Silent Key in 2018 tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten uit 2018

Zoekt u andere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016, 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 pagina’s.

 


 

OM Hans Hugenholtz (PA0NV) silent key

Op 18 december 2018 is Hans Hugenholtz PA0NV overleden.

Er werd zaterdag 22 december 19.30 uur afscheid genomen van Hans in de Zuiderkerk, Bunschoten-Spakenburg. Voorafgaand was er gelegenheid tot condoleren in gebouw ‘kostverloren’ tegenover de kerk.

Hans Hugenholtz kwam al in de jaren ‘50 via zijn jongere broer Albert Hugenholtz PA0EHF/PA5O in contact met met het radioamateurisme, aanvankelijk als luisteramateur. In 1964 vestigde hij zich als huisarts in Bunschoten-Spakenburg en een jaar later behaalde hij zijn licentie.

PA0NV SKHans was een echte DX-er. In de jaren ’70/’80 waren er geen DX-clusters zoals nu, maar hadden we een telefoongroep met o.a. Joeke PA0VDV, Jaap PA0TO, Kees PA0ALO, Kees PA0HT. We belden elkaar op als er iets bijzonders was en binnen korte tijd zat er een aardige club PA’s te roepen. Hans was ook actief op z.g. Nasiballennet met veel amateurs uit Indonesië die nu over de hele wereld woonden. De contacten die hij overal in de wereld had leidden regelmatig tot bezoekjes aan Bunschoten.

In 2012 werd hij getroffen door een zeer ernstig herseninfarct en kon nadien niet meer actief zijn als zendamateur. Na een langdurig ziekbed is hij op 18 december 2018 overleden.

 


 

OM Kees Gozeling (PA0DER) silent key

Op 14 december 2018 is op 85 jarige leeftijd ons lid Kees Gozeling PA0DER overleden.

Kees was oud- penningmeester van onze afdeling, voormalig first operator van PA0/PI4AA en oud-penningmeester van de Benelux QRP-Club.

Zaterdag 22 december wordt van Kees afscheid genomen in het Crematorium Duin-en Bollenstreek.

We wensen Bep, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden,
Jaap van Duin PA7DA voorzitter,
Robert van der Zaal PA9RZ secretaris.

 


 

OM Loek Fallenstein (PD1ADD) silent key

sk loek fallensteinOp 5 oktober 2018 is Loek Fallenstein, PD1ADD na een lange periode van ziekte overleden.

Hij woonde in Kortenhoef. Omdat hij in zijn jeugd wel eens een radio had gebouwd is hij op latere leeftijd tijd gaan besteden aan het luisteren naar radiostations. Al gauw kwam er een communicatie-ontvanger in de shack. Hij is toen ook lid geworden van de VERON om meer diepgang te vinden en is in die periode een zendcursus gaan volgen met als gevolg het behalen van zijn licentie.

Loek was in die periode regelmatig op het Gooische kanaal te horen en meldde zich regelmatig tijdens de ronde van PI4RCG. Loek was ook af en toe op de korte golf te horen toen hij dat ook mocht. Loek kwam in die jaren zeer regelmatig in de radiohut en later in het Caecilia-Gilde. Geleidelijk is Loek minder actief geworden.

Loek was een aimabele figuur die echt genoot van de clubavonden. Ook was hij wel eens aanwezig bij vossenjachten en de velddagen die toen nog in het Gooi werden georganiseerd.

Namens de afdeling ‘t Gooi wensen we familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Hans Smit PA3FYG
Secretaris

 


 

OM Piet de Groot (PA0CB) silent key

Op 5 oktober 2018 is mijn pake, Pieter Rein de Groot, bij jullie beter bekend als Piet de Groot / PA0CB, helaas overleden op 95 jarige leeftijd.

Pake Piet was een zendamateur die veel zelf maakte en hij vertelde mij eens dat in zijn begin jaren, in WOII, hij zelf een zender maakte van onderdelen uit een neergeschoten vliegtuig. Hij had de onderdelen eruit kunnen halen nog voor de Duitse militairen ter plaatse waren en het lukte hem om deze langs Duitse controleposten te smokkelen. Vervolgens heeft hij van deze onderdelen een werkende radio kunnen maken.

