Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017 pagina’s.

 


 

OM Cinus Woering (PA0CWR), Silent Key

Op 25 november 2017 is Cinus Woering PA0CWR onverwacht overleden. Hij mocht slechts 65 jaar oud worden.

Cinus was groot in alles. Niet alleen fysiek maar ook in wat hij deed en zei. Dat blijkt uit het grote aantal hobbies dat hij had. Het zendamateurisme was maar één van zijn grote passies, naast wijnmaken, bierbrouwen, schieten, stoom, modelvliegen en nog veel meer. Als ras-elektronicus werden de laatste technologieën onderzocht en de verkregen kennis werd meteen uitgedragen aan iedereen die van het onderwerp meer wilde weten. Hij kon er met vuur over vertellen.

Het afgelopen jaar kon Cinus meer tijd besteden aan zijn gezin en kleindochter. Hij had nog zoveel plannen maar helaas is hem niet meer tijd gegund.

Tijdens de uitvaartdienst op 2 december stond ook zijn seinsleutel op de kist. Die zal nooit meer “ de PA0CWR” seinen.

Bedankt Grote Vriend. Bedankt voor wat je deed. Bedankt voor wie je was.

Namens bestuur en leden van de Radioclub `t Gooi en vele van zijn (radio)vrienden in en ver buiten `t Gooi,

Hans PA3FYG secretaris VERON afdeling `t Gooi

 


 

OM Piet Johann Schenk (PA0TR), Silent key

Op vrijdag 24 oktober 2017 is op 82 jarige leeftijd overleden ons lid OM Piet Johann Schenk PA0TR.

Dit jaar was Piet nog op onze afdelingsavonden aanwezig en altijd in voor een gesprek over de hobby en over zijn persoonlijk leven.

Een beminnelijke Oldtimer, die ik eind jaren 50 leerde kennen bij de Veron afdeling Delft. Piet had toen net zijn C-licentie verworven.

Altijd actief op met name de 2 meter band en behulpzaam voor iedereen, die bij hem langs kwam om iets af te regelen.

Bijvoorbeeld om onze toenmalige vossejacht peilontvangers op 2 meter met soms nogal lastige transistors, die het niet perfect deden op die frequentie, te helpen afregelen.

Piet was een serieuze knutselaar en een echte zelfbouwer, met ervaring en kennis van zaken. Zie bijvoorbeeld een artikel in een Delfts nummer van Electron, dat hij samen met Klaas PA0PO schreef over een 70 cm antenne .

Hij was meerdere jaren voorzitter van de afdeling Delft en organiseerde goede lezingen, velddagen, 2 meter vossejachten en veel meer.

Bijzonder leuk waren voor mij de regelmatige QSO ’ s met Piet als PA0TR/M op weg naar zijn werk in den Haag op de bus in zijn Citroen 2CV. Hij had daarin een zelf gebouwd buizen 2 meter QRP zend-ontvangertje gezet en een sprietantenne aan de auto.

Vrijdag 1 september was de uitvaartdienst van Piet PA0TR, bijgewoond door een grote groep vrienden met name ook uit de radioamateur wereld rondom Delft.

Kortom wij allemaal zullen Piet PA0TR echt missen en wensen de familie Schenk veel sterkte toe bij dit verlies.

Namens de Veron Afdeling Delft

Bert Mebius,PA0IA

 


 

OM Sjoerd Faber (PA0SKF), Silent Key

Na een compleet leven, rijk aan liefde is, Sjoerd Faber, 22 oktober 2017 op 77-jarige leeftijd overleden.

Sjoerd is m’n vader, vriend, vraagbaak voor mij met z’n enorme technische kennis welke hij ook zeer vaak ten uiting bracht. Vele ontwerpen werden landelijke projecten waar menig amateur nog steeds gebruik van maakt. Oa te denken aan de G74, SP75, SP81, PS81 en ga zo maar door. Alles kon hij zelf ontwerpen en bouwen en delen met anderen. Ik zal hem zeker missen zowel thuis als de vele VPK’s waar we altijd gezamenlijk naar toe gingen uiteraard met de rest van onze familie.

We zullen je missen maar niet vergeten z’n leven was compleet.

PA0SKF is Silent Key.

Koen Faber PE1LNO qrp PA0SKF

 


 

OM Dirk Sanders (PA0RDS), Silent Key

Op woensdag 4 oktober 2017 overleed op 85-jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd lid Dirk Sanders PA0RDS

Tot op hoge leeftijd was Dirk een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Ook toen het met zijn gezondheid wat minder ging probeerde hij toch af en toe nog even te komen. Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid om anderen te helpen en zo nodig te adviseren, hij is ook jaren lid geweest van DARES. Hij had een brede belangstelling voor de radiotechniek en als het even kon probeerde hij aanwezig te zijn bij de lezingen en toonde zijn interesse door na afloop een kijkje te nemen bij de demonstratie apparatuur voor de lezing. Als er weer eens een verkoping was zat Dirk altijd op de voorste rij en kocht zoveel mogelijk van de spullen die zijn interesse hadden. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem met veel ups en downs.

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben familie, vrienden, bekenden en zendamateurs afscheid genomen van Dirk. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling 42 Voorne – Putten e.o. Ruud Wagner PE1HWN, secretaris.

 


 

Piet Brussee (PA7PG), Silent Key

Op maandag 2 oktober 2017 is ons lid Piet Brussee PA7PG op 82-jarige leeftijd overleden. Piet was op zijn eigenwijze manier actief als radioamateur. Voordat hij zijn CW behaalde was hij behoorlijk actief op 6 meter en nadat ondergetekende hem klaargestoomd had voor het aangepaste CW-examen was hij behoorlijk actief op HF. Piet maakte ’s morgens graag zijn dagelijkse babbeltje met bevriende radioamateurs in VK-land, waaronder natuurlijk Henk VK2GWK. Ook was Piet regionaal actief op 145.387.5 MHz, waar niet alleen veel vrienden maakte, maar ook vaak met zijn QRP Jaco PE2JB zaken rond de radiohobby besprak. Piet was geen “verenigingsmens”, maar wel bevriend met veel radioamateurs in de Leidsche- en Bollenstreek Regio. We zullen Piet missen als een prettig mens.

Op vrijdagmiddag 6 oktober 13.30 uur wordt afscheid genomen van Piet op begraafplaats “Duinrust”, Parklaan te Katwijk.

We wensen Gerrie, kinderen en (achter) kleinkinderen sterkte toe!

Namens afdeling Leiden

Jaap van Duin PA7DA voorzitter