Het bereiken van de EMC-EMF doelstellingen

Doelstellingen bereiken op EMC-EMF gebiedDe VERON EMC-EMF commissie tracht haar doelstellingen te bereiken via de volgende speerpunten:…

  • De VERON-leden (indien nodig ook ter plekke) bij te staan met het oplossen en voorkomen van elektromagnetische storingen en hinder. Dit kan in de vorm van advies en/of  informatie zijn, maar ook metingen en berekeningen behoren tot de mogelijkheden.
  • De VERON-leden te adviseren en informeren over de soms complexe milieu- en gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden (EM-velden) die zij zelf opwekken.
  • Voorlichting geven over wat er allemaal bij het opwekken van EM-velden gebeurt, onder andere via een vaste rubriek in het maandblad Electron en door het houden van lezingen op aanvraag.
  • Het HoofdBestuur van de VERON te informeren en adviseren over alle technische ontwikkelingen welke, in de vorm van het optreden van storingen of hinder, een bedreiging kunnen vormen voor de amateurdienst.
  • Invloed uit oefenen op de emissie- en immuniteitseisen die aan elektrische of elektronische apparatuur worden gesteld. Hiertoe is de VERON vertegenwoordigd in de Normcommissie voor EMC van het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) en lid van de IARU-R1 EMC werkgroep.
  • Invloed uit oefenen op de eisen, die in verband met milieu- en gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, aan amateurstations kunnen worden gesteld.
  • Deelname aan de “HF-gebruikersgroep” om de belangen van de HF-gebruiker te beschermen. Met name als gevolg van de problematiek rond de Power Line Communication (PLC) of wel internet via het stopcontact.

Heeft u ook belangstelling, ervaring, informatie of een specialiteit op het EMC-EMF gebied, meldt dit aan de commissie voorzitter! Wij kunnen namelijk alle informatie en assistentie op dit gebied goed gebruiken. Het is helaas een trend dat hinder en storing steeds verder toe lijkt te nemen, dus wij kunnen als commissie alle hulp goed gebruiken. Misschien wilt u wel tot onze commissie toetreden?