De volledige regels kunnen hier worden gedownload (PDF)

FAQ betreffende de PACC regels


Algemene vragen

Onder de knop download regels

24 uur van zaterdag 1200 UTC tot zondag 1200 UTC, houd rekening met de lokale tijd, wintertijd en stel je pc tijd goed. Zodat de logging bv geen uur verschil logt.

Ja dat kan, een operator mag deelnemen aan multistation en daarna thuis meedoen en ook een eigen log indienen.

Iedere deelnemer die een log instuurt en in de cabrillo log header een geldig adres opgeeft krijgt op dat adres een vaantje. Bij Multi stations moeten de aantallen deelnemers opgeven worden om zo het juiste aantal vaantjes toe te sturen.

Ja dit is voor elk deelnemend station mogelijk zie hiervoor de button CERTIFICAAT
Vooralsnog alleen mogelijk in hetzelfde jaar van deelname.

Dit geld voor VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, bijvoorbeeld “CLUB: 35” of “CLUB: 01 ALKMAAR” . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL operator scores van één afdeling

Vragen betreffende het log

Ja dupes altijd loggen. De contest robot zal dit correct weergeven.

De robot accepteert beide cabrillo formats zowel Cabrillo V2 als Cabrillo V3. Voorbeelden staan onder de button LOGS.

Laat de contest organisatie voor het einde van de deadline weten wat de reden is. De contestmanager zal beslissen of dit een geldige reden is.

Wij raden eigenlijk af om op papier te loggen. Controle op het log wordt bemoeilijkt.
U kunt het log insturen per post naar het adres vermeld in de PACC regels.

Operator vragen

In de PACC is het toegestaan om zowel van clusters, skimmers etc gebruik te maken. Wij hanteren geen klasse bv Single operator alle klasses zijn assisted.

Ja dit kan en mag maar dat bepaald elke deelnemer zelf. Het is erg leuk om te zien hoe de concurrentie het doet. De diverse logging programma’s hebben hiervoor voorzieningen. De bekendste live scoreboarden zijn: cq-contest.net en contestonlinescore.com.

Sinds 2016 geldt dat mixed mode stations een station tweemaal per band , eenmaal in CW en eenmaal in SSB mag werken. Is dit een multiplier dan telt deze als twee multipliers een voor elke mode.

Ja dit mag mits er een interlock aanwezig is zodat je maar een signaal tegelijk uitzend.
Belangrijk is het bij installeren van de conteslogging software om aan te geven welke radio gebruikt wordt bv radio 1 = 0 en radio 2 = 1. (Cabrillo standaard hiervoor gebruiken) Tevens is hier ook de 10 minuten regel van toepassing. Er mag niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het een multiplier betreft. Tip zorg ervoor dat de computers dezelfde tijd hebben.

Er mag per station/zender niet vaker van band gewisseld worden dan eens per 10 minuten, ook niet wanneer het een multiplier betreft. Belangrijk is het bij intalleren van de conteslogging software om aan te geven welke radio gebruikt wordt bv radio 1 = 0 en radio 2 = 1. (Cabrillo standaard hiervoor gebruiken) Tip zorg ervoor dat de computers dezelfde tijd hebben.

Niet-Nederlandse (niet PA) stations (incl. SWLs): één multiplier voor elke verschillende Nederlandse provincie per band per mode.
De Nederlandse provincie afkortingen zijn:
DR= Drenthe        NB = Noord-Brabant
FL= Flevoland      NH = Noord-Holland
FR= Friesland       OV = Overijssel
GD= Gelderland    UT = Utrecht
GR= Groningen     ZH = Zuid-Holland
LB= Limburg         ZL = Zeeland

Provincies

PACC