Doelstellingen bereiken op EMC-EMF gebied

Doelstellingen bereiken op EMC-EMF gebiedDe VERON EMC-EMF commissie tracht haar doelstellingen te bereiken door:…

  • De VERON-leden bij te staan met het oplossen en voorkomen van elektromagnetische storingen.
  • De VERON-leden te adviseren over milieu- en gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden die zij opwekken.
  • Hierover voorlichting te geven, onder andere via een rubriek in het maandblad Electron en het houden van lezingen.
  • Hoofdbestuur van de VERON te informeren en adviseren over alle technische ontwikkelingen welke, in de vorm van het optreden van storingen, een bedreiging kunnen vormen voor de amateurdienst.
  • Invloed uit te oefenen op emissie- en immuniteitseisen die aan elektrische of elektronische apparatuur worden gesteld. Hiertoe is de VERON vertegenwoordigd in de Normcommissie voor EMC van het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) en lid van de IARU-R1 EMC werkgroep.
  • Invloed uit te oefenen op de eisen, die in verband met milieu- en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, aan amateurstations kunnen worden gesteld.
  • Deel te nemen in de “HF-gebruikersgroep” om de belangen van de HF-gebruiker te beschermen, met name als gevolg van de problematiek rond de Power Line Communication (PLC) of wel internet via het stopcontact.

Heeft u ook belangstelling, ervaring, informatie of een specialiteit op het EMC-EMF gebied, meldt dit aan de commissie voorzitter!