gehaald. Aangezien hij voor zijn werk veel heeft gereisd, wilde hij graag cw examen doen zodat het mogelijk was om op HF uit te komen waardoor hij ook hobbymatig de wereld kon gaan verkennen. Hij behoorde tot de laatste groep die op 13 december 2003 het officiële cw examen heeft gedaan. Zijn nieuw verworven call, PA7BAS, stelde hem in staat om QSO’s te maken met vrienden en collega’s in binnen- en buitenland. De wereld lag op dat moment aan zijn voeten. Ook de nieuwe technieken waarmee QSO’s gemaakt konden worden, hadden zijn interesse.

In de periode 2000- 2010 was Bas zeer betrokken bij activiteiten in de afdeling waar hij presentaties over diverse onderwerpen heeft gehouden. Bas was een fervente deelnemer aan de PACC.

Helaas liet zijn gezondheid het de laatste jaren niet toe om de bijeenkomsten te bezoeken. Ook zijn activiteiten op HF namen zienderogen af.

We zullen Bas blijven herinneren als een kritisch maar ook maatschappelijk betrokken lid van onze afdeling. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Twente.

Remy F.G. Denker PA0AGF
Oud collega en amateurvriend van PA7BAS

 


 

OM Han Schmitz (PE1DBO) Silent Key

PE1DBOOp dinsdag 30 juli jl. ontving het bestuur van VERON A08 het droeve bericht dat OM Han Schmitz, PE1DBO, ons ontvallen is.
Han was al enige tijd ziek, onderging eerder dit jaar een ingrijpende medische behandeling en leek daar aanvankelijk voorzichtig van te herstellen. Helaas heeft het herstel zich niet kunnen voortzetten. Han mocht slechts 66 jaar oud worden.
Wij kennen Han als een bevlogen technicus en radioman. De term ‘een wandelende almanak’ werd dezer dagen uit vele monden van OM’s vernomen. Maar niet alleen dat. Hij was ook een maatschappelijk zeer betrokken mens.
Vrijdag jl. nam een delegatie van 10 personen op passende wijze afscheid van Han in rouwcentrum ‘Funeral Assist’ te Bilthoven.
Inmiddels is Han, in alle stilte, gecremeerd.
Han, vaarwel en dank voor alles wat je voor afdeling VERON-Centrum hebt betekend.

Namens bestuur en leden VERON A08 Centrum,
R.M. Jannes PD3RFR, secretaris.

 


 

OM Jan Rosloot (PA0JRW) Silent Key

Op vrijdag 26 juli 2019 is op 94 jarige leeftijd overleden ons lid OM Joannes (Jan) Cornelis Rosloot, PA0JRW.

Jan was een gedreven amateur. Al op zeer jonge leeftijd was hij bezig met elektronica en radio in het bijzonder. Eerst als luister amateur en later haalde hij zijn licentie als zendamateur.

Ik kende hem als luisterstation vanaf 1958, toen ik naar Delft verhuisde en hem in AM hoorde op de 80 meter band. Vaak op zaterdag avond als er een aantal Delftse amateurs actief waren. Meestal was dat nadat de Nederlandse en Belgische televisie was gestopt om storing hierop te voorkomen.

Ik kon Jan PA0JRW prima horen. Hij woonde toen tegenover mij en daar met een korte draad-antenne experimenteerde met zendertjes, waarmee zowel met AM als FM kon worden gezonden.

Later hadden we wel telefonisch contact als ik zijn broer in Canada had gewerkt en hem daarvan op de hoogte stelde.
Vanaf zo’n 15 jaar geleden werkte ik met Jan vaak op de zondagmorgen in de Delfts HF-ronde op 10 meter met o.a. PA3AQE, PA1MV , PA0AMK en PA1BOB in SSB .

Jan was zeer bedreven met zowel de sleutel als met phone waarmee hij vele (ook bijzondere) contacten heeft gemaakt, wat resulteerde in flinke hoeveelheid awards.
Hij was tot op hoge leeftijd nog in staat om in hoge snelheid CW te nemen en te zenden.

De laatste jaren werd het wat stiller met Jan, vooral nadat zijn vrouw was overleden.

Wij wensen de familie Rosloot veel sterkte toe bij dit verlies.
Hij rustte in vrede.

