Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier. Daarmee informeert u niet alleen onze ledenadministratie. Maar ook de redacties van onze verenigingszender PI4AA, ons Electron magazine en onze website. Daarmee kunnen wij het overlijden op passende wijze delen via onze media.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 20092010201120122013201420152016, 20172018 en 2019 pagina’s.

 


 

OM Hans Hugenholtz (PA0NV) silent key

Op 18 december 2018 is Hans Hugenholtz PA0NV overleden.

Er werd zaterdag 22 december 19.30 uur afscheid genomen van Hans in de Zuiderkerk, Bunschoten-Spakenburg. Voorafgaand was er gelegenheid tot condoleren in gebouw ‘kostverloren’ tegenover de kerk.

Hans Hugenholtz kwam al in de jaren ‘50 via zijn jongere broer Albert Hugenholtz PA0EHF/PA5O in contact met met het radioamateurisme, aanvankelijk als luisteramateur. In 1964 vestigde hij zich als huisarts in Bunschoten-Spakenburg en een jaar later behaalde hij zijn licentie.

PA0NV SKHans was een echte DX-er. In de jaren ’70/’80 waren er geen DX-clusters zoals nu, maar hadden we een telefoongroep met o.a. Joeke PA0VDV, Jaap PA0TO, Kees PA0ALO, Kees PA0HT. We belden elkaar op als er iets bijzonders was en binnen korte tijd zat er een aardige club PA’s te roepen. Hans was ook actief op z.g. Nasiballennet met veel amateurs uit Indonesië die nu over de hele wereld woonden. De contacten die hij overal in de wereld had leidden regelmatig tot bezoekjes aan Bunschoten.

In 2012 werd hij getroffen door een zeer ernstig herseninfarct en kon nadien niet meer actief zijn als zendamateur. Na een langdurig ziekbed is hij op 18 december 2018 overleden.

 


 

OM Kees Gozeling (PA0DER) silent key

Op 14 december 2018 is op 85 jarige leeftijd ons lid Kees Gozeling PA0DER overleden.

Kees was oud- penningmeester van onze afdeling, voormalig first operator van PA0/PI4AA en oud-penningmeester van de Benelux QRP-Club.

Zaterdag 22 december wordt van Kees afscheid genomen in het Crematorium Duin-en Bollenstreek.

We wensen Bep, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden,
Jaap van Duin PA7DA voorzitter,
Robert van der Zaal PA9RZ secretaris.


 

OM Loek Fallenstein (PD1ADD) silent key

sk loek fallensteinOp 5 oktober 2018 is Loek Fallenstein, PD1ADD na een lange periode van ziekte overleden.

Hij woonde in Kortenhoef. Omdat hij in zijn jeugd wel eens een radio had gebouwd is hij op latere leeftijd tijd gaan besteden aan het luisteren naar radiostations. Al gauw kwam er een communicatie-ontvanger in de shack. Hij is toen ook lid geworden van de VERON om meer diepgang te vinden en is in die periode een zendcursus gaan volgen met als gevolg het behalen van zijn licentie.

Loek was in die periode regelmatig op het Gooische kanaal te horen en meldde zich regelmatig tijdens de ronde van PI4RCG. Loek was ook af en toe op de korte golf te horen toen hij dat ook mocht. Loek kwam in die jaren zeer regelmatig in de radiohut en later in het Caecilia-Gilde. Geleidelijk is Loek minder actief geworden.

Loek was een aimabele figuur die echt genoot van de clubavonden. Ook was hij wel eens aanwezig bij vossenjachten en de velddagen die toen nog in het Gooi werden georganiseerd.

Namens de afdeling ‘t Gooi wensen we familie en bekenden sterkte toe bij de verwerking van dit verlies!

Hans Smit PA3FYG
Secretaris

 


 

OM Piet de Groot (PA0CB) silent key

Op 5 oktober 2018 is mijn pake, Pieter Rein de Groot, bij jullie beter bekend als Piet de Groot / PA0CB, helaas overleden op 95 jarige leeftijd.

Pake Piet was een zendamateur die veel zelf maakte en hij vertelde mij eens dat in zijn begin jaren, in WOII, hij zelf een zender maakte van onderdelen uit een neergeschoten vliegtuig. Hij had de onderdelen eruit kunnen halen nog voor de Duitse militairen ter plaatse waren en het lukte hem om deze langs Duitse controleposten te smokkelen. Vervolgens heeft hij van deze onderdelen een werkende radio kunnen maken.

Een recenter verhaal ging over zijn experimenten met zelfgemaakte zendapparatuur waarbij er aangebeld werd door 2 inspecteurs van de radiocontrole dienst. Het bleek dat hij het radioverkeer van de Noordzee-scheepvaart stoorde. De inspecteurs werden meegenomen naar zijn “werkplaats” en met z’n drieën hebben ze de problemen opgelost.

QSL-kaart OM Piet, PA0CB

Prachtige misschien wel herkenbare verhalen en tussen deze verhalen door was mijn pake erg actief in de zendwereld. De laatste jaren werd het allemaal wel wat minder gezien zijn ouderdom maar hij leerde nog wel met modernere communicatietechnieken zoals Echolink en Facebook werken.

Wij geloven dat pake veel plezier aan zijn hobby heeft gehad en ook veel heeft gehad aan alle contacten en vriendschappen (waaronder ook veel in het buitenland) die hij in de wereld van de zendamateurs heeft opgedaan.  Daarvoor bedankt.

Mede ook namens mijn familie,
Pieter Westra

 


 

OM Gerard Vervenne (PA0GHB) silent key

Op 1 oktober 2018 is Gerard Vervenne, PAoGHB, in zijn woonplaats Terneuzen overleden. Na plotseling opgenomen te zijn in het ziekenhuis wegens een herseninfarct, is hij daarvan niet meer hersteld.

Gerard haalde zijn machtiging halverwege de jaren ’60, toen hij nog in Amsterdam woonde. Na zijn verhuizing in 1974 naar Terneuzen onderhield hij, vooral tot het begin van de jaren 2000, nog intensief contact op 2 meter SSB met amateurs in Amsterdam en omgeving. Waaronder zijn goede vriend Pim Niericker PAoTLX (sk) en vele anderen. Door zijn nieuwe locatie dichtbij België had Gerard ook vele contacten in het Vlaamse zoals met Eddy, ON7VA . Gerard was een verwoed CW-er en liefhebber van Collins apparatuur en bouwer van eindtrappen, maar door zijn verplaatsing van de hoge flat naar een verzorgingshuis was compactere apparatuur gekomen waarmee hij ook vanaf deze locatie nog vele QSO’s in CW kon maken.

De Amsterdamse amateurs van zijn generatie uit de jaren ’60 gedenken Gerard als een aangenaam mens en goed radio-amateur. Dat hij moge rusten in vrede.

Ad Kos, PA0ADK