Update van de Intruder Watch IARUMS region 1 mei 2016

Het IARUMS (IARU Monitoring System, voorheen bekend als “Intruder Watch”) bewaakt onze amateurbanden. Verschillende nationale verenigingen nemen deel aan dit initiatief, wat in Nederland ook door Agentschap Telecom wordt erkend. Namens Nederland is de VERON actief in het IARUMS Region 1. OM Dick van Empelen (PA2GRU) maakt namens de VERON dan ook regelmatig melding van misbruik van onze banden. Hij stuurde ons weer een update.

LED verlichting en PLC

“Local intrusions from the neighbourhood”, schijft DK2OM. Hij maakt melding van lokale storing door LED verlichting en PLC (internet via stopcontact):…

Update van de Intruder Watch IARUMS region 1 mei 2016

Ook voor onze oosterburen blijft deze storing een hardnekkig probleem over een breed spectrum.

Russische marine

Ook de Russische marine kan er wat van. Op 14192 kHz bedrijven ze daar FSK. Niet sinds kort want de Russen zijn daar al 10 jaar actief. Nog niet gesproken over de Russische OTH radars, ook wel berucht onder de naam “Woodpecker”.

Russische marine in de 20 m amateurband

OTH radars

Die waren in de afgelopen periode ook weer volop te horen, ondanks de afnemende condities op HF. DGØJBJ (Mario) meldde in afgelopen meimaand:

  • 23 OTH radars op 40 m
  • 14 OTH radars op 20 m
  • 33 OTH radars op 17m
  • 28 OTH radars op 15 m
  • 16 OTH radars op 10 m

Poolse leger op 40 m

Een nieuwe indringer is het Poolse leger. Deze zond uit op 6998.5 kHz in verschillende modes. Daarbij stoorde zij in de 40 amateurband tot 7001.5 kHz, elke ochtend tot zo’n 0700 UTC. De Duitse BNetzA heeft in februari 2016 een officiële klacht ingediend bij haar Poolse tegenhanger.

Chinese jammer op 17 m

Op 17 m kwamen de intruders uit het Verre Oosten. De Taiwanese omroepzender “Sound of Hope” zend namelijk illegaal uit op 18080 kHz. Daar komt nog eens een stoorzender bij vanaf het Chinese vasteland. OM DK2OM heeft een klacht ingediend bij de Duitse BNetzA.

Intruder Watch blijft nodig

Verder werden er nog veel meer onregelmatigheden geconstateerd. Ook onze Dick van Empelen PA2GRU had weer veel meldingen. Deze zijn samengevat in de IARUMS Intruder Watch nieuwsbrief mei 2016.

De webredactie bedankt OM Dick voor zijn bijdragen.