Namens de Veron Afdeling Delft,

Bert Mebius,PA0IA
Julius Dijksman, PA1DKM

 


OM Fred de Valk (PA3COH) Silent Key

Op zondag 21 juli 2019 is Fred de Valk, PA3COH overleden.

Fred is begonnen met de radio hobby medio jaren 70, toen hij zeer actief was op 27 MC.
Hij was toen met name op zondag ochtend met een stevig signaal in het gehele Gooi te ontvangen.
Omdat hij wist dat hij de wet overtrad, heeft hij er werk van gemaakt om een echte radiozendamateur te worden. Eerst de D machtiging gehaald. Vervolgens via C uiteindelijk de A machtiging gehaald en werd zijn call PA3COH.

In de 80-er jaren, heeft Fred zich heel erg bemoeid met de stichting BEM (Beheer Electronisch Materieel). Deze stichting mocht door PTT afgekeurde zenders verkopen aan radiozendamateurs. Bekend waren onder andere de Philips (CMT, Comet) mobilofoons.
In de jaren die volgden was Fred bij de VRZA afdeling ’t Gooi een graag geziene gast. En ook kwam hij graag bij de VERON afdeling ’t Gooi in de Radiohut. Hij was van beide verenigingen lid. Bekend was Fred door zijn enorme mast in de achtertuin.

Ook op de verkopingen van de afdeling het Gooi was hij een graag geziene gast omdat hij graag investeerde in waardeloze spullen.
Fred was niet bang van nieuwe ontwikkelingen. Hij was actief in een clubje van HighSpeed Packet Radio op 23cm en 13cm. Vooral het internet via radio vond hij fascinerend.
Op latere leeftijd verschoof zijn interesse overigens weer naar oude radio’s.

Wij zullen ons Fred herinneren als een zeer aardige en behulpzame OM met een brede technische interesse.

Wij wensen Ria en familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de afdelingen het Gooi van de VERON en de VRZA,
Peer – PA0PBT, Bas – PE1JPD en Maarten – PA4MDB.

 


OM Jan-Pieter Oelp (PA3CLQ) Silent Key

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat afgelopen dinsdag 16 juli 2019 Jan-Pieter Oelp (PA3CLQ) na een lang ziektebed in Geertruidenberg is overleden. Hij is vredig omringd door zijn gezin heengegaan.

Als zendamateur had hij vele contacten binnen en buiten de vereniging.

Het zendamateurschap was zijn roeping en passie. Het hield hem tijdens zijn ziekte op de been. Vanaf het moment dat hij zijn hobby niet meer kon uitoefenen is het snel bergafwaarts gegaan.

Robbert Oelp.

 


 

OM Jan Tissink (PA3BKZ) Silent Key

Op 12 juli 2019 is OM Jan Tissink, PA3BKZ overleden, lid van de VERON afdeling Walcheren en VRZA afdeling Zuid-West Nederland.

Begin juni voelde Jan zich niet zo lekker en na een kort ziekbed is hij overleden in de leeftijd van 74 jaar.

Sinds eind jaren 70 was Jan lid van de afdeling Walcheren van de VERON en vanaf de oprichting van de VRZA afdeling Zuid West Nederland in 1992 was hij ook daar lid.
In beide afdelingen is Jan zeer actief in het bestuur geweest en hij bezocht tot de laatste maand zeer trouw altijd beide afdelingsavonden.

Jan was lange tijd de redacteur, samen met zijn XYL Nel, PA3FIA, voor ons blad “De Rondstraler” (toen nog gemaakt op de Commodore 64). Gedurende 17 jaar was Jan de QSL manager voor R44.

Jan was ook meer dan 30 jaar de grote motor achter de jaarlijkse activering van Schouwen Duiveland EU-146 als IOTA weekend, later overgegaan in COTA (camping on the air). Ook bij de laatste COTA in maart 2019 was Jan nog steeds actief. De hoeveelheid velddagen die hij organiseerde en het aantal JOTA’s waar hij zijn medewerking gaf, zijn niet op één hand te tellen. Ook deed Jan trouw mee aan de maandelijkse vossenjachten op 80 meter. Overigens ontwierp Jan de beide vossenjachtzenders en verzorgde hij in 1982 een serie vossenjachtontvangers. Beiden worden nog maandelijks gebruikt, wat ook aangeeft hij secuur hij bouwde. Zelfbouw was zijn passie en zijn motto was: het moet niet alleen werken maar er ook aan de binnenkant netjes uitzien.