Een recenter verhaal ging over zijn experimenten met zelfgemaakte zendapparatuur waarbij er aangebeld werd door 2 inspecteurs van de radiocontrole dienst. Het bleek dat hij het radioverkeer van de Noordzee-scheepvaart stoorde. De inspecteurs werden meegenomen naar zijn “werkplaats” en met z’n drieën hebben ze de problemen opgelost.

QSL-kaart OM Piet, PA0CB

Prachtige misschien wel herkenbare verhalen en tussen deze verhalen door was mijn pake erg actief in de zendwereld. De laatste jaren werd het allemaal wel wat minder gezien zijn ouderdom maar hij leerde nog wel met modernere communicatietechnieken zoals Echolink en Facebook werken.

Wij geloven dat pake veel plezier aan zijn hobby heeft gehad en ook veel heeft gehad aan alle contacten en vriendschappen (waaronder ook veel in het buitenland) die hij in de wereld van de zendamateurs heeft opgedaan.  Daarvoor bedankt.

Mede ook namens mijn familie,
Pieter Westra

 


 

OM Gerard Vervenne (PA0GHB) silent key

Op 1 oktober 2018 is Gerard Vervenne, PAoGHB, in zijn woonplaats Terneuzen overleden. Na plotseling opgenomen te zijn in het ziekenhuis wegens een herseninfarct, is hij daarvan niet meer hersteld.

Gerard haalde zijn machtiging halverwege de jaren ’60, toen hij nog in Amsterdam woonde. Na zijn verhuizing in 1974 naar Terneuzen onderhield hij, vooral tot het begin van de jaren 2000, nog intensief contact op 2 meter SSB met amateurs in Amsterdam en omgeving. Waaronder zijn goede vriend Pim Niericker PAoTLX (sk) en vele anderen. Door zijn nieuwe locatie dichtbij België had Gerard ook vele contacten in het Vlaamse zoals met Eddy, ON7VA . Gerard was een verwoed CW-er en liefhebber van Collins apparatuur en bouwer van eindtrappen, maar door zijn verplaatsing van de hoge flat naar een verzorgingshuis was compactere apparatuur gekomen waarmee hij ook vanaf deze locatie nog vele QSO’s in CW kon maken.

De Amsterdamse amateurs van zijn generatie uit de jaren ’60 gedenken Gerard als een aangenaam mens en goed radio-amateur. Dat hij moge rusten in vrede.

Ad Kos, PA0ADK

 


 

OM Fred van Welij (PD0NQD) silent key

Fred van Welij PD0NQDOp dinsdag 25 september 2018 is toch nog onverwacht onze voorzitter Fred van Welij PD0NQD overleden. Voorzitter van de de regio Alkmaar. Wij verliezen in hem een zeer goede en menselijke voorzitter. Fred wist mensen te motiveren om onze hobby te promoten en bestuurlijke zaken tot oplossingen te brengen.

Wij zullen hem heel erg gaan missen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur VERON Alkmaar.
Rob PA1EMT
Meeuwes PD5MES
Ton PA3BBY
Simon PE1PGW.

Secretaris VERON Alkmaar
Simon Rodenburg PE1PGW

 


 

OM Freek Bleeker (PA3DNU) Silent Key

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 5 september 2018 op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid Freek Bleeker PA3DNU. Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend omdat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde.

Freek zorgde er voor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald lagen op een grote tafel. Door zijn oproepen in de diverse regionale rondes en reclame in afdelingsbladen werden zowel bij hem thuis, als op onze clubavond mening logboek, vademecum, technische boeken, ringkernen en zelfs VERON stropdassen verkocht. In deze tijd was Freek tevens algemeen lid van het bestuur van de afdeling en hielp hij mee bij het organiseren van diverse activiteiten.

Hij stond midden jaren 90 aan de wieg van de huidige RTD-ronde. Hij was onze eerste rondeleider en verzorgde om de 14 dagen een uitzending enkele dagen voor onze clubavonden. Met de komst van de 2 meter repeater van Rotterdam is besloten vanaf toen de ronde wekelijks uit te zenden op de zondagavond rond 20:30 uur. Het is mooi om te zien dat een van de door hem gestarte activiteiten nog steeds wekelijks in een grote behoefte voorziet bij zendamateurs in onze regio.

