DX Century Club (DXCC)

 

Inleiding

Het DX Century Club (DXCC) is hoogstwaarschijnlijk het bekendste en meest prestigieuze awardprogramma dat zendamateurs kunnen behalen. Het wordt uitgegeven door de Amerikaanse IARU vereniging ARRL.​

U kunt uw QSL-kaarten laten controleren bij een DXCC Field Checking Point.

Het VERON DXCC Field Checking Point is Theo Koning, PA1CW.

Hoe een aanvraag in zijn werk gaat leest u in dit artikel.

Het basisaward wordt uitgereikt voor 100 verschillende DXCC entiteiten. Er bestaan verschillende varianten van dit basisaward en er worden ook stickers voor bijkomende entiteiten uitgegeven. Het DXCC programma is niet toegankelijk voor luisteramateurs.

​Klik hier voor de DXCC landenlijst.

​De meest actuele informatie omtrent het DXCC programma kunt u steeds raadplegen op de DXCC webpagina.

​Controle

Om de integriteit en de hoge standaard van het DXCC programma te vrijwaren, verlangt de ARRL een zeer grondige controle van de QSL kaarten alvorens een zendamateur zich DXCC Holder mag noemen. De procedure voorziet dat elke DXCC aanvraag vergezeld dient te zijn van alle QSL kaarten. Op enkele uitzonderingen na zat er voor ons Nederlanders dan ook niets anders op dan alle QSLs naar de DXCC desk in de U.S.A op te sturen. Niet alleen brengt dit vrij hoge portokosten mee, menig amateur voelt zich ook wat onbehaaglijk tot het ogenblik dat de kaarten terug in zijn of haar bezit zijn. Vaak gaat er bovendien een tijdsduur van enkele maanden overheen.

​Field Checking

Enkele jaren geleden ontwikkelde de ARRL het systeem van Field Checking. Tijdens grote meetings zoals b.v. Dayton in de U.S.A. werden sommige Amerikaanse amateurs, die een bepaalde positie op de DXCC ladder hadden bereikt, gemachtigd kaarten voor het DXCC na te kijken. Deze ‘field checkers’ dienden dus aan welbepaalde voorwaarden te voldoen om geen afbreuk aan de hoge waarden van het DXCC programma te doen. Op het Europese continent kan men sinds enkele jaren QSL kaarten laten nakijken tijdens de jaarlijkse HAM Radio te Friedrichshafen in Duitsland. Dankzij de positieve ervaringen die de ARRL met dit systeem van field checking opdeed, werd besloten het systeem uit te breiden. Basis voor het DXCC diploma is de door de ARRL gepubliceerde DXCC List.

Meer informatie

De informatie die hierna volgt belicht niet alleen het DXCC programma maar ook – en in het bijzonder – de richtlijnen die men dient in acht te nemen wanneer men als Nederlandse zendamateur wenst deel te nemen aan het DXCC d.m.v. dit field checking systeem. Telkens wanneer u hierna de afkorting CP leest, bedoelen we hiermee het VERON DXCC Field Checking Point