Sinds 2004 was Jan de drager van de VERON Gouden Speld als dank voor zijn grote inzet
In november 2017 vertoonde Jan een mooie foto-terugblik van 25 jaar VRZA-ZWN en op zijn programma stond nog om in november een fotografische terugblik te geven op 40 jaar VERON Walcheren. Helaas heeft hij dat laatste niet meer kunnen uitvoeren.

We wensen zijn XYL en QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Karin Mijnders, PD0KM
Voorzitter afdeling Zuid-West Nederland van de VRZA

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Steef Koenen (PA0IB) Silent Key

Op 19 juni 2019 is op 86-jarige leeftijd overleden, ons zeer gewaardeerde lid OM Steef Koenen PA0IB.

Steef heeft een lange en rijke historie binnen de gemeenschap van zendamateurs, waarin hij graag zijn kennis en ervaring deelde. Niet voor niets was Steef drager van de Gouden Speld!

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het station PI4TUE, dat vele jaren op de TU/e was gevestigd en de laatste jaren op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Mede door zijn inzet zijn veel studenten in aanraking gekomen met radiotechniek!

Ook heeft Steef zich ingezet voor het museum Jan Corver in Budel. Zijn QRL-ervaring met het samenstellen van elektronica bouwdozen kwam daar goed van pas!

Als echte doorzetter was hij binnen de afdeling Eindhoven nog altijd heel actief in het realiseren van projecten en het geven van lezingen. Zo hebben velen van ons sinds vorig jaar een actieve loop-antenne in de tuin staan, gebaseerd op het ontwerp en het bouwpakket van Steef.

In de A13 radioronde op 23 juni 2019 werd stilgestaan bij het feit dat PA0IB nu Silent Key is. Er is een condoleanceregister opengesteld. Op 25 juni 2019 hebben familie, vrienden en bekenden afscheid genomen van Steef. Daar waren veel zendamateurs en een vertegenwoordiging van de VERON bij aanwezig.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Eindhoven,
Ralph Bosmeier PA1RB

 


 

OM Paul Sterk (PA0STE) Silent Key

Op 22 mei 2019 ontvingen wij het bericht dat ons lid, onze oud-voorzitter, oud-secretaris, voorzitter van de Stichting BRAC, lid van het Veron HB, organisator, oud rondeleider
PI4SHB, ondersteuner, maar vooral verenigingsman in hart en nieren Paul Sterk, PA0STE, na een langdurige ziekte is overleden.

Hoewel niet helemaal onverwacht, komt het nieuws toch als een klap bij ons binnen.

Wie radiovlooienmarkt zegt zegt Paul. Wie BRAC zegt zegt Paul. Gelukkig hebben we hem als BRAC samen met de Veron nog kunnen bedanken door middel van de in november 2018 aan hem toegekende koninklijke onderscheiding. We hadden hem graag nog lang in ons midden willen hebben in 1 van zijn rollen, maar vooral als de Amateur die hij altijd was: respect voor anderen en de wil hen verder te helpen.

Paul, godspeed! 73 SK

Namens het bestuur van de BRAC

73 Catharinus van Tuijl PE1AHX
Voorzitter BRAC, Bossche Radio Amateur Club
VERON A25, ‘s-Hertogenbosch

 


 

OM Herman Steijn (PA0QLD) Silent Key

PA0QLD Silent KeyOp 19 mei 2019 is overleden OM Herman Steijn PA0QLD

Herman was een zeer regelmatige bezoeker van de VERON avonden in Den Helder en een fanatiek amateur vooral gericht op verbindingen met Indonesie en Australie.
Indonesie, omdat hij er als kind is opgegroeid en tijdens de 2de Wereldoorlog in de jongenskampen de verschrikkingen heeft meegemaakt door toedoen van de Japanners en Indonesiers.
Toch bleven naast de verschrikkingen ook de mooie herinneringen hem bij.
De liefde voor Australie kwam later kort na de oorlog toen veel van zijn stadgenoten uit Den Helder daar naar toe vertrokken.
Herman was samen met wijlen PA3CTK een vaste bezoeker van de ‘Dag van de Amateur’ om vooral bekenden te ontmoeten.