In zijn jonge leven had hij gediend bij de marine en hij was altijd trots op zijn relatief lage MARAC nummer 46, dat hij in menig QSO uitwisselde en dat hem regelmatig leuke gesprekken opleverde met andere zendamateurs die bij defensie hadden gediend of nog steeds dienden.

Freek zat in het slagersvak, dus werd de suffix van zijn call regelmatig uitgesproken als PA3 “De Nijvere Uitbeender”. Freek verzorgde menige barbecue tijdens onze jaarlijkse velddagen of activiteiten. Diverse leden hebben nog goede herinneringen aan Freeks heerlijke barbecueworsten.

De laatste jaren was hij niet meer actief met de hobby. Mede door zijn gezondheid kon hij niet meer alleen onze clubavonden bezoeken, maar kwam hij nog wel eens meegereden met een van onze afdelingsleden als er een bijzondere activiteit plaatsvond.

We denken in goede herinnering terug aan alles wat Freek voor onze afdeling heeft betekend.

Namens het bestuur A37 Rotterdam,

Edwin PA3GVQ
Oud-voorzitter A37

 


 

OM Johan Bregman (PA3CIB) Silent Key

OM Johan Bregman (PA3CIB) Silent KeyOp donderdag 16 augustus 2018 overleed op 83 jarige leeftijd ons gewaardeerd lid en oud secretaris van de afdeling, Johan Bregman PA3CIB.

Velen hebben hem gekend als marineman en oud telegrafist, maar velen binnen de regio waren oud leerling die van hem “typeles” kregen in voornamelijk het Voortgezet Onderwijs. Vooral zijn bedrevenheid met de sleutel en de “paddle” was een lust voor het oog.

Wat velen niet wisten, was dat Johan veel plezier had in het spelen van klassieke en geestelijke muziek op het orgel. Ook heeft hij een aantal keren meegedaan met de activiteiten rond het “International Lighthouse and Lightship Weekend” te Noordwijk.

Namens de afdeling Leiden wensen we de kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Jaap van Duin PA7DA
Voorzitter

 


 

OM Joop van Wijngaarden (PD0OUZ / NL6850) Silent Key

Wij hebben het droevige bericht ontvangen dat op zaterdag 4 augustus 2018 op 81 jarige leeftijd is overleden ons oud lid Joop van Wijngaarden, PD0OUZ (NL 6850).

Joop heeft in het verleden als zeer actief radio amateur zijn hobby bedreven. Sinds de oprichting in 1979 van Scouting Radio Spijkenisse is hij tot en met 2006 lid geweest van de SRS. Vele jaren heeft hij op de club avonden, JOTA’s en contesten de koffie en frisdranken verzorgt en als ronde leider van PI9SRS ronde heeft hij veel radio vrienden gemaakt.

Bij de jeugd in Spijkenisse en omgeving was hij zeer gezien als Pepi de clown met zijn draaiorgel en accordeon.

Door zijn lichamelijke gesteldheid was hij al enige jaren niet meer zo actief en soms op zondag morgen meldde hij dat hij mee luisterde op 145,250 MHz.

Wij wensen zijn vrouw Lies en zijn familie leden veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Bedankt Joop, rust zacht in vrede.

Namens het bestuur en leden,
van de SRS.
Vz. Dirk J.Scheffer PA3DHR

 


 

OM Rob Boerhorst (PA0RBO) Silent Key

Op vrijdag 27 juli 2018 is onverwacht ons afdelingslid ​Rob Boerhorst​,​ PA0RBO​, Kapitein ter Zee van de technische dienst b.d, Officier in de Orde van Oranje-Nassau overleden in de leeftijd van 79 jaar.

Gedurende zijn marinetijd leverde Rob een belangrijke bijdrage aan de voortstuwing van de nieuwbouwfregatten voor de Koninklijke Marine. Na zijn pensionering wijdde Rob zich helemaal aan radio, met een grote voorliefde voor de combinatie zelfbouw en QRP.

Volgens Rob was er maar één antenne en dat was de open lijn. Met die antenne stond hij jaren aan de top in de ranglijst van de Benelux QRP club.

Tenminste 1 QRP verbinding per dag was zijn motto, uiteraard met zijn eigengebouwde transceiver. Ook met afdelingsleden op vakantie was hij altijd in de lucht.

