Missie en visie van de VERONDe missie en visie van de VERON zijn de drijfveren van onze vereniging. Deze drijfveren zijn in 2016 vastgelegd in ons beleidsplan “Fit for The Future

 

Missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Visie

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.