Roeland Blok PA0RBC

 


 

OM Harry Zaaiman PA0HAR (ex I2HZB) Silent Key

Op 12 mei 2019 is op 91 jarige leeftijd in Arnhem overleden OM Harry Zaaiman (PA0HAR ex I2HZB)

Harry was een technicus en ontwerper in hart en nieren en was tot het laatste moment in de techniek geïnteresseerd.

Hij is in 1949 als dienstplichtig militair naar Indonesië gegaan en daar ook in de communicatieapparatuur werkzaam geweest. Dat heeft grote indruk achtergelaten.  Hij is in 2017 met zijn jongste zoon nog een keer naar Indonesië geweest. Dat was een grote wens van hem.

Na zijn terugkomst uit Indonesië als militair is hij op Schiphol aan het werk gegaan op de radarafdeling. Daarna ging hij naar het Philips NatLab in Eindhoven en woonde in Meerveldhoven. Uit die tijd zijn er al publicaties in Electron met de ontwerpen van Harry. In 1962 is Harry verhuisd naar Ispra in Italië waar hij in dienst trad bij de Europese Commissie als technicus en heeft daar vele jaren gewerkt, tot aan zijn pensioen.

Harry bleef nog altijd artikelen voor Electron maken samen met zijn broer Henk PA3CLX. Zijn shack was dan ook een echte shack met veel meetapparatuur en nog net plaats voor hemzelf en zijn soldeerbout. Na het overlijden van zijn vrouw Louise is Harry teruggekomen naar Nederland in 2016.
In Oosterbeek woonde hij daar op de zesde verdieping van het appartementencomplex. Hij richtte met behulp van een hoogwerker een compleet station in met een draadantenne naar de bomen.

Helaas heeft hij daar maar korte tijd gebruik van kunnen maken en is na een ziekbed in Arnhem overleden.

Onze dank gaat ook uit naar de afdeling Arnhem waar hij de laatste jaren lid van was.

We zullen Harry missen en ik wens zijn broer Henk PA3CLX de kinderen en klein kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de bevriende medeamateurs,

Jan Bosch PA3BME

 


 

OM Johan Dufour (PA3FSN) Silent Key

Op 29 april 2019 is Johan Dufour, PA3FSN op 80 jarige leeftijd overleden.

Door een ernstige val tijdens de uitoefening van zijn beroep, was Johan op jonge leeftijd, voor de rest van zijn leven aan een rolstoel gekluisterd. Johan heeft veel tegenslagen in zijn leven moeten incasseren. Toch bleef hij altijd een opgewekt en aardig mens. We hebben veel gelachen om zijn vaak rake opmerkingen. Met hulp van velen heeft hij zijn geliefde zendhobby altijd kunnen uitoefenen.

Met zijn omgebouwde bus bezocht hij in het verleden vaak de afdelingsbijeenkomsten en de velddagen. De hulp van zijn Ria was daarbij van onschatbare waarde. Helaas is ze veel te vroeg overleden.

Toen het zelfstandig thuis wonen niet meer ging is Johan opgenomen in een verzorgingshuis in Vollenhove. Daar hebben we een antenne mogen plaatsen om hem gelegenheid te geven zich op onze repeaters te laten horen. Helaas heeft hij daar niet veel gebruik van gemaakt.

We verliezen in hem een markante en belangstellende vriend die wij niet snel zullen vergeten. We wensen zijn kinderen Petra en Edwin en zijn kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Johan is nu SK, Bedankt voor je vriendschap en moge je rusten in vrede.

Namens de leden en het bestuur van de VERON afdeling Meppel
Frits van Schubert, PA3FYS.

 


 

OM Jan Mullers (PA0ANK) Silent Key

Tot onze grote schrik en voor ons totaal onverwacht overleed op 10 april j.l. op 76- jarige leeftijd Jan Mullers (PA0ANK).