Rob was 7 jaar voorzitter van onze afdeling en is daarna nog 16 jaar als enthousiast bestuurslid actief geweest bij contesten en andere afdelingsactiviteiten. Hij was de aanstichter binnen onze afdeling voor de deelname aan de VERON afdelingscompetitie en was daar zelf ook een trouwe aanleveraar van afdelingspunten.

Dit jaar nog, in februari in het Watersnoodmuseum, hielp Rob nog kinderen hun eigen naam seinen.

We herinneren ons Rob als een radioamateur in hart en nieren.

We wensen zijn XYL en QRP veel sterkte bij dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;

VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid​West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

Er zal in besloten kring afscheid worden genomen.

 


 

OM Rudy van Dalen (PA3GQW) Silent Key

Helaas heeft de afdeling Rotterdam kennis moeten nemen van het overlijden op 16 juli 2018 op slechts 55 jarige leeftijd van ons oud afdelingslid Rudy PA3GQW. Rudy was bij onze afdeling vooral bekend omdat hij, ondanks zijn sterke visuele beperkingen, onze afdeling regelmatig bezocht. Vele jaren liet hij wekelijks zijn stem horen in onze RTD-ronde, om een item te verzorgen met DX-nieuws.

Dit was eind jaren negentig rondom de tijd dat hij ongeveer 2 jaar redacteur was van de VERON uitgave DX-press. Een periodiek uitkomende nieuwskrant met de laatste nieuwtjes op het gebied van DX voor de zendamateur. Dit was nog voor de tijd dat iedereen met het internet verbonden was en daar de informatie kon vinden over DX-expedities en bijzondere callsigns.

Rudy gaf deze DX-informatie met veel enthousiasme door tijdens onze zondagavondronde en gaf vaak zelf aan welke stations uit een vorige uitgave hijzelf had kunnen werken of horen. Zo had DX-press naast een papieren versie, dus tevens een door Rudy gesproken versie in onze ronde, wat door veel zend- en luisteramateurs zeer gewaardeerd werd.

Tevens liet hij ons in die periode deelgenoot zijn van zijn voorbereidingen en later ervaringen van de DX-expeditie/vakantie zo’n 20 jaar geleden naar Groenland, waar hij als OX/PA3GQW actief was en menig amateur in zijn logboek heeft kunnen schrijven.

De laatste jaren had Rudy zijn hobby aangepast van zelf zenden naar vooral ontvangen. Hij beluisterde met enige regelmaat zogenaamde utility stations en stuurde hiervan luisterrapporten. Hierin was hij zeer bedreven en succesvol gezien het grote aantal QSL kaarten van deze stations die in zijn shack aanwezig waren. Ook was hij zeer geïnteresseerd in nieuwe technieken, want de laatste jaren gebruikte hij voor de ontvangst van deze utility stations een SDR-ontvanger gekoppeld met diverse software programma’s en tools.

Wij herdenken Rudy vooral zijn inzet voor de RTD-ronde, waarbij hij zoveel amateurs kon bereiken en enthousiast kon maken voor DX-stations.

Namens de rondeleiders van PI4RTD en het bestuur van de afdeling Rotterdam A37,

Edwin PA3GVQ
Oud-voorzitter A37

 


 

OM Geert van Sloten (PA0NN) Silent Key

Hierbij geef ik ter kennis, dat mijn vader Geert van Sloten PA0NN afgelopen 20 juni 2018 op een leeftijd van 85 jaar is overleden.

Mijn vader is een groot deel van zijn actieve leven lid geweest van de VERON, de laatste jaren echter niet meer. Mijn moeder heeft zijn QSL kaart met “Call-letters” en de toevoeging “Silent Key” op de rouwkaart laten opnemen.

Gerard van Sloten
Deventer

 


 

OM Jan Stappenbelt (PA3EBA) Silent Key

Op 18 juni 2018 is overleden ons lid Jan Stappenbelt PA3EBA op de leeftijd van 83 jaar.

Jan was een graag gezien lid van onze afdeling en tot voor kort een vaste bezoeker van onze clubavonden. Tijdens de jaar-vergaderingen was hij altijd degene die in een kort woord namens iedereen het bestuur voor haar werk bedankte.

Jan was een oud-marine-telegrafist en nog steeds met de sleutel actief in de morseronde op zondagochtend. Ook was hij een vaste inmelder in de KNH-ronde. Als voorzitter van de Marac heeft hij jarenlang zijn club op de Dag voor de Radioamateur vertegenwoordigd.

