Open Deur bij de Radioamateur komt terug!

Het landelijk evenement Open Deur bij de Radioamateur (ODR) komt terug. Dat is besloten in de vergadering van de PR-commissie in juni van dit jaar, maakt de voorzitter van die commissie aan de VERON-redacties bekend. Het succes van deze dagen en de manier waarop deze dagen amateurradio in de schijnwerpers hebben gezet, vraagt om een herhaling.

Voor veel positieve publiciteit gezorgd

Van 22 t/m 30 april organiseerde de VERON de landelijke Open Deur bij de Radioamateur-dagen. Negen dagen lang stonden de deuren van verschillende VERON afdelingen, interessegroepen, contestgroepen, repeaterlocaties en zelfs CAMRAS, open voor het publiek. Dat heeft voor veel positieve publiciteit gezorgd. Volgens voorzitter van de PR-commissie, Johan Jongbloed PA3JEM, was dat ook wel nodig. Lees meer

ON Contest 2017 reglement

ON Contest 2017; Reglement voor niet-ON stations

ON Contest 2017; Reglement voor niet-ON stationsHet gewest Mechelen (MCL) van de UBA nodigt alle amateurs uit deel te nemen aan de ON Contest 2017.

 • 1 oktober 2017 :van 6 tot 9 UTC :80 m SSB. Gewijzigde tijd
 • 8 oktober 2017: van 5.30 tot 8 UTC : 80 m CW.Gewijzigde tijd
 • 8 oktober 2017: van 8 tot 10 UTC : 6 m Fone en CW. Gewijzigde tijd
 • 15 oktober 2017:van 7 tot 10 UTC : 2 m Fone en CW. Gewijzigde tijd

Reglement

 • Men mag enkel ON stations werken.
 • Uit te wisselen code : RS(T) + QSO nummer vanaf 001.
 • De ON stations geven ook nog de afkorting van hun UBA gewest, vb: 59001 MCL
 • Elk QSO met een Belgisch stations telt voor 3 punten.
 • De vermenigvuldiger is de som der verschillende gewerkte UBA gewesten.
 • In elk contestdeel ontvangen de winnaars van elk land een getuigschrift, als ze minstens 25 geldige qso in de contest gemaakt hebben.
 • De logs in cabrillo formaat moeten ten laatste 3 weken na de contest verzonden worden naar:

Welters Leon ON5WL
Borgstraat 80
B 2580 Beerzel
Belgie

e-mail : ubaon@uba.be

Entree Dag voor de RadioAmateur 2017

Entree voor de 57e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2017)

4 november in de Americahal te Apeldoorn

Entreeprijzen

Entree voor de 57e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2017)

De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in 2017, t.o.v. die van 2016 het zelfde te houden. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde de speld moet men wel zichtbaar dragen).

Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal weer parkeerkosten op hun terrein. U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. Bedenk dat de opbrengt hiervan niet ten goede komt aan onze vereniging. De parkeerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree.

Voorverkoop entreebewijzen

Evenals voorgaande jaren bestaat uitsluitend voor VERON-leden de mogelijkheid om ‘vooraf’ tegen gereduceerd tarief entreebewijzen te bestellen voor de Dag voor de RadioAmateur. Hieraan zitten voor u twee voordelen: u hebt uw entreebewijs tegen de laagst mogelijke prijs en u hoeft op 4 november niet in de rij voor de kassa te wachten om een kaartje te kopen. VERON-leden betalen in de voorverkoop € 7,00 voor een entreebewijs.

Entreebewijzen tegen gereduceerd tarief voor VERON-leden (€ 7,00) kunnen uitsluitend via uw afdelingssecretaris worden besteld. De afdelingssecretaris controleert of u lid van de VERON bent en u betaalt de kosten voor het entreebewijs aan uw afdelingssecretaris.

De procedure voor het bestellen is identiek aan die van het afgelopen jaar. Alle afdelingssecretarissen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Belangrijk voor u: het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) is vier stuks. Terugsturen van te veel bestelde kaartjes is niet mogelijk. Bestellen moet via geld overmaken door uw secretaris voor entreebewijzen tegen gereduceerd tarief voor VERON-leden. Deze bestelling moet uiterlijk 1 oktober 2017 in ons bezit zijn. Zorg dus dat u zich ruimschoots voor die tijd bij uw afdelingssecretaris hebt opgegeven. Alle bestelde entreebewijzen zullen na ontvangst van de bestelling aan uw afdelingssecretaris worden gestuurd, tenzij aan ondergetekende door de secretaris een ander adres is opgegeven. Voor niet-leden is het niet mogelijk om vooraf entreebewijzen te bestellen.

Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen Commissie

57e Dag voor de RadioAmateur 2017

57e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2017)

57e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2017)Deze dag biedt naast commerciële en niet-commerciële aanbieders van elektronica ook een nagenoeg complete presentatie van alle commissies, ideaal voor belangstellenden die meer van onze hobby willen weten.