Als voormalig telegrafist bij de Koopvaardij was Jan een CW- man in hart en nieren en was hij als zendamateur vooral een QRP man. Bij de oprichting van de Benelux QRP Club in 1975 bood Jan zelfs aan voorzitter te worden maar na een jaar nam oprichter Frans Priem die taak van hem over. Binnen de VERON afdeling Leiden was Jan een graag geziene bezoeker van de plaatselijke bijeenkomsten maar met het vorderen van de leeftijd nam het aantal bezoekjes af. Het contact bleef echter via de lokale 2m en 70cm kanalen.

Jan, veel succes op de Eeuwige Dx Banden. “Old sparks never die, they just fade away”. Wij zullen je missen!

We wensen Irene, dochter Margriet, schoonzoon Willem en de kleinkinderen sterkte in het verwerken van het verlies,

Robert van der Zaal PA9RZ, voorzitter VERON afdeling Leiden.

 


 

OM Ronald van Setten (PE1PZW) Silent Key

Silent KeyMet grote verslagenheid hebben wij vernomen dat ons afdelingslid Ronald van Setten (PE1PZW) op 58 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed op 30 maart 2019 is overleden.

Vrijdag 5 april is Ronald begraven in Veenendaal.

Ronald was een zendamateur met veel interesse in (D)ATV en hij experimenteerde volop met ATV repeaters, SDR zenders en bijbehorende software. Het TV en video deel van de hobby sloot perfect aan op zijn werk als cameraman. Ook was hij actief met de nieuwe geostationaire satelliet Qatar-Oscar 100.

Wij zullen Ronald missen als trouwe bezoeker van onze verenigingsavonden, rondes en velddagen. Ook de camera opnames die hij met een drone maakte van de antennes op de velddagen. Helaas is het er niet meer van gekomen om voor de VERON EMC commissie opnames te maken.

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Wageningen wensen we zijn vrouw en kinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Fred Verburgh PA0FVH secretaris

 


 

OM Wim Horne (PA0WHZ) Silent Key

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden op 29 maart 2019 van onze collega-zendamateur Wim Horne (PA0WHZ).

Wij herinneren ons Wim als een gezellige collega, die (waar mogelijk) klaar stond om zijn collega’s te helpen met alles wat onze hobby inhoudt.
Op verenigingsavonden kon je Wim ook regelmatig vinden, hij had dan altijd wel gezellige gesprekken met de aanwezigen.
Ook wanneer hij met zijn gezin op vakantie ging, ging de hobby met hem mee. Ik herinner mij nog de contacten die wij hebben gehad, terwijl Wim met zijn gezin op vakantie was in het buitenland.

Persoonlijk ben ik Wim dankbaar voor alle keren dat hij mij geholpen heeft met installeren/onderhoud van mijn antenne-installatie. En niet te vergeten de minder grote reparaties aan mijn apparatuur, waar Wim mij ook regelmatig mee heeft geholpen.

Een goede vriend, met een groot hart, is ons ontvallen. Wij gaan je enorm missen Wim.

Ook wil ik Karin & Fiona en andere nabestaanden enorm veel sterkte wensen met dit grote verlies.
Ik hoop dat jullie veel steun bij elkaar kunnen vinden, en schroom niet, indien gewenst, contact met ons op te nemen.

Namens alle leden en vrienden van Veron Afdeling Delft,

Hans van den Akker PA3GXJ

 


 

OM Hans ter Harmsel (PA3CSR) Silent Key

OM Hans ter Harmsel (PA3CSR) Silent KeyHans is overleden op 25 maart 2019. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 29 maart in Nijverdal. Om 13:00 was er gelegenheid om afscheid van Hans te nemen en de familie te condoleren. De rij voor de deur van het uitvaartcentrum was toen al zeer lang. Ten gevolge van de grote belangstelling begon de afscheidsdienst dan ook een half uur later dan gepland in een tot de nok gevulde aula van het uitvaartcentrum.

Tijdens het wachten in de aula werden we op een grootbeeld tv onderhouden met een zeer mooie fotopresentatie over de afgelopen jaren van Hans samen met zijn familie, gemaakt over de gehele wereld. Ook enkele foto’s uit zijn kinder jaren gaven aan dat Hans altijd al een zeer vrolijk en goedlachs persoon is geweest. Uit de toespraken van zijn zuster en zijn beide dochters kwam wel naar voren dat Hans naast een (af en toe ondeugende) grappenmaker ook wel een enorme levensgenieter is geweest,die het liefst zo veel mogelijk van de wereld wou zien, samen met zijn gezin. Lekker uit eten gaan en genieten van een biertje.