Hoewel we wisten dat het met de gezondheid van Jan niet zo goed ging, kwam zijn overlijden toch onverwacht. Hij zal in ons gezelschap worden gemist.

Wij wensen zijn echtgenote Jannie, de kinderen en de overige familie sterkte met dit verlies.

Namens de VERON afdeling Schagen,
A.A.Homan PA3AQU, voorzitter
J.T. Hooijenga PAoJHS, secretaris

 


 

OM Jan Stappenbelt (PA3EBA) Silent Key

Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat op dinsdag 19 juni 2018 op 83 jarige leeftijd is overleden ons Erelid en onze radiovriend Jan Stappenbelt, PA3EBA (Marac nr : 112).

Jan overleed dinsdag 19 juni in het ziekenhuis in Alkmaar.

Jan heeft gedurende een groot aantal jaren verschillende functies in het bestuur gehad en hij was gedurende vele jaren onze voorzitter. Maar hij heeft helaas in 2017 wegens gezondheidsredenen deze functie moeten neerleggen. Ook leidde hij vele jaren de MARAC CW-ronde. Hoewel vrijwel altijd op die zondagmorgens dezelfde stations zich inmeldden, beleefde hij er tot de laatste keer nog heel veel plezier aan.

Wij hebben Jan gekend als een sympathieke en geduldige voorzitter die ook altijd luisterde naar tegenargumenten. Jan was reeds vanaf de start van de MARAC betrokken en lid voor het leven.

Wij wensen zijn vrouw Janny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Moge hij rusten in vrede.

De voorzitter van de MARAC,
Jan Kanon, PA7X

 


 

OM Peter Verhoog (PE0PJV) Silent Key

Op 26 mei 2018 is op 71-jarige leeftijd onverwacht overleden ons afdelingslid OM Peter J. Verhoog PE0PJV, echtgenoot van Loes Hendriks PE1FFS.

Peter was alom bekend in de microgolfwereld. Hij bezocht allerlei radiobeurzen als standhouder in binnen- en buitenland samen met zijn XYL Loes.

De afgelopen jaren heeft hij veel geholpen bij het tot stand komen van de microgolfbakens PI7RTD in Rotterdam met donaties van onderdelen en technische bijstand. Zijn deur stond altijd voor ons open als er gemeten moest worden, niets was hem teveel

Wij zullen hem blijven herinneren als een behulpzaam persoon, en met het heengaan van deze geweldige collega-amateur is er veel technische kennis verloren gegaan. We zullen hem in alle opzichten gaan missen, om wat hij voor het amateurisme in het algemeen en dan in het bijzonder voor onze bakens op de hoge frequenties heeft gedaan.

Wij wensen Loes en de familie veel sterkte met dit verlies.

John van den Berg PE1GHG, repeater- en bakencommissie A37
Frans Meyer PA0FMC, afdelingssecretaris A37 Rotterdam

 


 

OM Henk Teubler (PA1HT) Silent Key

Op 25 april 2018 is overleden ons afdelingslid en oud-bestuurslid OM Henk Teubler (PA1HT ex-PE1IMQ)

We herinneren Henk als een man die op de achtergrond bleef. Maar ook als een man die voor je klaar stond met raad en daad waar nodig. Een radiozendamateur die zijn zaken serieus nam, Een aantal jaren was Henk een gewaardeerd lid van ons afdelingsbestuur.

Henk stond altijd open voor een project en zocht dit dan ook helemaal uit, zorgvuldig zodat je bij de bouw van de schakeling niet voor een verrassing zou komen te staan. Ook het programmeren en instellen van nieuwe porto’s was aan hem wel besteed. Samen met Jan (PD0RDQ) heeft Henk jarenlang het telexbulletin voor onze afdeling verzorgd; elke week met alle nieuwtjes en mededelingen.

De laatste jaren werden moeilijker en Henk bleef meer op de achtergrond, af en toe kwam hij nog eens naar de afdelingsbijeenkomst. We zullen zijn rustige benadering en wijze woorden missen in onze afdeling.

Wij wensen Hannie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in het dragen van dit verlies.

