De gouden speld van de VERONGouden Speld dragers

De gouden speld wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Deze onderscheiding bestaat uit een verguld bronzen VERON insigne; zwart geëmailleerd, van een klein kransje voorzien en gemonteerd op een reversspeld.

De voorwaarden voor toekenning zijn na te lezen in ons Vademecum. De gouden spelden zijn genummerd. Publicatie van de uitgereikte gouden spelden is ook te vinden in het Vademecum en ook in onderstaande lijst. De aanvraag voor een nominatie voor de gouden speld moet bij het HoofdBestuur worden ingediend. Dragers van een gouden speld verkrijgen hiermee bepaalde privileges binnen de vereniging.

Gouden Speld dragers

Jaar Speld Nr. Amateur Roepletters
1985 1 Kappelle, J van de NL1163
2 Vollema, A PA0VLV
3 Faber, F PA0DEF
4 Sanderse, A PA0MOD
5 Hensbergen, H van PA0KHS
6 Geesink, A PA0TP
1986 7 Prevo, K PA0PRK
8 Eijkel, N van den PA0VDY
9 Heyting, J PD0AOW
10 Dorsten, K van PA0KDM
11 Klijn, HJ PA3ASD
12 Diks, RA PE1BQN
13 Meulen, H van der PA0MEU
14 Schots, W PA0CYA
1987 15 Tulleners, JPh PA0PT
16 Gladdines, THB PA0EQ
17 Koppelaar, W PA3BRP
18 Fruin, DJ PA3DYG
1988 19 Molle, F PA0M0L
20 Es, JA van PE1ACT
21 Wiefkens, B PA0BWX
22 Weerlee, mevr. van
1989 23 Grimbergen, HAA PA0LQ
24 Blijsvii]k, G van PA0EFI
1990 25 Geense, K PA0KGV
26 Sportel, AG PA3BJV
27 Weis, HP PA0WYS
28 Oudshoorn, PFH PA0PFH
29 Haazebroek, N PA0XN
30 Berg, WA van den PA0WLM
1991 31 Mol, C PA0CMH
32 Stalman, R PA3EDY
33 Bol, A PA0QHN
34 Tubbing, K PA0KAT
1992 35 Steenbergen, J NL213
36 Zwerver, B PA0ZH
37 Berg, A van den PB0AOK
38 Jongh, J de
1993 39 Rooij, JF van PA0TLM
40 Middelkoop, mevr. N NL7355
41 Drift, AG van der PA0NOL
42 Disselhorst, JAJM PA3ACJ
43 Stoutenbeek, WA PA0WST
1994 44 Gozeling, CGM PA0DER
1995 45 Sterk, P.W.F.M. PA0STE
46 Vries, K de PA0KDV
47 Hoekstra, G.L. PA2GHG
48 Herrmann, UF PA0GRE
49 Sportel-Janssen,H PA3EKW
50 Wijvekate, RR PA3DRN
51 Vries, G de PA3COK
52 Lindeboom, JH PA0HLT
53 Veldhuis, JJ PA3DUK
54 Dijk, J van PA3DKC
55 Boonstra, JHO
56 Bloeming, A PA0ABE
57 Wieringa,JB PA0JBW
58 Ravensberg, van GW PA3COl
59 Leeuwen, van TAWC PD0lMD
60 Elst, LJ PA3EFN
1996 61 Meijers, PMH PA2PME
62 Ploeger, CN PA2CHR
63 Burgemeester, JJ PA0MW
64 Broekstra, AJ PA3ATK
65 Fijlstra, DCM PA0DFN
66 Klein, HC PE1HSM
67 Freije, HS PA0HSF
68 Smit, JJ PA0KEY
69 Berg, van den J PA0JBB
70 Leenheer, G PA0Ol
1997 71 Wolff, M PA0MAX
72 Blomenkamp, J PA0PK
1998 73 Fraikin, CJ PA0CJN
74 Wijling, B PA0BWY
75 Leenheer, GPS PE0GPL
76 Tuijn, JJF van PA0JJT
77 Hulsteijn, JJ van PA3BSX
78 Kramer, PC PA3BIV
79 Wybenga, S PA3DKE
80 Koppen, MJ PA0MJK
1999 81 Ypma, SH PA0SHY
82 Klöne, LG PD0MPL
83 Pape, PWC PA3CAL
84 Lagemaat, J PA3FBU
85 Hamersveld, FWA van PA3DTX
86 Baerken, LC PA3EXQ
87 Terlouw, J PA0JTL
88 Kranenburg, PA van PE1IOX
89 Zeeuw, J de PE1IKM
90 Post, PC van der PA0POS
91 Boer, L de PA2LDB
2000 92 Tempelman, HJ PE0RTM
93 Goossens, BMM PA3DWE
94 Beitler, E PA3AYQ
95 Spierenburg, JPAJ PD0AUQ
96 Potma, C PE1CKR
97 Holenaar, HJW PA2HJM
98 Hielkema, O PB0AHl