Met het overlijden van Hans verliezen we een zeer enthousiaste amateur.
Hij is helaas niet meer onder ons en we zullen hem missen, maar niet vergeten.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Ik wil dan ook afsluiten met het motto zoals genoemd door een van zijn dochters:

Plezier maken en genieten.

 

Namens de VERON en VRZA afdelingen Twente

Voorzitter VERON afd. Twente Jan G. Stadman PA1TT

 


 

OM Wim van Ulden (PA3DMT) Silent Key

Op maandag 4 maart 2019 is op 76-jarige leeftijd overleden Wim van Ulden PA3DMT

Wim was tot voor kort lid van onze afdeling A28 en hij bezocht de laatste jaren geen afdelingsbijeenkomsten meer. Wim was meer een technicus dan een “qso maker”.

Hij was docent aan de KTS in Voorhout en had er veel plezier in om de leerlingen wegwijs te maken in de beginselen van de electronica en het zendamateurschap. Op de KTS had hij gedurende langere tijd een 2-meter station staan waarmee hij /A verbindingen maakte en daarmee zijn leerlingen de praktijk van de zendamateur liet zien. Zelf maakte ik ook heel graag gebruik van zijn zeer brede kennis, zowel op hobbygebied als op andere gebieden. Ook heb ik vele gezellige en leerzame -avonden bij Wim in de shack doorgebracht en hij moedigde mij aan om ook een machtiging te gaan halen.

Ik en velen met mij zullen zijn humor en scherpzinnige geest enorm missen.

Ik wens zijn Conny, de kinderen en de overige familie veel sterkte met dit verlies.

Rust zacht Wim !

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Leiden
Peter J. Nieuwenburg PD2PN

 


 

OM Kees van Dorland (PE1GSS) Silent Key

In februari 2019 is overleden ons afdelingslid Kees van Dorland, PE1GSS.

Kees was een techneut, zo bouwde hij voor zijn XYL Meta in de 60er jaren al een echte radio voor in de huiskamer. Ook ontwierpen ze samen een mooie kast in de woning, en Kees bouwde het ontwerp en samen hebben ze er vele jaren van genoten .

Geen wonder dat Kees de radiohobby heeft gekozen om zijn vrije tijd te vullen, tal van veelal kleine projecten heeft hij gebouwd .

Ook was Kees een trouwe bezoeker van de afdelingsavonden en was altijd zeer belangstellend, we hebben vaak nog doorgepraat over de lezing van deze avonden .

Kees was een rustige man , met veel kennis van zaken we zullen hem missen, Kees mocht 86 jaar worden .

Wij wensen zijn echtgenote Meta en de familie sterkte met dit verlies.

Namens, bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort.

Koos & Hilde Sportel
PA3BJV & PA3EKW

 


 

OM Bauke Kientz (PA0BKI) Silent Key

OM Bauke Kientz (PA0BKI) Silent KeyOp 9 februari 2019 overleed in Hengelo Bauke Kientz, PA0BKI. Bauke is 91 jaar geworden.

Ondanks zijn hoge leeftijd en wat matige gezondheid, kwam zijn overlijden toch onverwacht.

Als gevolg van die afnemende gezondheid verhuisde Bauke meer dan een jaar geleden naar het Borsthuis, waar voor zijn enthousiast bedreven hobby helaas geen plaats meer was.

Binnen de afdeling Twente van de VERON stond Bauke bekend als de ijzervreter, die als dienstplichtig marinier, 21 jaar oud, naar Indonesië werd uitgezonden. Zijn ervaringen uit die tijd hebben levenslang een onuitwisbaar stempel op hem gedrukt.

In het voorjaar van 1963 slaagde Bauke voor het theoretische deel van het zendexamen en was hij als VHF-amateur regelmatig op de 2 meterband te horen. Vele jaren later volgt PA0BKI de CW-cursus in Enschede om vervolgens met succes het Morsetelegrafie-examen af te leggen. Nadat hij in 1995 afscheid nam van XYL Hennie, bleef de seinsleutel echter lange tijd onaangeroerd.