Namens bestuur en leden van de VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel

 


 

OM William F. Oorschot (PA0WFO) Silent Key

Op 24 april 2018 is op 75 jarige leeftijd overleden OM William F. Oorschot PA0WFO, drager van de Gouden Speld van de VERON.

William was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten, een steun en vraagbaak voor medeamateurs. Hij heeft jaren les gegeven in techniek aan cursisten tot voorbereiding van het zendexamen. Er zijn er dan ook vele die hun vergunning aan hem te danken hebben. William was een fervent experimenteerder, of het nu ging om hoge- of juist lage frequenties, ongeacht de mode boekte hij altijd resultaat. Hij had veel belangstelling voor het “legergroen” en ook de moderne SDR techniek hebben hem niet ongemoeid gelaten. William heeft veel lezingen gegeven, altijd zorgvuldig voorbereid en hij wist iedereen te boeien. Hij was een graag geziene spreker, één van zijn laatste lezingen ging over de spionage ontvanger en uitleg over het gebruik van de sense antenne bij vossenjagen. In William verliezen wij een gewaardeerd radiozendamateur.

Op maandag 30 april 2018 hebben familie, vrienden, bekenden en zendamateurs afscheid genomen van William. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Voorne-Putten e.o.,
Ruud Wagner PE1HWN, secretaris.

 


 

OM Ernie Maas (PD0ECD) Silent Key

Op zondag 15 april 2018 is op 65-jarige leeftijd toch noch onverwacht overleden OM Ernie Maas (PD0ECD)

Ernie heeft de laatste jaren met veel medische problemen te kampen gehad desondanks bleef hij enthousiast betrokken bij zijn radiohobby. Ernie had een zeer brede belangstelling voor techniek en natuurkunde. Hij was altijd bezig met ontwikkeling van nieuwe ideeën voor procesbesturing en informatietechniek. Voor zijn QRL reisde hij over de hele wereld waarbij hij vaak langere tijd niet in Nederland was. Ernie was in staat om zaken die voor anderen onmogelijk leken toch te laten plaatsvinden zo voorzag hij medeamateurs van de nieuwste apparatuur uit Japan ook als dat volgens douaneregels niet toegelaten was. Hij had grote praktische kennis van sterrenkunde en was een fanatiek sportvlieger, heel wat radioamateurs hebben van Ernie hun luchtdoop gekregen.

Ernie is meer dan 40 jaar actief geweest in het radioamateurisme in Gorinchem en omgeving. Hij was betrokken bij 2 meter vossenjachten, het opzetten en meefinancieren van de stadsrepeater PI1GOR en PI2GOR. Vaak was PD0ECD te horen als deelnemer tijdens de ronde van Gorinchem op zondagochtend.

Hij was bedreven in CW en legde er eer in om foutloos te seinen en op te nemen.

Ernie is nu Silent Key, de radioamateurs uit Gorinchem en omgeving zullen hem missen.

De crematie heeft onder grote belangstelling plaatsgevonden op 20 april in Breda.

Wij wensen zijn XYL Ewa, Christiaan en Arno veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens de leden en het bestuur VERON afdeling Gorinchem,
Piet Sterrenburg PE0ALM, voorzitter.

 


 

Silent KeyOM Kees (PA0LL) Silent Key

Op woensdag 21 februari 2018 bereikte ons het droevige nieuws dat OM Kees, onze PA0LL is overleden. Kees is afgelopen nacht in alle rust thuis overleden. Volgende maand zou hij 81 geworden zijn.

Kees was een van mijn allerbeste vrienden; met Kees heb ik lief en leed kunnen delen. Vorige week donderdagmiddag was ik nog bij hem. Hele verhalen over wat hij allemaal nog van plan was met zijn tuners. Tegen beter weten in, maar toch… We hebben ook nog kunnen lachen, ondanks Kees zijn afnemende gezondheid.

Zeven jaar heeft hij gevochten tegen zijn ziekte. Vooral de laatste drie jaar waren bijzonder moeilijk voor hem en voor Diny. Een ander had wellicht allang de stekker eruit laten trekken; Kees niet, die bleef maar optimistisch en doorvechten tot het einde.

Energie, enthousiasme en geestdrift tot letterlijk de laatste zucht! Op het bed naast hem lagen uiteraard een antennetuner, allerlei draaicondensatoren, rolspoelen, paddles en andere onderdelen waar hij nog plannen mee had.

