Agentschap Telecom start onderzoek naar LED-verlichting

Agentschap Telecom start onderzoek naar LED-verlichtingEditie 4 van de nieuwsbrief “Ontwikkelingen in de ether” van het AT (Agentschap Telecom) is nu online te lezen. Het bevat boeiende artikelen over een “Quickscan Uitval Telecom” en de “Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen”. Maar wat ons radio amateurs toch het meest in het oog springt is het artikel “Onderzoek naar LED-verlichting“.

Af en toe stilstaand beeld op je tv. Tikken en kraken op je radio-ontvanger. Het zijn voorbeelden van hinder die kan ontstaan door LED-verlichting die stoort. Reden voor Agentschap Telecom om LED-lampen te onderzoeken.

Een korte terugblik

In 2015 schreven wij al over een onderzoek van AT, NVWA en ILT. (Hier terug te lezen) Het trio testte 35 LED-lampen met E27 fitting. Het resultaat was uiterst bedroevend. Géén enkele LED-lamp voldeed aan alle wettelijke eisen. De levensgevaarlijke LED-lampen die niet aan de hoogspanningsproef voldeden zijn toen direct teruggehaald bij de kopers. Maar de LED-lampen die niet aan de EMC-eisen voldeden bleven in omloop. En dat is naar ons idee een vreemde gang van zaken.

In 2016 publiceerde het AT de resultaten van dat onderzoek in de “Staat van de Ether 2015“. En zoals in die nieuwsbrief te lezen valt, sloot men af met het volgende statement:…

Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten ze de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter toepassen.

Het AT heeft vervolgens de leveranciers op hun verplichtingen gewezen. Maar er blijkt toch steeds weer ondeugdelijke LED-verlichting op de markt te komen. En er ligt ook steeds meer LED-verlichting in de winkels. Verschillende media campagnes proberen iedereen op LED-lampen over te laten stappen. En dat terwijl wij radio amateurs duidelijk merken dat ondeugdelijke LED-verlichting een steeds groter probleem wordt. Niet alleen voor onze amateurbanden. Maar vooral ook voor alles dat draadloos communiceert en/of gevoelige elektronica bevat.

Terug naar het heden

Het Agentschap Telecom gaat daarom een grootscheeps onderzoek naar LED-verlichting starten. De lampen van 50 (!) leveranciers worden onder de loep genomen. En om exemplarische fouten uit te sluiten worden van iedere leverancier meerdere lampen aan de tand gevoeld. Daarbij wordt de leveranciers ook gevraagd wat ze zelf hebben gedaan om storing te voorkomen. Kunnen ze aantonen dat de lampen niet storen? Hebben ze de lampen laten testen?

Als er veel storing wordt aangetroffen kan het agentschap maatregelen nemen. Die hangen af van de impact van de storing. We doen altijd een risicoanalyse: hoe erg storen de lampen, wat is de impact op andere apparatuur? Zijn er veel of weinig van verkocht? Hebben bedrijven inmiddels verbeteringen doorgevoerd? We geven de bedrijven de kans om te reageren. Kunnen ze de fout herstellen? Dan moeten ze dat gaan doen. Gaat het om een grote verstoring? Dan kan dat betekenen dat het product van de markt gehaald wordt. Uiteraard hopen we dat dat niet nodig is. Vrijwillige verbeterplannen kunnen maatregelen voorkomen; we gaan uit van de goedwillendheid van bedrijven.

Onderzoek naar LED-verlichting wordt gevolgd

Dit onderzoek loopt en zal eind december 2018 worden afgerond. We gaan dan ook de resultaten met al onze lezers delen. Maar in de tussentijd blijven wij binnen de VERON met onze EMC-EMF Commissie ook niet stilzitten. Wij houden alle ontwikkelingen rond LED-verlichting nauwlettend in de gaten.