Toen Twente Beam nog in een gedrukte vorm verscheen, maakte Bauke deel uit van de inbindploeg, die elke maand 500 exemplaren van het afdelingsblad voor verzending gereed maakte.

Bauke was de “Guus Geluk” van de afdeling. Er kon geen verloting worden gehouden of PA0BKI viel in de prijzen, met als hoogtepunt het winnen van een dualband transceiver op de Hamvention in Dayton in mei 1999.

PA0BKI is Silent Key. Met het overlijden van Bauke verliest de afdeling Twente van de VERON zijn nestor.

We herdenken Bauke als een betrokken zendamateur en voor zijn inspanningen en deskundige bijdragen zijn we hem veel dank verschuldigd. Op 15 februari hebben we van PA0BKI definitief afscheid genomen.

Hij is helaas niet meer onder ons en we zullen hem missen, maar niet vergeten.

Wij wensen zijn schoonzus Gerrie en de mantelzorgers Cobi en Andries Gritter heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van de VERON-afdeling Twente,
Bram van den Berg, PB0AOK

 


 

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key4 februari 2019 is op 83 jarige leeftijd overleden een zeer actief luisteramateur en oud marineman Jacob Prins NL12869.

Tot ongeveer 10 jaar geleden bezocht “Sjaak” zeer geïnteresseerd onze afdelingsbijeenkomsten, maar door ziekte was hij later lichamelijk niet meer in staat.
Eén van zijn dochters vertelde mij, dat hij leefde op “geleende tijd”!

Toch bleef “Sjaak” de luisteramateur en verzond hij zijn SWL-kaarten met een marine-beeltenis naar de vele zendamateurs wereldwijd. Maandelijks werden de vele QSL-kaarten bij hem gehaald en gebracht, waarvoor dank aan Hans PA1NB.

“Sjaak” was vooral een verwoed verzamelaar van special-eventstations!

Als een nobel mens heeft hij in stilte afscheid genomen en zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap!

Namens afdeling Leiden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
Jaap van Duin PA7DA

 


 

OM Jacob “Sjaak” Prins (NL12869) Silent Key

Op 4 februari 2019 is op 83-jarige leeftijd overleden onze radiovriend Jacques Prins  NL 12869, MARAC nummer 440.

Jacques was een luisteramateur in hart en nieren en hij experimenteerde graag met antennes. Mede omdat zijn gezondheid hem de laatste jaren parten speelde, bezocht Jacques geen afdelingsvergaderingen of evenementen.

Jacques was een aimabel persoon en een fijne radiovriend. Het was Jacques’ diepste wens om zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Namens de leden en het bestuur van de MARAC wensen wij familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Peter Nieuwenburg PD2PN
Secretaris van de Marine Radio Amateur Club (MARAC)

 


 

OM Cor van Lit (PA2JC) Silent Key

Op 29 januari 2019 is Cor van Lit PA2JC overleden. Cor had eerst de call PE0CVL.

Cor is geboren in Den Helder en heeft een tijd op vliegveld de Kooi gewerkt als spuiter van vliegtuigen. Later is hij geëmigreerd naar Australië maar is uiteindelijk weer terug naar Nederland gegaan. Weer later is hij in Leiden komen wonen en had hij daar een betrekking bij de Groenoordhallen.

De verhalen van zijn bemoeienissen met de optredens van bands blijven mij bij. Zoals een keer dat bij het proefdraaien met een band de elektriciteit aansluiting van de band te licht bleek te zijn. Want toen er een slag op een gitaar werd gegeven trok het bijbehorende lichtorgel zoveel stroom dat de gemeente zekering van 250 Ampère sneuvelde. Ja, daar sta je dan van te kijken.

We herinneren Cor als een amateur die veel zelf bouwde en altijd een vriendelijk woord voor een ander had. Cor heeft de leeftijd van 83 jaar gehaald.

Namens de afdeling
Jos PA3ACJ

 


 

OM Andries de Raad (PA0NKD) Silent Key

Op 12 januari 2019, na een kort ziekbed in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is rustig overleden, OM Andries de Raad PA0NKD.

