Amateur van het Jaar (AvhJ)

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de AmateurAmateur van het Jaar wisselbeker van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. En ze wordt sinds 1963 uitgereikt aan die radiozendamateur, die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme.

De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofd Bestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA) in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur.

U kunt de lijst van Amateurs van het Jaar hieronder terugvinden. De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft uitsluitend ten doel de bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op het gebied van radio-telegrafie, radio-telefonie en radio-televisie. En al zodanige wetenschappen en technieken, welke in de toekomst uit of naast deze bovengenoemde wetenschappen en technieken mochten voortkomen of ontstaan. Doch alleen voor zover zij direct of indirect met bovengenoemde wetenschappen en technieken verband houden. Alles in de ruimste zin. Als vertegenwoordiger van de radioamateurs is prof. Ir. K.H.J. Robers (PA0KLS) sinds 2000 lid van het bestuur.

Amateurs van het Jaar

DatumAmateurRoepletters
31-12-1962Berg, P. van denPA0VB
31-12-1963Roos, C.J.PA0YH
31-12-1964Weerlee, P. vanPA0YZ
31-12-1965Nadort, L. vdPA0LOU
31-12-1966Kerstens, W.H.PA0UHS
01-11-1967Leenheer, G.PA0OI
31-12-1968Köppen, M.J.PA0MJK
31-12-1969Spaargaren, K.PA0KSB
31-12-1970Vries, G.J. dePA0GDV
01-11-1971Dogterom, A.A.PA0EZ
01-11-1972Ottens, J.PA0SSB
06-10-1973Linse, H.M.E.PA0UB
31-12-1974Dijk, C. vanPA0QC
31-12-1975Schepp, C.J.PA0EPS
01-11-1976Kaper, K.PA0KKZ
31-12-1977Lourens, J.PA0BN
31-12-1978Rollema, D.W.PA0SE
31-12-1979Dijkshoorn, A.J.PA0TO
31-12-1980Munneke, B.PA0MUN
31-12-1981Grimbergen, H.H.A.PA0LQ
02-10-1982Wakker, P.PA0PWA
01-11-1984Kooijstra, D.PA0DKO
01-11-1985Janssen, N.T.M.PA0DLO
01-11-1986Hoefsloot, D.S.PA0DSH
31-12-1987List, J.F.M. van derPA0JOZ
31-12-1988Nieuwkerk, J. vanPD0DBD
07-10-1989Oosthoek, F.T.PA0INA
06-10-1990Doodeman, G.J.N.PG5D
31-12-1991Alphen, J.C.J. vanPA0EHG
01-11-1992Stams, G.H.M.PA3CSG
31-12-1993Ruiter, E. dePA0OKA
31-12-1994Tubbing, K.A.B.PA0KAT
31-12-1995Duivenvoorden, H.J.PE1ADA
01-11-1996Moerman, C.PA0VYL
01-11-1997Nugteren, A.PA3DUU
31-12-1998Bruinsma, P.J.T.PA0PHB
31-12-1999Mandos, M.C.P.PA0M
01-11-2000Wiefkers, B.F.PA0BWX
31-12-2001Rodenburg, C.PA0CRB
01-11-2002Reuderink, H.PA0HRX
01-11-2003Huijsman, G.J.PA0GJH
01-11-2004Paulides, G.PA7ZEE
01-11-2005Disselhorst, J.A.J.PA3ACJ
01-11-2006Fijlstra, D.C.M.PA0DFN
01-11-2006Fijlstra-Jansen, J.NL12125
01-11-2007Ubbels, W.J.PE4WJ
01-11-2008Sportel, A.G.PA3BJV
01-11-2008Sportel-Janssen, H.PA3EKW
01-11-2009Geerligs, F.H.V.PA0FRI
01-11-2010Hoorn, V.H. vanPA0VVH
01-11-2011Oostmeijer, R.PA0RIG
03-11-2012Muijlwijk, J. vanPA3FXB
02-11-2013Geesink, J.G.PA0BAT
08-11-2014Berg, J. vdPA0JBB
07-11-2015Boer, P.T. dePA3FWM
05-11-2016Langenhuysen, R.G.A.PA0RYL
04-11-2017Leeuw, R.J.H. dePE1ASH
27-10-2018Fockens, T.W.H.PA0KDF