De 57e Dag voor de RadioAmateur 2017 zal plaats vinden op zaterdag 4 november en weer in de Americahal te Apeldoorn.

De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: de AMRATO, VROM (de VERON-onderdelenmarkt), de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij.

Om u aan te melden, als standhouder bij de onderdelenmarkt, als commerciële standhouder, als deelnemer aan de zelfbouwtentoonstelling, of om te assisteren op de dag zelf, kunt u zich opgeven bij hieronder genoemde personen. Zij kunnen u ook informeren over de kosten en of de voorwaarden.

Voor algemene informatie van de DvdRA kunt u onderstaande adressen benaderen.

VROM (VERON Onderdelen Markt)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Gerrie de Groot, PA7TT.
De uiterste aanmelddatum is 15 sept 2017.
E-mail: pa7tt@veron.nl

AMRATO (commerciële standhouders)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Jan van de Westelaken, PE1MQL.
De uiterste aanmelddatum is 15 sept 2017.
E-mail: pe1mql@veron.nl

Zelfbouwtentoonstelling (en demonstraties)
Aanmelden en informatie bij Jos Disselhorst, PA3ACJ.
De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2017.
E-Mail: pa3acj@veron.nl

Medewerkers voor de Dag voor de RadioAmateur 2017

We zijn op zoek naar VERON leden die bereid zijn op de dag zelf te assisteren bij enkele (eenvoudige) werkzaamheden. Als zich voldoende mensen aanmelden bent u volop in de gelegenheid om zelf ook rustig te kunnen rondkijken. Hebt u belangstelling, geeft u zich dan op bij Jelle Jan Visser, PA1JJ, E-mail: pa1jj@veron.nl

Algemene informatie en organisatie van de DvdRA

Nadere informatie, voorwaarden en aanmeldformulieren kunt u vinden op de VERON website onder Dag voor de Radioamateur 2017. Of bij een van de hierboven genoemde personen, bij het overeenkomstige onderdeel van de DvdRA.

Nadere informatie, voorwaarden en aanmeldformulieren kunt u vinden op de speciale VERON DvdRA website, dvdra.veron.nl.

Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen Commissie
E-mail: voorzitter.evcie@veron.nl

velddag

Velddag-contest in 2017

velddagVelddagen 2017

Graag nodig ik u uit voor deelname aan een van de velddagen in 2017. Dit jaar vinden de velddagen plaats op:

CW: 3 en 4 juni
SSB: 2 en 3 september

 

Wie organiseert een velddag?

Sommige afdelingen organiseren af en toe ook een velddag buiten de reguliere weekenden. Hierbij het verzoek om dan toch ook zoveel mogelijk tijdens een van de officiële IARU-weekenden actief te zijn. Het volledige reglement staat dit jaar weer in het juninummer van Electron. Ook is het op deze pagina te vinden op onze VERON website.

Ervaring

We hopen naar veel activiteit uit Nederland gedurende de velddagen. Houd er rekening mee dat deelname enige voorbereiding vereist. Wellicht is het een goed idee om dit onderwerp op een afdelingsvergadering aan de orde te brengen en ook in uw afdelingsbulletin of webpagina. Sla ook Electron er eens op na en lees de ervaringen van de deelnemers die de afgelopen jaren actief waren. Merk het plezier dat men had gedurende dit evenement. Meedoen en de promotie van de hobby staan voorop bij de velddagen.

Eenmansstations

Daarnaast zijn er regelmatig amateurs die er als eenmansstation er op uit trekken. Juist dan is het leuk als er vooraf bij uw afdeling bekend is wie dit van plan zijn zodat  men elkaar kan stimuleren. Wat is nu nodig om mee te doen? Nou eigenlijk niet eens zo veel. Een dipool gevoed door een open lijn is al voldoende om op de HF-banden mee te doen. Het opzetten van een mastje voor de dipool is binnen 30 minuten te realiseren. De huidige transceivers zijn tegenwoordig zo klein van omvang dat er geen aanhangwagen nodig is om met de afdeling actief te zijn. Ver hoeft u ook niet van huis te gaan. Zo deden tijdens velddagen amateurs mee vanuit hun tuin met een parasolvoet als basis voor een vertical. De velddag-wedstrijd duurt 24 uur, maar men kan er ook voor kiezen een kortere periode of een periode op zaterdag en een periode op zondag actief te zijn.

Geen ervaring?

De minder ervaren  amateurs binnen de afdeling kunnen contact zoeken met de liefhebbers van contesten om kennis op te doen. Als er vragen hoor ik het graag. Veel plezier op deze contestdagen. Geniet van de natuur en hopelijk is het mooi weer voor de barbecue!

Jan Visser PG2AA
HF Velddag contestmanager
PG2AA@veron.nl