IARU-MS = International Amateur Radio Union Monitoring System

De groep VERON IARU Monitoring System valt onder het VERON Traffic Bureau. Bij het beluisteren van de primaire HF amateurbanden , 40 meter, 20 meter, 17 meter, 15 meter, 12 meter en 10 meter zijn er uitzendingen in diverse modes, die er niet thuis horen, zoals digitale uitzendingen, de bekende wobble jammers, (stoorzenders), harmonischen van omroepzenders, bakenzenders, CB gelijkend verkeer en militaire uitzendingen in SSB, digitale modes en CW. De overige HF banden, te weten 80 meter en 30 meter moeten wij delen met andere diensten.

IARU-MS - International Amateur Radio Union Monitoring System

Voor meer informatie zie ook de vernieuwde website: www.iarums-r1.org.  Deze website geeft veel informatie over het monitor-gebeuren. U vindt diverse links naar o.a.: herkenning van digitale signalen(geluid); laatste meldingen over storing in de exclusieve amateurbanden; handleiding voor het monitoren/beluisteren van de HF banden; nieuwsbrieven waaronder de maandelijkse VERON bijdrage; tips; fotogalerij(nog  in te vullen) en berichten/nieuwsbrieven van DARC. De moeite waard om deze site eens te bekijken en wellicht op te nemen in uw lijst van favorieten

Het is in het belang van onze mooie radiohobby te waken over de ons toegewezen amateurbanden. Het beluisteren van de primaire HF banden wordt door een groepje Nederlandse zendamateurs verricht. Zij hebben allen een professionele achtergrond met betrekking tot het beluisteren van het frequentiespectrum.. Sommige uitzendingen zijn moeilijk te stoppen in verband met commerciële- of militaire belangen. De wijze en intensiteit van het toezicht op de HF banden kan per land verschillen. Er zijn landen waar de radioamateurverenigingen zeer actief zijn met het beluisteren van de amateurbanden. Er zijn landen waar alleen gereageerd wordt bij een ernstige storing. Tot slot zijn er landen waar in het geheel geen monitoring systeem bestaat.

Door internationale samenwerking is het mogelijk de locatie van een intruder vast te stellen. De nationale Coördinator, de IARU Liaison Officer de de Region 1,2 en 3 IARUMS Coördinators spelen in deze een rol.

De deelnemende land in Region 1 zijn: ARI-Italië, ARSK-Kenia, DARC-BRD, IRTS-Ierland, MARL-Malta, MRASZ-Hongarije, OEVSV-Oostenrijk, REP-Portugal, RAL-Libanon, SRAL-Finland, URE-Spanje, USKA-Zwitserland, VERON-Nederland.

De administratie van het betrokken land wordt schriftelijk geïnformeerd over de Intruder. Af en toe slagen we er in om de storende uitzending te beëindigen. Wij hebben goede kontakten bij de afdeling Monitoring van de Divisie Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

De geconstateerde uitzendingen van de zogenaamde Intruders worden in een rapport vastgelegd en maandelijks toegezonden aan de VERON coördinator IARU-MS. Laatstgenoemde maakt het geheel tot een rapport en stuurt dit door aan de Region 1 Coördinator (Wolf, DK2OM), Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, DARC en enige officials van de VERON. De Region 1 Coördinator verzamelt de Intruder rapporten van Region1, 2 en 3 en brengt deze gegevens aan het begin van elke maand uit in een een zeer verzorgde nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kunt u vinden op de website van IARU-MS.

Meld Intruders aan via Ruud (PG1R), VERON Coördinator IARU Monitoring System, IARUMS@veron.nl. Ook kunt u hier vragen stellen of informatie verkrijgen.