De Ereleden van de VERON

EreledenDe benoeming tot Erelid vindt plaats na goedkeuring door het Hoofdbestuur van de VERON. De voordracht kan ingediend worden door een afdeling. Maar ook door een individueel lid van de VERON. En het Hoofdbestuur is zelf ook gemachtigd om een lid voor te dragen tot Erelid. Echter, het Hoofdbestuur vraagt altijd aan de Verenigingsraad (VR) de uiteindelijke goedkeuring tot het benoemen van Ereleden. Dus de leden hebben het laatste woord. Dat is precies zo als het hoort binnen een vereniging.

Bij de voordracht tot Erelid wordt nagegaan op welke wijze de persoon in kwestie zich heeft voor de VERON heeft ingezet. Die inzet overstijgt de inzet welke geldt bij de voordracht tot Lid van Verdienste. In principe kan men tot Erelid worden benoemd als men in het verleden al Lid van Verdienste is. Publicatie van de uitgereikte Erelid spelden is te vinden in het Vademecum. De aanvraag voor een nominatie moet bij het Hoofdbestuur worden ingediend.

Een Erelid ontvangt een oorkonde. En ook een VERON-insigne met een oranjerood fond, omgeven door een goudkleurige lauwerkrans.

Binnen de VERON hebben we ook postume Ereleden. Deze staan apart vermeld op deze pagina. Inclusief een uitleg over het offer dat deze radioamateurs voor de vrijheid van Nederland in de tweede wereldoorlog hebben gebracht.

 

Ereleden

DatumAmateurRoepletters
18-12-49Emmerik, G.
14-04-62Toolen, L.J. van derPA0NP
15-04-73Dalmijn, W.J.LPA0DD
20-04-74Jesse, H.PA0CII
26-04-75Petersen, K. vanPA0KP
26-04-75Linse, H.M.E.PA0UB
26-04-75Jansen, P.PA0KQ
26-04-80Jobse, C.PA0JOB
26-04-80Stevens, R.F.G2BVN
23-04-83Huis, Ph.J.PA0AD
22-04-89Weerlee, P. vanPA0YZ
09-05-92Dijk, C. vanPA0QC
14-10-95Rollema, D.W.PA0SE
25-04-98Nadort, L. vdPA0LOU
25-04-98Dogterom, A.A.PA0EZ
25-04-98Velde, J. vdPA0VDV
24-04-99Tobbe-Klaasse Bos, A.PA3ADR
21-04-01Hordijk, J.PA0AJE
27-04-02Berg, G.M.M. van denPA0GMM
27-04-02Hoek, J.PA0JNH
22-10-05Evers, J.PA0CX
22-04-06Hoogma, D.J.PA0DIN
21-04-07Tilborg, A.F.G.M.PA0ADT
24-04-21Ypma, S.H.PA0SHY
24-04-21Mandos, M.C.P.PA0M
23-04-22Murre, C.H.PA2CHM