Andries was vanaf einde jaren 1960 lid van de VERON afdeling Gouda. Diegenen die hem kenden kunnen beamen dat Andries een persoon was die het altijd aangenaam vond om de afdelingsavonden te bezoeken. Na jarenlang bij de PTT DNL te hebben gewerkt is Andries na de grote reorganisatie van de PTT naar een geprivatiseerd bedrijf, nu KPN, buiten het arbeidsproces komen te staan. Na een groot aantal jaren in een flat in Bodegraven te hebben gewoond is hij later bij zijn moeder ingetrokken om haar te verzorgen.

Met zijn radio activiteit was Andries vaak bezig om van soms gedateerde spullen weer wat bruikbaars te maken. Bij tijd en wijle hoorde je Andries op de 2 meter lokale frequentie of in de Goudse ronde om een babbeltje met één van de mede radiozendamateurs te maken.

Het laatste jaar, na de dood van zijn moeder, is het met Andries van lieverlee minder goed gegaan ook al vanwege zijn diabetes. De laatste paar maanden bezocht Andries zijn VERON afdeling niet meer.

We herinneren Andries als een zeer rustig persoon waar niemand onenigheid mee kan krijgen en ook bereid was iemand technisch te helpen. We wensen als afdeling zijn broer Gerard veel sterkte toe met het verlies van Andries.

Andries is in kleine kring op 19 januari 2019 in Alphen aan de Rijn gecremeerd.

Namens VERON afdeling Gouda
Piet van der Post PA0POS

 


 

OM Mart Lether (PA0BX) Silent Key

Op 8 januari 2019 is PA0BX, Mart Lether op precies 98 ½ -jarige leeftijd rustig overleden in het bijzijn van zijn kinderen.

Geboren op 8 juli 1920 woonde hij in zijn jeugd in Gorcum. Na zijn militaire dienst werkte hij als werktuigbouwkundig tekenaar. Na de bevrijding volgde hij een opleiding in de Radiotechniek.

In november 1946 behaalde hij zijn amateurlicentie met de roepletters PA0BX.

Hij werkte van 1948 tot augustus 1983 als Technisch (Hoofd)ambtenaar bij de Rijksluchtvaartdienst, eerst op Schiphol en vanaf 1950 op vliegveld Eelde, met een bedrijfswoning naast het zendstation.

In 1946 was hij secretaris van de Veron afdeling Gorcum. Hij bleef tot 2016 lid van de Veron en schreef meerdere technische artikelen voor Electron.

Zijn werk bij de Rijksluchtvaartdienst was veelzijdig, installatie en onderhoud van apparatuur, op het vliegveld en daarbuiten bij de radiobakens en andere apparatuur. In 1953 regelde hij dat een reserve-telegrafiezender via het Rode Kruis per helikopter naar Zeeland werd gevlogen vanwege de watersnoodramp. Naast zijn werk vond hij nog tijd om een omroepinstallatie te bouwen voor het pas geopende zwembad in zijn woonplaats. In 1970 volgde hij uit eigen beweging bij PBNA een opleiding in de Radartechniek. Later maakte hij in Eelde de baanverlichting op het vliegveld energiezuiniger en duurzamer. Hij was iemand van eenvoudige en praktische oplossingen voor problemen, hetgeen soms verwondering wekte bij zijn superieuren.

Toen hij in 1983 met VUT/pensioen ging, kreeg hij meer tijd voor de radiohobby. Hij bouwde meerdere prachtige degelijke HF-linears met buizen (en de bijbehorende zware – veel kilo’s- hoogspanningsvoedingen) die ook werktuigbouwkundig een lust voor het oog zijn. Daarbij was hij was theoretisch en praktisch goed onderlegd en kon ingewikkelde zaken helder en duidelijk uitleggen.

Hij was zeer actief, vooral op de HF-banden en had tot op het laatst nog regelmatig contact via HF met oud-collega’s in Suriname en met oud-KLM’ers.

Het einde kwam toch nog onverwacht, hij wilde nog wel 100 jaar oud worden.

Namens leden en bestuur van VERON afdeling A19 Groningen,
Hans Jasperse PA1BX

 


Mocht u nog mede-amateurs in bovenstaande lijst missen die ook silent key in 2019 zijn gegaan? Meld dit dan aan onze redactie.