De volledige regels kunnen hier worden gedownload (PDF)

FAQ betreffende de PACC regels


Algemene vragen

Onder de knop download regels

24 uur van zaterdag 1200 UTC tot zondag 1200 UTC, houd rekening met de lokale tijd. Zorg dat je PC op de juiste tijd is ingesteld en voorkom daarmee dat het log geen tijdverschil heeft met de UTC-tijd.

Ja dat kan, een operator mag deelnemen aan multistation en daarna thuis meedoen en ook een eigen log indienen.

Iedere deelnemer die een log instuurt en in de cabrillo log header een geldig adres opgeeft krijgt op dat adres een vaantje toegestuurd. Bij multi-stations moet het juiste aantal deelnemers opgeven worden om zo het juiste aantal vaantjes toegestuurd te krijgen.

Ja, dit is voor elk deelnemend station mogelijk zie hiervoor de knop CERTIFICAAT
Vooralsnog alleen mogelijk in het jaar van deelname.

Dit geldt voor VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, bijvoorbeeld “CLUB: 35” of “CLUB: 01 ALKMAAR” . De afdelingsscore is de som van de single- en SWL-operator scores van één afdeling.

Vragen betreffende het log

Ja dupes altijd loggen. De contest robot zal dit correct weergeven.

De robot accepteert beide cabrillo formaten, zowel Cabrillo V2 als Cabrillo V3. Voorbeelden staan onder de knop LOGS.

Laat de contest organisatie voor het einde van de deadline weten wat de reden is. De contestmanager zal hierover een beslissen nemen.

Wij raden af om op papier te loggen. Controle op het log wordt bemoeilijkt.
U kunt het log insturen per post naar het adres vermeld in de PACC regels.

Operator vragen

In de PACC is het toegestaan om zowel van clusters, skimmers, etc. gebruik te maken. Alle categorieën zijn assisted.

Ja dit kan en mag maar dat bepaalt elke deelnemer zelf. Het is erg leuk om te zien hoe de concurrentie het doet. Diverse logging programma’s hebben hiervoor voorzieningen. De bekendste live scoreboarden zijn: cq-contest.net en contestonlinescore.com.

Sinds 2016 geldt dat mixed mode stations zowel in SSB als in CW op dezelfde band gewerkt mag worden. Als dit station ook een multiplier is dan telt de multiplier twee keer.

Ja dit mag mits er een interlock aanwezig is zodat je maar een signaal gelijktijdig kan uitzenden.
Belangrijk is om bij het installeren van de contest logging software aan te geven welke radio gebruikt wordt bv radio-1 = 0 en radio-2 = 1. Gebruik hiervoor de Cabrillo standaard. Tevens geldt hier ook de 10 minuten regel. Er mag niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten. Ook niet wanneer het een multiplier betreft. Tip: zorg ervoor dat de computers op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Er mag per station/zender niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten. Ook niet als het een multiplier betreft. Het is belangrijk om bij het installeren van de contest logging software aan te geven welke radio gebruikt wordt bv radio-1 = 0 en radio-2 = 1. Gebruik hiervoor de Cabrillo standaard. Tip: zorg ervoor dat de computers op dezelfde tijd zijn ingesteld.

Niet-Nederlandse (PA) stations (incl. SWLs): één multiplier voor elke Nederlandse provincie per band per mode.
De Nederlandse provincie afkortingen zijn:
DR= Drenthe        NB = Noord-Brabant
FL= Flevoland      NH = Noord-Holland
FR= Friesland       OV = Overijssel
GD= Gelderland    UT = Utrecht
GR= Groningen     ZH = Zuid-Holland
LB= Limburg         ZL = Zeeland

Provincies

PACC