Europese Commissie beantwoordt vragen over radiostoringen powerline-adapters

EU-logoIn een eerder bericht meldden wij dat twee Duitse leden van het Europees Parlement schriftelijk vragen stelden aan de Europese Commissie over mogelijke radiostoringen door het gebruik van het lichtnet in een woning voor datacommunicatie (powerline-adapters). De twee Europarlementariërs vroegen de Commissie welke maatregelen zij onderneemt om de ongewenste effecten te voorkomen. Het antwoord van EU-commissaris voor de interne markt, industrie en ondernemerschap Elżbieta Bieńkowska is nu beschikbaar.

Het antwoord, kort samengevat

Het korte antwoord luidt dat de lidstaten en niet de Commissie verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de EMC-richtlijn. Daarom ligt ook de controle op de conformiteit van gebruikte powerline-adapters bij de lidstaten en niet bij de Europese Commissie.

Het uitgebreide antwoord

Powerline-adapter

Powerline-adapter (foto: Wikipedia)

Wij vatten het uitgebreide antwoord van de Commissie hieronder samen. Daarnaast vullen we dat aan met informatie uit een EMC-onderzoek uit 2018, waarnaar de Commissie verwijst.

Op EU-niveau regelt de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn) de elektromagnetische compatibiliteit van powerline-adapters. Daarnaast biedt de Europese standaard, EN 50561-1, relevante testprocedures. Overigens is de toepassing van deze standaard niet verplicht. Aangenomen wordt echter dat indien fabrikanten zich aan de standaard houden, hun producten aan de EMC-richtlijn voldoen.

Zoals eerder aangegeven, ligt de verantwoordelijk voor de uitvoering van de EMC-richtlijn bij de individuele lidstaten. Daarom ook zijn zij verantwoordelijk voor de controle op de conformiteit van gebruikte powerline-adapters. Ook daarom is vorig jaar door een aantal lidstaten onderzoek gedaan naar de conformiteit.

Onderzoek naar conformiteit powerline-adapters met EMC-richtlijn

In 2018 voerden elf lidstaten gezamenlijk onderzoek uit naar de conformiteit van powerline -adapters met de EMC-richtlijn. Ook Nederland deed daaraan mee. In dit onderzoek werden zowel de administratieve als de technische vereisten gecontroleerd. In totaal onderzocht men 46 powerline-adapters. De technische eisen betreffen voornamelijk eisen ten aanzien van de emissie van de apparatuur in het frequentiebereik van 150 kHz tot 30 MHz. 43 apparaten werden aan de technische tests onderworpen. Slechts 21% voldeed aan alle eisen uit de standaard. Het onderzoek formuleert diverse conclusies en aanbevelingen.  Onder andere wordt aanbevolen in de gebruikte standaard (EN 50561-1) de testmethode om emissies te bepalen gedetailleerder uit te werken. Nu kan het voorkomen dat verschillende laboratoria tot verschillende resultaten komen.

Overigens meldt de Commissie in haar antwoord dat zij zelfs na afsluiting van bovenstaand onderzoek geen meldingen uit lidstaten heeft ontvangen over tekortkomingen van de standaard.

Meer informatie

Het officiële antwoord van de Europese Commissie naar aanleiding van de vragen van de twee Europarlementariërs is op de volgende plaats te downloaden: E-8-2019-000997-ASW_EN.pdf

Het rapport over het gezamenlijke onderzoek naar de EMC-conformiteit van powerline-apparatuur uit 2018 is terug te vinden op de website van de Europese Commissie: Report on the 10th joint cross-border EMC market surveillance campaign on PLC (2018)

VERON EMC-EMF commissie

De VERON EMC-EMF commissie blijft opkomen voor een schoon frequentiespectrum. Jij vindt het toch ook belangrijk dat zij dit blijven doen en opkomen voor jouw belangen? Word lid van de VERON en steun het werk van de EMC-EMF commissie. Maak gebruik van ons online aanmeldformulier

 

Bronnen: DARC en Europese Commissie