Een bijzondere man is overleden. Bijzonder natuurlijk om zijn tuners, waarvan er 900 wereldwijd verkocht zijn. Maar ook bijzonder als mens, als echtgenoot, vader, opa en vooral als vriend voor veel mensen om hem heen!

Soms ging er geen dag voorbij of Kees belde mij op met vragen, om ideeën te spiegelen, met hulp, of zomaar om even te lachen of te huilen. Alles kon met Kees!

Kees heeft veel meegemaakt in zijn leven, zoals het verlies van zijn zoon en niet veel later ook zijn schoondochter.

Zakelijke hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Stereotorens, trouwjurken of antennetuners; Kees had altijd wel ideeën om er iets moois van te maken.

Veel mensen zullen hem missen, maar zijn antennetuners zullen altijd tussen ons blijven! Die blijven alleen maar glimmen, zoals Kees dat ook kon doen.

Wij kunnen alleen maar heel erg dankbaar zijn voor wat Kees voor ons betekend heeft.

De begrafenis is volgende week; details volgen.

73, Hans PA0Q.

 


 

OM Gerard Simon Pieter Koster (PA3AMH) Silent Key

Silent KeyOp donderdag 8 februari 2018 is onverwacht overleden het lid van onze afdeling Gerard Simon Pieter Koster (PA3AMH) op de leeftijd van 77 jaar.

Van jong af aan was Gerard geïnteresseerd in radiotechniek. Tijdens en na zijn varende werk, 6 jaar matroos Koninklijke Marine en 27 jaar Shell bunkertankers,hield de natuur en vooral het weer hem bezig.

Bijna wekelijks melde hij zich in onze afdelingsronde met de mededeling dat hij weer “een mooi plaatje” van de Russische Meteoor weersatelliet had ontvangen. De foto’s deelde hij dan via Facebook met andere liefhebbers.

Gerard kennen wij als een rustige amateur die geduldig bouwde en repareerde aan verschillende apparatuur van zijn FRG 7700 tot aan zijn SDR zend ontvanger AVALA. Ook maakte hij vooral met digitale modes s’middags QSO’s met verre stations.

Silent KeyGerard kwam weinig op de afdelingsavonden maar was altijd bereikbaar op 145.525 kHz en nam jaren lang deel aan de JOTA bij een Schiedamse Scouting groep.

Radio amateur zijn was belangrijk voor Gerard.
In het overlijdens bericht in de plaatselijke krant vermeld de familie:

73 de PA3AMH
signing off and clear

Wij, de leden van VERON afdeling Nieuwe Waterweg (A59) wensen de XYL en familie sterkte met dit plotselinge verlies.

Huib Barendrecht PA3DSJ.

 


 

Silent KeyOM Edwin Verburg (PE5EDW) Silent Key

Op 3 februari 2018 kregen wij het bericht dat onze voorzitter plotseling was overleden.
Een bericht dat niemand had verwacht.
Hij is slechts 54 jaar geworden.

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari om 14:00 uur in de aula van Crematorium Zaanstad, Wibautstraat 282 te Zaandam. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer aldaar.

Edwin was een actief lid en al sinds jaren voorzitter van onze afdeling.
Hij was een promotor van de hobby voor jong en oud.
Voor de afdeling verzorgde hij de Convo en de Website.
Vossenjagen was een passie voor hem. Zowel als deelnemer als met het organiseren van jachten
en alles wat erbij komt kijken. Voor de vossenjacht commissie verzorgde hij diverse nieuwsbrieven, hield hij de VERON ARDF website bij en verzorgde hij de verslaglegging en elektronische tijdwaarneming van de vossenjachten in Nederland.

Edwin, bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor ons.
We zullen je zeker missen!

Wij wensen de nabestaanden, en speciaal Lena, Daniëlle en Milena, heel veel sterkte met dit verlies.

Namens de VERON afdeling Zaanstreek (A46).
Chris Blouw, PA0CGB (Penningmeester) en Kees Koopmans, PA3HCA (Secretaris)


OM Aad Ruis (PA3DCZ) Silent KeySilent Key

Afgelopen week stond in bijgevoegde rouwadvertentie in een van de plaatselijke huis-aan-huis blaadjes, dat Aad Ruis, PA3DCZ helaas op 31 januari 2018 is overleden.