Amateur van het Jaar (AvhJ)

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de AmateurAmateur van het Jaar wisselbeker van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag en wordt sinds 1963 uitgereikt aan die radiozendamateur, die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme.

De benoeming gebeurt op voordracht van het Hoofd Bestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radio Amateur (DvdRA) in het jaar volgend op het desbetreffende jaar. Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtingsbestuur. U kunt de lijst van Amateurs van het Jaar hieronder terugvinden met daar waar mogelijk een verwijzing naar de considerans.De Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft uitsluitend ten doel de bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op het gebied van radio-telegrafie, radio-telefonie en radio-televisie en al zodanige wetenschappen en technieken, welke in de toekomst uit of naast deze bovengenoemde wetenschappen en technieken mochten voortkomen of ontstaan, doch alleen voor zover zij direct of indirect met bovengenoemde wetenschappen en technieken verband houden, alles in de ruimste zin. Als vertegenwoordiger van de radioamateurs is prof. Ir. K.H.J. Robers (PA0KLS) sinds 2000 lid van het bestuur.

Amateurs van het Jaar

Jaar Amateur Roepletters
1962 Berg, P van den PA0VB
1963 Roos, CJ PA0YH
1964 Weerlee, P van PA0YZ
1965 Nadort, L van de PA0LOU
1966 Kerstens, WH PA0UHS
1967 Leenheer, G PA0OI
1968 Koppen, MJ PA0MJK
1969 Spaargaren, K PA0KSB
1970 Vries, GJ de PA0GDV
1971 Dogterom, AA PA0EZ
1972 Ottens,J PA0SSB
1973 Linse, HME PA0UB
1974 Dijk, C van PA0QC
1975 Schepp, CJS PA0EPS
1976 Kaper, K PA0KKZ
1977 Lourens, J PA0BN
1978 Rollema, DW PA0SE
1979 Dijkshoorn, AJ PA0TO
1980 Munneke, B PA0MUN
1981 Grimbergen, HAA PA0LQ
1982 & 1983 Wakker, P PA0PWA
1984 Kooijstra, D PA0DKO
1985 Janssen, NTM PA0DLO
1986 Hoefsloot, DS PA0DSH
1987 List, JFM van der PA0J0Z
1988 Nieuwkerk, J van PD0DBD
1989 Oosthoek, FTh PA0INA
1990 Doodeman, G PG5D
1991 Alphen, JCJ van PA0EHG
1992 Stams, GHM PA3CSG
1993 Ruiter, E de PA0OKA
1994 Tubbing, K PA0KAT
1995 Duivenvoorden, HJ PE1ADA
1996 Moerman, C PA0VYL
1997 Nugteren, A PA3DUU
1998 Bruinsma, PJT PA0PHB
1999 Mandos, MCP PA0M
2000 Wiefkens, B PA0BWX
2001 Rodenburg, C PA0CRB
2002 Reuderink, H PA0HRX
2003 Huijsman, GJ PA0GJH
2004 Paulides, G PA7ZEE
2005 Disselhorst, JAJM PA3ACJ
2006 Fijlstra, DCM PA0DFN
Fijlstra-Jansen, mevrouw J NL12125
2007 Ubbels, WJ PE4WJ
2008 Sportel, K PA3BJV
Sportel-Janssen, mevrouw H PA3EKW
2009 Geerligs, FHV PA0FRI
2010 Hoorn, V van PA0VVH
2011 Oostmeijer, R PE0RIG
2012 Muijlwijk, J van PA3FXB
2013 Geesink, G PA0BAT
2014 Berg, J van den PA0JBB
2015 Boer, PT de PA3FWM
2016 Langenhuysen, R.G.A. PA0RYL