Storing en Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

Storing en Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC meetruimte)

Een kijkje binnen een Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) meetruimte

Een radioamateur kan storing opwekken in de elektronische apparatuur in zijn omgeving. Hij/zij kan bij de uitoefening van zijn/haar hobby ook zelf last hebben van storing. Kennis van Elektromagnetische Compatibiliteit kan dan zeer waardevol blijken.

Storing door een amateurzender

Klachten die betrekking hebben op storing veroorzaakt door amateurzenders, komen tegenwoordig gelukkig nog maar weinig voor. Is het gestoorde apparaat voorzien is van een CE teken of van een verklaring van conformiteit met de Europese wetgeving (in de handleiding), dan moet het apparaat immuun zijn voor stoorsignalen met een veldsterkte tot circa 3 V/m (Volt per meter).

Bij storing overschrijdt uw zender blijkbaar deze grens en zult u zendvermogen moeten terugnemen of uw antenne wijzigen. Ook indien de veldsterkte hoger is dan 3 V/m, is altijd nog de mogelijkheid aanwezig om iets aan de immuniteit van het gestoorde apparaat te doen.

Voor oudere toestellen, die niet voorzien zijn van een CE-markering, hanteert het Agentschap Telecom een immuniteitseis van 1 V/m. Deze veldsterkte wordt door een amateurzender gemakkelijk overschreden, maar u zult toch moeten proberen in goed overleg met de klager een oplossing te vinden. Neem zo nodig contact op met de EMC-EMF Commissie.

 

Figuur 1. Ontstoor hulpmiddelen ter voorkoming van storing

Figuur 1. Ontstoor hulpmiddelen

Wat te doen in geval van storing?

  • Toon begrip voor de klager en voorkom conflicten!
  • Neem in de eerste plaats het zendvermogen terug om herhaling van de storing te voorkomen. Meestal is 10 tot 20 dB nodig.
  • Ga na of u de storing kunt verminderen door de richting van de antenne te wijzigen of een ander type antenne toe te passen.
  • Ga na of de storing ook bij u zelf voorkomt. Het is veel gemakkelijker om een storing in eigen omgeving te onderzoeken, dan bij een ander.
  • Probeer in overleg met de klager/gebruiker immunisatie-maatregelen te nemen door het aanbrengen van netfilters, coaxfilters of ferrietringen en ferrietfilters. Veel afdelingen beschikken over een EMC koffer met ontstoor hulpmiddelen! Lees het VERON Immunisatie Handboek.
  • Help de klager eventueel bij het melden van de storing bij Agentschap Telecom. Neem in geval van twijfel eerst contact op met de EMC-EMF commissie.

Aanvragen voor informatie en ondersteuning

Deze kunt u via onze contactpagina aan de EMC-EMF Commissie doorgeven.