99 Bree, CMGA van PA3DYF
100 Wiegers, K PA5CW
101 Hoek, AF PA0PIM
102 Lundahl, P PA0PAZ
103 Simmelink, OR PE1BBV
2001 104 Homan, AA PA3AQU
105 Homan, mevr. M XYL PA3AQU
106 Vriends, J PA0NDS
107 Melis, J PA0VHF
108 Oorschot, W.F. PA0WF0
109 Raaymakers, CJM PE1BEY
110 Kerperien, BM PA0FHB
111 Berg, RJ PA0FXF
112 Koster, JH PA3DRO
2002 113 Roos, A PA3CNK
114 Douma, JF PA0MVD
115 Jansen, HA PA0HAJ
116 Lit – Ouwerkerk, JC van PD0NTB
117 Wolthuis, J PE0RTX
118 Okkels, A PA3FNC
2003 119 Hilbers, ON PA0ONH
120 Vogels, T NL5495
121 Westphal, CJ PA3CFO
122 Kikkert, J PA0IJM
123 Braamhaar, WGM PB1WB
124 Wijk, B van PA0VON
125 Geleick, GJ PE0GJG
126 Zalm, PCL van der PE1AHQ
127 Wieringa-Bennink, A-M PA3FNB
128 Vrolijk, HP PA0HPV
2004 129 Valk, FJA PA3GQB
130 Tissink, JC PA3BKZ
131 Andrea, T PA7TA
132 Visser, GAJ PE0GRD
133 Tromp, C PA3BBO
134 Wieringa, K PA3BHU
135 Nelemans, AN PA3GBL
136 Hilders, JHJA PA3EMI
137 Jong, A de PA0XAW
138 Numan, JFGM PA0VSS
139 Schaap, W PA0WS0
140 Kragt, J PA3FEX
141 Ottens, J PA0SSB
2005 142 Wijk, FW van PA3BVD
143 Borst, J de PA3GNE
144 Voges, J PA0MRN
145 Ouden, T den PA5TT
146 Peters, B PA0LPE
147 Essen, JW van PA0SNE
148 Nijdam, H PA0QT
2006 149 Kroon, J PA0IF
150 Visser, GJ PB0AJF
151 Schippers, J PA0J0T
152 Kampen, AHTM van PA1RC
153 Hilders, JM PA2EAR
154 Schubert, FLF van PA3FYS
2007 155 Lit, C van PA2JC
156 Burgh, T van der PA4TON
157 Mulder, PTC PA3FUL
158 Koelman, A PA1AK
159 Ellens, J PE1ECZ
2008 160 Zonneveld, W. PA2WJZ
161 Ley, H van der PA0LEY
162 Duil, WC van PA0WCD
163 Sibum, DH PA0GHS
164 Anema, S PA4XA
2009 165 Velde, M.F. van de PA3BNT
166 Oostmeijer, R PE0RIG
167 Udo, D PA0DUO
168 Slegers , K PA0KMS
169 Hilgers, P PA0EVO
170 Grotenhuis, H.M. ten PA0TEN
171 Jenniskens , H PE0SSB
172 Reuderink, R PA0HRX
2010 173 Hoorn, VH van PA0VVH
174 Pitstra, T PA2IP
175 Boon, J PA2HBN
176 Koenen, S PA0IB
177 Beekhuis, M PA3DSC
178 Koppelaar-Stuij, A PA3CFU
179 Coelers, H PA0AAJ
180 Bruijn, D.E.R. de PA1FZH
2011 181 Waalen, J PD0HOT
182 Heijm, A. PA3HGP
183 Fleischman, W. PA0FLE
184 Beuningen, J.B.W. van PB0AEZ
185 Dikker, H.G. PA2HGD
186 Vries, W. de PA0ME
187 Spaninks, A. PE1FTV
2012 188 Koeken, A.C.J. PC5D
189 Wiel, J.J.M. van de PA3ESD
190 Westelaken, J. van de PE1MQL
191 Elstrodt, E. PA2ELS
192 Leisink, L. PA0LSK
2013 193 Verhoef, A.G.M. PE1CAT
194 Nieboer, G. PA1AT
195 Jansen, G.J. PA1TX
196 Bosheck, D. PE1NOB
197 Damen, J.P. PC7T
198 Stigt, H.A. van PA0PQ
199 Nijveld, A. PA0XAB
2014 200 Hulzentop, L.L. PA3ELQ
201 Blom, J. PE1LUB
202 Wilmink, K. PA1KW
203 Jansen, H.P.H. PA7HPH
204 Winckens, A. PE2WGV
205 Polen, J.J.K. van PE1BVZ
206 IJkema, R. PE1CQB
207 Kamer, J. PA3AZX
208 Siebenga, J.J. PE2LOJ
2015 209 Evers, J.C. PE1PUP
210 Abbing, F. PE1DUG
211 Berg, D.T. van den PA2DTA
212 Belle, E. van PA3FXY
2016 213 Koopman, A.V. PE2K
214 Hulst, A.J.E. PA3FHM
215 Bettgens, W. PD2WLM
216 Bettgens, W.A. PD2WAM
217 Strijbos, J. PA0WRT
2017 218 Bos, M. PA0MBO
219 Knol, E.E.C. PE1NOJ
220 Rodenburg, C. PA0CRB
221 Kleis, E.R. PA3BLS
222 Empelen, T.P.M. van PA0GRU
2018 223 Vos, E.R. PA3GVQ